N_V_Koninklijke_Nederlandse_Hoogovens_en_Staalfabrieken.jpg

Geschiedenis N.V. Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken

Privacy Level: Public (Green)
Date: 6 Apr 2018
Location: Dudok Huis, Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noordmap
Surnames/tags: Hoogovens Corus Tata_Steel_IJmuiden
This page has been accessed 1,254 times.

Geschiedenis

Hoogovens
Ir. Ankersmit Ir. Wenckebach Ir. Kessler Ir. Ingen Housz

N.V. Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken kortweg Hoogovens genoemd was een bedrijf voor Staal en Alluminiumproductie. Het bedrijf is na verschillende fusies in 2007 overgenomen door Tata Steel. Het voormalige Hoogovens is in 1918 opgericht en viert in 2018 haar 100 jarige Jubileum. Dit Jubileum was aanleiding om aandacht te besteden aan de mensen die aan de wortels van dit succesvol bedrijf stonden. Hieronder een kort overzicht van de geschiedenis van Hoogovens.

Mijpalen

1914

Eerste plannen.
Omstreeks 1914 ontstonden de eerste denkbeelden aangaande een Nederlands hoogovenbedrijf, als initiatieven van de ondernemer H.J.E. Wenkebach en ingenieur Jan C. Ankersmit.
Oprichtingsvergadering Hoogovens
In 1916 vertrok Ankersmit naar de Verenigde Staten, maar Wenkebach zette de plannen door. De bedoeling hiervan was om Nederland minder afhankelijk te maken van de import van staal. Door toedoen van de Eerste Wereldoorlog werden deze plannen actueel en in 1917 werd het Comité voor de oprichting van een Hoogoven- Staal- en Walswerk in Nederland opgericht.

1918

Oprichting van Hoogovens.
De komst van de hoogovens was een ingrijpende gebeurtenis voor de regio Kennemerland. Van oudsher was het een gebied wat bekend stond om zijn visserij en de aardbeienteelt. De gemeentebesturen waren echter direct positief, want de nieuwe industrie bood werkgelegenheid en nieuwe kansen. Bovendien wilde Amsterdam graag investeren in de bouw en de vele benodigde arbeiderswoningen. Amsterdam ging er vanuit dat IJmuiden en Velsen op termijn zouden worden geannexeerd. Dit is echter nooit gebeurd.

1920

Start van de bouw van het bedrijf.
1921, Echtpaar met hond bij een in aanbouw zijnde Hoogovens.
In de loop van de jaren twintig werd begonnen met de aanleg van havens, sporen en wegen. Honderden werklieden waren in de weer om met stroomkracht, paarden en met de hand duinen af te graven en havens uit te baggeren.

1924

Ingebruikname eerste hoogoven.
Aansteken Hoogovens 22-01-1924 door Mw Wenckebach.
Op 22 januari 1924 om kwart over 11 's ochtends werd het vuur in de eerste Hoogovens voor het eerst ontstoken waarmee het bedrijf officieel in werking werd gesteld. De eerste directeur van Hoogovens kon vanwege gezondheidsproblemen niet bij de opening aanwezig zijn. Daarom nam zijn vrouw de honneurs waar. Henri Johan Eduard Wenckebach overleed een maand na het aansteken van de oven en zowel hij als ingenieur Jan C. Ankersmit hebben beide niet echt de voltooiing van hun initiatief kunnen zien.
Hoogovens 1926, kort filmpje

1928

Oprichting van de Maatschappij tot exploitatie van Kooksovengassen (Mekog).
Vanaf 1925 werd in Velzen het restproduct Kooksovengas voor huishoudelijk gebruik toegepast. Het was een samenwerkingsverband van Hoogovens en Shell.

1930

Cementfabriek IJmuiden
Oprichting van de Cement fabriek IJmuiden (Cemij)
De slak, die na de productie van ruwijzer overblijft, werd vanaf 1930 verwerkt tot cement.
Ingebruikname derde Hoogoven.

