upload image

Gävleborg, Resurser

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 65 times.


Samlingssida för resurser i Gävleborgs län.

Socknar

Söderala

 • Söderala förr och nu : En 800-årig hälsingesockens historia - Axel Bodlund
 • Book Sikeborg, Urban (1991). Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656: person historiska anteckningar. [Norrala: [Norrala hembygdsfören.]. Libris 1197120]
 • Söderala Arkiv Digital
 • Bodlund, Axel (1892-); Söderala förr och nu - en 800-årig hälsingesockens historia, sammanställd i samråd med Söderala kommunalnämnd, Söderala, 1958, LIBRIS-id 793370
 • Broström, Ingela; Erik-Anders i Asta, Länsstyrelsen Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg, Gävle, 1998, serie: Hälsingegårdar, LIBRIS-id 8233374
 • Eriksson, Ulla (1920-) & Johansson, Lars-Ove (1939-); Emigrationen från Söderala till Bishop Hill och norra Amerika åren 1845-1855, Eget förlag, Söderala, 1993, LIBRIS-id 1852634
 • Eriksson, Ulla (1920) & Svensson, Rolf; Söderala färjesund, Eget förlag, Söderala, 1998
 • Granqvist, David; Söderala fattigvård - några anteckningar om dess historia, Söderhamns tidning, Söderhamn, 1927, LIBRIS-id 1330661
 • Håberg, Olof; Gamla seder och bruk, Söderala, 1982
 • Häger, Olle (1935-); Bondens år och bagarens bilder (handlar om Söderala), LT förlag, Stockholm, 1987, ISBN 91-36-02405-8, LIBRIS-id 7253099
 • Johansson, Lars-Ove (1939-); Carl Gustav Blombergsson och Erikjansisternas boktryckeri i Ina, Söderala, Eget förlag, Västerås, 1995
 • Nordlöf, Nils Eric (1760-1821); Tal vid härads-prosten och kyrkoherden i Söderala, mag. Anders Adolf Grundéns begrafning, i Söderala kyrka d. 14 febr. 1802. Af Nils Er. Nordlöf ... Stockholm, tryckt hos Carl Delén & J.G. Forsgren, 1802, Stockholm, 1802, nummerbeteckning 840504g12 SB17, LIBRIS-id 2400632
 • Qvarnström, A.W (utg); Anteckningar om Söderala socken i Gefleborgs län - efter äldre och nyare tryckta och otryckta källor häften 1-3, ny samlingsupplaga, Söderhamn, 1957, ursprung 1901-1904, LIBRIS-id LIBRIS-id 422395
 • Sotter, Kaljo (1917-) & Hedlund, Pelle (1905-1992); Skogen i Söderala och Mo, Skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län, Gävle, 1962, LIBRIS-id 1802588
 • Söderala hembygdsförening; Bondeminnen, Söderala, 1993, LIBRIS-id 1842644
Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.