no image

N. P. J. Frank - Lommbogsnotater 1928-1938

Privacy Level: Public (Green)
Date: 1928 to 1938
Location: Værslev, Kalundborg, Denmarkmap
Surname/tag: FRANK
Profile manager: Henrik Frank private message [send private message]
This page has been accessed 229 times.
N.P.J. Frank - Omkring 1931


Contents

Indledning

Niels Peder Jensen Frank født 18. januar 1899 i Engesvang og død 9. juni 1991 i Kalundborg, var uddannet Lærer ved Jonstrup Seminarium, hvorfra han dimitterede i 1924.

Han blev i 1930 ansat som enelærer ved Værslev skole, hvor han virkede frem til skolen blev nedlagt, hvorefter han blev ansat på Rørby skole, hvor han virkede frem til 1967. Han var desuden kirkesanger ved Værslev kirke i perioden 1930 til 1984.

Peder førte fra 1928 daglige notater i sine lommebøger, om hvad der var hændt. Dette dokument indeholder uddrag af lommebogs notaterne fra 1928 til 1938. For enkelte år mangler lommebøgerne.

Andet materiale


Steder nævnt i lommebogs notaterne

1928

 • 'Mandag 13. februar. Min elskede Anna.
 • Søndag 8. april Påskedag. Kirkegang. Rødovretur. Med Anna hjem kl. 3.
 • Tirsdag 17 juli. Brev fra min elskede Anna. Smukt vejr.
 • Torsdag 19 juli. Fint Vejr med Blæst. Plukket Ribs. Ansøgning til -ulæseligt-.
 • Lørdag 28 juli. Anna faaet et Armb. til 50 kr. Sendt hende 20 Kr.
 • Onsdag 1. august. Fint Vejr.Faaet en ny Elev. Tilsendt Anbefalinger. Brev fra Gyldendal
 • Lørdag 4. august. Smukt Vejr. Prydhaven Gjort i Stand. Min Indkaldelsesordre kommet. Sendt Brev til A.
 • Søndag 5. august. Frisøndag. Tur til Tisvildeleje. Sandkroen. Asserbo Ruiner. Regn
 • Mandag 13. august. Regn m. -ulæseligt- Solskin. Savet Brænde. Skrevet tre Ansøgninger. Sendt B. til A.
 • Torsdag 6. september. Rejst fra Sølager m. Toget kl. 6. Rundt til de kaldende Myndigheder. Taastrup Lærerembede. Fint Vejr.
 • Fredag 7. september. Afrejst til Fyn. Fint vejr.
 • Torsdag 11. oktober. Godt Vejr. Brev fra Anna. Faaet Tilladelsen til at virke som Hjælpelærer i -ulæseligt- Skole.
 • Tirsdag 13. november. Blæst m. Fugt. Været i Skole. Til Karise e. Avis og Sager til Læreren. Skrevet Ansøgning til -ulæseligt- plads.

