Hatosagi_bizonyitvany_Losonc_1884.jpg

Hatósági bizonyítvány, Losonc, 1884

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Surname/tag: Selmeczy
Profile manager: J Palotay private message [send private message]
This page has been accessed 82 times.

1590. szám 1884

[Bélyegző:] ...oncz rendezett tanácsú váro... [Alatta 50 kr. bélyegen:] 1884 5/7

Hatósági bizonyitvány Melynek erejénél fogva Losoncz rend. tan. város hatósága részéről hitelesen bizonyitjuk, hogy Selmeczi Sándor úr, nős, családos, czukrász, ki városunkban 1869ik évben telepedett meg s tizenöt éven át állandóan itt tartózkodott, előttünk mint tiszta erkölcsi magaviselettel bíró kifogástalan józan életű, szorgalmas s igyekező egyén ismeretes, ki ellen hatóságunk előtt sem társadalmi, sem más tekintetben soha panasz nem emeltetett. Bizonyitjuk továbbá, hogy nevezett Selmeczi Sándor úr f. évi julius hó 1ével városunkból BGyarmatra tévén át lakását, e helyütt minden néven nevezendő állami és községi adóját teljesen kifizette, miért is őt saját kérelmére községi kötelékünkből elbocsátván, egyesek és hatóságok meleg pártfogásába őszintén ajánljuk. Losonczon 1884 évi julius hó 5én [Aláírások:] Wagner Sándor aljegyző ?? polgármester. [Közöttük megint a bélyegző, de itt olvasható az egész körirat (a mottó a közepén kevésbé):] LOSONCZ RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROS 1872

(Fényképről.)

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.