upload image

Packhus

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 73 times.


Den lokala tullförvaltningens utveckling har under lång tid haft nära samband med den s k stapelstadsrätten. Endast städer som tillerkänts sådan kunde bedriva utrikesfart med egna fartyg (aktiv stapelrätt) och ta emot främmande köpmän i hemmahamnarna (passiv stapelrätt). För vissa städer kunde rätten vara inskränkt till en aktiv sådan. I varje stapelstad skulle en tullkammare finnas." (sid 78)
I stapelstäderna skulle det finnnas packhus och våginrättningar. Godset skulle föras in för tullbehandling i packhuset eller, beträffande vägbara partivaror, till vågen."
Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Sverige, Byggnader