upload image

Olivier Stamvader: Hendrik Afstammelinge

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Profile manager: Ronel Olivier private message [send private message]
This page has been accessed 465 times.

Afstammelinge van: Hendrik Corneliszoon OLIVIER

Hierdie familie register het ek met Brother's Keeper geskep en bevat net die persone wat ek kon koppel. Daar is nog baie ander op my databasis, so, as jy jou voorvaders nie hier vind nie kan dit wees dat hy nie gekoppel is nie of dat jy dalk 'n afstammeling kan wees van Ockert Corneliszoon Olivier- die broer van Hendrik. Omdat hulle broers is, stem die twee in elk geval baie ooreen. Elke profiel kruis verwys na 'n WikiTree Profiel : Klik op die skakel langs die naam om die volledige profiel te sien

Hendrik Corneliszoon Olivier-118

  • voor 1645 in Ouwerkerk, Nederland, Hy sterf voor 30 Jun 1701 . Hy trou 30.05.1677, met

Beatrix Gysberta Verweij-7

  • ongeveer 1650 in Woerden Sy sterf voor 30-01-1741
Sy maak haar Testament op 12 Maart 1718 en noem die volgende Kinders en Kleinkind.
Gysbert
Neeltjie,
Jan
Aart
Gerrit
Beatrix
Jan Hendrik Cloete seun van Anna Olivier
Testament kan by die volgende skakels gevind word: (Nie op haar WikiTree profiel)
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Testament_en_Boedel_dokumente-2
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Testament_en_Boedel_dokumente-3
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Testament_en_Boedel_dokumente-4
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Testament_en_Boedel_dokumente-5
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Testament_en_Boedel_dokumente-6
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Testament_en_Boedel_dokumente-7
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Testament_en_Boedel_dokumente-8
https://www.wikitree.com/photo/jpg/Testament_en_Boedel_dokumente-9

I.Gysbert Olivier-446 * voor 22 Mei 1678 Hy Sterf voor 26 Jul 1730- Ongetroud - geen nageslag

Doop

:

Ano' 1678 Den 22 Maij Hendrick Cornelisen van Out Beijerlandt en sijne hiujsvrouw Beatrix Gijsbertsen van Woeurden, een soontje Gijsbert gedooptOpgaafrol Kaap Distrik 1725 - ongetroud. Besit De Rustplaats, Riebeeck Kasteel saam met sy broer Gerrit. De helft van de plaats gelegen aan Riebeeks Casteel, gen:t Rustplaats ( Resol. Vol. 7 p. 158)
Doop Getuie van van Johannes Hendrik Cloete # 11239 = Stellenbosch 17.11.1715 sv Jan Cloeten en Anna Olivier # 666


Sterf 1730 (MOOC 8/5 No. 131) ongetroud
Die inventaris vir sy boedel kom voor op 26.07.1730
Testator(s): Gijsbert Olivier
Event date: 26 July 1730
Event place: " de plaats voorm:t aan Riebeeks Casteel"
'Inventaris van alle sodanige goederen als er ab intestato zijn naargelaten en met er dood ontruijmt bij den landbouwer Gijsbert Olivier ten voordeelen van sijn naargelaten moeder Beatrix Verweij weed:e Hend:k Olivier ter eener en ses broeders en susters met naamen
Jan Hend:ksz: ter andere zijde
Aart Hendriksz: en
Gerrit Hendriksz: Olivier
Christiaan Sprigt getrouwt met Neelsje Hend:ksz Olivier
Pieter van de Westhuijsen in huwelijk hebbende Beatrix
Hendriksz: Olivier en
Jan Hendrik Cloeten minderjarig representeerende sijn overledene moeder Johanna Hendriksz: Olivier so en indiervoegen als deselve door opgem: Gerrit Olivier, als met sijn voorm: overleden broeder in maatschappije geleeft hebbende, aan de ondergetekende gecommitt:e Weesm:n sijn opgegeven, Van Heerden-335 19:06, 26 March 2020 (UTC)


II. Cornelis Cornelis-281, * voor 19 Maart 1679 Hy sterf vermoedelik in 1713 tydens die pokke epidemie in Stellenbosch. Ongetroud - geen nageslag

Doop

Page 24, ao' 1679, Den 19 Mart, Cornelis, Hendrick Cornelis en Beatris Gysberts, Aeltie Gysberts
Laaste inskrywing vir Cornelis word in 1712 gevind bladsy 255 (inskrywing22) van Drakenstein se Monsterrol Daarin word hy aangedui as ongetroud en sonder enige kinders. Die vermoede is dat hy tydens die 1713 pokke epidemie stef, maar geen bewyse kon daarvoor gevind word nie. Van Heerden-335 19:06, 26 March 2020 (UTC)

III.Cornelia (Neeltje) Cornelis-663, * voor 21 September 1681. Sy trou (1) 02.10.1707, Cent Jantz-105 Hy sterf tussen 1715 en 1718 : Sy trou (2) voor 26 Julie 1730 met Christiaan Sprigt-2 geskat 1730

DG van Johannes Hendrik Cloete # 11239 = Stellenbosch 17.11.1715 sv Jan Cloeten en Anna Olivier # 666


CJ 2599:51 (MOOC 8/5 No. 131 & MOOC 8/6 No. 63) 2 kinders by Sprigt
c1Louis = 9/3/1710 (VC 604) en
c2 Clara Anna = 15/12/1712 (VC 604) (Esme Bull)
Ook genoem Neeltjie) SAG bl 73 vol 4 gee die twee kinders op as die van Jansz
In die "Generaale Reek"van den Boedel en [goede] ren naagelaaten en met er dood ontruijmt bij wijlen Truitje Theunisz Gansevanger laast wedw, van Gijsberg Verwij (Kaapse Argief MOOC 13/1/1, 100) kom daar 'n bedrag beskuldig Aan Cent Janz over gedane verschotten tot der begraafnis f 223.12 Dit dui dis aan dat Jent Zanz moontlik oorlede is tussen 1715 en 1718


In Oktober 1712 het Robert van Batavia ['n slaaf van Trijntje Theinisz ] vir Neeltjie probeer aanrand en verkrag terwyl haar moeder en broer op die lande by die slawe was. Hy is gehang (K.A. CJ 5 Oorspronklike regsrolle en Notule, Fiskaal contra Robbert van Batavia. 24.11.1712 fol. 83 CJ 782 Sententien 24.11.1712 fol 51) Van Heerden-335 19:40, 26 March 2020 (UTC)
Nageslag van Cornelia Olivier en Cent Jantz:
Louis Jansz-104 = 9 Mar 1710
Clara Anna Jansz-107 = 18 Nov 1712 Sy trou 20 Sep 1733 met Lambert Alberts Meijburg-3


IV. Jan (Johannes) Cornelis-272 * voor 7 November 1683. Sterfdatum onbekend maar hy leef nog op 27 Nov 1753 . Hy trou 18.04.1717, Helena Beurger-1 11 kinders

Nageslag van Jan Olivier en Helena Burger

IV A Martha Olivier-213 = 13 Feb 1718 te Drakenstein Sy trou 07.10.1736 in Drakenstein, Heinrich Schumacher-320 10.12.1765 in Agter Kogmanskloof.
1. Johannes Hendrik Schoeman-220 * voor 6 Oct 1737. Hy trou 25.09.1757 in Drakenstein (Paarl), Petronella Bekker-199 * voor 19 Feb 1741
2. Helena Dorothea Schoeman-67 = 3 May 1739 Sy trou 22 Feb 1756 met Stephanus Johannes Bekker-33
3. Jurgen Schoeman-292 = 6 Aug 1740 Hy trou 6 Mar 1768 Dorothea Bekker-393 = 29 Mar 1744 Dogter van Stephanus Becker and Sara Ockerse-140 Olivier
4: Nicolaas Schoeman-293 = 8 Mar 1744
IV B. Beatrix Olivier-125. = circa 1720 Sy trou 15.7.1742 in Drakenstein, Johann Harmen Lategan-14
1 Helena Geertruy Lategaan-10 = 4 Aug 1743 Sy trou 5 Feb 1764 met Stephanus Johannes Fourie-33 10 Kinders volgens Wikitree :
Een dogter Beatrix Geertruida (Geertruy) Fourie-741 trou met 'n Philip Lodewyk Olivier-349 Seun van Ockert Oliviers en Dirkje Olivier
2: Jan Hendrik Lategaan-5
3. Beatrix Lategan-46
4: Willem Lategan-58
5: Anna Lategan-59
6: Willem Lategan-58
7: Andries Lategan-13
8: Martha Lategan-62
9: Pieter Hermanus Lategan-61


IV C. Hendrik OLIVIER, * c. 1721.

IV D. Barend OLIVIER.

IV E. Johannes Gysbert OLIVIER. Hy trou 05.03.1752, Maria Susanna THERON, * 1724, (dogter van Jacques THERON en Elizabeth DU TOIT), � 15.01.1797.

1. Jan Hendrik OLIVIER. Hy trou 24.03.1781, Anna Elisabeth PUTTER (dogter van Johannes Diederik PUTTER en Catharina Elizabeth VAN WYK).

a. Elisabeth Maria OLIVIER. Sy trou 1.05.1798, Andries Benjamin LOMBARD (seun van Christoffel LOMBARD en Elsie BOTHA).

b. Jan Gysbert OLIVIER.

c. Anna Margaretha OLIVIER. Sy trou 23.09.1804 in Kaapstad, Hans Jurgen LOMBARD (seun van Hans Jurgen LOMBARD en Maria NN).

d. Maria Susanna OLIVIER, * 11.06.1795 in Swellendam, � 12.11.1842 in Duiwenhoksrivier 47jr. 05m. 01d. Sy trou 9.07.1815 in Caledon, Johannes Gerhardus(Gysbertus) DE JAGER (seun van Carel Pieter DE JAGER en Johanna Margaretha BLOM).

(1) Anna Elizabeth DE JAGER.

(2) Carel Pieter DE JAGER.

(3) Jan Hendrik Gerhardus DE JAGER.

(4) Maria Susanna DE JAGER.

(5) Johanna Margaretha DE JAGER.

(6) Margaretha Jacoba DE JAGER.

(7) Pieter Marthinus Christiaan DE JAGER.

(8) Catharina Carolina Elizabeth DE JAGER.

(9) Andries Philippus Lodewicus DE JAGER.

(10) Johannes Cornelis Gerhardus DE JAGER.

e. Jan Hendrik OLIVIER.

2. Magdalena Maria OLIVIER. Sy trou 15.12.1782, Johan Jurgen RICHTER.

3. Hester Beatrix OLIVIER, * 1757, � 3.02.1798. Sy trou 08.10.1780 in Tulbagh, Petrus Jacobus HUGO, * 1754 (seun van Daniel HUGO en Margaretha JOUBERT), � 27.09.1793.

4. Andries OLIVIER. Hy trou 30.10.1791, Johanna Hendrina Engela OLIVIER, * 16.10.1774 (dogter van Barend OLIVIER en Anna Maria KRUGER).

a. Anna Maria OLIVIER.

b. Elisabeth Francina OLIVIER, * 31.07.1794 in Dist. Tulbagh, � 10.08.1859 in Haar woning Worcester 65j. 0md. 10d. Sy trou 07.10.1815 in Tulbagh, Tielman ROOS.

(1) Andries Gysbert Johannes ROOS.

(2) Jan Gysbert ROOS.

c. Johanna Helena OLIVIER, � 1832.

d. Hester Margaretha OLIVIER, * 22.05.1799, � 28.07.1876 in Klaasvoogds. Sy trou Carl Friedich Gottlob KIRSTEIN, * c.1780 in Berlyn, � 13.10.1865 in Worcester.

e. Johanna Hendrina OLIVIER, * 07.01.1801. Sy trou 23.02.1834 in Worcester, Petrus Johannes NAUDE.

f. Catharina Beatrix OLIVIER, * 01.06.1803.

g. Jan Gysbert OLIVIER, * 02.10.1804.

h. Maria Susanna OLIVIER, * 07.10.1807 in Tulbagh, � 14.06.1856 in Worcester. Sy trou Willem Josephus SLIER.

(1) Andries Abraham SLIER.

(2) Anna Maria Elizabeth SLIER.

(3) Johanna Hendrina Engela SLIER.

(4) Willem Johannes SLIER.

(5) Maria Susanna Wilhelmina SLIER.

(6) Jan Gysbert SLIER.

(7) Hendrik Andries SLIER.

i. Martha Aletta OLIVIER, * 02.09.1809.

5. Gysbert OLIVIER.

6. Anna Hendrina OLIVIER. Sy trou (1) 07.03.1784, Pieter DE BRUYN, * ca. 1758 (seun van Pieter BE BRUYN en Margaretha DE VILLIERS). Sy trou (2) 26.05.1793, Francois Jacobus DU PLESSIS (seun van Johannes DU PLESSIS en Geertruy DU PREEZ).

7. Martha Aletta OLIVIER. Sy trou (1) 07.03.1784, Johannes Gerhardus PUTTER (seun van Johannes Diederik PUTTER en Catharina Elizabeth VAN WYK). Sy trou (2) Nicolaas SMIT (seun van Jasper SMIT en Helena VAN DER WESTHUYZEN).

8. Francois Gysbert OLIVIER. Hy trou (1) 10.02.1790, Anna (Francina) Cecilia DU PLESSIS (dogter van Jacobus DU PLESSIS en Anna BOOYENS). Hy trou (2) 14.09.1800 in Kaapstad, Soetje Maria DU PLESSIS. Hy trou (3) Maria Susanna MEYER, * 1786 in Tulbagh, (dogter van Jan Abraham MEYER en Louisa J. DE BRUIN), � 18.12.1841 in Winterhoek Dist. Tulbagh 55j.

a. Maria Susanna OLIVIER, (dogter van Francois Gysbert OLIVIER en Anna (Francina) Cecilia DU PLESSIS).

b. Jan Gysbert Francois OLIVIER, (seun van Francois Gysbert OLIVIER en Anna (Francina) Cecilia DU PLESSIS).

c. Maria Francina OLIVIER, (dogter van Francois Gysbert OLIVIER en Soetje Maria DU PLESSIS) * 14.11.1802. Sy trou Andries Jacobus DU TOIT.

d. Jan Gysbert OLIVIER, (seun van Francois Gysbert OLIVIER en Soetje Maria DU PLESSIS) * 06.09.1806.

e. Frans Pieter OLIVIER, (seun van Francois Gysbert OLIVIER en Maria Susanna MEYER) * c. 1809 in Tulbagh, � 08.02.1867 in Wagenaars Kraal. Hy trou Francina Jacoba VAN DER MERWE (dogter van Philippus Petrus VAN DER MERWE en Alida Margaretha DU TOIT).

(1) Frans Gysbert OLIVIER.

(2) Philippus Petrus OLIVIER, * c. 03.1838 in Dasklip Tulbagh, � 01.11.1893 in Frederiksdal. Hy trou Gesie Helena DU TOIT.

(a) Frans Petrus OLIVIER, * 13.02.1873.

(3) Petrus Johannes OLIVIER, * 05.12.1841 in Clanwilliam, � 14.08.1919 in Boschkloof Clanwilliam. Hy trou Johanna Maria Helena VAN WYK, * 21.09.1847, � 25/26.12.1905.

(a) Frans Petrus OLIVIER, * 12.02.1865, � 17.05.1865.

(b) Willem Jacobus OLIVIER, * 12.03.1866 in Clanwilliam, � 15.11.1945 in Drilrivier Clanwilliam. Hy trou Helena Johanna Maria VAN DER MERWE.

[1] Petrus Johannes OLIVIER, * 11.1893 in Calvinia, � 29.08.1950 in Klawer Kafee Van Rhynsdorp dist. Hy trou Maria Magdalena VAN WYK.

[A] Willem Jacobus OLIVIER.

[2] Jacobus Petrus OLIVIER.

[3] Willem Jacobus OLIVIER.

[4] Johannes Jacobus OLIVIER.

[5] Barend Schalk Petrus OLIVIER.

[6] Johanna Maria OLIVIER.

(c) Frans Petrus OLIVIER, * 06.07.1867 in Clanwilliam, � 04.03.1938 in Onseepkans Kenhardt. Hy trou (1) Charlotte Elsie Johanna SAUNDERS, * 01.1877 in Ceres, (dogter van John Patrick SAUNDERS en Maritha Johanna GELDENHUYS), � 27.11.1900 in BokZynKalk dist. Kenhardt. Hy trou (2) in Calvinia, Wilhelmina Jacoba Nicolina LOUW, * 29.01.1883 (dogter van Willem Jacobus Nicolaas (Willow) LOUW en Anna Jacoba Hendrina VAN DER MERWE), � 22.09.1966.

[1] John Petrix Saunders OLIVIER, (seun van Frans Petrus OLIVIER en Charlotte Elsie Johanna SAUNDERS).

[2] Petrus Johannes OLIVIER, (seun van Frans Petrus OLIVIER en Charlotte Elsie Johanna SAUNDERS) * c. 10.1899 in Kenhardt, � 17.11.1903 in Blok zyn Kalk.

[3] Willem Jacobus Nicolaas (Willouw) OLIVIER, (seun van Frans Petrus OLIVIER en Wilhelmina Jacoba Nicolina LOUW) * 09.1906 in Quaggasputs dist. Kenhardt, � 07.08.1938 in Huis van A VAN WYK Kakamas. Hy trou Maria VAN ZYL.

[4] Frans Petrus (Fan) OLIVIER, (seun van Frans Petrus OLIVIER en Wilhelmina Jacoba Nicolina LOUW) * 19.05.1910. Hy trou 06.07.1933, Anna Gloudina (Mollie) VAN DER MERWE, * 14.06.1911 (dogter van PN VAN DER MERWE en Hester J.W. BRAND).

[A] Frans Petrus (Franso) OLIVIER, * 09.07.1937. Hy trou 10.07.1959 in Pofadder, Marlene CONRADIE (dogter van Andries Francois CONRADIE en Susanna Johanna Francina FRICK).

1. Susan OLIVIER, * 18.06.1960. Sy trou Michiel Christiaan DE VILLIERS (seun van Pieter Francois DE VILLIERS en Anna Wilhelmina GOBREGTS).

2. Anna Gloudina (Annadine) OLIVIER, * 15.08.1964. Sy trou Jacobus Johannes (Jaco) VLOK, * 16.06.1965.

3. Frans Petrus (Fan) OLIVIER, * 17.11.1966 in Paarl. Hy trou 24.04.1993 in Simonstad, Philippa Jo-Anne HAVENGA, * 24.04.1967.

a. Ragnhild Philippa OLIVIER, * 15.11.1996.

b. Alannah Muriel OLIVIER, * 19.07.1999.

c. Francesca Marlene OLIVIER, * 15.07.2002.

[B] Andries Hendrik (Andre) OLIVIER, * 27.06.1944. Hy trou 28.03.1970, Maria Johanna (Marianne) ERASMUS, * 09.06.1947 (dogter van Lourens Petrus (Lossie) ERASMUS en Johanna Catharina Hendrina DE VILLIERS).

1. Lourens Petrus OLIVIER, * 16.02.1973.

2. Nadine OLIVIER, * 11.10.1974. Sy trou Johannes Dirk THERON.

a. Marne THERON, * 18.12.2000.

3. Frans Petrus OLIVIER, * 06.12.1977.

4. Hanlie OLIVIER, * 06.12.1977.

[C] Hester Gloudina (Estelle) OLIVIER, * 11.12.1949. Sy trou Christoffel Cornelius SNYMAN (seun van Christoffel Cornelius SNYMAN en Martha Magdalena FOURIE).

1. Arnell SNYMAN, * 22.05.1967.

[5] Petrus Johannes (Piet) OLIVIER, (seun van Frans Petrus OLIVIER en Wilhelmina Jacoba Nicolina LOUW) * 22.09.1913. Hy trou Sheila Muriel TROW, * 07.12.1918.

[A] Sandra Lee OLIVIER, * 13.11.1942.

[B] Peter Brian OLIVIER, * 13.11.1947.

[6] Anna Van Der Merwe OLIVIER, (dogter van Frans Petrus OLIVIER en Wilhelmina Jacoba Nicolina LOUW) * 30.09.1925. Sy trou PN DU PREEZ.

(d) Petrus (Philippus) Johannes OLIVIER, * 05.04.1869 in Clanwilliam, � 21.07.1938 in Selborne Road Woodstock Skoonseun se huis. Hy trou in Wellington bgvg, Maria Gertruida VAN NIEKERK.

[1] Irene Maria Johanna OLIVIER. Sy trou Hubert LODGE.

[2] Maria Johanna OLIVIER. Sy trou Coetzee BENEKE.

[3] Maria Gertruida OLIVIER, * 06.11.1914. Sy trou Andries Jacobus WALTERS.

[A] Petrus Olivier WALTERS, * 02.08.1937. Hy trou Leonora ROLAND.

(e) Gert Johannes OLIVIER, * 22.08.1871.

(f) Johannes Jacobus OLIVIER, * 17.11.1873.

(g) Barend Jacobus (Johannes) OLIVIER, * 20.04.1876 in Drilrivier dist. Clanwilliam, � 03.05.1938 in Drilrivier dist. Clanwilliam. Hy trou Anna Elizabeth KOTZE, * 09.09.1889, � 12.05.1958.

[1] Petrus Johannes OLIVIER.

[2] Floris Johannes Kotze OLIVIER.

[3] Johanna Maria OLIVIER.

[4] Cecilia Gesie Elizabeth OLIVIER.

[5] Anna Elizabeth OLIVIER.

(h) Johanna Maria OLIVIER, * 01.08.1878.

(i) Andries Abraham Benjamin OLIVIER, * 06.10.1880.

(j) Francina Martina Magdalena OLIVIER, * 09.12.1882.

(k) Philippus Joseph OLIVIER, * 05.08.1885, � 23.12.1927 in Huis v. PJ Burger Clanwilliam 42:04:11.

(l) Elizabeth Wilhelmina OLIVIER, * 17.11.1887.

(4) Andries Philippus OLIVIER.

(5) Jan Willem Barend OLIVIER, * 05.1848 in Clanwilliam, � 17.04.1923 in Kareekop dist Williston.

(6) Gert Hendrik OLIVIER, * c 1850-1860. Hy trou (1) Sienie NN. Hy trou (2) c. 1890, Cecilia Gezie Elizabeth (Nonnie) KOTZE, * 07.06.1860.

(a) Frans OLIVIER, (seun van Gert Hendrik OLIVIER en Sienie NN).

(b) Gert OLIVIER, (seun van Gert Hendrik OLIVIER en Sienie NN).

(c) Sienie OLIVIER, (dogter van Gert Hendrik OLIVIER en Sienie NN).

(d) Floris Johannes Petrus OLIVIER, (seun van Gert Hendrik OLIVIER en Cecilia Gezie Elizabeth (Nonnie) KOTZE) * 10.1891, � 14.10.1964. Hy trou Hester Sophia LAUSBERG, * 05.05.1902, � 23.11.1982.

[1] Celias Leonardus Eduard OLIVIER, * c. 1925, � 1999 in 74 jaar.

[2] Johanna OLIVIER, * c. 22.03.1930 in Clanwilliam, � c. 09.2003 in 73 jaar. Sy trou Leon PIENAAR.

[A] Deon PIENAAR.

[3] Floris Johannes Petrus OLIVIER, * 19.09. c. 1932, � 04. c. 1999. Hy trou Lorna Mary BRABRANDT, * c. 1950, � c. 1997 in c. 47 jaar.

[A] Johann Petrus OLIVIER, * 26.12.1968.

[B] Zania OLIVIER, * 20.11.1971.

[C] Mariaan OLIVIER, * 25.05.1973.

[4] Gert Hendrik OLIVIER, * 25.10.1934, � 19.06.1983. Hy trou 30.06.1962, Ester Maria SWANEPOEL, * 22.06.1938 in Beaufort-Wes.

[A] Magdaleen OLIVIER, * 19.01.1964. Sy trou Stefan ERNEST.

[B] Gert Hendrik OLIVIER, * 23.04.1965. Hy trou Mare ESTERHUYSE.

1. Francis OLIVIER, * 24.06.1999.

2. Jesica Esther OLIVIER, * 08.07.2001.

[C] Jaco Niel OLIVIER, * 21.11.1969. Hy trou Nicolette STEYN.

[5] Marthinus Christiaan OLIVIER, * 24.05.1936.

[6] Philippus Stephanus (Stevie) OLIVIER, * 06.02.1939 in Remhoogte dist. Clanwilliam. Hy trou 02.07.1966 in Stellenbosch Moederkerk, Maria Hendrika GELDENHUYS, * 11.11.1940 in Skilpadsgat dist. Caledon.

[A] Maria Hendrika (Madri) OLIVIER, * 06.09.1967. Sy trou Matthys Louis CARSTENS.

1. Matthys Louis CARSTENS, * 25.11.1999.

2. Stephan Christian CARSTENS, * 12.06.2001.

3. Ongebore CARSTENS, * 23.02.2004.

[B] Hester Sophia (Estea) OLIVIER, * 07.05.1969 in Oranjesight. Sy trou 27.09.1997 in Tussen Simondium/Franschoek Angl. Kerk, William EVANS.

[C] Annamarie OLIVIER, * 17.04.1972 in Bellville.

[D] Laetitia OLIVIER, * 02.08.1974 in Bellville. Sy trou 07.10.2000 in Paarl, Charl JOUBERT.

[E] Philippus Stephanus OLIVIER, * 12.11.1980 in De Doorns.

[7] Jaun Louis OLIVIER, * 01.10.1942. Hy trou (1) Henda GROBLER. Hy trou (2) Mariaan VAN WYK.

[A] Tania OLIVIER, (dogter van Jaun Louis OLIVIER en Henda GROBLER) * 13.02.1969.

[B] Jaun Louis OLIVIER, (seun van Jaun Louis OLIVIER en Henda GROBLER) * 27.08.1971.

[8] Cecilia Gezie Elizabeth (Elsa) OLIVIER, * 04.11.1944. Sy trou 1968, John WALTON, * 27.08.1943, � 2003.

[A] Waune WALTON, * 02.10.1969.

[B] Lizelle WALTON, * 18.05.1973.

[C] Ilse WALTON, * 21.01.1979.

(e) Maria M.M. OLIVIER, (dogter van Gert Hendrik OLIVIER en Cecilia Gezie Elizabeth (Nonnie) KOTZE) � in Huis Magnolia Bellville. Sy trou Giel STEENKAMP.

(f) Philippus Petrus OLIVIER, (seun van Gert Hendrik OLIVIER en Cecilia Gezie Elizabeth (Nonnie) KOTZE) * 30.08.1899, � ??.11.1969 in Citrusdal. Hy trou (1) in Citrusdal afd. Clanwilliam bgvg, Helena Johanna Maria THERON, * c. 15.11.1899 in Piketberg, � 15.04.1930 in 30j 5md Griep epidemie Clanwilliam. Hy trou (2) Martha Magdalena (Baby) KOTZE.

[1] Gert Hendrik OLIVIER, (seun van Philippus Petrus OLIVIER en Helena Johanna Maria THERON) * 11.10.1919 in Clanwilliam, � 25.01.1989 in Mosselbaai. Hy trou Elizabeth Maria GROENEWALD, * 30.09.1926.

[A] Philip Petrus OLIVIER, * 15.05.1948. Hy trou (1) Martha Magdalena BASSON. Hy trou (2) Marike KLEYNHANS.

1. Gerrit OLIVIER, (seun van Philip Petrus OLIVIER en Martha Magdalena BASSON).

2. Hugo OLIVIER, (seun van Philip Petrus OLIVIER en Martha Magdalena BASSON) � 2001 in Motorongeluk.

3. Renske OLIVIER, (dogter van Philip Petrus OLIVIER en Martha Magdalena BASSON). Sy trou Jacques FERREIRA.

4. Elmarie OLIVIER, (dogter van Philip Petrus OLIVIER en Martha Magdalena BASSON). Sy trou Hendrik SWART.

[B] Adolf Coenraad OLIVIER, * 12.07.1949. Hy trou Susanna Maria WEBSTER.

1. Maria Elizabeth OLIVIER. Sy trou Kobus KRUGER.

2. Alida OLIVIER. Sy trou Gert VAN DER MERWE.

3. Karin OLIVIER. Sy trou Wikus KRUGER.

[C] Gert Hendrik OLIVIER, * 08.04.1951. Hy trou M. (Grieta) ZANDBERG.

1. Elzett OLIVIER. Sy trou Gerhard KOTZE.

2. Lisl OLIVIER. Sy trou Jean COETZEE.

[D] Maria Christina OLIVIER, * 19.09.1954. Sy trou PN VAN DER WESTHUIZEN.

[E] Schalk Van der Merwe OLIVIER, * 05.09.1961. Hy trou Rolina ERASMUS.

1. Anel OLIVIER, * in Nog op skool (2006).

2. Gert Hendrik OLIVIER, * in Nog op skool (2006).

[F] Helena OLIVIER, * 20.04.1966. Sy trou Jacques MULLER.

1. Gerdi OLIVIER, * in Nog op skool (2006).

2. Neleh MULLER, * 01.2004 in 1j 8md Sept 2006.

[2] Gesina Helena OLIVIER, (dogter van Philippus Petrus OLIVIER en Helena Johanna Maria THERON) * c. 1923, � in Alreeds oorlede (Sept. 2006). Sy trou PN KOTZE.

[A] Philip KOTZE.

[B] Hennie KOTZE.

[3] Cecilia Geesie OLIVIER, (dogter van Philippus Petrus OLIVIER en Helena Johanna Maria THERON) * c. 1925. Sy trou PN GIRD.

[A] Christopher GIRD.

[B] Steven GIRD.

[4] Kowie Theron OLIVIER, (seun van Philippus Petrus OLIVIER en Helena Johanna Maria THERON) * c. 1927. Hy trou PN DE JAGER.

[A] Tessa DE JAGER.

[B] Petro DE JAGER.

(g) Charles OLIVIER, (seun van Gert Hendrik OLIVIER en Cecilia Gezie Elizabeth (Nonnie) KOTZE).

(h) Elizabeth (Bettie) OLIVIER, (dogter van Gert Hendrik OLIVIER en Cecilia Gezie Elizabeth (Nonnie) KOTZE) � in 103 j Was in koerant. Sy trou Willie OLIVIER.

(7) Alie Margrietha OLIVIER.

(8) Willem Petrus OLIVIER.

f. Louisa Magdalena OLIVIER, (dogter van Francois Gysbert OLIVIER en Maria Susanna MEYER) * 28.07.1810. Sy trou Petrus Louis NOLTE, * 01.12.1808, � 22.08.1877.

g. Gerrit Hendrik OLIVIER, (seun van Francois Gysbert OLIVIER en Maria Susanna MEYER) * 20.11..1814 in Tulbagh, � 11.06.1874 in Victoria-Wes. Hy trou 04.11.1839 in Swartland, Martha Cecilia VISSER (dogter van Gerhardus Jurgen VISSER en Hester Cecilia LIEBENBERG).

(1) Hester Jacoba OLIVIER.

(2) Frans Gysbert OLIVIER, * c. 1842 in Piketberg, � 20.04.1881 in Tweedefontein Victoria-Wes. Hy trou Susanna Maria MEYER.

(a) Maria OLIVIER.

(b) Pieter Gideon OLIVIER.

(c) Martha OLIVIER.

(d) Susanna OLIVIER.

(e) Hester OLIVIER.

(3) Susanna Maria OLIVIER.

(4) Louisa Jacoba OLIVIER. Sy trou Johannes Hendrik VAN HEERDEN, * 1845, � 1884 in Hoekplaas Victoria-Wes.

(5) Gerrit Hendrik OLIVIER, * c. 1856 in Victoria-Wes, � 29.04.1884 in Hoekplaats Victoria-Wes.

(6) Pieter Gideon OLIVIER.

(7) Johannes Lubbe OLIVIER.

h. Andries Philippus OLIVIER, (seun van Francois Gysbert OLIVIER en Maria Susanna MEYER) * 15.03.1815 in Tulbagh, � 10.12.1868 in Kwee Kiva Victoria-Wes. Hy trou 22.04.1839 in Swartland Malmesbury, Cornelia Margaretha LUBBE, * 26.10.1821 in Tulbagh (dogter van Johannes Paulus LUBBE en Cornelia Margaretha SMIT).

(1) Cornelia Margaretha OLIVIER, * 10.04.1844. Sy trou 19.05.1862 in Victora-Wes, Dirk Johan Frederick LOBRIET.

(2) Susanna Maria OLIVIER, * 08.08.1846.

(3) Margaretha Jacoba OLIVIER, * 26.06.1848.

(4) Francois Gysbert OLIVIER, * 28.07.1852.

(5) Louisa Helena OLIVIER, * 12.11.1854, � 03.08.1922, begrawe in Edenburg OVS.

(6) Johannes Paulus OLIVIER, * 6.04.1856, � 11.08.1947. Hy trou Magdalena Maria HUGO, * 15.02.1863, � 17.02.1938.

(7) Andries Philippus OLIVIER, * 01.08.1858 in Kwee Kiva Victoria-Wes, � 30.05.1905 in Yzerkoppen Victoria-Wes. Hy trou (1) Magdalena Maria HUGO, � 29.04.1898. Hy trou (2) Cornelia Margaretha Liebenberg ENGELS.

(a) Andries Philippus OLIVIER, (seun van Andries Philippus OLIVIER en Magdalena Maria HUGO) * 03.1879 in Victoria-Wes, � 21.01.1955 in Victoria-Wes Brinkmanstr. Hy trou Johanna Maria OLIVIER.

(b) Jacobus Pieter Hugo OLIVIER, (seun van Andries Philippus OLIVIER en Magdalena Maria HUGO) * 28.02.1881 in Victoria-Wes, � 09.08.1951 in Victoria-Wes Kerkstraat. Hy trou in Victoria-Wes, Maria Magrietha Susanna NOLTE, * 18.02.1880 in Victoria-Wes (dogter van Petrus Louis NOLTE en Maria Wilhelmina Johanna DU TOIT), � 26.10.1939 in Vrouenskuil Victoria-Wes.

[1] Andries Philippus OLIVIER, * 15.03.1906, � 15.03.1906.

[2] Maria Johanna OLIVIER, * 03.03.1907.

[3] Andries Philippus OLIVIER, * 27.04.1908, � 04.09.1908.

[4] Petrus Louis OLIVIER, * 24.03.1909, � 1909.

[5] Jacobus Pieter Hugo OLIVIER, * 22.06.1910.

[6] Petrus Louis OLIVIER, * 10.07.1912.

[7] Johannes Paulus OLIVIER, * 21.05.1914.

[8] Andries Philippus OLIVIER, * 29.09.1916.

[9] Hugo OLIVIER, * 11.01.1920.

[10] Magdalena Maria Hugo OLIVIER, * 10.06.1921. Sy trou PN VORSTER.

[11] Victor Hugo OLIVIER, * 22.02.1924.

[12] Louis Nolte OLIVIER, * 26.06.1926.

(c) Susanna Wilhelmina OLIVIER, (dogter van Andries Philippus OLIVIER en Magdalena Maria HUGO). Sy trou Matthys Abraham DE VRIES.

(d) Margaretha Cornelia OLIVIER, (dogter van Andries Philippus OLIVIER en Magdalena Maria HUGO) * 08.11.1884 in Victoria-Wes, � 14.02.1918 in Valkenberg Hospitaal Kaapstad.

(e) Maria Magdalena OLIVIER, (dogter van Andries Philippus OLIVIER en Magdalena Maria HUGO). Sy trou Charles BOYD.

(f) Magdalena Maria OLIVIER, (dogter van Andries Philippus OLIVIER en Magdalena Maria HUGO). Sy trou PN MALAN.

(g) Jacoba Gertruida OLIVIER, (dogter van Andries Philippus OLIVIER en Magdalena Maria HUGO).

(h) Johannes Paulus OLIVIER, (seun van Andries Philippus OLIVIER en Magdalena Maria HUGO).

(i) Pieter Hugo OLIVIER, (seun van Andries Philippus OLIVIER en Magdalena Maria HUGO).

(j) Hugo OLIVIER, (seun van Andries Philippus OLIVIER en Magdalena Maria HUGO) * c. 01.1897 in Yzerkoppen dist. Victoria-Wes, � 17.09.1921 in Driefontein dist. Victoria-Wes.

(k) Christiaan De Wet OLIVIER, (seun van Andries Philippus OLIVIER en Cornelia Margaretha Liebenberg ENGELS) * 06.09.1900 in Yzerkoppen Victoria-Wes, � 15.11.1905 in Victoria-Wes.

(l) Catharina Martha Helena OLIVIER, (dogter van Andries Philippus OLIVIER en Cornelia Margaretha Liebenberg ENGELS) * 30.11.1901.

(8) Pieter Johannes OLIVIER, * 14.11.1860 in Kweekwa Victoria-Wes, � 20.05.1936 in Schoongezight Victoria-Wes. Hy trou in Victoria-Wes, Christina Francina HUGO, * in De Aar.

(a) Andries Philippus OLIVIER, * c. 02.1884 in Victoria-Wes, � 25.03.1941 in Ruigtefontein dist. Victoria-Wes. Hy trou Maria Elizabeth BOSMAN.

[1] Pieter Johannes OLIVIER.

[2] Alberta Van Wyk OLIVIER.

[3] Andries Philippus OLIVIER.

(b) Thomas Hugo OLIVIER, * in Victoria-Wes, � 28.07.1944 in Witkrans Victoria-Wes. Hy trou in Victoria-Wes, Christina Jacomina VAN WYK, * 12.1888 in Victoria-Wes, (dogter van Jan Abraham VAN WYK en Elizabeth Margaretha CLAASSENS), � 15.04.1951 in Victoria-Wes Cypressstraat.

[1] Elizabeth Margaretha OLIVIER. Sy trou Carl Christiaan MANGOLD.

[2] Christina Francina OLIVIER. Sy trou Calvin John Brink MOLLETT.

[3] Pieter Johannes OLIVIER.

[4] Johannes Van Wyk OLIVIER.

(c) Jacobus Wouter OLIVIER, * 14.12.1890 in Victoria-Wes, � 31.07.1944 in Valsvlak Victoria-Wes. Hy trou in Franschhoek, Margaretha Johanna TREURNICHT, * 29.05.1895 in Franschhoek (dogter van Johannes Stephanus TREURNICHT en onbekend), � 05.10.1953 in Victoria-Wes.

[1] Johannes Stephanus OLIVIER.

[2] Pierre Johan OLIVIER, * c. 02.1920 in Victoria-Wes, � 10.10.1951 in Victoria-Wes. Hy trou Magdalena Sophia ROOS.

[A] Joreta OLIVIER.

[B] Lorraine OLIVIER.

(9) Jacoba Gertruida OLIVIER, * 1.09.1863.

i. Philippus Daniel OLIVIER, (seun van Francois Gysbert OLIVIER en Maria Susanna MEYER) * 20.04.1820 in Roodezandkloof Tulbagh, � 24.09.1888 in Rietfontein Piketberg. Hy trou Elsie Gertruida Petronella BURGER, * 30.06.1823 in Geluksrivier 2 Riviere dist Oudtshoorn Tulbagh (dogter van Barend Frederik BURGER en Adriana Johanna Catharina LUBBE), � 24.09.1852 in Attequasvallei dist. Oudtshoorn (20j.01md.16d).

(1) Johanna A. OLIVIER.

(2) Francois Gysbert OLIVIER.

(3) Susanna M. OLIVIER.

(4) Barend Jacobus OLIVIER, * c. 04.1848 in Malkopsvley Piketberg, � 29.09.1900 in Herculesfontein. Hy trou Johanna Maria Catharina WITSCHE.

(a) Philippus Daniel OLIVIER.

(b) Maria Cornelia OLIVIER.

(c) Elsie Gertruida Petronella OLIVIER.

(d) Johanna Maria Catharina OLIVIER.

(5) Philippus Willem Schalk OLIVIER, * 03.10.1849 in Kardouw Piquetberg, � 23.01.1905 in Tulbagh, begrawe in Tulbagh Oude Kerk Volksmuseum. Hy trou Gertruida Johanna Petronella BONTHUYS.

(a) Elizabeth Catharina OLIVIER.

(b) Elsje Gertruida Petronella OLIVIER. Sy trou Johan W.L. BONTHUYS.

(c) Pieter Jacob OLIVIER.

(d) Gertruida Johanna Petronella OLIVIER.

(6) Elsje Gertruida Petronella OLIVIER.

(7) Willem Benjamin OLIVIER, * c. 12.1852 in Piketberg, � 18.06.1915 in Tulbagh. Hy trou in Tulbagh, Maria Francina BONTHUYS.

(a) Elizabeth Catharina OLIVIER, * 04.1880 in Tulbagh, � 21.05.1953 in Grootte Schuur Hospitaal Kaapstad. Sy trou William Charles George FRANCK.

[1] Maria Frances Wilhelmina FRANCK.

[2] William Olivier Garcia FRANCK.

(b) Philip Daniel OLIVIER.

(c) Ellie Gertruida Petronella OLIVIER. Sy trou Ockie DE VILLIERS.

(d) Maria Francina OLIVIER. Sy trou John A. HOLTZHAUSEN.

(e) Gertruida Johanna Petronella OLIVIER.

(8) Arend A. Von Wieligh OLIVIER.

(9) Louis H. OLIVIER.

(10) Jan Gysbert OLIVIER.

(11) Gerbrecht Cristina OLIVIER.

(12) Andries Philippus Petrus OLIVIER.

(13) Margaretha J.N. OLIVIER.

(14) Johanna Elizabeth Susanna OLIVIER.

(15) Gertruida Hendrika OLIVIER.

(16) Maria Francina OLIVIER.

(17) Philippus Daniel OLIVIER.

j. Pieter Gideon OLIVIER, (seun van Francois Gysbert OLIVIER en Maria Susanna MEYER) * 17.09.1823 in Tulbagh, � 30.11.1893 in Middelwater dist. Carnarvon. Hy trou Maria Elizabeth GEYSER, * 21.09.1885, � 07.01.1956.

(1) Francois Gysbert OLIVIER.

(2) Petronella Jacoba OLIVIER. Sy trou 22.07.1867 in Victoria-Wes, Willem KEMPEN.

(3) Susanna Maria OLIVIER. Sy trou Johannes R.J. VAN RENSBURG.

(4) Maria Elizabeth OLIVIER. Sy trou David LUBBE.

(5) Louisa Helena OLIVIER. Sy trou Jan SMIT.

(6) Pieter Gideon OLIVIER.

(7) Wilhelmina Johanna OLIVIER, * 13.08.1861 in dist Loxton (Kiewietsvlugkraal?), � 02.08.1945. Sy trou Jan Hendrik NOLTE, * 09.05.1846, � 27.01.1900.

(8) Martha Gertruida OLIVIER. Sy trou Albertus JANSEN.

(9) Anna Susanna OLIVIER. Sy trou Hendrik BARNARD.

F. Ockert Petrus Jacobus (Okker) OLIVIER, * 1727, � 1839. Hy trou 19.05.1755 in Tulbagh, Dirkje OLIVIER, * 1734 (dogter van Johannes OLIVIER en Cecilia DU PREEZ).

1. Hester Cecilia OLIVIER. Sy trou (1) 30.05.1773, Marthinus Gerhardus OOSTHUIZEN, � 1838. Sy trou (2) 23.09.1792 in Kaapstad, Johannes Petrus MEINTJES (seun van Johannes MEINTJIES en Jacoba VAN WYK).

2. Johannes Stephanus OLIVIER, * 1759, � c. 1822 in Buffelbosch Rivier George. Hy trou 21.04.1782, Johanna VAN DEN BERG.

a. Ockert Johannes OLIVIER. Hy trou 05.10.1806 in Swellendam, Anna Elisabeth DU PREEZ (dogter van Herculaas DU PREEZ en Johanna Dorothea STRYDOM).

(1) Johannes Stephanus OLIVIER.

(2) Johanna Petronelle Dorothea OLIVIER, * 15.06.1810 in Zeekoeirivier dist. Oudtshoorn, � 26.09.1865 in Andrieskraal 55j 3m 1d. Sy trou 07.09.1828 in George, Johannes Frederick DU TOIT, * 13.09.1809 (seun van Johannes Jacobus DU TOIT en Jacomina Christina POTGIETER).

(a) Elizabeth Maria Cecilia DU TOIT, * 11.02.1844. Sy trou 19.05.1862 in Oudtshoorn, Louis Petrus Jacobus OLIVIER, * 30.03.1843 (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Catharina Elisabeth FOURIE).

[1] Johanna Petronella Dorothea OLIVIER, * 25.07.1864 in Oudtshoorn.

[2] Catharina Elizabeth OLIVIER, * 02.08.1866 in Oudtshoorn.

[3] Elizabeth Maria Cecilia OLIVIER, * 30.10.1868 in Oudtshoorn. Sy trou Johannes Jacobus DU TOIT (seun van Johannes Frederick DU TOIT en Johanna Petronelle Dorothea OLIVIER).

[A] Louis Petrus Jacobus DU TOIT, * 07.01.1894 in Rietfontein.

[B] Jan Frederik DU TOIT, * 04.04.1898 in Rietfontein.

[C] Elizabeth Maria Cecilia DU TOIT, * 09.12.1900.

[D] Dirkie Petronella DU TOIT, * 08.04.1903 in Buffelskloof.

[E] Johanna Petronella Dorothea DU TOIT, * 19.11.1905 in Rietfontein.

[F] Martha Maria DU TOIT, * 05.03.1909.

[4] Willem Gerhardus OLIVIER, * 07.05.1871.

[5] Johannes Frederick Du Toit OLIVIER, * 15.08.1873.

[6] Louis Petrus Jacobus OLIVIER, * 12.12.1875.

[7] Andries Hermanus OLIVIER, * 23.04.1878 in Oudtshoorn.

[8] Ockert Johannes Frederik OLIVIER, * 19.10.1880 in Oudtshoorn.

[9] David Hermanus OLIVIER, * 03.11.1882, � 13.09.1949, begrawe in Volmoed. Hy trou 24.02.1905 in Oudtshoorn, Susanna Johanna JANSE VAN RENSBURG, * 04.02.1882 in Oudtshoorn, � 27.06.1963 in Oudtshoorn.

[A] Lewis (Louis?) Petrus Jacobus OLIVIER, * 10.07.1907.

[B] Frederik Johannes Hermanus OLIVIER, * 15.11.1909.

[C] David Hermanus OLIVIER, * 26.11.1912.

[D] Hendrina Cecilia OLIVIER, * 16.12.1915.

[10] Hercules Petrus Jacobus OLIVIER, * 24.10.1884 in Armoed, � 26.06.1923 in Klipdrift dist. Oudtshoorn. Hy trou Catharina Petronella ZAAYMAN.

[A] Catharina Petronella OLIVIER, * 23.10.1912 in Oudtshoorn.

[B] Elizabeth Maria Cecilia OLIVIER, * 27.02.1917 in Oudtshoorn.

[C] Johanna Dorothea OLIVIER.

[11] Louis Petrus Jacobus OLIVIER, * 22.10.1886.

(b) Anna Elizabeth DU TOIT, * 22.08.1831 in Twee Rivieren, � 13.02.1861 in Welgevonden Oudtshoorn. Sy trou 22.11.1852 in George, Ockert Johannes Matthys OLIVIER, * 04.08.1827 in Oudtshoorn (seun van Hendrik Jacobus OLIVIER en Hester Magdalena DU PREEZ), � 28.02.1898.