1931

Bouw van de PEN-centrale.
In Velsen werd een elekticiteitscentrale gebouwd die het overtollige hoogovengas van de Hoogovens ging verstoken.
Oprichting Staal Studiebureau
Dit bureau werd opgericht voor onderzoek verdere uitbreiding van het bedrijf.

1935

Bouw van een walserij voor dikke plaat.
Staalfabriek
Bouw van een Staalfabriek
Deze staalfabriek werkte volgens het Siemens-Martinsproces.

1936

Start van de productie van Gietijzeren buizen.
Halverwege de jaren dertig waren de Hoogovens de grootste exporteur van ruwijzer ter wereld en begon het bedrijf ijzer verder toe te passen. Bijvoorbeeld het produceren van gietijzeren buizen.

1938

In gebruikname van de plaatwalserij.
De Staal- en Alluminiumproductie kwamen op gang en er kwam een walserij.

1939

Notering aan de Amsterdamse effectenbeurs.
Ingebruikname van de profiel- en strippenwalserij en de Staalfabriek.

1941

Overname van "Van Leers Walsebedrijven" door Hoogovens.
Walserij Oost

Dit bedrijf werd hernoemd tot Walserij Oost.

1948

In gebruikname van de ruwijzergietmachine.
Promotiefilmpje Hoogovens 1948.

1951

Dudokhuis (2018)
Opening van het hoofdgebouw naar ontwerp van Willem Dudok.

1953

Beëindiging van de productie van Walserij Oost.

1956

Indienstneming gastarbeiders.
In 1956 haalden de Hoogovens als één van de eerste bedrijven gastarbeiders naar Nederland. De eerste jaren woonden zij bij particulieren en in pensions, maar toen dat niet toereikend bleek, werd een oud passagiersschip de 'Arosa Sun' omgetoverd tot woonschip. Toen daar ook niet genoeg woonvoorzieningen waren, werd er in 1965 op een ponton een hotel gebouwd. De 'Casa Marina', de gastarbeiders hadden daar sportterreinen en het bisdom Haarlem regelde zelfs Italiaans en Spaans sprekende priesters.
Woonschepen Arosa Sun en Casa Marina in 1973

1958

Ingebruikname van de vierde Hoogoven.

1961

Ingebruikname van de vijfde Hoogoven.

1963

Invoering van het zeester logo.

1965

Overname van foliewaleserij Alluminium Vaassen.
Promotiefilmpje Hoogovens IJmuiden c.a. 1965

1966

Ingebruikname alluminiumsmelter Aldel in Delftzijl.
Aluminium Delfzijl (Aldel)

1972

Fusie van Hoogovens en Hoesh tot Estel.
Beëindiging van de productie van de drie oudste hoogovens.

1975

Sloop van de drie oudste hoogovens.

1982

Fusie van Hoogovens en Hoesh wordt ongedaan gemaakt.

1987

Overname van Kaiser Alluminium.
Met de overname van Kaiser Alluminium ging Hoogovens tot de vier grootste Alluminiumproducenten van Europa behoren.

1989

Koopt een 20% aandelenbelang in Aluminerie Alouette (in Canada).
In juni 1992 startte de productie.

1999

Fusie van British Steel en Hoogovens tot Corus.

2007

Overname van Corus door Tata Steel.

2010

Naamswijziging van Corus in Tata Steel Europe.

2018

Ondanks meerdere naamswijzigingen en samenwerkingsverbanden blijft het beeld voor de Kennemerlanders stabiel; al bijna 100 jaar roken de schoorstenen aan de horizon. Tata Steel, wellicht binnenkort verder als joint venture tussen Thyssen Krupp en Tata Steel produceert en bewerkt nog steeds hoogwaardig staal.
Zie ook:

Werk je of heeft een van je familieleden of voorouders bij Hoogovens gewerkt dan kun je dit [[Category:Hoogovens]] bovenaan in de biografie van het profiel van deze persoon plaatsen. Het profiel wordt dan in een lijst van deze categorie opgenomen met mensen gerelateerd aan Hoogovens.
Klik op Category:Hoogovens om deze pagina te bekijken.

Images: 1
Hoogovens
Hoogovens

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Hoogovens