no image

Latinsk form av svenska namn

Privacy Level: Public (Green)

Location: Sverigemap
This page has been accessed 43 times.

Det var främst präster som använde latiniserade namn men även en del så kallade "lärde män" använde sig av det, tex blev Linné till Linnæus.

Under Sveriges katolska epok (från medeltiden fram till 1593) använde prästerna bara sitt förnamn tillsammans med "Herr", tex Herr Lars.

Det blev en del präster med samma förnamn och 1500-talet började de använda latinska motsvarigheter till både för- och efternamn, tex blev Lars Karlsson till Laurentius Caroli (eller Carolii).

På 1600-talet började man ibland också använda en latinsk form av prästens födelseort för att påvisa varifrån man härstammade, tex Laurentius Caroli Angermannus för Lars Karlsson från Ångermanland.

En annan variant var att en del la till ändelsen "ander" (från grekiskans ord för man) i efternamnet, tex Carlander.

En präst bytte inte till ett "prästnamn" förrän han prästvigdes så i WikiTree bör hans patronymikon anges som Last Name At Birth om man känner till det, annars används "Unknown".


Informationen är hämtat från Hans Högmans sida om [Svenskt namnskick].

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Swedish Names