upload image

Petr Hlaváček To-Do List-LINI KONECCHLUMÍ

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 68 times.

>>>Dotaz č. 2 na matriku Jičín pí Brendlová<<<HOTOVO

 • Dotaz na zápis o úmrtí Václav Dytrich nar. 1871 -úmrtí asi 28 Jan 1945

>>>Dotaz č. 3 na matriku Jičín pí Brendlová<<<HOTOVO

 • Dotaz na matriční zápis úmrtí po roce 1949 a před rokem 1962 Josefa Peka nar. 4.4.1886 v Lužanech (úmrtí v rozmezí 1949 - 10.7.1962)
 • Dotaz na sňatek Josefa Peka nar. 4.4.1886 a Anny Dytrychové nar. 1892 /asi v Lužanech/ v Dřevěnicích - v původním dotazu jsem udával asi v Lužanech

>>>Dotaz č. 4 na matriku Jičín pí Brendlová<<<HOTOVO-ŘADA OTÁZEK NEZODPOVĚZENA

 • Dotaz na matriční zápis úmrtí Jana Peka (manžela Apoleny Franclové) nar. odhadem ve 20. letech 19. stol. asi v Nemyčevsi (úmrtí po 1.11.1885 a před sčítáním 1900 - kdy v Lužanech č. 92 nefiguruje ); případně dotaz na narození, pokud by nějaké matriky z doby narození nebyly naskenované
 • Datum narození Rozálie Kracíkové = Datum narození (29.3.1833) dle matričního zápisu o úmrtí X dle záznamu v rodokmenu Linkeové a dle Sčítací arch Josef Glos (nar. 14.5.1834, Radim), stav k 31.12.1900 , Archiv Jičín, adresa Dřevěnice č. 18, byt č. 1 - narozena 19.4.1834 =>Brendlová neb matriky narození na tu dobu na Tample nejsou'
 • úmrtí Josefa Glose v Radimi - NE =>=>roce 1892 při narození vnučky Anny není uveden jako mrtvý a na úmrtním listě ženy Rozálie, která zemřela v Dřevěnicích 1902 je vedena jako manželka, ne jako vdova; k 31.12.1900 dle sčítání lidu žil ještě v Dřevěnicích =>Brendlová neb matriky úmrtí na tu dobu na Dřevěnice nejsou

>>>Dotaz č. 5 na matriku Jičín pí Brendlová<<<

 • Dotaz na matriční zápis úmrtí Jana Peka (manžela Apoleny Franclové) nar. odhadem ve 20. letech 19. stol. asi v Nemyčevsi (úmrtí po 30.5.1893 a před sčítáním 1900 - kdy v Lužanech č. 92 nefiguruje ); případně dotaz na narození, pokud by nějaké matriky z doby narození nebyly naskenované - NE - není zaznamenán ani v Nemyčevsi, ani v Lužanech (1894-195)
 • Dotaz na matriční zápis sňatku Anny Dyttrychové provdané Pekové *11.2.1892, Dřevěnice a Josefa Peka - sňatek asi v Lužanech cca 1931 či o něco dříve = NE =>v Dřevěnici od roku 1946 zpět až do roku 1879 – římskokatolická církev, ale nenašla nic
 • Datum narození Rozálie Kracíkové = Datum narození (29.3.1833) dle matričního zápisu o úmrtí X dle záznamu v rodokmenu Linkeové a dle Sčítací arch Josef Glos (nar. 14.5.1834, Radim), stav k 31.12.1900 , Archiv Jičín, adresa Dřevěnice č. 18, byt č. 1 - narozena 19.4.1834 =>Brendlová neb matriky narození na tu dobu na Tample nejsou' =>poslán dotaz na matrika Libštát =>prý už je to v Zámrsku??? Zjistit úmrtí Jana Hiršala - manžela Anny Kopecké

 • Dle matrika úmrtí - záznam o úmrtí Anna Hyršalová (roz. Kopecká) nar. 1809 farní úřad: Lužany, územní obvod: Konecchlumí, poznámka: 1369 farní kostel druh fary: katolická, vikariát: Jičín, diecéze: Královéhradecká, matriční obvod: Jičín, okres: Jičín, kraj: Královéhradecký, sign. 94-6217 matrika NOZ 1861-1912 [2] CZEC0004D_Matriky-Church-books-Jicin-94-6217-1861-1912_00258.jpg - v roce 1871 již mrtev
Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.