upload image

Kalls sockenarkiv porträttbilder

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Kall, Jämtland, Swedenmap
This page has been accessed 270 times.

Navigation: Swedish photography


Kalls sockenarkiv porträttbilder insamlade från invånarna i Kalls socken av kontraktsprosten Gösta Ullberg, 1800-tal och tidigt 1900-tal. See Kall parish photos for scenery photos from the area.


Kalls parish photos
Source NameTime
PhotoPorträtt av Märit (Kristensdotter) Nilsson (1824-)1870-tal
PhotoPorträtt av Lisbet (Jönsdotter) Stefansson (1838-1920)1890-tal
PhotoHelbild av Petter Andersson (1877-1948)1900-tal
PhotoFamiljebild Petter Andersson (1877-1948)1910-tal
PhotoPorträtt av Anna Kristina Andersdotter (1881-)1915-/1920-tal
PhotoPorträtt av Anders Andersson (1874-1953)1900-tal
PhotoPorträtt av Johan Andersson (1864-)1905-tal
PhotoPorträtt av Johan Andersson (1864-)1905-tal
PhotoPorträtt av Johan Andersson (1864-)1900-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Andersdotter (1862-) född 1/3 18621870-tal
PhotoFamiljebild Anders (Steffansson) Stefansson (1834-1910) 1900-tal
PhotoHelbild Anders (Steffansson) Stefansson (1834-1910) och Lisbet (Jönsdotter) Stefansson (1838-1920)1880-tal
PhotoPorträtt av Brita (Persdotter) Gärdin (1862-aft.1877)1880-tal
PhotoPorträtt av Per (Persson) Gärdin (1833-aft.1877)1900-tal
PhotoPorträtt av Per Jonsson (1831-)1880-tal
PhotoPorträtt av Nils Fredriksson (1843-)1890-tal
PhotoPorträtt av Karin (Jakobsdotter) Mårtensson (1863-1925)1880-tal
PhotoPorträtt av Per Gustaf Lithner (1841-1917)1900-tal
PhotoPorträtt av Brita (Hansdotter) Jonsson (1808-1893)1890-tal
PhotoPorträtt av Lars Abraham Jacobsson (1857-1941)1880-tal
PhotoFamiljebild Göran Ledin (1834-1912) och Kristina Jonasdotter (1839-1928)1880-tal
PhotoFamiljebild Lars (Andersson) Bellin (1842-1920) och Annika Jonasdotter (1856-1928)1890-tal
PhotoPorträtt av Annika Jonasdotter (1856-1928)1880-tal
PhotoFamiljebild Mårten Jonsson (1832-aft.1870)1870-tal
PhotoPorträtt av Jonas Mårtensson (1811-1896)1880-tal
PhotoFamiljebild Agnes (Mårtensdotter) Åkerblom (1833-) och dottern Kristina Åkerblom (1861-).1890-tal
PhotoPorträtt av Johan Reinhold Åkerblom (1827-1882).1880-tal
PhotoFamiljebild Lars Magnus (Mårtensson) Backlund (abt.1828-1898) och Kerstin Ersdotter (1837-1909).1870-tal
PhotoBarnbild Olof Wiklund (1874-1947), Kerstin (Wiklund) Larsson (1875-1953) och Nils Gustaf Wiklund (1879-).1881-tal
PhotoPorträtt av Brita (Olofsdotter) Wiklund (1845-1907).1900-tal
PhotoPorträtt av Kerstin (Ersdotter) Hansson (1815-1895).1870-tal
PhotoPorträtt av Anna (Karlsson) Söderbom (1866-1947).1890-tal
PhotoPorträtt av Anna (Karlsson) Söderbom (1866-1947).1880-tal
PhotoPorträtt av Anna (Karlsson) Söderbom (1866-1947).1880-tal
PhotoPorträtt av Anders Karlsson Söderbom född 15/5 1853.1900-tal
PhotoPorträtt av Anders (Karlsson) Söderbom (1853-1944).1900-tal
PhotoHelbild Olof Persson Holm född 29/3 1841.1890-tal
PhotoFamiljebild Olof Persson Holm född 29/3 1841, och Agnes Olsdotter född 9/6 1845.1900-tal
PhotoHelbild Olaus Andersson Berglund född 14/2 1850.1890-tal
PhotoPorträtt av Olaus Andersson Berglund i Sölvsved, född 14/2 1850.1900-tal
PhotoHelbild Jöns Köhl i Sölvsved (Stående, den sittande Matts Forslia) född 21/5 1848.1890-tal
PhotoHelbild Katarina Köhl f. Andersdotter född 7/2 1845.1880-tal
PhotoFamiljebild Erik Karlsson Hedbom född 13/9 1855. Och Anna Katarina f. Karlsdotter född 22/6 1855.1891-tal
PhotoPorträtt av Gertrud Lif f. Nilsdotter, född 21/9 1829.1890-tal
PhotoHelbild Beret Larsdotter h.t. bonden Ole Eliasson i Overneset, Vuku Norge, född 1829.1890-tal
PhotoHelbild Carl Gustaf Hwass född 11/9 1827 i Hammarö.1870-tal
PhotoPorträtt av Per Andersson född 17/6 1872.1920-tal
PhotoPorträtt av Agnis Andersson (Ankarström) f. Persdotter, född 17/11 1845.1900-tal
PhotoPorträtt av Kristina Bertilsson f. Jonsdotter, "Fritz-Kristina", född 28/6 1847 i Mörsil.1902-tal
PhotoHelbild Ingeborg Jonsson ("Jonke-Imbor") född 1805.1870-tal
PhotoPorträtt av Hans Bertilsson född 12/2 1839.1890-tal
PhotoPorträtt av Märit Lithner f. Bertilsdotter född 18/7 1842.1870-tal
PhotoPorträtt av Karin Bertilsson f. Jonsdotter född 11/9 1843.1870-tal
PhotoHelbild Erik Landberg född 1/8 1819, och Agnes Gunnarsdotter född 8/11 1816.1860-tal
PhotoPorträtt av Märta Olofsson f. Olofsdotter "Gunnar,Märta", född 10/11 1876.1895-tal
PhotoFamiljebild: Anna Märta Jonsson f. Jonasdotter d.t. Jonas Råbock i Sölvsved och h.h. Ingeborg Jonsdotter, född 5/8 1863.1890-tal
PhotoPorträtt av Sven Andersson född 18/12 1843.1910-tal
PhotoPorträtt av Märta Solberg f. Rydell född 14/10 1862.1890-tal
PhotoPorträtt av Brita Karolina Olofsson f. Fredriksson född 3/12 1882.1900-tal
PhotoHelbild: Olof Olsson född 21/5 1846. och Märit f, Bergdal född 7/4 1849.1910-tal
PhotoHelbild: Olof Olofsson född 21/5 1846. Och Märit f. Bergdal född 7/4 1849.1910-tal
PhotoPorträtt av Anna Brita Jonsdotter född 21/3 1863.1890-tal
PhotoPorträtt av Anna Brita Jonsdotter född 21/3 1863.1890-tal
PhotoPorträtt av Nils Simonsson född 24/9 1838.1890-tal
PhotoPorträtt av Nils Simonsson född 24/9 1838.1880-tal
PhotoFamiljebild: Erik Simonsson född 1836. och Märit Ersdotter född 1846.1890-tal
PhotoPorträtt av Brita Simonsdotter i Brattäggen född 5/8 1833.1900-tal
PhotoPorträtt av Maria Simonsson f. Persdotter Molin född i Frösön 3/11 1849.1880-tal
PhotoHelbild: Erik Simonsson född 4/1 1836. Och Märit f. Ersdotter född 20/7 1846.1890-tal
PhotoPorträtt av Märta Rydell f. Nilsdotter. född 3/8 1836.1890-tal
PhotoPorträtt av Karin Nilsdotter född 21/10 1843.1870-tal
PhotoHelbild: Lisbet Nilsdotter d.t. bonden Nils Jonsson i Brattäggen och h.h. karin född 29/1 1832.1870-tal
PhotoPorträtt av Gustaf Magnus Rydell född 15/7 1823.1870-tal
PhotoHelbild: Salomon Nilsson född 28/7 1838.1860-tal
PhotoPorträttarkiv av Gunnar Olsson född 2/8 1782.1810-tal
PhotoPorträtt av Erik Gunnarsson född 1824.1900-tal
PhotoPorträtt av Märit Eriksson f. Olsdotter född 4/9 1853.1900-tal – 1910-tal
PhotoPorträtt av Olof Eriksson född 12/12 1863.1880 c:a
PhotoPorträtt av Anna Brita Jonsdotter född 21/3 1863.1910-tal – 1920-tal
PhotoHelbild: Ingeborg Hågnäs f. Jonsdotter född 8/7 1871.1900 c:a
PhotoPorträtt av Kristina Filen född 8/3 1865.1900-tal
PhotoPorträtt av Olaus Berglund i Krok född 16/5 1871.1910-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Berglund f. Nilsdotter född 5/12 1869.1900-tal
PhotoHelbild: Anna Lena Berglund f. Gunnarsdotter född 13/7 1840.1880-tal
PhotoPorträtt av Erik Berglund född 13/1 1834.1890-tal
PhotoPorträtt av Anna Lena Berglund f. Gunnarsdotter född 13/7 1840.1880-tal
PhotoHelbild: Erik Berglund född 13/1 1834.1890-tal
PhotoPorträtt av Märit Jönsson f. Andersdotter född 8/10 1834.1910-tal
PhotoPorträtt av Märit Jonasdotter född 22/8 1852.1890-tal
PhotoHelbild: Märit Jonasdotter i Krok, född 22/8 1852.1890-tal
PhotoPorträtt av Anna Holmgren f. Andersdotter född 7/6 1824.1916-tal
PhotoHelbild: Johan Johansson född 24/4 1837.1910-tal
PhotoHelbild: Karl Johansson född 19/5 1824. Och Ingeborg f. Johansdotter född 28/7 1829.1880-tal
PhotoPorträtt av Karl Johansson född 19/5 1824. Och Ingeborg f. Johansdotter född 28/7 1829.1880-tal
PhotoHelbild: Kristina Isaksdotter född 2/8 1855.1880-tal
PhotoPorträtt av Anders Holmgren född 2/9 1858.1900-tal
PhotoHelbild: Anders Råbock född 3/1 1834. Och Anna Märta f. Jonsdotter född 23/6 1838.19oo-tal
PhotoHelbild: Katarina Nilsson f. Andersdotter född 17/7 1837.1880-tal
PhotoHelbild: Jöns August Andersson född 6/2 1860. Och Dottern Olga född 1902.1920-tal
PhotoPorträtt av Jöns August Andersson född 6/2 1860.1890-tal
PhotoPorträtt av Johan Magnus Andersson Svedberg född 21/5 1866.1920-tal
PhotoHelbild: Anders Nilsson född 28/8 1844. Och Katarina f. Andersdotter född 17/7 1837.1930-tal
PhotoHelbild: Lena Olsdotter född 15/1 1852.1900-tal
PhotoPorträtt av Märit Nilsson f. Nilsdotter, född 13/6 1842.1910-tal
PhotoHelbild: Olof Jonsson född 22/3 1847. Och Kerstin f. Söderbom född 9/2 1864.1920-tal
PhotoPorträtt av Gustaf Olsson född 15/1 1852.1920-tal
PhotoHelbild: Katarina Jonsson f. Jonsdotter född 8/10 1807. Och Dotterdottern Brita Kristina född 4/8 1867.1870-tal
PhotoPorträtt av Brita Kristina Johansson f. Berglund född 4/8 1867.1910-tal
PhotoPorträtt av Nils Simonsson född 24/9 1838.1900-tal
PhotoPorträtt av Agnes Karlsdotter född 15/3 1850.1880-tal
PhotoHelbild: Agnes Karlsdotter född 15/3 1850.1880-tal
PhotoPorträtt av Olof Hellström och h.h. Brita f. Isaksdotter d.t. bonden Isak Jonsson i Brattäggen, Kall född 1845.1910-tal
PhotoHelbild: Brita Isaksdotter född 1845.1880-tal
PhotoHelbild: Brita Isaksdotter född 18451880-tal
PhotoPorträtt av Märit Isaksdotter född 12/2 1859.1890-tal
PhotoPorträtt av Helena Erik Svensson f. Berglund född 13/10 1878.1930-tal
PhotoPorträtt av Märit Isaksdotter född 12/2 1859.1900-tal
PhotoPorträtt av Märit Isaksdotter född 12/2 1859.1900-tal
PhotoPorträtt av Anna (Jönsdotter) Moverare (1803-aft.1874)1880-tal
PhotoFamiljebild: Håkan Olofsson född 10/11 1837. Och Emma f. Andersdotter född 11/11 1868.1913-tal
PhotoPorträtt av D. Blomcreutz född 1830.1900-tal
PhotoPorträtt av Kristina Olofsdotter Elf, d.t. Olof Håkansson Elf, i Brattäggen och h.h. Märta f. Nilsdotter, född 19/3 1848.1900-tal
PhotoPorträtt av Brita Olofsdotter Elf född 13/10 1850.1900-tal
PhotoPorträtt av Brita Persdotter född 1835.1880-tal
PhotoHelbild: Carl Olof Gustaf Humble född 29/6 1816. Och Kerstin f. Larsdotter född 1815.1890-tal
PhotoPorträtt av Nils (Johansson) Moverare (1807-aft.1874).1880-tal
PhotoPorträtt av Per Johansson född 28/3 1848.1880-tal
PhotoHelbild: Johan Jakobsson Landberg född 25/2 1825. Och Märta Kristina f. Wikström född 16/1 1829.1900-tal
PhotoPorträtt av Erik Johansson Boberg född 22/11 1841.1920-tal
PhotoPorträtt av Karin Boberg f. Bengtsdotter född 2/5 1842.1910-tal
PhotoPorträtt av Gertrud Boberg f. Ersdotter född 2/9 1809.1980-tal
PhotoPorträtt av Olof Boberg född 22/10 1837.1910-tal
PhotoPorträtt av Peder Cornelius Paulsen född 17/6 1842.1900-tal
PhotoPorträtt av Hanna Höjem född 30/5 1876.1910-tal
PhotoPorträtt av Anna Lena Brattlund född 2/2 1883.1930-tal
PhotoPorträtt av Oskar Jonsson Brattlund i Rislägden, född 14/4 1854.1910-tal
PhotoHelbild: Kerstin Brattlund f. Johansdotter, d.t. Jäg. Johan Holmgren i Krok, född 1/10 1853. Och Dotterdottern Gunborg Andersson.1920-tal
PhotoPorträtt av Julia Brodin f. Stocke född i levanger 16/2 1848.1900-tal
PhotoHelbild: Kerstin Borberg f. Jakobsdotter född 1835.1910-tal
PhotoBarnbild: Emma Lalander född 3/3 1876.1880-tal – 1885-tal
PhotoPorträtt av Lisbet Lalander f. Johansdotter född 30/6 1851.1930-tal
PhotoPorträtt av Nikolaus Lalander född 21/12 1856.1900-tal
PhotoPorträtt av Nikolaus Lalander född 21/12 1856.1890-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Bergström f. Nilsdotter Tjernström född 25/1 1826.1910-tal
PhotoHelbild: Daniel Davidsson Rislund född 1855. Och Lisbet.1910-tal
PhotoHelbild: Daniel Davidsson Rislund född 1855.1900-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Davidsdotter Rislund d.t torp. David Rislund i Rislägden, född 2/11 1851.1900-tal
PhotoHelbild: Bengt Johan Davidsson Edlund född 14/6 1835.1910-tal
PhotoPorträtt av Otto Jonsson Ros född 13/7 1854. Och Katarina Kristina f. Eriksdotter född 11/6 1853.1930-tal
PhotoPorträtt av Katarina Kristina Ros f. Eriksdotter född 11/6 1853.1900-tal
PhotoPorträtt av Otto Jonsson Ros född 13/7 1854.1880-tal
PhotoPorträtt av Nils Eriksson född 19/6 1867.1910-tal
PhotoPorträtt av Otto Jonsson Ros född 13/7 1854.1900-tal
PhotoHelbild: Erik Olofsson född 19/1 1824. Och Lisa f. Davidsdotter född 10/3 1826.1900-tal
PhotoBröderna bild: Erik (längst till höger) född 28/2 1861, Olof (längst till vänster) född 12/12 1863, och Nils (i mitten) född 19/6 1867.1870-tal
PhotoPorträtt av Anna Brita Brattlund född 23/12 1856.1880-tal
PhotoHelbild: Märit Törnberg född Larsdotter född 14/10 1838.1860-tal
PhotoHelbild: Ingeborg Larsson f. Bengtsdotter född 18/1 1839.1890-tal
PhotoHelbild: Anders Larsson född 17/9 1842.1900-tal
PhotoHelbild: Gunborg Larsson f. Olofsdotter, född 6/3 1841.1870-tal
PhotoPorträtt av Anders Larsson född 17/9 1842.1870-tal
PhotoHelbild: Gunborg Larsson f. Olofsdotter född 6/3 1841.1900-tal
PhotoPorträtt av Olof Andersson född 16/5 1868.1910-tal
PhotoHelbild: Jon Olsson född 6/5 1842. Och Märta Olsdotter född 22/8 1842.1910-tal
PhotoHelbild: Brita Kristina Eriksdotter född 17/12 1859.1880-tal
PhotoPorträtt av Erik Alexandersson född 2/7 1821.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1880-tal
PhotoPorträtt av Helena Öjien f. Eriksdotter född 9/2 1854.1880-tal
PhotoPorträtt av Helena född 9/2 1854.1880-tal
PhotoPorträtt av Helena Öjien f. Eriksdotter född 9/2 1854.1880-tal
PhotoHelbild: Helena, dotter till bonden Erik Alexandersson i Västgård född 9/2 1854.1880-tal
PhotoHelbild: Helena, dotter till bonden Erik Alexandersson i Västgård född 9/2 18541880-tal
PhotoHelbild: Helena, dotter till bonden Erik Alexandersson i Västgård född 9/2 18541880-tal
PhotoHelbild: Ingeborg Larsson f. Bengtsdotter född 18/1 1839. Och Dottern Anna Lena född i maj 1868.1872-tal
PhotoHelbild: Ingeborg Larsson f. Bengtsdotter född 18/1 1839. Och Dottern Anna Lena född i maj 1868.1872-tal
PhotoPorträtt av Helena, dotter till bonden Erik Alexandersson i Västgård född 9/2 18541880-tal
PhotoHelbild: Helena, dotter till bonden Erik Alexandersson i Västgård född 9/2 1854.1880-tal
PhotoPorträtt av Helena, dotter till bonden Erik Alexandersson i Västgård född 9/2 1854.1880-tal
PhotoHelbild: Helena, dotter till bonden Erik Alexandersson i Västgård född 9/2 1854.1880-tal
PhotoPorträtt av Iver Martin Öjien född 19/8 1854.1900-tal
PhotoHelbild: Gunborg Larsson f. Olofsdotter, d.t. bonden Olof Ersson i Nergård, syster till Hans Olsson f. 1832, född 6/3 1841.1870-tal
PhotoHelbild: Gunborg Larsson f. Olofsdotter född 6/3 1841.1870-tal
PhotoHelbild: Gunborg Larsson f. Olofsdotter född 6/3 1841.1870-tal
PhotoHelbild: Agnes Olofsson f. Ersdotter "Lasse-Agnes", född 29/3 1807.1880-tal
PhotoHelbild: Anders Larsson född 17/9 1842.1900-tal
PhotoHelbild: Helena d.t bonden Erik Alexandersson född 9/2 1854.1870-tal
PhotoPorträtt av Erik Jonsson född 22/2 1843.1880-tal
PhotoPorträtt av Jon Bengtsson född 19/11 1805.1880-tal
PhotoPorträtt av Anders Larsson född 17/9 1842.1880-tal
PhotoHelbild: Agnes Olofsson f. Ersdotter, född 29/3 1807.1880-tal
PhotoHelbild: Agnes Olofsson f. Ersdotter, född 29/3 1807.1880-tal
PhotoHelbild: Agnes Olofsson f. Ersdotter, född 29/3 1807.1880-tal
PhotoPorträtt av Erik Törnberg född 7/1 1846.1872-tal
PhotoPorträtt av Erik Törnberg född 7/1 1846.1872-tal
PhotoHelbild: Erik Törnberg född 7/1 1846.1872-tal
PhotoPorträtt av Erik Törnberg född 7/1 18461872-tal
PhotoHelbild: Märit Törnberg f. Larsdotter (d.t. Lars Olofsson i Västgård) född 14/10 1838.1870-tal
PhotoHelbild: Märit Törnberg f. Larsdotter född 14/10 1838.1870-tal
PhotoHelbild: Märit Törnberg f. Larsdotter född 14/10 1838.1870-tal
PhotoHelbild: Ingeborg Larsson f. Bengtsdotter född 18/1 1839. Och Dottern Anna Lena född i maj 1868.1872-tal
PhotoPorträtt av Erik Larsson född 29/8 1836.1880-tal
PhotoPorträtt av Kristina Alexandersson f. Lithström född 24/8 1855.1870-tal
PhotoPorträtt av Olof Alexandersson född 19/1 1856.1910-tal
PhotoPorträtt av Erik Larsson född 29/8 1836.1880-tal
PhotoPorträtt av Erik Larsson född 29/8 1836.1880-tal
PhotoPorträtt av Erik Larsson född 29/8 1836.1880-tal
PhotoPorträtt av Anna Märta Persdotter född 4/10 1844.1880-tal
PhotoPorträtt av Anna Märta Persdotter född 4/10 18441880-tal
PhotoHelbild: Margareta persson f. Jonsdotter född 21/4 1803.1870-tal
PhotoHelbild: Margareta persson f. Jonsdotter född 21/4 1803.1870-tal
PhotoHelbild: Brita Kristina Eriksdotter född 17/12 1859.1870-tal
PhotoHelbild: Agnes Olofsson f. Ersdotter "Lasse-Agnes", född 29/3 1807.1880-tal
PhotoHelbild: Olof Alexandersson född 19/1 1856.1870-tal
PhotoHelbild: Olof Alexandersson född 19/1 1856.1870-tal
PhotoPorträtt av Helena Öjien f. Alexandersson född 9/2 1854.1880-tal
PhotoPorträtt av Helena Öjien f. Eriksdotter född 9/2 1854.1880-tal
