no image

N. P. J. Frank skriver om sit levnedsløb

Privacy Level: Public (Green)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Profile manager: Henrik Frank private message [send private message]
This page has been accessed 72 times.

Niels Peder Jensen Frank har i 1971 nedskrevet nedenstående om sit levnedsløb


Angående mig kan meddeles: I min ungdom voksede jeg op ved landbruget, men ud over den undervisning jeg fik i landsbyskolen, fik jeg lyst til at lære noget mere. Derfor gik jeg i aftenskole. 19 år gammel blev jeg elev på Vestbirk Højskole i vinteren 1918-19. Far ville have mig ind som portør ved Statsbanerne, men på Vestbirk blev min interesse vakt for lærergerningen, selvom jeg ingen forudsætninger havde for det. Ingen gode skolekundskaber, ingen Realeksamen og sløje økonomiske forhold. Mine forældre havde ikke stor løn, men en stor børneflok.


Jeg var elev på den udvidede Højskole i Askov vinteren 1919-20 og 1920-2I. Om sommeren I921 deltager i det nordiske Grundlovsfest i Gram i det tilbagekomne Sønderjylland. Ved mødet talte Klaus Berntsen, Jacob Appel og Stig Bredstrup, Jonstrup Statsseminarium. Jeg talte med Bredstrup, og sagde at jeg kunne møde til optagelsesprøven den og den dato. Jeg klarede prøven, og sådan gik det til at jeg kom på Jonstrup Kgl. Skolelærerseminarium, og klarede på de sædvanlige 3 år.


Den følgende sommer arbejdede jeg ved landbruget, jeg havde nemlig fået plads som vinterlærer i den kommende vinter ved Vestkær skole i Ølgod kommune. Efter denne vinter kom jeg ind som soldat, var udskrevet til Kystartilleret, men da jeg nu var 26 år, forbarmede de sig over mig og gav mig en lettere tjeneste som sygepasser. Den II. december blev jeg afmønstret i Haderslev og på vejen hjem til Karise var jeg inde på Gelsted Ungdomshjem og blev antaget som lærer og skulle tiltræde inden jul. Det var en helt ny verden at komme ind i. Det var drenge fra I4-21 år, og det var mange gange et ret strengt arbejde. Her var jeg i knap 2 år. Så kom jeg til Sølager Optagelseshjem ved Hundested, også et hjem for vanskelige drenge. Her var jeg et halvt år, så blev jeg indkaldt som soldat og var ledig ved hjemkomsten. Det var blevet frygtelig strengt at få arbejde ved lærergerningen, der var stor arbejdsløshed blandt lærerne. Men så blev jeg vikar i Hellested for en lærerinde der havde fået orlov for at rejse en tur til Amerika.


Derfra søgte jeg og fik pladsen som Enelærer ved Værslev Skole og kirkesanger ved kirken, Jeg blev kaldet af Biskoppen og skulle tiltræde stillingen den 1. januar I930. I959-60 indgik man skoleforbund med Rørby, og så virkede jeg der indtil min afsked fra skolevæsenet sommerferien I967. Nu året I97I synger jeg stadig i Værslev kirke og er af og til sygevikar ved skolevæsenet i Rørby, Raklev og Nyrupskolen. Siden I967 har vi boet i vort eget nybyggede hus på Strandbakken 3 i Kalundborg kommune.


Preben bor i Malling syd for Århus og gør tjeneste ved Havnestationen. Bent bor Røsnæsvej 5 og sejler for tiden med motorfærgen Mille. Inge-Lise bor på Rørmosevej 4, Kalundborg kommune. Hun arbejder i chokoladeforretningen "Anita" i Kalundborg. Hendes mand forhandler mælk i Årby Kommune.

Collaboration


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.