[1] Hendrik Jacobus Zacharias OLIVIER, * 24.06.1854 in Oudtshoorn, � 24.11.1942, begrawe in Christiana. Hy trou Anna Maria CALITZ.

[A] Ockert Johannes Matthys OLIVIER, * 03.05.1890.

[B] Anna Maria Elizabeth Susara OLIVIER, * 01.01.1892.

[C] Michiel Jacobus OLIVIER, * 30.11.1893.

[D] Johanna Petronella OLIVIER, * 22.11.1895.

[E] Jacoba Hendrina OLIVIER, * 22.11.1898 in Buffelskloof Dist. Calitzdorp, � 02.06.1970, begrawe in Christiana.

[F] Hendrik Jacobus OLIVIER, * 02.11.1902.

[2] Johanna Petronella Dorothea OLIVIER, * 19.05.1856 in Oudtshoorn, � 05.03.1921, begrawe in Buffelskloof Calitzdorp. Sy trou Matheus Christiaan CALITZ.

[A] Anna Elizabeth CALITZ, * 05.06.1880.

[B] Gert Andries CALITZ.

[C] Ockert Johannes Mattheus CALITZ.

[D] Gesina Wilhelmina Magdalena CALITZ.

[3] Johannes Frederik OLIVIER, * 20.04.1858 in Oudtshoorn.

[4] Esther Magdalena OLIVIER, * 23.03.1860.

(c) Johannes Jacobus DU TOIT. Hy trou Elizabeth Maria Cecilia OLIVIER, * 30.10.1868 in Oudtshoorn (dogter van Louis Petrus Jacobus OLIVIER en Elizabeth Maria Cecilia DU TOIT).

[1] (sien kinders bo)

(d) Ockert Johannes Frederick DU TOIT.

(e) Johanna Petronella Dorothea DU TOIT.

(f) Jacomina Christina DU TOIT.

(g) Hercules Petrus Jacobus DU TOIT.

(3) Hercules Petrus Jacobus OLIVIER. Hy trou 10.02.1839 in George, Anna Maria Margaretha HOFFMAN.

(a) Petronella Anna Martha OLIVIER, * 26.07.1848.

(b) Anna Johanna Herculina OLIVIER, * 09.05.1857 in Oudtshoorn. Sy trou 04.05.1874 in Uniondale, Johan Frederick COETZEE, * 08.02.1849.

(4) Ockert Johannes Stephanus OLIVIER, * 17.09.1815. Hy trou 03.10.1836 in George, Catharina Barendina SNYGANS.

(a) Anna Elizabeth OLIVIER, * 01.04.1838. Sy trou 16.06.1856 in Oudtshoorn, Stephanus Hermanus Hendrik Petrus ZEELIE.

[1] Magdalena Susanna ZEELIE.

(b) Hester Petronella Jacoba OLIVIER, * 31.10.1839.

(c) Ockert Johannes Stephanus OLIVIER, * 18.11.1841 in Gamka, � 27.03.1903 in Goedeverwachting. Hy trou 11.05.1863 in Oudtshoorn, Maria Elizabeth RHEEDER (dogter van Benjamin Fredeman RHEEDER en Anna Emmerentia Jacoba GRUNDLINGH), � 18.02.1900.

[1] Anna Elizabeth Catharina OLIVIER, * 29.07.1864 in Oudtshoorn. Sy trou Cornelis Johannes GRUNGLING.

[2] Catharina Barendina OLIVIER, * 29.08.1865 in Oudtshoorn. Sy trou Johannes RENSBURG.

[3] Maria Elizabeth OLIVIER, * 29.01.1868 in Gamka. Sy trou Hans Jacob BRITZ.

[4] Ockert Johannes Stephanus OLIVIER, * 25.03.1870 in Calitzdorp, � 13.05.1948 in Queenstown. Hy trou Beatrix Maria Gertruida STASSEN, � 30.09.1942.

[A] Ockert Johannes Stephanus OLIVIER.

[B] Carel Christian OLIVIER, * 18.11.1901 in Calitzdorp, � 16.09.1946 in Oudtshoorn Hospitaal, begrawe in Calitzdorp. Hy trou (1) Hester MEIRING, � 1927. Hy trou (2) in De Hoop Oudtshoorn, Emmarentia Cornelia SWART, * 26.10.1905 in Oudtshoorn (dogter van Dirk Adrian SWART en Christina Susanna FOUCHE), � 14.06.1952 in Calitzdorp (Eie huis Vlakte).

1. Christina Susanna OLIVIER, (dogter van Carel Christian OLIVIER en Emmarentia Cornelia SWART) * 06.08.1932. Sy trou Louis Jacobus Cornelis VAN TONDER.

2. Beatrix Maria OLIVIER, (dogter van Carel Christian OLIVIER en Emmarentia Cornelia SWART) * 16.10.1933.

3. Ockert Johannes Stephanus OLIVIER, (seun van Carel Christian OLIVIER en Emmarentia Cornelia SWART) * 06.12.1934.

4. Dirk Adriaan Hendrik OLIVIER, (seun van Carel Christian OLIVIER en Emmarentia Cornelia SWART) * 26.07.1936.

5. Carel Christian OLIVIER, (seun van Carel Christian OLIVIER en Emmarentia Cornelia SWART) * 15.10.1938.

6. Johannes Carel OLIVIER, (seun van Carel Christian OLIVIER en Emmarentia Cornelia SWART) * 02.05.1940.

7. Emmerentia Cornelia OLIVIER, (dogter van Carel Christian OLIVIER en Emmarentia Cornelia SWART) * 31.01.1944.

[C] Cornelia Johanna Wilhelmina P. OLIVIER. Sy trou Jan Daniel MEIRING.

[D] Maria Elizabeth OLIVIER. Sy trou Jan NEL.

[E] Benjamin Vreedeman OLIVIER.

[F] Beatrix Maria Gertruida OLIVIER. Sy trou Carel Christian STASSEN.

[G] Johannes Nicolaas OLIVIER. Hy trou Helena Jacoba STRYDOM.

1. Ockert Johannes Stephanus OLIVIER, * 24.07.1935.

2. Beatrix Maria Gertruida OLIVIER, * 10.03.1937.

3. Helena Jacoba OLIVIER, * 28.10.1938.

4. Cornelia Johanna OLIVIER, * 28.10.1938.

5. Coenraad Nicolaas OLIVIER, * 17.12.1939.

6. Elizabeth Margaretha OLIVIER, * 10.03.1942.

[H] Frans Stassen OLIVIER.

[I] Magrieta Susanna OLIVIER. Sy trou Benjamin GROBLER.

[5] Hester Maria Margaretha OLIVIER, * 27.02.1873 in Gamka. Sy trou Matthys Johannes OLIVIER.

[A] Stefanus Johannes OLIVIER, * 11.09.1893 in Gamka.

[B] Maria Elizabeth OLIVIER, * 06.09.1895.

[C] Anna Magdalena Jacoba OLIVIER, * 16.03.1898.

[D] Ockert Johannes Stefanus OLIVIER, * 12.06.1900.

[E] Matthys Johannes OLIVIER, * 14.03.1903 in Gamka.

[F] Hester Maria Margaretha (Iris) OLIVIER, * 07.12.1905, � 20.04.1993. Sy trou Horace Hendrik J. (Boy) TERRY, * 06.08.1904, � 29.04.1964.

[G] Johannes Michael OLIVIER, * 27.09.1910, � 01.10.1975.

[H] Catharina Margaretha OLIVIER, * 14.06.1914.

[6] Benjamin Vredeman OLIVIER, * 14.09.1875 in Gamka dist. Calitzdorp, � 24.06.1930 in Goedeverwachting. Hy trou Cornelia Mageretha Johanna VAN GREUNEN, * 08.01.1884 in Welbedacht.

[A] Cornelia Mageretha Johanna OLIVIER, * 21.02.1906. Sy trou Andries Alberts.

[B] Maria Elizabeth OLIVIER, * 09.06.1907.

[C] Ockert Johannes Stephanus (Okkie) OLIVIER, * 17.07.1908, � 09.03.1993. Hy trou Susanna Jacoba (Sankie) SWART, * 25.05.1911, � 09.08.1997.

1. Olive OLIVIER. Hy trou Aletta FOURIE.

a. Ockert OLIVIER.

b. Henriette OLIVIER.

2. Benjamin Vredeman OLIVIER. Hy trou Iris THYSSE.

a. Johan OLIVIER. Hy trou Amore NN.

(1) Chantel OLIVIER.

(2) Mariska OLIVIER.

b. Marius OLIVIER. Hy trou Lynette NN.

(1) Monr� OLIVIER.

(2) Micheala OLIVIER.

c. Ronel OLIVIER. Sy trou Frank CROONEY.

(1) Roelien CROONEY.

(2) Melissa CROONEY.

3. Esias Ignatius Johannes (Eric) OLIVIER. Hy trou Irene SMITH.

a. Sanet OLIVIER. Sy trou Johan WILKEN.

(1) Lionell WILKEN.

b. Andr� OLIVIER, * 1972.

c. Cristo OLIVIER, * 1972, � 1994.

[D] Hester Petronella OLIVIER, * 07.10.1910. Sy trou Sidney MINNIE.

[E] Engela Gasina Elizabeth OLIVIER, * 11.01.1912.

[F] Jan Cornelis Hendrik OLIVIER, * 31.07.1913.

[G] Benjamin Vredeman OLIVIER, * 09.12.1915.

[H] Adam Jonathan Johannes OLIVIER, * 28.09.1918, � 20.01.1987 in Oudtshoorn. Hy trou Hester W. (Hettie) NN, * 19.01.1916, � 16.09.2009 in Oudtshoorn.

[I] Frans Claasen OLIVIER, * 27.07.1920.

[J] Maria Elizabeth OLIVIER, * 09.09.1921.

[K] Daniel Benjamin OLIVIER, * 27.03.1923.

[L] Myra Johanna OLIVIER, * 14.04.1925 in Gamka Calitzdorp.

[M] Jacob Johannes Cromwell OLIVIER, * 14.04.1925 in Gamka Calitzdorp, � 14.12.2009. Hy trou Anna NN.

1. Johan OLIVIER, * 09.08.1956, � 01.10.2005. Hy trou Yolanda OLIVIER.

a. Jurian OLIVIER.

b. Jen� OLIVIER.

2. Anton OLIVIER, * 1961, � 23.12.2003.

3. Louine OLIVIER, � 1988 in Motorongeluk.

[N] NN OLIVIER, * 11.12.1927.

[7] Anna Catharina Barendina OLIVIER.

[8] Frans Claasen OLIVIER, * 25.09.1879 in Gamka dist. Calitzdorp.

[9] Jacob Johannes Salmon OLIVIER, * 06.10.1882 in Goedeverwachting, � 02.12.1907 in Goedeverwachting. Hy trou Anna Maria DU TOIT.

[10] Susara Johanna OLIVIER.

(d) Catharina Barendina OLIVIER, * 05.02.1845. Sy trou 17.02.1868 in Oudtshoorn, Andries Hermanus NORTJE (seun van Wynand Gerhardus NORTJE en Anna Maria BREIGHTENBACH).

[1] Hester Petronella Jacoba NORTJE, * 21.09.1877.

[2] George Christoffel NORTJE, * 15.05.1886 in Oudtshoorn. Hy trou 04.07.1905 in Oudtshoorn, Susarah Johanna POTGIETER, * 16.08.1887 in Wynandsrivier dist. Oudtshoorn.

(e) George Christoffel OLIVIER, * 16.01.1847.

(5) Andries Hercules Matthys OLIVIER.

(6) Jan Christoffel Cornelis OLIVIER.

(7) Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER, * 11.02.1823 in Uithoek, � 01.01.1905 in Buffeljachtsfontein. Hy trou (1) Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER, * 1829, (dogter van Cornelis Jacobus POTGIETER en Johanna Jacoba OLIVIER), � 19.10.1891 in Langverwacht. Hy trou (2) Johanna CLAASSEN.

(a) Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER, (seun van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER) * 13.10.1854 in Oudtshoorn, � 15.08.1940 in Tweeling. Hy trou in Calitzdorp, Anna Elizabeth Maria UNGERER.

[1] Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER, * c. 12.06.1884 in Oudtshoorn, � 24.06.1917 in Ladybrand.

[2] Martha Maria OLIVIER. Sy trou P.N. ELLIS.

[3] Susanna Dorothea Magdalena OLIVIER, * 17.01.1889 in Buffeljachtsfontein dist. Calitzdorp. Sy trou PN OBERHOLZER.

[4] Anna Elizabeth Maria OLIVIER. Sy trou PN MATHYSEN.

[5] Ockert Jacobus OLIVIER.

[6] Samuel Frederik OLIVIER, * c. 14.02.1904 in Ladybrand, � 12.03.1934 in Erland dist. Lindley. Hy trou Wilhelmina Anna Adriana ESTERHUYSE.

[A] Susanna Maria Jacoba OLIVIER, * 30.11.1932.

[7] Johanna Jacoba OLIVIER, * 03.1894 in Oudtshoorn, � 26.07.1924 in Dewetsdorp. Sy trou in Ladybrand, Hendrik Ockert OLIVIER.

[A] Anna Elizabeth Maria OLIVIER.

(b) Susanna Dorothea Cornelia Aletta OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER) * 18.06.1856 in Oudtshoorn.

(c) Anna Elizabeth OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER) * 21.01.1857.

(d) Martha Maria OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER) * 06.08.1858 in Oudtshoorn.

(e) Cornelis Andries Herculaas OLIVIER, (seun van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER) * 17.10.1860 in Oudtshoorn.

(f) Johanna Jacoba Dorothea OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER) * 23.10.1862 in Oudtshoorn.

(g) Aletta Susara OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER) * 14.08.1864 in Oudtshoorn.

(h) Hercules Petrus Jacobus OLIVIER, (seun van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER) * 26.08.1866 in Langverwacht.

(i) Susara Dorothea Petronella OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER) * 19.06.1868 in Oudtshoorn.

(j) Hermanus Johannes Stephanus OLIVIER, (seun van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER) * 02.08.1869 in Langverwacht.

(k) Ockert Johannes Stephanus OLIVIER, (seun van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER).

(l) Sophia Elizabeth Jacomina OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER en Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER) * 10.03.1875, � 25.06.1948. Sy trou VERWEY.

(8) Matthys Michiel Lodewyk OLIVIER, * 29.11.1826. Hy trou Hester Josina Philippina OLIVIER (dogter van Jan Christoffel OLIVIER en Martha Maria DU PREEZ).

(a) Ockert Johannes Jacobus OLIVIER, * 05.02.1850.

(b) Jan Christoffel Cornelis OLIVIER, * 02.08.1851.

(c) Martha Maria OLIVIER, * 29.12.1853.

(d) Johannes Philippus Christoffel OLIVIER, * 24.05.1862 in Oudtshoorn.

(e) Anna Elizabeth Petronella Jacoba OLIVIER, * 10.09.1863 in Oudtshoorn.

(f) Nicolaas Andries Petrus Jacobus OLIVIER, * 22.10.1864 in Oudtshoorn.

(g) Andries Albertus Jacobus OLIVIER, * 12.06.1866 in Andrieskraal dist Oudtshoorn.

b. Elsie (Elsje) Johanna OLIVIER, � 09.06.1842 in Roodeheuwel. Sy trou 07.04.1805 in Swellendam, Petrus NORTJE (seun van Jacobus (Jacob) NORTJE en Cornelia BEZUIDENHOUT).

(1) Petrus Jacobus NORTJE, * c. 1820. Hy trou 25.11.1861 in Oudtshoorn, Anna Catharina Margaretha OLIVIER, * 26.03.1820 (dogter van Hendrik Jacobus OLIVIER en Hester Magdalena DU PREEZ).

c. Dirkje OLIVIER. Sy trou 04.02.1809 in Swellendam, Matthys DU PREEZ (seun van Herculaas DU PREEZ en Johanna Dorothea STRYDOM).

(1) Anna Elizabeth DU PREEZ. Sy trou 01.04.1833 in George, Jan Christoffel OLIVIER (seun van Jan Christoffel OLIVIER en Martha Maria DU PREEZ).

(a) Dirkie Matthysina Stoffelina OLIVIER, * 17.10.1834.

(b) Jan Christoffel OLIVIER, * 12.08.1836.

(c) Martha Maria OLIVIER, * 20.07.1838. Sy trou Petrus Jacobus NORTIER.

[1] Jacob Johannes NORTIER.

(d) Matthys Johannes OLIVIER, * 02.12.1839. Hy trou 09.01.1867 in Oudtshoorn, Maria Elizabeth FOURIE, * c. 1845 (dogter van Louis Petrus FOURIE en Leah Jacoba STANDER), � 25.11.1871 in Haar pa se huis.

[1] Jan Christoffel OLIVIER, * 12.11.1868 in Oudtshoorn.

[2] Louis Petrus OLIVIER, * 19.10.1870 in Oudtshoorn.

(e) Anna Elizabeth Catharina OLIVIER, * 19.11.1841. Sy trou 08.04.1861 in Oudtshoorn, Hendrik Christoffel FOURIE, * 04.10.1838.

[1] Hendrik Petrus FOURIE. Hy trou Maria Catharina OLIVIER, * 19.12.1906 in Gamka-Oos, (dogter van Susanna Johanna OLIVIER).

(f) Jan Hercules Andries Stephanus OLIVIER, * 14.06.1845.

(g) Ockert Andries Johannes OLIVIER, * 20.11.1855 in Oudtshoorn.

d. Hendrik Jacobus OLIVIER, * 03.08.1789. Hy trou 02.1809 in Swellendam, Hester Magdalena DU PREEZ (dogter van Herculaas DU PREEZ en Johanna Dorothea STRYDOM).

(1) Johanna Petronella Jacoba OLIVIER, * 10.04.1811. Sy trou 16.08.1840 in George, Jocobus Marthinus THERON.

(2) Johannes Stephanus OLIVIER, * 20.04.1814 in Wynandsrivier dist. Oudtshoorn, � 12.06.1877 in Parys OVS Huis v. Ian Smith 63:01:18. Hy trou (1) 09.12.1844, Martha Elizabeth Maria CLAASSEN, * 25.10.1821 in Haningklip dist. George (dogter van Johannes Cornelis CLAASSEN en Johanna Catharina PIENAAR), � 07.08.1846 in dist. George 23j. Hy trou (2) in Parys, Geertruyda Johanna JORDAAN, * 23.02.1829.

(a) Hendrik Jacobus Johannes OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Martha Elizabeth Maria CLAASSEN) * 09.12.1844. Hy trou Hester Engela Cornelia ZWIEGELAAR.

[1] Susara Salomina Maria OLIVIER, * 02.11.1876 in Oudtshoorn.

(b) Martha Elizabeth Maria Johanna Catharina OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Martha Elizabeth Maria CLAASSEN) * 07.08.1846.

(c) Johannes Jacobus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Martha Elizabeth Maria CLAASSEN) * 13.06.1849.

(d) Johannes Stephanus Jacobus Lodewikus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Geertruyda Johanna JORDAAN) * 20.02.1851, � 12.05.1895 in Potchefstroom Tvl. Hy trou Johanna Katrina OLIVIER.

[1] Cornelia Elizabeth OLIVIER, * 02.09.1883, � 17.02.1966.

[2] Gertruida Johanna OLIVIER, * 12.09.1885, � 18.09.1949.

[3] Johannes Stephanus OLIVIER, * c.1887. Hy trou Margaretha Gertruida SMUTS.

[A] Sekstra Elizabeth Johanna OLIVIER, * 16.04.1930.

[4] Johanna Katrina OLIVIER, * c.1889. Sy trou Carl Frederick CORNELIUS.

[5] Maria Magdalena Jacoba OLIVIER, * 20.03.1890.

[6] Andries Petrus Stephanus OLIVIER, * c.1892, � 15.02.1926. Hy trou Magrietha Gertruida Sophia SMIDT.

[7] Gerharda Magdalena OLIVIER, * c.1894.

(e) Johanna Geertruida Sophia OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Geertruyda Johanna JORDAAN) * 11.04.1858 in Oudtshoorn.

(f) Hercules Louis Petrus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Geertruyda Johanna JORDAAN) * 09.04.1864 in Oudtshoorn.

(g) Gerharda Magdalena OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Geertruyda Johanna JORDAAN).

(h) Hester Magdalena OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Geertruyda Johanna JORDAAN).

(i) Hercules Petrus Daniel OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Geertruyda Johanna JORDAAN).

(j) Maria Catharina Margaretha Jacoba Hendrina OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Geertruyda Johanna JORDAAN) * 01.05.1868.

(k) Louis (Lewies) Hendrik OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Geertruyda Johanna JORDAAN) * c. 12.1872 in Grooteiland dist. Kroonstad, � 06.08.1896 in Parys.

(l) Johanna Petronella OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Geertruyda Johanna JORDAAN).

(m) Anna Elizabeth OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Geertruyda Johanna JORDAAN).

(3) Hercules Hendrik OLIVIER, * 15.06.1818 in Wynands Rivier, � 19.12.1884 in Kleinfontein. Hy trou 28.07.1845 in George, Helena Margaretha CLAASEN (dogter van Johannes Cornelis CLAASSEN en Johanna Catharina PIENAAR).

(a) Johanna Catharina OLIVIER.

(b) Hendrik Jacobus Hercules OLIVIER, * 28.10.1853 in Oudtshoorn.

(4) Anna Catharina Margaretha OLIVIER, * 26.03.1820. Sy trou 25.11.1861 in Oudtshoorn, Petrus Jacobus NORTJE, * c. 1820 (seun van Petrus NORTJE en Elsie (Elsje) Johanna OLIVIER).

(5) Hendrik Jacobus OLIVIER, * 26.10.1823.

(6) Ockert Johannes Matthys OLIVIER, * 04.08.1827 in Oudtshoorn, � 28.02.1898. Hy trou (1) 22.11.1852 in George, Anna Elizabeth DU TOIT, * 22.08.1831 in Twee Rivieren, (dogter van Johannes Frederick DU TOIT en Johanna Petronelle Dorothea OLIVIER), � 13.02.1861 in Welgevonden Oudtshoorn. Hy trou (2) 22.07.1861, Maria Elizabeth GERICKE.

(a) (sien kinders bo)

(b) Ockert Johannes OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Matthys OLIVIER en Maria Elizabeth GERICKE).

(c) Johan Godfried Hendrikus OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Matthys OLIVIER en Maria Elizabeth GERICKE) * 14.04.1862 in Oudtshoorn.

(d) Ockert Johannes Hendricus OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Matthys OLIVIER en Maria Elizabeth GERICKE) * 04.07.1864 in Oudtshoorn.

(e) Johan Petrus Jacobus OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Matthys OLIVIER en Maria Elizabeth GERICKE) * 16.09.1866 in Oudtshoorn.

(f) Ockert Johannes Willem Hendrik OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Matthys OLIVIER en Maria Elizabeth GERICKE) * 23.06.1868 in Oudtshoorn.

(g) Adriaan Marthinus OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Matthys OLIVIER en Maria Elizabeth GERICKE) * 05.07.1870.

(h) Maria Jacoba OLIVIER, (dogter van Ockert Johannes Matthys OLIVIER en Maria Elizabeth GERICKE).

(i) Hercules Petrus OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Matthys OLIVIER en Maria Elizabeth GERICKE).

(j) Johanna Hendrika OLIVIER, (dogter van Ockert Johannes Matthys OLIVIER en Maria Elizabeth GERICKE).

(k) Stephanus Janse OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Matthys OLIVIER en Maria Elizabeth GERICKE) * 24.03.1879 in Oudtshoorn.

(l) Johannes Stephanus OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Matthys OLIVIER en Maria Elizabeth GERICKE) * 06.07.1883 in Kaapkolonie, � 29.12.1901 in Aliwal-Noord Konsentrasiekamp.

e. Jan Christoffel OLIVIER, * 1792. Hy trou 02.1809 in Swellendam, Martha Maria DU PREEZ, * c. 21.07.1791 in dist. George (dogter van Herculaas DU PREEZ en Johanna Dorothea STRYDOM), � 01.08.1874.

(1) Jan Christoffel OLIVIER. Hy trou 01.04.1833 in George, Anna Elizabeth DU PREEZ (dogter van Matthys DU PREEZ en Dirkje OLIVIER).

(a) (sien kinders bo)

(2) Johanna Petronella Catharina OLIVIER. Sy trou 07.09.1828 in George, Matthys STRYDOM.

(3) Anna Elisabeth OLIVIER, * 08.06.1814 in Andrieskraal. Sy trou 02.10.1831 in George, Petrus Jacobus DU TOIT, * 26.11.1807 (seun van Johannes Jacobus DU TOIT en Jacomina Christina POTGIETER).

(a) Jacomina Christiana DU TOIT, * 05.10.1842. Sy trou (1) 31.07.1859 in Oudtshoorn, Coenraad Josephus MEYER, * 06.04.1838. Sy trou (2) 09.04.1860 in Oudtshoorn, Willem Godlieb BREYTENBACH, * 20.11.1841. Sy trou (3) Andries Hermanus OLIVIER, * c. 1831 in Armoed, (seun van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Helena Maria FOURIE), � 31.05.1905 in Jan Fourieskraal Calitzdorp.

(4) Hercules Andries OLIVIER, * 01.11.1816. Hy trou 17.05.1840 in George, Maria Magdalena THERON, * 10.1820 in Heuningklip Kloof, (dogter van Izak Gerhardus THERON en Johanna Gertruida BARNARD), � 12.09.1857 in Buffelboschrivier dist Oudtshoorn 36j 11md.

(a) Johanna Geertruyda Catharina OLIVIER, * 01.03.1841.

(b) Martha Maria Magdalena OLIVIER, * 08.01.1842. Sy trou 20.05.1861 in Oudtshoorn, Gerrit Johannes Jacobus OLIVIER.

(c) Johan Paul OLIVIER, * 01.12.1843.

(d) Jan Christoffel OLIVIER, * 10.03.1845, � 1893. Hy trou 07.12.1863 in Oudtshoorn, Hester Cecilia VAN BILJON (dogter van Guilluame Stephanus VAN BILJON en Petronella Helena Margaretha MARAIS).

[1] Herkules Andries OLIVIER, * 05.10.1864 in Oudtshoorn.

[2] Gideon Stephanus OLIVIER, * 04.05.1866 in Oudtshoorn.

[3] Jan Christoffel OLIVIER, * 12.07.1868 in Kamanassie dist. Oudtshoorn, � 18.06.1951 in Kamanassie dist Oudtshoorn. Hy trou (1) Aletta Johanna BEZUIDENHOUT, * 1872 in Oudtshoorn dist., (dogter van Johannes Marthinus BEZUIDENHOUT en Eva Catharina Louisa SAAYMAN), � 22.12.1901 in Oudtshoorn dist. Hy trou (2) in Oudtshoorn, Johanna Susanna FOURIE, * 13.10.1882, � 07.11.1957, begrawe in Oudtshoorn.

[A] Eva Catharina Louisa OLIVIER, (dogter van Jan Christoffel OLIVIER en Aletta Johanna BEZUIDENHOUT) * 17.10.1892. Sy trou PN DE VILLIERS.

[B] Hester Cecilia Johanna OLIVIER, (dogter van Jan Christoffel OLIVIER en Aletta Johanna BEZUIDENHOUT) * 03.01.1894. Sy trou PN FOURIE.

[C] Jan Christoffel OLIVIER, (seun van Jan Christoffel OLIVIER en Aletta Johanna BEZUIDENHOUT) * 10.08.1895, � 28.10.1973, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou Hetta KLEYN, * 07.11.1902, � 16.11.1972, begrawe in Oudtshoorn.

[D] Johannes Marthinus OLIVIER, (seun van Jan Christoffel OLIVIER en Aletta Johanna BEZUIDENHOUT) * 05.01.1898.

[E] Petronella OLIVIER, (dogter van Jan Christoffel OLIVIER en Aletta Johanna BEZUIDENHOUT) * 18.09.1899. Sy trou PN BEZUIDENHOUT.

[F] Stefanus OLIVIER, (seun van Jan Christoffel OLIVIER en Johanna Susanna FOURIE) * 31.01.1906.

[G] Elizabeth Wilhelmina OLIVIER, (dogter van Jan Christoffel OLIVIER en Johanna Susanna FOURIE) * 05.06.1907. Sy trou PN COETZEE.

[H] Herculaas Andries (Klaas) OLIVIER, (seun van Jan Christoffel OLIVIER en Johanna Susanna FOURIE) * 21.12.1908.

[I] David Hermanus OLIVIER, (seun van Jan Christoffel OLIVIER en Johanna Susanna FOURIE) * 24.08.1910.

[J] Maria Magdalena (Maud) OLIVIER, (dogter van Jan Christoffel OLIVIER en Johanna Susanna FOURIE) * 24.06.1912. Sy trou PN BOSHOFF.

[K] Johanna Susanna (Joey) OLIVIER, (dogter van Jan Christoffel OLIVIER en Johanna Susanna FOURIE) * 20.01.1915. Sy trou PN JANSE VAN VUUREN.

[L] Jopie (Joppie) Gideon OLIVIER, (seun van Jan Christoffel OLIVIER en Johanna Susanna FOURIE) * 10.09.1918.

[M] Bertus OLIVIER, (seun van Jan Christoffel OLIVIER en Johanna Susanna FOURIE) * 26.10.1920, � 12.10.1976. Hy trou Rebecca WOLMARANS.

1. Bernard Christoffel OLIVIER, * 06.07.1957. Hy trou Petra Celliers.

a. Marinda OLIVIER.

b. Bertus OLIVIER.

c. Bernadine OLIVIER.

2. Heinrich OLIVIER, * 25.09.1958. Hy trou 05.12.1981, Anna Maria Elizabeth JOUBERT.

a. Hanneli OLIVIER, * 02.12.1985.

3. Orville Gary OLIVIER, * 30.11.1964. Hy trou Jacomine Maria JOUBERT, * 19.09.1964.

a. Werner OLIVIER.

[4] Izak Gerhardus OLIVIER, * 10.11.1877 in Oudtshoorn, � 17.04.1954 in KSW Hospitaal Oudtshoorn, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou Emmerentia Hester Helena SNYMAN, * 04.07.1880, � 14.12.1966, begrawe in Oudtshoorn.

[A] Jan Christoffel OLIVIER, * 03.08.1900.

[B] Catharina Jacoba Maria OLIVIER, * 18.06.1902.

[C] Jeremia Jesaja OLIVIER, * 01.08.1905, � 09.04.1985, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou Lydia Priscilla FOURIE, * 02.09.1916.

[D] Hester Cecilia Johanna Christina OLIVIER, * 13.06.1907. Sy trou Jeremiah Jesaja SNYMAN.

[E] Emily Hester Helena OLIVIER.

[F] Izak Gerhardus OLIVIER.

[G] Maria Catharina Jacomina OLIVIER. Sy trou Burgert Daniel VAN DER MERWE.

[5] Abraham Petrus OLIVIER, * 27.01.1880 in Oudtshoorn.

[6] Gert Johannes OLIVIER, * 02.08.1882, � 5.10.1964, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou Elizabeth Hermina FOURIE, * 23.05.1885, � 7.11.1955, begrawe in Oudtshoorn.

[A] Catharina Gertina OLIVIER.

[B] Sara Maria OLIVIER, * 23.10.1907.

[C] Hester Cecilia OLIVIER, * 19.02.1909.

[D] Elizabeth Hermina OLIVIER, * 27.08.1910.

[E] Petronella Susanna Helena OLIVIER, * 27.03.1912.

[F] Maria Magdalena OLIVIER, * 15.01.1916.

[G] Jan Christoffel OLIVIER, * 02.06.1918.

[H] Susanna Francina OLIVIER, * 09.07.1920.

[I] Hermina Catharina OLIVIER, * 22.09.1922.

[J] Anna Aletta OLIVIER, * 22.07.1924.

[K] Gertina Johanna OLIVIER, * 29.10.1925.

[L] Jonathan Johannes OLIVIER, * 25.07.1927.

[7] Hermina Catharina Maria OLIVIER, * 02.06.1887.

(e) Hercules Andries OLIVIER, * 11.09.1854 in Oudtshoorn, � 30.03.1930 in Riviera dist. Heilbron. Hy trou Hester Cecilia Catharina ALBERTS, * 1855 in Kaapkolonie (dogter van Gert ALBERTSE en Hester Cecilia ALBERTSE), � 1932 in Modderfontein dist. Heilbron.

[1] Herculaas Andries OLIVIER.

[2] Maria Magdalena OLIVIER. Sy trou Jan Adriaan JORDAAN.

[3] Izak Gerhardus OLIVIER.

[4] Hester Cecilia Catharina OLIVIER.

[5] Andries Josephus OLIVIER.

[6] Jan Hendrik Christoffel OLIVIER.

[A] Herculaas Andries OLIVIER, * 1915.

[B] Philippus Christoffel OLIVIER, * 1917.

[C] Jan Hendrik Christoffel OLIVIER, * 1919.

[D] Maria Magdalena OLIVIER, * 1921.

(f) Isaac Gerhardus OLIVIER.

(g) Magdalena OLIVIER.

(h) Charlotta Seluna? OLIVIER.

(5) Ockert Johannes Stephanus OLIVIER, * 12.04.1819. Hy trou Hester Cornelia Petronella DU PREEZ.

(a) Dirkje Catharina Stoffelina OLIVIER, * 21.04.1845.

(6) Gerrit Ignatius OLIVIER, * 22.09.1822. Hy trou 05.11.1855 in Oudtshoorn, Martha Louisa Helena POTGIETER.

(a) Anna Elizabeth OLIVIER, * 21.01.1857 in Oudtshoorn.

(7) Hester Josina Philippina OLIVIER. Sy trou Matthys Michiel Lodewyk OLIVIER, * 29.11.1826, (seun van Ockert Johannes OLIVIER en Anna Elisabeth DU PREEZ).

(a) (sien kinders bo)

(8) Matthys Jacobus Michiel OLIVIER, * 08.07.1829.

(9) Martha Catharina Matthysina Jacoba OLIVIER, * 03.11.1831, � 12.04.1902 in Vredefort Konsentrasiekamp. Sy trou (1) Jan LATEGAN. Sy trou (2) 18.12.1848 in George, Stephanus Gerhardus SCHOEMAN, * 05.12.1809, � 02.02.1882 in Potchefstroom.

(10) Dirkie Andriesina Petronella OLIVIER, * 11.05.1834. Sy trou Jan DU TOIT.

f. Anna Cecilia Magdalena OLIVIER, * 23.02.1795 in Buffelbosch Rivier KK, * 20.02.1794 in Volgens Sk, � 02.01.1868 in Droogkraal Oudtshoorn 73j. 10md 10d. Sy trou 08.01.1815 in George, Johannes Stephanus POTGIETER, * in Kromrivier dist. Uitenhage (seun van Hermanus Lambertus POTGIETER en Sara Dorothea MARITZ), � 25.07.1867 in Droogekraal dist. Oudtshoorn.

(1) Anna Elizabeth POTGIETER.

(2) Johannes Stephanus POTGIETER.

(3) Susara Dorothea POTGIETER.

(4) Hermanus Lambertus POTGIETER.

(5) Elsie Johanna Marina POTGIETER.

(6) Martha Louisa Helena POTGIETER.

(7) Lacomina Frederica Catharina POTGIETER.

(8) Dirkje Cecillia Jacoba POTGIETER.

(9) Salmon Jacobus Lodewikus POTGIETER.

(10) Philip Lodewyk POTGIETER.

(11) Aletta Maria Susanna POTGIETER.

(12) Ockert Cornelius Theodorus POTGIETER.

g. Johanna Jacoba OLIVIER, * in Oudtshoorn, � 20.11.1885. Sy trou 05.11.1820 in George, Cornelis Jacobus POTGIETER.

(1) Susanah Dorothea Magdalena J. POTGIETER, * 1829, � 19.10.1891 in Langverwacht. Sy trou Ignatius Petrus Hendrik OLIVIER, * 11.02.1823 in Uithoek (seun van Ockert Johannes OLIVIER en Anna Elisabeth DU PREEZ), � 01.01.1905 in Buffeljachtsfontein.

(a) (sien kinders bo)

h. Gert Cornelis OLIVIER, * 19.05.1799 in Buffelboschrivier, � 16.03.1871 in Welgeluk Oudtshoorn. Hy trou 16.05.1825 in Swellendam, Maria Susanna GREEFF, * 04.09.1803 in Groot Drakenstein, (dogter van Willem Hendrik GREEFF en Elizabeth Helena LATEGAN), � 05.11.1886 in Welgevonden Wynandsrivier.

(1) Elizabeth Helena Maria Johanna OLIVIER, * 06.08.1826 in Oudtshoorn. Sy trou Stepanus D.P. LE ROUX.

(2) Johannes Stephanus OLIVIER, * 25.04.1828 in Welgeluk Olifantsrivier, � 03.06.1852 in Welgeluk.

(3) Anna Elizabeth Margaretha OLIVIER, * 27.12.1830 in Oudtshoorn, � 12.06.1898, begrawe in Welbedag Zebra Stasie dist George. Sy trou Johannes Markus VAN DER WESTHUIZEN.

(4) Willem Hendrik OLIVIER, * 25.12.1832 in Oudtshoorn, � 29.03.1910 in Klein Bloemhof dist. Bethlehem. Hy trou 09.07.1854 in Oudtshoorn, Cecilia Johanna OTTO, * c. 12.1837 in Oudtshoorn (dogter van Johannes Gerhardus OTTO en Cecilia Johanna LE ROUX), � 28.09.1918 in Bethlehem.

(a) Cecilia Johanna Maria OLIVIER, * 20.02.1856 in Oudtshoorn. Sy trou Jeremias Cornelis Esasias BARRY.

[1] Aletta Johanna BARRY, * 01.12.1879.

[2] Jeremis Cornelis Esaias BARRY.

[3] Cecilia Johanna BARRY.

[4] Lodewyk Johannes BARRY.

[5] Olivier Johannes BARRY.

(b) Gerrit Cornelis OLIVIER, * 09.07.1857 in Oudtshoorn.

(c) Johannes Gerhardus Jacobus OLIVIER, * 10.03.1859 in Oudtshoorn. Hy trou Christina Susanna LE ROUX.

[1] Willem Pieter OLIVIER, * 04.08.1886.

[2] Jacobus Johannes OLIVIER, * 18.03.1888.

[3] Johannes Gerhardus OLIVIER, * 05.02.1890, � 27.08.1966. Hy trou (1) Cornelia Johanna KIRSTEN, * 10.1895 in Wellington, (dogter van J.M. KIRSTEN en C.J. KIRSTEN), � 19.01.1954 in Volkshospitaal in Kaapstad. Hy trou (2) 1954, Susanna Helena DU PREEZ.

[A] Cornelia Johanna OLIVIER, (dogter van Johannes Gerhardus OLIVIER en Cornelia Johanna KIRSTEN). Sy trou Izak VAN WYK.

[B] Christina Estelle OLIVIER, (dogter van Johannes Gerhardus OLIVIER en Cornelia Johanna KIRSTEN). Sy trou J.P. LOCHNER.

[C] Johannes Gerhardus OLIVIER, (seun van Johannes Gerhardus OLIVIER en Cornelia Johanna KIRSTEN).

[4] Christina Susara OLIVIER, * 05.04.1893 in Rietvlei dist. Oudtshoorn, � 14.07.1916 in De Rust.

[5] Willem Hendrik OLIVIER, * 28.01.1896.

[6] Cecilia Johanna OLIVIER, * 17.01.1898.

(d) Willem Hendrik OLIVIER, * 09.01.1861 in Welgevonden Oudtshoorn, � 25.11.1914 in Goedeverwachting Calitzdorp. Hy trou Anna Elizabeth FOURIE.

[1] Johanna Maria OLIVIER, * 06.11.1900.

[2] Willem Hendrik OLIVIER, * 01.09.1904, � 1981 in Calitzdorp. Hy trou Cecilia Johanna PRETORIUS.

[A] Elizabeth Anne OLIVIER, * 13.07.1940. Sy trou Perry JEWELL.

1. Wayne JEWELL.

2. Samantha JEWELL.

[B] Johan OLIVIER, * 05.05.1946 in Durban. Hy trou (1) 18.08.1972 in Durban, Elizabeth Francis JONES, * 1951. Hy trou (2) Danita FEYT (dogter van Daniel Johannes Lourens FEYT en Anna Maria Dorothea MARAIS).

1. Johan Beyers OLIVIER, (seun van Johan OLIVIER en Elizabeth Francis JONES) * 16.10.1974 in Durban.

2. Paul Wessels OLIVIER, (seun van Johan OLIVIER en Elizabeth Francis JONES) * 14.03.1978 in Durban.

3. Martin Boshoff OLIVIER, (seun van Johan OLIVIER en Elizabeth Francis JONES) * 11.12.1980 in Durban.

4. Ancois Lizel OLIVIER, (dogter van Johan OLIVIER en Danita FEYT) * 25.04.1994 in Kaapstad.

[C] Susara Johanna (Sita) OLIVIER, * 26.08.1950 in Calitzdorp. Sy trou in Durban, De Klerk FOURIE.

[3] Andries Jacobus OLIVIER, * 21.03.1906 in Goedeverwachting, � 28.12.1933 in Goedeverwachting dist. Calitzdorp.

[4] Susanna Maria OLIVIER, * 08.08.1907.

[5] Anna Elizabeth OLIVIER, * 20.11.1908.

(e) Maria Susanna OLIVIER, * 18.10.1862. Sy trou Adriaan M. SMITH.

(f) Michiel Johannes Stephanus OLIVIER, * 20.10.1864 in Oudtshoorn.

(g) Johannes Stephanus Jacobus OLIVIER, * 02.09.1866 in Oudtshoorn, � 16.11.1952 in Somerset-Oos (SO Prov Hospitaal). Hy trou in Oudtshoorn, Johanna Hester Pillippina OLIVIER, * 07.1870 in Oudtshoorn, (dogter van Ockert Johannes OLIVIER en Catharina Jacomina LE ROUX), � 14.04.1946 in Welgeluk (Woonhuis).

[1] Catharina Jacomina OLIVIER, * 23.05.1893. Sy trou PN BEUKES.

[2] Cecilia Johanna OLIVIER, * 08.06.1894. Sy trou M. HEYNS.

[3] Willem Hendrik OLIVIER, * 22.10.1896.

[4] Esther OLIVIER, * 12.09.1898. Sy trou W.J. WESSELS.

[5] Ockert Johannes OLIVIER, * 20.07.1903.

[A] Annetta Margaretha OLIVIER.

[B] Johanna Hester OLIVIER.

[C] Esm� OLIVIER.

(h) Ockert Johannes OLIVIER, * 10.03.1869 in Oudtshoorn.

(i) Pieter Mattheus OLIVIER, * 10.03.1869 in Oudtshoorn.

(j) Margaretha OLIVIER.

(k) Elizabeth Helena OLIVIER.

(l) Anna OLIVIER. Sy trou Marthinus SCHOLTZ.

(m) Martha Catharina Elizabeth OLIVIER, * c. 08.1874 in Saffraanrivier dist. Oudtshoorn, � 29.05.1932 in Oliviers Losieshuis Bethlehem.

(5) Maria Susanna Gertruida Cornelia OLIVIER, * 18.07.1834 in Oudtshoorn. Sy trou Johannes P. FOURIE.

(6) Gert Cornelis (Towers) OLIVIER, * 9.09.1837 in Oudtshoorn, � 6.05.1922 in Oudtshoorn. Hy trou (1) 26.07.1857, Beatrix Aletta LATEGAN, * 04.04.1840 (dogter van Louis LATEGAN en Maria Catharina GREEFF), � 12.03.1881. Hy trou (2) 14.06.1881, Helena Petronella VAN DER WESTHUIZEN, * 14.12.1861.

(a) Gerrit Cornelis OLIVIER, (seun van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Beatrix Aletta LATEGAN) * 24.06.1858 in Oudtshoorn.

(b) Louis Lategan OLIVIER, (seun van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Beatrix Aletta LATEGAN) * 06.03.1862 in Oudtshoorn.

(c) Maria Catharina Susanna OLIVIER, (dogter van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Beatrix Aletta LATEGAN) * 10.04.1865 in Oudtshoorn, � 12.06.1926, begrawe in Zeekoerivier Oudtshoorn. Sy trou P.J.J.S. LATEGAN.

(d) Beatrix Aletta OLIVIER, (dogter van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Beatrix Aletta LATEGAN). Sy trou Gert Cornelis FOURIE.

[1] Johannes Petrus FOURIE.

(e) Johan Stephanus Hendrik OLIVIER, (seun van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Beatrix Aletta LATEGAN) * 23.05.1872 in Welgevonden Oudtshoorn, � 22.07.1903 in Welgevonden. Hy trou 24.04.1894 in Knysna, Adriana Rosina FERREIRA.

[1] Margaretha Alberta OLIVIER, * 13.02.1895 in Welgevonde Oudtshoorn. Sy trou Ockert Johannes LE ROUX, * 18.03.1889 (seun van Stephanus Daniel Petrus LE ROUX en Catharina Jacomina Maria OLIVIER).

[A] Adriana Rosina LE ROUX, * 08.05.1915.

[2] Beatrix Aletta OLIVIER, * 30.10.1896.

[3] Helena OLIVIER, * 20.10.1897 in Welgevonden Oudtshoorn. Sy trou Johannes Albertus JORDAAN.

[4] Johannes Stephanus Hendrik OLIVIER, * 11.11.1903, � 04.10.1962, begrawe in Welgevonden (Welgeluk) Oudtshoorn. Hy trou Anna Elizabeth SCHOEMAN, * 29.05.1906, � 03.11.1990.

[A] Johannes Stephanus Hendrik OLIVIER, * 18.11.1931 in Oudtshoorn, � 10.03.1943 in Welgevonden dist Oudtshoorn.

[B] Gerhard Albertus OLIVIER, * 14.05.1934. Hy trou 13.06.1959, Josephine VAN NIEKERK, * 16.05.1937.

1. Jean Stephanus Hendrik OLIVIER, * 02.02.1961.

2. Elisma OLIVIER, * 29.11.1962.

3. Izak Van Niekerk OLIVIER, * 04.10.1966.

4. Gerhard Albertus OLIVIER, * 30.07.1968.

[C] Anton Le Roux OLIVIER, * 23.09.1945. Hy trou Hildegard MICHAU, * 29.09.1944.

(f) Gert Andries Albertus OLIVIER, (seun van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Beatrix Aletta LATEGAN) * 14.12.1874. Hy trou Alida Elisabet Johanna TERBLANCHE.

[1] Johanna Philippina OLIVIER, * 01.04.1901.

[2] Beatrix Aletta OLIVIER, * 02.08.1903.

[3] Alida Helena OLIVIER, * 16.10.1905. Sy trou Gert Cornelis LE ROUX, * 23.11.1900 (seun van Stephanus Daniel Petrus LE ROUX en Christina Gesina OLIVIER).

[4] Irene OLIVIER, * 07.06.1919.