PhotoPorträtt av Erik Jonsson född 22/2 1843.1880-tal
PhotoPorträtt av Jon Bengtsson född 19/11 1805.1880-tal
PhotoHelbild: Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1890-tal
PhotoPorträtt av Olof Alexandersson född 19/1 1856.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1890-tal
PhotoPorträtt av Erik Alexandersson född 2/7 1821.1870-tal
PhotoHelbild: Helena d.t bonden Erik Alexandersson i Västgård, född 9/2 1854.1880-tal
PhotoPorträtt av Olof Alexandersson född 19/1 1856.1890-tal
PhotoPorträtt av Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1890-tal
PhotoBarnbild: Märta Alexandersson född 18/7 1862.1865-tal
PhotoHelbild: Gunborg Larsson f. Olofsdotter född 6/3 1841.1890-tal
PhotoHelbild: Helena d.t. bonden Erik Alexandersson i Västgård, född 9/2 1854.1880-tal
PhotoHelbild: Margareta Persson f. Jonsdotter född 21/4 1803.1875-tal
PhotoPorträtt av Agnes Larsson f. Danielsdotter född 28/8 1868.1900-tal
PhotoFamiljebild: Anders Jonsson född 1/9 1837. Och Märit Halvarsdotter född 7/7 1848.1910-tal
PhotoPorträtt av Wilhelm Andersson i Kolåsen född 25/10 1866.1900-tal
PhotoPorträtt av Petter Anton Pedersen Sidrivolden född 22/3 1883.1910-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Mårtensson f. Johansdotter född 28/9 1837.1890-tal
PhotoPorträtt av Knut Arntsen Sponaas, född 23/7 1851.1900-tal
PhotoHelbild: Knut Arntsen Sponaas född 23/7 1851, Och Iversdotter Holmeide född 4/6 1856.1900-tal
PhotoPorträtt av Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1890-tal
PhotoPorträtt av Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Alexandersson f. Olofsdotter född 13/2 1831.1890-tal
PhotoBarnbild: Märta Alexandersson, född 18/7 1862.1866-tal
PhotoBarnbild: Märta Alexandersson, född 18/7 1862.1866-tal
PhotoPorträtt av Iver Martin Öjien född 19/8 1854.1900-tal
PhotoBarnbild: Olof Alexandersson född 19/1 1856.1865-tal
PhotoBarnbild: Olof Alexandersson född 19/1 1856.1865-tal
PhotoPorträtt av Olof Alexandersson i Västgård 19/1 1856,1890-tal
PhotoFamiljebild: Helena d.t Erik Alexandersson i Västgård född 9/2 1854.1880-tal
PhotoSyskonbild: Helena född 9/2 1854, Olof född 19/1 1856, och Märta född 18/7 1862.1865-tal
PhotoPorträtt av Erik Larsson född 29/8 1836.1890-tal
PhotoPorträtt av Erik Törnberg född 7/1 1846.1890-tal
PhotoHelbild: Erik Törnberg född 7/1 18461890-tal
PhotoPorträtt av Erik Törnberg född 7/1 1846.1890-tal
PhotoPorträtt av Erik Törnberg född 7/1 1846.1890-tal
PhotoPorträtt av Agnes Larsson f. Danielsdotter född 28/8 1868.1900-tal
PhotoHelbild: Märit Törnberg f. Larsdotter, dotter till Lars Olofsson Västgård, född 14/10 1838.1870-tal
PhotoPorträtt av Anna Lovisa Lilliesköld f. Andersson född 24/1 1859.1890-tal
PhotoPorträtt av Henrik Wilhelm Baer född 30/9 1863.1900-tal
PhotoPorträtt av Gustaf Jonsson född 22/9 1826.1890-tal
PhotoPorträtt av Magnus Mattsson Malm i Mo, född 27/7 1846.1880-tal
PhotoHelbild: Magnus Mattsson Malm i Mo född 27/7 1846.1880-tal
PhotoHelbild: Magnus Mattsson Malm i Mo född 27/7 1846.1870-tal
PhotoPorträtt av Anders Ersson född 1836.1900-tal
PhotoHelbild: Kristina född 30/7 1865. och Helena född 14/9 1871.1873-tal
PhotoHelbild: Märit Ersson f. Jonsdotter född 11/1 1846.1890-tal
PhotoPorträtt av Anders Ersson i Mo född 1836.1900-tal
PhotoPorträtt av Märit Ersson f. Jonsdotter född 11/1 1846.1890-tal
PhotoPorträtt av Karin Magnusson f. Jonasdotter d.t bonden Jonas Fredriksson i mo, född 23/9 1849.1890-tal
PhotoPorträtt av Lars Erik Larsson i Mo född 12/10 1836.1900-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Amanda Johansson f. Persdotter (d.t. Per Andersson i Digernäset), född 30/6 1878.1900-tal
PhotoPorträtt av Nils Magnus Johansson född 2/7 1873.1890-tal
PhotoHelbild: Ingeborg Jonasdotter född 30/6 1854.1890-tal
PhotoHelbild: Hanna Andersen d.t Anders Andersson, född 1/1 1811.1840-tal
PhotoPorträtt av Lars Johan Larsson född 25/11 1877.1890-tal
PhotoFamiljebild: Dorotea Henrika Ulvilden född 1832.1890-Tal
PhotoHelbild: Anna Stina Bratt f. Filen född 13/5 1862.1900-tal
PhotoPorträtt av Fredrike Andersen, d.t. Anders Andersson (född 1/1 1811 i Mo).1830-tal
PhotoPorträtt av Märet (Märta) Möller f. Jonsdotter, född 9/6 1860.1900-tal
PhotoPorträtt av Anders Andersson Lian född 1/1 1811.1860-tal
PhotoPorträtt av Aneus Gunneriusen Quam arb. i Sölvsved, sedan Mo, född i Verdalen 17/4 1867.1900-tal
PhotoPorträtt av Anders Forsström född 21/12 1859.1930-tal
PhotoBarnbild: Erik född 24/1 1881. Och Brita Matilda född 19/9 1883.1888-tal
PhotoPorträtt av Erika Eriksson född 15/6 1860.1890-tal
PhotoHelbild: Julie Margrete Andersen född 16/9 1860.1890-tal
PhotoPorträtt av Olof Bratt född 30/1 1899.1910-tal
PhotoPorträtt av Anna Stina Bratt f. Filen född 13/5 1862.1910-tal
PhotoPorträtt av Märit Mårtensson f. Andersdotter född 17/9 1862.1910-tal
PhotoFamiljebild: Bagerskan Kristina Persson f. Larsdotter född 30/9 1869.1900-tal
PhotoPorträtt av Johanna Magdalena (Magda) Johansson född 15/4 1859.1890-tal
PhotoPorträtt av Maria Sundberg f. Ersdotter född 4/12 1839.1880-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Jonasdotter född 30/6 1854.1890-tal
PhotoHelbild: Märta Olsson f. Olsdotter född 22/8 1842.1880-tal
PhotoPorträtt av Maria Kristina Larsson d.t. bonden Lars Erik Larsson i Mo, född 15/8 1875.1900-tal
PhotoHelbild: Nils Persson född 24/10 1845. och Märta f. Kristensdotter född 6/1 1848.1900-tal
PhotoHelbild: Nils Persson född 24/10 1845.1870-tal
PhotoHelbild: Brita Persson f. Olofsdotter, född 4/4 1846.1880-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Ersson f. Olofsdotter född 25/3 1841.1890-tal
PhotoPorträtt av Nils Kristian Jörgensen född 13/5 1831.1890-tal
PhotoPorträtt av Olof Jonsson född 11/3 1878.1910-tal
PhotoHelbild: Nils Olofsson i Åflo och hans hustru Brita Staffansdotter.
PhotoPorträtt av Erik Jonsson född 8/7 1875.1890-tal
PhotoHelbild: Olof Larsson född 6/2 1814. Och Helena Hansdotter född 5/5 1815.1870-tal
PhotoPorträtt av Korpralen, postföraren Abraham Wallström i Nergård född 10/12 1826.1900-tal
PhotoHelbild: Märta Ersson f. Hansdotter, född 5/6 1804.1880-tal
PhotoHelbild: Märta Ersson f. Hansdotter, född 5/6 1804.1880-tal
PhotoPorträtt av Hans Olofsson född 1832.1880-tal
PhotoHelbild: Årsil Olsson f. Nilsdotter född 18/5 1830.1900-tal
PhotoHelbild: Årsil Olsson f. Nilsdotter född 18/5 18301880-tal
PhotoPorträtt av Brita Hansdotter född 1/5 1860.1890-tal
PhotoBarnbild: Brita Hansdotter född 1/5 1860.1870-tal
PhotoBarnbild: Olof Hansson född 8/2 1858.1870-tal
PhotoHelbild: Kristina Hansson f. Mårtensdotter, född 3/5 1857.1890-tal
PhotoPorträtt av Olof Hansson född 8/2 1858.1920-tal
PhotoHelbild: Lars Andersson född 15/8 1837.1890-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Kallström f. Johansdotter (d.t. Johan Larsson i Hårdlund) född 5/9 1854.1920-tal
PhotoPorträtt av Lisbet Andersson f. Svensdotter född 29/8 1846.1900-tal
PhotoHelbild: Anders Andersson född 29/1 1827.1890-tal
PhotoPorträtt av Kristina Hansson född 21/3 1868.1900-tal
PhotoPorträtt av Lars Noren född 25/2 1872.1920-tal
PhotoPorträtt av Hans Bengtsson född 30/11 1834.1890-tal
PhotoHelbild: Hans Bengtsson född 30/11 1834. och Agnes Simonsdotter född 17/7 1841.1880-tal
PhotoPorträtt av Märit Bengtsdotter född 17/9 1832.1890-tal
PhotoHelbild: Agnes Bengtsson f. Simonsdotter född 17/7 1841.1880-tal
PhotoHelbild: Ingeborg Nilsson f. Mårtensdotter född 25/1 1795.1880-tal
PhotoHelbild: Ingeborg Nilsson f. Mårtensdotter född 25/1 1795.1880-tal
PhotoPorträtt av Hans Eriksson i Forssa, Åre, far till Märta född 5/6 1804.1870-tal
PhotoPorträtt av Katarina Zetterberg född 13/3 1872.1900-tal
PhotoPorträtt av Katarina Engström f. Zetterberg född 13/3 1872.1990-tal
PhotoPorträtt av Anna Helena Persson född Zetterberg född 29/7 1858.1880-tal
PhotoPorträtt av Selma Gustava Svärd f. Zetterberg född 14/7 1878.1900-tal
PhotoPorträtt av Anders Zetterberg född 19/9 1860.1900-tal
PhotoPorträtt av Erik Fransson Zetterberg född 9/12 1862.1900-tal
PhotoPorträtt av Johan Zetterberg född 10/12 1865.1910-tal
PhotoPorträtt av Fritiof Zetterberg född 25/8 1874.1900-tal
PhotoHelbild: Märta Ersson f. Hansdotter född 5/6 1804.1890-tal
PhotoPorträtt av Gustaf Staffansson Svanberg född 8/12 1860.1900-tal
PhotoPorträtt av Stefan (Staffan) Steffansson i Hårdlund, född 9/10 1816.1890-tal
PhotoFamiljebild: Stefan Stefansson född 30/5 1849. och Karolina f. Olofsdotter född 17/4 1854.1890-tal
PhotoBarnbild: Dorotea Stefansdotter född 12/12 1868.1873-tal
PhotoHelbild: Karolina Steffansson f. Olofsdotter född 17/4 1854.1890-tal
PhotoHelbild: Margareta Stefansdotter född 26/8 1841.1880-tal
PhotoPorträtt av Margareta Stefansdotter född 26/8 1841.1890-tal
PhotoHelbild: Margareta Stefansdotter född 26/8 1841.1870-tal
PhotoPorträtt av Gustaf Stefansson Svanberg född 8/12 1860.1890-tal
PhotoHelbild: Stefan Stefansson i Hårdlund född 2/10 1816. Och Ingeborg Grelsdotter född 1/12 1830.1880-tal
PhotoHelbild: Brita Stefansdotter född 20/1 1844.1880-tal
PhotoHelbild: Stefan Stefansson född 30/5 1849.1890-tal
PhotoHelbild: Frans August Zetterberg född 18/2 1836. och Karin f. Andersdotter född 15/4 1831.1890-tal
PhotoPorträtt av Märta Jörgensen f. Andersson född 12/8 1845.1990-tal
PhotoHelbild: Anders Johansson född 10/12 1840.1870-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Olsson f. Karlsdotter född 27/1 1879.1900-tal
PhotoHelbild: Olof Johansson född 6/4 1843. Och Margareta f. Johansdotter född 14/6 1845.1900-tal
PhotoHelbild: Olof Johansson född 6/4 1843. och Margareta Johansdotter född 14/6 1845.1890-tal
PhotoPorträtt av Kristina Landberg f. Jonsdotter född 2/10 1866.1920-tal
PhotoPorträtt av Märit Jonsdotter född 9/5 1872.1900-tal
PhotoHelbild: Gustaf Landberg född 16/5 1855.1900-tal
PhotoHelbild: Petter Johan Andersson född 20/2 1835. och Brita Jonasdotter född 12/6 1847.1890-tal
PhotoPorträtt av Ursila Eriksson f. Andersdotter född 2/3 1877.1900-tal
PhotoPorträtt av Ursila Eriksson f. Andersdotter född 2/3 1877.1900-tal
PhotoPorträtt av Ursila Eriksson f. Andersdotter född 2/3 1877.1900-tal
PhotoHelbild: Kerstin Ersson f. Olsdotter född 9/8 1800.1880-tal
PhotoPorträtt av Erik Andersson född 28/11 1828.1890-tal
PhotoPorträtt av Årsil Andersson f. Larsdotter född 10/5 1832.1900-tal
PhotoPorträtt av Anders Eriksson i Rör s.t. bonden Erik Andersson i Rör född 28/7 1860.1890-tal
PhotoPorträtt av Anders Persson född 20/11 1844.1900-tal
PhotoPorträtt av Johan Petter Andersson född 29/5 1874.1900-tal
PhotoPorträtt av Gertrud Andersson f. Olausdotter född 14/7 1875.1900-tal
PhotoPorträtt av Anders Nikolaus född 6/2 1874.1890-tal
PhotoHelbild: Petter Johan Andersson född 20/2 1835. Och Brita f. Jonasdotter född 12/6 1847.1900-tal
PhotoFamiljebild: Petter Johan Andersson född 20/2 1835, Kerstin Nilsdotter född 23/8 1847 och Anna Märta Larsdotter född 20/1 1870.1875-tal
PhotoPorträtt av Even Jenssen Wammervold född 6/12 1844.1900-tal
PhotoPorträtt av Karin Eriksson f. Andersdotter född 26/8 1847.1890-tal
PhotoHelbild: Karin Ersson f. Andersdotter född 26/8 1847.1880-tal
PhotoPorträtt av Lars Erik Eriksson född 15/5 1845.1890-tal
PhotoPorträtt av Brita Kristina Ytterberg född 6/4 1846.1880-tal
PhotoPorträtt av Maria Katarina Ytterberg född 10/2 1849.1880-tal
PhotoHelbild: Brita Kristina Ytterberg född 6/4 1846.1880-tal
PhotoPorträtt av Kristian Eriksson född 1/2 1867.1900-tal
PhotoPorträtt av Johanna Kristina Persdotter född 19/7 1863.1890-tal
PhotoPorträtt av Maria Katarina Ytterberg född 10/2 1849.1870-tal
PhotoPorträtt av Maria Katarina Ytterberg född 10/2 1849.1870-tal
PhotoHelbild: Anders Andersson född 23/2 1859. och Kerstin f. Fritiofsdotter född 10/8 1863.1920-tal
PhotoFamiljebild: Göran Mattsson född 16/8 1841. och Lucia f. Olsdotter född 10/4 1836.1880-tal
PhotoPorträtt av Anna Brita Persdotter född 29/7 1850.1910-tal
PhotoHelbild: Kristina Wengler f. Eriksdotter född 20/3 1869.1890-tal
PhotoHelbild: Clara Emma Wengler f. Hamdell, född 7/8 1843.1870-tal
PhotoHelbild: Per Hansson Wengler född 10/11 1833.1880-tal
PhotoPorträtt av Anders Eriksson född 21/2 1848.1890-tal
PhotoPorträtt av Anders Eriksson född 21/2 1848.1900-tal
PhotoHelbild: Margareta Persson f. Jonsdotter född 21/4 1804.1870-tal
PhotoPorträtt av Erik Jonsson född 22/2 1843.1890-tal
PhotoPorträtt av Anna Märta Persdotter född 4/10 1844.1890-tal
PhotoPorträtt av Jon Bengtsson född 19/11 1805.1870-tal
PhotoPorträtt av Lars Olofsson i Rör född 1/6 1853.1910-tal
PhotoHelbild: Agnes Andersdotter född 13/4 1852.1880-tal
PhotoPorträtt av Agnes Andersdotter född 13/4 1852.1870-tal
PhotoPorträtt av Magdalena Andersdotter född 3/2 1850.1890-tal
PhotoPorträtt av Anna Märta Andersdotter född 2/2 1856.1900-tal
PhotoPorträtt av Sigrid Olofsson f. Olsdotter född 25/6 1816.1890-tal
PhotoPorträtt av Mårten Andersson född 22/4 1854.1900-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Ersson f. Olsdotter, född 9/8 1800.1880-tal
PhotoPorträtt av Anders Ersson född 1799.1870-tal
PhotoHelbild: Anders Olofsson född 16/4 1813. och Sigrid f. Olsdotter född 25/6 1816.1880-tal
PhotoPorträtt av Anna Märta Andersdotter född 2/2 1856.1880-tal
PhotoHelbild: Jon Jonsson född 8/3 1830. och Kerstin f. Mattsdotter född 10/10 1829.1880-tal
PhotoHelbild: Mattias Jonsson född 11/2 1866. och Märit f. Kallström född 9/12 1869.1890-tal
PhotoPorträtt av Mårten Andersson född 22/4 1854.1900-tal
PhotoPorträtt av Magdalena Olofsson f. Andersdotter född 3/2 1850.1890-tal
PhotoFamiljebild: Göran Larsson Lind född 20/1 1850. och Elin f. Mattsson född 7/10 1850.1887-tal
PhotoPorträtt av Per Jonsson Hasselberg född 18/9 1858.1880-tal
PhotoPorträtt av Eva Forsström f. Andersdotter Hyttsten född 28/1 1852.1880-tal
PhotoPorträtt av Simon Kristiansson Forsström född 7/5 1852.1890-tal
PhotoPorträtt av Johanna Fredrika Ytterberg (1852-aft.1881)1880-tal
PhotoHelbild: Johanna Fredrika Ytterberg (1852-aft.1881)1870-tal
PhotoFamiljebild: Anders Grönlund (1854-) och Johanna Fredrika Ytterberg (1852-)1890-tal
PhotoPorträtt av Johanna Fredrika Ytterberg (1852-aft.1881)1890-tal
PhotoHelbild: Johanna Fredrika Ytterberg (1852-aft.1881)1890-tal
PhotoFamiljebild: Anders Grönlund (1854-) och Johanna Fredrika Ytterberg (1852-)1880-tal
PhotoPorträtt av Anders Grönlund (1854-)1880-tal
PhotoHelbild: Agnes Salmonsdotter född 8/6 1823.1870-tal
PhotoFamiljebild: Johan Mattsson född 26/12 1853. och Josefina f. Karlsdotter född 2/6 1863.1898-tal
PhotoPorträtt av Anna Lovisa Nordquist född 26/5 1866.1900-tal
PhotoHelbild: Emfrid Fredriksson f. Larsdotter född 6/9 1849.1870-tal
PhotoHelbild: Erik Fredriksson född 7/12 1846.1870-tal
PhotoPorträtt av Lars Abraham Mattsson född 10/12 1860.1910-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Mattsdotter född 5/9 1858.1880-tal
PhotoPorträtt av Kristina Hasselberg f. Mattsdotter född 20/7 1855.1880-tal
PhotoFamiljebild: Matts Jonsson född 30/5 1818. och Ingeborg Larsdotter född 7/6 1821.1870-tal
PhotoPorträtt av Jonas Petterson Munter född 17/3 1859.1890-tal
PhotoBarnbild: Johan Erik Johansson född 19/9 1866.1875-tal
PhotoHelbild: Olof Larsson Nordquist född 9/11 1834. och Elin f. Jonsdotter född 6/8 1838.1890-tal
PhotoPorträtt av Årsil Kristensson f. Andersdotter född 6/10 1806.1860-tal
PhotoPorträtt av Märet Larsdotter född 2/1 1838.1880-tal
PhotoHelbild: Märet Larsdotter född 2/1 1838.1870-tal
PhotoPorträtt av Märet Larsdotter född 2/1 1838.1880-tal
PhotoPorträtt av Märet Larsdotter född 2/1 1838.1880-tal
PhotoHelbild: Kristina Larsson f. Bengtsdotter född 28/2 1841.1890-tal
PhotoHelbild: Märit Löseth från Tingvold i Norge.
PhotoHelbild: Magnus Wikström i Rannomen född 11/7 1858. och Elin f. Löseth född 25/4 1863.1900-tal
PhotoHelbild: Jonas Hansson Wassen född 24/1 1874.1910-tal
PhotoHelbild: Olof Stock född 24/5 1835. och Brita Persdotter född 17/9 1825.1880-tal
PhotoHelbild: Fredrik Jonsson s.t bonden Jonas Fredriksson i Mo, född 5/11 1857. och Karin Mårtensdotter född 22/4 1864.1910-tal
PhotoPorträtt av Anna Gustava Jonsson f. Jonsson född 28/9 1842.1890-tal
PhotoHelbild: Gunnar Lilliesköld född 23/12 1849.1900-tal
PhotoHelbild: Sigrid Maria Salomonsson f. Hollström, född 3/5 1896.1920-tal
PhotoHelbild: Elin Bergstedt f. Fritiofsdotter född 2/7 1868

