no image

Otto Schulman vs. Onkamaan rälssitalonpoikansa 1657

Privacy Level: Public (Green)
Date: 12 Jun 1657 to 13 Jun 1657
Location: Virolahtimap
Surnames/tags: Schulman Puhakka
Profile manager: Seppo Sippu private message [send private message]
This page has been accessed 77 times.

Contents

Arkistoviite (archival reference)

Kapteeni Otto Schulman vs. Onkamaan rälssitalonpoikansa Lauri Heikinpoika, Yrjö Niilonpoika ja Matti Heikinpoika, Virolahden kesäkäräjät 12–13/6 1657 Kirkkopyölissä. KA Kymenkartano 1653–64 KO a 1 (ii 1): 103 (9/1657).

Transkriptio (transcription)

Capitein Edle och Wälb: H:r Otte Skullman beswärade Sigh för Rätten öff:r Sine Frelssebönder i Ångama Lars Henrichsson, Jöran Nillsson och Mattz Henrichzsson i det att dhe effter opprättat Contract, Dat: Wijborgh den – 5 Julj [1]654, icke haf:a giordt deras dagzwercken till Jerwenkylä Gårdh Nämbl:n ett i hwar wecka hwardera, alt så framropades Capiteins för dätta Ombudzmann Mattz Erichsson och här om Tillspordes huilcken tillijka medh of:n be:te bönder Swarade och beiakade at dhe alt Sedan Contractet oprättades bönderna och deras Principal Emellan hwar wecka haf:a giordt ett dagzwercke. Men såssom Capitein Sade Sigh intet kunna See el:r merckia hwart Samma dagzwercken och arbete är anwendt derföre effter begäran bewilliades honom Jören Eskillsson i Pihila och Knut Jacobsson i Kallfierdh huilcka Sådant tillijka medh Capitein besichta Skola.

Suomennos (Finnish translation)

Kapteeni, jalo ja vapaasukuinen herra Otto Schulman valitti oikeuden edessä Onkamaan rälssitalonpojistaan Lauri Heikinpojasta, Yrjö Niilonpojasta ja Matti Heikinpojasta siinä, että he eivät ole Viipurissa 5. heinäkuuta 1654 laaditun kontrahdin mukaisesti tehneet päivätöitään Järvenkylän kartanoon, nimittäin yhtä viikossa kukin. Siispä esiinhuudettiin kapteenin entinen edusmies Matts Erikinpoika ja tiedusteltiin asiasta häneltä, joka yhdessä yllämainittujen talonpoikien kanssa vastasi ja myönsi, että he ovat aina siitä lähtien, kun kontrahti talonpoikien ja heidän isäntänsä välille laadittiin, joka viikko tehneet yhden päivätyön. Mutta kun kapteeni sanoi, ettei voinut nähdä tai panna merkille, mihin samaiset päivätyöt ja työnteko on käytetty, sen vuoksi myönnettiin hänelle pyynnöstä (lautamiehet) Yrjö Eskonpoika Pihlajasta ja Nuutti Jaakonpoika Sydänkylästä yhdessä kapteenin kanssa moinen katsastamaan.

Huomautuksia (notes)

  • Alkuperäislähteestä kirjannut ja suomentanut (transcription from the original and translation into Finnish by) Seppo Sippu.
  • Vastaajista Lauri Heikinpoika on Puhakan, Yrjö Niilonpoika Tillin ja Matti Heikinpoika (Ala-)Liikkasen isäntä.
  • Vrt. syyskäräjät 1661.

Tähän viittaavat sivut.

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.