(g) Willem Hendrik OLIVIER, (seun van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Beatrix Aletta LATEGAN) * 08.10.1878. Hy trou Helena Alletta VAN DER WESTHUIZEN, * 02.11.1883.

[1] Gert Cornelis OLIVIER, * 14.04.1905, � 23.02.1924.

[2] Daniel Stefanus OLIVIER, * 26.11.1906.

[3] Helena Aletta OLIVIER, * 25.05.1908, � 08.08.1991, begrawe in Oudtshoorn.

[4] Beatrix Aletta OLIVIER, * 11.03.1911.

[5] Maria Madelina OLIVIER, * 31.08.1914.

[6] Rhoda OLIVIER, * 21.07.1916.

[7] Emmerentia OLIVIER, * 03.01.1918.

[8] Willem Hendrik OLIVIER, * 23.04.1919, � 30.03.1997, begrawe in Oudtshoorn.

[9] Johannes Stephanus Hendrik OLIVIER, * 23.09.1922.

[10] Maria Johanna OLIVIER, * 16.01.1926.

(h) Johannes Diederik OLIVIER, (seun van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Helena Petronella VAN DER WESTHUIZEN) * 27.03.1882 in Oudtshoorn.

(i) Magdalena Johanna OLIVIER, (dogter van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Helena Petronella VAN DER WESTHUIZEN) * 17.05.1883. Sy trou Stanley ELLEY.

(j) Elizabeth Helena OLIVIER, (dogter van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Helena Petronella VAN DER WESTHUIZEN) * 22.01.1885.

(k) Ockert Johannes OLIVIER, (seun van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Helena Petronella VAN DER WESTHUIZEN) * 05.08.1886, � 09.08.1952 in Midland Hospital Graaff Reinet. Hy trou in Johannesburg, Gwendoline Maude VAN DER BERG.

[1] Gerhardus Cornelius Hordern OLIVIER.

[2] Eva Millicent OLIVIER. Sy trou Nicholas Francois VAN DER BERG.

[3] Ockert Johannes OLIVIER.

(l) Burgert Diederick OLIVIER, (seun van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Helena Petronella VAN DER WESTHUIZEN) * 24.11.1887 in Oudtshoorn, � 01.06.1925 in Kaapstad, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou in Aliwal-Noord, Frances Lilian Margaret WHEELER.

(m) Emily OLIVIER, (dogter van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Helena Petronella VAN DER WESTHUIZEN) * 01.02.1890. Sy trou Matthew Heyns.

(n) Helen Iris OLIVIER, (dogter van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Helena Petronella VAN DER WESTHUIZEN) * 22.09.1897.

(o) Cornelis Petrus OLIVIER, (seun van Gert Cornelis (Towers) OLIVIER en Helena Petronella VAN DER WESTHUIZEN) * 07.01.1901 in Oudtshoorn, � 5 Jul. 1966 in Oudtshoorn, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou 14 Apr. 1934 in George, Vera May VAN DER BIJL, * 25.08.1898 in Stellenbosch (dogter van William VAN DER BIJL en Deborah Susanna MALAN), � 27.12.1945 in The Towers Oudtshoorn.

(7) Ockert Johannes OLIVIER, * 27.08.1839 in Welgeluk Oudtshoorn, � 11.06.1905 in Oudtshoorn, begrawe in Welgevonden. Hy trou 26.12.1859 in Oudtshoorn, Catharina Jacomina LE ROUX, * 28.04.1842, � 02.11.1914, begrawe 23.11.1914 in Welgeluk.

(a) Anna Christina OLIVIER, * 16.11.1860 in Oudtshoorn. Sy trou Johannes Hendrik SCHOEMAN.

[1] Catharina Jacomina SCHOEMAN, * 05.01.1880.

[2] Hendrik Stephanus SCHOEMAN, * 01.04.1881.

[3] Ockert Johannes OLIVIER.

[4] Johannes Hendrik SCHOEMAN.

[5] Olivier Johannes SCHOEMAN.

[6] Issabella Elizabeth SCHOEMAN.

(b) Gerrit Cornelius OLIVIER, * 05.04.1862 in Oudtshoorn.

(c) Maria Susanna OLIVIER, * 20.12.1863 in Oudtshoorn.

(d) Pieter Matheus Jacobus OLIVIER, * 01.10.1865 in Oudtshoorn.

(e) Catharina Jacomina Maria OLIVIER, * 01.10.1867 in Oudtshoorn. Sy trou 11.05.1886 in Oudtshoorn, Stephanus Daniel Petrus LE ROUX, * 02.11.1861.

[1] Ockert Johannes LE ROUX, * 18.03.1889. Hy trou Margaretha Alberta OLIVIER, * 13.02.1895 in Welgevonde Oudtshoorn (dogter van Johan Stephanus Hendrik OLIVIER en Adriana Rosina FERREIRA).

[A] (sien kinders bo)

[2] Pieter Mattheus LE ROUX.

[3] Stephanus Petrus LE ROUX, * 04.03.1891 in Dorenkraal dist. Oudtshoorn. Hy trou 1921, Elizabeth Helena SCHOLTZ.

(f) Maria Susanna OLIVIER, * 17.08.1869 in Oudtshoorn.

(g) Johanna Hester Pillippina OLIVIER, * 07.1870 in Oudtshoorn, � 14.04.1946 in Welgeluk (Woonhuis). Sy trou in Oudtshoorn, Johannes Stephanus Jacobus OLIVIER, * 02.09.1866 in Oudtshoorn (seun van Willem Hendrik OLIVIER en Cecilia Johanna OTTO), � 16.11.1952 in Somerset-Oos (SO Prov Hospitaal).

[1] (sien kinders bo)

(h) Elizabeth Helena Magretha OLIVIER.

(i) Christina Gezina OLIVIER, * 18.06.1878 in Oudtshoorn.

(j) Gertina Cornelia (Tinnie) OLIVIER, * 02.03.1880 in Oudtshoorn, � 05.04.1900, begrawe in Welgevonden (Welgeluk) Oudtshoorn.

(k) Petrus Le Roux OLIVIER, * 21.08.1881 in Oudtshoorn, � 24.07.1959 in Oudtshoorn. Hy trou Frederika Maria MEYER, * 23.12.1879, � 01.10.1971 in Oudtshoorn.

[1] Petrus Le Roux OLIVIER.

[2] Rosina Elisabeth OLIVIER, * 28.07.1905, � 02.09.1987, begrawe in Roodewal Schoemanshoek Oudtshoorn.

[3] Catharina Jacomina OLIVIER, * 23.09.1906.

[4] Ockert Johannes OLIVIER, * 29.04.1908, � 16.05.1986, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou Johanna Hendrina FOURIE, * 19.021916, � 14.06.1992, begrawe in Oudtshoorn.

[5] Jan Abraham OLIVIER, * 30.06.1909.

[6] Frederika Maria OLIVIER, * 30.06.1909.

[7] Dorothea Susanna OLIVIER, * 25.02.1919.

(l) Beatrix Hendrika OLIVIER, * 27.10.1883, � 22.08.1966. Sy trou Louis Johannes BREDELL, * 30.06.1882, � 24.08.1954.

(m) Maria Susanna OLIVIER, * 17.08.1869.

(n) Ockert Johannes OLIVIER, * 08.01.1874 in Welgeluk dist. Oudtshoorn, � 08.10.1936 in Welgeluk dist. Oudtshoorn, begrawe in Welgeluk Oudtshoorn. Hy trou in Calitzdorp, Susara Johanna POTGIETER, * 27.11.1874 in Rietfontein dist. Calitzdorp (dogter van Johan Cornelius Daniel POTGIETER en Cecilia Johanna STRYDOM), � 27.07.1945 in Haar huis Welgeluk dist Oudtshoorn.

[1] Ockert Johannes OLIVIER, * 20.09.1899.

[2] Johan Cornelius Daniel OLIVIER, * 29.01.1901, � 23.01.1990.

[3] Cecilia Johanna OLIVIER, * 02.04.1903.

[4] Pieter Mattheus OLIVIER, * 13.12.1904.

[5] Catharina Jacomina OLIVIER, * 21.09.1906, � 1998. Sy trou Johannes Frederick SCHOLTZ, * 1898 in Graafwater dist. Aberdeen, � 1954.

[A] Susara Johanna SCHOLTZ, * 09.11.1945. Sy trou Francois TIRAN, * 24.06.1948.

[6] Susara Johanna OLIVIER, * 11.03.1910.

[7] Hermanus Johannes Jacobus (Manie) OLIVIER, * 20.11.1914, � 15.04.1972. Hy trou Esther BOTHA, * 25.04.1916, � 26.04.1997.

[A] Ockert Johannes OLIVIER, * 07.06.1944.

(8) Beatrix Hendrika Philipina Maria OLIVIER. Sy trou Gabriel Petrus Johannes LE ROUX.

i. Philippus Lodewyk OLIVIER.

j. Maria Magdalena OLIVIER. Sy trou 08.02.1829 in George, Johannes Jacobus SWART.

3. Ockert OLIVIER, * c. 1760. Hy trou 4.11.1787, Margaretha Aletta HEYNS (dogter van Michiel HEYNS en Margaretha HEYDEMANN).

a. Dirkje OLIVIER. Sy trou 07.12.1806 in Swellendam, Johannes Petrus STRYDOM (seun van Matthys STRYDOM en Magdalena Josina PRETORIUS), � 11.08.1840 in Krakeelrivier.

b. Michiel OLIVIER, * 12.05.1791 in George, � 18.03.1847 in Twee Rivieren. Hy trou (1) 08.04.1821 in George, Magdalena Josina STRYDOM, * 15.12.1801 (dogter van Daniel Jacobus STRYDOM en Helena Charlotta KUUN). Hy trou (2) 10.05.1829 in George, Anna Charlotta VOSLOO, * 27.07.1813 (dogter van Wessel VOSLOO en Johanna Magdalena STRYDOM), � c. 1885.

(1) Ockert OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Magdalena Josina STRYDOM) * 07.07.1823 in Twee Rivieren, � 27.11.1906 in Twee Rivieren. Hy trou 18.11.1850 in George, Magdalena Josina STRYDOM, * 11.09.1830 in Krakeel Rivier dist Uniondale (dogter van Hercules Tobias STRYDOM en Margaretha Aletta OLIVIER), � 27.11.1910 in Eie woning Twee Rivieren.

(a) Michiel OLIVIER, * c. 1851, � 11.09.1894. Hy trou (1) Dirkie Susara OLIVIER. Hy trou (2) Dirkje Susara OLIVIER, * 21.04.1851 (dogter van Ockert OLIVIER en Susanna Magdalena FERREIRA).

[1] Susanna Magdalena OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER) * 11.1876 in Twee Rivieren dist. Uniondale, � 27.06.1947 in Twee Rivieren.

[2] Magdalena Josina OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER) * 16.09.1878. Sy trou Wessel Johannes OLIVIER, * 20.04.1872 (seun van Michiel OLIVIER en Hester Anna Elizabeth WAGENAAR), � 02.10.1949.

[A] Dirkie Susara OLIVIER.

[B] Michiel OLIVIER.

[C] Hester Elizabeth OLIVIER. Sy trou Petrus Hendrik VAN ROOYEN.

[D] Susanna Magdalena OLIVIER.

[E] Christiaan Frederick OLIVIER.

[F] Daniel OLIVIER.

[3] Dirkje Elizabeth OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER) * 15.10.1880.

[4] Johanna Jacomina OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER) * 21.12.1882.

[5] Ockert OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER) * 14.07.1885, � 02.1909 in Twee Rivieren.

[6] Margaretha Aletta OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER) * 23.02.1888 in Twee Rivieren, � 22.09.1948 in Soekmekaar Twee Rivieren. Sy trou in Joubertina, Ockert Jacobus OLIVIER, * 10.08.1866 in Twee Rivieren (seun van Daniel Jacobus OLIVIER en Aletta Johanna STRYDOM), � 28.07.1929 in Joubertina.

[A] Dirkie Susarah OLIVIER, * 19.11.1914. Sy trou PN KRITZINGER.

[B] Michiel OLIVIER, * 24.08.1916.

[C] Aletta Johanna OLIVIER, * 12.10.1919.

[D] Ockert Jacobus OLIVIER, * 18.07.1924.

[7] Michiel Jacob OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER) * 05.08.1891 in Twee Rivieren, � 15.04.1928 in Twee Rivieren. Hy trou in Joubertina, Margaretha Aletta OLIVIER.

[A] Michiel OLIVIER, * 25.05.1917 in Twee Rivieren, � 08.07.1928 in Port Elizabeth Hospitaal.

[8] Hercules Tobias OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER).

[9] Helena Charlotta OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER). Sy trou Matthys Johannes STRYDOM.

[A] Ockert Olivier STRYDOM, * 10.1894 in Krakeelrivier, � 14.09.1954 in Huis van JM Anthony in Joubertina. Hy trou (1) Maria Magdalena OLIVIER, � 03.04.1926. Hy trou (2) Maria Magdalena GERBER.

1. Ockert Olivier STRYDOM, (seun van Ockert Olivier STRYDOM en Maria Magdalena OLIVIER).

2. Anna Charlotta STRYDOM, (dogter van Ockert Olivier STRYDOM en Maria Magdalena GERBER). Sy trou Johannes GERBER.

3. Magdalena STRYDOM, (dogter van Ockert Olivier STRYDOM en Maria Magdalena GERBER). Sy trou Oswald WILLIAMS.

4. Matthys Johan STRYDOM, (seun van Ockert Olivier STRYDOM en Maria Magdalena GERBER).

5. Johan Andries STRYDOM, (seun van Ockert Olivier STRYDOM en Maria Magdalena GERBER).

6. Margaretha Aletta STRYDOM, (dogter van Ockert Olivier STRYDOM en Maria Magdalena GERBER). Sy trou Johan EKSTEEN.

7. Wessel Johan STRYDOM, (seun van Ockert Olivier STRYDOM en Maria Magdalena GERBER) * 15.08.1938.

8. Stephanus Gerber STRYDOM, (seun van Ockert Olivier STRYDOM en Maria Magdalena GERBER).

[10] Anna Charlotta OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER).

[11] Matthys Johannes OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER).

(b) Margaretha Aletta OLIVIER, * 29.12.1853. Sy trou Jacob G. VOSLOO.

(c) Aletta Petronella OLIVIER, * c. 1855. Sy trou 01.01.1873 in Uniondale, Stephanus Esaias TERBLANCHE.

(d) Magdalena Josina OLIVIER, * 16.02.1856.

(e) Hercules Tobias OLIVIER, * 18.05.1858 in Twee Rivieren, � 15.10.1936 in Twee Rivieren. Hy trou in Humansdorp, Maria Cornelia WASSERMAN, * 29.05.1863, � 19.02.1962.

[1] Dirkie Elizabeth OLIVIER. Sy trou Christian Frederick OLIVIER.

[2] Ockert OLIVIER, * 29.11.1888.

[3] Anna Sarelina Charlotte OLIVIER, * 25.09.1891.

[4] Magdalena Josina OLIVIER, * 01.12.1893. Sy trou PN MOOLMAN.

[5] Maria Cornelia OLIVIER, * 25.12.1895. Sy trou Thomas Lodewyk ACKERMAN, * 22.07.1892, � 16.08.1961.

[6] Hercules Petrus Wasserman OLIVIER, * 17.09.1898.

[7] Michiel OLIVIER.

[8] Magrietha Johanna Aletta OLIVIER.

(f) Helena Charlotte OLIVIER, * 03.09.1860.

(g) Anna Charlotte Elizabeth OLIVIER, * 14.06.1863.

(h) Dirkje Elizabeth Susanna OLIVIER, * 19.09.1865 in Twee Rivieren, � 14.11.1947, begrawe in Twee Rivieren. Sy trou 07.09.1891 in Uniondale, Christiaan Frederik OLIVIER, * 08.12.1866 (seun van Michiel OLIVIER en Hester Anna Elizabeth WAGENAAR), � 01.11.1947, begrawe in Twee Rivieren.

[1] Michiel OLIVIER, * 04.08.1892, � 15.06.1966, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou Bettie NN, * 11.10.1899, � 24.08.1963, begrawe in Twee Rivieren.

[2] Okkert OLIVIER, * 03.09.1894.

[3] Magdalena Josina OLIVIER.

[4] Christiaan Frederick OLIVIER. Hy trou Magritha Aletta OLIVIER (dogter van Ockert OLIVIER en Anna Charlotte MURRAY).

[5] Wessel Johannes OLIVIER.

[6] Hester Anna Elizabeth OLIVIER.

[7] Dirkie Elizabeth OLIVIER.

[8] Magdalena Magrietha OLIVIER.

(i) Ockert OLIVIER, * 14.12.1868, � 02.04.1947 in Twee Rivieren. Hy trou (1) 17.05.1898 in Uniondale, Anna Charlotte MURRAY, * c. 08.1871 in Twee Rivieren dist. Uniondale, (dogter van George Henry MURRAY en Johanna Magdalena Cornelia OLIVIER), � 07.10.1913 in Twee Rivieren. Hy trou (2) Martha Maria MOOLMAN, * 11.11.1890, � 26.12.1971, begrawe in Twee Rivieren.

[1] Johanna Magdalena Cornelia OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Anna Charlotte MURRAY). Sy trou Lucas Wilhelm MEYER.

[2] Ockert OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Anna Charlotte MURRAY).

[3] Magdalena Josina OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Anna Charlotte MURRAY) * 12.1902 in Twee Rivieren, � 25.03.1944 in Grahamstad Sielsieke Hospitaal. Sy trou Christian Frederick (CF Seun) OLIVIER.

[4] Anna Charlotte OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Anna Charlotte MURRAY). Sy trou Christiaan Frederick (Basie) OLIVIER.

[5] Magritha Aletta OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Anna Charlotte MURRAY). Sy trou Christiaan Frederick OLIVIER (seun van Christiaan Frederik OLIVIER en Dirkje Elizabeth Susanna OLIVIER).

[6] George Murray OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Anna Charlotte MURRAY).

[7] Helena Charlotta OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Anna Charlotte MURRAY). Sy trou Christiaan Frederick OLIVIER.

[8] Wessel Moolman OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Martha Maria MOOLMAN) * 19.04.1918, � 22.12.1982. Hy trou Margaretha Aletta WASSERMAN, * 03.07.1919, � 11.11.1998.

[9] Michiel OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Martha Maria MOOLMAN).

[10] Hester Wilhelmina OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Martha Maria MOOLMAN).

[11] Hercules Tobias OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Martha Maria MOOLMAN) * 12.06.1925.

[12] Martha Maria OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Martha Maria MOOLMAN) * 28.06.1928.

[13] Ebenhaezer OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Martha Maria MOOLMAN) * 01.01.1930.

[14] Thys OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Martha Maria MOOLMAN) * 25.10.1932.

(j) Matthys Johannes OLIVIER, * 28.02.1871, � 10.06.1948, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou 1907 in Uniondale, Aletta Johanna KRITZINGER, * 26.02.1882, � 18.12.1946, begrawe in Twee Rivieren.

[1] Elsie Susanna OLIVIER. Sy trou Nicolas Marthinus KRITZINGER.

[2] Ockert OLIVIER.

[3] Johan Andries OLIVIER.

(k) Wessel Johannes OLIVIER, * 24.05.1873, � 28.11.1938. Hy trou 06.03.1899 in Krakeelrivier dist. Uniondale, Hester Petronella STRYDOM, * 03.02.1876 in Krakeelrivier, (dogter van Johannes Petrus STRYDOM en Hester Petronella STRYDOM), � 15.11.1944 in Twee Rivieren.

[1] Ockert OLIVIER, * 25.05.1902.

[2] Johannes Petrus OLIVIER.

[3] Magdalena Josina OLIVIER, * 31.10.1906, � 03.02.1985. Sy trou Michiel Olivier STRYDOM.

[4] Wessel Johannes OLIVIER.

[5] Hester Petronella OLIVIER, * 12.06.1900. Sy trou Pieter Hercules Tobias STRYDOM.

[6] Dorothea Maria OLIVIER. Sy trou Salomon Stephanus FERREIRA.

(2) Helena Charlotte OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Magdalena Josina STRYDOM) * 16.11.1824. Sy trou Jacobus Gerhardus VERMAAK.

(a) Michiel Olivier VERMAAK, * 1859 in Klipdrift dist. Humansdorp, � 10.01.1925 in Lanbosch Tsitsikamma dist Humansdorp. Hy trou Catharina Jaconina BARNARD.

(3) Johanna Magdalena Cornelia OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Magdalena Josina STRYDOM).

(4) Wessel Johannes OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Anna Charlotta VOSLOO) * 27.04.1830.

(5) Anna Charlotta OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Anna Charlotta VOSLOO).

(6) Daniel Jacobus OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Anna Charlotta VOSLOO) * 1854 in Twee Rivieren, � 29.04.1904 in Twee Rivieren. Hy trou (1) Agatha Catharina VERMAAK, * c. 1850 in Klipdrift dist. Humansdorp (dogter van Jacobus Stephanus VERMAAK en Hester Elizabeth MARAIS), � 26.11.1886 in Twee Rivieren. Hy trou (2) in Uniondale, Maria BEKKER.

(a) Gert Petrus Hendrik OLIVIER, (seun van Daniel Jacobus OLIVIER en Agatha Catharina VERMAAK) * 17.05.1880, � 18.04.1947, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou Maria Elizabeth FERREIRA.

[1] Martha Wilhelmina Maria OLIVIER. Sy trou Ignatius Leopolus FERREIRA.

[2] Cornelius Johannes OLIVIER.

[3] Hester Elizabeth OLIVIER. Sy trou Pieter DU PREEZ.

[4] Elizabeth OLIVIER. Sy trou Johan Andries OLIVIER.

[5] Thomas Ignatius OLIVIER.

[6] Maria Susanna OLIVIER. Sy trou James RATHBONE.

[7] Gert Hendrik OLIVIER.

[8] Johanna Charlotte OLIVIER. Sy trou Kruger VAN DER WALT.

(b) Michiel OLIVIER, (seun van Daniel Jacobus OLIVIER en Agatha Catharina VERMAAK).

(c) Jacobus Stephanus OLIVIER, (seun van Daniel Jacobus OLIVIER en Agatha Catharina VERMAAK).

(d) Hester Elizabeth OLIVIER, (dogter van Daniel Jacobus OLIVIER en Agatha Catharina VERMAAK).

(e) Anna Charlotta OLIVIER, (dogter van Daniel Jacobus OLIVIER en Agatha Catharina VERMAAK). Sy trou Richard JACKSON.

(f) Daniel Jacobus OLIVIER, (seun van Daniel Jacobus OLIVIER en Agatha Catharina VERMAAK) * c. 02.1874 in Twee Rivieren,, � 30.07.1941 in Twee Rivieren Sy eie woonhuis.., Hy trou c. 1902 in Uniondale, Anna Margaretha Aletta KEMP.

[1] Daniel Jacobus OLIVIER.

[2] Anna Margaretha Aletta Catharina OLIVIER.

[3] Johanna Margaretha Adriana Louisa OLIVIER.

[4] Wilhelmina Hendrika OLIVIER.

[5] Kezia OLIVIER.

[6] Esther Maria OLIVIER.

[7] Aletta Frederika OLIVIER.

[8] Jan Willem Hendrik OLIVIER.

[9] Roelf Johannes Du Preez OLIVIER.

[10] Barend De Klerk Bekker OLIVIER.

(g) Ocker OLIVIER, (seun van Daniel Jacobus OLIVIER en Agatha Catharina VERMAAK).

(h) Agatha Catharina OLIVIER, (dogter van Daniel Jacobus OLIVIER en Agatha Catharina VERMAAK).

(i) Gerhardus Jacobus OLIVIER, (seun van Daniel Jacobus OLIVIER en Agatha Catharina VERMAAK).

(7) Magdalena Josiena OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Anna Charlotta VOSLOO).

(8) Elizabeth OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Anna Charlotta VOSLOO).

(9) Maria Susanna Elizabeth OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Anna Charlotta VOSLOO).

(10) Michiel OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Anna Charlotta VOSLOO) * 01.09.1831, � 26.03.1878. Hy trou (1) 08.05.1854 in George, Margaretha Aletta STRYDOM, * 25.04.1832 in Wagenboomriivier dist. George, (dogter van Johan Daniel Wilhelm STRYDOM en Anna Elizabeth KRITZINGER), � 03.01.1856 in Krakeelrivier dist. George. Hy trou (2) 16.09.1858 in Humansdorp, Hester Anna Elizabeth WAGENAAR, * 28.07.1837 in Twee Rivieren (dogter van Christiaan Friedrich WAGENAAR en Agatha Catharina VERMAAK), � 25.06.1915 in Woonhuis Twee Rivieren.

(a) Michiel (Basie) OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Margaretha Aletta STRYDOM) * 09.02.1855 in Twee Rivieren, � 18.07.1921 in Twee Rivieren, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou (1) 23.06.1879 in Uniondale, Anna Elizabeth Catharina OLIVIER, * 25.07.1858 in Twee Rivieren (dogter van Daniel Jacobus OLIVIER en Aletta Johanna STRYDOM), � 22.03.1908, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou (2) in Kareedouw, Andrisina Catharina WASSERMAN.

[1] Aletta Johanna OLIVIER, (dogter van Michiel (Basie) OLIVIER en Anna Elizabeth Catharina OLIVIER) * 25.06.1880.

[2] Margaretha Aletta OLIVIER, (dogter van Michiel (Basie) OLIVIER en Anna Elizabeth Catharina OLIVIER) * 08.05.1882. Sy trou PN FERREIRA.

[3] Michiel OLIVIER, (seun van Michiel (Basie) OLIVIER en Anna Elizabeth Catharina OLIVIER) * 22.04.1884, � 20.10.1963, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou Beatrix J. NN, * 29.03.1886, � 01.02.1957, begrawe in Twee Rivieren.

[4] Anna Elizabeth Catharina OLIVIER, (dogter van Michiel (Basie) OLIVIER en Anna Elizabeth Catharina OLIVIER) * 20.05.1886.

[5] Maria Magdalena OLIVIER, (dogter van Michiel (Basie) OLIVIER en Anna Elizabeth Catharina OLIVIER) * 17.06.1888. Sy trou PN STRYDOM.

[6] Hester Anna Elizabeth OLIVIER, (dogter van Michiel (Basie) OLIVIER en Anna Elizabeth Catharina OLIVIER) * 11.11.1891 in Twee Rivieren, � 28.08.1952 in Twee Rivieren (Woning van haar skoonseun). Sy trou Hendrik Jacobus GERBER, � 07.12.1946.

[A] Michiel GERBER.

[B] Anna Elizabeth Susanna GERBER. Sy trou A.L.J. FERREIRA.

[C] Hester Andrisina GERBER. Sy trou O.J. OLIVIER.

[D] Hendrik Retief GERBER.

[E] Martha Johanna GERBER.

[F] Aletta GERBER. Sy trou D.J. ERASMUS.

[G] Magrieta GERBER, * 23.07.1936.

[7] Helena Charlotte OLIVIER, (dogter van Michiel (Basie) OLIVIER en Anna Elizabeth Catharina OLIVIER) * 10.03.1894. Sy trou PN STRYDOM.

[8] Daniel Jacobus OLIVIER, (seun van Michiel (Basie) OLIVIER en Anna Elizabeth Catharina OLIVIER) * 07.05.1896, � 27.09.1957, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou Engela Jacoba NN, * 03.10.1898, � 23.06.1970, begrawe in Twee Rivieren.

[9] Magdalena Josina OLIVIER, (dogter van Michiel (Basie) OLIVIER en Anna Elizabeth Catharina OLIVIER) * 24.04.1898.

[10] Christian Frederick OLIVIER, (seun van Michiel (Basie) OLIVIER en Anna Elizabeth Catharina OLIVIER) * 21.04.1901.

[11] Ockert Jacobus (Okkie;Basie) OLIVIER, (seun van Michiel (Basie) OLIVIER en Anna Elizabeth Catharina OLIVIER) * 21.04.1905, � 03.08.1967, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou Margaretha (Magriet) NN, * 20.12.1903, � 31.01.1985, begrawe in Twee Rivieren.

(b) Agatha Catharina OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Hester Anna Elizabeth WAGENAAR) * 29.01.1860, � 16.03.1946. Sy trou 30.12.1880 in Humansdorp, Paul Frederick Hendrik HERSELMAN, * 17.12.1853 in Misgunt dist. Oudtshoorn (seun van Johan Carel Wilhelm HERSELMAN en Magdalena Wilhelmina DE VOS), � 02.09.1923 in Uniondale.

(c) Anna Charlotte OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Hester Anna Elizabeth WAGENAAR) * c. 1862. Sy trou c. 1882, Matthys Johannes STRYDOM.

(d) Hester Anna Elizabeth OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Hester Anna Elizabeth WAGENAAR) * 08.06.1864.

(e) Christiaan Frederik OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Hester Anna Elizabeth WAGENAAR) * 08.12.1866, � 01.11.1947, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou 07.09.1891 in Uniondale, Dirkje Elizabeth Susanna OLIVIER, * 19.09.1865 in Twee Rivieren (dogter van Ockert OLIVIER en Magdalena Josina STRYDOM), � 14.11.1947, begrawe in Twee Rivieren.

[1] (sien kinders bo)

(f) Johanna Magdalena Cornelia OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Hester Anna Elizabeth WAGENAAR) * 06.04.1869. Sy trou c. 1890, Salomon Hendrik HERSELMAN, * 12.10.1866 in Humansdorp.

(g) Wessel Johannes OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Hester Anna Elizabeth WAGENAAR) * 20.04.1872, � 02.10.1949. Hy trou Magdalena Josina OLIVIER, * 16.09.1878 (dogter van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER).

[1] (sien kinders bo)

(h) Johan Daniel Wilhelm OLIVIER, (seun van Michiel OLIVIER en Hester Anna Elizabeth WAGENAAR) * 01.11.1874 in Twee Rivieren, � 24.05.1954 in Twee Riviere (In sy huis). Hy trou c. 1899 in Uniondale, Anna Margaretha Eleonore COOMANS.

[1] Johanna Jacoba (Kosie) OLIVIER, * 27.02.1901, � 13.07.1977. Sy trou Johannes Petrus (Hansie) OLIVIER, * 25.06.1904, � 12.02.1977.

[2] Michiel OLIVIER, * 05.10.1902, � 30.10.1977, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou Ellie NN, * 04.05.1905, � 15.08.1975, begrawe in Twee Rivieren.

[3] Christiaan Frederick OLIVIER, * 04.12.1908.

[4] Johan Hendrik OLIVIER, * 06.12.1912.

[5] Richard Ferreira OLIVIER, * 07.08.1916, � 07.01.1988, begrawe in Hillary K-Natal.

[6] Wessel OLIVIER, * 09.09.1918.

[7] Paul OLIVIER, * 16.03.1921.

[8] Ellionor OLIVIER, * 21.07.1924. Sy trou Lambertus Jacobus DE VOS.

(i) Susanna Magdalena OLIVIER, (dogter van Michiel OLIVIER en Hester Anna Elizabeth WAGENAAR) * 20.11.1876, � 22.06.1947.

c. Margaretha Aletta OLIVIER, * 29.10.1793 in Twee Rivieren, � 08.07.1850 in Twee Rivieren Huis van Ockert OLIVIER. Sy trou 07.08.1825 in George, Hercules Tobias STRYDOM, * 05.11.1789 (seun van Matthys STRYDOM en Magdalena Josina PRETORIUS), � 21.12.1848 in Krakeelrivier.

(1) Magdalena Josina STRYDOM, * 11.09.1830 in Krakeel Rivier dist Uniondale, � 27.11.1910 in Eie woning Twee Rivieren. Sy trou 18.11.1850 in George, Ockert OLIVIER, * 07.07.1823 in Twee Rivieren (seun van Michiel OLIVIER en Magdalena Josina STRYDOM), � 27.11.1906 in Twee Rivieren.

(a) (sien kinders bo)

(2) Ockert Tobias (Wit Okker) STRYDOM, * 27.06.1834.

d. Ockert OLIVIER, * 30.01.1801 in Twee Rivieren, � 05.06.1860 in Twee Rivieren. Hy trou (1) 02.05.1824 in Uitenhage, Anna Catharina STRYDOM, * c. 1803 in 16.12.1801 volgens dan_strydom@yahoo.com (dogter van Daniel Jacobus STRYDOM en Helena Charlotta KUUN), � 16.04.1841 in Twee Rivieren. Hy trou (2) c. 1842, Susanna Magdalena FERREIRA, * 12.08.1819 (dogter van Ignatius Wilhelmus FERREIRA en Johanna Jacomina VAN ROOYEN).

(1) Helena Charlotta OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Anna Catharina STRYDOM) * 29.03.1825. Sy trou 04.09.1843 in George, Pieter Hercules Tobias STRYDOM.

(2) Ockert Jacobus OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Anna Catharina STRYDOM) * 08.10.1826 in Twee Rivieren, � 20.02.1874 in Twee Rivieren. Hy trou 19.05.1851 in George, Helena Charlotte KRITZINGER, * 23.02.1831 (dogter van Jan Jacob KRITZINGER en Helena Charlotta STRYDOM), � 17.02.1899 in Uniondale dist.

(a) Helena Charlotte OLIVIER, * 14.01.1852, � in Jonk oorlede.

(b) Anna Catharina Elizabeth OLIVIER, * 19.09.1853, � 1891. Sy trou 13.11.1871 in Uniondale, Johannes Stephanus FERREIRA, * 01.09.1848.

[1] Ockert Jacobus Olivier FERREIRA, * 1878, � 1937.

[2] Johan Jacob Kritzinger FERREIRA, * 09.08.1886, � 16.04.1978 in Bona Esperanza. Hy trou Engela Jacoba OLIVIER, * 14.09.1889 (dogter van Ockert Jacobus OLIVIER en Anna Catharina KEMP), � 15.04.1978.

[A] Johannes Stephanus FERREIRA, * 28.03.1910, � 04.07.1970.

[B] Anna Christina Elizabeth FERREIRA, * 20.07.1912 in Kromrivier. Sy trou Percival Tennyson HOLMES.

[C] Ockert Olivier FERREIRA, * 21.10.1914, � 1984.

[D] Engela Charlotte FERREIRA, * 28.07.1917.

[E] Jan Jacob FERREIRA, * 24.09.1919.

[F] Salomon Stefanus FERREIRA, * 22.12.1922.

[G] Matthys Johannes FERREIRA, * 20.04.1925.

[H] Agatha Catharina (Rina) FERREIRA, * 01.09.1927. Sy trou George Ernest LANDMAN.

[I] Daniel Petrus FERREIRA, * 25.09.1930.

[J] Jacobus Michael FERREIRA, * 30.01.1933, � 21.08.1950.

(c) Ockert Jacobus OLIVIER, * 08.10.1855 in Twee Rivieren, � 14.09.1914 in Klipheuwel Uniondale. Hy trou 13.05.1878 in Uniondale, Christina Gertruyda KRITZINGER, * 22.04.1860 (dogter van Ignatius Michiel KRITZINGER en Anna Salomina MINNIE), � 03.08.1925 in Joubertville (Joubertina).

[1] Anna Salomina Katrina OLIVIER, * 02.04.1879. Sy trou 24.01.1899 in Uniondale, Daniel Jacobus KRITZINGER, * 11.06.1870.

[2] Helena Charotta OLIVIER, * 17.10.1880. Sy trou 16.10.1899 in Uniondale, Nicolaas Marthinus KRITZINGER, * 23.10.1876.

[3] Ockert Jacobus OLIVIER, * 18.12.1882, � 28.10.1946 in "Kleinrivier" Uniondale. Hy trou Helena Charlotta KRITZINGER, * 24.02.1889 in Somerset's Gift afd. Uniondale (dogter van Matthys Johannes Lourens KRITZINGER en Martha Jacoba OLIVIER), � 19.04.1955 in Port Elizabeth Hospitaal.

[A] Ockert Jacobus OLIVIER.

[B] Matthys Johannes Louwrens OLIVIER, * 12.03.1912, � 07.07.1996. Hy trou Frances NN.

1. Jaco OLIVIER.

[C] Martha Jacoba OLIVIER. Sy trou Jan E.B. VOLSCHENK.

[D] Jan Jacob OLIVIER.

[E] Ignatius Michael Wilhelm OLIVIER.

[F] Johan Andries OLIVIER.

[G] Christina Gertruida OLIVIER. Sy trou G.J. ROSSOUW.

[H] Helena Charlotta OLIVIER. Sy trou Du Plessis FERREIRA.

[I] Anna Salomina Catharina OLIVIER.

[4] Christina Gertruida OLIVIER, * 28.04.1885, � 28.03.1940, begrawe in Joubertina. Sy trou PN GELDENHUYS.

[5] Maria Dorothea OLIVIER, * 10.09.1887.

(d) Jan Jacob Kritzinger OLIVIER, * 12.11.1857. Hy trou 23.06.1879 in Uniondale, Margaretha Aletta KRITZINGER, * 13.04.1862.

[1] Anna Salomina OLIVIER, * 29.07.1883.

[2] Ockert Jacobus OLIVIER, * 18.10.1886.

[3] Helena Charlotte OLIVIER, * 03.02.1889.

[4] Ignatius Michael OLIVIER, * 19.01.1891 in Nieuweplaats dist. Uniondale, � 30.05.1943 in Onzer dist Uniondale. Hy trou Maria Margaretha WAIT.

[A] Engela Jacoba OLIVIER. Sy trou Frans Anthonie GERBER.

[B] Margaretha Aletta OLIVIER.

[C] Jan Jacob Kritzinger OLIVIER.

[D] Maria Magdalena OLIVIER.

[E] Salomie OLIVIER, * 24.03.1924.

[F] Hendrika Julina OLIVIER, * 26.05.1927.

[G] Sylvia OLIVIER, * 16.02.1938.

[5] Margaretha Aletta OLIVIER, * 09.04.1893, � 25.04.1973. Sy trou PN GERBER.

[6] Jan Jacob Kritzinger OLIVIER, * 11.01.1896.

[7] Daniel Jacobus OLIVIER, * 21.10.1898.

(e) Maria Magdalena OLIVIER, * 05.01.1860, � 29.07.1931, begrawe in Twee Rivieren.

(f) Margareta Aletta OLIVIER, * 11.08.1868. Sy trou c. 1889 in Uniondale, C.J. STRYDOM.

(g) Daniel Jacobus OLIVIER, * 08.05.1870, � 26.09.1898. Hy trou 22.04.1895 in Uniondale, Susanna Magdalena KRITZINGER.

[1] Ockert Jacobus OLIVIER, * 28.04.1897 in Uniondale (Klein Rivier), � 27.01.1953 in Uniondale (Eie woning). Hy trou Maria Margaretha VELDTMAN, * 22.09.1900.

[2] Daniel Jacobus OLIVIER, * 06.10.1898.

(3) Margaretha Aletta OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Anna Catharina STRYDOM) * 24.09.1828.

(4) Anna Catharina OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Anna Catharina STRYDOM) * 14.10.1830, � 1905. Sy trou (1) 06.02.1854 in Humansdorp, Johannes Jacobus COLESKY, * 02.01.1822 (seun van Jean COLESKY en Johanna Magdalena Salomina STRYDOM). Sy trou (2) 31.01.1876 in Uniondale, Johannes Hendricus BARNARD, * 02.11.1827, � 01.09.1916.

(5) Daniel Jacobus OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Anna Catharina STRYDOM) * 02.09.1832 in Twee Rivieren, � 16.06.1885 in Twee Rivieren, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou 21.09.1857 in George, Aletta Johanna STRYDOM, * 14.11.1836 (dogter van Johan Daniel Wilhelm STRYDOM en Anna Elizabeth KRITZINGER), � 23.02.1895, begrawe in Twee Rivieren.

(a) Anna Elizabeth Catharina OLIVIER, * 25.07.1858 in Twee Rivieren, � 22.03.1908, begrawe in Twee Rivieren. Sy trou 23.06.1879 in Uniondale, Michiel (Basie) OLIVIER, * 09.02.1855 in Twee Rivieren (seun van Michiel OLIVIER en Margaretha Aletta STRYDOM), � 18.07.1921 in Twee Rivieren, begrawe in Twee Rivieren.

[1] (sien kinders bo)

(b) Anna Elizabeth Johanna OLIVIER, * 25.07.1858.

(c) Aletta Johanna OLIVIER, * 29.12.1860. Sy trou Johannes Petrus STRYDOM.

(d) Maria Magdalena OLIVIER, * 12.01.1863.

(e) Helena Charlotta (Lottie) OLIVIER, * 23.10.1864, � 24.09.1930, begrawe in Twee Rivieren. Sy trou 22.03.1887 in Uniondale, Michiel Jacob (Giel Bokkie) OLIVIER, * 30.10.1861 in Twee Rivieren (seun van Michiel Jacob OLIVIER en Elsje Susanna STRYDOM), � 28.04.1928 in Twe Rivieren, begrawe in Twee Rivieren.

[1] Michiel Jacob (Bokkie) OLIVIER, * 26.08.1890, � 21.12.1956, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou Maria Elizabeth Lourenza VAN WYK, * 08.10.1899 (dogter van Karel Pieter VAN WYK en Maria Elizabeth Lourenza CROUS), � 31.01.1941, begrawe in Twee Rivieren.

[2] Daniel Jacobus OLIVIER, * 21.07.1893, � 25.10.1918, begrawe in Twee Rivieren.

(f) Ockert Jacobus OLIVIER, * 10.08.1866 in Twee Rivieren, � 28.07.1929 in Joubertina. Hy trou (1) 30.03.1896 in Uniondale, Helena Charlotta KRITZINGER, * 28.10.1867 (dogter van Johan Andreas KRITZINGER en Elsie Susanna STRYDOM), � 05.08.1912 in Twee Rivieren. Hy trou (2) in Joubertina, Margaretha Aletta OLIVIER, * 23.02.1888 in Twee Rivieren (dogter van Michiel OLIVIER en Dirkie Susara OLIVIER), � 22.09.1948 in Soekmekaar Twee Rivieren.

[1] Elsie Susanna OLIVIER, (dogter van Ockert Jacobus OLIVIER en Helena Charlotta KRITZINGER) * 01.03.1898.

[2] Aletta Johanna OLIVIER, (dogter van Ockert Jacobus OLIVIER en Helena Charlotta KRITZINGER) * 18.03.1900.

[3] Daniel Jacobus OLIVIER, (seun van Ockert Jacobus OLIVIER en Helena Charlotta KRITZINGER) * c. 09.1902 in Twee Rivieren, � 29.04.1920 in Twee Rivieren.,

[4] Helena Charlotta OLIVIER, (dogter van Ockert Jacobus OLIVIER en Helena Charlotta KRITZINGER) * 1908 in Twee Rivieren, � 11.12.1936 in Twee Rivieren.

[5] (sien kinders bo)

(g) Johan Daniel Wilhelm OLIVIER, * 20.02.1869, � 19.01.1937 in Twee Rivieren. Hy trou (1) Catharina Aletta VAN ROOYEN, � 12.06.1910. Hy trou (2) in Joubertina, Petronella Gertruida WOLMERANS, * 06.1872 in Humansdorp, (dogter van Petrus Gerhardus WOLMERANS en Cornelia Frederika ZIETSMAN), � 02.06.1939 in Twee Rivieren.

[1] Daniel Jacobus OLIVIER, (seun van Johan Daniel Wilhelm OLIVIER en Catharina Aletta VAN ROOYEN) * 29.01.1896.

[2] Andreas Johannes Van Rooyen OLIVIER, (seun van Johan Daniel Wilhelm OLIVIER en Catharina Aletta VAN ROOYEN) * 08.10.1897.

[3] Hercules Petrus OLIVIER, (seun van Johan Daniel Wilhelm OLIVIER en Catharina Aletta VAN ROOYEN).

[4] Margaretha Johanna OLIVIER, (dogter van Johan Daniel Wilhelm OLIVIER en Catharina Aletta VAN ROOYEN) * 17.05.1899. Sy trou Ben MEYER.

(h) Daniel Jacobus OLIVIER, * 19.09.1871 in Twee Rivieren, � 11.03.1943 in Twee Rivieren, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou Johanna Magdalena SCHREIBER.

[1] Dirkje Elizabeth OLIVIER, * 31.10.1907, � 26.02.1944. Sy trou Wessel Johannes HERSELMAN, * 30.01.1889 in Canaga Uniondale, � 24.05.1971 in Twee Rivieren.

[2] Daniel Jacobus OLIVIER, * 04.10.1902.

(i) Michiel Jacob OLIVIER, * 07.01.1874.

(j) Johan Andries OLIVIER, * 03.12.1875.

(k) Matthys Johannes OLIVIER, * 01.10.1887, � 07.08.1931, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou 01.02.1904 in Uniondale, Rosalie SCHREIBER, * 31.01.1883 in Twee Rivieren (dogter van Dennis Sampson SCHREIBER en Dirkie Elizabeth OLIVIER), � 05.02.1937 in Eie huis Twee Rivieren dist. Uniondale, begrawe in Twee Rivieren.

[1] Daniel Jacobus OLIVIER.

[2] Aletta Johanna OLIVIER.

[3] Rosalie OLIVIER, * 18.10.1910, � 22.06.1970, begrawe in Twee Rivieren.

[4] Denis Samson Schreiber OLIVIER, * 20.09.1912.

[5] Anna Elizabeth Catharina OLIVIER, * 04.04.1915.

[6] Matthys Johannes OLIVIER, * 14.01.1918 in Twee Rivieren, � 17.06.1955 in Port Elizabeth Provinsiale Hospitaal, � in Twee Rivieren. Hy trou in Joubertina, Johanna Magdalena OLIVIER.

[A] Matthys Johannes OLIVIER, * 21.03.1946.

[B] Madelein OLIVIER, * 15.05.1951.

[7] Izaac Michiel OLIVIER, * 23.04.1921.

[8] Helena Charlotta OLIVIER, * 11.11.1923.

(l) Margaretha Aletta OLIVIER, * 26.08.1880, � 28.10.1946 in Woning van susterskind Michiel Jacob OLIVIER, begrawe in Twee Rivieren.

(m) Magdalena Josina OLIVIER, * 21.08.1882.

(6) Michiel Jacob OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Anna Catharina STRYDOM) * 29.08.1834 in Twee Rivieren, � 23.02.1862 in Twee Rivieren. Hy trou 09.05.1859 in George, Elsje Susanna STRYDOM.

(a) Anna Elizabeth Catharina OLIVIER, * 15.03.1860. Sy trou 24.03.1881 in Uniondale, Hercules Hilgard ACKERMAN, * 12.08.1854.

(b) Michiel Jacob (Giel Bokkie) OLIVIER, * 30.10.1861 in Twee Rivieren, � 28.04.1928 in Twe Rivieren, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou 22.03.1887 in Uniondale, Helena Charlotta (Lottie) OLIVIER, * 23.10.1864 (dogter van Daniel Jacobus OLIVIER en Aletta Johanna STRYDOM), � 24.09.1930, begrawe in Twee Rivieren.