Sigrid Olausdotter född 12/2 1869 Kristina Wengler född Eriksdotter född 20/3 1869

PhotoHelbild: Nils Olof Nilsson född 15/8 1875. och Kristina f. Mårtensdotter född 18/6 1876.1900-tal
PhotoPorträtt av Sven August Olsson backen född 1/5 1875.1910-tal
PhotoPorträtt av Jakob Olofsson född 22/10 1866.1890-tal
PhotoHelbild: Mårten Andersson född 23/6 1843.1890-tal
PhotoPorträtt av Nils Karlsson född 28/10 1838.1900-tal
PhotoFr. V. t. h. i övre raden: Erik Westman, Janne Skrove, Per Erik Persson, Jakob Olsson, Albert Johansson J. A. Mattiasson; i främre raden: Jonas Henriksson, Kristina Estensson Simon Estensson, Lars Erik Engström Karl Söderbom; sittande: Karl Gustaf Söderbom.
PhotoFamiljebild: Henrik Salmonsson född 24/9 1830.1860-tal
PhotoPorträtt av Brita Märta Ersson f. Jonsdotter född 15/6 1841.1900-tal
PhotoHelbild: Erik Hindriksson född 3/9 1867.1890-tal
PhotoPorträtt av Anna Wiking f. Nilsdotter född 1828.1890-tal
PhotoPorträtt av Kristina Wiking född 14/1 1856.1870-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Isaksson f. Hyttsten född 4/5 1853.1880-tal
PhotoFamiljebild: Nikolaus Isaksson född 19/12 1851. och Ingeborg f. Hyttsten född 4/5 1853.1890-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Isaksson f. Hyttsten född 4/5 1853.1900-tal
PhotoPorträtt av Karin Halvarsson f. Olsdotter född 4/2 1836.1890-tal
PhotoPorträtt av Maja Lena Röden f. Danielsdotter född 29/5 1848.1880-tal
PhotoPorträtt av Nikolaus (Nils) Isaksson i Back född 19/12 1851.1880-tal
PhotoPorträtt av Nikolaus (Nils) Isaksson i Back född 19/12 1851.1880-tal
PhotoPorträtt av Jakob Persson född 14/10 1815.1870-tal
PhotoHelbild: Årsil Mårtensson f. Jakobsdotter född 14/8 1849.1890-tal
PhotoHelbild: Årsil Mårtensson f. Jakobsdotter född 14/8 1849.1890-tal
PhotoHelbild: Årsil Mårtensson f. Jakobsdotter född 14/8 1849.1890-tal
PhotoHelbild: Årsil Mårtensson f. Jakobsdotter född 14/8 1849.1890-tal
PhotoHelbild: Årsil Mårtensson f. Jakobsdotter född 14/8 1849.1890-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Jönsson f. Larsdotter född 8/1 1858.1880-tal
PhotoHelbild: Anders Gustaf Eriksson Langen i Östertorpen, Huså född 14/7 1874.1910-tal
PhotoHelbild: Anders Gustaf Eriksson Langen i Östertorpen, Huså född 14/7 1874.1900-tal
PhotoHelbild: Anna Stina Mårtensson f. Nilsdotter född 9/9 1827.1880-tal
PhotoPorträtt av Johan Fredriksson född 9/4 1854.1890-tal
PhotoHelbild: Märit Danielsdotter född 22/7 1851.1870-tal
PhotoPorträtt av Maja Lena Danielsdotter Rödin född 29/5 1848.1880-tal
PhotoHelbild: Göran Olofsson Rödin född 4/8 1842. och Sonen Olof Göransson född 4/10 1877.1910-tal
PhotoPorträtt av Daniel Mattsson född 15/11 1819.1900-tal
PhotoHelbild: Brita Nilsson f. Bengtsdotter född 16/11 1849.1880-tal
PhotoHelbild: Nils Nilsson född 16/5 1841.1870-tal
PhotoHelbild: Nils Nilsson född 16/5 1841.1870-tal
PhotoHelbild: Brita Nilsson f. Bengtsdotter dotter till bonden Bengt Mårtensson i Nergård, född 16/11 1849.1880-tal
PhotoPorträtt av Nils Nilsson född 16/5 1841.1870-tal
PhotoHelbild: Karin Larsson f. Jonsdotter född 20/5 1815.1880-tal
PhotoPorträtt av Salomon Nilsson född 10/1 1850.1880-tal
PhotoHelbild: Olof Nilsson född 13/11 1840, son till bonden Nils Larsson i Back, och h.h. Lena Karlsdotter född 23/10 1845.1890-tal
PhotoHelbild: Årsil (Ursila) Nilsson f. Kristensdotter, född 6/3 1840.1910-tal
PhotoHelbild: Jakob Persson född 14/9 1865. och Anders Eriksson född 28/7 1860.1910-tal
PhotoPorträtt av Per Jakobsson född 2/10 1836.1890-tal
PhotoPorträtt av Anders Antonsson Lindgren född 14/8 1861.1880-tal
PhotoPorträtt av Gunborg Jakobsson född 2/8 1836.1890-tal
PhotoHelbild: Maja Lena Rödin f. Danielsdotter född 29/5 1848.1870-tal
PhotoHelbild: Märit Danielsdotter född 22/7 1851.1880-tal
PhotoHelbild: Olof Jönsson i Åflo, född i Back i Kall och Hans hustru Karin Mattsdotter.
PhotoPorträtt av Gustaf Olof Hall i Ytter-Konäs, född 15/2 1847.1900-tal
PhotoHelbild: Gustaf Olof Hall född 15/2 1847.1870-tal
PhotoPorträtt av Bengt Ullin i Kolåsen, "Bengt Bas", född 26/7 1832.1890-tal
PhotoPorträtt av Gustaf Olof Persson Hall född 15/2 1847.1890-tal
PhotoHelbild: Agnes Hansson f. Olsdotter född 21/8 1810.1870-tal
PhotoPorträtt av Henrik Larsson Lind född 3/12 1865.1910-tal
PhotoPorträtt av Märta Kristina Lind f. Johansdotter född 25/8 1855.1890-tal
PhotoPorträtt av Märta Kristina Lind f. Johansdotter född 25/8 1855.1880-tal
PhotoPorträtt av Anna Brita Hall f. Larsdotter född 14/9 1855.1880-tal
PhotoPorträtt av Katarina Forsström f. Bengtsdotter född 28/10 1857.1880-tal
PhotoHelbild: Agnes Hansson f. Olsdotter född 21/8 1810.1890-tal
PhotoPorträtt av Agnes Karlsdotter född 16/1 1856.1890-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Karlsdotter född 3/2 1859.1900-tal
PhotoFamiljebild: Agnes Karlsson f. Olofsdotter född 23/12 1824

Kristina Hyttsten f. Karlsdotter född 1/6 1852 Karl Jakob född 1882 Lovisa Karolina född 1886 Johan Olof född 1890

1900-tal
PhotoHelbild: Kristina Hyttsten f. Karlsdotter född 1/6 1852. och Ingeborg född 3/2 1859.1910-tal
PhotoHelbild: Salmon Andersson född 5/8 1841.1880-tal
PhotoPorträtt av Katarina Rönning f. Jonsdotter född 15/2 1849.1910-tal
PhotoHelbild: Johan Jönsson i Ytter-Konäs född 27/2 1855. och Lena Larsdotter Lind född 18/9 1860.1930-tal
PhotoHelbild: Brita Kristina Andersdotter född 3/9 1835.1860-tal
PhotoHelbild: Anna Helena Forsson, f. Johansdotter, född 10/6 1857.1900-tal
PhotoFamiljebild: Olof Halvarsson Brandt född 25/7 1848. och Ingeborg f. Andersdotter född 18/2 18661890-tal
PhotoPorträtt av Småskollärarinnan Elin Katarina Jonsson, född 16/5 1851.1890-tal
PhotoPorträtt av Anders Andersson Hyttsten född i Huså 18/3 1849. och Anna Maria Johansdotter född 3/9 1851.1910-tal
PhotoHelbild: Anders Hyttsten född 7/8 1861. Och Margareta Jonsdotter född 1/2 1871.1890-tal
PhotoPorträtt av Gustaf Gudfatsson född 3/12 1855.1890-tal
PhotoPorträtt av Hans Jonsson född 24/1 1848.1890-tal
PhotoPorträtt av Lisbet Flink f. Johansdotter född 16/2 1844.1880-tal
PhotoPorträtt av Henrik Johansson född 3/3 1846.1890-tal
PhotoPorträtt av Henrik Johansson född 3/3 1846.1900-tal
PhotoHelbild: Per Larsson Lind född 15/7 1852. Och Brita Karlsdotter född 2/2 1845.1890-tal
PhotoPorträtt av Götilda Risen f. Johansdotter född 30/3 1865.1890-tal
PhotoPorträtt av Kristian Olausson född 5/5 1863.1920-tal
PhotoPorträtt av Märta Jonsson f. Olausdotter född 27/5 1860.1890-tal
PhotoPorträtt av Gustaf Olof Persson Hall född 15/2 1847.1870-tal
PhotoPorträtt av Kristian Johansson Englund född 21/6 1867.1920-tal
PhotoPorträtt av Anna Märta Hollström f. Lindgren född 29/12 1863.1900-tal
PhotoPorträtt av Olof Erik Lindgren född 19/2 1856.1910-tal
PhotoPorträtt av Anna Märta Hollström f. Lindgren född 29/12 1863.1900-tal
PhotoPorträtt av Olof Erik Lindgren född 19/2 1856.1930-tal
PhotoPorträtt av Märta Johansdotter född 19/9 1866.1880-tal
PhotoFamiljebild: Jöns Johansson Malmsten född 8/2 1827.