1929

 • Fredag 4. januar. Børnene i Skole. Vejret godt med Frost. Spiser ikke men til Middag i Skolen
 • Søndag 13. januar. Til Kirken i Hellested. Ellers Hjem hele Dagen. Læst Geografi. Vejret fint.
 • Onsdag 16. januar. Snevejr Togstandsning i hele Landet. Børnene ikke i Skole. Været i Karise. Sendt Ledighedsbeskrivelse til Ministeriet
 • Fredag 19. januar. Jeg har Fødselsdag. Pakke og Brev fra Anna. Kort fra mine Svigerforældre. Brev fra -ulæseligt-. Frostvejr. Børnene i Skole i Snestorm. o. Eftermiddagen været nede m. Breve
 • Mandag 25. februar. Frostvejr. Harald heroppe. Været i Karise o. Aftenen. Solskin.
 • Søndag 3. marts. Tåget vejr med tø. Signe hjemme.
 • Torsdag 14. marts. Solskinsvejr. Nattefrost. Efter Post. Brev fra A.
 • Lørdag 16. marts. Solskinsvejr. Nattefrost. Cyklet til Snoldelev.
 • Søndag 7. april. Godt Vejr. I Kirke. -ulæseligt- og Signe hjemme. Aarsdag for forlovelse.
 • Torsdag 11. april. Nordøstlig Vind og Koldt. I Faxe med Ansøgning. Hos Larsens med Benkl. som skal lægges ned. Faaet Brev fra A. Sendt Brev igen til hende.
 • Lørdag 13. april. Cyklet fra Næstved til Villestofte. Smukt Vejr. Været inde hos Anna i Aften. Østl. Vind.
 • Mandag 15. april. I Trunderup og søge Bestyrerplads. Inde hos Anna om Aftenen
 • Onsdag 17. april. Cyklet til Næstved. Sendt Kort til A.
 • Torsdag 18. april. Cyklet fra Næstved og Hjem. Noget Regn og Sydvestlig Vind.
 • Tirsdag 30. april. Cyklet til Fyn. Sammen med Anna om Aftenen.
 • Onsdag 1. maj. Vestenvind. Godt Vejr. Taget i Plads. Hentet Tøj ved Stationen.
 • Torsdag 2. maj. Malket. Pløjet til Havre Nord for Gaarden.
 • Fredag 3. maj. Malket Morgen og Aften. Pløjet Nord for Gaarden. Sammen med A. i Højbo.
 • Torsdag 16. maj. Graat Vejr. Stukket kan af og -ulæseligt- i havren, Svend harvet. Vi lagde Kartofler før Aften.
 • Mandag 3. juni. Jævnet Roekulen, -ulæseligt- Kartoffelstykk. kastet og renset -ulæseligt- . Vinden sydl. Lidt klippet i Nakk. Køligt.
 • Fredag 21. juni. Godt Vejr. I Roerne. I Villestofte. A. ikke fri.
 • Søndag 21. juli. Anna og jeg Cyklet fra Højbo Kl. 6. A. punkteret lige før Nyborg. Lappet og spist paa Færgen. Cyklet fra -ulæseligt- til Næstved her kl. 2. Bilet til ?Karrebæksminde? Hjemme kl. 8. Kaffe i haven.
 • Fredag 26. juni. Været i Hellested Forskole. Anna læst. Cyklet over Snoldelev til Rødovre. Fedekalvssteg.
 • Lørdag 27. juni. Regnbyger. I København købt Billet til Nørrebro Revy hos Larsens.
 • Fredag 19. april. Nordøstv. Vind. Hentet grønt til Køerne. Været i Roerne.
 • Fredag 9. august. Smukt Vejr. Arbejdet i Roerne. Svend og Niels støbt Gulv i Hønsehus. I Villestofte. Anna hjemme og Niels Jørgen og Hille.
 • Onsdag 21. august. Rejst Havre og Byg op og høstet. I Højbo til Fødselsdag.
 • Søndag 25. august. Sidste Lørdag i Højbo hos min elskede Anna. Farvel Pige, Farvel. Hjem Kl. 4. Sendt Ansøgning.
 • Lørdag 31. august. Høstet om formiddagen. Malket til Middag. Kørt tøj til Stationen om Eftermiddagen. Hentet -ulæseligt- i Odense. i Højbo. Anna fri. Sovet i Højbo om natten.
 • Søndag 1. september. Cyklet fra Højbo Kl. 6 ½ Morgen.
 • Mandag 2. september. I Skolen. Lille Klasse. Fint vejr.
 • Søndag 8. august. Vestlig Vind. I Kirke Kl. 10.Signe og Dagny hjemme. Mor i Karise og inde at faa Kaffe hos Johanne. Billeder af Anna.
 • Onsdag 18. september. Fint Vejr. Lille Klasse. Sendt Brev til Præsten i Rynkeby. Besøg af den anden Vikar Spillet o(rgel)
 • Torsdag 26. september. Godt Vejr. Børnene fri. I -ulæseligt-.
 • Fredag 18. oktober. Hille hjemme. Børnene fri til Middag. Rejser til Fyn. Anna taget imod mig i Odense. Gaaet til Villestofte.
 • Lørdag 19. oktober. Godt Vejr. Anna taget til Odense om Morgenen. Hjulpet i Roerne. Set ”Den syngene -ulæseligt- paa Palads.
 • Torsdag 31. oktober. Godt Vejr. Ringet til Biskoppen -ulæseligt- i Roskilde. Paa Bispekontoret 11 ¼. Ringe Udsigt. Brev fra Anna.
 • Torsdag 21. november. Godt Vejr. Skrev Kort til A. Oppe at besøge Værslev. Enelærer.
 • Torsdag 29. november. Godt Vejr, meget mørkt. II Kl. Gymnastik. Kaffe hos Jørgensens.
 • Mandag 2. december. I Kl. Inde og spille. Godt Vejr.
 • Onsdag 4. december. Faaet Brev om at være indstillet Nr. 1 i Værslev. Lars Larsen ringet.
 • Torsdag 5. december. Ringet til Sogneraadsformand og Biskoppen. Faaet Brev fra Sogneraadsformand.