[1] (sien kinders bo)

(7) Johan Daniel Wilhelm OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Anna Catharina STRYDOM) * 14.07.1836 in Twee Rivieren, � 04.09.1906 in Twee Rivieren, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou 28.04.1862 in George, Johanna Magdalena STRYDOM, * 05.09.1843 (dogter van Johan Daniel Wilhelm STRYDOM en Anna Elizabeth KRITZINGER), � 23.01.1904, begrawe in Twee Rivieren.

(a) Ockert Jacobus OLIVIER, * c. 1863. Hy trou 07.03.1887 in Uniondale, Maria Elizabeth Hermina STRYDOM, * c. 1866.

[1] Maria Elizabeth Hermina OLIVIER, * 16.10.1888, � 03.12.1941. Sy trou 25.08.1913, Jan Carel HERSELMAN, * 27.05.1883 in Canaga (Uitvlugt) Joubertina, � 28.09.1956 in Canaga.

[2] Johann Daniel Wilhelm OLIVIER, * 04.02.1891, � 09.03.1944. Hy trou Dorothea Gertruida BARNARD, � 01.09.1951.

[A] Barend Wilhelm OLIVIER.

[B] Hester Elizabeth OLIVIER. Sy trou Ebenhaezer STRYDOM.

[C] Johannes Barnard OLIVIER.

[D] Ockert Jacobus OLIVIER, * 1923. Hy trou Oktober 1953, Maria Aletta VAN DER MERWE.

1. Elize ZEEMAN-OLIVIER. Sy trou Henk ZEEMAN.

[E] Maria Elizabeth OLIVIER.

[F] Johan Daniel OLIVIER.

[3] Johanna Magdalena OLIVIER, * 18.02.1893, � 23.11.1950. Sy trou 15.05.1916, Paul Frederick Hendrik HERSELMAN, * 04.10.1889 in Misgunt Humansdorp, � 07.03.1969 in Uitvlugt Joubertina.

[4] Susanna Dorothea OLIVIER, * 12.10.1899.

(b) Daniel Jacobus OLIVIER, * 18.11.1870, � 28.05.1934 in Twee Rivieren, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou in Humansdorp, Margaretha Johanna VAN ROOYEN, * 25.12.1879 in Klipdrift dist. Humansdorp (dogter van Andries Petrus VAN ROOYEN en Margaretha Johanna NN), � 13.11.1938 in Eie huis Twee Rivieren, begrawe in Twee Rivieren.

[1] Johan Daniel OLIVIER, * 07.04.1911 in Twee Rivieren, � 31.03.1954 in Stedelike Hospitaal Kaapstad. Hy trou in Joubertina, Theofestha SCHOEMAN.

[A] Theofestha OLIVIER, * 12.09.1940.

[B] Daniel Jacobus OLIVIER, * 04.04.1942.

[C] Leonard Hendrik OLIVIER, * 19.09.1944.

[D] Margaretha OLIVIER, * 10.09.1951.

[2] Johanna Magdalena OLIVIER, * 20.02.1914.

[3] Andries Van Rooyen OLIVIER, * 11.01.1916, � 09.08.1987.

[4] Anna OLIVIER, * 28.03.1920.

[5] Sarel Petrus OLIVIER, * 17.12.1921.

[6] Pieter Daniel OLIVIER, * 04.10.1923.

(c) Anna Elizabeth Catharina OLIVIER, * 11.01.1874. Sy trou 30.03.1896 in Uniondale, Frans Anthonie GERBER, * 14.01.1870.

[1] Stephanus Johannes Gerber, * 13.03.1893.

(d) Johanna Magdalena OLIVIER, * 29.12.1878. Sy trou c. 1902 in Uniondale, Daniel Jacobus KRITZINGER.

(e) Maria Magdalena OLIVIER, * 15.06.1881. Sy trou Johan Daniel Wilhelm OLIVIER.

(f) Johan Daniel Wilhelm OLIVIER, * 25.06.1883, � 05.03.1966, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou Magdalena Josina (Lenie Jan) NN, * 31.10.1886 (dogter van Matthys Johannes OLIVIER en Susanna Magdalena WASSERMAN), � 06.03.1970, begrawe in Twee Rivieren.

(g) Helena Charlotte OLIVIER, * 17.09.1885.

(8) Matthys Johannes OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Anna Catharina STRYDOM) * 03.07.1838 in Twee Rivieren, � 02.07.1929 in Twee Rivieren. Hy trou (1) 07.10.1861 in George, Engela Jacoba STRYDOM, � 28.09.1872. Hy trou (2) c. 1873, Susanna Magdalena WASSERMAN, * 16.10.1847 in Rietrivier afdeling Humansdorp (dogter van Hercules Petrus WASSERMAN en Anna Carolina DU PLESSIS), � 14.10.1909 in Klipdrift afdeling Humansdorp.

(a) Anna Elizabeth Catharina OLIVIER, (dogter van Matthys Johannes OLIVIER en Engela Jacoba STRYDOM) * 17.11.1863, � voor 1929.

(b) Ockert Jacobus OLIVIER, (seun van Matthys Johannes OLIVIER en Engela Jacoba STRYDOM) * 25.09.1866 in Twee Rivieren, � 11.06.1925 in Twee Rivieren, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou 30.06.1887 in Humansdorp, Anna Catharina KEMP, * 03.08.1870 in Humansdorp (dogter van Jacobus Johannes KEMP en Agatha Catharina (Kitty) WAGNER), � 03.07.1936 in Twee Rivieren, begrawe in Twee Rivieren.

[1] Agatha Catharina OLIVIER, * 09.05.1888, � 20.12.1918, begrawe in Twee Rivieren. Sy trou Paul Hendrik GERBER.

[2] Engela Jacoba OLIVIER, * 14.09.1889, � 15.04.1978. Sy trou Johan Jacob Kritzinger FERREIRA, * 09.08.1886 (seun van Johannes Stephanus FERREIRA en Anna Catharina Elizabeth OLIVIER), � 16.04.1978 in Bona Esperanza.

[A] (sien kinders bo)

[3] Matthys Johannes (Thys Bas) OLIVIER, * 17.08.1891, � 02.10.1965. Hy trou Johanna Jacomina Catharina FERREIRA, * 18.10.1892, � 03.10.1976.

[4] Jacobus Johannes OLIVIER, * 09.08.1893, � 14.09.1974, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou Susanna Magdalena KRITZINGER, * 30.09.1897, � 19.11.1945 in Eie woning Twee Rivieren, begrawe in Twee Rivieren.

[A] Maria Magdalena OLIVIER, * 10.08.1918.

[B] Ockert Jacobus OLIVIER, * 23.09.1922.

[C] Anna Christina OLIVIER, * 01.12.1929.

[D] Erika OLIVIER, * 31.03.1941.

[5] Anna Christina Elizabeth OLIVIER, * 04.12.1895, � 11.04.1919 in 23j. 4md. 7d., begrawe in Twee Rivieren. Sy trou Michiel Jacob OLIVIER.

[6] Jacobus Johannes OLIVIER.

[7] Ockert Herculaas OLIVIER, * 29.09.1898.

[8] Susanna Magdalena OLIVIER, * 22.01.1901.

[9] Michiel Daniel OLIVIER, * 15.03.1906, � 09.09.1989, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou Miriam NN, * 23.11.1908.

[10] Aletta Johanna OLIVIER, * 12.04.1908, � 05.02.1911.

[11] Gert Francois OLIVIER, * 13.10.1913, � 09.11.1970. Hy trou Anna Charlotta NN, * 10.07.1915, � 18.04.1990.

(c) Johan Daniel Wilhelm OLIVIER, (seun van Matthys Johannes OLIVIER en Engela Jacoba STRYDOM) * 25.08.1868 in Twee Rivieren, � 06.08.1914 in Twee Rivieren. Hy trou 07.09.1891 in Uniondale, Elsje Susanna KRITZINGER, * 09.09.1870 in "Onzer" dist. Uniondale (dogter van Johan Andries KRITZINGER en Elsje Susanna STRYDOM), � 04.06.1953.

[1] Matthys Johannes OLIVIER, * 27.09.1892.

[2] Johan Andries OLIVIER, * 01.11.1894.

[3] Elsje Susanna OLIVIER, * 20.09.1896.

[4] Engela Jacoba OLIVIER, * 03.10.1898.

[5] Louis Botha OLIVIER, * 02.11.1900, � 08.09.1971, begrawe in Twee Rivieren. Hy trou Francis J.J.P. HAARHOFF, * 26.04.1902, � 10.01.1963, begrawe in Twe Rivieren.

[6] Pieter Daniel OLIVIER, * 13.01.1903.

[7] Susanna Magdalena OLIVIER, * 13.04.1905.

[8] Anna Elizabeth OLIVIER, * 06.06.1908.

[9] Rykie Hester OLIVIER, * 11.10.1910.

[10] Willem Adolph OLIVIER, * 02.01.1913, � 07.05.1954 in George Hospitaal. Hy trou in Grabouw, Arelilia Cecilia Magdalena BEUKES.

[A] Elizabeth OLIVIER, * 03.03.1949.

[B] Johan Daniel Wilhelm OLIVIER, * 30.11.1953.

(d) Matthys Johannes OLIVIER, (seun van Matthys Johannes OLIVIER en Engela Jacoba STRYDOM) * 26.02.1871.

(e) Anna Saralina OLIVIER, (dogter van Matthys Johannes OLIVIER en Susanna Magdalena WASSERMAN) * 30.03.1874. Sy trou Hercules Petrus VAN ROOYEN.

(f) Hercules Petrus OLIVIER, (seun van Matthys Johannes OLIVIER en Susanna Magdalena WASSERMAN) * 23.07.1875 in Twee Rivieren, � 16.12.1916 in Klipdrift dist. Humansdorp. Hy trou in Humansdorp, Maria Magdalena TERBLANCHE.

[1] Aletta Petronella OLIVIER. Sy trou Roelof Petrus OELOFSEN.

[2] Susanna Magdalena OLIVIER, * 04.1905 in Klipdrift dist. Humansdorp, � 02.11.1954 in In haar huis op Opkomst dist. Uniondale. Sy trou in Joubertina, Petrus Hendrik FERREIRA.

[3] Matthys Johannes OLIVIER.

(g) Susanna Magdalena OLIVIER, (dogter van Matthys Johannes OLIVIER en Susanna Magdalena WASSERMAN) * 30.12.1876 in Klipdrift, � 01.11.1951 in Palmietvlei dist Humansdorp. Sy trou Frans Frederick TERBLANCHE, � 11.01.1942.

[1] Stephanus Esaias TERBLANCHE.

[2] Aletta Petronella TERBLANCHE. Sy trou Lukas Wilhelm Meyer DU PREEZ.

[3] Anna Saralina TERBLANCHE. Sy trou Johannes VOLLGRAAFF.

[4] Matthys Johannes TERBLANCHE.

[5] Frans Frederick TERBLANCHE.

[6] Ockert Jacobus TERBLANCHE.

[7] Hercules Petrus TERBLANCHE.

[8] Jacobus TERBLANCHE.

(h) Matthys Johannes OLIVIER, (seun van Matthys Johannes OLIVIER en Susanna Magdalena WASSERMAN) * 05.02.1879 in Twee Rivieren, � 15.05.1954 in Prov. Hospitaal Port-Elizabeth. Hy trou Cornelia Margaretha WASSERMAN.

[1] Maria Johanna OLIVIER. Sy trou Wessel Johannes HERSELMAN.

[2] Matthys Johannes OLIVIER.

[3] Susanna Magdalena OLIVIER. Sy trou Hendrik Frederick KRITZINGER.

[4] Sarelina Petronella OLIVIER.

[5] Sarel Petrus OLIVIER.

(i) Helena Charlotte OLIVIER, (dogter van Matthys Johannes OLIVIER en Susanna Magdalena WASSERMAN) * 19.11.1880. Sy trou Daniel Jacobus KRITZINGER, * 23.07.1880, � 03.05.1946.

(j) Margaretha Johanna Aletta OLIVIER, (dogter van Matthys Johannes OLIVIER en Susanna Magdalena WASSERMAN). Sy trou Gert Ignatius VAN ROOYEN.

(k) Magdalena Josina (Lenie Jan) NN, (dogter van Matthys Johannes OLIVIER en Susanna Magdalena WASSERMAN) * 31.10.1886, � 06.03.1970, begrawe in Twee Rivieren. Sy trou Johan Daniel Wilhelm OLIVIER, * 25.06.1883 (seun van Johan Daniel Wilhelm OLIVIER en Johanna Magdalena STRYDOM), � 05.03.1966, begrawe in Twee Rivieren.

(l) Jacobus Petrus OLIVIER, (seun van Matthys Johannes OLIVIER en Susanna Magdalena WASSERMAN) * 21.12.1909.

(9) Magdalena Josiena OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Anna Catharina STRYDOM) * 23.01.1841.

(10) Johanna Jacomina OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Susanna Magdalena FERREIRA) * 31.12.1842, � 11.01.1901. Sy trou 21.09.1868, Johan Hendrik KRITZINGER, * 03.01.1847 (seun van Ignatius Michiel KRITZINGER en Anna Salomina MINNIE).

(11) Ignatius Wilhelmus OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Susanna Magdalena FERREIRA) * 04.11.1844. Hy trou 07.08.1865 in Willowmore, Jacomina Aletta FERREIRA, * 17.12.1846.

(a) Johanna Catharina Maria OLIVIER, * 01.05.1866.

(b) Ockert Jacobus OLIVIER, * 22.01.1868.

(c) Ignatius Wilhelm OLIVIER, * 21.10.1869.

(d) Susanna Magdalena OLIVIER, * 30.07.1871.

(e) Gerrit Thomas OLIVIER, * 09.07.1873.

(f) Lucas Marthinus OLIVIER, * 24.12.1875, � 19.08.1938. Hy trou in Willowmore, Anna Catharina Johanna Petronella SCHUTTE.

[1] Ignatius Wilhelm OLIVIER.

[2] Johanna OLIVIER. Sy trou PN VAN STADEN.

[3] Christian Ernst OLIVIER.

[4] Lucas Marthinus OLIVIER.

[5] Jacomina OLIVIER.

[6] Anna OLIVIER.

(g) Daniel Jacobus OLIVIER, * 10.01.1878 in Willowmore, � 01.10.1954 in Oudtshoorn Hospitaal. Hy trou in Willowmore, Adriana Johanna VAN HUYSSTEEN, * 16.12.1884.

[1] Johanna Catharina Adriana OLIVIER. Sy trou Barend Frederick BURGER.

[2] Jacomina Aletta OLIVIER. Sy trou Floris Albertus VAN DER MERWE.

[3] Martha Margaretha Wilhelmina OLIVIER, * 01.1909 in Rooiblom dist. Willowmore, � 16.05.1955 in Stellenbosch alg. hospitaal. Sy trou in Willowmore, Philippus Jacobus COETZEE.

[A] Daniel Jacobus COETZEE, * 27.12.1936.

[B] Adriana Johanna COETZEE, * 12.08.1940.

[4] Ignatius Wilhelm OLIVIER.

[5] Daniel Jacobus OLIVIER.

(h) Gert Marthinus Petrus OLIVIER, * c. 07.1885 in Rooiblom, � 05.01.1948. Hy trou Magdalena Jacoba COLESKE.

[1] Magdalena Jacoba OLIVIER. Sy trou Ignatius Michael BARNARD.

[2] Ignatius Wilhelm OLIVIER.

[3] Ockert Jacobus OLIVIER.

[4] Gerrit Marthinus Petrus OLIVIER.

[5] Johan Jacobus OLIVIER.

[6] Jacomina Aletta OLIVIER.

[7] Lukas Marthinus OLIVIER.

(12) Susanna Magdalena OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Susanna Magdalena FERREIRA) * 09.10.1849.

(13) Dirkje Susara OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Susanna Magdalena FERREIRA) * 21.04.1851. Sy trou Michiel OLIVIER, * c. 1851 (seun van Ockert OLIVIER en Magdalena Josina STRYDOM), � 11.09.1894.

(14) Martha Jacoba OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Susanna Magdalena FERREIRA) * 17.12.1852, � 1927. Sy trou Matthys Johannes Lourens KRITZINGER, * 1853, � 1931.

(a) Helena Charlotta KRITZINGER, * 24.02.1889 in Somerset's Gift afd. Uniondale, � 19.04.1955 in Port Elizabeth Hospitaal. Sy trou Ockert Jacobus OLIVIER, * 18.12.1882 (seun van Ockert Jacobus OLIVIER en Christina Gertruyda KRITZINGER), � 28.10.1946 in "Kleinrivier" Uniondale.

[1] (sien kinders bo)

(15) Aletta Petronella OLIVIER, (dogter van Ockert OLIVIER en Susanna Magdalena FERREIRA) * 03.11.1854.

(16) Gert Marthinus OLIVIER, (seun van Ockert OLIVIER en Susanna Magdalena FERREIRA) * 15.08.1857. Hy trou 15.03.1880 in Uniondale, Petronella Johanna FERREIRA.

4. Hendrik Jacobus OLIVIER.

5. Helena Maria OLIVIER, * 1766 in Dist. Swellendam, � 08.04.1845 in Huis van Jan BLOM Rodeberg Dist. Swellendam. Sy trou (1) 24.04.1787, Jan Dirk HEYNS (seun van Ockert HEYNS en Catharina Elizabeth HEYDEMANN). Sy trou (2) 23.08.1789, Daniel VAN DEN BERG (seun van Jacobus VAN DEN BERG en Maria Magdalena HAAK).

a. Ockert Jacobus VAN DEN BERG, (seun van Daniel VAN DEN BERG en Helena Maria OLIVIER).

b. Jan Dirk VAN DEN BERG, (seun van Daniel VAN DEN BERG en Helena Maria OLIVIER).

c. Johannes Petrus VAN DEN BERG, (seun van Daniel VAN DEN BERG en Helena Maria OLIVIER).

d. Andries Cornelius Lodewyk VAN DEN BERG, (seun van Daniel VAN DEN BERG en Helena Maria OLIVIER).

e. Andries VAN TONDER, (seun van Daniel VAN DEN BERG en Helena Maria OLIVIER).

6. Philip Lodewyk OLIVIER. Hy trou 03.01.1790, Beatrix Geertruy FOURIE, * 23.02.1771, (dogter van Stephanus FOURIE en Helena Geertruy LATEGAN), � 23.11.1841 in At her home Huisrivier Grootzwartberg Dist Swellendam.

a. Hester Cecilia Elisabeth OLIVIER, � 25.08.1834 in Hartmanskraal Oos-Rietrivier. Sy trou 09.04.1815 in Caledon, Gerrit Jeremias Cornelis NEL (seun van Johannes Paulus NEL en Johanna OLIVIER), � 28.07.1847 in Brakfontein Bedford.

(1) Gert Jeremias Cornelius NEL.

(2) Beatrix Geertruida NEL. Sy trou Philip DU PREEZ.

(3) Jeanetta Maria NEL.

(4) Hester Cecilia NEL.

b. Helena Dirkje Geertruy OLIVIER. Sy trou (1) 06.07.1806 in Swellendam, Pieter Willem NEL (seun van Jan NEL en Gesina STEENKAMP). Sy trou (2) 11.06.1860 in Calitzdorp, Cornelis Johannes GRUNDLING (seun van Andries GRUNDLING en Sara Johanna VAN DER JEUGD), � 22.04.1875 in Calitzdorp.

(1) Philippus Cornlius Lodewyk NEL, (seun van Pieter Willem NEL en Helena Dirkje Geertruy OLIVIER) * 10.07.1814 in Huysrivier Calitzdorp. Hy trou 24.02.1850, Susanna M. LE GRANGE.

c. Margaretha Beatrix OLIVIER.

d. Anna Maria Beatrix OLIVIER. Sy trou (1) 10.1810, Johannes Mattheus CALITZ, * in Swartberg onder Swellendam (seun van Frederik CALITZ en Jeanetta LABUSCHAGNE), � 06.03.1858. Sy trou (2) 28.11.1864 in Oudtshoorn, Johannes Willem VAN WYK.

e. Ockert Jonathan OLIVIER, * 28.09.1796 in Grootswartberg, � 13.07.1849 in Opzoek Grootswartberg. Hy trou 06.02.1820 in Swellendam, Gesina (Geesje) Maria Beatrix NEL, * 22.10.1800 (dogter van Gerrit Johannes Paulus NEL en Johanna (Jannetjie) OLIVIER), � 08.07.1861.

(1) Gerrit Jeremias Lodewyk OLIVIER, * 06.01.1821 in Huis Rivier Ladismith, � 12.05.1880 in Opzoek Ladismith. Hy trou Susara Hendrina Margaretha VAN DEN BERG, * 11.1824, (dogter van Daniel Coenraad VAN DEN BERG en Anna Susanna Maria OLIVIER), � 25.10.1897.

(a) Anna Susanna Maria OLIVIER.

(b) Ockert Jonathan OLIVIER, * c. 10.1847 in Opzoek Ladismith, � 11.06.1915 in Weltevreden Ladismith. Hy trou Johanna Jacoba Catharina NEL, * 05.1846 in Ladismith, (dogter van Johannes Jacobus NEL en Hester Margaretha DU PLESSIS), � 02.09.1922 in Weltevreden Ladismith.

[1] Hester Margaretha OLIVIER, * 08.03.1872. Sy trou David Ryk Hendrik DU BUISSON.

[2] Susara Hendrina Margaretha OLIVIER.

[3] Johanna Jacoba Catharina OLIVIER. Sy trou Bernardus Lambertus CLAASSEN.

[4] Anna Susanna Maria OLIVIER. Sy trou George Paul CLAASSEN.

[5] Gert Jeremias Lodewyk OLIVIER.

[6] Maria Susanna OLIVIER. Sy trou Jan Philippus Albertus CRAFFORD.

[7] Jacobus Johannes OLIVIER, * c. 07.1883 in Weltevreden dist. Ladismith, � 02.08.1939 in Opzoek dist. Ladismith. Hy trou Villiersdorp, Jacoba Petronella DE VILLIERS.

[A] Elizabeth Rachel OLIVIER. Sy trou John CRAIG.

[B] Johanna Jacoba OLIVIER.

[C] Valerie OLIVIER. Sy trou Jack VAN SCHALKWYK.

[D] Olivia Esther OLIVIER.

[E] Ockert Jonathan OLIVIER.

[F] Sarah Isabella OLIVIER.

[G] Irene Maria OLIVIER, * 14.06.1927, � 21.04.1983, begrawe in Opzoek Ladismith.

[8] Gesina Maria Beatrix OLIVIER. Sy trou Hendrik Johannes NEL.

[9] Ockert Jonathan OLIVIER, * c. 02.1888 in Weltevreden Ladismith, � 30.05.1920 in Ladismith.

[10] Susanna Maria Elizabeth OLIVIER. Sy trou Andries Matthys JORDAAN.

(c) Daniel Coenraad OLIVIER, * c. 10.1848 in Opzoek Ladismith, � 5.07.1904. Hy trou Catharina Josephina Johanna BURGER.

(d) Gesina Maria Beatrix OLIVIER.

(e) Jeremias Cornelis OLIVIER, * 26.09.1860. Hy trou Susanna Elizabeth Maria BRITS, * 09.1871 in Ladismith dist., (dogter van Stephanus Gerhardus BRITS en Susanna Elizabeth Maria VAN DER SPUY), � 03.07.1900 in Ladismith.

[1] Gert Jeremias Lodewyk OLIVIER, * 17.03.1898.

[2] Susara Hendrina Margaretha OLIVIER, * 01.1900 in Opzoek, � 27.06.1901 in Opzoek.

[3] Stephanus Gerhardus Brits OLIVIER, * 07.02.1900 in Opzoek dist Ladismith, � 03.12.1900 in Buffelsdrift dist. Ladismith.

(f) Susanna Johanna Cornelia OLIVIER, * 02.1863 in Opzoek Ladismith, � 05.07.1931 in Opzoek Ladismith (eie huis).

(g) Beatrix Maria Gertruida OLIVIER.

(h) Gert Jeremias Lodewyk OLIVIER, * c. 1858 in Opsoek Ladismith, � 07.09.1934 in Opsoek Ladismith. Hy trou (1) Elizabeth VAN DER VYVER, * c. 1866 in Buffelsdrift Ladismith (dogter van Isaac ? Johannes VAN DEN VYVER en Maria Susanna NN), � 03.12.1905. Hy trou (2) Catharina Carolina Elizabeth KLEYNHANS.

[1] Maria Johanna Casperina KLEYNHANS, (dogter van Gert Jeremias Lodewyk OLIVIER en Catharina Carolina Elizabeth KLEYNHANS).

(i) Magdalena Christina Wilhelmina OLIVIER.

(2) Beatrix Maria Gertruida OLIVIER, * 05.05.1823. Sy trou Johannes Willem VAN DER BERG.

(3) Phillip Lodewyk OLIVIER, * 22.07.1825. Hy trou 09.03.1846 in George, Jeanette Petronella BOTHA, * 26.10.1827 (dogter van Gerrit BOTHA en Magdalena Johanna Geertruida CALITZ), � 08.07.1893.

(a) Magdalena Johanna Gertruida OLIVIER, * 22.08.1850 in Ladismith KP, � 20.01.1908 in Doornbult dist Lichtenburg. Sy trou in Potchefstroom Transvaal, Pieter Engelbertus SMITH, * 1844, � 1929.

(b) Gesina Maria Beatrix OLIVIER, * 28.11.1854 in Ladismith KP, � 13.09.1908 in Lichtenburg, begrawe in Doornbult Gerdau in Noordwes. Sy trou 09.03.1846 in George, Nicolaas Marthinus Johannes GROBLER, * 09.08.1851 in Beaufort-Wes, � 03.08.1933 in Ventersdorp.

[1] PN GROBLER. Sy trou PN VAN WYK.

(c) Frederika Wilhelmina OLIVIER, * 1867 in Doornbult Lichtenburg, � 18.08.1925. Sy trou (1) Dirk Arnoldus COETZEE, * 08.03.1854, � 16.04.1920 in Rosendal Lichtenburg. Sy trou (2) Philippus HATTINGH.

[1] Petrus Johannes COETZEE, (seun van Dirk Arnoldus COETZEE en Frederika Wilhelmina OLIVIER) * 1889.

[2] Johanna Hermina Catharina COETZEE, (dogter van Dirk Arnoldus COETZEE en Frederika Wilhelmina OLIVIER).

[3] Hester Carolina COETZEE, (dogter van Dirk Arnoldus COETZEE en Frederika Wilhelmina OLIVIER).

[4] Jacoba Cornelia Wilhelmina COETZEE, (dogter van Dirk Arnoldus COETZEE en Frederika Wilhelmina OLIVIER).

[5] Johannes Cornelius COETZEE, (seun van Dirk Arnoldus COETZEE en Frederika Wilhelmina OLIVIER) * 13.10.1898.

[6] Cornelia Dorothea COETZEE, (dogter van Dirk Arnoldus COETZEE en Frederika Wilhelmina OLIVIER) * 16.05.1899.

[7] Janetta Petronella HATTINGH, (dogter van Philippus HATTINGH en Frederika Wilhelmina OLIVIER) * 21.09.1885.

[8] Anna Margaretha HATTINGH, (dogter van Philippus HATTINGH en Frederika Wilhelmina OLIVIER) * 01.05.1887.

[9] Frederika Wilhelmina HATTINGH, (dogter van Philippus HATTINGH en Frederika Wilhelmina OLIVIER) * 18.12.1888.

[10] Christiaan Johannes Petrus HATTINGH, (seun van Philippus HATTINGH en Frederika Wilhelmina OLIVIER) * 29.10.1890.

[11] Maria Helena HATTINGH, (dogter van Philippus HATTINGH en Frederika Wilhelmina OLIVIER) * 26.01.1896.

[12] Philippus HATTINGH, (seun van Philippus HATTINGH en Frederika Wilhelmina OLIVIER) * 26.01.1896.

[13] Magdalena Gertruida HATTINGH, (dogter van Philippus HATTINGH en Frederika Wilhelmina OLIVIER) * 11.11.1898.

(4) Ockert Jonathan OLIVIER, * 15.12.1828 in Ladismith, � 19.11.1898 in Goedeverwachting. Hy trou (1) Susanna Johanna Maria VAN DER SCHYFF, * 1820 in Ladismith dist. (dogter van Johannes Bernardus VAN DER SCHYFF en Susanna Jacoba Johanna SWANEPOEL), � 17.04.1891 in Goedeverwachting dist Oudtshoorn. Hy trou (2) Hester Maria CLAASSEN.

(a) Gesina Maria Beatrix OLIVIER, (dogter van Ockert Jonathan OLIVIER en Susanna Johanna Maria VAN DER SCHYFF) * 13.08.1850 in Gamka. Sy trou Louis FOURIE.

(b) Petronella Jacoba OLIVIER, (dogter van Ockert Jonathan OLIVIER en Susanna Johanna Maria VAN DER SCHYFF). Sy trou Jan T. OLIVIER.

(c) Susanna J.J. OLIVIER, (dogter van Ockert Jonathan OLIVIER en Susanna Johanna Maria VAN DER SCHYFF). Sy trou J.J. CORDIER.

(5) Janette Maria Magdalena Cornelia OLIVIER, * 29.05.1832, � 15.10.1883 in Schoonspruit. Sy trou Gerrit Johannes Jacobus BOTHA.

(6) Jan OLIVIER, * c. 1836, � 19..08.1850 in Opzoek Swellendam.

(7) Gesina Maria Beatrix OLIVIER. Sy trou Barend BOTHA.

f. Martha Susanna OLIVIER, * 10.10.1800 in Huisrivier dist. Uniondale, � c. 1873 in Calitzdorp. Sy trou 01.03.1818 in Swellendam, Jan NEL (seun van Willem NEL en Helena Martha OLIVIER).

g. Stephanus Jacobus OLIVIER, * c.1802, � 07.12.1841 in Huis Rivier Groote Zwartberg. Hy trou Margaretha Maria Susanna SWART, * 1917 in Oudtshoorn dist., (dogter van Jacobus SWART en Susanna NN), � 04.1872 in Huis Rivier haar huis.

(1) Jeanetta Magdalena Gertruida OLIVIER, * 12.10.1822. Sy trou 07.02.1847 in Mosselbaai, Anthonie Christoffel DE RIDDER.

(2) Philip Lodewyk OLIVIER, * 20.11.1823. Hy trou in Willowmore, Magdalena Wilhelmina NEL.

(a) Stephanus Jacobus OLIVIER, * 04.11.1863.

(b) Philippus Stephanus Lodewyk OLIVIER, * 19.05.1866 in Willowmore, � 20.06.1944 in Oudtshoorn. Hy trou in Middelburg Kaap, Johanna Maggreta TERBLANCHE.

(c) Jan Jeremias OLIVIER, * 17.07.1868 in Oudtshoorn, � 21.07.1942 in Pearston. Hy trou Catharina Petronella Frederica SMITH.

[1] Jurgen OLIVIER.

[2] Jan Jeremias OLIVIER.

[3] Elizabeth Magdalena Francina OLIVIER.

[4] Philippus Stefanus Lodewyk OLIVIER.

[5] Hendrik Hermanus Johannes OLIVIER.

[6] Stephanus Petrus OLIVIER.

[7] Magdalena Wilhelmina OLIVIER.

[8] Nicholas Jacobus OLIVIER.

[9] Catharina Petronella Frederica OLIVIER, * 25.01.1922.

(d) Frederik Charles OLIVIER, * 04.07.1871.

(3) Frederik Jacobus OLIVIER, * 01.05.1826.

(4) Stephanus Jacobus OLIVIER, * 14.07.1828 in Ladismith, � 16.03.1900 in Goedeverwachting. Hy trou Anna Magdalena SWANEPOEL, * c. 05.1833 in Huisrivier dist. Ladismith (dogter van Johannes Georginis SWANEPOEL en Anna Maria NN), � 27.08.1903 in Goedeverwachting dist. Ladismith.

(a) Gezina Janetta OLIVIER. Sy trou Jacobus Marthinus Esterhuizen.

(b) Johannes OLIVIER.

(c) Stephanus Jacobus OLIVIER.

(d) Philippus Lodewyk OLIVIER.

(e) Catharina Margaretha OLIVIER, * 09.03.1860 in Gamka dist. Calitzdorp. Sy trou Jan Johannes MINNAAR.

(f) Matthys Johannes OLIVIER.

(g) Frederick Jacobus OLIVIER, * 11.08.1863 in Gamka dist. Calitzdorp. Hy trou Susanna Catharina OLIVIER, * 07.07.1873 in Prins Albert (dogter van Barend Johannes Stephanus OLIVIER en Magrieta Maria Susanna OLIVIER), � 18.10.1900 in Goedeverwachting.

[1] Margaritha Magdalena OLIVIER.

[2] Stephanus Jacobus OLIVIER.

[3] Susanna Catharina OLIVIER.

(h) Anna Magdalena OLIVIER, * 05.12.1867 in Gamka. Sy trou Abraham MATHEE.

(i) Gert Jeremias OLIVIER, * 20.05.1872, � 06.02.1938 in Gamka-Wes dist. Calitzdorp. Hy trou Isabella Margaretha OLIVIER.

[1] Maria Catharina OLIVIER.

[2] Stefanus Johannes OLIVIER.

[3] Ockert Petrus OLIVIER.

[4] Anna Magdalena OLIVIER.

[5] Gert Jeremias OLIVIER.

[6] Petrus Jacobus OLIVIER.

[7] Johannes Jacobus OLIVIER.

[8] Isabella Margaretha OLIVIER.

[9] Gezina Jeanetha OLIVIER, * 06.08.1919.

(j) Martha Elizabeth OLIVIER. Sy trou Matthys LOURENS.

(k) Maria Magdalena OLIVIER, * 1874 in Goedeverwachting dist. Calitzdorp, � 14.08.1919 in Goedeverwachting dist. Calitzdorp. Sy trou Petrus Daniel ZAAYMAN.

[1] Anna Magdalena ZAAYMAN, * 10.03.1903.

[2] Jacomina Christina ZAAYMAN, * 06.06.1906.

[3] Johannes Gerhardus ZAAYMAN, * 01.04.1910.

[4] Stephanus ZAAYMAN, * 01.01.1916.

(5) Beatrix Gertruida OLIVIER, * 24.06.1829.

(6) Jacobus Johannes OLIVIER, * 28.07.1834 in Gamka dist. Calitzdorp.

(7) Susanna Catharina OLIVIER, * 11.07.1836. Sy trou PN SMIT.

(8) Beatrix Magdalena Gertruida OLIVIER, * 16.08.1840. Sy trou Jan Jacob VAN ZYL.

(a) Beatrix Magdalena Gertruida VAN ZYL.

(9) Margaretha OLIVIER. Sy trou Barend OLIVIER.

h. Beatrix Jacoba Aletta OLIVIER, * 03.09.1804.

i. Philip Lodewyk OLIVIER. Hy trou 26.12.1831 in George, Margaretha Isabella FOURIE, * 1818 in Sy was 40-41 met haar afsterwe., (dogter van Louis FOURIE en Margaretha Isabella HEYNS), � 02.07.1859.

(1) Philippus Lodewyk OLIVIER.

(2) Margaretha Louisa Isabella OLIVIER.

(3) Beatrix Geertruida OLIVIER.

(4) Helena Hendrina Dorothea OLIVIER.

(5) Mina OLIVIER, * 1846.

j. Wilhelmina Beatrix Geertruy OLIVIER.

k. Wilhelmina Jacoba Gertruyda OLIVIER. Sy trou 21.10.1827, Louis Jacobus Cornelis OLIVIER, * c. 1806 (seun van Jeremias Cornelis OLIVIER en Sara LA GRANGE), � 28.12.1840.

(1) Jeremias Cornelis OLIVIER, * c. 05.1827 in Opzoek Ladismith, � 13.09.1905 in Opzoek. Hy trou 14.02.1848 in Riversdal, Susanna Jacoba JOUBERT, * 13.06.1827.

(a) Louis Jacobus Cornelis OLIVIER, * c. 01.1849 in Opzoek Ladismith, � 02.12.1915 in Opzoek Ladismith. Hy trou 13.09.1868 in Oudtshoorn, Cornelia Isabella Maria CLOETE, * 1849.

[1] Jeremias Cornelis OLIVIER, * c. 11.1868 in Opzoek Ladismith, � 5.03.1916 in Opzoek Ladismith. Hy trou Margaretha Maria Magdalena CILLIERS, * 07.09.1888, � 07.12.1960, begrawe in Calitzdorp.

[A] Cornelia Isabella Maria (Nelie) OLIVIER, * 21.03.1909, � 05.06.1998. Sy trou Jacobus Petrus Johannes CLOETE, * 14.02.1909, � 27.02.1969.

[B] Louis Jacobus Cornelis OLIVIER, * 01.03.1913.

[C] Hendrik Johannes OLIVIER, * 15.07.1915.

[2] Catharina Johanna OLIVIER. Sy trou Pieter Josua VAN TONDER.

[3] Louis Jacobus Cornelis OLIVIER, * 04.1880 in Opzoek Ladismith, � 02.03.1925 in Opzoek Ladismith. Hy trou Johanna Magdalena Petronella SMIT.

[A] Beatrix Janetta OLIVIER.

[B] Louis Jacobus Cornelis OLIVIER.

[C] Jan Johannes Antonie OLIVIER.

[D] Cornelia Magdalena Isabella OLIVIER.

[4] Cornelia Isabella Maria OLIVIER. Sy trou Daniel Johannes MURPHY.

(b) Catharina Maria Magdalena OLIVIER, * 1850. Sy trou 16.12.1867 in Oudtshoorn, Gideon Jacobus CLOETE, * c. 1845.

(c) Wilhelmina Jacoba Geertruida OLIVIER, * c.1852, � 06.09.1873 in Calitzdorp. Sy trou 23.07.1868 in Oudtshoorn, Johannes Benjamin STRYDOM, * 15.09.1848.

(d) Susanna Jacoba OLIVIER. Sy trou Jacobus Coenraad VAN DER BERG.

(e) Gideon Jacobus OLIVIER, * 04.09.1860. Hy trou 02.05.1881, Hester Francina CELLIERS.

[1] Jeremias Cornelius OLIVIER, * 26.02.1882, � 06.06.1957. Hy trou Maria Elizabeth SAAYMAN, * 23.10.1883, � 08.05.1950.

[2] Abraham Francois OLIVIER, * 25.11.1883, � 02.12.1940, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou Anna Susanna M. VAN DER BERG, * 13.08.1891.

[A] Gideon Jacobus (John) OLIVIER, * 01.10.1912, � 08.04.1994. Hy trou Marie VISAGIE.

[B] Jacobus Coenraad (Koos) OLIVIER, * 18.09.1914, � 1974. Hy trou Barendina Olga GERBER.

1. Abraham Francois OLIVIER, * 12.06.1947. Hy trou Marleen MOLLER.

a. Jacobus Coenraad OLIVIER, * 02.05.1974. Hy trou Suzette PIENAAR.

(1) An� OLIVIER, * 05.09.2006.

(2) St�fan Conrad OLIVIER, * 10.03.2009.

b. Abraham Francois OLIVIER, * 12.06.1975. Hy trou Suzet VAN DER LINDE.

(1) Francois Johan OLIVIER, * 14.06.2006.

c. Marl� OLIVIER, * 07.06.1980.

[C] Abraham Francois (Fanie) OLIVIER, * 21.08.1919. Hy trou Mara (Fiffie) VENTER.

[D] Susanna (Suzie) NN, * 25.10.1924. Sy trou Norman MASENCAMP.

[3] Maria Elizabeth OLIVIER, * 22.10.1885.

[4] Gideon Jacobus OLIVIER, * 06.09.1887.

[5] Andries Matthys OLIVIER, * 17.10.1888.

[6] Louis Philippus Cornelis OLIVIER, * 15.05.1895.

[7] Leendert Johannes OLIVIER, * 28.07.1898.

[8] Jacobus Cornelis OLIVIER, * 19.12.1901.

[9] Philippus Cornelis OLIVIER, * 03.02.1903.

(f) Magdalena Cornelia OLIVIER. Sy trou Abraham Jacobus LE ROUX.

(g) Maria Elizabeth OLIVIER. Sy trou Frederick J. LE ROUX.

(h) Anna Susanna Maria OLIVIER, * 24.02.1868 in Oudtshoorn. Sy trou Gert J. LE ROUX.

(2) Philippus Lodewyk OLIVIER, * 22.12.1830 in Ladysmith, � 05.10.1896 in dist. Bloemfontein. Hy trou Helena Janetha Maria STRYDOM, * c. 05.1835 in Calitzdorp, (dogter van Johannes Gert STRYDOM en Helena Maria NN), � 14.07.1907 in Donkerhoek dist. Ladybrand.

(a) Louis Johannes Cornelis OLIVIER, * c. 06.1854 in Calitzdorp, � 29.10.1935 in Swartberg dist. Ladybrand. Hy trou in Ladybrand, Gesina Wilhelmina STEMET, * c. 04.1856 in Kaapprovinsie, � 15.07.1936 in Swartberg dist. Ladybrand.

[1] Anna Maria OLIVIER. Sy trou Jan C. MULLER.

[2] Louis Johannes Cornelius OLIVIER.

[3] Gesina Wilhelmina OLIVIER. Sy trou Abraham P. NEL.

[4] Christiaan Matthys OLIVIER.

[5] Helena Susanna OLIVIER. Sy trou PN NEL.

[A] Cornelia NEL. Sy trou Daniel TERBLANCH.

[B] Willem Adriaan NEL.

[C] Louis Johannes Cornelius NEL.

(b) Johannes Jacobus OLIVIER, * 11.09.1857 in Oudtshoorn.

(c) Philippus Lodewyk OLIVIER, * c. 1861 in Kaapkolonie, � 25.04.1929 in Mooiplaas Ladybrand. Hy trou Gavina Johanna DELPORT, * c. 05.1862 in Oudtshoorn dist. (dogter van Izaak Andries DELPORT en Cecilia Johanna Petronella NN), � 21.08.1928 in Mooiplaats dist. Ladybrand.

[1] Philippus Lodewyk OLIVIER, * 24.04.1885, � 06.08.1940 in Warden. Hy trou Martha Johanna Jacoba HICKMAN, * 13.12.1888, � 06.10.1956 in Warden.

[A] Philippus Lodewyk OLIVIER, * 29.11.1908 in Ladybrand, � 15.01.1984 in Harrismith. Hy trou Anna Magdalena BRUWER, * 02.10.1911, � 21.02.1995 in Harrismith.

1. Philippus Lodewyk OLIVIER, * 15.10.1940. Hy trou 27.08.1966 in Warden, Cherry KING, * 11.05.1945.

a. Philippus Lodewyk OLIVIER, * 14.05.1969 in Pretoria. Hy trou 03.03.1993, Maritsa BRITZ.

(1) Philippus Lodewyk OLIVIER, * 14.05.1994 in Jan Kempdorp.

(2) Marn� OLIVIER, * 13.08.1997 in Bethlehem.

b. Wilhelmina OLIVIER, * 10.08.1972 in Pretoria. Sy trou 16.11.2002 in Brandfort, Benjamin VAN NIEKERK, * 21.08.1967 in King Williamstown.

(1) Cherilise VAN NIEKERK, * 01.01.2004 in Bloemfontein.

2. Hendrik Jacobus Bruwer OLIVIER, * 09.02.1943 in Harrismith. Hy trou 14.10.1967, Hendrina Christina VISAGIE, * 16.07.1945 in Voorslag dist. Wakkerstroom.

a. Margaretha OLIVIER, * 21.12.1968 in Harrismith. Sy trou (1) 05.01.1990 in Harrismith, Nicolaas Lourens ALBERTS. Sy trou (2) 31.12.2002 in Harrismith, Craig John ANNANDALE, * 26.05.1970 in Durban.

(1) Rinica ALBERTS, (dogter van Nicolaas Lourens ALBERTS en Margaretha OLIVIER) * 16.10.1993 in Kroonstad.

(2) Ruhan ALBERTS, (seun van Nicolaas Lourens ALBERTS en Margaretha OLIVIER) * 16.02.1995 in Kroonstad.

(3) Loudon John ANNANDALE, (seun van Craig John ANNANDALE en Margaretha OLIVIER) * 19.09.2003 in Bethlehem.

b. Anna Magdalena OLIVIER, * 27.07.1971 in Harrismith. Sy trou 18.03.1995 in Warden, Paul Bruwer, * 25.09.1968 in Douglas.

(1) Jandri BRUWER, * 20.10.1998 in Harrismith.

(2) Anja BRUWER, * 04.06.2001 in Bethlehem.

(3) Jana BRUWER, * 30.04.2003 in Bethlehem.

c. Christina OLIVIER, * 26.08.1976 in Harrismith. Sy trou 19.08.2000 in Harrismith, Johan DU RAND, * 13.08.1972 in Pretoria.

(1) Chani DU RAND, * 15.06.2003 in Bloemfontein.

(2) Hanco DU RAND, * 28.11.2005 in Bloemfontein.

3. Magdalena Salomina OLIVIER, * 17.01.1945 in Harrismith. Sy trou 04.11.1967 in Harrismith, Nicolaas Johannes Stefanus MULLER, * 30.11.1943.

a. Anna Magdalena MULLER, * 11.04.1970 in Harrismith. Sy trou Barend Jacobus BESTER, * 13.06.1970 in Springs.

(1) Adriaan Johannes BESTER, * 01.05.1997 in Krugersdorp.

(2) Rikus Nicolaas BESTER, * 02.02.2000 in Krugersdorp.

b. Marthie Johanna MULLER, * 04.11.1975 in Harrismith. Sy trou 30.10.1999 in Harrismith, Jako DE BRUYN, * 29.06.19??.

(1) Marko Theunis DE BRUYN, * 04.04.2002.

(2) Dan�l DE BRUYN, * 09.04.2004 in Klerksdorp.

4. Martha Hickman OLIVIER, * 25.03.1947 in Harrismith. Sy trou 31.12.1966 in Harrismith, Hendrik Louis SCOTT, * 17.09.1941 in Durban (seun van Patrick Johnson SCOTT en Clara Isabella DE WET), � na 1989.

a. Patrick Johnson SCOTT, * 01.12.1967 in Newcastle. Hy trou Sunette CILLIERS, * 24.03.1970.

(1) Sunick SCOTT, * 23.10.1994.

(2) Louhan Cilliers SCOTT, * 17.12.1997.

[2] Cecelia Johanna Petronella OLIVIER, � 26.07.1952. Sy trou in Ladybrand, Coenraad Josephus HATTINGH, * 03.06.1884, � 24.10.1967 in Hobhouse.

[3] Louis Jacobus Johannes OLIVIER.

[4] Helena Jeanetta OLIVIER. Sy trou Jochemus VAN DER BERG.

[5] Gavina Johanna OLIVIER. Sy trou Jacobus STRYDOM.

[6] Johannes Gert OLIVIER.

[7] Catharina Elizabeth OLIVIER.

[8] Willem Jacobus OLIVIER.

[9] Izak Andreas OLIVIER, * c. 08.1886 in Bankfontein dist. Ladybrand, � 27.06.1911 in Bankfontein. Hy trou in Ladybrand, Cornelia Magdalena NEL.

[A] Cornelia Magdalena OLIVIER, * 27.07.1907.

[B] Philippus Lodewyk OLIVIER, * 13.10.1908.

