no image

Konsentrasie Kampe tydens die Anglo Boere Oorlog

Privacy Level: Public (Green)
Date: 11 Oct 1899 to 31 May 1902
Location: Suid Afrikamap
Profile manager: Ronel Olivier private message [send private message]
This page has been accessed 721 times.

Contents

Britse Konsentrasiekampe gedurende die Anglo Boere Ooorlog

Hierdie is 'n projek sal onderhewig wees aan verandering en aanvulling :

Daar is heelwat profiele op WikiTree wat tydens hierdie tydperk in Konsentrasiekampe beland of gesterf het gedurende die Anglo Boere Oorlog ook bekend as die Tweede Boere oorlog.

Na ramingin het 110 000 vroue, kinders en bejaarde mans in hierdie kampe beland waarvan ongeveer 34 000 gesterf het.

Streke

Tydens die Anglo Boere Oorlog is die kampe in vyf streke verdeel:

Die twee Britse kolonies

Kaapkolonie
Natal

Die twee Boere Republieke

Oranje Vrijstaat
Zuid Afrikaanse republiek

Meegaande skakel dui die onderskeie provinsies aan

Kampe

Kaapkolonie

Natal

Oranje Vrystaat

Zuid Afrikaanse Republiek

The Province of the Transvaal (Afrikaans: Provinsie van die Transvaal), commonly referred to as the Transvaal Province (Afrikaans: Transvaal Provinsie, Afrikaans pronunciation: [ˈtrɐnsfɑːl]) was a province of South Africa from 1910 until the end of apartheid in 1994, when a new constitution subdivided it. https://en.wikipedia.org/wiki/Transvaal_Province
In 1994 the Transvaal was split into four provinces: Northern (now Limpopo), Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging (now Gauteng), Eastern Transvaal (now Mpumalanga), and part of North-West

Swart Konsentrasiekampe

Ons moet altyd onthou dat hierdie mense wat in die konsentrasiekampe was, was dieselfde mense wat vrywillig saam met ons voorouers uit die Kaap uitgetrek het, toe die Boere getrek het om God se wette suiwer te hou.

Wanneer die Britse Soldate die Boervroue en kinders op die plase kom gevange neem het, het die mernse (werkers) agterna gestap en sodoende ook in konsentrasiekampe beland. Eers saam met die Boervroue en kinders en daarna het die Britse soldate hulle geskei en eenkant in konsentrasiekampe gesit.

Ongelukkig is daar van al die konsentrasie kampe uit dit Anglo Boere Oorlog baie swak rekords gehou. As gevolg hiervan is dit altyd baie moeilik om ‘n lys van konsentrasie kampe sowel as konsentrasiekamp begraafplase saam te stel. Gereeld vind mens uit van nog ‘n begraafplaas of konsentrasiekamp waarvan ons nie geweet het nie.

Hier volg ‘n lys van die swart konsentrasiekampe waarvan ons kennis dra:

1 Allemans siding 2 America siding 3 Barberton 4 Balmoral 5 Bantjes 6 Belfast 7 Bezuidenhout’s Valley 8 Bloemfontein 9 Boksburg 10 Brandfort 11 Brussels 12 Boschrand 13 Brakpan 14 Bronkhorstspruit 15 Brugspruit 16 Doom Rivier 17 Dryhearts 18 Edenburg 19 Eensgevonden 20 Elandshoek 21 Elandsrivier 22 Florida Kop 23 Frederikstad 24 Geneva 25 Greylingstad 26 Groot Olifants Rivier 27 Harrismith 28 Heidelberg 29 Heilbron 30 Holfontein 31 Honingspruit 32 Houtenbeck 33 Irene 34 Kimberley 35 Klerksdorp 36 Klip River 37 Klipriviersberg 38 Koekemoer 39 Koppies 40 Kroonstad 41 Kromellenboog 42 Krugersdorp 43 Meyerton 44 Middelburg 45 Natalspruit 46 Nelspruit 47 Nigel 48 Olifantsfontein 49 Orange river 50 Paardekop 51 Platrand 52 Rietfontein west 53 Rietspruit 54 Roodeval 55 Rooiwal 56 Serfontein 57 Smaldeel 58 Springs 59 Standerton 60 Taaibosch 61 Taungs 62 Thaba ‘Nchu 63 Van der Merwe Station 64 Ventersburg road 65 Vereeniging 66 Vet Rivier 67 Virginia 68 Volksrust 69 Vredefort Road 70 Welgelegen 71 Wilgerivier 72 Winburg 73 Witkop 74 Witzieshoek 75 Wolwehoek

Sources

Collaboration


Comments: 1

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.