Koln_253.jpg

Kolný

Privacy Level: Open (White)
Date: 1490 to after 1845
Location: Kolný, Czech rebublicmap
Surname/tag: ONE_PLACE_STUDIES
This page has been accessed 405 times.

Czech Place Studies

Contents

Název

Od kůl, ves ohražená či zatýčená kůly či koly, jak bylo u staročeských osad významu obranného obyčejem.

Urbář panství Hlubockého 1490, Kolný, str. 24 a 25

Kolný.

[č.3] Jakub drží 3½ čtvrti, platí o sv[atém] Jiří 14 gr[ošů], o sv[atém] Havle též; berně vánoční 14 gr[ošů], robotních 4½ gr[oše] o sv[atém] Janě.

Jílek má 2½ čtvrti, platí o sv[atém] Jiří 10 gr[ošů], o sv[atém] Havle též; berně vánoční 10 gr[ošů], robotnich o sv[atém] Janě 3 gr[oše] 2 d[enáry].

Svitavová má ½ lánu, platí o sv[atém] Jiří 8 gr[ošů], o sv[atém] Havle též, berně vánoční 8 gr[ošů], robotních o sv[atém] Janu 2½ gr[oše].

Jílek a Svitavová přijali v plat spolu ½ lánu Rotnovského, platí o sv[atém] Jiří 8 gr[ošů], o sv[avém] Havle též, berně vánoční 8 gr[ošů], robotnich o sv[atém] Janu 2½ gr[oše].

Vávra Mráz má lán, platí o sv[atém] Jiří 16 gr[ošů], o sv[atém] Havle též, berně vánoční 16 gr[ošů], robotních o sv[atém] Janu 5 gr[ošů].

Odtud pojistebného při sv[atém] Havle, jakž kto sedí, platí po 1 čberu ovsa a 2 slepici a po dvú sýrú.

[č.7] Jan Ocáskuov syn, přijal pustotu Martincovskú, to jest 3 čtvrti, i tu čtvrt Ludáčkovu, to jest lán; má platiti z toho jakož i jiní s lánu; lhuotu má toho od sv[atého] Havla přieštieho do dvú let 93.

Šváb z Lišova Vavřinec z Kolného přijal lán pustý Heskotovský, má platiti při sv[atém] Jiří 16 gr[ošů], o sv[atém] Havle též, berně vánoční též, robotnich 5 gr[ošů], lhuotu má od vánoc přieštiech až do roka, a v tom má ustaviti. Fer. 5. die Ascensionis domini 94.

[A 13.]
Summa úroku Svato Jiřského 56 gr[ošů] 88 gr[ošů].
Svato Havelského tolikéž.
Berně vánoční 56 gr[ošů] 88 gr[ošů].
A každý, kto berni dává, má dáti zámazného 1 gr[oš].
Robotních o sv[atém] Janě 27½ gr[groše] 2 d[enáry].

Poznámka:
V Kolném byli před rokem 1490 tito:

Rotný / Rotnovský
Martinec
Ludáček
Heskot

Urbář panství Hlubockého 1592, Kolný, dvojstr. 28 a 29

Ves Kolný

[č.3] Valenta Božovskej má 3½ št[vrti] platí o sv[atém] Jiří ................. 14 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční též.
robotnýho ............................................. 4½ gr[oše] = 4 gr[oše] 3½ d[enáru]
ovsa pojistebního ................... 1 džber
slepice .................................... 2
sejry ........................................ 2
Týž z půl lánu platí o sv[atém] Jiří .............................. 8 gr[ošů]
o sv[atém] Havle tolikéž
bernie též
robotného ............................................. 2½ gr[oše] = 2 gr[oše] 3½ d[enáru]

[č.5] Pavel Ambrožů má 2½ št[vrti] platí o sv[atém] Jiří ................. 10 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž. Více ze 4 jiter 8 gr[ošů]
berni vánoční též ................................... 10 gr[ošů]
robotného .............................................. 3 gr[oše] 2 d[enáry]
ovsa pojistebního .................. 1 džber
slepice .................................... 2
sejry ........................................ 2

[č.6] Vaněk Bohunek má 1 lán platí o sv[atém] Jiří ................. 16 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
berni vánoční též
robotního .............................................. 5 gr[ošů]
ovsa pojistebního .................. 1 džber
slepice .................................... 2
sejry ........................................ 2