(d) Willem Jacobus OLIVIER. Hy trou in Ladybrand, Maria Aletta Susanna DELPORT, * c. 05.1860 in Oudtshoorn (dogter van Izaak Andries DELPORT en Cecilia Johanna Petronella NN), � 14.04.1931 in Ladybrand.

[1] Philippus Lodewijk OLIVIER, * c. 06.1887, � 25.02.1920 in "Mooigelegen" Ladybrand. Hy trou in Phillipolis, Anna Paulina BOTHA.

[A] Maria Magdalena OLIVIER, * 21.11.1911.

[B] Willem Jacobus OLIVIER, * 01.03.1913 in Ladybrand, � 30.04.1936 in Ladybrand. Hy trou in Smithfield, Augusta Juliana DU TOIT, * c. 12.02.1915 in Ermelo, (dogter van Jacobus Dirk DU TOIT en Cornelia Hendrina NN), � 05.11.1936.

1. Cornelia Hendrina OLIVIER, * 04.11.1935.

[2] Cecilia Johanna OLIVIER. Sy trou PN BOTHA.

[3] Willem Jacobus OLIVIER.

[4] Helena Maria Jeanetta Susanna OLIVIER. Sy trou PN OTTO.

[5] Maria Aletta Susanna OLIVIER. Sy trou Jacob Daniel Theunis OLIVIER.

[6] Petrus Marthinus OLIVIER.

[7] Jan Hendrik OLIVIER.

(e) Jeremias Cornelis OLIVIER, * 26.07.1864 in Oudtshoorn, � 12.12.1927 in Ladybrand. Hy trou Johanna Elizabeth Susanna BEZUIDENHOUT, * 12.1872 in Kaapprovinsie (dogter van Lukas Albertus BEZUIDENHOUT en Jeanetta Susanna NN), � 24.03.1934 in Endor dist. Ladybrand.

[1] Philippus Lodewickus OLIVIER.

[2] Lukas Albertus OLIVIER.

[3] Jeanetta Louisa OLIVIER. Sy trou J.A.C. ERASMUS.

[4] Helena Jeanetta OLIVIER. Sy trou J.B.J ERASMUS.

[5] Jeremias Cornelis OLIVIER.

[6] Johanna Elizabeth Susanna OLIVIER.

[7] Frederick Johannes Theodorus OLIVIER, * 24.09.1904, � 29.04.1961, begrawe in Pretoria Rebeccastraat Begraafplaas. Hy trou Hester Petronella NN, * 07.03.1904, � 25.05.1969.

[8] Louis Johannes Cornelis OLIVIER.

[9] Willem Jacobus OLIVIER, * 21.09.1907.

[10] Gerhardus Elias OLIVIER, * 28.08.1909.

[11] Jeanetta Hendrina Wilhelmina OLIVIER, * 14.03.1911.

[12] Johannes Marthinus De Wet OLIVIER, * 05.11.1914.

[13] Anna Catharina OLIVIER, * 05.10.1916.

(f) Helena Susanna Maria OLIVIER, * 08.10.1866. Sy trou Louis Jacobus FOURIE.

(g) Johannes Jacobus Ernst OLIVIER, * 21.07.1870 in Oudtshoorn.

(h) Gerhardus Elias OLIVIER, * c. 05.1875 in Graaff Reinet, � 23.10.1941 in Donkerhoek dist Ladybrand. Hy trou in Ladybrand, Anna Catharina NEL.

[1] Cornelia Magdalena OLIVIER. Sy trou PN LE ROUX.

[2] Willem Adriaan OLIVIER.

[3] Abraham Paul Johannes OLIVIER.

[4] Helena Jeanetha Maria OLIVIER. Sy trou PN ROBINSON.

[5] Anna Catharina OLIVIER.

[6] Gertina Elizabeth OLIVIER.

[7] Johannes Marthinus OLIVIER.

(i) Jan Hendrik OLIVIER, * 1878 in Donkerhoek Ladybrand, � 28.11.1900 in Ceylon, begrawe in Diyatawala Konsentrasiekamp Ceylon.

(3) Susara Elizabeth OLIVIER.

(4) Louis Jacobus Cornelis OLIVIER.

l. Johannes Cornelis OLIVIER.

m. Helena Aletta Maria OLIVIER, * 1814 in Kaapkolonie, � 24.06.1844 in Aan huis van skoonvader JS STRYDOM 30j. Sy trou 31.03.1833 in Worcester, Louis STRYDOM (seun van Jacobus STRYDOM en Cornelia Johanna LA GRANGE).

(1) Cornelia Johanna STRYDOM.

(2) Helena Aletta STRYDOM.

(3) Beatrix Geertruida STRYDOM.

n. Catharina Beatrix OLIVIER, * 29.03.1817. Sy trou Andries Hendrik Josephus J. STRYDOM.

7. Gerrit Cornelis OLIVIER, * c. 1771. Hy trou (1) 24.10.1790, Aletta Catherina ENGELBRECHT (dogter van Willem ENGELBRECHT en Catharina COETSEE). Hy trou (2) Aletta Maria ENGELBRECHT.

a. Willem Hendrik Jacobus OLIVIER, (seun van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Catherina ENGELBRECHT). Hy trou 04.04.1819 in Cradock, Magdalena Catharina VAN DER LINDEN, * 05.05.1803 (dogter van Gert Johannes VAN DER LINDE en Johanna Adriana HOMAN), � 29.07.1861 in Molfontein.

(1) Gert Cornelius OLIVIER, * 11.05.1822. Hy trou Magrietha Catharina MARAIS.

(a) Willem Hendrik Jacobus OLIVIER, * 07.03.1849 in Brak Rivier.

(b) Isaac Johannes OLIVIER, * 12.12.1850 in Hekpoort Dist. Cradock, � 18.11.1942 in Nieuwejaarsfontein dist Rouxville. Hy trou 19.01.1875 in Lady Grey, Magrietha Catharina MARAIS, * c. 12.1857 in Lady Grey, (dogter van Isaac Stephanus Johannes MARAIS en Maria Johanna DE WET), � 24.02.1942 in Nieuwejaarsfontein.

[1] Izak Johannes OLIVIER.

[2] Gert Cornelius OLIVIER.

[3] Hendrik Petrus OLIVIER, * 17.12.1883 in Barcly-Oos, � 04.06.1934 in Caledonskroon dist Ladybrand. Hy trou 25.11.1907 in Rhodes, Johanna Dorothea Gesina KLOPPER, * 30.08.1888 in Barkley-Oos, � 10.02.1965.

[A] Izak Johannes OLIVIER, * 15.10.1908 in Rhodes, � 14.04.1963. Hy trou 02.07.1956 in Twyfelfontein, Anna Elizabeth Alida VAN DER BERG.

[B] Susanna Maria Josina (Sus) OLIVIER, * 28.04.1910 in Rouxville, � 01.05.1979. Sy trou (1) 05.10.1926 in Ladybrand, Frederick Johannes (Freddie) DE BRUYN. Sy trou (2) 03.09.1958 in Ladybrand, Johannes Hendrik HICKMAN.

1. Louis Hosea DE BRUIN, (seun van Frederick Johannes (Freddie) DE BRUYN en Susanna Maria Josina (Sus) OLIVIER) * 13.02.1927, � 18.02.1984. Hy trou 26.02.1949, Maria Dorothea OLIVIER.

2. Johanna Dorothea Gesina (Tokkie) DE BRUIN, (dogter van Frederick Johannes (Freddie) DE BRUYN en Susanna Maria Josina (Sus) OLIVIER) * 26.05.1929. Sy trou 08.10.1949, Jacobus Johannes TALJAARD.

3. Hendrik Petrus DE BRUIN, (seun van Frederick Johannes (Freddie) DE BRUYN en Susanna Maria Josina (Sus) OLIVIER) * 10.04.1933. Hy trou Antoinetta ROBERTS.

4. Frederick Johannes (Freddie) DE BRUIN, (seun van Frederick Johannes (Freddie) DE BRUYN en Susanna Maria Josina (Sus) OLIVIER) * 10.07.1940.

5. Johanna Maria (Marie) DE BRUIN, (dogter van Frederick Johannes (Freddie) DE BRUYN en Susanna Maria Josina (Sus) OLIVIER). Sy trou Deon CERONIO.

a. Gideon Pieter (Deon) CERONIO, * 05.01.1971. Hy trou Maria Susanna COETZER, * 10.10.1975.

(1) Deon� CERONIO, * 08.10.1997.

(2) Marichelle CERONIO, * 07.06.2002.

(3) Rialieze CERONIO, * 30.11.2004.

(4) Gideon Pieter CERONIO.

b. Johannes Hendrik (Johan) CERONIO. Hy trou Hanneli DE BEER, * 18.11.1974.

(1) Alicia CERONIO, * 04.11.2000.

(2) Christiaan Pieter CERONIO, * 04.10.2003.

c. Evert Phillipus (Ewert) CERONIO. Hy trou Trienie VAN DER WESTHUIZEN, * 10.06.1974.

[C] Jacobus Marthinus Klopper OLIVIER, * 08.07.1917 in Rouxville, � 04.01.1982. Hy trou 1940 in Benoni, Maria Sybella (Malie) JOUBERT.

1. Martha Johanna Magdalena (Marthie) OLIVIER, * 09.02.1941.

2. Johanna Dorothea Gesina OLIVIER, * 15.10.1943.

3. Hendrik Petrus OLIVIER, * 25.02.1945.

4. Ignatius Micheal (Ig) OLIVIER, * 20.02.1946.

5. Maria Sybella (Ria) OLIVIER, * 05.03.1948. Sy trou PN GROBBELAAR.

6. Jacobus Marthinus Klopper (Koos) OLIVIER, * 01.04.1950.

7. Roelof Johannes (Roelf) OLIVIER, * 10.06.1952.

[D] Hendrik Petrus OLIVIER, * 22.11.1921 in Rouxville, � 30.01.1985. Hy trou 1947 in Brakpan, Doris May VORSTER, * 10.04.1928 in Maclear Oos-Kaap, � 28.01.2005 in Ladybrand.

1. Hendrik Petrus (Dickie) OLIVIER, * 17.08.1948 in Brakpan. Hy trou Johanna Cecilia (Hannetjie) JANSE VAN RENSBURG, * 11.10.1948 in Vereeniging, � 28.01.2005 in Ladybrand.

a. Hendrik Petrus (Dickie) OLIVIER, * 19.04.1973 in Ladybrand, � 18.10.1991 in Ladybrand.

b. Leandri OLIVIER, * 11.05.1995 in Ladybrand. Sy trou Jan Herman VAN ZYL, * 20.06.1995 in Carnarvon.

(1) Kijan VAN ZYL, * 13.09.2003 in London UK.

[E] Petrus Jochemus OLIVIER, * 16.02.1926, � 27.01.1988. Hy trou 04.04.1953 in Klerksdorp, Josina Theophista DU PLOOY, * 14.05.1934.

1. Ren� Louise OLIVIER, * 30.12.1953. Sy trou 05.05.1972, Hendrik Johannes ROSSOUW, * 17.10.1948.

a. Moonyean ROSSOUW, * 27.08.1972. Sy trou Johann CLAASSEN, * 08.02.1971.

(1) Meea CLAASSEN, * 14.09.2004.

b. Vinette ROSSOUW, * 08.09.1976. Sy trou Anthony CLARK, * 04.12.1971.

(1) Joshua CLARK, * 19.06.2002.

(2) Anthony Cecil CLARK, * 19.06.2006.

c. Lizanne ROSSOUW, * 27.06.1979.

2. Andr� Johann OLIVIER, * 28.03.1955. Hy trou 23.12.1977, Elizabeth Cathrine SMITH, * 18.12.1958.

a. Leilani Anzel OLIVIER, * 23.03.1977, � 20.06.1977.

b. Juan Jochemus OLIVIER, * 27.03.1978. Hy trou 19.11.2006, Marina ERASMUS, * 15.12.1982.

(1) Zian Jochemus OLIVIER, * 28.03.1905.

(2) Zan� OLIVIER, * 22.04.2006.

c. Chan� Celest� OLIVIER, * 24.04.1980. Sy trou onbekend.

(1) Dean Andr� NN, * 04.10.2007.

d. Andr� Jacques OLIVIER, * 04.02.1987.

3. Yvette Mon� OLIVIER, * 25.05.1965.

4. Etienne Eugene OLIVIER, * 12.02.1971.

(c) Gert Cornelius Johannes OLIVIER, * 14.06.1855 in Cradock, � 19.01.1937 in Smalplaats dist. Elliot. Hy trou Elizabeth Maria HATTINGH.

[1] Magrietha Catharina OLIVIER, * 06.01.1888.

(d) Hendrik Johannes Francois OLIVIER, * 22.07.1857.

(e) Ockert Johannes Frederick Lodewyk OLIVIER, * c. 08.1859 in Maraisburg, � 15.02.1947 in Mount Aylish. Hy trou Magret Maria Magdalena Elizabeth NN.

[1] Ockert Johannes Gert OLIVIER.

[2] Maria Catharina OLIVIER. Sy trou L.J. BUYS.

[3] Maggie OLIVIER. Sy trou William BUYS.

[4] Daniel OLIVIER.

[5] Magel Maria OLIVIER. Sy trou C.P. BARNES.

[6] Willem OLIVIER.

[7] Wilhelmina OLIVIER. Sy trou Gert VAN ZYL.

[8] Susanna Isabella Johanna OLIVIER. Sy trou J.M. VAN DER WALT.

(f) Magrietha Catharina OLIVIER, * 15.08.1861.

(g) Magdalena Catharina OLIVIER, * 12.12.1665.

(h) Johannes Wynand Lodewickus OLIVIER, * 23.11.1867 in Cradock, � 02.12.1914 in Tussen Houerkop en Reitz. Hy trou (1) Renske Wilhelmina C.F. MYBURG, � 05.05.1905. Hy trou (2) in Roodepoort Tvl, Johanna Stephanus Stovelina NN.

[1] Gert Cornelis Myburgh OLIVIER, (seun van Johannes Wynand Lodewickus OLIVIER en Renske Wilhelmina C.F. MYBURG) * 21.11.1893.

[2] Jacomina Hendrina OLIVIER, (dogter van Johannes Wynand Lodewickus OLIVIER en Renske Wilhelmina C.F. MYBURG) * 14.07.1895.

[3] Margaretha Catharina Francina OLIVIER, (dogter van Johannes Wynand Lodewickus OLIVIER en Renske Wilhelmina C.F. MYBURG) * 24.08.1897.

[4] Johannes Wynand Lodewicus OLIVIER, (seun van Johannes Wynand Lodewickus OLIVIER en Johanna Stephanus Stovelina NN) * 06.08.1911.

[5] Gerhardus Jacobus Rudolph OLIVIER, (seun van Johannes Wynand Lodewickus OLIVIER en Johanna Stephanus Stovelina NN) * 23.02.1913.

[6] Johanna Paulina OLIVIER, (dogter van Johannes Wynand Lodewickus OLIVIER en Johanna Stephanus Stovelina NN) * 25.10.1914.

(2) Willem Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER, * 13.05.1825.

(3) Johanna Adriana OLIVIER, * 07.08.1829.

(4) Okker Johannes Frederick Lodewyk OLIVIER, * 05.05.1832.

(5) Magdalena Aletta Catharina OLIVIER, * 08.12.1838.

(6) Anna Cecilia OLIVIER.

b. Ockert Johannes Stephanus OLIVIER, (seun van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Catherina ENGELBRECHT). Hy trou (1) 08.12.1816 in Graaff-Reinet, Anna Catharina BOTHA. Hy trou (2) 08.11.1829 in Cradock, Alida Johanna Carolina PELSER.

(1) Elisabeth Maria OLIVIER, (dogter van Ockert Johannes Stephanus OLIVIER en Anna Catharina BOTHA) * 15.10.1817. Sy trou (1) 03.08.1834 in Cradock, Jacobus Christoffel STEENKAMP, * 18.08.1815. Sy trou (2) Hendrik Christoffel Petrus SCHEEPERS.

(a) Hendrik Petrus Coenraad SCHEEPERS, (seun van Hendrik Christoffel Petrus SCHEEPERS en Elisabeth Maria OLIVIER).

(2) Gert Cornelis OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Stephanus OLIVIER en Anna Catharina BOTHA) * 25.07.1820, � 14.10.1884 in Rietfontein Heilbron. Hy trou Susanna Johanna ROETS, * c. 1820 (dogter van Johannes Hendricus ROETS en Aletta Johanna SCHUTTE).

(a) Aletta Johanna Catharina OLIVIER, * 16.08.1841 in Natal, � 19.05.1876. Sy trou 12.02.1859 in Potchefstroom, Balthasar Johannes ERASMUS, * 31.05.1836 (seun van Balthazar Johannes ERASMUS en Maria Magdalena ENSLIN), � 19.05.1876.

(b) Anna Catharina OLIVIER, * 27.05.1843. Sy trou PN VOSLOO.

[1] Gerhardus Johannes VOSLOO.

(c) Susanna Johanna OLIVIER, * 05.08.1846. Sy trou PN ERASMUS.

[1] Balthazar Johannes ERASMUS.

[2] Susanna Johanna ERASMUS.

[3] Gert Cornelis ERASMUS.

(d) Elisabeth Francina Johanna OLIVIER, * 06.08.1848.

(e) Ockert Johannes OLIVIER.

(f) Jan Hendrik OLIVIER, * c. 09.1852 in OVS, � 19.11.1928 in "Rooipoort" Heilbron. Hy trou 29.04.1872 in Kroonstad, Heiletta Maria Levina Catharina STEENKAMP, * c. 06.1851 in OVS (dogter van Jacob Diederik STEENKAMP en Elizabeth Wilhelmina GRIESEL), � 14.02.1932 in Rooipoort dist. Heilbron.

[1] Gert Cornelis OLIVIER.

[2] Elizabeth Wilhelmina OLIVIER. Sy trou G.H.C. VAN ZYL.

[3] Susanna Johanna Elizabeth OLIVIER. Sy trou H.P. ENGELBRECHT.

[4] Aletta Johanna OLIVIER. Sy trou G.A. DU PREEZ.

[5] Barbara Margaretha OLIVIER. Sy trou J. BUCKNOLL.

[6] Anna Catharina OLIVIER. Sy trou C.K.J. HECHTER.

[7] Jan Hendrik OLIVIER. Sy trou J.F. DE BEER.

[8] Helena Johanna Hendrina Cecilia OLIVIER. Sy trou N.J. SENEKAL.

[9] Jacob Diederick (Dirk) OLIVIER, * c. 12.1888, � 13.01.1919 in Boomplaats dist. Heilbron. Hy trou 25.05.1915 in Heilbron, Margaretha Maria DU TOIT.

[A] Jan Hendrik OLIVIER, * 10.08.1916.

[10] Jan Hendrik OLIVIER, * 10.08.1916 in Rooipoort dist. Heilbron.

(g) Maria Lasya OLIVIER.

(h) Gert Cornelis OLIVIER, * c. 07.1859, � 26.09.1941 in Heilbron Hospitaal. Hy trou (1) 28.05.1878 in Kroonstad, Anna Christina Aletta MEINTJIES, * c. 04.1858 in OVS (dogter van Jacobus William MEINTJIES en Anna Christina Aletta DE MEYER), � 19.07.1919 in Varkvlei dist. Heilbron. Hy trou (2) in Heilbron, Susanna Elizabeth FOURIE.

[1] Jacobus William OLIVIER, (seun van Gert Cornelis OLIVIER en Anna Christina Aletta MEINTJIES) * 18.10.1884, � 21.02.1943 in Lettiesrust dist. Heilbron. Hy trou 29.01.1907 in Heilbron, Susanna Sophia Cornelia ELS.

[A] Gert Cornelis OLIVIER, * 23.11.1907.

[B] Cornelis Wilhelmus OLIVIER, * 27.08.1914.

[C] Anna Maria Cornelia OLIVIER, * 24.04.1916. Sy trou Lukas Cornelis Johannes COETZER.

[D] Jacobus William OLIVIER, * 18.03.1926.

[2] Gert Cornelis OLIVIER, (seun van Gert Cornelis OLIVIER en Anna Christina Aletta MEINTJIES) * 14.08.1888, � 13.01.1942, begrawe in Varkvlei dist. Heilbron. Hy trou Johanna Martha DU TOIT.

[3] Johannes Petrus OLIVIER, (seun van Gert Cornelis OLIVIER en Anna Christina Aletta MEINTJIES) * 03.07.1890, � 26.03.1959, � in Varkvlei Heilbron.

[4] Aletta Johanna OLIVIER, (dogter van Gert Cornelis OLIVIER en Anna Christina Aletta MEINTJIES) * 09.02.1899. Sy trou Gideon Petrus Kritzinger SCHUTTE.

(i) Jacoba Catharina OLIVIER, * 1863 in "Rietfontein" Heilbron, � 21.12.1901 in Heilbron Konsentrasiekamp. Sy trou Willem Abraham VAN DER MERWE.

[1] Susanna Johanna VAN DER MERWE.

[2] Johanna Elizabeth VAN DER MERWE.

[3] Johannes Stepanus Jacobus VAN DER MERWE, * 07.04.1886.

[4] Aletta VAN DER MERWE.

[5] Anna Maria VAN DER MERWE, * 26.05.1895.

(3) Petrus Johannes OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Stephanus OLIVIER en Anna Catharina BOTHA) * 04.01.1822.

(4) Aletta Catharina OLIVIER, (dogter van Ockert Johannes Stephanus OLIVIER en Anna Catharina BOTHA) * 15.05.1823. Sy trou 07.07.1847 in Potchefstroom, Paul Michiel BESTER, * 02.11.1823.

(5) Anna Johanna OLIVIER, (dogter van Ockert Johannes Stephanus OLIVIER en Anna Catharina BOTHA) * 18.09.1824. Sy trou 05.11.1850 in Potchefstroom, Hendrik Stephanus BOOYSEN, * 27.06.1830.

(6) Ockert Johannes Stephanus OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Stephanus OLIVIER en Anna Catharina BOTHA) * 01.02.1826.

(7) Maria Cecilia OLIVIER, (dogter van Ockert Johannes Stephanus OLIVIER en Anna Catharina BOTHA) * 29.06.1827.

(8) Abraham Jacobus Johannes OLIVIER, (seun van Ockert Johannes Stephanus OLIVIER en Alida Johanna Carolina PELSER) * 18.10.1832.

(9) Alida Johanna Maria Petronella OLIVIER, (dogter van Ockert Johannes Stephanus OLIVIER en Alida Johanna Carolina PELSER) * 10.10.1835.

c. Gert Cornelis OLIVIER, (seun van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Catherina ENGELBRECHT) * 10.02.1797 in Paardekraal Cradock, � 20.12.1872 in Bamboeshoek Queenstown. Hy trou 02.02.1817 in Graaff-Reinet, Johanna Francina Magdalena VENTER, * 01.11.1800 (dogter van Gert VENTER en Catharina Maria SMIT).

(1) Catharina Maria OLIVIER, * 29.12.1817, � 16.07.1858 in Lemoenfontein Dist. Albert 40j. 20d. Sy trou 08.06.1834 in Cradock, Jacobus Wessel VAN DYK.

(a) Susanna Elizabeth Magdalena VAN DYK.

(b) Catharina Maria Wilhelmina Hendrina VAN DYK.

(c) Jacobus Wessels VAN DYK.

(d) Gert Cornelius VAN DYK.

(e) Andries B. Sybrand VAN DYK.

(f) Petrus Hendrik VAN DYK.

(g) Indech? Maria VAN DYK.

(2) Aletta Catrina OLIVIER, * 22.11.1819. Sy trou 04.04.1836 in Cradock, Jan Harm LABUSCHAGNE.

(3) Petrus Gert Cornelis OLIVIER, * 10.09.1821.

(4) Gert Wilhelmus Gustavus OLIVIER, * 08.12.1823.

(5) Alida Johanna Francina OLIVIER, * 16.12.1824, � 31.05.1874 in Lyndale New Engeland Aliwal-Noord.

(6) Willem Hendrik Jacobus OLIVIER, * 14.06.1827 in Cradock, � 02.09.1900 in Sterkstroom. Hy trou Magdalena Aletta SMITH, * 02.03.1839, � 22.08.1901.

(a) Aletta Dorothea OLIVIER, * 22.05.1855.

(b) Gert Cornelis OLIVIER, * 15.10.1856, � 25.05.1927 in Boksburg-Noord. Hy trou 14.05.1877 in Cradock, Catharina Zacharia Martina DREYER, * 14.11.1858, � 12.02.1940 in Boksburg-Noord.

[1] Susanna Frantsina OLIVIER, * 20.06.1879. Sy trou Jacobus Coenraad Petrus MEIJ.

[2] Magdalena Aletta OLIVIER, * 04.02.1881.

[3] Katharina Zacharia OLIVIER, * 25.12.1883, � 1885.

[4] Aletta Dorothea Regina OLIVIER, * 21.10.1886, � 1890.

[5] Maria Frantsina OLIVIER, * 15.08.1887. Sy trou J.D. VAN NIEKERK.

[6] Willemina H.J. OLIVIER, * 01.08.1889. Sy trou Jan VENTER.

[7] Willem Hendrik Jacobus OLIVIER, * 10.03.1891. Hy trou Emmie F. CLOETE.

[8] Hendrik Johannes OLIVIER, * 05.08.1893, � 27.06.1962. Hy trou Anna Maria VENTER, * 04.12.1895, � 11.10.1983.

[9] Johanna Frantsina OLIVIER, * 15.09.1895. Sy trou Karel Julius E.H.S. HOPF.

[10] Gert Cornelius OLIVIER, * 13.06.1899, � 1900.

[11] Martha Louisa OLIVIER, * 10.02.1903. Sy trou Sauer VAN STRAATEN.

(c) Pieter Johannes OLIVIER, * 06.06.1858, � 25.07.1903 in Sterkstroom. Hy trou (1) Maria Johanna VAN HEERDEN, * 08.1867 in Watefall dist. Tarkastad, (dogter van Petrus Johannes VAN HEERDEN en Johanna Hendrika HATTINGH), � 02.10.1889 in Bamboeshoek dist. Queenstown. Hy trou (2) Johanna Frederica VAN HEERDEN.

[1] Willem Hendrik Jacobus OLIVIER, (seun van Pieter Johannes OLIVIER en Maria Johanna VAN HEERDEN) * c. 03.1888 in Tarkastad, � 25.01.1890.

[2] Johanna Hendrica OLIVIER, (dogter van Pieter Johannes OLIVIER en Johanna Frederica VAN HEERDEN).

[3] Magdalena Aletta OLIVIER, (dogter van Pieter Johannes OLIVIER en Johanna Frederica VAN HEERDEN). Sy trou PN GEYSER.

[4] Cecilia Maggel Margaretha OLIVIER, (dogter van Pieter Johannes OLIVIER en Johanna Frederica VAN HEERDEN).

[5] Hester Jacomina Bertha OLIVIER, (dogter van Pieter Johannes OLIVIER en Johanna Frederica VAN HEERDEN). Sy trou PN VAN DER WALT.

[6] Petrus Johannes OLIVIER, (seun van Pieter Johannes OLIVIER en Johanna Frederica VAN HEERDEN) * c. 02.1903 in Sterkstroom Kp, � 28.04.1932 in Bloemfontein hospitaal.

(d) Johanna Francina Magdalena OLIVIER, * 22.08.1861.

[1] Bonapart OLIVIER, * 19.06.1888.

(e) Willem Hendrik Jacobus OLIVIER.

(f) Lourens Erasmus OLIVIER.

(g) Magdalena Aletta OLIVIER. Sy trou PN MARAIS.

(h) Catharina Maria OLIVIER. Sy trou PN MARAIS.

(i) Margaretha Magdalena OLIVIER. Sy trou PN VAN HEERDEN.

(j) Martha Louisa OLIVIER.

(7) Joseph Petrus Johannes OLIVIER, * 15.08.1829.

(8) Dirkje Cecilia Magteld Magrita OLIVIER, * 03.05.1831.

(9) Martha Sophia Magrieta OLIVIER, * 03.12.1832.

(10) Louwrens Francois OLIVIER, * 08.04.1835.

(11) Solomens Gerhardus Jacobus OLIVIER.

(12) Lourens Gerhardus Wessel Jacobus OLIVIER, * 20.06.1840, � 1928.

d. Catharina Wilhelmina OLIVIER, (dogter van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Catherina ENGELBRECHT). Sy trou (1) Gert Cornelis Dirk VAN ZYL, * c. 1800. Sy trou (2) 8.09.1816 in Graaff Reinet, Willem Jacobus Albertus MEINTJES, * 26.08.1800 in Tulbagh (seun van Johannes Petrus MEINTJIES en Louisa Maria VAN HEERDEN).

e. Dirkje Cecilia Magdalena OLIVIER, (dogter van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Catherina ENGELBRECHT) * 13.04.1801, � 28.03.1864 in Aliwal-Noord. Sy trou 08.09.1816 in Graaff-Reinet, Johannes Hendrik DE BRUYN (seun van Theunis DE BRUYN en Hester DE LANGE).

f. Aletta Catharina Magdalena OLIVIER, (dogter van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Catherina ENGELBRECHT) * 04.04.1804. Sy trou 04.02.1821 in Cradock, Andries Adriaan SMIT (seun van Andries Adriaan SMIT en Johanna Aletta LUBBE).

g. Philippus Lodewickus Arnoldus OLIVIER, (seun van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Catherina ENGELBRECHT). Hy trou 06.07.1835 in Cradock, Jacomina Sophia PRETORIUS, * 28.02.1817 (dogter van Zacharias PRETORIUS en Maria Magdalena DE BEER), � 01.07.1878.

(1) Gert Cornelis OLIVIER, * c. 08.1836 in Cradock, � 16.01.1885 in Barcly-Oos. Hy trou 23.08.1859 in Dordrecht, Maria Christina Cornelia DE WET, * c. 1842 (dogter van Petrus Jacobus DE WET en Herculina VAN HEERDEN), � c. 1859 in "Smitshoek".

(a) Philippus Arnoldus OLIVIER, * c. 1865. Hy trou Elizabeth Catharina Susanna GERMISHUIZEN, * c. 1865 (dogter van Wessel Pretorius GERMISHUYZEN en Dorothea Maria NAUD�).

[1] Dorothea Maria OLIVIER, * 17.03.1889. Sy trou Christiaan Stephanus CLOETE.

[2] Wessel Pretorius OLIVIER, * 14.09.1891. Hy trou Martha Magdalena SMIT, * 09.1898 in Telemachuskop dist. Aliwal-Noord, (dogter van Johannes Leopoldus SMIT en Johanna OLIVIER), � 17.05.1945 in Jamestown in woonjuis.

[3] Maria Christina Cornelia OLIVIER, * 22.02.1894.

[4] Philippus Arnoldus Lodewicus OLIVIER, * 07.06.1896.

[5] Johan Wilhelm OLIVIER, * 11.06.1898, � 10.01.1940. Hy trou in Burghersdorp, Gerbrechta Elizabeth REYNDERS.

[A] Philippus Arnoldus OLIVIER.

[6] Elizabeth Catharina Susanna OLIVIER, * 04.07.1899.

[7] Jacomina Sofia OLIVIER, * 04.12.1904.

[8] Martha Helena OLIVIER, * 09.04.1908.

[9] Herculina Johanna OLIVIER, * 02.08.1909.

(b) Pieter Jacobus OLIVIER, * 10.1865 in Sterkspruit dist. Barkly-Oos, � 24.09.1927 in Vruchtbaar dist. Aliwal-Noord. Hy trou 27.05.1896 in Barkly-Oos, Nikolasina Jacoba Marthina BOTHA.

[1] Gert Cornelius OLIVIER, * 06.05.1890.

[2] Catharina Wilhelmina OLIVIER, * 27.05.1899. Sy trou Dirk JONKER.

[3] Maria Christina Cornelia OLIVIER, * 16.01.1903. Sy trou 06.01.1920 in Rhodes, Abraham Johannes BOTHA, * c. 1895.

[4] Willem Marthinus OLIVIER, * 07.12.1905.

(c) Maria Christina Cornelia OLIVIER, * 17.10.1869.

(d) Gert Cornelis OLIVIER, * 01.10.1873. Hy trou Louisa Johanna Catharina VAN JAARSVELD.

[1] Adriaan Zacharias Albertus OLIVIER, * 23.12.1921.

(e) Magdalena Maria Jacoba OLIVIER, * 06.02.1876, � 16.05.1971, begrawe in Elliot OVS.

(f) Herculina Johanna OLIVIER, * 21.12.1879.

(g) Jacomina Sophia OLIVIER.

(2) Maria Magdalena OLIVIER, * c. 1841. Sy trou 08.10.1860 in Dordrecht, William James JOHNSON, * c. 1834.

(3) Aletta Catharina OLIVIER, * c. 1843. Sy trou Gert Cornelis DE BRUYN.

(4) Philippus Arnoldus Lodewicus OLIVIER, * c. 1845. Hy trou 27.06.1869 in Lady Grey, Magdalena Catharina SMIT, * c. 1856 (dogter van Lourens Erasmus SMIT en Catharina Johanna ROBERTS).

(a) Lourens Erasmus OLIVIER, * 21.07.1874.

(b) Philippus Arnoldus Lodewicus OLIVIER, * 28.04.1876.

(c) Catharina Johanna OLIVIER, * 01.05.1879.

(d) Petrus Johannes OLIVIER, * 22.05.1880.

(e) Magdalena Catharina Johanna OLIVIER, * 04.03.1882.

(f) Maria Magdalena OLIVIER, * 22.07.1891.

(5) Zacharias Johannes OLIVIER, * c. 1853. Hy trou Susanna Maria DU RAND, * c. 1860.

(a) Catharina Margaretha OLIVIER, * 19.02.1879.

(b) Jacomina Sophia OLIVIER, * 11.03.1881.

(6) Willem Hendrik Jacobus OLIVIER, * c. 1856. Hy trou Maria Aletta Susanna LA GRANGE, * c. 1864.

(a) Philippus Arnoldus Lodewicus OLIVIER, * 04.06.1882.

(b) Maria Catharina Cornelia OLIVIER, * 27.07.1883.

(7) Jacomina Sophia OLIVIER, * c. 1859. Sy trou 1876 in Barkly-Oos, Lodewyk Andries PUTTER, * c. 1850.

h. Johanna Elisabeth OLIVIER, (dogter van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Catherina ENGELBRECHT). Sy trou 05.08.1832 in Cradock, Johannes Andreas BEUKES.

i. Hester Cecilia OLIVIER, (dogter van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Catherina ENGELBRECHT). Sy trou 08.10.1825 in Cradock, Gert Andries Jacobus ALBERTS.

j. Anna Maria OLIVIER, (dogter van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Catherina ENGELBRECHT) * 29.01.1814.

k. Anna Maria Magdalena OLIVIER, (dogter van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Maria ENGELBRECHT) * 11.08.1819.

l. Barend Gerhardus Cornelis OLIVIER, (seun van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Maria ENGELBRECHT) * 04.09.1821. Hy trou Johanna Magdalena ENGELBRECHT.

(1) Gerhardus Cornelis OLIVIER, * c. 1842, � 23.11.1888 in "Zeeland" dist. Kroonstad. Hy trou Maria Catharina Elisabeth DE BRUYN.

(a) Barend Gerhardus Cornelis OLIVIER, * c. 07.1871 in Bethulie, � 10.02.1916 in "Middenspruit" Hoopstad. Hy trou 20.06.1899 in Kroonstad, Johanna Magdalena DE BRUYN.

[1] Dorothea Maria OLIVIER, * 26.09.1905.

[2] Gert Cornelis Gerhardus OLIVIER, * 02.11.1906 in Kroonstad, � 22.11.1935 in Port-Elizabeth. Hy trou in Port Elizabeth, Anna Catharina NN.

[A] Barend Cornelis Gerhardus OLIVIER, * 14.09.1935.

[3] Maria Catharina Elizabeth OLIVIER, * 20.04.1910.

[4] Barend Cornelis Gerhardus OLIVIER, * 30.11.1914, � 08.10.1918 in Kroonstad.

(b) Hester OLIVIER.

(c) Elisabeth OLIVIER.

(d) Hendrik Johannes OLIVIER.

m. Gerhardus Cornelis Jacobus Johannes OLIVIER, (seun van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Maria ENGELBRECHT) * 26.06.1824, � 27.01.1903 in "Kalkfontein" dist Wepener. Hy trou Elizabeth Maria Sophia DE BEER, * c. 10.1822 in Cradock (dogter van Zacharias Andries DE BEER en Jacoba Aletta NN), � 06.01.1902 in Brandfort Konsentrasiekamp.

(1) Gerhardus Cornelius Johannes Jacobus OLIVIER. Hy trou Elsie M.M. JOUBERT.

(a) Gerhardus Cornelius Johannes Jacobus OLIVIER, * c. 11.1869 in Hobhouse, � 07.06.1936 in Rooifontein dist Thaba 'Nchu. Hy trou (1) in Ladybrand, Cornelia Aletta DIEDERICKS, * c. 09.1871 in Smithfield (dogter van Adriaan Petrus Johannes DIEDERICKS en Martha Margaritha Magdalena WOLMERANS), � 23.11.1928 in Lemoenhoek dist. Ladybrand. Hy trou (2) Martha Magritha HAASBROEK.

[1] Martha Magrietha Magdalena OLIVIER, (dogter van Gerhardus Cornelius Johannes Jacobus OLIVIER en Cornelia Aletta DIEDERICKS). Sy trou Jacobus A. VAN DER WATT.

[2] Adriaan Petrus Johannes OLIVIER, (seun van Gerhardus Cornelius Johannes Jacobus OLIVIER en Cornelia Aletta DIEDERICKS) * 03.11.1894. Hy trou Danielina Maryna Jacoba STRYDOM.

[3] Johannes Petrus Jacobus OLIVIER, (seun van Gerhardus Cornelius Johannes Jacobus OLIVIER en Cornelia Aletta DIEDERICKS). Hy trou Catharina Elizabeth SWART.

[4] Elsie Sophia Maria OLIVIER, (dogter van Gerhardus Cornelius Johannes Jacobus OLIVIER en Cornelia Aletta DIEDERICKS) * c. 10.1899 in Ladybrand, � 11.08.1901 in Springfontein Konsentrasiekamp.

[5] Cornelia Aletta OLIVIER, (dogter van Gerhardus Cornelius Johannes Jacobus OLIVIER en Cornelia Aletta DIEDERICKS) * 04.01.1906. Sy trou Barend J. OLIVIER.

[6] Hendrik Jacob OLIVIER, (seun van Gerhardus Cornelius Johannes Jacobus OLIVIER en Cornelia Aletta DIEDERICKS) * 23.11.1909.

[7] Gerhardus Cornelius Johannes Jacobus OLIVIER, (seun van Gerhardus Cornelius Johannes Jacobus OLIVIER en Cornelia Aletta DIEDERICKS) * 10.09.1911.

[8] Joseph Johannes OLIVIER, (seun van Gerhardus Cornelius Johannes Jacobus OLIVIER en Cornelia Aletta DIEDERICKS) * 25.12.1914.

(2) Zacharias Andries OLIVIER. Hy trou in Smithfield, Hester Catharina Johanna SWART, * 1850 in Smithfield (dogter van Jacobus Johannes SWART en Hester Catharina Johanna SWART), � 23.12.1927 in Wepener.

(a) Gerhardus Cornelis Johannes Jacobus OLIVIER.

(b) Jacobus Johannes OLIVIER.

(c) Zacharias Andries OLIVIER.

(3) Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER, * 1852 in Vrystaat, � 01.09.1918 in Zuurspruit dist. Smithfield. Hy trou (1) Magdalena Elizabeth BADENHORST. Hy trou (2) Elsie Johanna Susanna WEPENER.

(a) Gerhardus Cornelis Johannes Jacobus OLIVIER, (seun van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Magdalena Elizabeth BADENHORST).

(b) Maria Wilhelmina OLIVIER, (dogter van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Magdalena Elizabeth BADENHORST). Sy trou Dirk C. UYS.

(c) Petrus Jacobus OLIVIER, (seun van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Magdalena Elizabeth BADENHORST).

(d) Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER, (seun van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Magdalena Elizabeth BADENHORST) * c. 08.1884 in Dewetsdorp dist., � 17.07.1941 in Dewetsdorp. Hy trou in Dewetsdorp, Anna Margaretha MYNHARDT.

[1] Elsie Johanna Hester OLIVIER.

[2] Magdalena Elizabeth OLIVIER. Sy trou N.J. De Wet ROETS.

[3] Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER.

(e) Jacobus Johannes Matthys OLIVIER, (seun van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Magdalena Elizabeth BADENHORST).

(f) Bernhardus Jacobus OLIVIER, (seun van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Magdalena Elizabeth BADENHORST) * 24.02.1893.

(g) Zacharias Andreas OLIVIER, (seun van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Magdalena Elizabeth BADENHORST) * 19.10.1895, � 25.02.1975, begrawe in Dewetsdorp. Hy trou Johanna Catharina Willemina NN, * 14.11.1897, � 19.01.1988, begrawe in De Wetsdorp.

(h) Magdalena Elizabeth OLIVIER, (dogter van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Magdalena Elizabeth BADENHORST) * c. 07.1898 in Wepener, � 12.08.1901 in Springfontein Konsentrasiekamp.

(i) Elizabeth Sophia Maria OLIVIER, (dogter van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Magdalena Elizabeth BADENHORST) * c. 1887 in Erfdeel dist. Wepener, � 08.07.1901 in Springfontein Konsentrasiekamp.

(j) Pieter Ernst OLIVIER, (seun van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Elsie Johanna Susanna WEPENER) * 22.12.1903.

(k) Berdina Gertruida OLIVIER, (dogter van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Elsie Johanna Susanna WEPENER) * 17.03.1906.

(l) Sarel Willem OLIVIER, (seun van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Elsie Johanna Susanna WEPENER) * 28.09.1907.

(m) Elsie Johanna Susanna OLIVIER, (dogter van Barend Gerhardus Johannes Jacobus OLIVIER en Elsie Johanna Susanna WEPENER) * 31.01.1916.

(4) Barend Gerhardus Cornelis OLIVIER.

(5) Aletta Maria OLIVIER. Sy trou Herculaas Johannes STRYDOM.

(6) Jan Johannes Matthys OLIVIER. Hy trou Martha Maria DU PLESSIS.

(7) Jacoba Aletta Maria OLIVIER, * ca 1846. Sy trou (1) 09.06.1885 in Rouxville, Casper Jacobus DU PLOOY, * 07.11.1837, � 01.01.1901 in St. Helena. Sy trou (2) PN HUMAN.

(8) Petrus Arnoldus OLIVIER. Hy trou Maria Magdalena BOOYSEN.

(a) Jacoba Aletta OLIVIER, * c. 1899, � 25.08.1901 in Bethulie Konsentrasiekamp Tent 113.

(9) Elizabeth Sophia Maria OLIVIER. Sy trou Gerhardus Cornelis Johannes Jacobus OLIVIER, * c. 03.1855 in Bloemfontein dist. (seun van Johannes Jacobus OLIVIER en Rachel Catharina Petronella Martha KLEYNHANS), � 04.11.1913 in Franskraal dist. Wepener.

(a) Elizabeth Sophia Maria OLIVIER. Sy trou S.J. NAUDE.

(b) Johannes Jacobus OLIVIER.

(c) Gerhardus Cornelis Johannes Jacobus OLIVIER.

(d) Rachel Margaretha Petronella OLIVIER, * in Franskraal dist. Wepener, � 02.12.1901.

(e) Zacharias Andreas OLIVIER, * in Franskraal, � 24.10.1901 in Konsentrasiekamp.

(f) Anna Maria Magdalena OLIVIER, * c. 1892, � 21.11.1901 in Springfontein Konsentrasiekamp.

(g) Daniel Johannes OLIVIER, � 19.02.1902.

(h) Barend Gerhardus Cornelis Johannes OLIVIER, * 1897 in Franskraal dist. Wepener, � 26.11.1901 in Springfontein Konsentrasiekamp.

n. Aletta Maria OLIVIER, (dogter van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Maria ENGELBRECHT) * 03.01.1826.

o. Johannes Jacobus OLIVIER, (seun van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Maria ENGELBRECHT) * 08.11.1827. Hy trou 02.05.1853 in Potchefstroom, Johanna Catharina VAN DER WESTHUIZEN, * c. 1836.

p. Willem Hendrik Jacobus OLIVIER, (seun van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Maria ENGELBRECHT) * c. 1844. Hy trou Johanna Catharina BOOYSEN, * 15.05.1844.

(1) Okker Frederik OLIVIER, * 08.05.1881.

(2) Willem Hermanus OLIVIER, * 27.08.1886. Hy trou in Rhodes, Elizabeth Petronella BOTHA.

(a) Willem Hendrik Jacobus OLIVIER, * 17.02.1915.

(3) Jacobus Nicolaas OLIVIER, * c. 06.1880 in Lady Grey, � 10.12.1948. Hy trou in Aliwal-Noord, Helena Johanna GELDERBLOEM.

q. Anna Maria OLIVIER, (dogter van Gerrit Cornelis OLIVIER en Aletta Maria ENGELBRECHT) * in Brakrivier dist. Cradock. Sy trou 07.06.1829 in Cradock, Matthys Johannes GREYVENSTEIN, * 29.08.1812 in Koup.

8. Andries Hermanus OLIVIER, * 1773 in Armoed, � 29.04.1839 in Armoed. Hy trou 29.01.1792, Anna Maria ENGELBRECHT, * 18.01.1776 in Armoed (dogter van Willem ENGELBRECHT en Catharina COETSEE), � 31.01.1846 in Armoed.

a. Catharina OLIVIER, * in Armoed dist. Oudtshoorn, � 13.10.1859 in Armoed. Sy trou 06.05.1809 in Swellendam, Wynand BREITENBACH.

(1) Wynand BREYTENBACH, * 15.11.1810.

(2) Andries Hermanus BREYTENBACH, * 02.12.1811.

(3) Anna Maria BREYTENBACH.

b. Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, * 1795 in Div of George, � 09.12.1839 in Sy huis Armoed 40 j. Hy trou (1) 07.12.1817 in George, Dorothea WOLMARANS. Hy trou (2) 03.04.1820 in George, Helena Maria FOURIE (dogter van David Hermanus FOURIE en Jacoba Hendrina HEYNS), � 07.03.1862 in Armoed Oudtshoorn.

(1) Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, (seun van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Dorothea WOLMARANS) * 28.12.1818. Hy trou (1) 27.12.1840 in George, Margaretha Hester Susanna CLOETE, * 13.09.1822 in Cango (dogter van Gert Johannes CLOETE en Cornelia NEL), � 14.06.1845 in Armoed 22j 09md. Hy trou (2) Margaretha Isabella Christina STRYDOM, * 24.11.1845.

(a) Cornelia OLIVIER, (dogter van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Margaretha Hester Susanna CLOETE) * 02.12.1841 in Droogekloof dist. Calitzdorp.

(2) Andrea Maria OLIVIER, (dogter van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Dorothea WOLMARANS).

(3) Jacoba Hendrina Wilhelmina Catharina OLIVIER, (dogter van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Helena Maria FOURIE) * 26.08.1821.

(4) Anna Maria Elizabeth OLIVIER, (dogter van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Helena Maria FOURIE) * 30.01.1824. Sy trou 27.09.1847 in George, Johannes Matthys VAN DER WESTHUIZEN, * 30.01.1824.

