no image

Hylke Baastrup 3a Overgaard

Privacy Level: Public (Green)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Båstrup, Hylke, Voer, Skanderborg, Danmarkmap
Surname/tag: Overgård
This page has been accessed 92 times.

Contents

Overgård Båstrup Matrikel nr. 3a

Gården

En gård i landsbyen Båstrup i Hylke sogn.

Gården var ejet af Skanderborg Rytterdistrikt fra før 1688 matriklen, solgt til godsejer Bjørn på Testrup på auktion 1767. Fra 1777 selveje.

Fæsteprotokol:

1718 5 td 3 skp 1 fc red til 4 td 1 skp Hkorn. Bestaar af 59 fag Hus en del deraf temmelig ved magt og besætning 5 heste 5 køer 2 ungnød 8 får.

1731 Hkorn 5 td 3 skp 1 fc hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 62 fag hus og besætning 6 heste 1 stud 4 køer 4 ungnød og 6 får.

Beboere

Mikkel Joensen før 1688-1690

Mikkel Joensen (?-1690) gm. Johanne Jørgensdatter (ca. 1644-1728)

Børn:

 • Jørgen Mikkelsen (ca. 1683-1731) i gården
 • Joen Mikkelsen (ca. 1687-1710)

Christen Lauridsen 1690-1717

Christen Lauridsen (ca. 1661-1717) søn af Laurids Joensen i Båstrup 6a gm. enken Johanne Jørgensdatter (ca. 1644-1728), ingen børn.

Jørgen Mikkelsen 1717-1731

Jørgen Mikkelsen (ca. 1683-1731) har 1707 fæstet gård i Tebstrup, Ovsted sogn, overtager stedfaderens gård. gm. Karen Jensdatter (ca. 1684-1727)

Børn:

 • Mikkel Jørgensen (ca. 1710-1778) i gården
 • Joen Jørgensen (ca. 1712-1750) ugift
 • Jens Jørgensen (ca. 1715-1783) i Ringkloster
 • Johanne Mikkelsdatter (1718-1718)
 • Christen Jørgensen (1720-1750) ugift
 • Johanne Jørgensdatter (1723-1774) gm. 1 Holger Hansen gm. 2 Johan Allesen husmænd i Båstrup
 • Karen Jørgensdatter (1726-1727)

Gift 2 med Kirsten Jensdatter (ca. 1693-1734) fra Rathlousdal

Børn:

 • Dødfødt 1729

Mikkel Jørgensen 1731-1777

Mikkel Jørgensen (ca. 1710-1778) gift med Maren Rasmusdatter (1710-1782) fra Båstrup 8a, Båstrupgård

Børn:

 • Rasmus Mikkelsen (1732-1781) i Hylke Mølle, død i Viborg tugthus
 • Jørgen Mikkelsen (1734-1794) i gården
 • Eske Mikkelsen (1736-1757) ugift
 • Morten Mikkelsen (1739-1811) gm. Karen Lauridsdatter (1748-1825) i Båstrup 4a Nedergård
 • Karen Mikkelsdatter (1743-?)
 • Anne Mikkelsdatter (1747-1788) i Ustrup 6a Toftlund gm. Søren Pedersen (1747-1796) fra Båstrup 7a, Soelegård

Jørgen Mikkelsen 1777-1794

Skøde fra Bjørn 14 maj 1777 for 670 Rigsdaler, Hartkorn 5 td, 3 skp, 1 fjk. 0 alb.

Jørgen Mikkelsen (1734-1794) gift med Gertrud Pedersdatter (1758-1846) fra Båstrup 7a, Soelegård

Børn:

 • Anne Kirstine Jørgensdatter (1780-1846) gm. Peder Sørensen i Bukballe og Ejer, Ovsted sogn
 • Karen Jørgensdatter (1782-1871) gm. Iver Christensen i Ejer, Ovsted sogn
 • Mikkel Jørgensen (1784-1785)
 • Peder Jørgensen (1785-1787)
 • Maren Jørgensdatter (1788-1793)
 • Anne Marie Jørgensdatter (1791-1870) gm. Mikkel Nielsen i Grumstrup, Vedslet sogn

Erik Sørensen 1795-1818

Erik Sørensen (1756-1818) fra Hvolbæk, Fruering sogn gift med enken Gertrud Pedersdatter (1758-1846)

Børn:

 • Jørgen Eriksen (1796-1868) i gården
 • Peder Hansen Eriksen (1797-1847) ugift
 • Søren Eriksen (1799-1875) i Ringkloster
 • Rasmus Eriksen (1801-1801)

Erik Sørensens enke Gertrud Pedersdatter 1818-1824

Jørgen Eriksen 1824-1852

Erik Jørgensen 1852-1893

Terkel Jensen 1893-1925

Båstrup by gårde 1811.

Kilder

 • Med udgangspunkt i bogen "Hylke sogn i det attende århundrede" af Anna Rasmussen 1980
 • Rentekammeret Matriklen af 1664 Båstrup by Skanderborg fol. 25 [1]
 • Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger 1688 Båstrup by, bog 1825 fol 74 [2]
 • Ekstrakter af Skanderborg birk og Hads og Ning herreders skøde- og panteprotokoller 1774-1801 [3]
 • Skanderborg Rytterdistrikts Birkedommer Skøde- og panteprotokol side 93 Jørgen Mikkelsen skøde 14 Maj 1777 [4]
 • Voer-Nim Herredsfoged Kronologisk register 1774-1863 side 745 [5]
 • Voer-Nim Herredsfoged Realregister 1850 Hylke B65-SP102 - 1940 side 104 [6]
Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.