Märit f. Olsdotter född 6/3 1837 Johan Olof född 12/4 1878

1900-tal
PhotoHelbild: Märet Olsdotter född 6/3 1837. och Dottersonen Bernhard född 25/12 1904.1908-tal
PhotoPorträtt av Jonas Olofsson född 23/12 1869.1890-tal
PhotoPorträtt av Olof Olofsson född 10/7 1860.1890-tal
PhotoPorträtt av Lars Lund född 4/3 1841. Och Märta f. Göransdotter född 23/4 1839.1900-tal
PhotoHelbild: Anna Lisa Bengtsson född 22/11 1853.1920-tal
PhotoHelbild: Per Johansson Malmsten född 7/4 1822. Och Agnes f. Persdotter född 2/11 1826.1900-tal
PhotoHelbild: Mannen till vänster, Johan Peter Malmsten född 14/2 1853.1880-tal
PhotoPorträtt av Johan Petter Malmsten född 14/2 1853.1890-tal
PhotoPorträtt av Anna Malmsten f. Estensdotter, född 3/4 1862.1880-tal
PhotoFamiljebild: Jöns Persson Malmsten född 29/4 1856. Och Brita Jonsdotter född 6/3 1856

Barnen: Agnes född 1881 Klara född 1883 Ida född

1890-tal
PhotoPorträtt av Maja Helena Malmsten född 11/6 1859.1880-tal
PhotoPorträtt av Kristina Persdotter Malmsten född 17/1 1862.1890-tal
PhotoPorträtt av Lars Eric Grönlund (1858-1921)1880-tal
PhotoHelbild: Nils Jonsson född 14/4 1847. och Anna f. Bengtsdotter född 24/8 1847.1900-tal
PhotoHelbild: Anders Berglund född 17/4 1866

Anders Eriksson född 21/2 1848 Lars Erik Eriksson född 22/6 1863

1890-tal
PhotoHelbild: Kristina Eriksdotter född 15/8 1851.1890-tal
PhotoHelbild: Karl Magnus Andersson född 31/7 1856.1910-tal
PhotoPorträtt av Kristina Bergdal f. Andersdotter född 4/1 1849.1880-tal
PhotoHelbild: Märet Jönsson f. Larsdotter född 4/1 1852.1870-tal
PhotoHelbild: Anders Bengtsson född 3/3 1855.1890-tal
PhotoPorträtt av Kristina Rothoff f. Kristiansdotter född 4/2 1870.1890-tal
PhotoPorträtt av Knut Gustaf Adolf Rothoff född 23/6 1867.1920-tal
Photofamiljebild: Från vänster till höger1910-tal
PhotoHelbild: Gertrud Eriksson född 1/5 1861.1900-tal
PhotoFamiljebild: Bakom Kistan från vänster till höger.1910-tal
PhotoPorträtt av Märta Larsson f. Johansdotter född 1/1 1858.1880-tal
PhotoPorträtt av Lars Erik Larsson född 8/10 1856.1880-tal
PhotoPoträtt av Olof Sylvester Möllenhoff född 29/9 1829.1890-tal
PhotoPoträtt av Olof Sylvester Möllenhoff född 29/9 1829.1890-tal
PhotoPorträtt av Märta Möllenhoff f. Halvarsdotter född 14/1 1834.1900-tal
PhotoFamiljebild: Olof Sylvester Möllenhoff född 29/9 1829. Och Märta f. Halvarsdotter född 14/1 1834.1880-tal
PhotoPorträtt av Lars Erik Eriksson född 22/3 1863.1910-tal
PhotoPorträtt av Märta Kristina Eriksson f. Möllenhoff född 14/4 1866.1890-tal
PhotoHelbild: Lovisa Persson f. Andersdotter föd 26/2 1843.1880-tal
PhotoPorträtt av Israel Persson född 17/7 1839.1900-tal
PhotoPorträtt av Gunnar Olsson född 17/10 1833.1910-tal
PhotoPorträtt av Johanna Olivia olausdotter född 28/3 1887.1910-tal
PhotoHelbild: Anders Andersson född 4/10 1824. Och Gölin f. Mattsdotter, född 1/5 1832.1900-tal
PhotoPorträtt av Lars Olofsson Westin son till torparen Olof Larsson i Vassnäs, född 14/10 1869. och Gertrud f. Tolsdotter Molin född i Vemdale 28/6 1878.1890-tal
PhotoPorträtt av Johan Fredrik August Persson född 11/4 1879.1900-tal
PhotoPorträtt av Årsil Persdotter född 5/3 1855.1880-tal
PhotoPorträtt av Agnes Lindgren f. Ersdotter född 5/8 1831.1890-tal
PhotoPorträtt av Magnus Lindgren född 12/8 1816.1890-tal
PhotoPorträtt av Per Wilhelm Lindgren född 29/12 1866.1890-tal
PhotoPorträtt av Carl Magnus Lindgren född 17/7 1850.1890-tal
PhotoPorträtt av Olof Erik Lindgren född 19/2 1856.1870-tal
PhotoHelbild: Margareta Christina Lindgren född 25/4 1841.1880-tal
PhotoPorträtt av Nils Olof Lindgren född 13/12 1813. Och Elsa Christina Staffansdotter Stedt från Brunflo född 2/10 1816.1880-tal
PhotoPorträtt av Margreta Nilsson f. Olofsdotter född 26/9 1871.1890-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Olofsson f. Svensdotter född 15/5 1872.1890-tal
PhotoPorträtt av Sven Olofsson Hyttsten född 23/1 1867. och Sigrid f. Olofsdotter född 10/9 1865.1910-tal
PhotoFamiljebild: Olof Andersson född 6/10 1836.1890-tal
[ Photo]Brita Katrina Henriksdotter född 1/8 1842.
PhotoPorträtt av Johan Olof Olofsson född 11/1 1874.1900-tal
PhotoPorträtt av Sigrid Hyttsten f. Olofsdotter, dotter till Olof Andersson i Vassnäs, född 10/9 1865.1890-tal
PhotoPorträtt av Hans Ersson född 12/12 1849. och Agnes f. Jonsdotter född 11/3 1851.1910-tal
PhotoHelbild: Olof Hansson född 15/8 1880. och Anna Lorentze Lorentzdotter från Snåsen i Norge.1900-tal
PhotoPorträtt av Magnus Gustaf Hansson född 10/1 1883.1910-tal
PhotoPorträtt av Erik Hansson Nelin född 24/4 1876.1900-tal
PhotoHelbild: Johan Andersson född 18/1 1842.1860-tal
PhotoPorträtt av Klara Elisabet Ed f. Hallquist född 15/9 18511880-tal
PhotoPorträtt av Jon Jonsson Ed född 3/4 1854.1880-tal
PhotoHelbild: Sven Olofsson född 8/6 1836. och Ingeborg f. Persdotter född 1835.1910-tal
PhotoHelbild: Klara Elisabet Ed f. Hallquist född 15/9 18511870-tal
PhotoPorträtt av Märta Jonsson f. Olausdotter, född 27/5 1860.1880-tal
PhotoHelbild: Petter Andersson och hans hustru Brita var född år 1847.1900-tal
PhotoPorträtt av Hans Alfred Hansson född 9/12 1885.1910-tal
PhotoPorträtt av Lovisa Kristina Hansdotter född 5/3 1878.1900-tal
PhotoPorträtt av Johan Andersson född 18/1 1842.1890-tal
PhotoFamiljebild: Anders Persson född 20/11 1844. och Ingeborg f. Jakobsdotter född 27/9 1845

Barnen: Johan Petter f. 29/5 1874 Ursila född 2/3 1877

1900-tal
PhotoHelbild: Petter Johan Andersson född 20/2 1835.1890-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Östlund f. Andersdotter född 4/7 1842.1900-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Östlund f. Andersdotter född 4/7 1842.1900-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Östlund f. Andersdotter född 4/7 1842.1900-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Östlund f. Andersdotter född 4/7 1842.1900-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Östlund f. Andersdotter född 4/7 1842.1900-tal
PhotoPorträtt av Göran Östlund född 12/4 1836.1870-tal
PhotoPorträtt av Göran Östlund född 12/4 1836.1880-tal
PhotoPorträtt av Göran Östlund född 12/4 1836.1880-tal
PhotoPorträtt av Göran Östlund född 12/4 1836.1880-tal
PhotoPorträtt av Märta Albertina Östlund född 14/4 1865.1880-tal
PhotoPorträtt av Carl Oskar Berglund född 27/8 1877.1900-tal
PhotoPorträtt av Johan Wilhelm Berglund född 27/8 1877.1900-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Östlund f. Andersdotter född 4/7 1842.1880-tal
PhotoPorträtt av Göran Östlund född 12/4 1836.1890-tal
PhotoBarnbild: Kristina född 11/11 1876.1877-tal
PhotoPorträtt av Anders Edvard Berglund född 17/4 1866.1900-tal
PhotoPorträtt av Erik Berglund född 4/8 1870.1875-tal
PhotoPorträtt av Erik Berglund född 4/8 1870.1900-tal
PhotoPorträtt av Erik Berglund född 4/8 1870.1880-tal
PhotoPorträtt av Carl Oskar Berglund född 27/8 1877.1887-tal
PhotoPorträtt av Maja Gustava Berglund f. Andersdotter född 1/5 1873.1900-tal
PhotoPorträtt av Anna Lisa Mickelsson född 22/2 1866.1890-tal
PhotoPorträtt av Anders Edvard Berglund född 17/4 1866.1910-tal
PhotoPorträtt av Anders Edvard Berglund född 17/4 1866.1890-tal
PhotoHelbild: Anders Berglund född 17/4 1866

Helge Berglund född 7/5 1873 Gustaf Berglund född 5/3 1875

1900-tal
PhotoHelbild: Anders Edvard född 17/4 1866.

Helge född 7/5 1873 Tvilllingarna Johan Wilhelm född 27/8 1877, Carl Oskar född 27/8 1877

1883-tal
PhotoBarnbild: Helge född 7/5 1873

Gustaf född 5/3 1875 Tvillingarna Johan Wilhelm född 27/8 1877, Carl Oskar född 27/8 1877

1879-tal
PhotoHelbild: Gunborg Berglund f. Andersdotter född 1839.1880-tal
PhotoPorträtt av Olof Berglund född 8/11 1830.1880-tal
PhotoHelbild: Gunborg Berglund f. Andersdotter född 1839.1880-tal
PhotoPorträtt av Helena Styf född 20/8 1863.1880-tal
PhotoFamiljebild: Anders Ward född 18/11 1823. och Karin Håkaasdotter född 4/6 1827.1900-tal
PhotoPorträtt av Maria Andersdotter född 9/1 1881.1900-tal
PhotoPorträtt av Anders Nilsson född 7/8 1846.1910-tal
PhotoHelbild: Olof Ersson Grönblad född 20/10 1799.1870-tal
PhotoPorträtt av Ingrid Märta Widegren f. Eriksdotter född 5/1 1835.1890-tal
PhotoPorträtt av Otto Wilhelm Widegren född 8/6 1826.1870-tal
PhotoPorträtt av Maria Fritiofsson f. Svensdotter född 30/12 1854.1920-tal
PhotoPorträtt av Nils Petter Nilsson född 28/3 1856.1880-tal
PhotoPorträtt av Elise Andersson född 10/4 1879.1900-tal
PhotoHelbild: Göran Andersson Lind född 11/4 1860. och Märit f. Löding född 6/3 1857.1930-tal
PhotoHelbild: Johan Eriksson född 25/3 1865. och Anna Kristina f. Ullin född 2/9 1865.1900-tal
PhotoPorträtt av Karin Nilsson f. Mattsdotter född 1846.1900-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Paulsen född 5/9 1856.1870-tal
PhotoFamiljebild: Johan Jönsson Burum född 14/6 1843. och Ingeborg f. Åkesdotter född 30/9 1861.1890-tal
PhotoPorträtt av Elling Petersen född 1823.1880-tal
PhotoPorträtt av Olof Åkesson född 23/9 1867.1910-tal
PhotoHelbild: Anna Kristina Eriksson f. Ullin född 2/9 1865.1890-tal
PhotoPorträtt av Märit Tyve f. Ersdotter född 4/11 1866.1890-tal
PhotoPorträtt av Johan Petter Bringsås född 12/1 1874.1920-tal
PhotoPorträtt av Margareta Lundin f. Andersdotter född 28/10 1872.1900-tal
PhotoPorträtt av Margareta Lundin f. Andersdotter född 28/10 1872.1900-tal
PhotoBarnbild: Magnus Lundin född 6/10 1895.1897-tal
PhotoPorträtt av Bengt Ullin född 26/7 1832.1890-tal
PhotoHelbild: Bengt Ullin född 26/7 1832.1890-tal
PhotoPorträtt av Johan Larsson född 28/8 1880.1910-tal
PhotoHelbild: Salmon Kristensson född 27/2 1861. och Anna f. Hyttsten född 13/4 1859.1910-tal
PhotoHelbild: Märta Borin f. Ersdotter född 2/9 1841.1870-tal
PhotoPorträtt av Grels Grönblad född 17/4 1860.1900-tal
PhotoHelbild: August Jonsson född 26/2 1848. och Emma Kristina Jernberg född 7/10 1860.1890-tal
PhotoPorträtt av Johanna Grönblad född 4/10 1863.1890-tal
PhotoHelbild: Märta Borin f. Ersdotter född 2/9 1841.1880-tal
PhotoPorträtt av Jonas Magnusson Lundin född 1/8 1867.1900-tal
PhotoHelbild: Anders Olofsson född 16/4 1813. och Sigrid f. Olsdotter född 25/6 1816.1880-tal
PhotoFamiljebild:1920
PhotoHelbild: Lars Erik Andersson född 26/12 1844.1890-tal
PhotoPorträtt av Brita Jonsson f. Andersdotter född 16/5 1840.1900-tal
PhotoHelbild: Anders Ersson Lie född 11/1 1840. och Inger f. Haldorsdotter född 20/1 1853.1900-tal
PhotoPorträtt av Anna Märta Andersson f. Johansdotter född 12/3 1848.1880-tal
PhotoHelbild: Maria Benjaminsson f. Göransdotter född 27/9 1815.1870-tal
PhotoPorträtt av Gölin Johansdotter född 1851.1880-tal
PhotoHelbild: Märet Jönsson f. Jönsdotter född 7/1 1840.1900-tal
PhotoPorträtt av Johannes Tyve född 19/7 1863. och Märit f. Ersdotter född 4/11 1866.1910-tal
PhotoPorträtt av Kristina Jonasson f. Olsdotter född 29/4 1855.1910-tal
PhotoHelbild: Anna Brita Bergslid f. Göransdotter född 12/12 1864.1920-tal
PhotoPorträtt av Katrina Bergslid f. Fors född 13/10 1858.1880-tal
PhotoHelbild: Per Bolin född 23/6 1832. och Dottersonen Olof Jakobsson Bergslid född 3/1 1885.1887-tal
PhotoFamiljebild: Jakob Olsson Bergslid född 13/8 1857. och Helena Persdotter född 23/9 1864.1886-tal
PhotoPorträtt av Olof Pettersson Boberg född 18/2 1860.1887-tal
PhotoPorträtt av Olof Pettersson Boberg född 18/2 1860. och Margareta f. Lindgren född 16/1 1858.1900-tal
PhotoHelbild: Petter Olsson Boberg född 1823. och Kerstin f. Mattsdotter född 1826.1890-tal
PhotoHelbild: Anna Maria Gunnarsson f. Karlsdotter född 9/9 1875.1890-tal
PhotoPorträtt av Anna Maria Gunnarsson f. Karlsdotter född 9/9 1875.1900-tal
PhotoPorträtt av Brita Jakobsdotter född 9/7 1859.1880-tal
PhotoPorträtt av Margareta Boberg f. Lindgren född 16/1 1858.1880-tal
PhotoPorträtt av Hemming Eliasson född 24/10 1855.1900-tal
PhotoBarnbild: Hemming Nikolaus Hemmingsson född 5/6 1881.1885-tal
PhotoPorträtt av Johan Larsson Norberg född 1/12 1853.1870-tal
PhotoPorträtt av Johan Larsson Norberg född 1/12 1853.1880-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Larsson f. Andersdotter född 28/5 1847.1890-tal
PhotoPorträtt av Lars Erik Larsson född 20/1 1846.1870-tal
PhotoHelbild: Märta Andersson f. Jönsdotter född 6/10 1810.1870-tal
PhotoHelbild: Anders Andersson född 1800. och Märta f. Jönsdotter född 6/10 1810.1870-tal
PhotoHelbild: Katarina Andersson f. Andersdotter, född 1/6 1856.1880-tal
PhotoHelbild: Katarina Andersson f. Andersdotter, född 1/6 1856.1880-tal
PhotoPorträtt av Märit Jonsson f. Larsdotter född 24/5 1871.1900-tal
PhotoHelbild: Märit Jonsson f. Larsdotter född 24/5 1871.1900-tal
PhotoPorträtt av Erik Andersson född 26/8 1845.1900-tal
PhotoPorträtt av Olof Halvarsson född 7/2 1868.1900-tal
PhotoPorträtt av Nils Mattsson Tjernström född 14/2 1853.1920-tal
PhotoHelbild: Lars Erik Mattsson född 28/8 1847. och Brita f. Andersdotter född 27/3 1851.1902-tal
PhotoHelbild: Anna Andersson f. Isaksdotter född 19/1 1845. och Sonen Johan Alfred född 18/8 1877.1885-tal
PhotoHelbild: Anna Brita Bolin född 24/4 1860.1900-tal
PhotoPorträtt av Per Bolin född 23/6 1832.1900-tal
PhotoHelbild: Abraham Jonsson född 26/10 1828. och Brita Jakobsdotter född 16/5 1828.1890-tal
PhotoHelbild: Abraham Jonsson född 26/10 1828. och Brita Jakobsdotter född 16/5 1828.1900-tal
PhotoPorträtt av Matts Mattsson född 3/9 1860.1910-tal
PhotoHelbild: Johan Andersson född 15/6 1879. och Ellen Märta f. Erlingsdotter född 24/5 1880.1910-tal
PhotoBarnbild: Albert Emanuel född 22/1 1906