Brev fra sognerådsformanden

1930 - 1931 Ingen notater

Annas forældre på besøg i Værslev skole 1930.
Fra venstre Mads, Maren og Anna.
Anna og Peder. Formentlig med
deres første barn Preben i 1931

1932

 • Fredag 1. januar. Læst op ved Socialdemokraternes Juletræ
 • Mandag 4. januar. Ligget længe i Sengen
 • Tirsdag 12. januar. Mildt Vejr. I Kalundborg. Begyndt at bruge ”Ferrin”
 • Fredag 15. januar. Godt Vejr. kakkelovnen i Skolestuen Røget. Vinden sydvestlig. Sendt en flaske Vand til Eskjær af den nye Brønd.
 • Torsdag 21. januar. Taaget Vejr. Passet Preben. Gaaet Tur. I Brugsen. Læst L(ektier) og Avis. Preben meget urolig i Nat.
 • Mandag 25. januar Godt Vejr. Forberedt mig til Fælleslæsning. Læst lektier, hørt Sprog.
 • Torsdag 28. januar. Godt Vejr. Anna i Kalundborg. Kørt Tur med Preben. Frida kommet. Til Gilde hos Daugaards om Aftenen.
 • Onsdag 10. februar. Frostvejr. m. Sol. Præsten været her og konfereret Kirkebog. Begyndt at skrive Revy.
 • Fredag 12. februar. Godt vejr. Gaaet Tur og Brugsen. Vasket Krop. Ledet Dilettanterne i Huset
 • Torsdag 25. februar. Spillet Dilettant for Brugsforeningens Medlemmer. Godt Vejr.
 • Torsdag 3. marts. Anna og jeg i Kalundborg. Godt Vejr. Lånt Webers Havesprøjte. Hos Fodermesterens paa Birkendegaard om Aftenen sammen med Webers.
 • Onsdag 16. marts. Eksamen paa Skolen Kl. 9 Morgen. Om Eftermiddagen spillet for og leget med Børnene.
 • Lørdag 19. marts. Undervisning Morgen. I København i Direktoratet, Sygekasse. Hjem med 11 Toget.
 • Fredag 25. marts – Langfredag. Ligget i Sengen med Influenza. I Kirken at Synge.
 • Mandag 28. marts. Godt vejr, ikke sunget grundet Influenza.
 • Torsdag 31. marts. Ligger stadig med Influenza.
 • Mandag 4. april. Undervist Børnen i 2 Timer, i Seng igen.
 • Tirsdag 5. april. Undervist hele Dag i Skolen.
 • Søndag 24. april – Påske. Godt Vejr. Revet lidt i Haven. Læst Lektier og lavet Timeseddel. Paa Station med Brev til Direktoratet.
 • Fredag 27. maj. I Kallundborg. Tøj til Preben, Anna onduleret. Regvejr senere paa dagen
 • Lørdag 28. maj. Godt Vejr. I Ubberup til Askovmøde. Udfyldt Gymnastikplan.
 • Mandag 30. maj. Godt Vejr. dag mere -ulæseligt- lidt Regn. Anna og Preben rejst til Fyn. Skrevet Breve.
 • Tirsdag 31. maj. Graavejr – lidt Blæst. Ordnet Fridas Cykel. Frida cyklet hjem til Karise, ganske alene paa Slottet.
 • Onsdag 1. juni. Ene hjemme. Frida hjemme i Karise, Anna og Preben paa Fyn.
 • Torsdag 2. juni. I Kallundborg. Klippet, hentet Bryllupssange.
 • Fredag 3. juni. Paa Fyn til Bryllup. Godt Vejr. Talt ved Brylluppet.
Bryllup: Annas søster Agnes bryllup med Jørgen Eskjær
Jørgen og Agnes bryllup 3. juni 1932
 • Søndag 5. juni. Godt Vejr. Rejst hjem fra Fyn. Daugaards hentet os ved Stationen.