[č.7] Beneš Mareš má 3 št[vrti] platí o sv[atém] Jiří ................. 12 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
berni vánoční též
robotného ............................................. 3 gr[oše] 5 d[enárů]
ovsa pojistebního ................... 1 džber
slepice .................................... 2
sejry ........................................ 2

Týž Mareš má 1 št[vrt] platí o sv[atém] Jiří ................. 4 gr[oše]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční též
robotného ............................................. 1 gr[oš] 2 d[enáry]

[č.8] Pavel Dědour má 1 lán platí o sv[atém] Jiří ................. 16 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
berni vánoční ........................................ 17 gr[ošů]
robotného .............................................. 5 gr[ošů]
ovsa pojistebního .................. 1 džber
slepice .................................... 2
sejry ........................................ 2

[č.1] Vít Mistr má 1 lán platí o sv[atém] Jiří ................. 16 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
berni vánoční též
robotného .............................................. 5 gr[ošů]
ovsa pojistebního .................. 1 džber
slepice .................................... 2
sejry ........................................ 2

[č.2] Matěj Čertík má 1 lán platí o sv[atém] Jiří ................. 16 gr[ošů]

o sv[atém] Havle tolikéž
bernie vánoční též
robotného .............................................. 5 gr[ošů]
ovsa pojistebního .................. 1 džber
slepice .................................... 2
sejry ........................................ 2

Martin Božovskej z chalupy, roboty 1 den.

[č.4] Urban Kovář z chalupy, roboty 1 den.

Kača má chalupu, roboty 1 den.

Suma usedlých ............. 10
Suma úroků sv[atého] Jiříského ............... 1 kopa grošů 52 gr[ošů]
Suma úroků sv[atého] Havelského .......... 2 kopy grošů
Suma bernie vánoční ................................. 1 kopa grošů 53 gr[ošů]
zamazného při berni .................................. 9 gr[ošů]
Suma robotného o sv[atém] Janě.............. 35 gr[ošů] 2 d[enáry]
Suma ovsa pojistebního ................... 7 džberů
Suma slepic pojistebních ................. 14
Suma sýrů pojistebních ................... 14
Suma roboty zienny den .................. 3

Krčma 1 z pivovaru panskýho pivo berou.

Chrastýn mají za 1 leč zaječí.

Poznámky:
1 kopa grošů = 60 grošů
1 groš = 7 denárů
1 denár = 2 haléře

Sv. Jiřího:
1 lán = 16 grošů
¾ lánu = 12 grošů
½ lánu = 8 grošů
¼ lánu = 4 groše
½ čtvrti lánu = 2 groše

Robotného:
1 lán = 5 grošů
¾ lánu = 3 groše 5 denárů
½ lánu = 2½ groše = 2 groše 3½ denáru
¼ lánu = 1 groš 2 denáry
½ čtvrti lánu = 5½ denáru

1 jitro = 2 groše

Soupis poddaných podle víry v roce 1651 - Bechyňsko, Kolný, str. 156 a 157.

13 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU                                                                                                                              fol.2r-18v
[...]
Rychta VELECHVÍNSKÁ                                                                                                                                        6r-6v
[...]
Ves KOLNEJ                                                                                                                                                            4r-4v

Jméno a příjmení

Stav

Povolání

Věk

Náboženství

[č.6] Eva N. [Krikarová] p [Martina] Bohoňka, vdova 33 k
     Mariana N. [Krikarová] p sestra 29 k
     Pavel N. p pacholek 18 k
     Mandalena N. [Bohoňková] p cera 6
[č.8] Tomáš Pruha p hospodář 36 k
     Mariana p hospodyně 24 k
     Anyška p cera 10 k
     Tomáš p syn 6
     Barbora p cera 2
     Rozina p cera 1
[č.2] Karel Kubíček [Havel Chyba] p hospodář 30 k
     Alena p žena 23 k
     Mandalena p cera 3
     Žofie p cera 1
[č.3] Mikeš Božiovský p hospodář 33 k
     Markyta p žena 22 n +
     Mandalena p cera 9
     Mariana p cera ½
[č.5] Václav N. [Remta] p hospodář 33 k Na Chybově
     Juliana p žena 32 k
     Jan p syn 1
[č.7] Kateřina Burešová p hospodářka 42 k
     Dorota p cera 7

