upload image

To-Do List-LINIE PRAHA-DESORTOVI

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 61 times.

!!! 0) !!! Zkusit dohledat všachna narození, oddání a úmrtí v Dobřívi a Mirošově před rokem 1685 v matrice Mirošov 33 [1] anebo matrice Rokycany 01 [2] nebo Rokycany 18 [3] nebo matrice Těnovice 01 [4] - vypadá to, že o těchto matrikách Donner ani nikdo jiný nevěděl, protože ta stará narození a úmrtí nikdo nemá

1) Úmrtí Josef Reiser v Praha I, Jiljí a dál, poř. Praha II od roku 1836 do minulosti

 • Praha I, kostel sv. Jiljí - Signatura: JIL i2, Obsahy: NOZ; 1810-1843; NIC
 • Praha I, kostel sv. Havla - Signatura: HV Z5, Obsahy: Z; 1800-1822; NIC
 • Praha I, kostel sv. Havla - Signatura: HV Z6, Obsahy: Z; 1822-1830; NIC
 • Praha I, kostel sv. Havla - Signatura: HV Z7, Obsahy: Z; 1830-1843; NIC
 • Praha I, kostel sv. ducha - Signatura: DUCH i1, Obsahy: OZ; 1784-1814;
 • Praha II, kostel sv. Štěpána - Signatura: ŠT Z6, Obsahy: Z,i; 1820-1838; NIC
 • Praha II, nemocnice na Slupi - NIC
 • Praha II, kostel sv. Apolináře - Signatura: AP i5, Obsahy: 1789-1854 - zpět do r. 1806 NIC
 • Praha II, Kostel sv. Ignáce - NIC
 • Praha II, kostel sv. Jindřicha - Signatura:JCH Z15, 1824-1846; - nemá index
 • Praha II, kostel sv Kateřiny - NIC
 • Praha II, Kostel Panny Marie na Karlově - NIC
 • Praha II, Kostel sv. Petra na Poříčí - Signatura: PE i7, 1800-1836

2a) Oddání Josefa Sojky s kteroukoliv ženou kromě sňatku 1825 a 1837

= Praha I: (Staré město)

* Kostel sv. Havla - http://www.ahmp.cz/page/docs/mat_sm_hv.pdf - Signatura: HV O10; 1822-1836, 1843 - !!! ANO!!! - sňatek s Františka Sedláčková


2b) Oddání Josefa Sojky a Františky Sedláčkové- matky Ignáce, Johana a Annny - zde - 1825

= Praha I:

= Praha VI (Vyšehrad) http://www.ahmp.cz/page/docs/mat_vysehrad.pdf

 • kostel sv. Petra a Pavla

- Sign. VYŠ N6O5Z3 - O,i; 1784-1827, index oddání 'S' je na str. 81 - v indexu NIC

- Sign. VYŠ O6 - O,i; 1827-1852, index oddání 'S' je na str. 167 - v indexu NIC


2c) Narození Františky Sedláčkové

 • Praha VI, Vyšehrad, sv. Petra a Pavla, Sign. VYŠ N6O5Z3, 1784-1827 - v rozpětí 1788-1800 tam není
 • Praha I, Staré město, sv. Havla, Sign. HV N8, 1787-1801 - v indexu NENÍ
 • Praha I, Staré město, sv. Havla, Sign. HV N9, 1801-1811 - v indexu NENÍ

2d) Úmrtí Františky Sedláčkové (Sojkové) matky Ignáce, Johana a Anny mezi lety 1832 a 1837

-Praha I Staré město

 • sv. Jiljí - Signatura: JIL i2, iNOZ, 1810-1843 (index narození "S" str. 57, index oddání "S" str. 101, index úmrtí "S" str. 155 - NIC
 • sv. Havla - Signatura: HV Z7, 1830-1843 - (dle indexu na konci) - NIC
 • sv. Ducha - Signatura: DUCH Z5, 1814-1856 - (dle indexu na konci) - NIC
 • sv. Františka - Signatura: FR Z4, 1808-1840 - NEMÁ INDEX
 • sv. Haštala - Signatura: HŠ i3 , 1682-1875 - NIC
 • sv. Jakuba - Signatura: JAK Z7, 1831-1849 - NIC
 • sv. Kříže Většího - NIC
 • sv. Martina - NIC
 • Nemocnice Milosrdných bratří - NIC
 • kostel sv. Panny Marie na Louži - NIC
 • Kostel Matky Boží před Týnem - Signatura TÝN Z7, 1816-1846 - NIC
 • Kostel sv. valentina - NIC


-Praha II Nové město

 • sv. Štěpána - Signatura: ŠT Z6, 1820-1838 - (dle indexu na konci) - NIC2) oddání Antonína Sojky a Josefy Venclové - údajně 8.7.1882

= Vinohrady - pod Vršovice Kostel sv. Mikuláše VRŠ O3, 1880-1884; Vinohrady, Vršovice; [5] =>NIC


