upload image

Het ontstaan en de geschiedenis van Van Wijnen bouwbedrijf.

Privacy Level: Open (White)
Date: 12 Jun 2018
Surnames/tags: Timmerwinkel Van Wijnen Dordrecht
This page has been accessed 2,312 times.

Van timmerwinkel tot aannemers.

1907 Paulus Adrianus van Wijnen (geboren 1878) richt ‘De Timmerwinkel' op in Dordrecht.
1919 Bouwbedrijf Van Wijnen bouwt zijn eerste grote woningbouwcomplex: 84 en 183 woningen met vijf winkel'huizen' in de West-Merwedepolder, Dordrecht.
1925 De eenmanszaak van Van Wijnen wordt omgezet in een Naamloze Vennootschap: Van Wijnen N.V.
1930 Van Wijnen opent een bouwbedrijf in Den Haag.
1940 De oorlog breekt uit. In het Friese Tijnje richt Evert de Leeuw een timmerbedrijf op: Bouwbedrijf De Leeuw.
Van Wijnen bouwt dit jaar nog huisvesting in Ypenburg. Het bedrijf rondt dit af onder directie van de gecapituleerde Nederlandse Genie. Daarna voert Van Wijnen nog maar mondjesmaat bouwprojecten uit;
Projecten onder directie van de Duitsers weigert het bedrijf. Tijdens de Tweede Wereldoorlog weigert bouwbedrijf Van Wijnen om defensieopdrachten te aanvaarden, omdat deze onder directie van de Duitsers zouden moeten worden uitgevoerd. *

Op heel beperkte schaal werkt Van Wijnen nog wel door, onder meer op de Albert Cuypsingel in Dordrecht waar het bedrijf de fundering voor elf woningen (herenhuizen) aanlegt.
1945 De weder-opbouw van Nederland start. Van Wijnen is erbij.
1941 Paulus Adrianus van Wijnen overlijdt op 63-jarige leeftijd. Zijn zoons Paul en Adri zetten het bouwbedrijf voort.
1945 Er is gebrek aan alles. Dankzij de hechte relaties die Van Wijnen al voor de oorlog opbouwde met leveranciers en onderaannemers, kan het aannemersbedrijf toch beschikken over bouwmaterialen om opdrachten uit te voeren. Daarnaast slaat Van Wijnen de handen ineen met drie collega-bedrijven. Samen krijgen ze van het Ministerie van Wederopbouw opdracht om 2.000 noodwoningen te bouwen op Schouwen-Duiveland, Walcheren, in de Betuwe en de Bommelerwaard.

1947 Van Wijnen ontwikkelt korrelbeton, een betonsoort met een ideale samenstelling van zand en cement om een stabielere vastheid van beton te krijgen. Daarmee wordt de woningnood bestreden: het is een materiaal waarmee snel en goedkoop woningen kunnen worden gebouwd. Op de samenstelling heeft Van Wijnen octrooi gekregen. Van 1947 tot midden jaren '60 verrijzen er duizenden woningen van korrelbeton in Nederland. Bouwbedrijf Van Wijnen groeit. Niet alleen de activiteiten voor de weder-opbouw dragen daaraan bij, maar ook strategische beleidskeuzes, organisatorische veranderingen en een enkele overname. Bovendien krijgt het ‘decentrale organisatiemodel' een kans. Ondertussen roert Bouwbedrijf De Leeuw in Tijnje zich ook.
1950 Bouwer Van Wijnen is niet meer alleen actief vanuit Den Haag en Dordrecht, maar start ook bouwactiviteiten op in Arnhem.
1952 Van Wijnen stelt een Raad van Bestuur in. Deze bestaat dan uit de broers Paul, Cor en Adri van Wijnen.
1955 Van Wijnen krijgt de opdracht om in vijf jaar tijd 8.000 woningen van korrelbeton te bouwen in Dordrecht, Den Haag en Arnhem.
1962 Van Wijnen richt een bouwbedrijf in Arnhem op: ‘Van Wijnen Arnhem'.

In Tijnje treedt Klaas de Leeuw toe tot het bedrijf van zijn vader, Bouwbedrijf De Leeuw. Dit resulteert in de nieuwe naam Bouwbedrijf De Leeuw & Zn. Het bedrijf verhuist van Tijnje naar Gorredijk.
1963 Van Wijnen opent een bouwbedrijf in Den Helder. Van Wijnen start met decentralisatie: de vestigingen in Den Haag, Arnhem en Den Helder krijgen een eigen directeur en mogen zelfstandig opereren, maar worden beleidsmatig vanuit Dordrecht aangestuurd.
1967 In Gorredijk stapt Freerk de Leeuw in navolging van broer Klaas in Bouwbedrijf De Leeuw & Zn.
1969 Van Wijnen in Dordrecht neemt het bouwbedrijf Baar & Van der Woude in Uithuizermeeden over. Deze periode staat bol van de organisatieveranderingen binnen de bouw- onderneming. Van Wijnen breidt uit, doet nog meer overnames én vindt in de broers De Leeuw in Gorredijk gelijkgestemde ondernemers. Want ook het bedrijf De Leeuw & Zn. is hard op weg zijn marktpositie te verstevigen in met name de noordelijke provincies.

1970 De bouwonderneming richt zich voor de eerste keer op projectontwikkeling door de overname van het bedrijf N.V. Schravesande. Er volgt nog een overname: bouwbedrijf Odink (opgericht in 1878) in Eibergen valt voortaan onder de paraplu van Van Wijnen.
1972 Cor van Wijnen verlaat de Raad van Bestuur van Van Wijnen. In datzelfde jaar fuseert in Gorredijk De Leeuw & Zn. met Bouwbedrijf Jellema. Zo ontstaat Bouwmaatschappij De Leeuw Jellema met een hoofdkantoor in Gorredijk en een nevenvestiging in Franeker.
1976 Bouwmaatschappij De Leeuw Jellema wordt opgenomen in de Van Wijnen Groep in Dordrecht. De Friese ‘tak' blijft de naam ‘De Leeuw Jellema' dragen. Van Wijnen richt de bedrijven Van Wijnen Vastgoed B.V. en Van Wijnen Projectontwikkeling N.V. op.
1977 Van Wijnen neemt het Rotterdamse bouwbedrijf Roos Bouw over. In Friesland neemt Bouwmaatschappij De Leeuw Jellema het bedrijf Heerema Winsum Beheer over.

1978 Klaas de Leeuw treedt toe tot de Raad van Bestuur van Van Wijnen.
1979 Adri van Wijnen stapt uit de Raad van Bestuur en gaat met pensioen. De Raad bestaat vanaf dan uit Klaas de Leeuw, Paul van Wijnen jr. en Chris Zachariasse.
1982 Van Wijnen viert zijn 75-jarig bestaan.
1983 Bouwmaatschappij De Leeuw Jellema opent een kantoor in Lelystad.
1986 De familie De Leeuw neemt alle Van Wijnen-aandelen over. Het bedrijf Van Wijnen is nu eigendom van de familie De Leeuw.

Bron: Website van bouwbedrijf Van Wijnen 2018.

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.