[23] celkem osob

Seznam zkratek:
p - poddaný, poddanský
k - katolický, katolish
n - nekatolický, unkatolish
N. - neznámé jméno či příjmení
+ naděje na obrácení na katolickou víru, Huffnung auf die Bekehrung zum katholischen Glauben

Berní rula 6 Kraj Bechyňský II 1654, str. 551

Jména měst, městeček,
vesnic a hospodářů

Role má a osívá

Potahů

Dobytka
chová

Mlejny

Kol

Handle a živnosti vedou rozdílné
Lesův mají a jak jich užívají

Far

Mistrů

Pacholků

        [Poznámky]

[Folio]

role má a osívá

seje na
zimu

na jaro

chovati může

nyní chová

strychů

věrtelů

strychů

věrtelů

strychů

věrtelů

koně

voly

krav

jalovic

ovcí

sviní

ovčác-
kých

Ves K o l n e j (ob. Lišov, o. České Budějovice)                    Fol. 966
lesův obecních za 1 leč
 
Rolníci, jenž qualitates o s e d l é h o majíporostlin
[č.6] Petr Běhounek [Bohoněk]4515154431044pod 15 strychůrybník 1 pod 3 kopy
násady
[č.8] Tomáš Praha45171064566pod 15 strychů
 
Rolník    v n o v ě    o s e d l ý
vnově se osazuje 1652
[č.7] Matěj Novotný3012644357porostlin pod 20 strychů
 
Rolníci n a    ž i v n o s t i    z k a ž e n ý
[č.2] Havel Kubíček60436221 porostlin pod 0 strychů
[č.3] Mikoláš Rožovský [Božovský]60546222 
 
Rolnický grunty    p u s t ý
[č.5] Václav Rampta [Remta]3064hospodář zběhl, stavení churavý stojí
do konce pustý, role
všechny ladem leží
[č.1] Mistrovský1 lán
[č.] Prachovský¼ lánu
 
Chalupník, jenž     4    z a    o s e d l é h o, však p u s t ý
do konce pustý, role ladem leží
Kočonovská [Kačanovská]72 
 
Zahradník, jenž     8    z a    o s e d l é h o
[č.4] Matěj Kosař311215 
 
Summarolníci, jenž qualitates osedlého mají 2
                    vnově osedlý1
                    na živnosti zkažení 2
                    pustí 3
chalupník, jenž 4 za osedlého
                    však pustý 1
zahradník, jenž 8 za osedlého 1
Dobře stojí. Půda dobrá, žitná.

Vlastníci jednotlivých čísel popisných

1827.

Grunt č.1 Mistrovský:

1592 .................................... Vít Mistr
po1592 - 1626 ................... Jakub Mistr
1626 - 1632 ........................ vdova nebo pustý
1632 - 1687 ........................ pustý
1687 - 1697 ........................ Jan Strahovský z Červeného Újezdce
1697 - 1700 ........................ vdova Juliana
1700 - 1732 ....................... syn Jiří Mistr
1732 - 1736 ....................... syn Jan Mistr
1736 - 1737 ....................... bratr Matouš Mistr
1737 - 1738 ....................... Josef Hrnčíř z Hůrek
1738 - 1744 ....................... Adam Hanzl Mistr
1744 - 1753 ....................... Jan Remta ze Lhotic
1753 - 1777 ....................... zeť Šimon Novotný
1777 - 1816 ....................... zeť Jan Šedivý
1816 - po1845 .................. syn Jan Šedivý

(1816 kus pozemku odkoupili Jan a Anna Božovských a chalupu č.15 postavili)

Grunt č.2 Kubíčkovský:

1592 ..................................... Matěj Čertík
po1592 - před1625 ............ Jan Čertík
před1625 - 1636 ................. pustý a spálený
1636 - 1650 ......................... Kašpar Kubíček
1650 - 1679 ......................... Havel Chyba
1679 - 1680 ......................... Václav Neřád
1680 - 1682 ......................... pustý
1682 - 1712 ......................... Jiří Škerl (Šerel) ze Zbudova (Hrdějic)
1712 - 1713 ......................... vdova
1713 - 1724 ......................... syn Matěj Kubíček
1724 - 1744 ......................... bratr Kašpar Kubíček
1744 - 1770 ......................... Martin Hanzl z Hůrek
1770 - 1805 ......................... syn Jiřík Hanzl
1805 - 1824 ......................... syn Tomáš Hanzl
1824 - po1845 ...................... syn Vojtěch Hanzl