 • Onsdag 15. juni. Godt Vejr. Dagny -ulæseligt-, Harald Stine og Gudrun været her. I Kallundborg efter Kort.
 • Mandag 20. juni. Godt Vejr. Paa Skovtur med Børnene til Asnæs. Ombord at bese det engelske Slagskib. God Tur.
Det engelske slagskib Rodney som besøgte Kalundborg
 • Tirsdag 5. juli. Godt Vejr. Cyklede alle sammen til Uggerløse Strand at bade. Vandet Urter. Anna vasket. Læst Lektier.
 • Onsdag 6. juli. Godt Vejr. I Gisseløre at bade. Købt -ulæseligt- Ting.
 • Mandag 1. august. Rejst til Fyn. Anna og Preben med Toget og jeg cyklende. Godt Vejr.
 • Søndag 7. august. Rejst til Svendborg og Langeland, Anna og jeg paa Cykel, besøgt Helges, badet ved Spodsbjerg.
 • Onsdag 10. august. Godt Vejr. Svigerfar syg, jeg hjulpet i Kornet hos Niels Jørgen.
 • Lørdag 20. august. Godt Vejr. Cyklede fra ”Højbo” til Værslev, endvidere været til tandlæge i Kallundborg. Samlet nedfalden Frugt. Strøget Slips. Kropsvask.
 • Søndag 21. august. Cyklen ekset paa Baghjulet. Aften lidt regn. Cyklet til Karise.
 • Mandag 22. august. Godt Vejr. Hjemme hele Dagen i Karise. Hvilet ud efter Cykelturen.
 • Tirsdag 23. august. Godt Vejr. Cyklet til Hellested til Lars Larsens. Beset Kirken.
 • Onsdag 24. august. Godt Vejr. Anna syg. Badet i Vemmetofte Strand. Gudrun og Preben med. Spillet kort med Far og Jens.
 • Torsdag 25. august. Godt Vejr. Badet i Vemmetofte Strand. Anna syg. Far, Henning, Frida, Gudrun og jeg hos Jenses
 • Lørdag 27. august. Godt Vejr. Anna oppe. Cykel repareret, cyklet til Værslev. 1 punktering. Anna rejst med Preben til Værslev. Hjemme Kl. 5.
 • Onsdag 31. august. Regnvejr meget af Dagen, eller Graavejr. Ældste Klasse begyndt i Skolen. I Kallundborg hos Tandlæge Harris efter Gebis, møje med at jage Kyllinger ind. Ført Regnskab og skrevet Optagelsesskema til Sygekassen. Ført forsømmelsesliste.
 • Torsdag 15. september. Godt Vejr. Refereret til Dagbladet i Kallundborg. Chrstiansens foredrag i Askovkredsen. Børn solgt Høstblomster.
 • Søndag 9. oktober. Blæsevejr. Sikring sprunget inde i Masten. Hos Hjulmandend at faa hjælp. Gødet i Haven. Læst Engelsk.
 • Tirsdag 18. oktober. Regn og Blæst hele Dagen. Skilt Cyklen og renset den. Læst Lektier. Bud om at komme til Fuglede.
 • Onsdag 19. oktober. Bronceret Cykel. Graavejr. Anna i Kallundborg.
 • Torsdag 20. oktober. Regnvejr. I Fuglede hos Frk. Baider. Læst Lektier.
 • Fredag 21. oktober. Godt vejr. Børnene fotograferet. Lakeret Cykel.
 • Mandag 14. november. Godt Vejr. Valgmøde. Lavet Sang.
 • Onsdag 16. november. Valgdag. Aftenskole. Eleverne kaffe.
 • Lørdag 31. december. Gaaet Tur. Hjulpet min Kone. Daugaard heroppe at fejre Nytaarsaften. Frida rejst Hjem.

