Rote_0824_Hjelmsater.png

Rote 0824 Hjelmsäter

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 340 times.

Hjelmsäters soldattorp

Södermanlands Regemente Rote: 0824 Hjelmsäte

Kompani: Väster Rekarne kompani Socken: Västermo
Härad: Väster Rekarne
Koordinater: X657708 Y150697
Rotegård 1: Jällmsäter Mantal: 1
Rotegård 2: Jällmsäter Mantal: 1
Bebyggelse torpet: Rivet
Övrig bebyggelse: -
Noteringar:
Rotens nummer år 1686 -- 848, fr o m år 1710 -- 824.
Rotens sammansättning år 1686:
Jelmsäter -- Joen och Simon, 2 Mantal. Possessor: Lars Flemming.
Rotens sammansättning år 1728:
Jällmsäter -- Olof, 1 Mantal. Huvudrote.
Jellmsäter -- Gustaf och Lars, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Magnus Flemming.
Torpet avstyckat omkring år 1906. Rivet. Nytt hus uppbyggt intill det rivna soldattorpet år 1915. Strax norr om detta hus finns en sommarstuga, som tidigare varit "pensionärsstuga" för soldat Ört. Intill denna en mindre åker, som kallas "Ört-täppan".
1894 inflyttar en "brukare" - Carl Gustafsson med familj.

Källa skapad av Evert Wahlbergs forskning

Södermanlands soldatregister sida 1
Södermanlands soldatregister sida 2


Kartrummet: Del av häradskarta VesterRekarne härad med ett soldattorp utsatt
dock avviker platsen jmf koordinaterna ovan

Mer infoInbound links

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.