upload image

Norshammar, Götlunda (U)

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 234 times.

Norshammar

Norshammar - Historiska kartor Lantmäteriet

Fornfynd Götlunda 301:1 beskriver en plats i närheten:

Bebyggelselämning, övergiven gårdstomt inom ett 130x40-90 m stområde (N-S), bestående av 1 husgrund, 13x8 m (ÖSÖ-VNV), medspismursrest. Därintill 1 kallmurad trädgårdsterrass medfruktträd och 1 stensatt brunn. 30 m SSÖ om husgrunden är grundefter ladugård och loge, 17x8 m. 30 m NÖ om husgrunden ärkällargrund och 20 m ÖNÖ därom ensilagegrop, 2 m diam och 1.5 mdj, där S gaveln kvarstår. Inom området är även 1 uthusgrund,5x4.5 m st i gjuten cement. Bostadshuset har en cementeradförstuavsats i S långsidan. Även ladugårdsgrunden och störredelen av källargrunden är uppförda i cement. Genomm områdetpasserar en stenskodd vägbank. Området utgörs av igenväxandehagmark med löv- och barrskogsdungar.I området är många odlingsrösen. Torpet omnämnt 1766. Eric Erisson med 1/8 mantal gjorde insättning i sockenmagasinet 1761.

Eric Erisson ovan troligen 1699-?? relaterad till släktträd Götlunda AI:4 (1774-1794) Image 122 / page 236 (AID: v72179.b122.s236, NAD: SE/ULA/10355)


Östra Hult Kartrummet häradskarta Glanshammar i Östra hörnet
Stora Damtorp Lilla Damtorp Östra Hult Norshammar

Mer info

Källor Norshammar

1740 - Götlunda AI:1 (1740-1746) Image 24 / page 33 (AID: v72176.b24.s33, NAD: SE/ULA/10355)
1741 - Götlunda AI:1 (1740-1746) Image 41 / page 67 (AID: v72176.b41.s67, NAD: SE/ULA/10355)
1742 - Götlunda AI:1 (1740-1746) Image 62 / page 109 (AID: v72176.b62.s109, NAD: SE/ULA/10355)
1743 - Götlunda AI:1 (1740-1746) Image 80 / page 145 (AID: v72176.b80.s145, NAD: SE/ULA/10355)
1744 - Götlunda AI:1 (1740-1746) Image 93 / page 171 (AID: v72176.b93.s171, NAD: SE/ULA/10355)
1745 - Götlunda AI:1 (1740-1746) Image 119 / page 223 (AID: v72176.b119.s223, NAD: SE/ULA/10355)
1746 - Götlunda AI:1 (1740-1746) Image 140 / page 265 (AID: v72176.b140.s265, NAD: SE/ULA/10355)
1751-1755 - Götlunda AI:2 (1751-1755) Image 225 / page 119 (AID: v72177.b225.s119, NAD: SE/ULA/10355)
1758-1767 - Götlunda AI:3 (1758-1767) Image 259 / page 252 (AID: v72178.b259.s252, NAD: SE/ULA/10355)
1774-1794 - Götlunda AI:4 (1774-1794) Image 122 / page 236 (AID: v72179.b122.s236, NAD: SE/ULA/10355)
1788-1789 - Götlunda AI:5 (1788-1797) Image 29 / page 45 (AID: v72180.b29.s45, NAD: SE/ULA/10355)
1790-1791 - Götlunda AI:5 (1788-1797) Image 66 / page 119 (AID: v72180.b66.s119, NAD: SE/ULA/10355)
1795-1796 - Götlunda AI:5 (1788-1797) Image 103 / page 193 (AID: v72180.b103.s193, NAD: SE/ULA/10355)
1798-1803 - Götlunda AI:6 (1798-1803) Image 109 / page 210 (AID: v72181.b109.s210, NAD: SE/ULA/10355)
1804-1812 - Götlunda AI:7 (1804-1812) Image 221 / page 217 (AID: v72182.b221.s217, NAD: SE/ULA/10355)

Inbound link


Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.