1933 - Ingen notater

Peder og Anna med Preben på Højbo april 1933

1934

 • Tirsdag 2. januar. Godt Vejr. Læst ”Den gode Jord”. Hjulpet Anna
 • Onsdag 3. januar. Godt Vejr. Hjulpet Anna. Læst ”Den gode Jord” færdig.
 • Mandag 8. januar. Mildt Vejr. Beslaaet Træsko. Til Gymnastik. Forberedt til Aftenskolen.
 • Fredag 19. januar. Blæsevejr. Kakkelovn Skolestuen røget. Aftenskole. Ved Stationen.
 • Søndag 11. februar. Godt Vejr. Rejst hjem til Karise.
 • Mandag 12. februar. Godt Vejr. Rejst til Værslev fra Karise.
 • Torsdag 8. marts. Godt Vejr. Læst op i Huset for Aktionærerne.
 • Tirsdag 20. marts. Godt Vejr. Standpunktsprøve. Bytte Avis med Chr. Jensen. Købt Smøreolie. Bestilt Politiken.
 • Lørdag 31. marts. Regnet til Morgen. Senere lyst Vejr. Anna rejst med Børnene med 2 Toget til Fyn
 • Lørdag 7. april. Godt Vejr. Anna kommer hjem fra Fyn.
Peder med Preben og Bent april 1934
 • Tirsdag 1. maj. Godt Vejr. Til Pastor Steens Bisættelse. Kørt Gødning.
 • Torsdag 3. maj. Godt Vejr. Gravet i Haven. P. A. efter Penge og i Brugsen.
 • Tirsdag 29. maj. Generalforsamling i Forsamlingshuset Kl. 7 1/2. Oplæsning af mig.
 • Fredag 15. juni. Godt Vejr. Ved Stranden (Uggerløse). Læst.
 • Fredag 6. juli. Godt Vejr. Børnene paa udflugt til Asnæs. God dag.
 • Mandag 9. juli. Godt Vejr. Ved Gisseløre. Læst Lektier. Skrevet Brev.
 • Søndag 22. juli. Rejst til Aalborg over Samsø. God Rejse, dejligt Vejr. Eksjær hentet os i Bil.
 • Mandag 23. juli. Godt Vejr; gaaet Byen rundt. Ved Kilden, i Udkigstaarnet.
 • Onsdag 25. juli. Godt Vejr. I Skagen.
 • Torsdag 26. juli. Godt Vejr. Dagny har været her. Bil til Blokhus om Aftenen.
 • Lørdag 28. juli. Godt Vejr. Rejst hjem.
 • Mandag 30. juli. Godt Vejr. Cyklet til Fyn. Herovre Kl. 8 1/4. Morgenmad hos Daugaards. Frokost hos Præsten.
 • Tirsdag 31. juli. Godt Vejr. Nogen Krop. Sat Korn i Hobe i Højbo. Estrid kommet. Hille hjemme. Nede at bade i ?Rysbo?.
 • Torsdag 9. august. Godt Vejr. Torden. Passet Bent under Annas tur til Odense med Svigermor.
 • Lørdag 11. august. Byget Vejr med Blæst. Cyklet hjem fra Fyn. Anna og Børn med Tog. Ordnet forskellige Ærinder.
 • Lørdag 18. august. Godt Vejr. Rejst til Karise med to Toget.
 • Torsdag 23. august. Godt Vejr. Jeg ved Vemmetofte Strand. I Karise.
 • Fredag 24. august. Godt Vejr. Besøgt Stine. Rejst hjem til Værslev.
 • Lørdag 8. september. Godt Vejr. I Haven, fejet Gaard. Svigerforældre kommet.
 • Lørdag 15. september. Godt Vejr. Svigerforældre rejst. Jeg været i Kalundborg.
 • Torsdag 27. september. Godt Vejr. Lærermøde i Melby gl. Skole.
 • Lørdag 29. september. Godt Vejr. Læste og rettet Bøger. Til Møde i Askovkredsen.
 • Søndag 21. oktober. Godt Vejr, men hen paa -ulæseligt- Regn. Rejst til Fyn.
 • Tirsdag 23. oktober. Godt Vejr. Skrevet til radioforedrag m. Camenius
 • Onsdag 24. oktober Godt Vejr. Kørt Roer ind hos Svigerfar og taget op.
 • Fredag 26. oktober. Skrevet med Camenius. Kørt til Trunderup.
 • Lørdag 27. oktober. Kedeligt Vejr. med Blæst. Rejst hjem til Værslev. I Brugsen og hos Bager.
 • Mandag 29. oktober. Blæst og Bygevejr. Skrevet Radioforedrag. Læst Lektier.
 • Onsdag 31. oktober. Møde paa Hotel ”Skarridsø” i Jyderup Kl. 3. angaaende Amtsskolekonsulent Andersen. -ulæseligt- hentet mig i Bil.
 • Fredag 23. november. Prøve Tøj. Generalforsamling i Kredsen for ?Lærerforeningen?
 • Lørdag 8. december. Godt Vejr. I Kalundborg, Tøjet færdigt, prøvet det. Anna med.
 • Onsdag 19. december. Godt Vejr. Ordnet angaaende Juletræet. Skrevet Julebrev.
 • Fredag 28. december. Koldt Vejr. Ligge i Sengen,
 • Lørdag 29. december. Assisteret ved Juletræet i Forsamlingshuset. Har det godt igen.
 • Mandag 31. december. Nytaarsaften. Hos Præsten. Midnatsgudstjeneste.