Elsa Maria född 5/12 1909 Axel Leonard född 15/11 1907 Jenny Matilda född 10/10 1912

1915-tal
PhotoPorträtt av Johan Petter Bringsås född 12/ 1874.1920-tal
PhotoHelbild: Nils Grelsson i Böle född 5/2 1833.1900-tal
PhotoPorträtt av en dotter till Anders Andersson.
PhotoHelbild: Anders Andersson född 22/12 1845.1900-tal
PhotoHelbild: Olof Andersson född 29/1 1830.1900-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Andersson f. Isaksdotter född 3/10 1846.1890-tal
PhotoPorträtt av Anders Andersson född 22/12 1845.1900-tal
PhotoPorträtt av Olof Nilsson Fors född 31/12 1863.1900-tal
PhotoPorträtt av Elin Maria Fors f. Thoresdotter född 29/11 1855.1880-tal
PhotoPorträtt av Matilda Christina Larsson f. Jonsdotter född 5/2 1841.1890-tal
PhotoHelbild: Erik Jönsson född 8/10 1833. och Märta Kristina f. Hallberg född 3/4 1823, död 25/4 1900.1890-tal
PhotoSystrarnabild: Agnes född 3/4 1847. och Anna född 18/4 1850.1900-tal
PhotoPorträtt av Märta Larsdotter född 7/7 1872.1890-tal
PhotoPorträtt av Hedvig Maria Karolina Råbock f. Edwall, född 31/5 1872.1890-tal
PhotoPorträtt av Kristina Jonsson f. Halvarsdotter född 10/9 1853.1902-tal
PhotoPorträtt av Kristina Jonsson f. Halvarsdotter född 10/9 1853.1900-tal
PhotoPorträtt av Nils Jonsson född 21/4 1844.1902-tal
PhotoFamiljebild: Anders Grelsson född 5/10 1838. och Lisbet f. Jonsdotter född 23/1 1838.1882-tal
[ Photo]Sönerna: Anders Gustaf och Johan födda 1876 och 1879.
PhotoHelbild: Johan Jakobsson född 28/1 1848. och Margareta född 31/11 1850.1900-tal
PhotoPorträtt av Jon Jonsson född 29/9 1855.1890-tal
PhotoPorträtt av Anna Märta Henriksdotter född 20/6 1873.1900-tal
PhotoPorträtt av Elin Katarina Jonsson, dotter till torparen Hansson i Sulviken "Skol-Eli", född 16/5 1851.1900-tal
PhotoPorträtt av Lars Erik Engström född 9/6 1866.1910-tal
PhotoHelbild: Jöns Andersson Westerberg född 1/7 1849. och Märit f. Bengtsdotter född 12/10 1851.1900-tal
PhotoPorträtt av Jöns Andersson Westerberg född 1/7 1849.1890-tal
PhotoHelbild: Märit Westerberg född 12/10 1851.1900-tal
PhotoPorträtt av Märit Westerberg (´Westberg) f. Bengtsdotter född 12/10 1851.1890-tal
PhotoPorträtt av Per Bengtsson född 12/5 1843.1900-tal
PhotoPorträtt av Anders Gustaf Persson född 16/8 1868.1900-tal
PhotoPorträtt av Anders Gustaf Persson född 16/8 1868.1890-tal
PhotoPorträtt av Olof Lind född 4/3 1838.1870-tal
PhotoPorträtt av Karl Karlsson Söderbom född 4/10 1859.1900-tal
PhotoFamiljebild: Karl Karlsson Söderbom född 4/10 1859. och Brita Kristina f. Persdotter född 22/9 1871.1880-tal
PhotoPorträtt Märta dotter till bonden Jonas Jonsson född 12/5 1871.1900-tal
PhotoHelbild: Karl Johan Johannesson född 31/8 1848. och Sigrid f. Jonasson född 18/9 1873.1900-tal
PhotoPorträtt av Mattias Johansson född 4/4 1883.1920-tal
PhotoPorträtt av Elisabet Johansdotter född 3/8 1885.1900-tal
PhotoFamiljebild: Ingeborg Mattiasson f. Jonasdotter född 16/3 1851

Barnen: Johan Otto född 1890 och Karolina född 1893

1915-tal
PhotoFamiljebild: Märta Mattsdotter född 2/7 1859. och hennes syster Ursila Mattsdotter född 1844.1900-tal
PhotoHelbild: Katrina Olofsson f. Magnusdotter född 24/7 1836.1900-tal
PhotoHelbild: Anders Andersson Ward i Sågen född 1/4 1856. och Nikolina f. Larsen född 14/1 1854.1900-tal
PhotoPorträtt av Otto Henrik Wallgren född 1795.1840-tal
PhotoFamiljebild: Lars Larsson född 29/11 1850. och h.h. Brita Kristina f. Bergdal född 14/3 1860.1880-tal
PhotoPorträtt av Karolina Halvarsson f. Olsdotter född 25/8 1862.1920-tal
PhotoPorträtt av Bertil Halvarsson född 25/7 1846.1890-tal
PhotoPorträtt av Karolina Halvarsson f. Olsdotter född 25/8 1862.1920-tal
PhotoPorträtt av Stina Sundberg
PhotoFamiljebild: Magnus Karlsson född 10/7 1833 och Anna Andersdotter född 9/5 1837

Sonen: Karl Magnus född 11/10 1863

1870-tal
PhotoPorträtt av Karl Magnus Sundberg född 11/10 1863.1900-tal
PhotoHelbild: Märet Jonasdotter född 28/4 1853. och Svensson.1890-tal
PhotoHelbild: Anders Larsson född 8/6 1855. och Gölin f. Egglund född 3/12 1859.1930-tal
PhotoPorträtt av Erik Gustaf Larsson född 1/12 1867.1890-tal
PhotoFamiljebild: Jonas Salomonsson född 28/11 1823. och Agnes f. Johansdotter född 1832.1870-tal
PhotoPorträtt av Anders Larsson född 8/6 1855.1910-tal
PhotoFamiljebild: Elin Filen f. Jönsdotter Burum född 1836

Brita född 7/4 1869 Anna Erika född 5/10 1888 Oskar Bratt född 30/7 1884 Brita Amanda Burum född 21/12 1877

1889-tal
PhotoPorträtt av Ivan Ludvig Alijnor Sunding född 22/7 1851.1890-tal
PhotoPorträtt av Edla Dorotea Lovisa Sundig f. Festin, född 21/6 1858.1880-tal
PhotoPorträtt av Erik Olsson född 28/8 1842.1900-tal
PhotoHelbild: Mikael Johannesson Alnäs född 22/11 1851.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Karolina Ersdotter född 1854.1890-tal
PhotoPorträtt av Berit Andersson f. Magnusdotter född 26/4 1864.1890.tal
PhotoPorträtt av Berit Andersson f. Magnusdotter född 26/4 1864.1890-tal
PhotoHelbild: Kristian Karlsson Boman född 24/2 1871.1910-tal
PhotoPorträtt av Brita Jonsson f. Persdotter född 24/7 1854.1870-tal
PhotoPorträtt av Margareta Jonasdotter född 26/2 1852.1870-tal
PhotoHelbild: Agnes Mårtensson född 4/4 1842.1890-tal
PhotoHelbild: Agnes Mårtensson f. Andersdotter född 4/4 1842. och Dottern Ingeborg född 20/2 1870.1872-tal
PhotoHelbild: Kristen Mårtensson född 13/1 1841. och Årsil f. Olofsdotter född 20/11 1846.1890-tal
PhotoPorträtt av Årsil Mårtensson f. Olofsdotter född 20/11 1846.1900-tal
PhotoHelbild: Johanna Olsson f. Persdotter, född 22/8 1828.1870-tal
PhotoHelbild: Jöns Olsson född 10/3 1833.1890-tal
PhotoPorträtt av Mikael Johannesen Alnäs född 22/11 1851.1915-tal
PhotoPorträtt av Kristen Svensson född 8/11 1849.1900-tal
PhotoHelbild: Erik Egglund född 5/4 1828. och Kerstin f. Johansdotter född 29/9 1829.1900-tal
PhotoPorträtt av Agnes Jonsson f. Bergström, född 1/1 1862.1910-tal
PhotoPorträtt av Johan Jonsson född 28/2 1850.1880-tal
PhotoFamiljebild: Kristina Jonsdotter född 1852.1880-tal
PhotoPorträtt av Per Persson född 1/4 1865.1890-tal
PhotoFamiljebild: Gunnar Gunnarsson född 7/2 1857. och Merit Marta Andersdotter född 20/3 1872

Sonen: Gunnar född 3/10 1895

1897-tal
PhotoFamiljebild: Gunnar Gunnarsson född 1895, hans far Gunnar Gunnarsson född 1857.1920-tal
PhotoPorträtt av Ivar Persson i Äsingen född 28/12 1857.1890-tal
PhotoHelbild: Anders Gunnarsson född 26/8 1851. och Ingeborg Kristina f. Andersdotter född 6/12 1860.1910-tal
PhotoPorträtt av Per Gunnarsson Sandberg född 5/3 1849.1900-tal
PhotoPorträtt av Gertrud Margareta Sandberg f. Pettersdotter född 19/2 1864.1890-tal
PhotoHelbild: Per Andersson Ward född 14/2 1863. och Berit Pettersdotter född 29/3 1860.1910-tal
PhotoHelbild: Håkan Ward född 8/4 1859. och Sirianna f. Ulvilden född 1/10 1855.1920.tal
PhotoPorträtt av Brita Kristina Unander f. Ward född 9/1 1865.1880-tal
PhotoHelbild: Jöns Jönsson född 3/5 1823.1900-tal
PhotoPorträtt a Jöns Göransson född 13/11 1846. och Ingeborg Anna Bertilsdotter född 10/2 1852.1915-tal
PhotoHelbild: Per Jönsson född 14/7 1862. och Karin Ersdotter född 24/1 1872.1920-tal
PhotoFamiljebild: Erik Ersson "Björk-Ersen" född 5/7 1825.1890-tal
PhotoPorträtt av Katarina Jönsson f. Ersdotter född 7/8 1822.1900-tal
PhotoPorträtt av Göran Göransson född 29/10 1851. och Elisabet f. Larsdotter född 18/7 1859.1910-tal
PhotoPorträtt av Göran Göransson född 29/10 1851.1910-tal
PhotoFamiljebild: Göran Göransson född 29/10 1851

Elisabet f. Larsdotter född 22/4 1859 Sonen: Gustaf född 31/7 1886 Dottern: Märta född 29/11 1889

1913-tal
PhotoFamiljebild: Gunnerius Wåg i Gåndalen

Per Jönsson född 1862 Erik Jönsson född 1832 Ingeborg Olsdotter född 1834 Johannes Tyve född 1863 Ingeborg Eriksson född 1861