= Vinohrady - pod Žižkov Kostel sv. Rocha, do 1843 sv. Kříže: [6] => NIC

 • Signatura: ŽKR O9, O,i; 1882-1884; Olšany, Nové a Staré Strašnice, Vinohrady, Žižkov=>dle indexu NIC
 • Signatura: ŽKR O8, O,i; 1879-1882; Olšany, Nové a Staré Strašnice, Vinohrady, Žižkov =>dle indexu NIC
 • Signatura: ŽKR O7, O,i; 1876-1879; Olšany, Nové a Staré Strašnice, Vinohrady, Žižkov => dle indexu NIC
 • Signatura: ŽKR O6 ,O,i; 1873-1876; Olšany, Nové a Staré Strašnice, Vinohrady => dle indexu NIC
 • Signatura: ŽKR O5, O,i; 1867-1873; Olšany, Staré Strašnice, Vinohrady, Žižkov => dle indexu NIC

= Vinohrady - pod Michle Kostel narození Panny Marie [7]

 • Signatura: MCH i9 O; 1870-1910; celá farnost (index only) =>NIC

Praha III - Malá Strana

 • TO O10 • 1878-1893 - kostel sv. Tomáše (jak je uvedeno v Antonínově úmrtním zápisu) - rok 1882 ani 1881 ani 1883 NIC
 • TO O8 • 1846-1868 kostel sv. Tomáše 8.7.1862 taky nicna tohle se kdyžta podívat - dítě Quida Sojky http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=078D82C104C4459FB56CA1C5A9BBC932&scan=112#scan112

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=078D82C104C4459FB56CA1C5A9BBC932&scan=210#scan210
3) Zjistit DATUM A MÍSTO NAROZENÍ Josefa Sojková (roz. Wenzlová) - asi Praha, '' - matka Zdeňky Sojkové - datum pohřbu je 7 Feb 1927; pohřbena je na Olšanských hřbitovech, v hrobovém místě č. 7-8-677 (viz email hřbitovní správy Olšany ze dne 25.6.23019) Vinohrady Kostel sv. Ludmily

 • Signatura VIN Z8; Z 1920-1932; [8] => NIC

Narození: Malá strana III

 • farní kostel sv. Mikuláše, MIK i10 • 1838-1899 =>NIC
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze =>NIC
 • farní kostel sv. Petra a Pavla v Rybářích =>NIC
 • farní kostel Panny Marie pod řetězem =>NIC
 • farní kostel Panny Marie Vítězné
 • farní kostel sv. Tomáše =>ANO

4)Narození Josefa Sojky 1790/1793/1797 - Chocerady

 • Praha I - Staré město

Kostel Sv. Ducha - DUCH i1 • 1722-1814, Kostel sv Františka FR i1 • 1636-1828, Kostel sv Haštala HŠ i1 • 1635-1884, =NIC

5)Úmrtí Josefa Sojky 22.2.1859

 • Praha I - Staré město =>NIC
 • Praha II
 • Nějakej Sojka je v indexu 1859, bez křestního jména ale v matrice jsem ho podle tohoto údaje, respektive data narození 22.2.1859 nenašel - AP Z16 • 1858-1859, není ani od začátku roku do 22.3.
 • Kostel sv. Štěpána - úmrtí

- ŠT Z8a • 1854-1873 - není v celém rozsahu žádný mrtvý Sojka

 • Praha III Malá strana =>NIC

7)narození Franze Sojky 19.11.1836 syna Josefa Sojky Praha I

 • kostel sv Havla - narození

- HV N14 • 1829-1835 - není v celém rozsahu žádný nový Sojka

- HV N15 • 1835-1841 - není v celém rozsahu žádný nový Sojka

- HV N16 • 1842-1849 - není v celém rozsahu žádný nový Sojka

- HV N17 • 1850-1855 - není v celém rozsahu žádný nový Sojka

 • kostel sv. Františka - ne
 • kostel sv. Haštala - ne
 • kostel sv. Havla - ne
 • kostel sv. Jakuba - ne
 • kostel sv. Jiljí - narození

- JIL i2 • 1810-1843 - není v celém rozsahu žádný nový Sojka (prohlédnuto fyzicky období 1832-1839 - NIC)

- JIL i3 • 1844-1869 - není v celém rozsahu žádný nový Sojka

 • kostel sv. Kříže Většího - ne
 • kostel sv. Martina - ne
 • Nemocnice Milosrdných bratří - ne
 • kostel sv. Panny Marie na Louži - ne
 • kostel sv. Panny Marie před Týnem - ne
 • farní kostel sv. Valentýna - ne
 • Praha II
 • kostel sv. Štěpána - narození

- ŠT N16 • 1830-1835 - není v celém rozsahu žádný nový Sojka - ŠT N17 • 1835-1839 - není v celém rozsahu žádný nový Sojka - ŠT N18 • 1839-1842 - není v celém rozsahu žádný nový Sojka - ŠT N23 • 1849-1851 - není v celém rozsahu žádný nový Sojka - ŠT N24 • 1851-1853 - není v celém rozsahu žádný nový Sojka -8)Narození Václava Sojky, syna Josefa 1850

 • na rok 1850 v indexu není ani Praha III - sv Mikuláš, ani Praha II sv. Štěpán, ani

---

11) úmrtí jakékoliv Sojkové po roce 1837

 • kostel sv. Havla Praha I (tam se brali Josef a Anna 1837)

HV Z7 • 1830-1843 -projito prvních 18 str. HV Z10 • 1871-1905 - nic

 • kostel sv. Jiljí (tam se narodili Johan a Anna)

JIL i2 • 1810-1843 - nic JIL i3 • 1844 - 1863 - jen jiní

 • kostel sv. Tomáše Praha III

• 1677-1784 projito do str. 85 TO i5 • 1784-1879 - NIC

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.