1935 - 1936 Ingen notater

Peder i Sverige - Nordisk skolemøde i Stockholm 1935

1937

 • Lørdag 2. januar. Assisteret ved Socialdemokraternes Juletræ.
 • Mandag 4. januar. Anna vasket. Jeg passet Huset og gjort rent samt baaret Vand. Betalt forskellige Regninger. Ført Regnskab.
 • Onsdag 20, januar. Koldt Vejr, men bedre. Børnene faaet Chokolade. Læst Tysk. Skatteskema færdig.
 • Lørdag 23. januar. Koldt Vejr m. Blæst. Læst Tysk og spillet. Ringet og inviteret Frida og Niemann.
 • Søndag 24. januar. Koldt Vejr. Frida og Niemann til Dilettant.
 • Fredag 29. januar. Koldt Vejr, Sne. Alle fire i Kalundborg. Læst Tysk. Præsten været her idet Fru Brønno er paa Sygehus.
 • Fredag 5. februar. Mildt Vejr. Til Købmand. Læst. Forberedelse til at slaa katten af Tønden. Læst Tysk.
 • Fredag 12. februar. Hos Gartner, Blomst 2,25. Hos Lærer Olsen, Kirkesang 10,00. Set Lysbilleder. Soc. Forening. Skyet Vejr.
 • Mandag 15. februar. Godt vejr. Aftenskole. Hugget Brænde. Betalt til rad. Forening 2. Kr.
 • Fredag 19. februar. Regn. Kalundborg. Stifter + -ulæseligt- 3,50. Leverpostej 0,15. Til radikal Møde, kaffe 1,00.
 • Torsdag 11. marts. Anna 18,73. Købmanden 6,27. Godt Vejr. Aftenskole.
 • Søndag 21. marts. Anna 10,00. Udstilling af Aftenskole sager hos Præstens sammen med Konfirmandernes Forældre.
 • Søndag 4. april. Godt Vejr. Konfirmation i Kirken. Konfirmation i Snoldelev 1,50. Billet 8,00.
 • Fredag 9. april. Godt Vejr. Elektricitet 14,12. Roser 8,78. Plantet Roser.
 • Onsdag 28. april. Godt Vejr. Ordnet til Græsplæne.
 • Torsdag 29. april. Godt Vejr. Rebet til Græsplæne.
 • Fredag 30. april. Godt Vejr. Saaet Frø i Græsplæne. Lagt Hønen i Dueslag.
 • Torsdag 13. maj. Graavejr og Regn. Lagt Hønen ved Skorstenen. I Haven.
 • Mandag 17. maj Godt Vejr. Gudstjeneste Kl. 8. Rettet Bøger, I Snevris Skov. Brev til Snoldelev. Skrevet Statistik til Skole.
 • Fredag 21. maj. Godt Vejr. I Hørve til Menighedsraads Aarsmøde 12,00. Kørt til Faarevejle Kirke og se Seværdigheder. Dragsholm. 0,90. Børgesen kørt. Præstens med.
 • Mandag 24. maj. Godt Vejr. Renset i Rosenstykke. Til Bryllupsdag hos Webers. Fanget Rotter i Kælderen.
 • Tirsdag 25. maj. Godt Vejr. Renset i Rosenstykke. Friskolelæreren besøg os. Læst Lektier. Hønen sat i Hønsegaard.m. 8 Kyllinger.
 • Tirsdag 27. maj. Godt Vejr. Til Kredsmøde i Kalundborg. Overlærer Hansen, Roskilde. Lagt Kalundborgttur til rette for Brønno.
  • Kredskontingent 12,00
  • Kaffe 0,60
  • Indskud i Sparekasse 2,25
 • Onsdag 2. juni. Byger og Blæst. Kalundborgtur m. Brønno. Bryggeri, Slagteri, ?Møllebakke?, Radiostation, Færgen, Folkeblad. Udgift 2,28
 • Fredag 25. juni. Godt Vejr. I Kalundborg med Børn at se Kongen. I Haven.
 • Mandag 28. juni. Godt Vejr. Skrevet Ansøgning til Korup.
 • Onsdag 14. juli. Godt Vejr. I Kalundborg. Betalt Skat. I Haven.
 • Søndag 25. juli. ?Erna tjene?. Cigarer 10 kr. Regn. Husflid.
 • Søndag 1. august. Godt Vejr. Tur i Skoven.
  • Rejse til Herfølge. Tj. Kl. 8 15,50
  • Bil 2,00
  • Bryllupsgave 15,00
 • Mandag 2. august. Godt Vejr. I Karise at besøge Kristine og Harald. Ventilgummi 0,10.
 • Onsdag 4. august. Godt Vejr. Anna faaet til Billet, rejst til Odense 5,35 Kr.
 • Torsdag 5. august. Rejst hjemmefra til Repræsentantskabsmøde (fra Tessebølle). I Tivoli om Aftenen.
 • Fredag 6. august. Repræsentantskabsmøde. Fint Vejr. Færdig Kl. 12,30. Rejst til Regstrup.
 • Lørdag 7. august. Fint Vejr. Rejst hjem fra Regstrup. Beset Hanerup Mergelleje.
 • Søndag 8. august. Smukt Vejr. Rejst til Fyn. Sunget herhjemme. Ellen Født en Pige. Torden (Stærk)
 • Tirsdag 10. august. Nogenlunde Vejr. Lavet Kurvestol til Johan. Hos Egons.
 • Onsdag 11. august. Ikke godt Vejr. I Odense at gøre Indkøb, Taske til Fotografiapparat. Rejst til Hasmark i Sommerhus.
Preben, Bent og Peder i sommerhus ved Hasmark

