Hans_Free_Space_Profile.jpg

Wikitree Playground

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Surname/tag: pre-1500 experiment
Profile manager: Hans Baijense private message [send private message]
This page has been accessed 507 times.
Needs lots of work

Contents

Biography

Sources

When we got problems:

Research suggests that this person may never have existed. See the text for details.
This profile lacks source information. Please add sources that support the facts.
This person may not belong in the family group. See the text for details.

test test test


Cleanup Project

This person was created through the import of ReedevanOudtshoornAdrianaSophiavan.ged on 19 April 2011. The following data was included in the gedcom. You may wish to edit it for readability.


Hook and Cod Wars

Lived during the:
Hook and Cod Wars
Hoekse en Kabeljauwse Twisten
1350-1490
He sided with the
KABELJAUWEN
,
Lived during the:
Hook and Cod Wars
Hoekse en Kabeljauwse Twisten
1350-1490
He sided with the
HOEKSEN

Font Colors

this text is red

this text is green

this text is purple

this text is blue

Gelre

Year Proper Name
1207-1339 Graafschap Gelre, Heiligre Roomse Rijk
1339-1473 Hertogdom Gelre, Heiligre Roomse Rijk
1473-1482 Hertogdom Gelre, Bourgondische Nederlanden, Heiligre Roomse Rijk
1482-1543Hertogdom Gelre, Heilige Roomse Rijk
1543-1555 Hertogdom Gelre, Habsburgse Nederlanden
1555-1566Hertogdom Gelre, Spaanse Nederlanden
1566-1795 Gelderland, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
1795-1810Gelderland, Koningkrijk Nederland
July 9,1810-Nov 21,1813Franse Keizerrijk
1813-TodayGelderland, Nederland

Holland

Year Proper Name
1101-1433 Graafschap Holland, Heilige Roomse Rijk
1433-1482Graafschap Holland, Bourgondische Nederlanden, Heilige Roomse Rijk
1482-1555Graafschap Holland, Habsburgse Nederlanden, Heilige Roomse Rijk
1555-1566Graafschap Holland, Spaanse Nederlanden
1566-1795Holland, Republic der Zeven Verenigde Nederlanden
1795-1810Holland, Koningkrijk der Nederlanden (Frans bestuur)
1810-1813Holland, Franse Keizer Rijk
1813-1843 Holland, Nederland
1843-Present Noord-Holland OF Zuid-Holland, Nederland

Brabant

Year Proper Name
1100-1430 Hertogdom Brabant, Heilige Roomse Rijk
1430-1482Hertogdom Brabant, Bourgondische Nederlanden
1482-1555Hertogdom Brabant, Habsburgse Nederlanden
1555-1648Hertogdom Brabant, Spaanse Nederlanden
1648-1795 Staats-Brabant, Republiek Zeven Verenigde Nederlanden
1795-1810Brabant, Koningkrijk Nederland
1810-1813Brabant, Franse Keizer Rijk
1813-2021 Noord-Brabant, Nederland

Holland

Kwartier Staat
Goor1Gore2
Goor3Goor4

Tweed test

Gelderse Ridders
Dutch Knights
van Ghoor
Code of Arms

Oorlogtest

Lived during the:
80-year Dutch-Spanish War
80 Jarige Oorlog
1568-1648

Frabse time

Lived during the:
(Dutch-) French Time Period
Franse Tijd (in Nederland)
1895-1810

Hookscodswars

Lived during the:
Hook and Cod Wars
Hoekse in Kabeljauwse Twisten
1350-1490

Kwartierstaat expiremen

van Brakel
Ridder
Broekhuijsen
van Teylingen
Uten Goye

Nog een keertke proberen:

van Brakelvan Broekhuijsen
van TeylingenUten Goye

horizontaal

BrakelBroekhuijsenUten GoyeTeylingen

..

OpijnenHeusdenUnknowArberg
Mother
BurenLichtenbergSchalkwijkUnknown

Biography

Biography

Jan wordt voor het eerst genoemd in een latijnse oorkonde in 1253, daarin staat hij vermeld als Johannes miles dominus de Arkele (Jan, ridder, Heer van Arkel). De kroniek schrijver Pauw voegd de Sterke aan zijn naam.