(5) Helena OLIVIER, (dogter van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Helena Maria FOURIE).

(6) Dorothea Maria OLIVIER, (dogter van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Helena Maria FOURIE) * 09.01.1826 in George, � 16.06.1916 in Schoemanshoek. Sy trou 05.02.1844 in George, Lucas Marthinus Jacobus SCHOEMAN, * 19.3.1824, � 3.6.1876.

(7) Magdalena Jacoba OLIVIER, (dogter van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Helena Maria FOURIE) * 06.05.1828.

(8) Andries Hermanus OLIVIER, (seun van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Helena Maria FOURIE) * c. 1831 in Armoed, � 31.05.1905 in Jan Fourieskraal Calitzdorp. Hy trou (1) Catharina Andriesina BREITENBACH, * 11.09.1837, � 13.09.1889. Hy trou (2) Jacomina Christiana DU TOIT, * 05.10.1842 (dogter van Petrus Jacobus DU TOIT en Anna Elisabeth OLIVIER).

(a) Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, (seun van Andries Hermanus OLIVIER en Catharina Andriesina BREITENBACH) * 09.12.1854 in Oudtshoorn, � 22.05.1919 in Armoed. Hy trou (1) Catharina Johanna BREYTENBACH, � 19.03.1912. Hy trou (2) Martha Dorothea KLEYN.

[1] Andries Hermanus OLIVIER, (seun van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Catharina Johanna BREYTENBACH) * 18.09.1875 in Armoed, � 11.03.1944 in Armoed. Hy trou Judith Catherina REDELINGHUYS, * 14.02.1844, � 02.06.1963.

[A] Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, * 03.04.1904 in Oudtshoorn, � 07.01.1936 in Bloemfontein Spoorwegstasie. Hy trou Jacoba Hendrina RAUBENHEIMER.

[B] Hermanus Frederik OLIVIER, * 22.07.1906, � 16.10.1979, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou Rensche Margareth Aletta JOOSTE.

1. Judith Catharina OLIVIER, * 06.05.1939.

2. Abraham Nicolas Albertus OLIVIER, * 16.04.1941.

[C] Helena Elizabeth OLIVIER, * 16.05.1909. Sy trou Cornelis Johannes FOURIE.

[D] Andries Hermanus Johannes OLIVIER, * 21.04.1912.

[E] Johannes Hermanus OLIVIER, * 18.08.1924. Hy trou Anna Salomina GERBER, * 25.08.1920, � 24.03.1990 in Oudtshoorn.

1. Andries Hermanus OLIVIER, * 29.05.1950, � 27.05.2000.

2. Anna Salomina OLIVIER, * 29.05.1950.

[2] Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, (seun van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Catharina Johanna BREYTENBACH) * 07.02.1879 in Oudtshoorn, � 06.09.1908, begrawe in Volmoed.

[3] Johanna Elizabeth OLIVIER, (dogter van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Catharina Johanna BREYTENBACH) * 14.10.1881, � 15.05.1947, begrawe in Volmoed Wynandsrivier afdraai. Sy trou Jacob Salomon RHEEDER, * 20.10.1876, � 05.02.1944.

[4] Catharina Andrisiena Johanna OLIVIER, (dogter van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Catharina Johanna BREYTENBACH) * 02.03.1884, � 28.02.1964, begrawe in Wynandsrivier. Sy trou Lewies Andries Hendrik RHEEDER.

(b) Cornelia Carolina OLIVIER, (dogter van Andries Hermanus OLIVIER en Catharina Andriesina BREITENBACH) * 16.04.1858 in Oudtshoorn. Sy trou Andries Hermanus BREITENBACH.

[1] Catharina Andriesina BREYTENBACH, * 11.12.1877.

[2] Johanna Elizabeth BREYTENBACH, * 28.02.1879.

[3] Cornelia Carolina BREYTENBACH.

[4] Magdalena Maria BREYTENBACH.

[5] Ockert Petrus Jacobus BREYTENBACH.

(c) Wynand Breytenbach OLIVIER, (seun van Andries Hermanus OLIVIER en Catharina Andriesina BREITENBACH) * 09.09.1860 in Oudtshoorn, � 10.09.1863.

(d) Helena Maria OLIVIER, (dogter van Andries Hermanus OLIVIER en Catharina Andriesina BREITENBACH) * 19.06.1863. Sy trou 16.02.1881, Bernardus Lambertus ZAAYMAN, * c. 1856.

[1] Catharina Andriessina ZAAYMAN.

[2] Hester Helena ZAAYMAN.

[3] Helena Maria ZAAYMAN.

[4] Cornelia Carolina ZAAYMAN.

(e) Andries Hermanus OLIVIER, (seun van Andries Hermanus OLIVIER en Catharina Andriesina BREITENBACH) * 06.08.1866 in Oudtshoorn. Hy trou Catharina Elizabeth MEYER, * 29.09.1873 in Hartbeestkraal dist. Mosselbaai, (dogter van Nicolaas MEYER en Aletta MULLER), � 14.12.1907 in Armoed, begrawe in Volmoed.

[1] Johanna Susanna OLIVIER, * 03.05.1899.

[2] Catharina Elizabeth OLIVIER.

[3] Michiel Philippus OLIVIER.

(f) Catharina Wynandina Andriesina OLIVIER, (dogter van Andries Hermanus OLIVIER en Catharina Andriesina BREITENBACH) * 10.11.1869 in Oudtshoorn. Sy trou 1886 in Oudtshoorn, Jacobus Mathys (Mattheus) OLIVIER, * 06.06.1866 in Oudtshoorn (seun van Andries Hermanus OLIVIER en Geertruyda Anna Magdalena GEYSER).

[1] Andries Hermanus OLIVIER, * 26.11.1890.

[2] Catharina Andriessina Wynandina OLIVIER, * 01.06.1893.

[3] Jacobus Mattheus OLIVIER, * 05.05.1895.

[4] Gertruida Anna Magdalena OLIVIER, * 27.10.1897.

[5] Cornelia Carolina Jacoba OLIVIER, * 15.11.1899 in Oudtshoorn. Sy trou PN GAMILDIEN.

[A] Mogamat Allie GAMILDIEN. Hy trou Faiza DONNELLY.

[B] Mymoena NN. Sy trou PN ABRAHAMS.

[6] Johannes Stephanus Jacobus (Abdullah) OLIVIER, * 03.09.1901.

[A] Abdorouf OLIVIER.

1. Abdurakiem OLIVIER.

2. Faiza (Faye) OLIVIER. Sy trou PN DIENER.

[B] Yusuf OLIVIER.

[7] Ockert Petrus Jacobus (Achmat) OLIVIER, * 22.11.1903.

[8] Magdalena Gertruida OLIVIER, * 22.08.1906.

[9] Susanna Francina OLIVIER, * 07.10.1908.

(g) Wynand Louis OLIVIER, (seun van Andries Hermanus OLIVIER en Catharina Andriesina BREITENBACH) * 01.12.1872 in Oudtshoorn, � 26.03.1939 in Bonnievale. Hy trou Magdalena Catharina FOUCHE, * 08.10.1874 in Calitzdorp, � 29.11.1944 in Bonnievale.

[1] Andries Hermanus (Nakkie) OLIVIER, * 15.04.1893 in Warmwater, � 22.01.1950 in Bonnievale. Hy trou Anna Gertruida SCHOONWINKEL, * 12.01.1896 in Swellendam, � 10.05.1970 in Bonnievale.

[A] Hester Daphne OLIVIER, * 05.01.1918 in Bonnievale. Sy trou M.J. (Jock) LAMPBRECHTS.

[B] Magdalena (Toeks) OLIVIER, * 23.11.1923 in Bonnievale, � 18.11.1997 in Caledon dist. Sy trou Andries Dawid POTGIETER, * 20.06.1927, � 04.03.1966 in Caledon dist.

[C] Arnoldus Wynand (Boet) OLIVIER, * 12.06.1926 in Bonnievale, � in Virginia OVS. Hy trou Mienie LE ROUX.

1. Andr� OLIVIER.

2. Dewald OLIVIER.

[2] Carel Frederick Hendrik OLIVIER, * 28.09.1894 in Oudtshoorn, � 13.01.1964 in Bonnievale. Hy trou Susara Anna WESSELS, * 05.03.1904, � 16.01.1986 in Bonnievale.

[A] Aletta Magdalena (Ida) OLIVIER, * 07.02.1924 in Bonnievale, � 16.10.1995.

[B] Wynand Louis Wessels OLIVIER, * 10.08.1925 in Bonnievale, � 02.10.1991 in Bonnievale. Hy trou Hermiena Elizabeth VAN GRAAN, * 25.01.1927, � 25.07.1999 in Bonnievale.

1. Anna Aletta (Anita) OLIVIER, * 04.07.1951.

2. Louise OLIVIER, * 05.07.1960.

3. Susarah Anna (Surita) OLIVIER, * 17.10.1965.

[C] Carel (Fred) OLIVIER, * 12.01.1928 in Bonnievale, � 10.11.1989 in Bonnievale. Hy trou Elizabeth Wilhelmina (Byba) STEYN, * 15.09.1931.

1. Ferdinand Carel OLIVIER, * 26.07.1956. Hy trou (1) Suzette SENEKAL. Hy trou (2) 10.10.1994, Yvonne VAN DER MERWE.

2. Marthinus Hermanus OLIVIER, * 15.04.1958. Hy trou 02.01.1988, Gerda DEYSEL, * 13.06.1962.

a. Carel OLIVIER, * 09.09.1992.

b. Mariza OLIVIER, * 06.09.1993.

3. Karin OLIVIER, * 29.03.1962.

[D] Magdalena Catharina (Magda) OLIVIER, * 06.01.1933. Sy trou F.W. CONRADIE.

[E] Susara Anna (Tokkie) OLIVIER, * 07.02.1938 in Bonnievale. Sy trou D.W. BAIRD.

[F] Ria OLIVIER, * 15.12.1943.

[3] Wynand Louis OLIVIER, * 25.01.1896 in Oudtshoorn, � 03.06.1965 in Bonnievale. Hy trou (1) in Bonnievale, Johanna Petronella DE BOD, * 17.07.1907 in Montagu (dogter van Emmanuel Jacobus DE BOD en Martha Elizabeth NN), � 15.10.1952. Hy trou (2) Violet Edna NN.

[A] Martha Elizabeth OLIVIER, (dogter van Wynand Louis OLIVIER en Johanna Petronella DE BOD) * 22.05.1928 in Bonnievale, � 10.07.1930.

[B] Magdalena Catrharina OLIVIER, (dogter van Wynand Louis OLIVIER en Johanna Petronella DE BOD) * 27.08.1931 in Bonnievale.

[C] Wynand Immanuel (Wyniel) OLIVIER, (seun van Wynand Louis OLIVIER en Johanna Petronella DE BOD) * 29.01.1942 in Bonnievale, � 12.07.2009. Hy trou (1) Susanna Jacoba SCHOEMAN, * 29.12.1941. Hy trou (2) Sarah Glo-Ann SMIT.

1. Leon Wynand OLIVIER, (seun van Wynand Immanuel (Wyniel) OLIVIER en Susanna Jacoba SCHOEMAN) * 20.02.1962. Hy trou Elize NN.

2. Christo Louis OLIVIER, (seun van Wynand Immanuel (Wyniel) OLIVIER en Susanna Jacoba SCHOEMAN) * 02.04.1968.

[4] Ockert Stephanus OLIVIER, * 04.07.1900 in Oudtshoorn, � 04.05.1968 in Somerset-Wes. Hy trou (1) Jeanetta Gesina Susara NIEUWOUDT, * 26.08.1901, � 26.12.1942 in Strand. Hy trou (2) 13.07.1943, Aletta Johanna ODENDAL, * 16.05.1913 in Swellendam, � 28.07.1999 in Somerset-Wes.

[A] Wynand Louis OLIVIER, (seun van Ockert Stephanus OLIVIER en Jeanetta Gesina Susara NIEUWOUDT) * 09.10.1930 in Strand, � 28.09.1999 in Strand. Hy trou Elizabeth Johanna (Bets) RETIEF, * 17.11.1926, � 11.08.1999 in Strand.

1. Ockert Retief OLIVIER, * 02.06.1957. Hy trou Annette DE BEER.

a. Wynand Retief OLIVIER, * 03.03.1985 in Bellville.

b. Ilse-Marie OLIVIER, * 03.07.1988 in Bellville.

c. Jacques Stephan OLIVIER, * 16.01.1992 in Bellville.

2. Louise OLIVIER, * 16.07.1959. Sy trou Manie MARITZ.

[B] Martha Jeanetta (Jean) OLIVIER, (dogter van Ockert Stephanus OLIVIER en Jeanetta Gesina Susara NIEUWOUDT) * 02.04.1936 in Strand. Sy trou (1) RETIEF. Sy trou (2) CAMPHER.

[C] Magdalena Kathariena (Rina) OLIVIER, (dogter van Ockert Stephanus OLIVIER en Jeanetta Gesina Susara NIEUWOUDT) * 23.12.1941 in Strand. Sy trou A.B. SMIT.

[D] Elma Dalena OLIVIER, (dogter van Ockert Stephanus OLIVIER en Aletta Johanna ODENDAL) * 11.04.1946 in Somerset-Wes. Sy trou N.C. VAN SCHALKWYK.

[E] Ockert Johannes (Okkie) OLIVIER, (seun van Ockert Stephanus OLIVIER en Aletta Johanna ODENDAL) * 17.03.1951 in Somerset-Wes. Hy trou 13.12.1975 in Paarl, Petronella Gertruida (Ronel) VAN HEERDEN, * 10.04.1955 in Oos-Londen (dogter van Frederik Johannes VAN HEERDEN en Schaletina Magdalena KOEDYK).

1. Ockert Stephan OLIVIER, * 26.09.1984 in Bellville.

2. Shantelle OLIVIER, * 30.06.1987.

[5] Cornelis Jacobus OLIVIER, * 13.01.1903.

[6] Wilhelmina Catharina (Dolie) OLIVIER, * 28.12.1906 in Oudtshoorn, � 04.05.1993.

[7] Stephanus (Klein) OLIVIER, * 23.04.1910 in Oudtshoorn, � 02.11.1980 in Bonnievale. Hy trou Jacoba (Drienie) MOELICH, * 01.03.1916, � 12.11.1979 in Bonnievale.

[8] Katy OLIVIER, * 19.09.1913 in Oudtshoorn.

[9] Philippus Fouche OLIVIER, * 19.09.1913 in Oudtshoorn. Hy trou Susanna Johanna Wilhelmina TALJAARD.

[A] Cornelia Susanna (Connie) OLIVIER, * 25.03.1946.

[10] Magdalena Aletta (Lyne) OLIVIER, * 1915, � 26.03.2001.

[11] Paulus Stephanus OLIVIER, * 04.02.1898.

(9) Jacoba Hendrina Davinia H. OLIVIER, (dogter van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Helena Maria FOURIE).

(10) Catharina Wilhelmina Elizabeth OLIVIER, (dogter van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Helena Maria FOURIE).

(11) Petrus Jacobus OLIVIER, (seun van Ockert Petrus Jacobus OLIVIER en Helena Maria FOURIE).

c. Willem Gerhardus OLIVIER, * 17.07.1797, � 31.12.1875 in Oudtshoorn. Hy trou 05.12.1819 in George, Catharina Elisabeth FOURIE, * 14.03.1800 in Klipdrift dist. George (dogter van David Hermanus FOURIE en Jacoba Hendrina HEYNS), � 10.01.1886 in Nooitgedacht in hulle woning.

(1) Andries Hermanus OLIVIER, * 08.10.1821 in Armoed, � 08.05.1898 in Armoed. Hy trou 04.10.1840 in George, Maria Margaretha RHEEDER (dogter van Johan Paul RHEEDER en Anna Maria OLIVIER).

(a) Cornelis Jacobus OLIVIER, * 18.12.1841.

(b) Willem Gerhardus (Platjie) OLIVIER, * 05.03.1842 in Armoed, � 03.07.1913 in Armoed, begrawe in Volmoed. Hy trou Anna Maria Elizabeth Susanna KOTZE, * 27.09.1844, � 01.07.1928 in Armoed, begrawe in Volmoed Skool Begraafplaas.

[1] Andries Hermanus OLIVIER, * 25.04.1865, � 21.07.1935. Hy trou Jacoba Hendrina MULDER, * 15.05.1867, � 21.11.1931.

[A] Martha Stephina (Matty) OLIVIER, * 24.01.1888 in Oudtshoorn. Sy trou Christiaan J. STANDER.

[B] Willem Johannes (Bill) OLIVIER, * 22.12.1890 in Oudtshoorn. Hy trou Joy NN.

1. Tony OLIVIER.

[C] Mulder Stofberg OLIVIER, * 04.07.1899 in Oudtshoorn.

[D] Daniel Gerhardus OLIVIER, * 26.07.1901 in Oudtshoorn, � 29.03.1968, begrawe in Swartruggens Noord-Wes.

[E] Edmund OLIVIER, * 09.04.1903 in Oudtshoorn, � 02.08.1985, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou Maria Elizabeth Magdalena Catharina DU TOIT, * 29.01.1911, � 29.06.2001.

1. Dorothy Hubbard OLIVIER, * 30.12.1942. Sy trou PN BRINK.

2. Susanna Jacoba OLIVIER, * 01.12.1945. Sy trou Kobus VAN WYK.

3. Anton OLIVIER, * 25.09.1950. Hy trou Ann ROSSOUW.

a. Anton OLIVIER, * 04.08.1977.

b. Marjorie Yvonne OLIVIER, * 29.02.1980.

c. Antoinette OLIVIER, * 09.05.1986.

[F] Kruger Jacobus (Toy) OLIVIER, * 01.05.1907 in Oudtshoorn.

[G] Zacharias (Sakkie) OLIVIER, * 06.12.1909 in Oudtshoorn, � 13.06.1932, begrawe in Volmoed Skoolbegraafplaas.

[2] Jacobus Ernst OLIVIER, * 26.07.1867, � 28.06.1953. Hy trou Catharina Jacoba Elizabeth RAUBENHEIMER, * 21.01.1872, � 13.01.1943.

[A] Willem Jacobus OLIVIER, * 15.10.1894, � 12.05.1941. Hy trou Anna M. PIENAAR, * 24.09.1907, � 14.02.1982.

[B] Catharina Jacoba Elizabeth OLIVIER, * 22.07.1897.

[C] Raubenheimer Gysbert OLIVIER, * 22.09.1899.

[D] Anna Susanna OLIVIER, * 19.01.1902.

[E] Gerhard Abraham OLIVIER, * 05.06.1905.

[F] Isabella Margaretha Beatrix OLIVIER, * 18.09.1920.

[3] Anna Maria Susanna Hendrika OLIVIER, * 29.05.1869. Sy trou Philippus B. VAN DER WESTHUIZEN.

[4] Maria Magdalena OLIVIER, * 08.07.1871, � 10.09.1949, begrawe in Volmoed Skoolbegraafplaas. Sy trou Cornelis Michiel SAAYMAN.

[5] Willem Gerhardus OLIVIER, * 23.06.1873, � 31.05.1931, begrawe in Volmoed Skoolbegraafplaas. Hy trou Hester Jacoba DU PLESSIS, * 02.01.1885, � 30.08.1938.

[A] Willem Gerhardus OLIVIER, * 01.06.1908. Hy trou Elizabeth (Lisbeth) NN.

1. Marie OLIVIER. Sy trou (1) PN BRUYNS. Sy trou (2) PN ROCHELLE.

[B] Susanna Theunissina Wilhelmina OLIVIER, * 06.12.1909. Sy trou Piet FERREIRA.

1. Fransie FERREIRA. Hy trou Cecilia NN.

[C] Jacobus Du Plessis OLIVIER, * 06.11.1911, � 22.11.1979. Hy trou Johanna Jacoba LOURENS, * 13.11.1914, � 16.05.2000.

1. Willem Gerhardus Lourens OLIVIER. Hy trou (1) Susanna Jacoba DE LANGE. Hy trou (2) Anna Catrina WEIDEMAN, * 01.10.1947.

a. Adri�tte OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus Lourens OLIVIER en Susanna Jacoba DE LANGE) * 16.03.1968. Sy trou Reinier VAN ROOYEN.

b. Jacques Du Plessis OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus Lourens OLIVIER en Anna Catrina WEIDEMAN) * 19.05.1978.

c. Willem Gerhardus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus Lourens OLIVIER en Anna Catrina WEIDEMAN) * 29.12.1980.

2. Martha Maria OLIVIER, * 25.11.1945 in Volmoed. Sy trou Petrus Frans Jacobus SNYMAN, * 05.05.1941.

[D] Anna Maria OLIVIER, * 23.06.1913, � 22.06.1992, begrawe in Buffeljagtsfontein Calitzdorp. Sy trou Ockert FOURIE.

1. Heslie FOURIE.

[6] Elizabeth Maria OLIVIER, * 08.03.1878, � 02.04.1884.

[7] Catharina Elizabeth OLIVIER, * 18.01.1883, � 14.11.1960, begrawe in Aberdeen. Sy trou 06.05.1809, Wynand Cornelis BREYTENBACH (seun van Wynand BREYTENBACH en Cornelia VAN TONDER).

[A] Andries Hermanus BREYTENBACH, � 18.04.1892 in Armoed. Hy trou 20.12.1841, Johanna Elizabeth NORTJE.

1. Johanna Elizabeth BREYTENBACH. Sy trou Ignatius Petrus OLIVIER, * 27.07.1853 (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ), � 27.06.1929 in Vaalbank Dewetsdorp.

a. Helena Petronella Johanna OLIVIER, * 10.03.1878.

2. Wynand Cornelis BREYTENBACH, * 04.12.1842. Hy trou 10.02.1863, Susara Margaretha Salomina W. ZAAYMAN.

a. Jacoba Elizabeth BREYTENBACH, * c. 03.1877 in Armoed, � 06.01.1915 in Armoed. Sy trou in Armoed, Andries Hermanus Matthys OLIVIER, * 15.06.1875 in Armoed (seun van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE), � 19.04.1931 in Armoed, begrawe in Armoed.

(1) David Hermanus OLIVIER, * 30.04.1901 in Armoed, � 12.06.1945 in Grahamstad.

(2) Wynand Andries OLIVIER, * 27.03.1904.

(3) Pieter Zacharias (Piet) OLIVIER, * 30.11.1906. Hy trou Johanna Susanna COETZER.

(a) Andries Hermanus Matthys OLIVIER, * 24.02.1946. Hy trou (1) Pamela NN. Hy trou (2) Sylvia HART.

[1] Harold Henry OLIVIER, (seun van Andries Hermanus Matthys OLIVIER en Pamela NN).

[A] Marco OLIVIER.

[2] Andre Matthys OLIVIER, (seun van Andries Hermanus Matthys OLIVIER en Pamela NN).

[A] Andre OLIVIER.

[B] Channel OLIVIER.

[3] Monique OLIVIER, (dogter van Andries Hermanus Matthys OLIVIER en Sylvia HART).

(b) Hendrik Gerhardus OLIVIER, * 31.03.1947. Hy trou (1) Xenia NN. Hy trou (2) Annatjie KRUGER.

[1] Pieter Zacharias OLIVIER, (seun van Hendrik Gerhardus OLIVIER en Xenia NN).

[A] Shannie OLIVIER.

[2] Hendrik Gerhardus OLIVIER, (seun van Hendrik Gerhardus OLIVIER en Xenia NN).

[3] Chantel OLIVIER, (dogter van Hendrik Gerhardus OLIVIER en Xenia NN).

(c) Susanna Johanna OLIVIER, * 24.10.1949. Sy trou Wally SCHUTZE.

[1] Jenny SCHUTZE.

[2] Walter SCHUTZE.

[3] Michelle SCHUTZE.

[4] Ronelle SCHUTZE.

[5] Rodney SCHUTZE.

(d) Pieter Zacharias OLIVIER, * 28.03.1953. Hy trou (1) Ria OLCKERS. Hy trou (2) Louise MARITZ.

[1] Martin Pieter OLIVIER, (seun van Pieter Zacharias OLIVIER en Ria OLCKERS) * 17.06.1978.

(e) Elizabeth Jacoba OLIVIER, * 14.04.1961. Sy trou Nick DANHAUSER.

[1] Nickie DANHAUSER.

[2] Danica DANHAUSER.

(4) Andries Hermanus Matthys OLIVIER, * 27.07.1910 in Armoed, � 21.06.1930 in Armoed.

(5) Willem Johannes (Willie) OLIVIER, * 01.10.1912 in Volmoed, � 09.10.1988 in Oudtshoorn, begrawe in Oudtshoorn (Ou begraafplaas). Hy trou Dorothy Naomi GROBBELAAR, * 11.10.1919 (dogter van Ockert Petrus GROBBELAAR en Susanna Cornelia BOUWER).

(a) Annabie Cornelia OLIVIER, * 05.05.1942. Sy trou Jacobus P. SCHOEMAN.

(b) Pricilla Elizabeth OLIVIER, * 07.01.1945. Sy trou (1) Theo MARX. Sy trou (2) Koot SWANEPOEL.

(c) Leon Willie OLIVIER, * 29.06.1947. Hy trou Tanya NN.

(d) Heila Naomi OLIVIER, * 16.09.1957. Sy trou Johan DE BEER.

b. Catharina Elizabeth BREYTENBACH, * 05.04.1881.

c. Willem Johannes BREYTENBACH, * 30.05.1884.

d. Philippus Lodovicus BREYTENBACH, * 19.04.1887.

[8] Petronella Elizabeth OLIVIER, * 16.06.1888, � 09.08.1968. Sy trou Bartholomeus Johannes Le Roux CILLIERS, * 26.01.1880, � 25.07.1961.

[A] Jacob Dani�l CILLIERS, * 04.06.1913.

[B] Bartholomeus Johannes Le Roux CILLIERS, * 05.03.1925.

[C] Anna Elizabeth CILLIERS, * 08.10.1926.

(c) Johan Paul OLIVIER, * 01.02.1843.

(d) Andries Hermanus OLIVIER, * 06.07.1848.

(e) David Hermanus OLIVIER, * c. 1851 in Armoed, � 9.10.1901 in Armoed. Hy trou (1) Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE, * 21.05.1855 in Zeekoirivier (dogter van Andries Matthys FOURIE en Catharina Alletta FOURIE), � 12.12.1895 in Armoed. Hy trou (2) Jacoba Hendrina OLIVIER.

[1] Catharina Alletta Elizabeth OLIVIER, (dogter van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE) * 30.01.1874, � 24.03.1892. Sy trou Gert Cornelis OLIVIER, * 01.08.1870 in Armoed (seun van George Frederick OLIVIER en Beatrix Aletta GRUNDLINGH), � 16.01.1911 in Kleinrivier Bo-Kouga Uniondale.

[A] Catharina Aletta Elizabeth OLIVIER, * 24.03.1892 in Oudtshoorn, � 25.11.1979, begrawe in Volmoed. Sy trou PN DU PLESSIS.

[2] Andries Hermanus Matthys OLIVIER, (seun van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE) * 15.06.1875 in Armoed, � 19.04.1931 in Armoed, begrawe in Armoed. Hy trou (1) in Armoed, Jacoba Elizabeth BREYTENBACH, * c. 03.1877 in Armoed (dogter van Wynand Cornelis BREYTENBACH en Susara Margaretha Salomina W. ZAAYMAN), � 06.01.1915 in Armoed. Hy trou (2) 23.05.1916 in Calitzdorp, Maria Magdalena Christina GILBERT, * 11.05.1887 in Calitzdorp (dogter van Izak Hendrik GILBERT en Margaretha Stoffelina PUREN), � 03.09.1955 in Calitzdorp, begrawe in Calitzdorp.

[A] (sien kinders bo)

[B] Izak Hendrik (Idie) OLIVIER, (seun van Andries Hermanus Matthys OLIVIER en Maria Magdalena Christina GILBERT) * 20.03.1917, � 26.10.1994 in Oudtshoorn. Hy trou Antoinette NN.

[C] Catharina Alida (Lida) OLIVIER, (dogter van Andries Hermanus Matthys OLIVIER en Maria Magdalena Christina GILBERT) * 14.02.1919, � 1992. Sy trou Michael J.C. MEIRING.

[D] Margaretha Stoffelina (Magereth) OLIVIER, (dogter van Andries Hermanus Matthys OLIVIER en Maria Magdalena Christina GILBERT) * 11.01.1922. Sy trou Raymond Joseph GRAAFF, * 05.03.1919 in Beaconfield Kimberley.

1. Andr� Albertus GRAAFF, * 28.09.1946 in Durban. Hy trou Mathilda DU PLESSIS.

a. Evette GRAAFF.

b. Tracy GRAAFF.

2. Yvonne Mar� GRAAFF, * 26.06.1949 in Durban. Sy trou Jimmy REYNOLDS.

a. Lynn REYNOLDS.

b. Liza REYNOLDS.

c. Jason REYNOLDS.

3. Marlene Francis GRAAFF, * 31.08.1950 in Durban. Sy trou Colin Clive FICHARDT.

a. Mark Anthony FICHARDT.

b. Gareth Clive FICHARDT.

c. Debbie Janessa FICHARDT.

d. Darren Clive FICHARDT.

4. Raymond Joseph GRAAFF, * 06.09.1953 in Johannesburg. Hy trou (1) Mandy NEL. Hy trou (2) Lea Ann IMMELMANN.

a. Brad GRAAFF, (seun van Raymond Joseph GRAAFF en Mandy NEL).

b. Allison GRAAFF, (dogter van Raymond Joseph GRAAFF en Lea Ann IMMELMANN).

c. RYAN GRAAFF, (seun van Raymond Joseph GRAAFF en Lea Ann IMMELMANN).

[E] Stefanus Hofmeyer (Hoffie) OLIVIER, (seun van Andries Hermanus Matthys OLIVIER en Maria Magdalena Christina GILBERT) * 08.01.1925 in Volmoed. Hy trou 9.04.1949 in Oudtshoorn, Johanna Maria TERBLANCHE, * 18.10.1927 in Oudtshoorn.

1. Maria (Marita) OLIVIER, * 29.10.1951 in Oudtshoorn. Sy trou 25.12.1974 in Oudtshoorn, Leon Wilhelmus GROENEWALD.

a. Leorita GROENEWALD, * 28.06.1976.

b. Johannes GROENEWALD, * 24.08.1979.

2. Christa OLIVIER, * 10.04.1954 in Oudtshoorn. Sy trou 3.05.1975 in Oudtshoorn, Dirk Adriaan VAN DER BANK, * 27.02.1953.

a. Cindy VAN DER BANK, * 6.09.1979.

b. Dirk VAN DER BANK, * 4.10.1981.

3. Andr� Hermanus OLIVIER, * 21.01.1959 in Oudtshoorn. Hy trou 31.03.1985 in Jan Kempdorp, Christina Magdalena COETZEE, * 17.08.1964 in Groblersdal.

a. Andr� Stefanus OLIVIER, * 26.12.1988 in Bloemfontein.

b. Chrizandr� OLIVIER, * 23.05.1990 in Bloemfontein.

c. Nandr� OLIVIER, * 5.07.1994 in Jan Kempdorp.

[F] Joseph Murray OLIVIER, (seun van Andries Hermanus Matthys OLIVIER en Maria Magdalena Christina GILBERT) * 29.09.1927 in Volmoed, � 01.05.2007 in Bay View Kliniek Mosselbaai. Hy trou 05.01.1952 in Ladismith, Johanna Catharina (Joukie) CRAFFORD, * 28.03.1929 in Voorbaat Ladismith (dogter van Pieter Abraham Johannes CRAFFORD en Emmerentia Petronella (Emmie) STASSEN).

1. Arnalt OLIVIER, * 20.12.1952 in Oudtshoorn. Hy trou 16.03.1974 in Oudtshoorn, Annemarie DE JAGER, * 02.01.1954 in Oudtshoorn.

a. Jacques Murray OLIVIER, * 18.10.1976 in Worcester. Hy trou 04.04.2009 in Mosselbaai, Jalene Maree, * 23.10.1986 in Pretoria (dogter van Johannes Petrus Hermanus Maree en Helene FOURIE).

b. Arnalt OLIVIER, * 25.01.1980 in Ceres. Hy trou 02.12.2007 in Hartenbos, An�l Haydman, * 30.07.1985.

2. Pieter OLIVIER, * 29.03.1955 in Ladismith. Hy trou 14.04.1979 in Uitenhage, Alta GROBBELAAR, * 11 Jan. 1958 in Uitenhage.

a. Su-Mar� OLIVIER, * 08.12.1981 in Uitenhage. Sy trou 2006, Jannie GOOSSEN.

b. Lelani OLIVIER, * 25.06.1983 in Uitenhage. Sy trou 03.04.2010, Gert Hendrik Jacobus KRUGER, * 12.11.1981 (seun van Gert Hendrik Jacobus KRUGER en Engela STASSEN).

3. Joseph Murray OLIVIER, * 18.07.1957 in Calitzdorp. Hy trou 25.06.1985 in Calvinia, Magret Jane DE KLERK, * 30.04.1961 in Calvinia (dogter van Simey William Beaufort DE KLERK en Johanna Steenkamp (Hannie) SMAL).

a. Johanine OLIVIER, * 30.07.1988 in Beaufort West.

b. Joseph Murray OLIVIER, * 08.08.1991 in Beaufort West.

4. Johan OLIVIER, * 25.07.1959 in Oudtshoorn. Hy trou 5.08.1989 in Oudtshoorn, Brenda POTGIETER, * 13 May 1960 in Parow.

a. Elton OLIVIER, * 12.12.1980 in Parow. Hy trou 10.04.2004 in Stellenbosch, Christina Johanna SMITH, * 10.10.1981 (dogter van Jacobus Petrus SMITH en Regina Johanna DU PREEZ).

(1) Chan� OLIVIER, * 17.06.2007.

b. Rohan OLIVIER, * 18.12.1990 in Panorama.

c. Brendan OLIVIER, * 27.12.1993 in Panorama.

5. Emmerentia Petronella OLIVIER, * 01.01.1969 in Oudtshoorn. Sy trou 22.09.1990 in Oudtshoorn, Johan SWARTS, * 24.11.1967 in Belville.

a. Simon� SWARTS, * 11.04.1995 in Belville.

b. Wehan SWARTS, * 24.11.1998 in Belville.

[3] David Hermanus OLIVIER, (seun van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE) * 29.09.1877 in Oudtshoorn, � 26.06.1960, begrawe in Nooitgedacht 158 Oudtshoorn. Hy trou Francina Johanna DU PREEZ, * 14.01.1880 (dogter van Jacob Wouter DU PREEZ en Hester Isabella DU PLESSIS), � 05.08.1949.

[A] David Gysbert OLIVIER, * 26.11.1904.

[B] Hester Agnes OLIVIER, * 21.01.1906.

[C] Weeber OLIVIER, * 12.06.1907.

[D] Hugo OLIVIER, * 02.03.1909.

[E] Wouter Du Preez OLIVIER, * 02.08.1910.

[F] Catharina Elizabeth OLIVIER, * 17.02.1912.

[G] Nerine OLIVIER, * 05.11.1913.

[H] Louis Botha OLIVIER, * 09.03.1915. Hy trou Johanna Elizabeth REDELINGHUYS.

1. Dawi Francois OLIVIER, * 29.19.1954.

2. Alta OLIVIER, * 03.04.1956.

3. Ri�tte OLIVIER, * 12.02.1958.

[I] Hester Agnes OLIVIER, * 25.04.1917.

[J] Du Preez OLIVIER, * 28.07.1923. Hy trou Evelyn WOLMERANS.

1. Gideon Johannes OLIVIER, * 16.04.1954.

[4] Maria Margaretha OLIVIER, (dogter van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE) * 10.08.1879 in Oudtshoorn.

[5] Willem Gerhardus Johannes OLIVIER, (seun van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE) * 23.07.1882 in Oudtshoorn. Hy trou Susara Isabella Wilhelmina STOPFORTH.

[A] Anna Antoinette Maria OLIVIER, * 25.12.1906.

[B] Catharina Elizabeth Alida OLIVIER, * 10.08.1908.

[C] Olive OLIVIER, * 26.01.1913.

[D] Hendrik Bernardus OLIVIER, * 08.09.1917, � 26.05.1984.

[E] Wilhelmina Johannes OLIVIER, * 18.05.1919.

[6] Stephanus Petrus OLIVIER, (seun van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE) * 15.08.1885, � 01.01.1969, begrawe in Volmoed. Hy trou Helena Maria OLIVIER, * 28.09.1879, (dogter van Michael Philippus OLIVIER en Johanna Susanna FOURIE), � 05.04.1967, begrawe in Volmoed Oudtshoorn.

[A] Johanna Susanna OLIVIER, * 10.07.1907 in Oudtshoorn.

[B] Catharina Aletta Petronella OLIVIER, * 03.01.1909 in Oudtshoorn.

[C] David Hermanus OLIVIER, * 22.08.1910 in Oudtshoorn.

[D] Michael Philippus OLIVIER, * 13.01.1913 in Oudtshoorn.

[E] Helena Maria OLIVIER, * 18.12.1914 in Oudtshoorn.

[7] Cornelia Catharina Margaretha OLIVIER, (dogter van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE) * 22.11.1889 in Armoed, � 11.10.1905 in Armoed.

[8] Johannes Paulus OLIVIER, (seun van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE) * 17.06.1893, � 16.08.1958, begrawe in Volmoed Oudtshoorn. Hy trou Jacoba Hendrina OLIVIER, * 19.03.1867, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ), � 04.07.1952, begrawe in Volmoed Oudtshoorn.

[9] Johanna Susara OLIVIER, (dogter van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE) * c.1894 in 1894-1895.

[10] Johanna Frederika OLIVIER, (dogter van David Hermanus OLIVIER en Jacoba Hendrina OLIVIER) * 26.01.1897 in Oudtshoorn.

[11] Maria Margaretha OLIVIER, (dogter van David Hermanus OLIVIER en Jacoba Hendrina OLIVIER) * 15.07.1898 in Oudtshoorn. Sy trou Joseph Murray PUREN.

[A] Joseph Marie PUREN, * 26.10.1919.

[B] David Hermanus PUREN, * 17.03.1921.

[C] James Charles PUREN, * 19.03.1923.

[D] Jacoba Hendrina PUREN, * 19.09.1926.

[E] Aletta Fredrika PUREN, * 15.01.1929.

[F] Migal Filippus PUREN, * 08.06.1932.

[G] Gerrit Johannes Dani�l PUREN, * 31.03.1935.

(f) Jacob Salomon OLIVIER, * 21.07.1853. Hy trou Jacoba Johanna VERWEY.

[1] Hendrina Paulina (Sussie/Tina) OLIVIER, * 13.10.1880, � 27.08.1967, begrawe in Robertson. Sy trou (1) Petrus Johannes Jacobus VAN HANSEN. Sy trou (2) Coenraad ZEELIE.

[A] Maria Elizabeth Susanna VAN HANSEN, (dogter van Petrus Johannes Jacobus VAN HANSEN en Hendrina Paulina (Sussie/Tina) OLIVIER) * 11.11.1916.

[2] Maria Margaretha OLIVIER, * 20.07.1882.

[3] Jacob Salomon OLIVIER, * 24.07.1884.

[4] Willem Gerhardus OLIVIER, * 26.07.1886.

[5] Jacoba Johanna OLIVIER, * 25.05.1888. Sy trou Piet ROUX.

[6] Maria Petronella (Miemie) OLIVIER, * 16.08.1890, � 02.08.1972 in "Wonderfontein" Robertson. Sy trou (1) 07.04.1914 in Oudtshoorn, Willem Gerhardus OLIVIER, * 17.11.1888 in Calitzdorp (seun van Herculaas Petrus OLIVIER en Johanna Susanna Aletta RHEEDER), � 26.06.1942 in Sandberg Robertson. Sy trou (2) 03.03.1945, Daniel Stephanus (Danie) DU TOIT, * c. 1885, � c. 1968 in Wonderfontein.

[A] Hercules Petrus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Petronella (Miemie) OLIVIER) * 21.01.1915 in Oudtshoorn, � 23.08.1916.

[B] Jacob Salmon OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Petronella (Miemie) OLIVIER) * 17.12.1916 in "Goedemoed" dist Robertson, � 25.07.1990 in Welkom hospitaal, begrawe in Millarstraat Howick, Kwazulu-Natal. Hy trou 14.08.1945 in Potchefstroom, Cornelia Johanna (Corrie) CILLIERS, * 22.12.1922 in "La Chasseur" Robertson (dogter van Charel Andries CILLIERS en Johanna Maria BRUCE), � 14.01.1989 in Worcester hospitaal.

1. Mariana OLIVIER, * 16.03.1947 in Potchefstroom.

2. Willem Gerhardus (Gerhard) OLIVIER, * 22.11.1948 in Potchefstroom, � 29.12.1958 in Howick (motorongeluk), begrawe in Howick Millarstraat.

3. Maria Petronella (Petro) OLIVIER, * 30.08.1950 in Pietermaritzburg.

4. Janetta OLIVIER, * 20.10.1953 in Howick. Sy trou (1) 02.06.1973 in Pietermaritzburg-Noord NG, Jacob Theron VERWEY (seun van Matthys Johannes De Wet VERWEY en Caroline Margeret Aletha SCHOLTZ). Sy trou (2) 04.07.1981 in Villiersdorp, Andries Jacobus (Cobus) CILLIERS (seun van Frederick Wingrove CILLIERS en Gertie KRITZINGER).

5. Charel Andries OLIVIER, * 16.05.1956 in Howick. Hy trou (1) 09.02.1980 in Middelburg Tvl, Beryl Louise HARDING, * 03.04.1959, � 01.04.1985 in Bloemfontein hospitaal. Hy trou (2) 24.06.1989 in Welkom, Beverley Ann FERGUSSON, * 12.12.1961 in Germiston (dogter van Rodney Hugh FERGUSSON en Anette Grace CARSLOW).

a. Melissa Abigail OLIVIER, (dogter van Charel Andries OLIVIER en Beryl Louise HARDING) * 05.11.1982 in Welkom.

b. Jessica Dana OLIVIER, (dogter van Charel Andries OLIVIER en Beryl Louise HARDING) * 27.03.1985 in Welkom.

c. Rachelle Anne OLIVIER, (dogter van Charel Andries OLIVIER en Beverley Ann FERGUSSON) * 13.03.1992 in Potchefstroom.

[C] Willem Gerhardus Rheeder OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Petronella (Miemie) OLIVIER) * 24.09.1918, � 12.01.1919.

[D] Herklaas Petrus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Petronella (Miemie) OLIVIER) * 21.07.1921, � 11.03.1925.

[E] Andries Hermanus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Petronella (Miemie) OLIVIER) * 26.03.1923, � 14.05.1984 in Johannesburg. Hy trou 15.01.1952 in Mosselbaai, Susara Helena Maria (Leni) TERBLANCHE, * 21.04.1928 (dogter van Jacob Salmon TERBLANCHE en Sophia Johanna BOSHOFF).

1. Willem Gerhardus (Willie) OLIVIER, * 05.09.1955 in Robertson. Hy trou 29.11.2000 in Kaapstad, Hester Catharina VILJOEN.

2. Salomie Johanna OLIVIER, * 04.11.1956 in Robertson.

3. Mavis Petronella OLIVIER, * 06.11.1959 in Robertson.

4. Jacob Salmon (Japie) OLIVIER, * 27.07.1961 in Robertson.

5. Adri OLIVIER, * 30.06.1967 in Stellenbosch.

6. Herklaas Petrus OLIVIER, * 26.03.1970 in Stellenbosch.

[F] Ignatius (Naas) OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Petronella (Miemie) OLIVIER) * 25.01.1925, � 09.07.1995 in Wolseley. Hy trou (1) 04.11.1947 in Carnarvon, Maria Aletta (Babsie) NORTJE, * 09.08.1929 in Carnarvon (dogter van Jacobus Johannes NORTJE en Sophia Johanna Magrietha SMITH). Hy trou (2) 02.12.1966 in Worcester, Cornelia Gertruida (Nelie) SMIT, * 04.12.1943 in Hopefield (dogter van Alwyn Jacobus SMIT en Cornelia Gertruida LOUW).

1. Willem Gerhardus (Willie) OLIVIER, (seun van Ignatius (Naas) OLIVIER en Maria Aletta (Babsie) NORTJE) * 05.06.1949 in Carnarvon. Hy trou 21.08.1970 in Parow, Jennifer Theresa WILSON, * 21.05.1954 in Kaapstad (dogter van John Thomas WILSON en Helena BUTTERWORTH).

a. Ignatius John OLIVIER, * 25.03.1971 in Kaapstad. Hy trou 20.01.1996 in Parow, Salom� THERON, * 28.11.1972 in Kaapstad (dogter van Marthinus Johannes THERON en Marina Johanna Britgette POTGIETER).

(1) Michelle OLIVIER, * 18.11.1998 in Kaapstad.

b. Magdalene Thereza OLIVIER, * 25.11.1972 in Kaapstad. Sy trou 14.01.1995 in Parow, Dirk John BRINK, * 03.01.1970 in Kaapstad (seun van Albert Jan BRINK en Maria Elizabeth OLIVIER).

c. Morn� Gerhard OLIVIER, * 15.08.1980 in Kaapstad.

d. Elzaan Yvonne OLIVIER, * 18.12.1983 in Kaapstad.

2. Margaret Smith OLIVIER, (dogter van Ignatius (Naas) OLIVIER en Maria Aletta (Babsie) NORTJE) * 24.10.1950 in Carnarvon.

3. Jacobus Johannes (Kosie) OLIVIER, (seun van Ignatius (Naas) OLIVIER en Maria Aletta (Babsie) NORTJE) * 14.01.1955 in Matjiesfontein, � 09.11.1964 in Kaapstad.

4. Amanda Petronella OLIVIER, (dogter van Ignatius (Naas) OLIVIER en Maria Aletta (Babsie) NORTJE) * 02.02.1956 in Robertson. Sy trou (1) 30.09.1978 in Parow-Vallei, Deon ALBERTZE, * 04.05.1955, � 20.09.2000. Sy trou (2) 17.07.1999, Gerhard Johannes (Johan) POOL, * 12.05.1956.

5. Alwyn Jacobus OLIVIER, (seun van Ignatius (Naas) OLIVIER en Cornelia Gertruida (Nelie) SMIT) * 31.03.1967 in Worcester, � 21.11.1969 in Worcester.

6. Cornelia Gertruida (Coreen) OLIVIER, (dogter van Ignatius (Naas) OLIVIER en Cornelia Gertruida (Nelie) SMIT) * 12.12.1969 in Worcester. Sy trou 12.06.1999, Johannes Andries (Andr�) VAN HUFFEL.

7. Alwyn Jacobus OLIVIER, (seun van Ignatius (Naas) OLIVIER en Cornelia Gertruida (Nelie) SMIT) * 30.09.1971 in Worcester. Hy trou Thelma VAN DEN BERG, * 05.08.1969.

a. Marizan OLIVIER, * 12.06.1998 in Johannesburg.

8. Jakoba Johanna (Hannelie) OLIVIER, (dogter van Ignatius (Naas) OLIVIER en Cornelia Gertruida (Nelie) SMIT) * 09.11.1975 in Bloemfontein. Sy trou 16.07.2000, Heinrich BOTHMA.

