upload image

Petr Hlaváček To-Do List-LINIE SOBOTKA

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 69 times.

Contents

Jiří Podobský

1. hledat úmrtí mezi roky 1748 - 1766 (při svatbě syna Jana 5.2.1760 už byl mrtev)=>hledat sňatky mladších synů

- Sign 5235-1735-1784 - matrika O, od 180 dopředu

-> sign. 5224 (1733-1757) - matrika NZ - podle vesnice prostě NIC - projet dle jména

-> Sign 5238 (1757-1784) -NIC - projet znovu


2. hledat narození před rokem 1715 - sign. 5222 - NIC

- sign. 5221 - nalezeno 1690

Anna Podobská - Vicmanovská - I. manželka Jiřího

1. hledat svatbu Jiřího Podobského s první ženou Annou - Wicmanovská (před rokem 1719) - sign. 5234 (1684-1734) - nalezeno 1718

2. hledat úmrtí první ženy Jiřího Podobského mezi 24.8.1729-6.7.1739 - sign. 5223 (1710-1732) - hledáno od roku 1729 do konce NIC

- sign. 5224 (1733-1757) - do souboru 352 NIC (konce roku 1739) NIC


Anna Podobská - Brojerová - II. manželka Jiřího

1. najít rok narození Anny Havlíkové (roz. Brojerové), provd. Podobské

- prohledáno sign. 5222 (1680-1709) od roku 1709 do začátku dle obce NIC - projet ale znova pár let před rokem 1709

- od souboru 114 do konce dle jména - NIC

- prohledána sign. 5223 (1710-1732) do souboru 90 (rok 1713 včetně) NIC

- prohledána sign.


2. - zkusit najít narození jiných dětí Jiřího Podobského a první manželky Anny před březnem 1734 - nejmladší se narodilo 1719

3. svatba Anny s Janem Havlíkem (před rokem 1739) a pak podle toho zjistit její dívčí příjmení =>Brojerová sign. 5235 (1735-1784) - do roku 1739 - NIC; sign. 5234 (1684-1734) - možná nalezena svatba v roce 1729

4. Jan Havlík (první manžel Anny) z Voseka měl by zemřít před 1739, kdy byla svatba Anny s Jiřím Podobským a Anna i Jiří Podobský byli ovdovělí - úmrtí: sign. 5224 (1733-1757) - do souboru 324 od začátku'; sign. 5223 (1710-1732) NIC

5. Anna hledat úmrtí po 9 Nov 1766:

->sign 5238 (1757-1784) - do konce jsem nenašel

->sign 5239 (1784-1817) => možná nalezeno úmrtí 1791


Václav Podobský st.

- hledat narození cca 1742, Vosek

-> sign. 5224 (1733-1757) - 1733-1750 (projito podle vesnice) =>nalezeno 1747

- hledat sňatek cca 1747, Vosek


Jiří Pažout nejst.

- hledat sňatek Jiřího pažouta nejstaršího:

->Sign. 5235 (1735-1784) - tady není v roce 1735

->sign. 5234 (1684-1734) - tady není od 1729-1734


Jiří Pažout st.

Info doložené: sňatek 1769 s Kateřina Tvaržiková, otec Jiří ze Spýšova <=> narození jejich syna Jiřího 1770

Info možné: Jiří Pažout úmrtí 1812 - věk 75 let, výměník => narození cca 1737 - v zápisu není uveden jako vdovec, tedy předpoklad, že Kateřina umřela později, ale zase druhý sňatek 1803 a nalezené úmrtí 1802 hovoří proti tomu

Info další k prověření: Jiří Pažout úmrtí 1785 - věk 53 let, podruh => narození cca 1732

Info další k prověření: sňatek 1803 Jiří Pažout (věk 50), baráčník => narození cca 1753 a Kateřina Tanečková, věk 40 => narození cca 1763, otec Jan

- hledat narození JIřího Pažouta cca 1836 v Březně - sign 5224 (1733-1757) - v letech 1734-1741 jsem ho nenašel - ani kolem roku 1753 - sign 5224


Kateřina Pažoutová

Info doložené: sňatek 1769 s Jiřím Pažoutem <=> narození jejich syna Jiřího 1770

-- hledat úmrtí kateřiny Pažoutové po 17. 11. 1770 v Březně - sign 5238 (1757-1784) - do souboru č. 91 nenalezena

- sign 5239 (1784-1817) - hledáno celé Březno - každý záznam => nalezeno, úmrtí 1802

--hledat narození v roce 1751 Spyšova - sign. 5224 (1733-1757) - probrány roky 1750-1752 dle místa narození ->NIC - sign. 5224 (1733-1757) - probrány soubory 1750-až č. 252

Anna Karbanová

VYŘEŠENO

Info doložené:

- oddání s manželem Václavem Podobským 9. 11. 1766 v Březně, dle toho se její otec jmenoval Jan (Joannis)

- Anna vdova po Václavu Podobském (tedy asi roz. Karbanová) zemřela v roce 1827 Březno č. 14, bylo jí 84 let -> odhadovaný narození rok 1743

- Václav Podobský zemřel 1820 Březno č. 14, bylo mu 78 let ->odhadovaný narození 1742

- syn Jan se narodil 20.12.1767

- syn Václav (rodová linie) se narodil 1770

Jan Karban - otec Anny

VYŘEŠENO

Info doložené:

- nejmladší dítě se narodilo 1738 - Alžběta v Březně

- ve všech souborech v sign. 5235 (1735-1784) od začátku knihy do konce roku 1742 =>je svatba Jiřího Karbana z Března s Alžbětou Opltovou z Vesce v roce 1738

- narození Alžběty Opltové z Vesece od roku 1722 zpět - narozena 1712

- zkusit najít narození Jana Karbana ve všech souborech v rozpětí 1712-1717 ->dle webu Aleše Karbana až dle roku vypočítaného dle mnou nalezeného úmrtí + 2 roky - sign. 5223 (1710-1732) => nalezen Jan Jiří Karban *1713, otec Jan, matka Anna

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.