In the 15e - 17e eeuw zijn er verschillende verhalen over Jan van Arkel en zijn geslacht geschreven. In 1482 publiceerde Dirk Frankenz Pauw Kronycke des lants van Arckel ende der stede Gorcum. In 1656 publiceerde Abraham Kemp zijn boek Leven der doorLuchtige Heren van Arkel ende Jaar-Beschryving der stad Gorinchem uitgegeven door Paulus Vink. Deze kroniek schrijvers verheerlijkte the Arkels als helden met een uitgebreide genealogie. Het waarheids gehalte van deze kronieken is minimaal en meer legendarisch. Deze kronieken moeten niet als een primary bron gezien worden.

Jan (I) van Arkel komt voor in oudere oorkonden, na 1253 wordt hij nog meerdere malen tussen 1253 en 1270 in aktes genoemd.

In de eerste oorkonde op 17 maart 1253 overdraagt Jan (I) van Lede, ridder en zijn zonen Hugo Botter en Jan aan zijn schoonzoon Fredrik van Zevender 100 morgen land op Kabauw en vijf morgen land in Geer, beide me tiend, cijns en gerecht en een hoeve in Bonrepas en een hoeve behorende tot een goed dat Jan I van de Lede van de graaf van Holland in leen heeft. De getuige zijn Jan I van Arkel, Willem van Strenen en heer Herberen van den Berge, broer van heer Jan I van Arkel. Het tweede zegel aan deze oorkonde is van Jan van Arkel.[1][2]

1253 Oorkonde SEALS: Jan heer van Lede, Johan van Arkel, Willem van Strene and Herbarnus de Monte (brother Johan van Arkel), Utrechts Archief

Op 12 juni 1254 is Jan getuige bij een verbond van Jan van der Lede en Hugo van Arkel om Floris van Dalem het bezit van Dalem te vergeven als leenbeheer. Jan van Arkel wordt genoemt bij een overdragt van de linker oever van de rivier de Linge van Arkel tot Gorinchem van de familie Lede-Arkel aan Floris van Dalem.[3]

Op 6 October 1258 heeft Ridder Hugo Botter heer van Lede verkocht aan Ridder Gerard van Polsbroek, heer van Vlislant een waterloosinghe. Hij krijgt daarbij goedkeuring van zijn bloedverwanten Willem van Strijen en Jan (I) van Arkel.[4]

Hij nam deel aan de oorlogen met de opstandige Westfriezen, onder leiding van zijn leenheer Willem II van Holland.

Op 7 Maart 1260 sluiten Willem van Brederode en Jan van Arkel een overeenkomst over watergangen en sluizen.[5]

Op 29 oktober 1263 beleent Jan eene bloedverwant Otto met Slingelandt.[6]

Op 23 augustus 1264 verleent hij samen met Willem van Brederode het recht aan Hendrik van Alblas om een watergracht of kanaal te graven.[7]

Op 24 Juli 1269 treedt zijn zoon Knaap (Schildknaap) Jan (II) van Arkel voor het eerst op met zijn oom Ridder Otto van Arkel (Heer van Heukelom).[8]

Jan (I) van Arkel wordt het laatst genoemt op 13 January 1270. Hij draagt siin huys tot Gorinchen, mit allinge siin lant en de herlichheit van Arkell mit sinen toebehoeren op aan de graaf van Holland en wordt zo leenheer van de graaf.[9]

Hij zal kort daarna overleden zijn. De kroniek schrijver Pauw schrijft dat hij op 15 Mei 1272 was overleden.[10]

Kasteel Arkel in Gorinchem

Het kasteel van Arkel in Gorinchem is waarschijnlijk gebouwt tussen 1270-1290 (some wordt 1267 asl jaartal gegeven).

Vrouw van Jan I van Arkel

De bronnen (oorkonden van 1200-1300) melden niets over the vrouw van Jan van Arkel. De kroniek schrijver zegt dat Jan was getrouwd met Bertha van Ochten. Dit is niet te bewijzen en onwaarschijnlijk. Bertha van Ochten komt later voor in een oorkonde in 1281 als de vrouw van Ridder Johannes Wolft.

Jan van Arkel werd met zijn vrouw bijgezet in een graftombe in de kerk van Gorinchem. In 1604 werden de beenderen verwijderd en ergens anders begraven

Legende van Jan de Sterke

De kroniek schrijvers geven Jan I van Arkel de bijnaam De Sterke, hij zou zich eens voor de grap aan de poort van Gorinchem opgetrokken hebben met zijn paard.