[G] Jacoba Johanna OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Petronella (Miemie) OLIVIER) * 25.08.1926. Sy trou 13.05.1950 in Worcester, Francois Johannes Daniel DU PLESSIS.

1. Willem Schalk DU PLESSIS, * 17.11.1881. Hy trou Margaretha Cornelia LOURENS, * 11.03.1923, � 23.09.1998 in Doornrivier dist. Worcester.

[H] Willem Gerhardus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Petronella (Miemie) OLIVIER) * 18.12.1927, � 16.04.1928.

[I] Johanna Susanna Aletta OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Petronella (Miemie) OLIVIER) * 04.03.1931, � 10.07.1933.

[J] Petrus Jacobus (Basie/Piet) OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Petronella (Miemie) OLIVIER) * 11.03.1932 in "La Chasseur" Robertson. Hy trou 16.06.1972 in Swellendam, Anna Dorothea (Ansie) STEYN, * 19.07.1942 in Swellendam (dogter van Johannes Gysbertus STEYN en Johanna Christina STEYN), � 07.06.1989 in Kaapstad Tygerberg Hospitaal.

[K] Herculaas Petrus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Petronella (Miemie) OLIVIER) * 27.03.1935 in Robertson, � 09.06.1966 in Welkom. Hy trou 21.09.1963 in Welkom, Eugenia (Genie) MEYER, * 06.01.19?? (dogter van Daniel Johannes MEYER en Florence SIBERT), � 12.01.1988 in Klerksdorp.

1. Gerhardus Daniel (Gerhard) OLIVIER, * 29.12.1963 in Welkom. Hy trou (1) 06.06.1987 in Welkom, Johanna Maria (Hannetjie) SMITH, * 07.03.1968 (dogter van Friedrich Heinrich Wilhelm SMITH en Maria Elizabeth Ralph VERGOTINNI). Hy trou (2) 03.01.1996 in Odendalsrus, Anna Maria THERON, * 29.04.1974 in Oshakati SWA (dogter van Andries Petrus THERON en Isabella Johana JOOSTE).

a. Gerhard OLIVIER, (seun van Gerhardus Daniel (Gerhard) OLIVIER en Johanna Maria (Hannetjie) SMITH) * 03.08.1992 in Welkom.

b. Lisa-Marie OLIVIER, (dogter van Gerhardus Daniel (Gerhard) OLIVIER en Anna Maria THERON) * 17.01.1998 in Welkom.

c. Eugenia OLIVIER, (dogter van Gerhardus Daniel (Gerhard) OLIVIER en Anna Maria THERON) * 05.11.2001.

[7] Anna Maria OLIVIER, * 12.05.1892.

[8] Jacofina Salomina OLIVIER, * 03.03.1894.

[9] Tobias Johannes OLIVIER, * 20.10.1895.

[10] Johannes Paul OLIVIER, * 30.08.1897.

[11] Catharina Elizabeth Magdalena (Katie) OLIVIER, * 18.06.1900. Sy trou Andries RAUTENBACH.

[12] Johannes Frederik OLIVIER, * 31.01.1879.

(g) Johannes Jacobus OLIVIER, * 10.04.1855. Hy trou Anna Margaretha Maria VAN DER WESTHUIZEN.

[1] Anna Margaretha Jacoba OLIVIER, * 15.03.1882 in Oudtshoorn, � 15.03.1953 in Somerset-Oos Hospitaal. Sy trou Cornelius Johannes OOSTHUIZEN, � 19.03.1938.

[A] Stephanus Adriaan OOSTHUIZEN.

[B] Anna Margaritha Maria OOSTHUIZEN. Sy trou Philippus Rudolph NEL.

[C] Olivier Johannes OOSTHUIZEN.

[D] Cornelius OOSTHUIZEN.

[2] Maria Margaretha OLIVIER, * 14.09.1883.

[3] Andries Hermanus OLIVIER, * 02.11.1885.

[4] Johannes Jacobus OLIVIER, * 13.03.1890 in Oudtshoorn, � 28.03.1949 in Wesbank Kirkwood. Hy trou in Kirkwood, Susara Maria Isabella SWART.

[A] Johan OLIVIER.

[B] Olivia OLIVIER.

[C] Gwendoline OLIVIER.

[D] Birtina OLIVIER.

[E] Maria OLIVIER.

[F] Anna OLIVIER. Sy trou Pieter OELOFSE.

[5] Christiaan Johannes OLIVIER, * 08.03.1893.

[6] Catharina Elizabeth OLIVIER, * 17.01.1898 in Oudtshoorn, � 21.07.1954 in Bedford. Sy trou in Somerset-Oos, Johannes Christoffel GREYLING.

[A] Anna Maria Magrieta GREYLING. Sy trou PN GOUWS.

[B] Philippus Rudolph GREYLING.

[C] Jacomina Elizabeth Jacoba GREYLING. Sy trou PN DE WET.

[D] Johannes Jacobus GREYLING.

[E] Rinie GREYLING. Sy trou PN STRYDOM.

[7] Bertina Hendrina OLIVIER, * 07.07.1903.

(h) Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, * 22.12.1856 in Weltevrede.

(i) Catharina Elizabeth OLIVIER, * 15.07.1858.

(j) Gerhardus OLIVIER.

(k) George Frederick OLIVIER, * 12.01.1860 in Oudtshoorn.

(l) Maria Margaretha OLIVIER, * 27.07.1861 in Oudtshoorn.

(m) Jacoba Hendrina OLIVIER, * 27.01.1863 in Oudtshoorn. Sy trou 30.12.1879, Carel Hendrik Cornelis STRYDOM.

[1] Daniel Benjamin STRYDOM.

[2] Andries Hermanus STRYDOM.

[3] Maria Margaretha STRYDOM.

(n) Catharina Barendina OLIVIER, * 29.08.1865.

(o) Gerrit Nicolaas Christiaan OLIVIER, * 24.01.1867.

(2) Jacoba Hendrina OLIVIER, * 10.08.1823, � 02.03.1890, begrawe in Volmoed Oudtshoorn. Sy trou 17.04.1848, Johannes Jacobus Assveris MULDER, * 04.04.1820, � 10.10.1887 in Armoed.

(3) David Hermanus OLIVIER, * 11.11.1825 in Nooitgedacht, � 20.05.1903, begrawe in Volmoed. Hy trou (1) 17.04.1848, Maria Susanna LATEGAN, � 11.1893. Hy trou (2) Catharina Elizabeth FOURIE, * 24.08.1830 in Armoed, (dogter van Stephanus FOURIE en Hester Cecilia (of Susara) OLIVIER), � 28.06.1905 in Armoed.

(4) Willem Gerhardus OLIVIER, * 28.12.1827 in Oudtshoorn dist., � 20.07.1900 in Wynandsrivier Odn. Hy trou (1) 29.04.1849, Hester Petronella Johanna DU PREEZ, � 1893. Hy trou (2) Magdalena Cornelia GRUNDLINGH.

(a) Willem Gerhardus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ).

(b) Ignatius Petrus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ) * 27.07.1853, � 27.06.1929 in Vaalbank Dewetsdorp. Hy trou (1) Johanna Elizabeth BREYTENBACH (dogter van Andries Hermanus BREYTENBACH en Johanna Elizabeth NORTJE). Hy trou (2) 25.08.1879 in Oudtshoorn, Frederika Maria Francina POTGIETER, * 30.10.1860, � 09.07.1947, begrawe in Vaalbank.

[1] (sien kinders bo)

[2] Anna Sophia OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 15.06.1880, � 07.04.1976 in Bloemfontein, begrawe in Dewetsdorp. Sy trou Tobias Johannes KLEYN, * 25.06.1874, � 21.01.1938.

[3] Willem Gerhardus OLIVIER, (seun van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 10.08.1881.

[4] Hester Petronella OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 15.03.1883. Sy trou Lodewickus JOOSTE.

[5] Fredrika Maria Francina OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 05.04.1885. Sy trou Benjamin Johan RHEEDER.

[6] Helena Susanna Aletta OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 16.02.1887, � 26.06.1887.

[7] Elizabeth Johanna OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 01.06.1888, � 05.12.1898.

[8] Hermanus Lambertus OLIVIER, (seun van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 19.04.1890, � 19.09.1953, begrawe in Dewetsdorp OVS. Hy trou Nellie JOUBERT.

[9] Johanna Elizabeth OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 06.03.1892. Sy trou Johannes VAN TONDER.

[10] Catharina Elizabeth OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 16.02.1894. Sy trou Gert Frans JACK?.

[11] Ignatius Petrus OLIVIER, (seun van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 20.09.1896. Hy trou Miemie VENTER.

[12] Helena Susanna Aletta OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 30.07.1898. Sy trou Gerrit VAN TONDER.

[13] Cornelis Potgieter Hermanus OLIVIER, (seun van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 31.03.1901, � 14.08.1968. Hy trou Susanna Maria TALJAARD, * 30.07.1902, � 20.03.1989.

[A] Ignatius Petrus OLIVIER, * 07.05.1929. Hy trou Elizabeth M. VORSTER, * 14.03.1934.

1. Cornelis Hermanus OLIVIER, * 09.04.1956. Hy trou Magdalena Johanna Catharina MARX, * 15.08.1956.

a. Helanie OLIVIER, * 20.03.1981.

2. Sarel Francois OLIVIER, * 03.05.1957. Hy trou Elmarie Henri�tte PIENAAR, * 10.07.1958.

a. Ignatius Petrus OLIVIER, * 10.04.1982.

b. Johann Roch� OLIVIER, * 11.04.1984.

3. Ignatius Petrus OLIVIER, * 08.12.1958, � 11.06.1994. Hy trou (1) Karen Louise RICHTER, * 15.07.1960, � 19.06.1991. Hy trou (2) Annemarie CRONJE.

a. Ignatius Petrus OLIVIER, (seun van Ignatius Petrus OLIVIER en Karen Louise RICHTER) * 14.01.1984.

b. Michael Casper Richter OLIVIER, (seun van Ignatius Petrus OLIVIER en Karen Louise RICHTER) * 07.03.1986.

c. Monique OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus OLIVIER en Annemarie CRONJE) * 03.03.1994.

4. Maria Elizabeth OLIVIER, * 19.01.1960. Sy trou Michael William RICHTER, * 17.12.1959.

a. Michael Casper RICHTER, * 30.01.1986.

b. Liezl RICHTER, * 07.03.1988.

[B] Sarie Daphne OLIVIER, * 09.05.1932. Sy trou Alwyn J. TALJAARD, * 24.12.1931, � 14.05.1982.

1. Johann Dirk TALJAARD, * 05.10.1955, � 06.02.1967.

2. Susanna Maria TALJAARD, * 24.09.1957.

[C] Matthys Johannes OLIVIER, * 28.07.1935. Hy trou Susanna Wilhelmina JJohanna BOTHA, * 06.05.1949.

1. Maria Elizabeth OLIVIER, * 03.03.1967.

2. Susanna Wilhelmina OLIVIER, * 20.05.1968.

3. Matthys Cornelis OLIVIER, * 16.10.1970.

[D] Cornelis Potgieter Hermanus OLIVIER, * 27.08.1937. Hy trou Emily Maria Berry BURGER, * 24.11.1932.

1. Constant Clement OLIVIER, * 16.04.1960. Hy trou Azetta PIENAAR.

a. Zanel OLIVIER, * 05.03.1994.

b. Luan OLIVIER, * 08.12.2001.

2. Etienne Cornelis OLIVIER, * 04.01.1962. Hy trou Lynette ELLIS.

3. Corn� Berry OLIVIER, * 04.10.1969. Sy trou John MACHLACHLAN, * 26.07.1966.

a. Simone MACHLACHLAN, * 12.02.1995.

b. Melissa MACHLACHLAN, * 17.07.1996.

[E] Pierre Heinrich OLIVIER, * 27.04.1942 in Dewetsdorp. Hy trou 29.09.1973 in Kimberley, Yvonne Sylvia BAKKER, * 24.04.1942 in Hilversum, Holland.

1. Pierre Harm OLIVIER, * 28.09.1979 in Bloemfontein. Hy trou Linelda HISCOCK, * 14.05.1985.

[14] Martha Dorothea OLIVIER, (dogter van Ignatius Petrus OLIVIER en Frederika Maria Francina POTGIETER) * 30.10.1902.

(c) Andries Hermanus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ) * 10.10.1854.

(d) Herculaas Petrus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ) * 29.08.1856, � 16.12.1943. Hy trou Johanna Susanna Aletta RHEEDER, * 1861, � 1934.

[1] Jacob Salomon OLIVIER, * 07.12.1880, � 21.06.1949 in Minwater Oudtshoorn, begrawe in Drooge Vlakte Oudtshoorn. Hy trou in Mosselbaai, Johanna H. TERBLANCHE, * 10.04.1885, � 11.08.1949.

[A] Cornelis Christiaan OLIVIER, * 19.07.1911.

[B] Hercules Petrus (Herklaas) OLIVIER, * 02.11.1912.

[C] Sarel Petrus Terblanche OLIVIER, * 28.01.1919.

[D] Johanna Susanna (Henna) OLIVIER, * 28.01.1924. Sy trou Andries NORTIER.

[E] Jacob Salmon OLIVIER, * 15.04.1927.

[2] Hercules Petrus OLIVIER, * 12.01.1883.

[3] Willem Gerhardus OLIVIER, * 17.11.1888 in Calitzdorp, � 26.06.1942 in Sandberg Robertson. Hy trou 07.04.1914 in Oudtshoorn, Maria Petronella (Miemie) OLIVIER, * 16.08.1890 (dogter van Jacob Salomon OLIVIER en Jacoba Johanna VERWEY), � 02.08.1972 in "Wonderfontein" Robertson.

[A] (sien kinders bo)

[4] Hester Petronella Jacoba Hendrina OLIVIER, * 02.09.1891.

[5] Beatrix Susanna OLIVIER, * 10.05.1893.

[6] Ignatius Petrus OLIVIER, * 02.01.1898, � 15.04.1963, begrawe in Robertson. Hy trou Martha Maria ZAAYMAN, * 29.06.1909, � 18.01.1986, begrawe in Robertson.

[7] Petrus Jacobus OLIVIER, * 07.11.1899.

[8] Andries Hermanus OLIVIER, * 10.10.1901, � 04.10.1980, begrawe in Robertson.

[9] Johanna Susanna Aletta OLIVIER, * 24.03.1904.

(e) David Hermanus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ) * 20.06.1860 in Oudtshoorn, � 20.08.1949 in Aberdeen, begrawe in Aberdeen. Hy trou in Oudtshoorn, Magrietha Alberta DU PREEZ, * 16.01.1864 in Oudtshoorn, (dogter van George Frederik DU PREEZ en Hester Dorothea WESSELS), � 19.11.1952 in Van Rooyenskraal Noord PK Miller dist. Aberdeen.

[1] Hester Petronella Johanna OLIVIER, * 23.10.1886.

[2] Maria Dorothea OLIVIER, * 27.08.1892.

[3] Catharina Elizabeth OLIVIER, * 17.08.1894.

[4] Adriana Josina OLIVIER, * 14.10.1896.

[5] Willem Gerhardus OLIVIER, * 23.08.1898.

[6] George Frederik OLIVIER, * 10.11.1900.

[7] David Hermanus OLIVIER, * 18.01.1903, � 20.07.1962, begrawe in Aberdeen.

[8] Jacoba Hendrina OLIVIER, � 15.12.1938. Sy trou PN VAN DER VYVER.

(f) Johannes Jacobus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ) * 25.07.1862.

(g) Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ) * 08.09.1863. Hy trou Martha Johanna Elizabeth Jacomina LOURENS.

[1] Willem Gerhardus OLIVIER, * 27.01.1887, � 03.09.1966, begrawe in Volmoed. Hy trou Hester Helena ZAAYMAN.

[A] Bernardus Lambertus OLIVIER, * 26.05.1921, � 15.07.1988, begrawe in Oudtshoorn. Hy trou Anna Catharina Hester Muller, * 08.07.1918, � 30.03.1979, begrawe in Oudtshoorn.

1. Bernard OLIVIER, * 15.12.1956.

2. Anita Helena OLIVIER, * 04.06.1959.

[B] Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, * 12.03.1913.

[2] Gideon Christoffel OLIVIER, * 16.12.1888. Hy trou Petronella Johanna RHEEDER.

[A] Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, * 21.04.1913.

[B] Dorothea Maria OLIVIER, * 03.09.1914.

[C] Andreas Alexander Johannes OLIVIER, * 18.10.1916.

[3] Sarah Johanna OLIVIER, * 11.03.1891.

[4] Hester Petronella Johanna OLIVIER, * 11.03.1893.

[5] Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, * 11.02.1895.

[6] Hendrik Johannes OLIVIER, * 23.09.1896.

[7] Ignatius Petrus OLIVIER, * 06.08.1898.

[8] Georg Johannes OLIVIER, * 13.02.1901.

[9] Martha Johanna Elizabeth Jacomina OLIVIER, * 14.12.1902.

[10] Andries Hermanus Ignatius OLIVIER, * 17.12.1905.

[11] Herculaas Petrus OLIVIER, * 06.06.1908.

[12] Elizabeth Wilhelmina OLIVIER, * 06.06.1908.

[13] Helena Cornelia OLIVIER, * 24.05.1912.

(h) Catharina Elizabeth OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ) * 08.09.1865.

(i) Hester Petronella Johanna OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ) * 23.12.1867.

(j) Jacoba Hendrina OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ) * 19.03.1867, � 04.07.1952, begrawe in Volmoed Oudtshoorn. Sy trou Johannes Paulus OLIVIER, * 17.06.1893 (seun van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE), � 16.08.1958, begrawe in Volmoed Oudtshoorn.

(k) Stephanus Petrus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ) * c. 12.1870 in Armoed, � 25.04.1902 in Springfontein Hospitaal ORC. Hy trou 31.12.1895 in Oudtshoorn, Aletta Frederika Johanna GRUNDLINGH, * in Wynandsrivier.

[1] Willem Gerhardus OLIVIER, * 30.09.1896.

[2] Hendrik Benjamin OLIVIER, * 04.05.1898.

[3] Stephanus Petrus OLIVIER, * 1900 in Vaalbank dist. Bloemfontein, � 16.04.1902 in Springfontein Konsentrasiekamp.

(l) Helena Susanna OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ).

(m) Cornelia Susanna OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Hester Petronella Johanna DU PREEZ). Sy trou Christiaan Adriaan NIGRINI, * 22.06.1874, � 27.01.1953.

(5) Dogter OLIVIER, * 29.07.1829 in Oudtshoorn, � 1829.

(6) Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, * 13.10.1831 in Nooitgedacht Odn, � 24.08.1902 in Springfontein Konsentrasiekamp. Hy trou 02.02.1852, Engenasina Josina DU PREEZ.

(a) Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, * 1863.

(7) Stephanus Johannes OLIVIER, * 16.12.1832.

(8) Susanna Johanna OLIVIER, * 16.12.1833 in Oudtshoorn, � 16.07.1844 in Oudtshoorn.

(9) Michael Philippus OLIVIER, * 10.12.1834 in Oudtshoorn, � 12.11.1917, begrawe in Volmoed. Hy trou 05.11.1855 in Oudtshoorn, Johanna Susanna FOURIE, * 13.04.1837 (dogter van David Hermanus FOURIE en Martha Susanna MARX), � 19.01.1925, begrawe in Oudtshoorn.

(a) Martha Susanna OLIVIER, * 23.08.1856 in Oudtshoorn. Sy trou Johannes Andries Lodewicus JORDAAN.

[1] Willem Johannes JORDAAN, * 19.03.1879.

[2] Michael Philippus JORDAAN, * 10.04.1881.

[3] Johannes Andreas Lodevicus JORDAAN.

[4] Cornelia Elizabeth JORDAAN.

[5] David Gerhardus Johannes JORDAAN.

(b) Catharina Elizabeth OLIVIER, * 23.05.1858 in Oudtshoorn.

(c) Willem Gerhardus OLIVIER, * 20.01.1860.

(d) David Hermanus OLIVIER, * 07.09.1861 in Oudtshoorn, � 10.07.1925 in Goedeverwachting. Hy trou Catharina Johanna (Katoo) ZAAYMAN.

[1] Catharina Johanna Elizabeth (Toot) OLIVIER, * 12.05.1889 in Gamka-Wes dist Calitzdorp. Sy trou Jacob BREYTENBACH.

[2] Michael Philippus (Giel) OLIVIER, * 07.10.1890 in Oudtshoorn, � 23.05.1967 in Calitzdorp. Hy trou 21.01.1915, Magerietha Louisa Isabella (Maggie) OOSTHUIZEN, * 06.03.1896, � 22.03.1977 in Vygieshof Tehuis van Bejaardes Calitzdorp.

[A] Catharina Elizabeth (Babe) OLIVIER, * 31.10.1917, � 30.12.2003. Sy trou Maarten PRETORIUS.

1. Andries (Andr�) PRETORIUS.

2. Grieta PRETORIUS.

3. Philippus (Flip) PRETORIUS.

4. Winnefred (Winnie) PRETORIUS. Sy trou Koos ESTERHUIZEN.

a. Jaco ESTERHUIZEN.

b. Kobus ESTERHUIZEN.

[B] David Hermanus (Dawid) OLIVIER, * 14.08.1919, � 29.06.2001. Hy trou Maria Johanna VENTER.

1. Elsje Johanna OLIVIER. Sy trou V. SOFTLEY.

2. Magrietha OLIVIER, * 16.05. Sy trou Wilhelm GOUS.

a. Jacques GOUS.

b. Vernon GOUS.

c. Ezelle GOUS.

3. Michael Philippus (Mike) OLIVIER, * 1951. Hy trou H. KOEKEMOER.

a. David OLIVIER.

b. Monique OLIVIER.

4. Pieter Albertus OLIVIER, � 19.05.2009. Hy trou Charmain NN.

a. Run� OLIVIER.

5. David Hermanus OLIVIER.

[C] Adriaan Stephanus (At) OLIVIER, * 05.08.1921, � 09.12.1990. Hy trou Rina VAN SCHALKWYK.

1. Adriaan (Attie) OLIVIER.

2. Dani�l (Danie) OLIVIER.

3. Ragel (Ragie) OLIVIER.

[D] Michael Philippus (Mike) OLIVIER, * 22.09.1923, � 24.12.2008. Hy trou (1) 08.10.1949, M.J. (Griet) VON LANDSBER. Hy trou (2) Yvonne NN.

1. Elizabeth Esther OLIVIER, (dogter van Michael Philippus (Mike) OLIVIER en M.J. (Griet) VON LANDSBER) * 31.11.1950. Sy trou A.B. JANSE VAN RENSBURG.

a. Michelle JANSE VAN RENSBURG.

2. Michael Philippus (Mike) OLIVIER, (seun van Michael Philippus (Mike) OLIVIER en M.J. (Griet) VON LANDSBER) * 26.01.1952, � 24.06.2008. Hy trou A.S. WOLMARANS.

a. Michael Philippus OLIVIER.

b. Emmerentia P. OLIVIER.

3. Jason OLIVIER, (seun van Michael Philippus (Mike) OLIVIER en Yvonne NN).

[E] Jacobus Johannes (Koos) OLIVIER, * 02.07.1925, � 01.03.1991. Hy trou Sanna NN.

1. Susanna (Sannatjie) OLIVIER.

a. Kobus NN.

2. Grieta OLIVIER, * 01.06.

3. Martie OLIVIER.

[F] Daniel Alexander (Daan) OLIVIER, * 13.07.1927, � 28.07.1998. Hy trou M.P.K. (Lina) ENSLIN, * 16.03.1928.

1. Michael Philippus (Gielie) OLIVIER, * 21.08.1952, � 17.07.2008.

2. Hendrietta Jacoba (Rita) OLIVIER, * 01.10.1957. Sy trou 19.12.1981, P.E. (Pieter) ROUX, * 04.08.1950.

a. Theodorus Ernst (Theo) ROUX, * 25.01.1981.

b. Johannes Theodorus (Boeta) ROUX, * 08.11.1982.

c. M. Antoinette (Sus) ROUX, * 18.09.1983.

d. Magdalena Petronella (Lana) ROUX, * 12.07.1984.

e. Daniel Alexander (Daniel ROUX, * 19.12.1989.

3. Magdalena Louisa Isabella (Louise) OLIVIER, * 22.05.1963. Sy trou 15.09.1984, W.M. (Wimpie) STEENKAMP, * 29.10.1959.

a. Waldo Martell STEENKAMP, * 17.06.1986.

b. Michelle STEENKAMP, * 19.06.1988.

4. Catharina Johanna (Tinka) OLIVIER, * 05.04.1970. Sy trou 02.12.1989, Arnold DU PREEZ, * 02.05.1966.

a. Arloe DU PREEZ, * 05.04.1991.

b. Karlien DU PREEZ, * 30.12.1992.

[G] Cornelius Johannes (Kerneels) OLIVIER, * 08.10.1929, � 06.05.1997. Hy trou Yvonne NN.

1. Etrisia Louise OLIVIER. Sy trou G.P.N. (Nico) KRUGER.

a. Nadine KRUGER, * 19.06.1981.

b. Gert P.N. KRUGER, * 23.09.1984.

2. Ad�le OLIVIER. Sy trou D.N. De Klerk SCHOLTZ.

a. Dawid SCHOLTZ, * 05.01.1987.

b. Jan-Hendrik SCHOLTZ, * 09.11.1989.

c. Renier SCHOLTZ, * 07.01.1995.

[H] Catharina Johanna OLIVIER, * 10.10.1931, � 26.03.1993. Sy trou Chris VAN WYNGAARD.

1. Rieta VAN WYNGAARD.

2. Christoffel (Christo) VAN WYNGAARD.

[I] Willem Gerhardus (Willie) OLIVIER, * 27.08.1933. Hy trou 03.03.1962, Rachel E. HARMSE.

1. Michael Phillippus (Miegal) OLIVIER. Hy trou Amanda DE BEER.

a. Michael Philippus OLIVIER, * 15.03.1995.

2. Eva Magdalena OLIVIER. Sy trou Martin PIETERSE.

a. Niel PIETERSE, * 14.07.1992.

b. Stevan PIETERSE, * 06.04.1998.

3. Margaretha Louisa Isabella (Retha) OLIVIER. Sy trou Johan NN.

4. Estelle OLIVIER. Sy trou Heinrich Seyferdt.

a. Carl Heinrich SEYFERDT, * 21.02.1997.

b. Rachelle SEYFERDT, * 30.03.1999.

[J] Johannes Theodorus (Johan) OLIVIER, * 19.03.1936. Hy trou 08.07.1967, Monica PIETERSE.

1. Liezel OLIVIER. Sy trou Tokkie NN.

a. Leyla NN.

2. Hanlie OLIVIER. Sy trou M.C.B. GATLAND.

[K] Stephanus Johannes (Fanie) OLIVIER, * 27.10.1938. Hy trou (1) Anna NN. Hy trou (2) Enrica J. HARTMAN.

1. Marinell OLIVIER, (dogter van Stephanus Johannes (Fanie) OLIVIER en Enrica J. HARTMAN). Sy trou W.A. (Riaan) JOUBERT.

a. Kian JOUBERT.

2. Stephanie OLIVIER, (dogter van Stephanus Johannes (Fanie) OLIVIER en Enrica J. HARTMAN).

[L] Andries Hermanus (Andr�) OLIVIER, * 12.09.1940, � 03.10.1992 in Oudtshoorn. Hy trou (1) Alta NN. Hy trou (2) Martie NN.

1. Yoletta OLIVIER, (dogter van Andries Hermanus (Andr�) OLIVIER en Alta NN).

2. Louise OLIVIER, (dogter van Andries Hermanus (Andr�) OLIVIER en Alta NN).

3. Andr� OLIVIER, (seun van Andries Hermanus (Andr�) OLIVIER en Martie NN).

[3] Johanna Susanna (Sannie) OLIVIER, * 04.12.1891 in Oudtshoorn. Sy trou Philip Rudolph (Flip) BOTHA.

[4] Daniel Alexander de Roseman (Dail) OLIVIER, * 03.08.1894 in Gamka-Wes dist.Calitzdorp.

[5] David Hermanus OLIVIER, * 25.03.1896 in Oudtshoorn.

[6] David Hermanus (Dawie) OLIVIER, * 09.06.1901 in Oudtshoorn, � 03.08.1984.

[7] Margaretha Catharina OLIVIER, * 07.04.1903 in Oudtshoorn.

[8] Marthina Susanna OLIVIER, * 26.06.1904 in Oudtshoorn.

[9] Cornelis Michiel (Kerneels Bol) OLIVIER, * 17.12.1906. Hy trou Beatrix CLAASSEN.

[10] Jacoba Cornelia (Kotie) OLIVIER, * 22.09.1908. Sy trou Kotie OOSTHUIZEN.

[11] Willem Gerhardus OLIVIER, * 22.06.1911. Hy trou Beatrix Maria STRYDOM.

[A] Aletta Maria OLIVIER, * 29.01.1933.

[B] Catharina Johanna OLIVIER, * 01.08.1934.

[C] David Hermanus OLIVIER, * 08.02.1943.

[D] Michael Johannes OLIVIER, * 20.01.1947. Hy trou Emmerentia Jacomina RAUTENBACH.

1. Antionette OLIVIER. Sy trou PN BRUWER.

2. Willem Gerhardus (Gerrie) OLIVIER.

3. Jacobus Marthinus (Jaco) OLIVIER.

4. Marinda OLIVIER. Sy trou PN VAN DER MERWE.

5. Michael Johannes OLIVIER, * 30.12.1981.

(e) Michael Philippus OLIVIER, * 29.05.1863, � 19.07.1898 in Jan Fouries Kraal Odn. Hy trou Elizabeth Johanna LOURENS.

[1] Michael Philippus OLIVIER, * 04.12.1894 in Calitzdorp dist., � 08.05.1954 in George Merrimanstr. 101, begrawe in George. Hy trou in Ladismith, Helena Maria Hendrina CRAFFORD, * 25.08.1905, � 17.02.1993.

[A] Jacobus Petrus OLIVIER, * 30.09.1927.

[B] Michael Philippus Minnaar OLIVIER, * 04.01.1930.

[2] Johannes Jacobus Louwicus OLIVIER.

[3] Willem Johannes OLIVIER.

(f) Johanna Susanna OLIVIER, * 21.09.1864 in Oudtshoorn.

(g) Stephanus Johannes OLIVIER, * 31.10.1877 in Oudtshoorn.

(h) Helena Maria OLIVIER, * 28.09.1879, � 05.04.1967, begrawe in Volmoed Oudtshoorn. Sy trou Stephanus Petrus OLIVIER, * 15.08.1885 (seun van David Hermanus OLIVIER en Catharina Alletta Petronella Alida FOURIE), � 01.01.1969, begrawe in Volmoed.

[1] (sien kinders bo)

(10) Johannes Matthys OLIVIER, * 30.01.1838 in Nooitgedacht, � 01.02.1879 in Armoed. Hy trou 12.01.1863 in Oudtshoorn, Anna Maria BREYTENBACH, * 12.05.1844 (dogter van Wynand BREITENBACH en Cornelia Carolina DU PREEZ), � 30.04.1879 in Wynands Rivier.

(a) Willem Gerhardus OLIVIER, * 11.03.1864 in Oudtshoorn.

(b) Cornelia Carolina OLIVIER, * c. 1868 in Armoed.

(c) Catrina Elizabeth OLIVIER, * c. 1871.

(d) Anna Maria OLIVIER, * c. 1875, � 10.07.1888.

(e) Jacoba Hendrina OLIVIER, * 24.04.1877 in Oudtshoorn.

(f) Johanna Matthysina OLIVIER, * 03.04.1879, � 30.08.1905 in Paardedrift dist. Oudtshoorn. Sy trou Johannes Stephanus (Olie Boetie) OLIVIER, * 20.01.1867 in Oudtshoorn (seun van Gert Cornelis OLIVIER en Petronella Johanna RHEEDER), � 28.03.1939 in Kandelaars Rivier.

[1] Gert Cornelis (Gert Pypie) OLIVIER, * 17.03.1898 in Oudtshoorn, � 13.12.1968, begrawe in Volmoed. Hy trou (1) in Riviersonderend, Elizabeth Johanna (Baby) WESSELS, * 29.01.1899 in Bredasdorp dist. (dogter van Wessel WESSELS en Maria VAN BRAKEL), � 13.06.1954 in Oudtshoorn KSW Hospitaal, begrawe in Volmoed. Hy trou (2) Magdalena Catharina (Lenie Orrel) FOURIE.

[A] Maria Magdalena OLIVIER, (dogter van Gert Cornelis (Gert Pypie) OLIVIER en Elizabeth Johanna (Baby) WESSELS) * 10.01.1935.

[B] Johanna Thysina OLIVIER, (dogter van Gert Cornelis (Gert Pypie) OLIVIER en Elizabeth Johanna (Baby) WESSELS) * 18.06.1936.

[C] Hester Elizabeth OLIVIER, (dogter van Gert Cornelis (Gert Pypie) OLIVIER en Elizabeth Johanna (Baby) WESSELS) * 24.05.1940.

[D] Magdalena Catharina (Magdaleen) OLIVIER, (dogter van Gert Cornelis (Gert Pypie) OLIVIER en Magdalena Catharina (Lenie Orrel) FOURIE) * 03.12.1959.

[E] Gert Cornelis OLIVIER, (seun van Gert Cornelis (Gert Pypie) OLIVIER en Magdalena Catharina (Lenie Orrel) FOURIE) * 01.06.1961.

[2] Anna Maria (Nonnie) OLIVIER, * 15.02.1900 in Oudtshoorn. Sy trou PN DU PISANIE.

[3] Johannes Mattheus Stephanus (Dowe Tys) OLIVIER, * 11.09.1901 in Oudtshoorn. Hy trou Lenie NN.

[A] Hannes OLIVIER.

[B] Martie OLIVIER.

[C] Tysie OLIVIER.

[D] Ockert OLIVIER.

[4] Petronella Johanna OLIVIER, * 16.05.1903 in Oudtshoorn.

[5] Louisa Margaretha (Wiesie) OLIVIER, * 26.04.1905 in Oudtshoorn. Sy trou Daniel THERON.

(11) Philippus Lodewicus OLIVIER, * 24.08.1840 in Nooitgedacht, � 6.05.1915 in Nooitgedacht. Hy trou 06.01.1863 in Oudtshoorn, Magdalena Catharina Maria ZAAYMAN, * 25.09.1840 in Uniondale (dogter van Cornelis Michiel ZAAYMAN en Magdalena Catharina Maria VAN SCHALKWYK), � 19.09.1922 in Oudtshoorn.

(a) Willem Gerhardus OLIVIER, * 13.11.1863 in Oudtshoorn, � 10.07.1942 in Oudtshoorn, begrawe 13.07.1942 in Nooitgedacht 158 Oudtshoorn. Hy trou (1) 12.05.1891 in Oudtshoorn, Maria Elizabeth STANDER, * 24.01.1874 in George (dogter van Gilliam (Guillaume) Stephanus Jacobus STANDER en Margaretha Albertha DE JAGER), � 09.06.1894 in Nooitgedacht Oudtshoorn. Hy trou (2) 07.11.1894 in Oudtshoorn, Salomina Cornelia Susanna OLIVIER, * 17.11.1876 in Calitzdorp (dogter van Jacobus Marthinus OLIVIER en Maria Dorothea CLAASSEN), � 22.08.1910 in Langverwacht Calitzdorp. Hy trou (3) 02.07.1913 in Vanwyksdorp, Aletta Susanna LOMBARD, * 02.07.1875 in Vanwyksdorp (dogter van Johannes LOMBARD en Johanna VAN WYK), � 12.10.1962 in Oudtshoorn, begrawe 14.10.1962 in Oudtshoorn.

[1] Margaretha Albertha OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Elizabeth STANDER) * 02.04.1892. Sy trou Edward BASTERFIELD.

[2] Maria Elizabeth OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Maria Elizabeth STANDER) * 09.06.1894.

[3] Magdalena Maria OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Salomina Cornelia Susanna OLIVIER) * 10.09.1895 in Oudtshoorn, � 03.03.1926 in Johannesburg. Sy trou Norman SMITH.

[4] Philippus Lodovicus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Salomina Cornelia Susanna OLIVIER) * 16.08.1897 in Oudtshoorn, � 23.06.1905 in Oudtshoorn.

[5] Maria Dorothea OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Salomina Cornelia Susanna OLIVIER) * 19.08.1899 in Oudtshoorn, � 29.09.1974 in Leeuwfontein Beaufort-Wes. Sy trou 22.08.1922 in Stellenbosch, Charles John WESTERSON.

[A] Kate WESTERTON.

[6] Wilhelmina Susanna OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Salomina Cornelia Susanna OLIVIER) * 15.01.1901 in Oudtshoorn, � 26.05.1987 in Bloemhof-Wes Transvaal. Sy trou 23.07.1923 in Oudtshoorn, Frans Antonie GERBER.

[7] Jacobus Marthinus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Salomina Cornelia Susanna OLIVIER) * 07.07.1903 in Oudtshoorn, � 19.07.1971 in Oudtshoorn, begrawe in Volmoed (farm). Hy trou 07.05.1937 in Grootte Kerrk Kaapstad, Maria EHLERS.

[8] Lodewicus Philippus OLIVIER, (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Salomina Cornelia Susanna OLIVIER) * 08.08.1905 in Oudtshoorn, � 07.12.1985 in Vaalharts. Hy trou 10.1935 in Oudtshoorn, Elizabeth Maria Cecilia OLIVIER.

[9] Johanna Herculina OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Salomina Cornelia Susanna OLIVIER) * 18.08.1907 in Oudtshoorn, � 27.12.2007 in Switserland. Sy trou (1) 16.08.1933 in Transvaal, Ernst Paul LOEHMER, � 24.05.1939. Sy trou (2) Henry Morkel LUSCOMBE.

[10] Catharina Elizabeth OLIVIER, (dogter van Willem Gerhardus OLIVIER en Salomina Cornelia Susanna OLIVIER) * 01.09.1909 in Calitzdorp, � 18.03.2009 in St. Albert, Alberta Canada, begrawe 21.03.2009. Sy trou 28.10.1933 in Johannesburg, Cornelius Lounardus BAKKER.

(b) Magdalena Catharina Maria OLIVIER, * 25.01.1866, � 11.01.1883 in Kaap Provinsie. Sy trou Andries Lourens VAN DER WESTHUIZEN.

[1] Magdalena Catharina Maria VAN DER WESTHUIZEN.

(c) Cornelis Michael OLIVIER, * 07.01.1868 in Nooitgedacht Oudtshoorn, � 6.12.1910 in Gamtoosberg Oudtshoorn. Hy trou 25.05.1891 in Uniondale, Maria Magdalena OLIVIER, * 28.12.1872 in Oudtshoorn (dogter van George Frederick OLIVIER en Beatrix Aletta GRUNDLINGH), � 23.02.1925 in Oudtshoorn.

[1] Beatrix Aletta OLIVIER, * 05.09.1892 in Oudtshoorn.

[2] Philippus Lodewicus OLIVIER, * 12.06.1897.

[3] Magdalena Maria OLIVIER, * 02.11.1899.

[4] George Frederick OLIVIER, * 20.05.1902.

[5] Cornelis Michael OLIVIER, * 15.02.1906.

[6] Maria Magdalena OLIVIER, * 17.09.1907.

[7] Willem Gerhardus OLIVIER, * 25.04.1910.

(d) Philippus Lodewikus OLIVIER, * 25.07.1869 in Nooitgedacht, � 13.12.1917 in Armoed. Hy trou (1) 14.05.1900, Anna Maria MULDER, * c. 08.1881 in Armoed (dogter van Willem Gerhardus MULDER en Maria Susanna VAN DER WESTHUIZEN), � 02.02.1904 in Armoed. Hy trou (2) 1904 in Mosselbaai, Hester Catharina OOSTHUIZEN, * 27.11.1881 in Mosselbaai (dogter van Hendrik Vivier OOSTHUIZEN en Hester Catharina CLAASSEN), � 23.05.1932 in Oudtshoorn.

[1] Maria Susanna OLIVIER, (dogter van Philippus Lodewikus OLIVIER en Anna Maria MULDER) * 03.10.1901.

[2] Hester Catharina OLIVIER, (dogter van Philippus Lodewikus OLIVIER en Hester Catharina OOSTHUIZEN) * 07.04.1906, � 24.03.1989.

[3] Magdalena Catharina OLIVIER, (dogter van Philippus Lodewikus OLIVIER en Hester Catharina OOSTHUIZEN) * 26.09.1907.

[4] Philippus Lodewickus OLIVIER, (seun van Philippus Lodewikus OLIVIER en Hester Catharina OOSTHUIZEN) * 10.01.1909.

[5] Johanna Sife OLIVIER, (dogter van Philippus Lodewikus OLIVIER en Hester Catharina OOSTHUIZEN) * 21.09.1910.

[6] Catharina Elizabeth OLIVIER, (dogter van Philippus Lodewikus OLIVIER en Hester Catharina OOSTHUIZEN) * 27.06.1912, � 04.06.1930, begrawe in Volmoed.

[7] Viviers Hendrik OLIVIER, (seun van Philippus Lodewikus OLIVIER en Hester Catharina OOSTHUIZEN) * 29.06.1918.

[8] Hendrik Viviers OLIVIER, (seun van Philippus Lodewikus OLIVIER en Hester Catharina OOSTHUIZEN) * 04.09.1914.

[9] Susara Josina OLIVIER, (dogter van Philippus Lodewikus OLIVIER en Hester Catharina OOSTHUIZEN) * 10.07.1916.

(e) Catharina Elizabeth OLIVIER, * 02.04.1872 in Oudtshoorn, � 03.03.1899. Sy trou 06.07.1897 in Oudtshoorn, Leonard Barend FIVAZ, * 16.12.1866 (seun van Albert Francis Henry FIVAZ en Catharina Magdalena Johanna DEYSEL), � 21.02.1907.

[1] Philip Lodewikus FIVAZ.

(f) Johannes Mattheus Jacobus OLIVIER, * 02.04.1872 in Nooitgedacht dist. Oudtshoorn, � 16.03.1932 in Nooitgedacht dist. Oudtshoorn, begrawe in Nooitgedacht Oudtshoorn. Hy trou (1) Susanna Magdalena ZAAYMAN, * in Armoed, � 17.05.1895. Hy trou (2) abt 1897 in Oudtshoorn, Anna Maria FOURIE, * 08.09.1876, � 12.06.1946.

[1] Hester Magdalena OLIVIER, (dogter van Johannes Mattheus Jacobus OLIVIER en Susanna Magdalena ZAAYMAN) * 1895 in Armoed, � 27.04.1953 in Kammanatieloop dist Oudtshoorn. Sy trou in Oudtshoorn, Erasmus Petrus KLEYN.

[A] Johannes Olivier KLEYN.

[B] Hester Susara KLEYN. Sy trou Salmon SWARTS.

[2] Philippus Lodovicus OLIVIER, (seun van Johannes Mattheus Jacobus OLIVIER en Anna Maria FOURIE) * 25.05.1898, � 05.06.1969, begrawe in Nooitgedacht 158 Oudtshoorn. Hy trou Susanna Magdalena ELLIS, * 31.05.1902 in Moerasrivier dist. Oudtshoorn (dogter van Jan Johannes Christiaan ELLIS en Anna Sophia DE BEER), � 11.09.1943 in Nooitgedacht dist Oudtshoorn, begrawe in Nooitgedacht 158 Oudtshoorn.

[A] Johannes Mattheus OLIVIER, * 13.10.1933.

[B] Johan Ellis OLIVIER, * 10.08.1938.

[3] Stephanus Petrus OLIVIER, (seun van Johannes Mattheus Jacobus OLIVIER en Anna Maria FOURIE) * 24.08.1900.

[4] Cornelia Margaretta Catharina OLIVIER, (dogter van Johannes Mattheus Jacobus OLIVIER en Anna Maria FOURIE) * 21.10.1902. Sy trou Ockert Petrus FOURIE.

[5] Johannes Stephanus OLIVIER, (seun van Johannes Mattheus Jacobus OLIVIER en Anna Maria FOURIE) * 08.02.1905, � 19.04.1932, begrawe in Nooitgedacht 158 Oudtshoorn.

[6] Wynand Petrus OLIVIER, (seun van Johannes Mattheus Jacobus OLIVIER en Anna Maria FOURIE) * 28.09.1907. Hy trou Anna Jacoba ZAAYMAN.

[A] Gertruida Anna OLIVIER, * 03.04.1942.

[B] Johannes Mattheus OLIVIER, * 28.12.1944.

[C] Mariana OLIVIER, * 26.12.1946.

[D] Marthinus Johannes OLIVIER, * 09.04.1948.

[E] Wynand Petrus OLIVIER, * 13.03.1950.

[7] Willem Cornelis OLIVIER, (seun van Johannes Mattheus Jacobus OLIVIER en Anna Maria FOURIE) * 29.03.1916, � 30.04.1932.

(g) Andries Hermanus OLIVIER, * 09.07.1874 in Oudtshoorn, � 16.09.1944 in Oudtshoorn. Hy trou 30.04.1901 in Mosselbaai, Elizabeth Magdalena VAN WYK, * 08.02.1883 (dogter van Barend Jacobus VAN WYK), � 12.08.1961, � in Nooitgedacht 158 Oudtshoorn.

[1] Philippus Lodovicus OLIVIER, * 10.02.1902.

[2] Barend Jacobus OLIVIER, * 30.03.1904.

[3] Andries Hermanus OLIVIER, * 21.04.1906.

[4] Van Wyk Jacobus OLIVIER, * 15.06.1909.

[5] Judith Jacoba OLIVIER, * 16.01.1911.

[6] Elizabeth Anna OLIVIER, * 18.02.1915.

[7] Willem Cornelius OLIVIER, * 25.06.1916.

(h) Susanna Margaretha Salomina Wilhelmina OLIVIER, * 20.04.1879, � 10.06.1880.

(i) Jacoba Hendrina Elizabeth OLIVIER, * 10.12.1880 in Oudtshoorn, � 15.03.1881 in Oudtshoorn.

(j) Maria Susara Johanna OLIVIER, * 15.01.1883 in Oudtshoorn, � 21.01.1887 in Oudtshoorn.

(k) David Hermanus OLIVIER, * 21.01.1886 in Oudtshoorn, � 22.07.1951 in Johannesburg. Hy trou 23.10.1907 in Oudtshoorn, Maria Jacoba Susara FIVAZ, * 21.06.1886 in Oudtshoorn (dogter van Louis George FIVAZ en Maria Jacoba Wilhelmina MOSTERT), � 15.02.1972 in Durban.

[1] Maria Helena OLIVIER, * 22.03.1908.

[2] Philips James OLIVIER, * 27.07.1909.

[3] Magdalena OLIVIER, * 17.03.1912. Sy trou Christiaan Gerrit CONRADIE, * 08.02.1906.

[4] Louis George OLIVIER, * 11.03.1914.

[5] Dorothea OLIVIER, * 09.11.1921.

[6] Jacoba Emmarentia OLIVIER, * 07.02.1924.

[7] Lilian OLIVIER, * 22.05.1927.

