upload image

Jönköpings Regemente

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Surnames/tags: Sweden Military_and_War
This page has been accessed 33 times.

Regementet uppsatt den 27 juni 1623 som Jönköpings regemente (indelt den 13 maj 1685). Indraget 1927. Detta år slogs regementet samman med Kalmar regemente till Jönköpings-Kalmar regemente. Regementet heter numera Norra Smålands regemente.

Regementet härstammar från de fänikor som sattes upp i Småland under 1500-talet. Gustav II Adolf bildade ur dessa fänikor jämte fänikor från Östergötland ett landsregemente. Detta regemente delades sen år 1623 i två, Jönköpings regemente och Östgöta infanteriregemente. Jönköpings regemente skulle enligt 1634-års regeringsform tillsammans med ett regemente från Kronobergs län (Kronobergs regemente) bilda "Smålands regemente". Sammanslagningen genomfördes aldrig utan Jönköpings regemente förblev ett eget regemente. I 1634-års regeringsform omnämns regementet som det femte regementet.

Regementet bestod av 48 korpraler och 926 soldater, varav 8 volontärer och 8 timmermän.

Kompani 1138 soldater
Kompani 2137 soldater
Kompani 3137 soldater
Kompani 4138 soldater
Kompani 5138 soldater
Kompani 6138 soldater
Kompani 7137 soldater
Kompani 8137 soldater
Summa1.100 soldater

Generalmönstringar för Jönköping Regemente
Jönköping 28-29 juli 1692
Jönköping 3-4 maj 1693
Jönköping 9 maj 1694
Jönköping 27-28 april 1696
Jönköping 26 april 1697
Fieldinge 22 november 1716
Jönköping 14 oktober 1717
Pommern i Stralsund 31 november 1717
Jönköping 2 oktober 1718
Jönköping 22 oktober 1719
Stockholm 19 augusti 1721
Jönköping 28 juni 1733
Jönköping 22 augusti 1739
Stockholm på Galiärflottan 2 juni 1741
Stockholm 8 maj 1742
Jönköping 12 november 1744
Skillingaryd 20 november 1744
Jönköping 26 november 1744
Pommern i Wolgast 3 januari 1759
Pommern i Stralsund 6 februari 1759
Pommern i Wolgast 17 november 1760
Pommern i Grebor 20 november 1761
Jönköping 6 september 1764
Jönköping 27 september 1770
Jönköping 1 juli 1775
Skillingaryd 22 juni 1778
Bohult 7 augusti 1778
Jönköping 2 november 1785
Skillingaryd 6 juni 1788
Finland i Svenskby 8 januari 1789
Skillingaryd 25 juni 1793
Skillingaryd 13 oktober 1800
Skillingaryd 20 juni 1803
Skillingaryd 20 juni 1806
Pommern i Stralsund 3 juni 1807
Skillingaryd 20 juni 1818
Rommelsjö 28 juni 1822
Skillingaryd 21 juni 1826
Skillingaryd 17 juni 1830
Skillingaryd 17 juni 1734
Skillingaryd 26 juni 1838
Esperyd 1 juli 1841
Värnamo 9 juli 1841
Skillingaryd 25 juni 1844
Skillingaryd 8 juni 1847
Skillingaryd 20 juni 1850
Skillingaryd 18 juni 1853
Skillingaryd 20 juni 1856
Skillingaryd 23 juni 1859
Skillingaryd 1 juli 1862
Skillingaryd 27 juni 1865
Skillingaryd 26 juni 1868
Skillingaryd 17 juni 1871
Skillingaryd 22 juni 1875
Skillingaryd 23 juni 1878
Skillingaryd 25 juni 1881
Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.