Sources

 1. Utrechts Archief Oorkonde 1253 Leenbrieven van de grafelijkheid van Holland betreffende de honderd morgen in Cabauw met de tienden, tijns en gerecht, de vijf morgen in de Geer met tijns, tienden en gerecht, een hoeve land in Boemepas, en een halve hoeve van 9 viertel lands, 1253-1746
 2. Huygens, Hollandse Oorkonden Oorkonde 17 Maart 1254(Utrechts Archief has this as 1253, Huygens as 1254) Jan van der Lede, ridder, beleent zijn schoonzoon Frederik van Zevender met ruim 100 morgen land in Kabauw en met vijf morgen in de Geer, beide met tiend, cijns en gerecht, voorts met een hoeve in Bonrepas alsmede met een halve hoeve behorende tot een goed dat hij van de graaf van Holland in leen houdt, en bepaalt dat voor die lenen tezamen telkens is slechts eenmaal heergewaad gegeven behoeft te worden en dat ze eeuwig onversterfelijk zullen zijn.
 3. Bert de Hertog, Heren van Arkel, Een studie of historisch en genealogisch gebied Published 2023
 4. Bert de Hertog, Oorkondeboek van de Heren van Arkel Published 2023
 5. Huygens, Hollandse Oorkonden Oorkonde 7 Maart 1260Willem heer van Brederode en Jan van Arkel sluiten een overeenkomst over de Gemoets sloot en de Hildeliefs sloot en over een sluis daarin
 6. Huygens, Hollandse Oorkonden.Oorkonde October 29, 1263Jan, ridder, heer van Arkel, geeft zijn verwant Otto het bekade land Over slingeland in erfelijk leen en regelt de verdeling van de inkomsten daaruit tussen hemzelf en Otto
 7. Huygens, Hollandse Oorkonden Oorkonde August 23, 1264Jan, ridder, heer van Arkel en Willem heer van Brederode verlenen heer Hendrik van Alblas ten behoeve van Ottoland, dat hij van de heer van Brederode in leen houdt, een afwatering naar een door hun gebied lopende watergang
 8. Huygens Hollandse Oorkonden Oorkonde July 24, 1269 No.1497 Jan van Arkel, knaap, en Otto van Arkel, ridder, onderwerpen hun geschil met deken en kapittel van de Dom te Utrecht over de tienden en het patronaatsrecht van Oosterwijk en Heukelom aan het oordeel van drie scheidslieden.
 9. Huygens, Hollandse Oorkonden Oorkonde No 155, Jan 13, 1270Jan heer van Arkel, ridder, draagt zijn huis te Gorkum met alle land en heerlijkheid van Arkel op aan de graaf van Holland op voorwaarde dat hij een en ander als een onversterflijk recht leen van hem terugontvangt, met 25 de bepaling dat dit huis de graaf steeds ter beschikking staat. Origineel, afschriften noch drukken voorhanden.
 10. De Arkelse oorlog, 1401-1412: een politieke, krijgskundige en economische analyse (page 39) door Marinus Jacobus Waale
 • Kronycke des lands van Arkel ende der steede van Gorkum (historische bibliotheek 16e eeuw)
 • J.C. Ramear, geografische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en Oude Maas in de Middeleeuwen (1899)
 • M.J.Waale, De nederlandsche leeuw (2000)
 • Merkwaardige kasteelen in Nederland deel I Door Jacob van Lennep
 • de Heren van Arkel
 • Utrechts Archief Oorkonde 1272 Akte door Jan II, heer van Arkel, houdende erkenning van het bezit door het Duitse huis te Utrecht van het patronaatrecht van de kerk van Schelluinen en van alle goederen aldaar, vroeger door Diederik IV van Horne, heer van Altena, aan dat huis geschonken, met uitzondering van het wereldlijk rechtsgebied over die goederen, welke hij van Willem II van Horne, heer van Altena, in leen houdt, 1272. Met vidimus door de officiaal van Utrecht, 1401
 • Utrechts Archief Oorkonde 1253 Leenbrieven van de grafelijkheid van Holland betreffende de honderd morgen in Cabauw met de tienden, tijns en gerecht, de vijf morgen in de Geer met tijns, tienden en gerecht, een hoeve land in Boemepas, en een halve hoeve van 9 viertel lands, 1253-1746

Acknowledgments

 • Thank you to Sarah Key for Arkel-35 creating Van Arkel-35 on 21 Nov 13. Click the Changes tab for the details on contributions by Sarah and others.
 • Sherri Harder, firsthand knowledge. Click the Changes tab for the details of edits by Sherri and others.
Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.