(12) Louis Petrus Jacobus OLIVIER, * 30.03.1843. Hy trou 19.05.1862 in Oudtshoorn, Elizabeth Maria Cecilia DU TOIT, * 11.02.1844 (dogter van Johannes Frederick DU TOIT en Johanna Petronelle Dorothea OLIVIER).

(a) (sien kinders bo)

d. Andries Hermanus OLIVIER, * 15.08.1898.

e. Dirkje Johanna Cornelia OLIVIER, * 27.03.1800. Sy trou 03.12.1815 in George, Andries BREYTENBACH.

(1) Dirkje Johanna Cornelia BREITENBACH, * 1816.

f. Anna Maria OLIVIER. Sy trou 02.09.1821 in George, Johan Paul RHEEDER, * 09.01.1796 (seun van Jacob Salomon RHEEDER en Maria Margaretha HEIST (HEYTS)), � 29.12.1854 in Aliwal-Noord.

(1) Maria Margaretha RHEEDER. Sy trou 04.10.1840 in George, Andries Hermanus OLIVIER, * 08.10.1821 in Armoed (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Catharina Elisabeth FOURIE), � 08.05.1898 in Armoed.

(a) (sien kinders bo)

g. Hester Cecilia (of Susara) OLIVIER, * 10.1803 in Armoed, � 12.07.1869. Sy trou 02.09.1821 in George, Stephanus FOURIE (seun van David Hermanus FOURIE en Jacoba Hendrina HEYNS).

(1) Catharina Elizabeth FOURIE, * 24.08.1830 in Armoed, � 28.06.1905 in Armoed. Sy trou David Hermanus OLIVIER, * 11.11.1825 in Nooitgedacht (seun van Willem Gerhardus OLIVIER en Catharina Elisabeth FOURIE), � 20.05.1903, begrawe in Volmoed.

(2) Anna Maria FOURIE.

(3) Hester Cecilia FOURIE.

(4) Susanna Hendrika FOURIE.

(5) Stephanus Johannes FOURIE.

(6) Martha Magdalena FOURIE.

(7) Ockert Petrus Jacobus FOURIE.

(8) Dirkje Johanna Cornelia FOURIE.

h. Johannes Stephanus OLIVIER, * c. 1807 in Armoed, � 10.02.1855 in Jan Fouries Kraal. Hy trou (1) 06.01.1828 in George, Susanna Francina STEYN, * 1799 in Paardebond dist. George, (dogter van Jacobus STEYN en Martha Catharina VIVIER), � 07.02.1830 in Armoed Attaquaskloof dist. George. Hy trou (2) Margaretha FOURIE.

(1) Andries Hermanus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Susanna Francina STEYN) * 14.10.1828 in Armoed, � 23.05.1875 in Armoed. Hy trou Geertruyda Anna Magdalena GEYSER, * 08.05.1832.

(a) Magdalena Josina OLIVIER, * 12.02.1854 in Oudtshoorn.

(b) Johannes Stephanus Jacobus OLIVIER, * 27.01.1856 in Oudtshoorn.

(c) Andries Hermanus OLIVIER, * 03.10.1858 in Oudtshoorn.

(d) Susanna Francina OLIVIER.

(e) Frederik Jacobus OLIVIER, * 08.10.1863 in Oudtshoorn, � 18.05.1930 in Kandelaarsrivier dist. Oudtshoorn. Hy trou Hester Cecilia Elizabeth FOURIE, * 06.1868 in Armoed (dogter van David Hermanus FOURIE en Isabella Elizabeth BOTHA), � 30.05.1910 in Armoed.

[1] Andries Hermanus OLIVIER, * 28.08.1888. Hy trou Annie DELPORT.

[A] Ebenhaezer (Eben) OLIVIER, * 10.04.1944 in Kirkwood.

[B] Andr� OLIVIER.

[C] Eric OLIVIER.

[D] Hester OLIVIER. Sy trou PN GROBBELAAR.

1. Corneels GROBBELAAR.

2. Frederick Olivier GROBBELAAR.

[2] Isabella Elizabeth Maria OLIVIER, * 2.04.1890.

[3] Gertruida Anna Magdalena OLIVIER, * 11.09.1892 in Volmoed, � 02.04.1955 in Kandelaarsrivier.

[4] Hester Cecilia Elizabeth OLIVIER, * 01.08.1894. Sy trou C.E. GROBBELAAR.

[5] Dorothea Maria OLIVIER, * 14.06.1897.

[6] David Hermanus Fourie OLIVIER, * 10.03.1901, � 1970. Hy trou 1940 in Swellendam, Emmerentia (Rynie) LATEGAN, * in Bonnievale (dogter van Burgerd Daniel LATEGAN en Aletta Johanna FOURIE).

[A] Derick OLIVIER, * 24.12.1943, � 17.08.1997 in Johannesburg. Hy trou (1) 11.01.1969, Ad�le VAN DER VOORT. Hy trou (2) onbekend.

1. Yvonnette OLIVIER, (dogter van Derick OLIVIER en Ad�le VAN DER VOORT) * 23.11.1970.

2. David OLIVIER, (seun van Derick OLIVIER en Ad�le VAN DER VOORT) * 01.02.1975.

3. Johan OLIVIER, (seun van Derick OLIVIER en Ad�le VAN DER VOORT) * 29.08.1981. Hy trou 19.03.2005, Christel DU PREEZ.

a. Chrismarie OLIVIER, * 11.07.2007.

b. Dogtertjie OLIVIER, * in Verwag op 19.09.2009.

4. Drieke OLIVIER, (dogter van Derick OLIVIER en onbekend).

5. Friedel OLIVIER, (seun van Derick OLIVIER en onbekend).

[B] Burger OLIVIER. Hy trou Marlene Henriette Grobler, * 31.12.1955 in SWA.

1. Dewald OLIVIER, * 02.09.1977 in Moedersbond Pretoria. Hy trou Korita MYNHARDT.

a. Mikail OLIVIER, * 29.07.2005.

2. Ruben OLIVIER, * 17.02.1980 in Krugersdorp.

3. Brenda OLIVIER, * 12.04.1981.

[C] Leatitia OLIVIER, * 02.11.1961. Sy trou PN LATEGAN.

[7] Frederik Jacobus OLIVIER, * 16.10.1904 in Oudtshoorn, � 04.03.1947 in Kandelaarsrivier Oudtshoorn.

(f) Jacobus Mathys (Mattheus) OLIVIER, * 06.06.1866 in Oudtshoorn. Hy trou 1886 in Oudtshoorn, Catharina Wynandina Andriesina OLIVIER, * 10.11.1869 in Oudtshoorn (dogter van Andries Hermanus OLIVIER en Catharina Andriesina BREITENBACH).

[1] (sien kinders bo)

(g) Mattheus Johannes (Tys) OLIVIER, * 01.06.1868 in Oudtshoorn, � 06.10.1943 in Robertson. Hy trou Maria Petronella (Mieta) OLIVIER, * 16.11.1872 (dogter van Gert Cornelis OLIVIER en Petronella Johanna RHEEDER), � 20.10.1945.

[1] Andries Hermanus OLIVIER, * 13.12.1895 in Oudtshoorn, � 25.08.1945 in Robertson. Hy trou Daulina Gertina GERBER, * in Oudtshoorn.

[A] Danlina Gertina OLIVIER, * 1927.

[B] Maria Petronella OLIVIER, * 1929.

[C] Mattheus Johannes OLIVIER, * 09.09.1930, � 10.09.2008.

[D] Jacobus Johannes OLIVIER, * 1933.

[E] Andriette OLIVIER, * 03.12.1936, � 25.06.1951, begrawe in Robertson.

[2] Gert Cornelis (Gert Bolander) OLIVIER, * 14.11.1897 in Oudtshoorn, � 1942 in Hospitaal Oudtshoorn Boer op Rooiwal. Hy trou in Oudtshoorn, Carolina Jacoba Magdalena (Lien) GERBER.

[A] Mattheus Johannes (Martie) OLIVIER, * 20.01.1929, � in Vroe� 80's aan kanker dood. Hy trou Elsa BESTER.

1. Gerrit Willem OLIVIER.

2. Marieta OLIVIER.

[B] Daulina Gertina OLIVIER, * 04.10.1930, � in Laat 80's oorlede. Sy trou Frederic Christoffel ELOFF.

1. Frederic Christoffel ELOFF.

2. Etienne ELOFF.

[C] Jacobus Johannes (Kobus) OLIVIER, * 06.07.1932. Hy trou Rina DE VILLIERS.

1. Kobus OLIVIER.

[D] Gert Cornelius (Gerrit) OLIVIER, * 02.01.1935. Hy trou Suzan Emily JORDAAN.

1. Michele Emily OLIVIER.

2. Tanya OLIVIER. Sy trou PN CROUSE.

3. Anton-Louis Cornelius OLIVIER.

[E] Maria Petronella (Marianne) OLIVIER, * 30.12.1938. Sy trou Edward Hugo CONRADIE, � Voor 10.2007.

1. Henk CONRADIE.

2. Carla CONRADIE.

3. Melinda CONRADIE.

4. Hugo CONRADIE.

[F] Carolina Jacoba Magdalena (Rhona) OLIVIER, * 08.10.1940, � in Vroe� 90's.

[3] Mattheus Johannes (Mat) OLIVIER, * 31.12.1899 in Oudtshoorn.

[4] Johannes Stephanus (Hans) OLIVIER, * 22.11.1902 in Calitzdorp, � 01.03.1946 in Wynberg.

[5] Johanna Petronella (Nonnie) OLIVIER.

[6] Frederick Johannes (Frik) OLIVIER. Hy trou Carolina Jacoba Magdalena (Lien) GERBER.

[A] Magrietha OLIVIER. Sy trou Henry HUNT.

[B] Leone OLIVIER, * 08.03.1945.

[7] Gertruida Anna Magdalena (Gertie) OLIVIER.

[8] Ockert Petrus OLIVIER.

[9] George Murray OLIVIER, * c. 05.1912 in Robertson, � 16.09.1943 in Stormsrivier. Hy trou in George, Christina Alberta GERBER.

[A] Bettie OLIVIER, * 18.09.1942.

[B] Marianne OLIVIER, * 23.02.1944.

[10] Jacobus Geyser (Gys) OLIVIER.

[11] Maria Petronella (Marie) OLIVIER. Sy trou Bokkie GERBER.

(2) Jacobus Marthinus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Susanna Francina STEYN) * 04.02.1830 in Jan Fourieskraal, � 24.10.1902 in Slange Rivier. Hy trou 27.05.1850 in Mosselbaai, Maria Dorothea CLAASSEN, * in Paardenbond dist. Oudtshoorn.

(a) Johanna Herculina OLIVIER, * 14.03.1851 in Jan Fourieskraal dist. Oudtshoorn, � 24.09.1869 in Jan Fourieskraal dist. Oudtshoorn. Sy trou Carel Frederik MEIRING.

[1] Petrus Jacobus MEIRING.

[2] Carel Frederik MEIRING, * 1869, � 05.12.1869 in 2md 05d.

(b) Johannes Stephanus OLIVIER, * 31.07.1852. Hy trou 27.05.1850, Anna Sophia Magdalena ALBERTS.

[1] Johannes Stephanus OLIVIER, * 23.06.1877.

[2] Johanna Herculina Catharina OLIVIER, * 25.05.1890 in Rietfontein dist. Calitzdorp.

(c) Susanna Francina OLIVIER, * 22.05.1855 in Oudtshoorn. Sy trou Gideon LOURENS.

[1] Jacobus Marthinus LOURENS.

[2] Gideon LOURENS.

[3] Maria LOURENS.

[4] Hendrik LOURENS.

[5] Susara LOURENS.

[6] Johannes LOURENS.

[7] Susanna LOURENS.

(d) Maria Dorothea Magdalena OLIVIER, * 08.04.1857 in Gamka. Sy trou Johannes OOSTHUIZEN.

[1] Maria Dorothea OOSTHUIZEN, * 30.01.1880.

[2] Johanna OOSTHUIZEN.

[3] Jacobus OOSTHUIZEN.

[4] Johannes Jacobus OOSTUIZEN, * 02.08.1878.

(e) Hester Maria OLIVIER, * 19.05.1859 in Oudtshoorn.

(f) Jacobus Marthinus Theodorus OLIVIER, * 20.05.1864 in Calitzdorp dist., � 28.06.1919 in Goedemoed Robertson. Hy trou 02.06.1891 in Oudtshoorn, Cornelia Margaretha Carolina RAUTENBACH.

[1] Jacobus Marthinus OLIVIER, * 12.05.1893, � 26.05.1972, begrawe in Robertson. Hy trou Dorothea Maria NN, * 14.12.1896, � 15.06.1980, begrawe in Robertson.

[2] Cornelia Margaretha OLIVIER, * 26.12.1894.

[3] Maria Dorothea OLIVIER, * 28.11.1896.

[4] George Frederick OLIVIER, * 20.01.1899.

[5] Johannes Stephanus OLIVIER, * 31.12.1900.

[6] Gert Hendrik OLIVIER, * 11.10.1903.

[7] Nicolaas Cornelis Claassen OLIVIER, * 04.09.1907.

[8] Stefanus Petrus OLIVIER, * 24.01.1910.

[9] Anna Maria OLIVIER.

[10] Daniel OLIVIER, * 14.09.1914.

[11] Wynand Fourie OLIVIER, * 14.01.1917.

(g) Anna Maria OLIVIER, * 11.09.1867 in Oudtshoorn. Sy trou Jan BREYTENBACH.

(h) Nicolaas Cornelis Claassen OLIVIER, (seun van Jacobus Cornelis OLIVIER en Maria Dorothea Claassen) * 20.08.1869 in Oudtshoorn.

(i) Clasina Susanna OLIVIER, * 17.10.1871.

(j) Salomina Cornelia Susanna OLIVIER, * 17.11.1876 in Calitzdorp, � 22.08.1910 in Langverwacht Calitzdorp. Sy trou 07.11.1894 in Oudtshoorn, Willem Gerhardus OLIVIER, * 13.11.1863 in Oudtshoorn (seun van Philippus Lodewicus OLIVIER en Magdalena Catharina Maria ZAAYMAN), � 10.07.1942 in Oudtshoorn, begrawe 13.07.1942 in Nooitgedacht 158 Oudtshoorn.

[1] (sien kinders bo)

(3) Martha Catharina Maria OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Susanna Francina STEYN) * 02.10.1831, � 09.11.1907. Sy trou 28.01.1850 in Mosselbaai, Frederik GEYSER, * 17.10.1829, � 23.11.1897.

(4) Johannes Stephanus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Susanna Francina STEYN) * 01.07.1833 in Oudtshoorn, � 01.12.1898 in Gamtoosberg Oudtshoorn. Hy trou 18.10.1858 in Oudtshoorn, May Mary Judith LOFTY-EATON, * 07.1835 in Mosselbaai dist., � 08.06.1923.

(a) Mary-Ann OLIVIER, * 24.07.1859 in Oudtshoorn.

(b) Johannes Stephanus OLIVIER, * 09.04.1862 in Armoed, � 07.07.1889 in Oudtshoorn, begrawe in Gamtoosberg Kandelaarsrivier. Hy trou Maria Magdalena SAAYMAN.

[1] Hester Helena OLIVIER, * 06.11.1887 in Oudtshoorn.

[2] Johanna Stephasina OLIVIER, * 12.09.1889 in Oudtshoorn. Sy trou Andries Hermanus BREYTENBACH.

(c) Susanna Francina OLIVIER, * 14.06.1864 in Oudtshoorn. Sy trou Salomon Marx ZAAYMAN.

[1] Petrus Daniel ZAAYMAN.

[2] Salomon Marx ZAAYMAN.

[3] Johannes Stephanus ZAAYMAN.

(d) Mary Judith OLIVIER, * 11.11.1866 in Oudtshoorn. Sy trou Bartholomeus Cornelis ZAAYMAN.

[1] Mary Judith ZAAYMAN.

(e) Sarah Margaret Elizabeth OLIVIER, * 07.09.1869 in Oudtshoorn. Sy trou Mattheus Christian BREWIS.

(f) Wilhelmina OLIVIER. Sy trou Hendrik Nicholaas SCHOEMAN.

(5) Anna Maria Johanna OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Susanna Francina STEYN) * 06.04.1835. Sy trou 08.01.1854, Matthys Johannes GEYSER.

(6) Andries Hermanus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Margaretha FOURIE) * 14.10.1828. Hy trou 15.06.1851 in Mosselbaai, Gertruida Anna Magdalena GEYSER.

(7) Jacobus Marthinus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Margaretha FOURIE).

(8) Martha Catharina Maria OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Margaretha FOURIE).

(9) Johannes Stephanus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Margaretha FOURIE).

(10) Anna Maria Johanna OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Margaretha FOURIE).

(11) Ockert Petrus Jacobus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Margaretha FOURIE).

(12) Willem Gerhardus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Margaretha FOURIE).

(13) Margaretha Hendrica OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Margaretha FOURIE).

(14) Susanna OLIVIER, (dogter van Johannes Stephanus OLIVIER en Margaretha FOURIE).

(15) Gert Cornelis OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Margaretha FOURIE) * c. 04.1844 in Jan Fouries Kraal, � 27.01.1924 in Gamtoosberg Oudtshoorn., Hy trou Petronella Johanna RHEEDER, * 05.1847 in Armoed, (dogter van Christiaan George RHEEDER en Maria Petronella DE VOS), � 08.11.1921 in Gamtoosberg.

(a) Johannes Stephanus (Olie Boetie) OLIVIER, * 20.01.1867 in Oudtshoorn, � 28.03.1939 in Kandelaars Rivier. Hy trou (1) Johanna Matthysina OLIVIER, * 03.04.1879 (dogter van Johannes Matthys OLIVIER en Anna Maria BREYTENBACH), � 30.08.1905 in Paardedrift dist. Oudtshoorn. Hy trou (2) Hester Helena (Groot Hessie) OLIVIER.

[1] (sien kinders bo)

[2] Johannes Stephanus OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus (Olie Boetie) OLIVIER en Hester Helena (Groot Hessie) OLIVIER) * 09.12.1907 in Oudtshoorn.

[3] Christian Georg Frederik (Groot Chrisjan) OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus (Olie Boetie) OLIVIER en Hester Helena (Groot Hessie) OLIVIER) * 31.03.1910 in Oudtshoorn. Hy trou (1) Louisa (Lewiesa) NN. Hy trou (2) Hester VAN MOLENDORF.

[A] Johan OLIVIER, (seun van Christian Georg Frederik (Groot Chrisjan) OLIVIER en Louisa (Lewiesa) NN). Hy trou Rosa NN.

1. Christo OLIVIER.

2. Pierre OLIVIER.

[B] Leama OLIVIER, (dogter van Christian Georg Frederik (Groot Chrisjan) OLIVIER en Louisa (Lewiesa) NN). Sy trou PN PIENAAR.

1. Conrad PIENAAR.

2. Helga PIENAAR.

[C] Magda OLIVIER, (dogter van Christian Georg Frederik (Groot Chrisjan) OLIVIER en Hester VAN MOLENDORF). Sy trou Hennie VAN DER SCHYFF.

[D] Heleen OLIVIER, (dogter van Christian Georg Frederik (Groot Chrisjan) OLIVIER en Hester VAN MOLENDORF). Sy trou Pietie DE JONGH.

[E] Kitta OLIVIER, (dogter van Christian Georg Frederik (Groot Chrisjan) OLIVIER en Hester VAN MOLENDORF). Sy trou Leon STANDER.

[F] Koba OLIVIER, (dogter van Christian Georg Frederik (Groot Chrisjan) OLIVIER en Hester VAN MOLENDORF). Sy trou Tinus MARAIS.

[G] Ronel OLIVIER, (dogter van Christian Georg Frederik (Groot Chrisjan) OLIVIER en Hester VAN MOLENDORF). Sy trou (1) PN KRIEL. Sy trou (2) Johan PRETORIUS.

[4] Johannes Stephanus (Hans of Jous) OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus (Olie Boetie) OLIVIER en Hester Helena (Groot Hessie) OLIVIER) * 28.04.1916 in Oudtshoorn. Hy trou Bettie NN.

[A] Johan OLIVIER.

(b) Christian Georg Frederick (Kleinboetie) OLIVIER, * 24.10.1869 in Oudtshoorn, � 25.02.1946 in Dewetsdorp. Hy trou (1) 12.11.1895 in Oudtshoorn (22 & 26 jr) Ds C Murray, Maria Petronella RHEEDER, * 12.03.1874 in Armoed dist. Oudtshoorn (dogter van Godfried Jacob RHEEDER en Louisa BREYTENBAGH), � 29.04.1900 in Kandelaarsrivier. Hy trou (2) 19.08.1902, Cornelia Carolina Andriessina BREYTENBACH, * 22.09.1882, � 01.12.1925. Hy trou (3) 30.03.1940 in Dewetsdorp, Hester Alida Maria Magdalena VAN DER WALT.

[1] Gert Cornelis OLIVIER, (seun van Christian Georg Frederick (Kleinboetie) OLIVIER en Maria Petronella RHEEDER) * 02.01.1897, � 23.06.1897.

[2] Gottfried Jacob (Klein Frik) OLIVIER, (seun van Christian Georg Frederick (Kleinboetie) OLIVIER en Maria Petronella RHEEDER) * 03.08.1898. Hy trou Enna NN.

[A] Christo OLIVIER.

[B] Gerrit OLIVIER.

[C] Theodore OLIVIER.

[D] Godfrey (Mannie) OLIVIER.

[3] Christina Marie OLIVIER, (dogter van Christian Georg Frederick (Kleinboetie) OLIVIER en Maria Petronella RHEEDER) * 18.04.1900, � 08.1901.

[4] Christian George Frederik (Chrisjan) OLIVIER, (seun van Christian Georg Frederick (Kleinboetie) OLIVIER en Maria Petronella RHEEDER).

[5] Cornelia Carolina Andriesiena (Nelie) OLIVIER, (dogter van Christian Georg Frederick (Kleinboetie) OLIVIER en Cornelia Carolina Andriessina BREYTENBACH) * 17.07.1903. Sy trou Johannes BOTHA.

[6] Petronella Johanna (Pat) OLIVIER, (dogter van Christian Georg Frederick (Kleinboetie) OLIVIER en Cornelia Carolina Andriessina BREYTENBACH) * 20.09.1904. Sy trou Pieter OLIVIER.

[A] Christo OLIVIER.

[B] Andr� OLIVIER.

[7] Andries Cornelis OLIVIER, (seun van Christian Georg Frederick (Kleinboetie) OLIVIER en Cornelia Carolina Andriessina BREYTENBACH) * 07.05.1908. Hy trou Anna NN.

[A] Marie OLIVIER.

[8] Catharina Andriesina (Kato) OLIVIER, (dogter van Christian Georg Frederick (Kleinboetie) OLIVIER en Cornelia Carolina Andriessina BREYTENBACH) * 26.07.1910. Sy trou David MALAN.

[9] Johannes Stephanus (Hans) OLIVIER, (seun van Christian Georg Frederick (Kleinboetie) OLIVIER en Cornelia Carolina Andriessina BREYTENBACH) * 01.01.1913.

[10] Wynand Jacob (Japie) OLIVIER, (seun van Christian Georg Frederick (Kleinboetie) OLIVIER en Cornelia Carolina Andriessina BREYTENBACH) * 16.06.1916. Hy trou Catharina Elizabeth (Lizzie) MAREE, * 02.01.1918.

[A] Mareena OLIVIER, * 24.12.1944. Sy trou PN LOUBSER.

[B] Christian George Frederick (Derick) OLIVIER, * 24.12.1949. Hy trou Lydia NN.

[C] Petrus Stephanus (Chris) OLIVIER, * 05.09.1954, � 20.11.1973.

(c) Maria Petronella (Mieta) OLIVIER, * 16.11.1872, � 20.10.1945. Sy trou Mattheus Johannes (Tys) OLIVIER, * 01.06.1868 in Oudtshoorn (seun van Andries Hermanus OLIVIER en Geertruyda Anna Magdalena GEYSER), � 06.10.1943 in Robertson.

[1] (sien kinders bo)

(d) Gert OLIVIER, * 4.08.1874.

(e) Jacob Salomon OLIVIER, * 05.05.1878 in Oudtshoorn.

(f) Ockert Petrus OLIVIER, * 05.05.1878 in Kandelaarsrivier dist. Oudtshoorn, � 05.02.1950 in Geelbeksvlei dist. Mosselbaai. Hy trou Johanna Elizabeth (Non) GERBER, * 1893 in Kandelaarsrivier dist Oudtshoorn, (dogter van Esaias Engelbertus GERBER en Johanna Isabella CLAASSEN), � 12.07.1945 in Geelbeksvlei dist Mosselbaai.

[1] Johanna Elizabeth (Hannie) OLIVIER, * 25.05.1905. Sy trou PN SWANEPOEL.

[2] Gert Cornelis (Klein Gert) OLIVIER, * 1.12.1906.

[3] Esaias (Jesaja) Engelbertus (Jis) OLIVIER, * 14.10.1909, � 18.04.1971, begrawe in Mosselbaai Heiderand.

[A] Jakobus William OLIVIER, * 7.08.1959, � 20.04.1984, begrawe in Mosselbaai Heiderand.

[4] Ockert Petrus OLIVIER, * 22.08.1912.

[5] Petronella Johanna (Nellie) OLIVIER, * 29.08.1915. Sy trou PN CLAASSEN.

[6] Stephanus Hendrik OLIVIER.

[7] Johannes Stephanus (Stefaans) OLIVIER, * 11.02.1923.

(g) Margaretha Hendrieka (Grieta) OLIVIER, * 22.10.1880 in Oudtshoorn. Sy trou Jacobus Johannes (Kosie) GERBER.

[1] Peggy GERBER.

[2] Rita GERBER. Sy trou PN SCOTT.

[3] Kotie GERBER. Sy trou Jan HAARHOFF.

[4] Marie GERBER.

[5] Tienie GERBER.

(h) Petronella Johanna (Nonkie) OLIVIER, * 16.02.1882 in Oudtshoorn, � 22.081958. Sy trou 28.07.1903, Jan Diederick GERBER, * 12.06.1876, � 07.01.1954.

[1] Fanie GERBER.

[2] Petronella Johanna GERBER.

[3] Gert Cornelis Olivier GERBER, * 23.11.1907, � 09.10.1983.

[4] Jannie GERBER, * 13.10.1909, � 24.09.1969. Hy trou Diana NN.

[5] Hansie GERBER.

[6] Carolina GERBER, * 21.11.1915, � 07.09.1928.

[7] Driekie GERBER, * 11.02.1919.

[8] Maria (Kotie) GERBER, * 03.02.1923, � 15.08.2006. Sy trou Salomon Marx (Sam) OLIVIER, * 27.02.1919 in Oudtshoorn (seun van Frederik Hendrik (Frikkie) OLIVIER en Hester Helena (Hessie) ZAAYMAN), � 11.03.2008 in Oudtshoorn.

[A] Petronella Johanna (Ronnie) OLIVIER, * 13.10.1945. Sy trou Theunis Johannes (Don) JANSE VAN RENSBURG.

1. Marianna Frederika JANSE VAN RENSBURG.

2. Heinrich Marx JANSE VAN RENSBURG. Hy trou Daleen VAN NIEKERK.

[B] Hester Helena (Rettie) OLIVIER. Sy trou Gene MOSTERT.

[C] Frederik Hendrik (Hennie) OLIVIER. Hy trou Andeline NN.

1. Derik OLIVIER.

2. Ann-Mari OLIVIER.

[D] Jan Diederik OLIVIER. Hy trou Mari�tte NN.

1. Jannien OLIVIER.

2. Maryke OLIVIER.

(i) Willem Gerhardus OLIVIER, * 15.12.1883. Hy trou Bettie NN.

[1] Joey OLIVIER.

[2] Hester OLIVIER.

[3] Casper OLIVIER.

(j) Hendriena Elizabeth (Bettie) OLIVIER, * 08.11.1887, � 14.09.1957.

(k) Frederik Hendrik (Frikkie) OLIVIER, * 11.07.1889, � 25.01.1978. Hy trou Hester Helena (Hessie) ZAAYMAN, * 28.08.1894, � 03.07.1965.

[1] Gert OLIVIER, * 07.07.1917 in Oudtshoorn. Hy trou Huibrecht NN.

[A] Marina OLIVIER.

[B] Eric OLIVIER.

[C] Estelle OLIVIER.

[D] Johan OLIVIER.

[2] Salomon Marx (Sam) OLIVIER, * 27.02.1919 in Oudtshoorn, � 11.03.2008 in Oudtshoorn. Hy trou Maria (Kotie) GERBER, * 03.02.1923 (dogter van Jan Diederick GERBER en Petronella Johanna (Nonkie) OLIVIER), � 15.08.2006.

[A] (sien kinders bo)

[3] Henri OLIVIER. Hy trou Louwtjie NN.

[A] Dottie OLIVIER. Sy trou Pierre DU PLESSIS.

[B] Esther OLIVIER. Sy trou Frans SWART.

[4] Johan (Jous) OLIVIER. Hy trou Dollie NN.

[A] Frikkie OLIVIER. Hy trou (1) Bokkie NN. Hy trou (2) Marietjie NN.

1. Johan OLIVIER, (seun van Frikkie OLIVIER en Bokkie NN).

2. Frikkie OLIVIER, (seun van Frikkie OLIVIER en Bokkie NN).

3. Barend OLIVIER, (seun van Frikkie OLIVIER en Bokkie NN).

[B] Louis OLIVIER. Hy trou Nina NN.

1. Leanie OLIVIER.

2. Yolanda OLIVIER.

[C] Johannie OLIVIER. Sy trou Leon DU RANDT.

[5] Piet (Tolletjie)OLIVIER. Hy trou Nellie NN.

[A] Elize OLIVIER. Sy trou Bennie TERBLANCHE.

[B] Hester OLIVIER. Sy trou Pieter NN.

[6] Soez (Suzie) OLIVIER. Sy trou Wynand NN.

[7] Chrisjan (Klein Chrisjan) OLIVIER. Hy trou Elsie NN.

[A] Martie OLIVIER. Sy trou Peter NN.

[B] Frikkie OLIVIER. Hy trou Lydia NN.

1. Chrisjan OLIVIER.

2. Derick OLIVIER.

(16) Philippus Lodewikus Daniel OLIVIER, (seun van Johannes Stephanus OLIVIER en Margaretha FOURIE).

i. Andries Hermanus OLIVIER, * 28.08.1808, � in Armoed. Hy trou 01.04.1833 in George, Susanna Hendrika GREEFF, * 1811 in Oudtshoorn dist. (dogter van Andries Albertus GREEFF en Beatrix Aletta LATEGAN), � 1868 in 56j. 09m.

j. Philippus Lodewickus OLIVIER, * 09.10.1810 in Oudtshoorn, � 27.02.1883 in Welgevonden (Ladybrand Dist.?). Hy trou (1) 31.03.1834, Elizabeth Anna SCHOLTZ, * c. 11.1817 in George dist. (dogter van Jan Frederik SCHOLTZ en Eva Catriena ROELOFSE), � 09.10.1873 in Wlgevonden. Hy trou (2) Jacomina Elizabeth Susanna OOSTHUIZEN.

(1) Andries Hermanus OLIVIER, (seun van Philippus Lodewickus OLIVIER en Elizabeth Anna SCHOLTZ) * 27.01.1835 in Kaapkolonie, � 03.04.1881 in Welgegund. Hy trou Magdalena Salomina Maria DE JAGER.

(a) Dorothea Maria OLIVIER. Sy trou 25.11.1881 in Ficksburg, Ferdinand Johannes PIETERSE.

(b) Elizabeth Anna OLIVIER. Sy trou in Ficksburg, Petrus Lafras MOOLMAN.

(c) Philippus Lodewickus OLIVIER, * c. 07.1864 in Ficksburg, � 06.10.1922 in "Rheebokkop" dist. Senekal. Hy trou 01.04.1885 in Ficksburg, Johanna Gustava PUTTER.

[1] Andries Hermanus OLIVIER.

[2] Francois Johannes Gerhardus OLIVIER.

[3] Philippus Lodewicus OLIVIER.

[4] Johannes Diederick OLIVIER.

[5] Martha Maria OLIVIER, * 12.10.1903.

(d) Magdalena Salomina Maria OLIVIER. Sy trou 05.01.1885 in Ficksburg, Jan Abraham LOUW.

(e) Eva Catharina Magdalena OLIVIER.

(f) Jacoba Catrina Petronella OLIVIER.

(g) Christiaan Lodewicus OLIVIER, * c. 14.02.1879, � 29.05.1896 in "Welgemoed" dist. Ficksburg.

(h) Isabella Magdalena OLIVIER.

(2) Jan Frederik OLIVIER, (seun van Philippus Lodewickus OLIVIER en Elizabeth Anna SCHOLTZ) * 1837 in Odn dist. Hy trou 02.07.1866 in Winburg, Martha Maria Magdalena SCHEEPERS, * 31.05.1843, (dogter van Gert Cornelis SCHEEPERS en Anna Margaretha BOTHA), � 20.04.1906 in Lindley.

(a) Philippus Lodewicus OLIVIER, * 13.06.1867 in Ficksburg, � 05.03.1950 in Durban. Hy trou 09.09.1895 in Senekal, Sara Maria HUMAN, * 21.01.1874 in Swellendam dist. (dogter van Petrus Johannes HUMAN en Sara Maria Johanna BADENHORST), � 24.06.1957 in Durban.

[1] Sarah Maria Johanna OLIVIER, * 10.07.1896 in Lindley, � 06.10.1977 in Durban. Sy trou 18.03.1918 in Johannesburg, Herbert John HOOK, * 18.12.1886, � 1936 in Durban.

[2] Jan Frederik OLIVIER, * 14.07.1897 in Lindley, � 22.12.1952. Hy trou 14.07.1924, Hester Jacoba VAN HUYSTEEN, * 14.07.1897 in Knysna (dogter van Hendrik VAN HUYSTEEN), � 18.01.1972 in Krugersdorp.

[A] Philippus Lodewikus OLIVIER, * 12.12.1926 in Wolwehoek. Hy trou 06.03.1954 in Brandfort, Johanna Elizabeth Margaretha Helena KLOPPER (dogter van Hendrik Belthazer KLOPPER en Jacoba Hendrina BOTES).

1. Jacoba Hendrina OLIVIER, * 04.03.1955. Sy trou 10.05.1975 in Roodepoort, Gavin Wellesley RICHARDSON, * 12.01.1955.

a. Ian RICHARDSON, * 07.11.1975 in Pretoria.

b. Vicky RICHARDSON, * 25.08.1978 in Pretoria.

2. Hester Jacoba OLIVIER, * 09.05.1957 in Vereeniging. Sy trou 17.04.1976, Francois Napoleon BOLLEURS, * 01.06.1953 in Brandfort.

a. Elaine BOLLEURS, * 09.12.1977 in Boksburg.

b. Debbie BOLLEURS, * 07.03.1979 in Boksburg.

c. Willem BOLLEURS, * 27.08.1985 in Benoni.

3. Jan Frederik OLIVIER, * 01.05.1962 in Barkly-Wes.

4. Hendrik Belthazer OLIVIER, * 17.08.1963 in Barkly-Wes. Hy trou 02.07.1994 in Kempton Park, Jeanette RADEMEYER, * 09.03.1962 (dogter van Jacob Cornelius RADEMEYER en Sophia Jeanette BEUKES).

a. Ettienne OLIVIER, * 22.11.1995 in Kempton Park.

5. Philippus Lodewikus OLIVIER, * 23.04.1969 in Roodepoort. Hy trou 01.10.1994, Lynne TRYTSMAN, * 01.10.1965.

[B] Jan Frederik OLIVIER, * 16.10.1928 in Norvals Pont, � 12.08.1987 in Parys. Hy trou (1) 12.07.1952 in Vrede, Anna Sophia ODENDAAL, * 04.08.1932, � 13.09.1960. Hy trou (2) 02.06.1962 in Johannesburg, Johanna Catharina MEYER, * 23.03.1940. Hy trou (3) 21.11.1970, Aletha Johanna HEINE, * 23.05.1947.

1. Elsa OLIVIER, (dogter van Jan Frederik OLIVIER en Anna Sophia ODENDAAL) * 24.07.1953. Sy trou 12.08.1972, Gerhard Cornelis PRETORIUS, * 25.03.1948, � 13.04.1993.

a. Isak Jacob PRETORIUS, * 14.01.1974.

b. Odenda Anamien PRETORIUS, * 14.02.1979.

c. Marius Derrick PRETORIUS, * 01.12.1981.

2. Hester Jacoba OLIVIER, (dogter van Jan Frederik OLIVIER en Anna Sophia ODENDAAL) * 21.08.1956, � 11.09.1956.

3. Ansie OLIVIER, (dogter van Jan Frederik OLIVIER en Anna Sophia ODENDAAL) * 05.10.1957. Sy trou 08.02.1978, Dennis ROSSOUW, * 09.06.1956.

4. Jan Frederik OLIVIER, (seun van Jan Frederik OLIVIER en Johanna Catharina MEYER) * 06.05.1963. Hy trou 29.02.1992, Nicolle PIACENTINI.

a. Ryan OLIVIER, * 10.01.1996.

5. Hertzog Beyers OLIVIER, (seun van Jan Frederik OLIVIER en Johanna Catharina MEYER) * 09.10.1971 in Port Elizabath, � 19.07.1974, begrawe in Vrede OVS.

6. Hendrik Van Huysteen OLIVIER, (seun van Jan Frederik OLIVIER en Johanna Catharina MEYER) * 20.04.1976.

[C] Hendrik Van Huysteen OLIVIER, * 16.10.1928 in Norvals Pont, � 1962 in Bethlehem.

[D] Nicolaas Cornelius OLIVIER, * 31.12.1929. Hy trou 08.05.1954, Elizabeth Catharina POTGIETER, * 15.06.1933.

1. Gertruida Woutrina OLIVIER, * 02.02.1957 in Frankfort. Sy trou 12.09.1987, Daniel GROENEWALD, * 17.09.1957.

a. Nicoleze GROENEWALD, * 06.03.1989 in Krugersdorp.

b. Arno GROENEWALD, * 24.04.1992 in Roodepoort.

2. Johan OLIVIER, * 22.11.1959 in Bethlehem. Hy trou 10.01.1989 in Randburg, Sandra BOTHA, * 02.09.1959.

a. Courtney OLIVIER, * 03.03.1988 in Pretoria.

b. Faren OLIVIER, * 25.11.1989.

3. Estie OLIVIER, * 13.12.1961 in Bethlehem. Sy trou 02.01.1982, Louis Jacobus MIENNIE, * 23.04.1959.

a. Louise MIENNIE, * 21.07.1984 in Johannesburg.

b. Ruan MIENNIE, * 20.04.1988 in Johannesburg.

[E] Petrus Johannes OLIVIER, * 12.02.1931 in Van Reenen, � in Cape Town. Hy trou 10.09.1955 in Bethlehem, Henrietta Antoinetta SERFONTEIN, * 04.12.1936 in Ficksburg (dogter van Anton Michael SERFONTEIN en Kathleen Mathilda JOHNSON).

1. Jan Frederik OLIVIER, * 08.09.1956 in Bethlehem. Hy trou 28.09.1974 in Van der Bylpark, Liana PIENAAR.

a. Jolandie OLlVIER, * 10.01.1975 in Sasolburg.

b. Johannes Ferdinand OLIVIER, * 01.04.1978 in Sasolburg.

c. Frederik OLIVIER, * 28.12.1981 in Sasolburg.

2. Kathleen Matilda OLIVIER, * 22.10.1958 in Vanderbylpark, � 31.03.1983 in Vanderbylpark. Sy trou 12.05.1979, Gerhardus BENNEKAN.

a. Adele Nadia BENNEKAN, * 17.10.1979 in Vanderbylpark.

b. Etienne BENNEKAN, * 15.05.1982 in Vanderbylpark.

3. Anton Michael OLIVIER, * 30.03.1960 in Vanderbylpark. Hy trou 13.12.1980 in Vanderbylpark, Elizabeth Magdalena ESTERHUIZEN, * 16.09.1963.

a. Christiaan Daniel OLIVIER, * 17.05.1984 in Vanderbylpark.

b. Deon OLIVIER, * 08.07.1986 in Vanderbylpark.

4. Petrus Johannes OLIVIER, * 16.11.1963 in Vanderbylpark.

5. Philippus Lodewikus OLIVIER, * 26.08.1966 in Sabie. Hy trou 05.09.1992 in Pietersburg, Johanna Berdina RAIJMAKERS, * 02.03.1970.

a. Daniel Joseph OLIVIER, * 10.08.1995 in Vanderbylpark.

[F] Johannes Christian OLIVIER, * 09.03.1934 in Van Reenen. Hy trou 17.12.1960 in Van Reenen, Margaretha Elizabeth BEKKER, * 22.09.1936.

1. Christian OLIVIER, * 27.12.1961. Hy trou 17.04.1994, Hester Alida POTGIETER.

a. Hester Helena OLIVIER, * 04.09.1995.

2. Petrus OLIVIER, * 11.11.1967. Hy trou 26.03.1991, Elaine Anne POULTON, * 06.09.1970.

a. Robert OLIVIER, * 26.01.1995.

[G] Johanna Christina OLIVIER, * 31.07.1937 in Viljoensdrif. Sy trou (1) 31.12.1956 in Paul Roux, Pieter Jacobus NIEMAN, * 19.12.1924, � 27.08.1978 in De Brug. Sy trou (2) 18.10.1980 in Bloemfontein, Theunis Christiaan DE KLERK.

1. Hester NIEMANN, (dogter van Pieter Jacobus NIEMAN en Johanna Christina OLIVIER) * 23.10.1957 in Bloemfontein. Sy trou 07.05.1977 in Bloemfontein, Johannes Lodewikus VISSER, * 17.11.1950 in Namakwaland.

a. Johannes Lodewikus VISSER, * 01.05.1979 in Copperton.

b. Jolene VISSER, * 17.10.1983 in Bloemfontein.

2. Pieter Jacubus NIEMANN, (seun van Pieter Jacobus NIEMAN en Johanna Christina OLIVIER) * 25.01.1961 in Bloemfontein. Hy trou 18.12.1982 in Bloemfontein, Francina DREYER, * 06.11.1960 in Colebrook.

a. Pieter Jacobus NIEMANN, * 27.04.1984.

b. Christa NIEMANN, * 19.10.1990 in Bloemfontein.

[3] Martha Maria Magdalena Scheepers OLIVIER, * 1898 in Lindley, � in Johannesburg.

[4] Anna Petronella Johanna OLIVIER, * 1899 in Lindley, � 02.08.1947 in Durban. Sy trou (1) A.P.J. DU PREEZ, � 14.07.1936 in Shunting operation. Sy trou (2) D.E. LOOTS.

[5] Elizabeth Anna OLIVIER, * 05.05.1903 in Lindley. Sy trou Stephanus COETZEE.

[6] Petrus Johannes Human OLIVIER, * 03.09.1905 in Lindley, � 18.06.1947 in Durban. Hy trou Elizabeth Catharina NEL, * /.

[A] Ronald OLIVIER, * 03.04.1935 in Durban.

[B] Petrus OLIVIER, * 02.10.1939 in Durban.

[7] Florence Amelia OLIVIER, * 1907 in Lindley. Sy trou Benjamin PRETORIUS.

[8] Gerharda Petronella Cornelia OLIVIER, * 03.09.1909 in Lindley, � 24.01.1962 in Durban. Sy trou (1) James ARCHIBALD. Sy trou (2) James McGEGOR.

[9] Hester Germina Rautenbach OLIVIER, * 16.02.1911 in Lindley, � 1961 in Durban. Sy trou Hendrik Andries Stephanus GROBLER.

[10] Philippus Lodewikus OLIVIER, * 07.10.1912 in Lindley, � 08.04.1953 in Durban. Hy trou Susanna Catharina Gertruida Johanna SCHEEPERS, * 05.12.1917 in Vryheid (dogter van Gert Frederik SCHEEPERS en Anna Elizabeth STEENKAMP), � 15.09.1992 in Durban.

[A] Philip Lodewick OLIVIER, * 20.07.1937 in Durban. Hy trou 22.09.1962 in Newcastle, Anna Aletta Lydia HARPER, * 18.12.1942 in Newcastle (dogter van John HARPER en Magdalena Lydia DRY).

1. Georg Bernard OLIVIER, * 17.12.1964 in Newcastle, � 22.12.1964 in Pietermaritzburg, begrawe in Newcastle.

2. Shaun Eric OLIVIER, * 31.10.1966 in Newcastle. Hy trou (1) 23.12.1991, Jennifer COSS, * 07.09.1968 in Port Elizabeth (dogter van Anthony COSS en Christine NOLAN). Hy trou (2) 16.12.2006 in Paarl, Elma SWART.

3. Keith Grant OLIVIER, * 17.05.1968 in Newcastle. Hy trou (1) 26.03.1994 in Port Elizabeth, Simone PUKALL, * 11.04.1968 in Weil am Rhine, Germany (dogter van Siegfried PUKALL en Christa SEIDEL). Hy trou (2) 15.10.2005 in Jackson VSA, Seija FELGER.

4. Linde Faith OLIVIER, * 16.06.1969 in Newcastle. Sy trou 16.02.2002 in Port Elizabeth, Michael Eric LOUW.

a. Joshua Paul OLIVIER, * 18.06.1992 in Port Elizabeth.

b. Daniella Meta OLIVIER, * 07.09.1995 in Port Elizabeth.

c. Jessica Roxanne OLIVIER, * 07.09.1995 in Port Elizabeth.

d. Zackary Micah LOUW, * 16.12.2002 in Port Elizabeth.

5. Renee Dawn OLIVIER, * 02.10.1970 in Bethlehem.

[B] Gerrit Frederick OLIVIER, * 15.09.1942 in Durban. Hy trou 15.02.1969 in Cape Town, Johlene Henrietta DUCKITT, * 18.09.1946 in Cape Town (dogter van William Henry DUCKITT en Dora Elsie HIBBERT).

1. Helene Susan OLIVIER, * 10.02.1972 in Cape Town.

a. Nicholas Fynn JANSER, * 05.12.2007.

2. Carl Philip OLIVIER, * 13.05.1975 in Cape Town. Hy trou 05.01.2002 in Mossebaai, Tracey-Lee NN.

a. Tamar Erin OLIVIER, * 11.12.2004 in Cape Town.

[C] John Frederick OLIVIER, * 18.03.1944 in Durban. Hy trou 29.05.1965 in Durban, Lynn PALMER, * 10.02.1947 in Durban (dogter van Keith Douglas PALMER en June SLADE).

1. Garth John OLIVIER, * 27.10.1968 in Durban. Hy trou 12.09.1994 in Austin Tx USA, Ariel Ann ORTEGON, * 30.01.1956 (dogter van Arnold ORTEGON en Toni MARTINEZ).

a. Arianna Olympia OLIVIER, * 05.03.1996 in Baltimore MD USA.

2. Karen Lynn OLIVIER, * 15.07.1970 in Ixopo. Sy trou 27.04.1990 in Melbourne, Dominec TYRRELL, * 19.02.1964 in Hereford UK (seun van Thomas Valentine TYRRELL en Sylvi

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.