Grunt č.3 Božovskýho:

1490 .................................... Jakub
1592 .................................... Valenta Božovský
po1592 - před1626 ........... Martin Božovský
před1626 - 1636 ................ pustý
1636 - 1650 ........................ syn Tomáš Božovský
1650 - 1659 ........................ Mikoláš ze Lhotic
1659 - 1674(7) .................... zeť Vavřinec
1674(7) -1682 ..................... pustá
1682 - 1696 ........................ Šimon podruh Fajtl z Hrdějovic
1696 - 1726 ........................ Tomáš Mašek z Kaliště
1726 - 1727 ........................ Bartoloměj Feniš
1727 - 1746 ......................... výměnou získal Jakub Novotný
1746 - 1759 ........................ syn Ondřej Božovský
1759 - 1760 ....................... Josef Rausek
1760 - 1805 ........................ Jan Martin z Velechvína
1805 - 1838 ........................ syn Josef Božovský
1838 - po1845 .................... Matěj Novotný

Před rokem 1618 byla ½ čtvrti odprodána Urbanovi Tesaři.

Chalupa č.4 Kovařova jinak Košařova:

1592 ..................................... Urban Kovář
po1592 - 1632 ..................... Jiří (Jan?)Kovář
1632 - 1636 .......................... pustá a spálená
1636 - 1644 ......................... Matěj Košař
1644 - 1654 ........................ pustá
1654 - 1678 ......................... Matěj Košař viz výše
1678 - 1682 ......................... zeť Jiřík z Kaliště
1682 - 1695 ......................... Martin Lenc Podruh z Libniče
1695 - 1697 .......................... syn Matěj Košař
1697 - 1718 .......................... Matouš Podruh z Hůrek
1718 - 1724 .......................... Jan z Hrůtova
1724 - 1726 .......................... Daniel Růt
1726 - 1738 ........................... Kašpar Míka
1738 - 1742 ........................... Matěj Šebesta z Chotýčan
1742 - 1750 .......................... Vít Sedláček
1750 - 1752 .......................... Vojtěch Vlášek z Velechvína
1752 - 1785 .......................... Matěj Vávra z Újezdce
1785 - 1818 .......................... syn Vít Vávra neb Vlášek
1818 - po1845 ..................... syn Šimon Novotný

Grunt č.5 Urbanovský jinak Remtovský:

1592 ..................................... Pavel Ambrož
1631 - 1644 ......................... Jan Šafář
1644 - před1651 ................. syn Havel
před1651 - 1651 ................. spálený
1651 - 1654 ........................ Václav Remta
1654 - 1656 ......................... pusto (vdova)
1656 - 1665 ......................... Urban Smejkal z Munic
1665 - 1667 ......................... pusto
1667 - 1676 ......................... Jiří Urban syn Pavla Hajného z Velechvína
1676 - 1677 ......................... Tomáš Remta
1677 - 1682 ......................... pusto
1682 - 1704 ......................... Pavel Slouha ze Lhotic
1704 - 1711 .......................... Jakub Kripl z Hrdějic
1711 - 1715 .......................... výměnou získal Jiří Praha
1715 - 1752 ......................... Lukáš Melichar z Červeného Újezdce
1752 - 1760 ......................... Vavřinec Praha z Kolného
1760 - 1776 ......................... Kašpar Šedivý
1776 - 1808 ......................... syn Tomáš Praha
1808 - 1845 ......................... zeť František Dvořák
1845 - po1845 .................... syn Josef Dvořák

