upload image

Malmö (Nya) Allehanda

Privacy Level: Open (White)
Date: 1827 to 1893
Location: Malmö, Malmöhus, Sverigemap
Profile manager: es n private message [send private message]
This page has been accessed 28 times.

Allehanda, senare Malmö Allehanda och från 1840 Malmö Nya Allehanda var en av Malmös första tidningar. Redaktörer var N.H. Thomson (1827-32), Johan Cronquist (1832-51), Fredrik August Hartman (1851-54), Erik Christopher Kallenberg (1855-85) och Magnus Ernhold Andersson (1885-93).[1] I början innehöll bladet om 4 sidor mest annonser, kungörelser och lokala nyheter, och det utkom en gång i veckan. Det hade en lite mer humoristisk ton än konkurrenten Malmö Tidning, vilket var en hjälp i kampen om läsare när Snäll Posten etablerades 1848. Under 1850-talet blev Malmö Nya Allehanda mer politisk, och under Kallenbergs redaktörskap fik tidningen en tydlig liberal och opinionskapande profil.[2]


Sources

  1. Lundstedt (1895-1902), s. 257 [1]
  2. Grönvall (1968) [2]
  • Sveriges periodiska litteratur 3. Landsorten 1813-1899 med supplement til föregående delar, register och systematisk tidsskriftsöfversikt av Bernhard Lundstedt (1895-1902)
  • Från annonsblad til politiska tidningar - Några data ur Malmös äldsta presshistoria av Anders Grönvall i Malmö Fornminnesförenings Årsbok 1968 (s. 47-53)
Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.