1920-tal
PhotoPorträtt av Brita Amanda Jonsdotter född 11/4 1883.1910-tal
PhotoPorträtt av Olof Gustaf Jonsson född 18/3 1875.1905-tal
PhotoHelbild: Karin Jönsson f. Eriksdotter född 24/1 1872.1890-tal
PhotoPorträtt av Anna Jörgine Olofsson f. Vang född 3/3 1869.1880-tal
PhotoPorträtt av Märit Larsson f. Hyttsten född 27/12 1847.1870-tal
PhotoPorträtt av Märit Larsson f. Hyttsten född 27/12 1847.1880-tal
PhotoPorträtt av Nils Magnus Olsson född 9/8 1864.1890-tal
PhotoHelbild: Johanna Maria Jonsson f. Lorentzdotter Rosberget född 27/9 1870.1900-tal
PhotoFamiljebild: Nils Olsson född 1845. gift 1871 med Ulrika Kristina f. Karlsdotter Boman född 13/8 1848.1890-tal
PhotoHelbild: Anders Persson född 20/5 1850. och hans hustru Brita f. Olofsdotter född 30/8 1850.1880-tal
PhotoPorträtt av Per Jönsson född 14/7 1862.1915-tal
PhotoHelbild: Kerstin Persson f. Jönsdotter, född 1802.1880-tal
PhotoPorträtt av Olof Eriksson född 31/3 1869.1900-tal
PhotoHelbild: Erik Jönsson född 6/5 1832. och Ingeborg f. Olsdotter född 1834.1910-tal
PhotoPorträtt av Erik Jönsson född 6/5 1832.1900-tal
PhotoHelbild: Christian Magnus Marksten född 16/9 1848.1900-tal
PhotoPorträtt av Johan Olausson Åslund född 16/9 1869.1900-tal
PhotoHelbild: Olaus Larsson Åslund född 22/7 1841.1900-tal
PhotoPorträtt av Oskar Persson född 10/10 1855, och h.h. Fia f. Larsdotter född 19/5 1863.1910-tal
PhotoPorträtt av Johan Olausson Åslund född 16/9 1869.1890-tal
PhotoPorträtt av Olof Stefansson född 6/2 1824.1890-tal
PhotoPorträtt av Katarina Jonsson f. Ersdotter född 7/8 1822.1900-tal
PhotoHelbild: Jöns Jönsson född 3/5 1823.1890-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Stefansson f. Kristensdotter född 12/5 1827.1885-tal
PhotoPorträtt av Kristian Olsson född 20/7 1859.1910-tal
PhotoPorträtt av Kristian Olsson född 20/7 1859.1900-tal
PhotoHelbild: Ingeborg Stefansson f. Kristendotter född 12/5 1827.1885-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Stefansson f. Kristendotter född 12/5 1827.1885-tal
PhotoPorträtt av Märta Olsson f. Alexandersson född 18/7 1862.1900-tal
PhotoPorträtt av Märta Olsson f. Alexandersson född 18/7 1862.1880-tal
PhotoPorträtt av Margareta Andersson f. Olofsdotter född 3/8 1849.1900-tal
PhotoPorträtt av Margareta Andersson f. Olofsdotter född 3/8 1849.1890-tal
PhotoPorträtt av Margareta Andersson f. Olofsdotter född 3/8 1849.1890-tal
PhotoPorträtt av Margareta Andersson f. Olofsdotter född 3/8 1849.1890-tal
PhotoPorträtt av Märta Olsson f. Alexandersson född 18/7 1862.1890-tal
PhotoPorträtt av Märta Olsson f. Alexandersson född 18/7 1862.1890-tal
PhotoPorträtt av Märta, dotter till Erik Alexandersson född 18/7 1862.1880-tal
PhotoPorträtt av Margareta Andersson f. Olofsdotter född 3/8 1849.1870-tal
PhotoHelbild: Anders Gustaf Jonsson född 6/1 1896.1914-tal
PhotoHelbild: Jon Petter Jonsson född 25/1 1857. och h.h. Ingeborg f. Kristensdotter född 7/11 1859.1920-tal
PhotoHelbild: John Christian Johannesen Gausen född 2/7 1831.1900-tal
PhotoPorträtt av Anders Johansson född 30/7 1855.1870-tal
PhotoPorträtt av Mårten Johansson född 6/6 1846.1870-tal
PhotoPorträtt av Magdalena Johansdotter född 21/8 1844.1870-tal
PhotoPorträtt av Anna Andersson f. Salmonsdotter född 14/6 1833.1900-tal
PhotoHelbild: Daniel Johansson född 12/8 1857. och Kristina f. Adamsdotter född 25/2 1863.1910-tal
PhotoFamiljebild: Daniel Johansson född 12/8 1857 och h.h. Ida Sofia f. Kristensdotter född 4/7 1865.1889-tal
PhotoPorträtt av Ida Sofia Johansson f. Kristensdotter född 4/7 1865.1880-tal
PhotoPorträtt av Daniel Johansson född 12/8 1857.1900-tal
PhotoPorträtt av Jonas Jonsson född 7/10 1829.1890-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Olofsdotter född 19/9 1851.1880-tal
PhotoHelbild: Ingeborg Staffansson född 19/9 1851. och Helena (Lena) Alexandersson (Eriksdotter) född 9/2 1854.1880-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Olofsdotter född 19/9 1851.1870-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Olofsdotter född 19/9 1851.1910-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Olofsdotter född 19/9 1851.1880-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Olofsdotter född 19/9 1851.1870-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Olofsdotter född 19/9 1851.1870-tal
PhotoPorträtt av Olof Andersson född 1842.1900-tal
PhotoFamiljebild: Per Pålsson född 23/10 1854. och hans hustru Märta f. Pålsdotter född 23/10 1862.1900-tal
PhotoPorträtt av Jöns Olofsson Linsell född 24/9 1835.1900-tal
PhotoHelbild: Anna Brita Linsell f. Möller född 10/4 1848.1880-tal
PhotoPorträtt av Hans Nikolaus Olsen Rönning född 1/2 1841. och h.h. Katarina f. Jonsdotter född 15/2 1849.1905-tal
PhotoFamiljebild: Ole Johan Rönning född 14/7 1872. och h.h. Elisabet f. Hall född 8/4 1882.1919-tal
PhotoPorträtt av Anders Nilsson Hallen. och h.h. Brita Lisa f. Månsdotter född 18/1 1834.1910-tal
PhotoHelbild: Nils Magnus Hallen född 15/3 1860. och h.h. Kristina f. Eriksdotter född 13/9 1867.1920-tal
PhotoPorträtt av Märta Margareta Nilsdotter född 7/3 1850.1890-tal
PhotoPorträtt av Kristian Johansson Englund född 21/6 1867.1910-tal
PhotoPorträtt av Anna Brita Hall f. Larsdotter född 14/9 1855.1920-tal
PhotoFamiljebild: Johan Olofsson Englund född 20/8 1838. och h.h. Emfrid f. Kristensdotter född 1/10 1843.1910-tal
PhotoPorträtt av Märta Kristina Lind f. Johansdotter född 25/8 1855.1880-tal
PhotoPorträtt av Götilda Risen f. Johansdotter född 20/3 1865.1885-tal
PhotoFamiljebild: Olaus Westerberg född 17/3 1847. och h.h. Amanda.1900-tal
PhotoFamiljebild: Johan Petter Westerberg född 22/12 1862. och h.h. Anna f. Olofsdotter född 2/5 1863.1900-tal
PhotoPorträtt av Kristina Westerberg (1852-1935)1910-tal
PhotoFamiljebild: Anton Westerberg född 2/8 1858. och h.h. Brita Kristina f. Möller född 23/12 1865.1885-tal
PhotoPorträtt av Brita Axelsdotter Westerberg d.t. gruvarb. Axel Westerberg (född 1787).
PhotoPorträtt av en dotter till Wallseth och h.h. Brita Axelsdotter Westerberg från Huså.
PhotoBarnbild: Olaus född 17/3 1847.1850-tal
PhotoPorträtt av Wallseth gift med Brita Axelsdotter Westerberg.
PhotoPorträtt av en son till Wallseth och h.h. Brita Axelsdotter Westerberg.
PhotoPorträtt av en dotter till Wallseth och h.h. Brita Axelsdotter Westerberg från Huså.
PhotoHelbild: Olaus Westerberg född 17/3 1847. och h.h. Amanda.1900-tal
PhotoPorträtt av Lisa Brita Larsson f. Kristiansdotter Moverare född 29/9 1858.1890-tal
PhotoPorträtt av Olof Larsson född 22/2 1857.1900-tal
PhotoPorträtt av Lisa Brita Larsson f. Kristiansdotter moverare född 29/9 1858.1890-tal
PhotoPorträtt av Nils Persson Bergström född 7/6 1837.1890-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Löding f. Jönsdotter född 10/5 1859.1900-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Törner f. Gråberg född 24/9 1870.1890-tal
PhotoPorträtt av Anders Andersson Törner född 18/3 1858.1900-tal
PhotoHelbild: Nils Erik Grönlund (1848-)1870-tal
PhotoPorträtt av Nils Erik Grönlund (1848-)1880-tal
PhotoPorträtt av Martin Jonsson Tjouren född 30/3 1886.1905-tal
PhotoPorträtt av Anna Risen
PhotoPorträtt av Rudolf Rudolfsson......??? Nora becken
PhotoPorträtt av A. Sundelin född 1849.1890-tal
PhotoPorträtt av Kvinna i bruddräkt enligt uppgift från Kall.
PhotoHelbild: Mats Danielsson född 18/6 1845. och C. Modin.1880-tal
PhotoHelbild: Per Svensson Löding född 25/5 1862.1915-tal
PhotoFamiljebild: Agnes (Andersdotter) Grönlund (1828-aft.1883) med två barn.1870-tal
PhotoHelbild: Olof (Andersson) Hyttsten (1819-abt.1887) och Agnes (Andersdotter) Grönlund (1828-aft.1883)1870-tal
PhotoFamiljebild: Johan Fors (Hedman) född 12/12 1845. och h.h. Kerstin f. Andersdotter född 15/8 1849.1890-tal
PhotoPorträtt av Nils Magnus Fors född 20/6 1854. och h.h. Kristina f. Eriksdotter född 15/8 1851.1910-tal
PhotoPorträtt av Märit Fors f. Andersdotter född 3/4 1847.1900-tal
PhotoPorträtt av Jöns Fors född 3/12 1843.1900-tal
PhotoPorträtt av Olof Jönsson Forss född 16/3 1870.1940-tal
PhotoHelbild: Stina Olofsdotter Fors född 1/3 1842.1900-tal
PhotoPorträtt av Märta Larsdotter (1853-1911)1900-tal
PhotoPorträtt av Märta Larsdotter (1853-1911)1900-tal
PhotoPorträtt av Christian Moverare (1820-1907)1900-tal
PhotoFamiljebild: Olof Moverare (1848-1926) och Kristina Persdotter (1850-1907) and Kristian August Moverare (1874-1917)1900-tal
PhotoPorträtt av Nils Magnus Moverare (1864-1922)1910-tal
PhotoPorträtt av Nils Magnus Moverare (1864-1922)1890-tal
PhotoHelbild: Johan Moverare (1852-)1880-tal
PhotoPorträtt av Johan Moverare (1852-1941)1910-tal
PhotoHelbild: Pehr Moverare (1855-)1875-tal
PhotoPorträtt av Pehr Moverare (1855-)1875-tal
PhotoFamiljebild: Jonas (Nilsson) Moverare (1835-) och Lisbeth (Ersdotter) Grönlund (1833-aft.1870)1880-tal
PhotoHelbild: Nils (Nilsson) Moverare (1845-aft.1874)1900-tal
PhotoPorträtt av Anna Sophia (Nilsdotter) Moverare (1848-aft.1874)1900-tal
PhotoHelbild: Agnes (Nilsdotter) Moverare (1839-)1890-tal
PhotoHelbild: Agnes Nilsdotter född 1844.1880-tal
PhotoPorträtt av Märit Persson f. Nilsdotter född 11/2 1848.1890-tal
PhotoPorträtt av Carl Persson född 1/1 1835.1900-tal
PhotoHelbild: Carl Persson född 1/1 1835.1900-tal
PhotoHelbild: Olaus Westerberg född 17/3 1847.1900-tal
PhotoPorträtt av Emma Ulrika Moverare (1885-1914)1905-tal
PhotoPorträtt av Per Jonas Lind född 17/1 1861.1880-tal
PhotoPorträtt av Anders Gustaf Möller född 29/7 1879.1910-tal
PhotoPorträtt av Olof Alfred Möller född 26/4 1876.1900-tal
PhotoHelbild: Olof Alfred Möller född 26/4 1876.1905-tal
PhotoFamiljebild: Olof Möller född 15/3 1839. och h.h. Lena Benjaminsdotter född 14/9 1836.1900-tal
PhotoHelbild: Anders Göransson Lind född 5/10 1871.1890-tal
PhotoHelbild: Karin Forsbergsson lärarinna i Hallen.
PhotoHelbild: Agnes Lind f. Ersdotter född 17/12 1824.1890-tal
PhotoPorträtt av Anders Nilsson Westerberg född 9/4 1859.1900-tal
PhotoFamiljebild: Axel Axelsson Westerberg född 19/9 1837.1900-tal
PhotoPorträtt av Annika Axelsdotter Westerberg
PhotoPorträtt av Per Jonas Lind född 17/1 1861.1880-tal
PhotoPorträtt av Göran Persson Lind född 6/7 1849.1870-tal
PhotoPorträtt av Israel Jonasson Prestberg född 16/2 1850.1870-tal
PhotoPorträtt av Nils Jonasson Prestberg född 7/5 1839.1880-tal
PhotoPorträtt av Johan August Engman född 6/10 1864.1900-tal
PhotoPorträtt av Brita Westerberg f. Olofsdotter född 12/7 1821.1880-tal
PhotoPorträtt av Per Olsson Westerberg född 26/8 1835.1880-tal
PhotoPorträtt av Benjamin Bengtsson född 20/8 1841

Erik Andersson Flink född 14/1 1844 Nils Jonasson Prestberg född 7/5 1839 Erik Halvarsson Grönlund född 2/2 1851 Kristen Bergman............

1870-tal
PhotoBarnbild: Olof August Hyttsten född 7/10 1877.1885-tal
PhotoHelbild: Olof Grönblad född 20/4 1857. och h.h. Märta f. Westerberg född 5/3 1855.1910-tal
PhotoHelbild: Anders Olsson Hyttsten född 28/1 1848. och h.h. Katrina Olsdotter Lif, född 11/3 1856.1910-tal
PhotoHelbild: Brita Christina Grönblad (1854-) och Bernhard Kristian Jonsson (1878-1924)1885-tal
PhotoPorträtt av Nils Gustaf Andersson Hyttsten född 9/9 1846.1880-tal
PhotoPorträtt av Anders Olofsson Westerberg född 1829.1900-tal
PhotoPorträtt av Margareta (Märit) Westerberg f. Aronsdotter född 28/1 1840.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Grönlund f. Jonsdotter född 27/5 1833.1900-tal
PhotoHelbild: Nils Olsson Wiklund född 1815.1890-tal
PhotoHelbild: Kristina Svedberg f. Johansdotter Malmsten född 25/7 1869.1930-tal
PhotoHelbild: Märit Emanuelsson f. Johansdotter Malmsten född 20/1 1865.1900-tal
PhotoPorträtt av Brita Olofsson f. Fors född 29/5 1876.1900-tal
PhotoHelbild: Erik Eriksson född 28/2 1861. och h.h. Karin f. Nilsdotter född 16/2 1861.1905-tal
PhotoHelbild: Johan Alfred Grönlund född 15/2 1874

Olof Alfred Möller född 26/4 1876 Olof Persson född 2/10 1875 Stefan Andersson född 6/10 1864 Olof Jönsson Fors född 16/3 1870

1900-tal
PhotoHelbild: Brita Helena Gråberg född 6/2 1865. och Kristina Karolina Glans född 5/11 1877.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Fors f. Persdotter född 29/11 1872.1890-tal
PhotoHelbild: Brita Fors f. Persdotter född 29/11 1872

Olof Persson född 2/10 1875 Märta Andersson f. Möller född 11/11 1867 Olof Jönsson Fors född 16/3 1870 ||1890-tal

PhotoHelbild: Olof Magnus Adler född 20/6 1863. och Kerstin Hansdotter.1900-tal
PhotoPorträtt av Anna Kristina Ersson Glans f. Lind född 7/1 1852.1880-tal
PhotoPorträtt av Per Ersson Glans född 8/11 1845.1890-tal
PhotoPorträtt av Anders Johansson Boevre född 13/7 1849.1870-tal
PhotoHelbild: Erik Jönsson född 1/9 1867. och h.h. Märit f. Lind född 5/11 1868.1900-tal
PhotoPorträtt av Lisa Ersson f. Andersdotter Grönlund född 27/4 1846.1900-tal
PhotoHelbild: Erik Halvarsson Grönlund född 2/2 1851.1870-tal
PhotoPorträtt av Anders Grönlund (1854-aft.1881)1880-tal
PhotoPorträtt av Anders Andersson Grönlund född 12/12 1861.1880-tal
PhotoHelbild: Kristina Lidberg född 12/11 1874.1890-tal
PhotoHelbild: Olof Lif född 26/12 1827. och h.h. Lisa f. Olofsdotter född 1832.1880-tal
PhotoFamiljebild: Ingeborg Sandberg f. Hansdotter född 28/10 1832.1872-tal
PhotoPorträtt av Johan Kristoffer Sandberg född 24/2 1836.1900-tal
PhotoPorträtt av Anna Maria Hedberg f. Wiksten född 26/11 1870.1890-tal
PhotoPorträtt av Lisa Svensdotter Löding född 12/11 1859.1880-tal
PhotoFamiljebild: Per Fors född 19/10 1851. och h.h. Brita f. Lind född 4/2 1854.1900-tal
PhotoPorträtt av Lisbet Olsson f. Mattsdotter född 1821.1890-tal
PhotoPorträtt av Berit (Brita) Andersson f. Magnusdotter född 26/4 1864.1900-tal
PhotoPorträtt av Olof Johansson född 1/4 1854.1880-tal
PhotoPorträtt av Olof Johansson född 1/4 1854.1880-tal
PhotoFamiljebild: Johan Noaksson född 24/5 1841. och h.h. Karolina Nilsdotter född 20/7 1858.1920-tal
PhotoBarnbild: Nikolaus Bernhard född 24/10 1887. och Maja Helena född 19/3 18911910-tal – 1915-tal
PhotoPorträtt av Maja Helena Ward f. Johansdotter född 19/3 1891.1910-tal – 1915-tal
PhotoPorträtt av Olof Ward född 28/7 1867.1910-tal
PhotoPorträtt av Jonetta Ward f. Solem född 13/1 1866.1880-tal
PhotoFamiljebild: Olof Larsson född 11/3 1859. och h.h. Karolina f. Grönlund född 5/10 1868.1900-tal
PhotoFamiljebild: Anders Jonsson född 24/2 1862. och h.h. Karin f. Johansdotter född 28/9 1870.1900-tal
PhotoPorträtt av Helena Styf född 20/8 1863.1900-tal
PhotoHelbild: Brita Styf född 11/4 1856.1890-tal
PhotoPorträtt av Helena Styf född 20/8 1863.1880-tal
PhotoPorträtt av Brita Styf född 11/4 1856.1880-tal
PhotoPorträtt av Ole Olsen Hyttmo född 17/9 1854.1900-tal – 1905-tal
PhotoHelbild: Nils Johansson född 2/2 1856. och h.h. Märit Nilsdotter.1900-tal
PhotoPorträtt av Per Fors född 19/10 1851.1890-tal
PhotoPorträtt av Brita Fors f. Lind född 4/2 1854.1910-tal
PhotoPorträtt av Sigrid Johansson f. Andersdotter Grönlund, född 25/4 1860.1880-tal
PhotoPorträtt av Olof Pålsson född 9/9 1850.1880-tal
PhotoHelbild: Sigrid Andersson f. Nilsdotter född 6/9 1848.1920-tal
PhotoHelbild: Anna Brita Halvarsson f. Jonsdotter född 10/10 1842.1900-tal
PhotoPorträtt av Göran Göransson Lind född 20/6 1850. och h.h. Ingeborg f. Persdotter född 9/10 1841.1900-tal
PhotoHelbild: Ingeborg Andersson f. Andersdotter född 20/10 1845.1880-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Andersson f. Andersdotter född 20/10 1845.1870-tal
PhotoFamiljebild: Olof Hedin född 22/12 1860, och h.h. Anna Lisa f. Johansdotter född 15/3 1863.1890-tal
PhotoHelbild: Sven Jonsson född 22/4 1822. och h.h. Lisa Olsdotter född 8/10 1842.1900-tal
PhotoPorträtt av Johan Edvard Grönlund född 28/4 1874.1900-tal
PhotoPorträtt av Kristina Elisabet Grönlund f. Olausdotter född 18/8 1880.1900-tal
PhotoPorträtt av Lisa Kallström f. Nilsdotter född 16/9 1833.1890-tal
PhotoFamiljebild: Olaus Olsson född 23/8 1848. och h.h. Anna Stina Andersdotter född 3/3 1843.1900-tal
PhotoHelbild: 1. Julia Stocke. 2. okänd. 3. Cecilia Hultberg.
PhotoPorträtt av Olof Jönsson Wallin född 10/10 1856.1890-tal
PhotoPorträtt av Frans Johansson i Kall på 1880-talet.1910-tal
PhotoHelbild: Tunfors i Kall på 1880-talet.1920-tal
PhotoHelbild: Simon Kristiansson Forsström född 7/5 1852. Kristian August Andersson född 10/12 1856

