no image

Perunkirjoitus 1756 Kolsilassa leski Maria Niilontyttären jälkeen

Privacy Level: Public (Green)
Date: 13 Mar 1756 to 13 Mar 1756
Location: Kolsila, Vehkalahtimap
Surnames/tags: Kolsi Haiminen
Profile manager: Seppo Sippu private message [send private message]
This page has been accessed 179 times.


Contents

Arkistoviite (archival reference)

Perunkirjoitus 13/3 1756 kolsilalaisen lesken Maria Niilontyttären jälkeen, Vehkalahden perunkirjoituksia ja perinnönjakoja. KA Vanhan Suomen tuomiokunnat, Kymi 1742--97 n:o 176: 274--275. https://www.familysearch.org/search/film/007694641?i=331&cat=327709.

Transkriptio (transcription)

Åhr 1756: d:n 13: Martii förrättades upteckning efter Enckan Maria Nilsdotter ifrån Kålsila by af Weckelax Sokn, som dog 1754: om hösten, lemnande efter sig Barnen Sonen Matts Jöransson Kålsi, samt döttrarne Maria är död för Modren, war gift med Sigfred Sigfredsson Kålsi, Barnen Sonen Michel 11 à 12 åhrig och dottren Lisa 3 åhrig, lefwa. Carin är gift med Lars Mattsson Kålsi, och Ewa är gift med Fohrman Michel Haiminen if:n Fredrichshamn; Anna war gift med Sågkarl Matts ifrån Wiala, men är död, han Matts lefwer med en dotter. Egendomen upgaf Sonen Matts hos hwilken then afledne dog, wara följande Nemnl:n. --- S:rmt D:r [öre].

Pengar intet. Koppar ej eller. Klädes Pertsedlar intet som upföras kan.

Enligit Liqvidation af d:n 28: Octobr: 1753: är then aflednes dehl efter sin afledne man Jöran, som hos dess Stiuf Son [sic] Matts Jöransson innestår 22:25. Dottren Anna ell: Sågkarl Mattz förra hustru efter arfskifte af d:n 31 Oct: 1749 öfwer bekom 2:--. [Summa] 24:25.

Afkårtningen. bet: För upteckningen och Documentet --:24. The fattigas 1/8: pro Cent --:1. [Summa] --:25.

Qwar till dehlnings 24:--.

Fördelningen. Sonen Matts 8:--. Döttarne Maria 4:--. Carin 4:--. Ewa 4:--. Anna 4:--. [Summa] 24:--.

At then afledne ej något sådant efter sig lemnat, som upföras kunde, utom the upförde Pengarne, sådant kan ja Edeligen, om så fordras bedyra, intygar Matts Jöransson [bomärke].

Wid thenne upteckning och delning hafwa wi ej at påminna, intygar Lars Mattsson [bomärke], Michel Mattsson [bomärke].

Således wara upgifwit och delt, intygar ut supra Arvid Renner.

Suomennos (Finnnish translation)

Vuonna 1756 maaliskuun 13:ntena toimitettiin ylöskirjoitus Vehkalahden pitäjän Kolsilan kylästä olleen lesken Maria Niilontyttären jälkeen, joka kuoli syksyllä 1754 jättäen jälkeensä lapset, poika Matti Yrjönpoika Kolsin sekä tyttäret: Maria, kuollut ennen äitiä, oli naimisissa Sipi Sipinpoika Kolsin kanssa, (näillä) lapset poika Mikko 11- à 12-vuotias ja tytär Liisa 3-vuotias, elävät; Kaarina, naimisissa Lauri Matinpoika Kolsin kanssa; ja Eeva, naimisissa ajomies Mikko Haimisen kanssa Haminasta; Anna, oli naimisissa sahamies Matin kanssa Viialasta, mutta on kuollut, hän Matti elää yhden tyttären kanssa. Omaisuuden ilmoitti poika Matti, jonka luona vainaja kuoli, olevan seuraava, nimittäin --- [Raha-arvot] taalareita ja äyriä hopearahaa.

Rahoja ei yhtään. Kuparia ei myöskään. Vaatekappaleita ei yhtään, joita voidaan merkitä ylös.

Litviikin 28:nnelta lokakuuta 1753 mukaan on vainajan osa edesmenneen miehensä Yrjön jälkeen, joka on hänen poikapuolensa [sic! p.~o. poikansa] Matti Yrjönpojan hallussa saatavana 22:25. Tytär Anna eli sahamies Matin entinen vaimo sai 31. lokakuuta 1749 toimitetun perinnönjaon mukaan 2:--. Yhteensä 24:25 [= 74:11 kuparirahaa = 7 ruplaa 93 kopeekkaa]. Lyhennys.

Tingattu ylöskirjoituksesta ja toimituskirjasta --:24. Köyhäin 1/8 prosentti --:1. Yhteensä --:25.

Jakoon jää 24:--.

Jako. Poika Matti 8:--. Tyttäret Maria [so. tämän lapset] 4:--; Kaarina 4:--; Eeva 4:--; Anna [so. tämän lapsi] 4:--. Yhteensä 24:--.

Että vainaja ei ole mitään sellaista jälkeensä jättänyt, joka voitaisiin merkitä ylös, paitsi ylösmerkityt rahat, sen voin minä valallisesti vannoa, jos niin vaaditaan, vakuuttaa Matti Yrjönpoika [puumerkki].

Tähän ylöskirjoitukseen ja jakoon ei meillä ole muistutettavaa, vakuuttavat Lauri Matinpoika [puumerkki], Mikko Matinpoika [puumerkki].

Siten ilmoitetuksi ja jaetuksi, vakuuttaa kuten yllä Arvid Renner.

Huomautuksia (notes)

  • Alkuperäislähteestä kirjannut ja suomentanut (transcription from the original and translation into Finnish by) Seppo Sippu.
  • Vainajan tyttäret Maria, Kaarina, Eeva ja Anna ovat Eerikintyttäriä, syntyneet vainajan ensi aviosta Eerik Martinpoika Kolsin kanssa. Vainajan poika Matti Yrjönpoika oli syntynyt vainajan toisesta aviosta Yrjö Ristonpoika Kelkan eli Kolsin kanssa.

Tähän viittaavat sivut.

Collaboration
Comments: 1

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Please give the "red" category a parent category. Thanks!

Natalie

posted by Natalie (Durbin) Trott