Ferien august 1937

 • Torsdag 19. august. Godt Vejr. I Højbo. Hos Kristians.
 • Fredag 20. august. Godt Vejr. Hjulpet med at køre Korn ind. Til Hille og Johan.
 • Lørdag 21. august. Rejst til Værslev.
  • Rejse: 15,25
  • Avis: 0,50
 • Søndag 29. august. Godt Vejr. Erna Tjeneste. Botaniseret. Ved Gisseløre at bade.
 • Onsdag 1. september. Godt Vejr. Vind. I Kalundborg. Anna og Børnene set Persilfilm.
 • Fredag 3. september. Godt Vejr. Revet i Haven. Med Børnene til Persilfilm i Kalundborg.
 • Søndag 12, september. Køligt Vejr. Set Svæveflyvere paa ?Viskingegaards? Mark.
 • Fredag 17. september. Helt godt Vejr, dog lidt Fugt. Hjemmedøbt et Barn. læst Tysk. Lidt i Haven. Sidste Vindruer ned.
 • Mandag 27. september. Nogenlunde fint Vejr. Storvask. Udfyldt Kirkebog.
 • Torsdag 30. september. Godt Vejr. Provst efterset Kirkebog.
 • Lørdag 2. oktober. Godt Vejr. Hos P.A. efter Gage. Betalt i Brugs og -ulæseligt-. Halv Gris bestilt. Hos gartner efter Blomster.
 • Tirsdag 5. oktober. Godt Vejr. Gravet Have. Faaet en halv Gris. Læst Tysk.
 • Tirsdag 19. oktober. Godt Vejr, Morgentaage. Anna og Børn rejst til Fyn. Jeg cyklet til Snoldelev. Undervejs gæstet Niemann og Frida.
 • Onsdag 20. oktober. Godt Vejr. Cyklet fra Snoldelev til Tessebølle. Hjemme resten af Dagen.
 • Torsdag 21. oktober. Godt Vejr. Morgentaaget. Far og jeg cyklet til Hellested, besøgt Hans Jørgensens. Hilst paa Kirsten der viste os Skolen. Gennem Karise hjem. -ulæseligt- til Fødselsdag. Spillet Kort hele Natten.
 • Lørdag 23, oktober. Cyklet hjem over Ringsted, Regstrup til Værslev. Udrettet nødvendige Ærinder.
 • Tirsdag 26. oktober. Graavejr. Middag hos Daugaards. Hentet Anna og Børn paa Stationen.
 • Mandag 1. november. Godt Vejr. Mange Drenge paa Klapjagt. Hos P.A. efter Gage. Betalt i Brugs og Cykelsmed.
 • Tirsdag 16. november. Køligt men klart Vejr. Besøg af Amtsskolekonsulenten. Hentet Pattegris paa Stationen.
 • Lørdag 20. november. Godt Vejr. Rettet Bøger. Set Børnegymnastik paa Højskolen, Krogshede og ?Litten Karl?
 • Onsdag 24. november Godt Vejr. Præsten hørt paa Undervisning.
 • Fredag 3. december. Regn og Slud. Rejst til Odense.
 • Lørdag 4. december. Snevejr og Frost. -ulæseligt- angaaende Veflinge embede. Rejst hjem til Værslev. Læst osv.
 • Mandag 6. december. Tøvejr. Aftenskole. Læst Komedie med Børnene.
 • Tirsdag 7. december. Koldt Vejr. Bestilt Musiker til Julebal. Hentet Fjedre til Klubstol.
 • Søndag 12. december. Snevejr. Eftermiddags Tjeneste. Tegnet baggrund.
 • Mandag 20. december. Helt godt Vejr. Aftenskole. Ældste Klasse Juleferie.
 • Tirsdag 21. december. Helt godt Vejr. Yngste Klasse Juleferie.
 • Onsdag 22. december. Koldt Vejr. Stillet Scene op. Spillet Komedie med Børn.
 • Torsdag 23. december. Tøvejr og Taage. Spillet Komedie. Forrettet forskellige Ting.
 • Fredag 24. december. Tøvejr og mildt. Gudstjeneste Kl. 16. Juleaften.

