upload image

Några konstnärer i Bergslagen på 1700-talet

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 276 times.

Jag har tillsammans med Sven Göran Johansson i Skinnskatteberg letat spår efter några konstnärer i Bergslagen på 1700-talet, och försökt få en aning om deras liv, verk och kontakter

Bernt Håkansson Svedin - född i Falun ca 1702. Målarmästare i Falun. Känt verk: Altartavla i Bjursås kyrka Korsfästelsen.

Johan Berentsson Svedin - född i Falun 1729. Son till målaren Berent Håkansson Svedin och gift med en dotter till kyrkoherden i Grangärde Johan Fahlander

Johan Svedberg - förmodligen född i Svedvi i Västmanland ca 1743. I lära hos målarmästare Setterberg i Stockholm, senare bosatt i Lindesberg och Nora. Rådman i Nora. Målade en altartavla som funnits i Hällefors kyrka med Jesu korsfästelse, samt att han har gjort arbeten i Malingsbo herrgård. Han skulle kunna vara den som utfört målningarna i den gård i Bråfors där porträtt tillskrivna Karl Nordahl finns. Anders Nordfors, brukspredikant och komminister i Malingsbo var bördig från Bråfors.

Karl Nordahl - född i Halvarsbenning i Norberg 1748. Utbildade sig på okänd ort till konstnär. Kända verk: Målning av Jesus på korset som han 29 år gammal skänker till Norbergs kyrka. Porträtt av Gustaf III i Västerås länsmuseum. Porträtt av Bergsmannen Hans Jansson och hans hustru i Brategården, Bråfors, Norberg. Karl var gift med en sondotter till kyrkoherden Johan Fahlander i Grangärde. Han verkar ha blivit uppmuntrad av Daniel Gustaf Swedberg, brukspatron på Gäsjö bruk i Norberg och själv utövande konstnär.

Olof Olofsson Enberg - född i Enkullen, Grangärde 1690. Enligt husförhörslängden i Grangärde reser han till Stockholm och utbildar sig/verkar som konterfejare. Gifter sig senare och bosätter sig i Sunne, Värmland. Målar en altartavla till Grangärde kyrka som skänks av Johan Fahlander och hans hustru ca 1740.

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.