upload image

Kila i Södermanlands frikyrkor

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Kila, Södermanland, Sverigemap
Surname/tag: Nilsson
Profile manager: Lena Svensson private message [send private message]
This page has been accessed 105 times.

Contents

Svenska

Missionskyrkan i Kila

Det är inte känt när frikyrkorörelsen kom till Kila socken men man vet att det fanns en grupp på tidigt 1870-tal.

 • 1884 bildas Kila missionsförsamling som hade 27 medlemmar. Torpare Hultberg blev deras första ordförande.
 • 1893 fanns det 42 medlemmar, 24 kvinnor och 18 män.
 • I february 1823 lämnar 22 medlemmar församlingen då de ville att kyrkan skulle bli en del av pingströrelsen.
 • 1955 byter församlingen namn till Beniaförsamlingen.
 • Slutet av 1980-talet upplöses församlingen.

Missionshus

 • Arken vid Brink, sista mötet hölls 1938.
 • Önskehem, 22 mars 1885 till 1919.
 • Betania i Ålbergs samhälle, 17 november 1919 till 1980-talet.
 • I olika hem och lokaler

Pingstkyrkan

 • I februari 1823 lämnar 22 medlemmar missionskyrkoförsmalingen i Kila för att starta sin egen församling. Den får namnet Betel.
 • 1924 finns det 42 medlemmar och de påbörjar arbetet med att bygga ett eget kapell.
 • På 1930-talet finns det 107 medlemmar, församlingen är då som störst.
 • 1993 finns det 60 medlemmar.

Lokaler för möten

 • Betel vid Borg, 1931 - används fortfarande 1993
 • Betelsalen vid Skogsby, 1931 - ?
 • Lunda Missionshus, 1986 - används fortfarande[1]

Missionskyrkan i Stavsjö

Bildades 1918. Missionshuset byggdes 1919. Idag (2015) är det ett bostadshus åt en familj som köpte det för några år sedan. Familjen lät renovera och bygga om den stora salen med hjälp av TV-programmet Bygglov 2014. [2]

Frälsningsarmén

Vid förra sekelskiftet byggde Frälsningsarmén i Norrköping ett litet kapell vid Svansta i Skogsby.

Missionskyrkan i Skogsby

Ett missionshus byggdes 1934 av den nybildade församlingen. Möten hölls där till slutet av 1940-talet. Byggnaden är i dag ett ombyggt bostadshus.

English

The Mission Covenant Church in Kila

It is not known when the Free Church movement started in the parish of Kila but it is known that there was a group of believers in the early 1870's.

 • In 1884 Kila Mission Society was formed and had 27 members. Crofter Hultberg became the society's first chairman.
 • In 1893 there were 42 members, 24 women and 18 men.
 • In February of 1823, 22 members leave the society. They wanted the church to become a part of the Pentacost Movement.
 • 1955 the name of the society is changed to the Betania Parish.
 • At the end of the 1980's the society is resolved.

Mission Houses

 • Arken at Brink, last held service was in 1938.
 • Önskehem, March 22, 1885 to 1919
 • Betania at Ålberga village, November 17, 1919 to 1980's
 • In different homes and premises

The Pentacost Movement - Betel

 • In February 1823, 22 members leave the Mission Covenant Church to form their own congregation. They name it Betel.
 • 1924 there are 42 members and they plan to build their own chapel.
 • March 15, 1931, the chapel is finished and there is an opening ceremony. The same year a smaller premises in Skogsby is used for the first time, called Betelsalen.
 • 1930's there are 107 members, the most there was.
 • 1993 there were 60 members.

Premises used for worship

 • Betel at Borg, 1931 - present day
 • Betelsalen at Skogsby, 1931 - ?
 • Lunda Mission House, 1986 - present day

The Mission Covenant Church in Stavsjö

Formed in 1918. Stavsjö Mission House was built in 1919. It is today (2015) the living quarters of a family who owns it. The family renovated and rebuilt the large hall with the help of the TV-program Bygglov in 2014.[3]

Salvation Army

At the turn of the century 1800 - 1900, the Salvation Army in Norrköping built a small chapel at Svansta in Skogsby.

The Mission Covenant Church in Skogsby

A mission house was built in 1934 by the newly formed society. Meetings were held there until the end of the 1940's. Today it is rebuilt and used as livingquarters.

Källor/Sources

 • Helge Lundborg, Kilabygden 1993, year 5, Kila Hembygdsförening
 1. Betelförsamlingen i Jönåker
 2. Bygglov i Stavsjö
 3. Bygglov at Stavsjö
Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.