Nikolaus Wiking född 3/1 1854 Erik Sellstedt född 5/1 1856

1880-tal
PhotoPorträtt av Anders Petter Pettersson född 15/8 1840.1900-tal
PhotoHelbild: Jakob Persson född 4/5 1849. och h.h. Märta Pettersdotter född 6/2 1844.1890-tal
PhotoHelbild: Marco Ponzini född i Bedemia i Italien.1890-tal
PhotoPorträtt av Andreas Lagessen, i Kalls på 1880-talet.1900-tal
PhotoPorträtt av Daniel Jakobsson född 30/3 1856.1880-tal
PhotoPorträtt av Anna Falck född 15/4 1876.1890-tal
PhotoPorträtt Ole Jonsen Gulstad född 15/7 1823.1890-tal
PhotoHelbild: Lars Olofsson född 17/2 1841.1880-tal
PhotoHelbild: Ole Jonsen Gulstad med sina skolbarn.1875-tal
PhotoPorträtt av Erik Boden född 5/12 1848.1900-tal
PhotoPorträtt av Erik Olofsson i Bye, Mörsil.
PhotoPorträtt av Jonas Larsson från Storgården i Aspås.
PhotoFamiljebild: Olof Fritiofsson född 19/3 1852.

Marta f. Svensdotter född 30/12 1854 Barnen: Fritiof född 1879 Matilda född 1883 Sven född 1885 Adolf född 1887 Vitalis född 1893

1900-tal
PhotoFamiljebild: Erik Mahlberg född 28/12 1836. och h.h. Kristina Eriksdotter Landberg född 17/2 1850.1880-tal
PhotoHelbild: Hans Halvarsson Mahlberg född 8/11 1840.1870-tal
PhotoFamiljebild: Per Jonasson Rödin född 28/12 1830. och g.m. Stina Olofsdotter dottern Karolina född 14/4 1867.1910-tal
PhotoHelbild: Erik Mahlberg född 28/12 1836.1890-tal
PhotoHelbild: Anna Bergdal f. Andersdotter född 10/8 1807.1890-tal
PhotoPorträtt av Märet Persson f. Persdotter född 18/6 1805.1880-tal – 1887-tal
PhotoPorträtt av Per Aronsson Wikström född 13/4 1843.1870-tal
PhotoFamiljebild: Per Aronsson Wikström född 13/4 1843. och h.h. Margareta Stefansdotter dotter till Stefan Stefansson och Katarina Hansdotter, född 26/8 1841.1880-tal
PhotoHelbild: Jonas Nilsson Westerberg född 2/2 1861, och h.h. Kristina f. Persdotter född 15/12 1864.1920-tal
PhotoPorträtt av Per Larsson född 2/7 1849.1900-tal
PhotoPorträtt av Lars Persson född 6/3 1885.1900-tal
PhotoPorträtt av Olof Persson född 2/10 1875.1900-tal
PhotoHelbild: Per Larsson född 2/7 1849.1900-tal
PhotoPorträtt av Anders Nilsson Flink född 3/12 1849.1880-tal
PhotoFamiljebild: Johan Petter Boman född 14/7 1854. och h.h. Kristina f. Westerberg född 28/12 1861.1900-tal
PhotoFamiljebild: Nils Jonsson i Såå Åre och h.h. Kerstin f. Aronsdotter född 29/10 1845.1880-tal
PhotoPorträtt av Kristina Persdotter Rödin och h.h. Ida, född 20/6 1858.1880-tal
PhotoPorträtt av Kristina Rödin f. Jönsdotter född 5/2 1860.1880-tal
PhotoPorträtt av Johans Rödin född 1843.1890-tal
PhotoHelbild: Hans (Johansson) Lind (1851-aft.1881) och Stina Johansdotter (1849-aft.1881)1880-tal
PhotoPorträtt av Carolina Eriksdotter Asp född 2/11 1866.1890-tal
PhotoPorträtt av Jonas Jonsson Staf född 8/6 1848.1890-tal
PhotoHelbild: Jonas Nilsson född 28/9 1841. och h.h. Margareta Kristina Jönsdotter Bergdal född 6/1 1842.1900-tal
PhotoHelbild: Anders Bergdal född 11/9 1844.1890-tal
PhotoPorträtt av Anna Lovisa Gustafsson född 3/6 1860.1880-tal
PhotoHelbild: Viktor Jonasson Buler född 1/2 1854. och h.h. Ingrid f. Hållstedt född 17/1 1866.1889-tal
PhotoPorträtt av Erik Andersson Flink född 14/1 1844.1880-tal
PhotoPorträtt av Jonas Nilsson Flink född 5/12 1844.1890-tal
PhotoHelbild: Nils Nilsson Flink född 6/6 1847, och h.h. Katrina Kristensdotter född 2/6 1841.1880-tal
PhotoHelbild: Johan Mårtensson från Såå, Åre

Karl Jonas Aronsson Wikström född 4/5 1848 Hans Nyström född 8/4 1846 Per Aronsson Wikström född 13/4 1843

1880-tal
PhotoHelbild: Carl Adolf Spjut född 11/7 1839

Bergström född ö. okänd Otto Wilhelm Delin född 26/6 1842

1880-tal
PhotoPorträtt av Sara Eugenia Dahlsten född 26/4 1864.1880-tal
PhotoHelbild: Sanna Boman.
PhotoPorträtt av Erik Gerhard Dahlsten född 23/10 1861.1910-tal
PhotoPorträtt av Axel Hedberg född 28/10 1852.1910-tal
PhotoPorträtt av Anna Sofia Dahleman f. Muren född 14/12 1834.1900-tal
PhotoPorträtt av Johan (Janne) Laurentius Dahleman född 18/7 1862.1890-tal
PhotoPorträtt av Maria Elisabet Muren född 1800.1860-tal
PhotoHelbild: Hedvig Benedicta Muren född 21/3 1840.1860-tal
PhotoHelbild: Maria Elisabet Amalia Muren född 16/2 1842.1870-tal
PhotoFamiljebild: C. Laur. Ekman född 2/3 1837. och h.h. Carolina f. Nilsdotter Lalander född 22/6 1837.1860-tal
PhotoPorträtt av Anna Helena Nilsson f. Lalander född 23/10 1859.1880-tal
PhotoHelbild: Johan Petter Lalander född 4/7 1830. och h.h. Lisbet Jonsdotter född 20/1 1836.1890-tal
PhotoPorträtt av Adolf Svensson Lanner född 30/4 1869.1900-tal
PhotoPorträtt av Carl Isak Emil Lundberg född 29/3 1844.1881-tal
PhotoPorträtt av Meier.
PhotoHelbild: Johan Theodor Norrman född 25/2 1843.1870-tal
PhotoPorträtt av Carl Adolf Spjut född 11/7 1839.1880-tal
PhotoPorträtt av Karl Johan Hedin född 10/5 1855.1900-tal
PhotoPorträtt av Arvid Robert Haller född 31/8 1855.1910-tal
PhotoPorträtt av Nils Larsson Nordquist född 26/11 1837.1880-tal
PhotoPorträtt av Johan Petter Dahleman född 21/3 1814.1880-tal
PhotoPorträtt av Gustaf Nilsson född 24/3 1838.1880-tal
PhotoHelbild: Augusta Adolfina Hellberg född 26/11 1843.1900-tal
PhotoFamiljebild: Johan Petter Dahleman född 21/3 1814. och h.h. Anna Sofia f. Muren född 14/12 1834.1880-tal
PhotoPorträtt av C. G. Gripenberg född 4/10 1840.1870-tal
PhotoPorträtt av Otto Wilhelm Delin född 26/6 1842.1880-tal
PhotoPorträtt av Carl Adolf Spjut född 11/7 1839.1870-tal
PhotoFamiljebild: Per August Petterson född 14/10 1847.1890-tal
PhotoHelbild: Erik Gustaf Eriksson född 28/6 1821.1880-tal
PhotoPorträtt av Johan Erik Norberg född 19/6 1840.1890-tal
PhotoHelbild: Kristina Mårtensson f. Hansdotter född 8/4 1810.1890-tal
PhotoPorträtt av Kristina
PhotoPorträtt av Sessele Olsen.
PhotoPorträtt av Karl Erik.
PhotoPorträtt av Katarina Åslund.
PhotoPorträtt av Jonas Henrikson.
PhotoFamiljebild: Erik Mattson
PhotoHelbild: Brita Nord.
PhotoHelbild: Gustaf Gustafsson född 3/12 1855. och h.h. Kristina f. Andersdotter född 26/8 1868.1890-tal
PhotoFamiljebild: Henrik Larsson Lind född 3/12 1865. och h.h Märta Kristina f. Johansdotter född 25/8 1855.1897-tal – 1898-tal
PhotoPorträtt av Anders Andersson Hyttsten född 18/3 1849. och h.h. Anna Maria Johansdotter född 3/9 1851.1900-tal
PhotoHelbild: Lars Erik Larsson född 8/10 1856. och h.h. Märta f. Johansdotter född 1/1 1858.1920-tal
PhotoPorträtt av Johan Petter Malmsten född 14/2 1853.1890-tal
PhotoFamiljebild: Olof Andersson född 6/10 1836. och h.h. Brita Katrina Henriksdotter född 1/8 1842.1895-tal
PhotoHelbild: Jon Jonsson född 8/3 1830. och h.h. Kerstin f. Mattsdotter född 10/10 1829.1890-tal
PhotoHelbild: Daniel Jakobsson född 30/3 1856. och h.h. Gölin Boberg född 25/10 1856.1880-tal
PhotoFamiljebild: Jöns Persson Malmsten född 29/4 1856, och h.h. Brita Jonsdotter född 6/3 1856

Barnen: Agnes född 1881. Klara född 1883. och Jenny född 1886

1890-tal
PhotoPorträtt av Per Wilhelm Lindgren född 29/12 1866.1900-tal
PhotoPorträtt av Sven Olofsson Hyttsten född 23/1 1867. och h.h. Sigrid f. Olofsdotter född 10/9 1865.1910-tal
PhotoPorträtt av Maria Fritiofsson f. Svensdotter född 30/12 1854.1920-tal
PhotoHelbild: Maria Fritiofsson f. Svensdotter 30/12 1854.1920-tal
PhotoPorträtt av Per Wilhelm Lindgren född 29/12 1866.1900-tal
PhotoFamiljebild: Lars Olofsson Westin född 14/10 1869. och h.h. Gertrud f. Tolsdotter Molin född 28/6 1878.1910-tal
PhotoFamiljebild: Märta Möllenhoff född 14/1 1834. Dottern Märta Kristina Eriksson f. Möllenhoff född 14/4 1866.1920-tal
PhotoPorträtt av Anna Märta Andersdotter född 2/2 1856.1880-tal
PhotoPorträtt av Mårten Andersson född 22/4 1854.1900-tal
PhotoHelbild: Erik Fredriksson född 7/12 1846. och h.h. Emfrid Larsdotter född 6/2 1849.1910-tal
PhotoHelbild: Anders Eriksson född 28/7 1860, och h.h. Johanna Kristina f. Persdotter född 19/7 1863.1890-tal
PhotoFamiljebild: Daniel Johansson född 12/8 1857. och Ida Sofia f. Kristensdotter född 4/7 1865.1889-tal
PhotoPorträtt av Anna Bertilsson.
PhotoHelbild: Karin Bertilsson Sölvsved.
PhotoFamiljebild: Anders Jonsson född 24/2 1862. och h.h. Karin Johansdotter född 28/9 1870.1900-tal
PhotoPorträtt av Johan Olof Grönlund född 4/ 11 1871.1900-tal
PhotoFamiljebild: Lars Erik Eriksson född 15/5 1845. och h.h. Karin f. Andersdotter född 26/8 1847.1900-tal
PhotoSystrarnabild: Anna Märta född 2/2 1856

Magdalena född 3/2 1850 Karin född 26/8 1847 Agnes född 13/2 1852

1880-tal
PhotoPorträtt av Anders Gustaf Johansson född 7/8 1874.1900-tal
PhotoFamiljebild: Lars Olofsson född 1/6 1853. och h.h. Magdalena f. Andersdotter född 3/2 1850.1890-tal
PhotoFamiljebild: kristian Eriksson född 1/2 1867. och h.h. Ursila f. Andersdotter född 2/3 1877.1915-tal – 1916-tal
PhotoPorträtt av döttrar till Anders Andersson.
PhotoFamiljebild: Mårten Andersson född 22/4 1854. och h.h. Kristina (till höger) samt Sigrid Olausdotter (till vänster) född 19/2 1869.1890-tal
PhotoPorträtt av Olof Larsson född 31/8 1850. och h.h. Märit Jönsdotter född 6/10 1856.1910-tal
PhotoPorträtt av Agnes Andersdotter född 13/4 1852.1880-tal
PhotoPorträtt av Per Jakobsson född 2/10 1836.1890-tal
PhotoPorträtt av Carl Oskar Berglund född 27/8 1877.1900-tal
PhotoHelbild: Moses Lund född 2/3 1867.1890-tal
PhotoPorträtt av Johan Axel Rothoff född 6/6 1822. och h.h. Brita Widmark född 2/3 1859.1890-tal
PhotoPorträtt av Olaus Berglund född 23/3 1868.1890-tal
PhotoFamiljebild: Brita Alexandersson född 12/2 1831. Dottern Märta Olsson född 18/7 1862. henne dotter Brita Wiklander född 26/3 1886.1910-tal
PhotoFamiljebild: Anders Persson född 20/11 1844. och h.h. Ingeborg Jakobsdotter född 27/9 1845.1900-tal
PhotoPorträtt av Helge Berglund född 7/5 1873.1900-tal
PhotoHelbild: Mårten Andersson född 22/4 1854. och h.h. Kristina.1900-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Östlund f. Andersdotter född 4/7 1842.1900-tal
PhotoPorträtt Gunberg Jakobsson f. Bengtsdotter född 2/8 1836.1890-tal
PhotoSystrarnabild: Anna Persdotter född 25/6 1871 (till höger) och Märta Persdotter född 1/2 1875 (till vänster)1890-tal
PhotoFamiljebild: Stefan Stefansson född 30/5 1849. och h.h. Karolina f. Olofsdotter född 17/4 1854.1890-tal
PhotoFamiljebild: Erik Mårtensson född 1846 och h.h. Årsil f. Jakobsdotter född 14/8 1849.1900-tal
PhotoPorträtt av Kristina Zetterberg född 26/11 1855.1880-tal
PhotoHelbild: Hanna Svanberg f. Pettersson.1890-tal
PhotoPorträtt av Gustaf Staffansson Svanberg född 8/12 1860.1900-tal
PhotoFamiljebild: Margareta Wikström f. Stefansdotter född 26/8 1841.1890-tal
PhotoHelbild: Gustaf Staffansson Svanberg född 8/12 1860.1900-tal
PhotoHelbild: Fredrik Jonsson född 5/11 1857. och h.h. Karin Mårtensdotter född 22/4 1864.1910-tal
PhotoHelbild: Johan Erik Johansson född 19/9 1866.1875-tal – 1880-tal
PhotoPorträtt av Karin Bertilsson f. Jonsdotter född 1/9 1843.1900-tal
PhotoPorträtt av Elias Hedberg född 27/4 1854.1897-tal
PhotoPorträtt av Karin Bertilsson f. Jonsdotter född 1/9 1843.1910-tal
PhotoPorträtt av Katarina Jonasdotter född 5/12 1860.1910-tal
PhotoPorträtt av Ingeborg Stefansson f. Grelsdotter "Staffan-Imbor" född 1/12 1830. och hennes styvdotter Margareta Wikström f. Stefansdotter född 26/8 1841.1900-tal
PhotoHelbild: Johannes Nyberg född 3/5 1871. och Anna Karolina Johansdotter född 30/3 1884.19?-tal
PhotoPorträtt av Gustaf Staffansson Svanberg född 8/12 1860.1910-tal
PhotoFamiljebild: Håkan Olofsson född 10/11 1837. och h.h. Emma f. Andersdotter född 11/11 1868.1910-tal
PhotoFamiljebild: Erik Simonsson född 4/1 1836. och Märet f. Ersdotter född 20/7 1846.1890-tal
PhotoHelbild: Matts Jonsson i Berge född 30/5 1818. och h.h. Ingeborg f. Larsdotter född 7/6 1821.1880-tal
PhotoPorträtt av Katarina Forsström f. Bengtsdotter född 28/10 1857.1880-tal
PhotoFamiljebild: Hans Ersson född 12/12 1849. och h.h. Agnes f. Jonsdotter född 11/3 1851.1925-tal
PhotoFamiljebild: Hans Ersson född 12/12 1849. och h.h. Agnes f. Jonsdotter född 11/3 1851.1925-tal
PhotoPorträtt av Ellen Amanda Söderbom född 26 okt. 1895.1920-tal
PhotoHelbild: Erik Törnberg född 7/1 1846.1910-tal
PhotoPorträtt av Jakob Eriksson Landberg född 13/9 1852.1920-tal
PhotoHelbild: Erik Landberg född 1/8 1819. och h.h. Agnes Gunnarsdotter född 8/11 1816.1880-tal
PhotoHelbild: Hans Ersson född 12/12 1849. och h.h. Agnes f. Jonsdotter född 11/3 1851.1925-tal – 1929-tal
PhotoFamiljebild: Oskar Jonsson Brattlund född 14/4 1854. och h.h. Kristina f. Johansdotter född 1/10 1853.1895-tal – 1897-tal
PhotoHelbild: Anders Eriksson född 28/7 1860. och h.h. Johanna Kristina f. Persdotter född 19/7 1863.1890-tal
PhotoHelbild: Lars Zakarias Humble född 2/4 1842.1890-tal
PhotoHelbild: Johan Jonasson född 23/7 1857.1910-tal
PhotoFamiljebild: Agnes Salmonsdotter "Stor-Agnes" född 8/6 1823. och hennes svärdotter Eva Andersdotter Hyttsten född 28/1 1852.1900-tal
PhotoHelbild: Anders Petter Pettersson född 15/8 1840.1900-tal
PhotoFamiljebild: Anna Andersson f. Salmonsdotter född 14/6 1833