1938

 • Onsdag 19. januar. Graavejr. Lavet Barneseng. Læst.
 • Fredag 4. februar. Godt Vejr. Møde i Skolen. Pastor Brønno. Skole og Hjem. Dannet Forældreforening.
 • Torsdag 10. februar. Radikal Forening 2,00. Godt Vejr. Blæst. Aftenskole.
 • Lørdag 12. februar. Renset Hønsehus. Rettet Bøger. Køligt Vejr. Anna - Udgift 5,00
 • Søndag 13. februar. Godt Vejr. Formiddags Tjeneste. Lagt Eksamensplan.
 • Fredag 18. februar. Godt Vejr. Anna fik en Pige. Telefon 80 øre (Udg.)
 • Søndag 17. april. Stærk Blæst og Bygevejr. Søster døbt. Bryllupsdag. Fremmede.
 • Mandag 9. maj. Koldt Vejr. Brev til Amtskonsulenten. Tal med Mølleren om Bil. 5. Kr. pr. Person. Fejet Gaard.
 • Tirsdag 10. maj. Køligt Vejr. Lagt Hønen paa Loft. ?Vaccination?. Læst.
 • Tirsdag 31. maj. Havearbejde. Hønen udruget Kyllinger.
 • Onsdag 1. juni. Fint Vejr. Ført Forsømmelsesliste. Anna i Kalundborg.
 • Fredag 3. juni. Godt Vejr. Klippe Haar. Set paa Bil. Købt Skrivem.
 • Mandag 6. juni. 8 Tjeneste. Rejst til Fyn. Sammen med Aages.
 • Tirsdag 7. juni. Paa Sygehus hos Mormor. Besøgt Egons.
 • Onsdag 8. juni. Godt Vejr. Tordenvejr Aften. Odense Sygehus. Anna Tøj. Peder Ispinde.
 • Torsdag 9. juni. Hjemrejse fra Fyn. H. Bil. Mildt og Fugtigt Vejr. Kaffe paa Færge. Brød, Mælk + 2 Kr. til L.M.
 • Fredag 10. juni. Godt Vejr. Lærermøde i Kærby. Øl 30 Øre. Anna 3 Kr.
 • Onsdag 29. juni. Køligt Vejr. Lave Avishylde
 • Fredag 1. juli. Se til Rugehøne. I Kalundborg
 • Onsdag 6. juli. Godt Vejr. Set paa Bil. Arbejdet paa Hylde.
 • Torsdag 7. juli. Godt Vejr. Købt Bil. Forberede til Udflugt
 • Fredag 8. juli. Godt Vejr men Torden mod Aften. Udflugt til Asnæs, god Tur. Kørsel 2,50.
 • Lørdag 9. juli. Godt Vejr. Køreprøve. Læst og rettet Bøger.
 • Mandag 11. juli. Godt Vejr. Storvask. Til Køreprøve. Porto.
 • Lørdag 16. juli. I Klasse ferie. Vogn indregistreret. Godt Vejr. Havearbejde.
 • Mandag 25. juli. Se til Rugehøne.
 • Tirsdag 26. juli. Se til Rugehøne. Kørt Skolevogn.
 • Onsdag 27. juli. Godt Vejr. Kursus i Husflid. m. Skolevogn.
 • Fredag 29. juli. Godt Vejr. Kursus i Husflid. Kørt Skolevogn.
 • Lørdag 30. juli. Godt Vejr. Kursus i Husflid. Kørt Skolevogn.
 • Tirsdag 16. august. Godt Vejr. Taget Køreprøve.
 • Onsdag 17. august. Godt Vejr. Hjemme. Vasket Bil
 • Torsdag 18. august. Blæst. Kørt Bil til Forældre i Tessebølle
 • Mandag 22. august. II Klasse begynd ei Skole Kl. 7.
 • Tirsdag 23. august. I Klasse begynde i Skole Kl. 8.
 • Søndag 28. august. Eftermiddags Tjeneste. Godt Vejr. Billetter til Skrupsulten.
 • Tirsdag 6. september. Graavejr og lidt Regn. I Kalundborg. Læst. Mormor død Kl. 3 Nat.
  • Benzin 5,40.
  • Anna 1,50
 • Lørdag 10. september. Godt Vejr. Kørt til Fyn.
  • Billet Bil 12
  • 2 voksne Billetter 6
Maren Pedersens begravelse 10-09-1938.
Familien samlet hos søsteren Hilleborg, Rugvang 9 i Odense.
Peder yderst til venstre.
 • Søndag 11. september. Godt Vejr.
  • Udgift til bøger: 3,15
  • Blomst: 1,00
  • Benzin paa hjemtur: 2,80
 • Mandag 19. september. Hos Præsten angaaende ?Husdyrsundervisning?
 • Tirsdag 20. september. Godt Vejr. Plukket Blommer til Præstens. Forsaalet Prebens Sko.
 • Lørdag 24. september. Godt Vejr. Ansøgning Hellested. Forskelligt
 • Søndag 25. september. Godt Vejr. Lavet Hønsetrug. Forsaalet Bents Sko. Eftermiddags Tjeneste. Kørt til Tessebølle.
 • Mandag 26. september. Godt Vejr. I Hellested at se paa Embede.
 • Lørdag 1. oktober. Godt Vejr. Flagsnor i. Antenne op.
 • Mandag 3. oktober. Blæst og Graavejr. Besøgt Konfirmander. Til Daugaards Fødselsdag.
 • Onsdag 5. oktober. Storm og Daarligt Vejr. Hos P.A. efter Løn
 • Lørdag 8. oktober. Jeg og Anna har Halsbetændelse. I Seng om Eftermiddagen,
 • Torsdag 13. oktober. Blæst og Regn. Lavet Hønselaage. Rettet Bøger.
 • Onsdag 26. oktober. Køligt Vejr. Begynde Skole efter Roeferie.
 • Mandag 31. oktober. Godt Vejr. Alle Drenge paa Klapjagt.
 • Fredag 18. november. Graavejr. Børn Husflid. Bogbil været her.
Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.