upload image

Ingermanland

Privacy Level: Open (White)
Date: 23 Feb 1617 to 1721
Location: [unknown]
This page has been accessed 155 times.

Information om tidigare svenska (finska) landskapet Ingermanland

Ingermanland är ett historiskt landskap söder om Finska viken befolkat av Ingrer (Ingeriläiset, på ryska Ishorer) och Woter (Watjalaiset) och som lytt under "ryska öfverväldet" fram till fredsfördraget i Stolbowa den 23 februari 1617 då det avträddes till Sverige. Det var även en svensk besittning åren 1583-1595.

Det svenska Ingermanland organiserades efter fyra slottslän; Ivangorod, Jama, Koporje och Nöteborg.

Området tillföll återigen Ryssland efter Freden i Nystad 1721.

I nutid är Ingermanlands största stad Sankt Petersburg och landskapet ingår numera i Leningrad oblast, Ryssland.

Övriga namn; finska: Inkeri eller Inkerinmaa, ryska: Ижора eller Ингерманландия eller Ингрия eller Ижорская земля ("Isjorernas land"), estniska: Ingeri eller Ingerimaa)

För mer info se Wikpedia om Ingermanland och Wikipedia om Svenska Ingermanland


Från boken "Bidrag till kännedom om Evangelisk-lutherska församlingarne i Ingermanlands stift", (1865) Author: Matthias Akiander

Söder om Finska viken från Ladoga-sjön ända till Narowa-elfven hafva sedan urminnestider bott tvenne grenar af den finska folkstammen: Ingrer (Ingeriläiset, på ryska Ishorer) och Woter (Watjalaiset) och lydt under ryska öfverväldet. Då detta landskap genom fredsfördraget i Stolbowa den 23 februari 1617 afträddes till Sverige, kallades det Ingermanland, hvilken benämning det alltsedan bibehållit. Svenska regeringen bestämde då staden Narwa till säte för provinsens högsta styresman på stallet, som kallades landshöfding eller generalståthållare.
Emellan åren 1617—1641 voro’ här generalståthållare:
  • 1. friherre Carl Gyllenhjelm (1617—1619)
  • 2. Henrik Fleming (1620—22)
  • 3. Anders Eriksson Hästehufvud (1622—1626
  • 4 Nils Assarsson Mannersköld (1626—1641)
Under samma tid lydde dock Ingermanland under generalguvernören öfver Liflland och Estland, derifrån det afskildes år 1642, då Ingermanland och Kexholms län gjordes till ett särskilt guvernement, som skulle styras af en generalguvernör, hvartill Erik Gyllenstjerna utnämndes. Hofrätten i Dorpat bestämdes till öfverforum för rättegångsärender i Ingermanland, hvilket den förblef till år 1684, då hofrätten i Abo blef denna landsorts högsta domstol, hvarunder Kexholms län hela tiden lydt.

Note: I texten här ovan sägs generalståthållare, i Wikipedias texter för dessa personer har ämbetet antingen kallats ståthållare, guvernör eller landshövding vilket är något förvirrande.

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Ingermanland