Hennes dotter Ida Sofia född 4/7 1865 Hennes dotter Amanda född 15/5 1888

1910-tal
PhotoPorträtt av John Pettersson Bye.
PhotoHelbild: Märta Ersson f. Ersdotter född 5/9 1855. och Margareta Bergström född 8/2 1883.1950-tal
PhotoHelbild: Gustaf Mårtensson född 30/12 1864. och h.h. Kristina f. Ward född 17/6 1882.1930-tal
PhotoPorträtt av Jonas Jonasson Berg född 20/3 1877.1910-tal
PhotoPorträtt av Gunnar Persson Lind 6/8 1863.1900-tal
PhotoHelbild: Jonas Söderbom född 29/3 1866

Per Mattsson född 8/4 1858 Johan Erik Eriksson född 12/4 1863 Per Jonas Bergström född 17/6 1874 Martin Nylander Häggsjön

1900-tal
PhotoPorträtt av Bror Fredrik Reinhold Rothoff född 30/3 1871.1940-tal
PhotoFamiljebild: Per Fors född 19/10 1851

Brita född 1876 Oskar född 1881 Johan Petter född 1888 Per Otto född 1893 Karl Magnus född 1896 Kristina född 1884 Anna Märta född 1899 Lova hustru till Oskar

1920-tal
PhotoFamiljebild: Olof Pettersson från Stamgärde i Undersåker, och h.h. Katarina född Hyttsten.
PhotoHelbild: Kristina Lidberg född 12/11 1874.1890-tal
PhotoFamiljebild: August Gottfrid Engberg född 14/11 1840. och h.h. Syster Lovisa Teresia f. Sundquist född 5/3 1858. Vera Sundquist, bankdirektör Severus Sundquist och h.h. Ellen f. Styrländer.1891-tal
PhotoHelbild: Lisa Jonsson f. Olsdotter född 8/10 1842.1910-tal
PhotoHelbild: Märta Ersson f. Ersdotter född 5/9 1855

Margareta Bergström f. Eriksson född 8/2 1883 Märta Olava Karolina Filen f. Bergström född 21/6 1906 Per Gunno Filen född 17/7 1832 Barbro Ros-Marie Filen född 26/4 1955

1955-tal
PhotoFamiljebild: Erik Grönblad född 18/3 1877, och h.h. Gertrud f. Persdotter född 21/8 1880.1901-tal
PhotoFamiljebild: Olof Lif född 26/12 1827, och h.h. Lisa f. Olofsdotter född 1832.1870-tal
PhotoPorträtt av Anders Edvard Danielsson född 18/4 1871.1890-tal
PhotoHelbild: Olof Olsson född 24/1 1835

Lars Albert Olsson född 3/12 1889 Erik Engberg Nikolaus Nilsson född 14/6 1867 Nils Olsson född 1/4 1833

1905-1909-tal
PhotoHelbild: Hans Halvarsson Mahlberg född 8/11 1840.1880-tal
PhotoHelbild: Olof Jönsson Forss född 16/3 1870.1930-tal
PhotoHelbild: Gertrud Gunnarsson f. Kristensdotter född 29/3 1837.1920-tal
PhotoFamiljebild: Hemming Andersson född 7/9 1845. och h.h. Maria Mattsdotter född 5/3 1862.1900-tal
PhotoHelbild: Håkan Ward Sågen född 8/4 1859. och h.h. Sirianna f. Ulvilden född 1/10 1855.1920-tal
PhotoPorträtt av Jakob Jonsson född 21/3 1830. och h.h. Catrina f. Andersdotter född 29/10 1839.1900-tal
PhotoFamiljebild: Jean son till Gunnerius Våg

Johanna dotter till Axel Andersson född 7/4 1922. Gunnerius Wåg Henry son till Gunnerius Våg Per Jönsson född 14/7 1862. och h.h. Karin f. Eriksdotter född 24/1 1872 Erik Jönsson född 1832. och h.h. Ing||1923-tal – 1925-tal

PhotoHelbild: Agnes Lind f. Ersdotter född 17/12 1824.1890-tal
PhotoFamiljebild: Per Johansson Wiking född 20/6 1843. och h.h. Agnes Olsdotter Hyttsten född 12/9 1851.1903-tal
PhotoFamiljebild: Sofia Kristina Pettersson f. Andersdotter född 8/10 1854.1890-tal
PhotoPorträtt av Anders Bengtsson Uhlin - Bodin född 16/11 1863.1900-tal
PhotoHelbild: Per Olof Alfred Jernberg (abt.1864-aft.1888) och Anna Lena Grönlund (1867-)1910-tal
PhotoHelbild: Per Olof Alfred Jernberg (abt.1864-aft.1888) och Anna Lena Grönlund (1867-)1900-tal
PhotoFamiljebild: Per Olof Alfred Jernberg (abt.1864-aft.1888) och Anna Lena Grönlund (1867-)1900-tal
PhotoHelbild: Johanna Grönblad född 4/10 1863, g.m. Andersson från Östergötland.1890-tal
PhotoPorträtt av Carolina Eriksdotter Asp. född 2/11 1866.1890-tal
PhotoHelbild: Per Olof Alfred Jernberg född 30/4 1865.1900-tal
PhotoPorträtt av Nils Magnus Fors född 20/6 1854 och h.h. Kristina f. Eriksdotter född 15/8 1851.1910-tal
PhotoFamiljebild: Inspektoren Hans Paulsen i Kolåsen, född 5/1 1845 död 1907, och hans hustru Ingeborg f. Forsström född 5/9 1856 död 1929. Deras barn: i främre raden från vänster till höger: Olga Maria född 15/4 1880, död 1910, Hans Otto född 18/9 1886, död 1937, Anders Helmer född 15/7 1884, Emil född 23/7 1888, död 1944, Anna Matilda född 1/3 1883. Stående bakom: Carl Petter född 3/12 1873, död 1923 (t.v). Oscar född 1/2 1875 död 1896 (t.h.) 1888-tal
PhotoFamiljebild: Daniel Johansson född 12/8 1857. och h.h. Ida Sofia f. Kristensdotter född 4/7 1865.1890-tal
PhotoFamiljebild: Stina Hållstedt f. Fredriksdotter född 1835.1900-tal
PhotoFamiljebild: Jonas Olofsson Grönlund född 12/12 1859 och h.h. Karin Persdotter född 9/7 1846

Dottern Brita Katarina född 4/7 1887||1910-tal – 1920-tal

PhotoHelbild: Anders Gustaf Larsson Bergström född 28/7 1866.1920-tal
PhotoFamiljebild: Torn Anders Persson född 16/1 1841. och h.h. Gustava Wiksten född 21/2 1843.1900-tal
PhotoPorträtt av Kerstin Fors-Hedman f. Andersdotter född 15/8 1849.1910-tal
PhotoFamiljebild: Carl Jonas Aronsson Wikström född 4/5 1848. och h.h. Brita Persdotter född 30/4 1848.1900-tal
PhotoHelbild: Erik Gustaf Eriksson född 28/6 1821. och h.h. Kristina Olofsdotter född 13/3 1819.1890-tal
PhotoHelbild: Carl Jonas Aronsson Wikström född 4/5 1848.1900-tal
PhotoHelbild: Lars Larsson född 24/11 1850. och brodern Erik Gustaf Larsson född 1/12 1867.1900-tal
PhotoFamiljebild: Peter Hedbom född 17/4 1860 och h.h. Katarina f. Ward född 16/4 1861.1910-tal
PhotoFamiljebild: Anna Brita Olofsdotter född 7/6 1857, hennes man Anders Eriksson född 3/2 1861.1900-tal
PhotoFamiljebild: Olof Jon(a)sson Kallberg född 13/7 1846. och h.h. Brita Persdotter född 24/7 1854.1900-tal
PhotoFamiljebild:1930-tal
[ Photo]1. Gunnar Gunnarsson född 7/2 1857. och h.h. Berit Marta f. Andreasdotter född 20/3 1872

2. Halvar Jönsson född 22/11 1878, och h.h. Karin Nilsdotter född 7/6 1891 3. Anders Gunnarsson född 26/8 1851, och h.h. Ingeborg Kristina f. Ander

PhotoPorträtt av Agnes född 3/4 1847. och Anna född 18/4 1850.1910-tal
PhotoFamiljebild: Johannes Tyve född 1863

Anders Grelsson född 1838 Olof Biss Mark född 1856 Beda Tyve född 1894 Gerda Jonsson född 1898

1910-tal
PhotoPorträtt av Gustava född 9/6 1871.1890-tal
PhotoFamiljebild: Iver Thoresson (Björgin) född 1/5 1856. och gift med Ingeborg Olsdotter född 28/5 1860.1910-tal
PhotoHelbild: Anders Ward född 18/11 1823.1900-tal
PhotoHelbild: Märta Kristina född 1/10 1900.1914-tal
PhotoHelbild: Alfred Andersson född 17/2 1884.1940-tal
PhotoHelbild: Johan Fors-Hedman född 12/12 1845.1900-tal
PhotoFamiljebild: Anders Olsson Hyttsten född 28/1 1848. och h.h. Katrina Olsdotter Lif född 11/3 1856.1900-tal
PhotoHelbild: Nils Jonsson född 29/3 1842. och h.h. Brita f. Andersdotter född 16/7 1840.1900-tal
PhotoHelbild: Nils Jonsson född 29/3 1842. och h.h. Brita f. Andersdotter född 16/7 1840.1900-tal
PhotoPorträtt av Suljätten vid Konäs
PhotoHelbild: Martin Johansson, Hallen.26/6/1982-tal
PhotoFamiljebild: Jonas Nilsson född 17/9 1860. och Johan Noakssn född 24/5 1841.1900-tal
PhotoBarnbild: Agnes född 1881

Klara född 1883 Jenny född 1886

1890-tal
PhotoHelbild: Nils Jonsson född 29/3 1842. och h.h. Brita f. Andersdotter född 16/7 1840.1900-tal
PhotoHelbild: Nils Jonsson född 29/3 1842. och h.h. Brita f. Andersdotter född 16/7 1840.1900-tal
PhotoFamiljebild: Lars Andersson född 15/8 1837

Sonen: Sven Larsson född 1876, och h.h. Kerstin född 1875||1915-tal

PhotoPorträtt av Ingeborg Stefansson f. Grelsdotter "Staffan. Imbor", född 1/12 1830.1890-tal
PhotoFamiljebild: Jöns Eriksson, född 6/3 1858

Erik Jönsson född 1832 Gunnerius Wåg Erik Tyve född....? Marja hustru till Jöns Eriksson Ingeborg f. Olsdotter född 1834 Ida hustru till Gunnerius Wåg Maria Johansson

1900-tal
PhotoHelbild: Erik Törnberg född 7/1 1846.1910-tal
PhotoPorträtt av Jonas Jonasson Berg född 20/3 1877 samt hans broder Fritiof Jonasson född 9/7 1880.1910-tal
PhotoFamiljebild: Erik Gerhard Dahlsten född 23/10 1861. samt hans hustru Sara Eugenia f. Ramstedt född 26/4 1864.1900-tal
PhotoHelbild: Mor Brita och hennes man.
PhotoHelbild: Hulda Kristina Karlsdotter född 12/12 1872.1900-tal
PhotoHelbild: Johan Petter Boman född 14/7 1854.1910-tal
PhotoHelbild: Mattias Jonsson född 11/2 1866, samt hustrun Märit f. Kallström född 9/12 1869.1900-tal
PhotoFamiljebild: Johan Johansson Forssen född 7/1 1850. och h.h. Anna Helena f. Johansdotter född 10/6 1857

Sönerna: John född 1881 Albert född 1890

1900-tal
PhotoHelbild: Anders Olofsson född 16/4 1813. och h.h. Sigrid f. Olsdotter född 25/6 1816.1880-tal
PhotoHelbild: Nils Jonsson "Stor-Nisse" född 6/6 1814.1880-tal
PhotoFamiljebild: Johan Olof Sundberg (1857-1914) och h.h. Kristina Filén (1865-1942), döttrarna Johanna Olina (1891-1948), [[Sundberg-155|Elin Kristina (1893-1927) och Anna Matilda (1896-1945)]]1899-tal
PhotoFamiljebild: Från vänster till höger i övre raden: Erik Westman född 22/2 1885. Janne Skrove född i Sulviken 24/12 1880. utv. till Amerika. Per Erik Persson född 24/9 1862. Jakob Olsson född i Sulviken 22/10 1866. död ogift 30/9 1924. Albert Johansson i Sulviken född 27/10 1880. Jonas Albert Mattiasson i Konäs född 24/4 1875. i främre raden: Jonas Henriksson i Sulviken född 23/8 1863, flyttade till Ris Mörsil. Kristina Estensson Sulviken, f. Nilsdotter född 24/1 1871, hustru till Simon Estensson i Sulviken född 28/4 1861. Lars Erik Engström i Sulviken född 9/6 1866. Karl Karlsson Söderbom i Sulviken född 4/10 1859, död 11/9 1934. Sittande: Karl Gustaf Söderbom i Sulviken, den förres son född 20/12 1887, död 20 /12 1923.1900-tal
PhotoHelbild: Anders Andersson Hyttsten född 18/3 1849. och Henrik Larsson Lind född 3/12 1865.1910-tal – 1915-tal
PhotoFamiljebild: Lars Abraham Göransson Lind född 18/6 1855. och h.h. Margareta f. Fredriksdotter född 13/7 1848.1910-tal
PhotoHelbild: Dordi Jonsdotter född 24/3 1828.1900-tal
PhotoHelbild: John Erik Eriksson Olaus Håkansson Birger Löfhvist
PhotoHelbild: Märit och Kajsa Johansson.1912-tal
PhotoPorträtt av Agnes Rothoff.
PhotoHelbild Kristina Landeen född (Lars Jönsson) den 30/9 1869.1958-tal
PhotoPorträtt av Agnes Eriksson född Alsen förlovad med Johan Zetterberg.
PhotoHelbild: Kerstin Andersdotter född 28/1 1847.1880-tal
PhotoPorträtt av Carl Aronsson Wikström född 4/5 1848?1890-tal
PhotoHelbild: det kan möjligen vara Kristina Eriksson, dotter till Erik Ersson.
PhotoPorträtt av Christian Olsson född 1859.1910-tal
PhotoPorträtt av Johanna från Rödön
PhotoPorträtt av J. Norberg. han är 80 år gammal och jobbade som murande.
PhotoPorträtt av Rot Nikolaus född 3/1 1854 eller Anders Johan Pettersson i Konäs född i Västergötland.1880-tal
PhotoFamiljebild: Kvinnan hette Anna och hennes man hette okänd.
PhotoHelbild: Stina i Bräma syster till Gunnar Israel Prestberg.
PhotoHelbild: Katrina född 20/2/1818 och Ungeborg född 2/12/18201880-tal
Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Kall (Z)