Grunt č.6 Bohoňkovský:

před1557 - po1592.............. Vaněk Bohoněk
po1592 - 1632 ..................... Říha Bohoněk
1632 - 1649………….............. syn Martin Bohoněk
1649 - 1651………..........……. vdova Eva
1651 - 1663 ………..........……. synovec Petr Valenta z Bavorovic č.6
1663 - 1666 .......................... vdova Anna Bezděková z Munic
1666 - 1668 .......................... pustý
1668 - 1682 ……...........……… manžel neteře Jiří Sýkora syn Václava Sýkory od Soběslavy
1682 - 1698 ………..........……. výměnou získal Ondřej Střeleček z Velechvína č.13
1698 - 1706 ………..........….… vdova Juliana Štróblová z Hůrek č.15
1706 - 1724 …………..........…. syn Jan Bohoněk
1724 - 1745 …………..........…. bratranec Pavel Břehovský z Velechvína č.19
1745 - 1765 ………..........……. syn Matěj Bohoněk
1765 - 1785 ………..........……. Matěj Fučík
1785 - 1819 …………...........… Vítězslav Bohoněk syn výše psaného Matěje Bohoňka
1819 - 1845 až 1849 …....…. syn Martin Bohoněk
1845 až 1849 - 1860 …........ syn Jan Evangelista Bohoněk
1860 - před1910 …….......... syn Jan Evangelista Bohoněk
před1910 - před 1924 ....... syn Václav Bohoněk
Před 1924 - ??? ................... syn Václav Bohoněk
??? - ??? ................................. vdova Emílie Bohoňková

Grunt č.7 Novotnýho: 1830-1860 rychta, formanská hospoda[1]

před 1490 ........................... ¾ Martin, ¼ Ludáček
1490 ..................................... Jan Ocásek
1592 ...................................... Beneš Mareš
po1592 - před1626 ............. Jiří Bureš
před1626 - 1636 ................. pustý a spálený
1636 - 1642 .......................... Pavel Bureš + vdova? Kateřina
1642 - ? ................................ Matěj Bureš
? - 1651 ................................ pustý
1651 - 1668 ......................... Matěj Novotný
1668 - 1678 ......................... syn Martin Novotný
1678 - 1681 ......................... Jan Jihl z Hor
1681 - 1687 .......................... Martin Novotný
1687 - 1711 .......................... Matouš Hajný z Velechvína
1711 - 1727 ......................... syn Jakub Novotný
1727 - 1734 ......................... Bartoloměj Božovský
1734 - 1743 ......................... zeť Vojtěch Jírovský z Chotýčan
1743 - 1778 ......................... Vojtěch Čapek z Hůrek
1778 - 1844 ......................... syn Matěj Čapek Novotný
1844 .................................... Jan Novotný
1844 - po1845 .................... syn František Novotný

Grunt č.8 Prahovský:

1592 ..................................... Pavel Dědour
po1592 - před1626 ............. otec Tomáše Prahy (Martin? Štěpán?)
před1626 - 1636 .................. pustý?
1636 - 1656 .......................... syn Tomáš
1656 - 1662 .......................... pusto
1662 - 1676 ......................... Bartoš syn Pavla Hajného z Velechvína
1676 - 1681 ......................... pusto
1681 - 1695 .......................... Jan Podrůs David z Levína
1695 - 1710 ......................... Matěj Vávra z Hrdějic
1710 - 1711 ......................... syn Jiří Praha
1711 - 1719 ......................... výměnou získal Jakub Remta
1719 - 1724 ......................... Matouš Kantor
1724 - 1744 .......................... Josef Vlček bývalý Chýnavský šafář
1744 - 1778 ......................... syn Matouš Praha
1778 - 1802 .......................... zeť František Fučík
1802 - po1845 ..................... syn Matěj Praha

(1823 oddělena chalupa č.13)

Chalupa č.9, obecní:

1738 ................................ Martin Cibulka
1778 - 1816 ..................... Vít Zevel
1817 ................................ pustá?
1818 - po 1845 ................ Vít Koutek

Chalupa č.10, obecní pastouška, později jako č.11:

1686(7) - 1688 ................ Gabriel Pastýř
1688 - 1691 .................... Sevrlík třeboňský poddaný
1691 - 1693 .................... Matěj cizopanský
1693 - 1697 .................... Václav Pastevec
1697 - 1699 .................... Vavřinec Podanej
1699 - 1700 .................... pusto
1700 - 1701 .................... Jakub cizopanský
1701 - 1709 .................... Václav Pastýř
1709 - 1716 .................... Vít Havlíček z Hrdějic
1716 ................................ pustý?
1717 - 1720 .................... Martin Vlášek
1720 ................................ Mikuláš Nejdr
1721 - 1726 ..................... Tomáš Němeček z Budějovického panství
1727 - 1736 .................... Vojtěch Čertík
1736 - 1737 .................... Ondřej Václavovský
1737 - 1744 .................... Vít Najdr
1744 - 1745 ..................... Ondřej Václavovský
1745 - 1746 ..................... Jiří Špatný
1746 - 1750 ..................... Martin Bendík
1750 - 1751 ..................... Ondřej Václavovský
1751 - 1752 .................... Vít Špatný
1752 - 1753 ..................... Filip Klojda
1753 - 1758 ..................... Matouš Šindelář
1758 - 1759(60) ............... Florián Bezplec
1759(60) - 1762 ............... Ondřej Poddaný
1762 - 1763 ..................... Jan Pastýř
1763 - 1766 ..................... Matouš Šindelář
1766 - 1768 ..................... Vojtěch Vocalka
1768 - 1770 ...................... Mikuláš Uhlíř
1770 - 1772 ..................... Lukáš Schoř
1772 - 1776 ......................Matěj Němec
1775 ................................ Matěj Klojda
1776 - 1780 ..................... Vavřinec Šindelář
1780 - 1781 ..................... Václav Shoř
1781 - 1786 ..................... Tomáš Kovář
1786 - 1789 .................... Řehoř Leština
1789 - 1796 .................... Josef Švejda
1796 - 1804 .................... Jan Linhart
1804 - 1807 .................... Matouš Kutiš
1807 - 1811 .................... Matouš Švejda
1811 - 1814 .................... Jan David
1814 ............................... Vojtěch Kudado?
1814 - 1815 .................... vdova
1815 - 1824 .................... Jan Božovský neb Martínek, pak šel na chalupu č.15
1824 ............................... pusto?
1825 - po1845 ................ Václav Frič pastýř

Chalupa č.11, obecní kovárna, později jako č.10:

1758 - 1763 ................... Kašpar Blažek
1763 - 1765 .................... Jiří Šmejkal
1765 - 1767 ................... František Hlaváček
1767 - 1772 ................... Lukáš Kerner
1771 .............................. Karel Bláha
1772 - 1776 ................... Třeboňský
1776 - 1780 ................... Jakub Babůrek
1780 - 1787 ................... Josef Stvřák?
1787 - 1794 ................... Josef Struška
1791 - 1794 ................... Jan Příhoda
1794 - 1798 ................... Matěj Fabián
1798 - 1800(1) ............... Kašpar Vančura
1800(1) - 1802 ................ Josef Dvořák
1802 - 1811 ....................Kašpar Vančura
1808 .............................. František Dvořák
1811 - 1816 ................... Bartoloměj Landa kovář
1816 - 1839 ................... Vít Jabůrek kovář
1827 ............................... Jan Jabůrek
1839 - 1841 .................... Jan David
1841 - po1845 ............... Matěj Leština kovář

Chalupa č.12:

1800 - 1838 ........................... Josef Vlček neb Praha
1838 - 1845 .......................... Václav Vlček (Fučík) neb Praha

Chalupa č.13 Měšťanovská neb Kubíčkovská:
Postavil Jiří Kubíček

1805 - 1817 ......................... syn Jan Kubíček
1817 - po1845 ..................... Jan Kocourek

Chalupa č.14, samota Hvízdalka:

1810 - 1817 ............................ Martin Božovský neb Martínek

1817 postavil Bartoloměj Bezpalec a Mariana Božovská

1817 - po1845 ....................... Bartoloměj Bezpalec

Chalupa č.15 Božovská neb Martinovská:
1816 postavil ji Jan a Anna Božovských

1824 - 1842 ......................... Jan Božovský neb Martínek
1842 - po1845 .................... syn Jan Martínek

Chalupa č.16:

1838 - po1845 ..................... Tomáš Šedivý

Zahrada Kača jinak Buršovská:
bez luk a gruntu

od1618 ............................ pustá

Zahrada Božovská:

pustá

Sources

  1. https://digi.ceskearchivy.cz/879/8/1229/1339/55/0
Images: 1
Kolný 1827
Kolný 1827

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.