upload image

Sedlčany

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 10 times.
Sedlčany

Sedlčany (něm. Seltschan) leží v jihovýchodní části okresu Příbram, v tzv. Sedlčanské kotlině na soutoku Mastníku a Sedleckého potoka.

V současnosti jsou třetím největším městem okresu; sídlí v nich obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vykonává státní správu v přenesené působnosti i pro další blízké obce.

Historie: První písemná zmínka pochází již z roku 1294. Již od 12. století byly střediskem Středního Povltaví. Na počátku 14. století patřila tehdejší trhová ves Rožmberkům, kterým patřily i místní zlaté doly. Za vlády Karla IV. je ale museli vrátit královské komoře. V 15. století získalo město mnoho privilegií a do městského znaku rožmberskou pětilistou růži. Od roku 1469 bylo město zástavou pánů Popelů z Lobkovic, v roce 1580 město získal známý stavitel rybníků – regent Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan (z gelcán a z selčan), který začal brzy vybírat od projíždějících kupců vysoké mýtné. Kvůli tomu se začali kupci městu vyhýbat, což způsobilo spor Krčína s měšťany. Po jeho smrti připadlo město nadlouho Lobkovicům stejně jako velká část okolního kraje.

V 19. století význam města nadále vzrůstal, výrazným impulzem k rozvoji bylo také vybudování železniční tratě Olbramovice - Sedlčany v roce 1894. Nová radnice byla postavena v roce 1903; dnes jsou na ní umístěny památníky padlých v obou světových válkách. U příležitosti velkých manévrů československého vojska v září 1922 navštívil město prezident Masaryk.

Za druhé světové války došlo ke zřízení nacistického vojenského výcvikového prostoru, a k vystěhování Sedlčanska, Sedlecka a Voticka (kde byla velká koncentrace tradičního českého obyvatelstva). 8. května 1943 byla v Sedlčanech zřízena pobočka přesídlovací kanceláře, která zajišťovala vystěhování obyvatel města do 1. srpna 1943.

Po roce 1945 začaly vznikat velké průmyslové závody (Sedlčanské strojírny, Povltavské mlékárny vyrábějící známý sýr Hermelín, později BIOS, nožířské výrobní družstvo KDS, Hamiro a j.).

Roku 1950 byla k obci Sedlčany připojena obec Lhotka. Vzhled náměstí byl výrazně poznamenán výstavbou obchodního domu Rozvoj.

Části města:

 • Sedlčany
 • Doubravice
 • Hradišťko
 • Libíň
 • Oříkov
 • Sedlčany
 • Sestrouň
 • Solopysky
 • Třebnice
 • Vítěž
 • Zberaz

Source: Sedlčany: Města, městyse a obce okresu Příbram. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2017 [cit. 2017-08-10]. Avalaible from: Wikipedia Sedlčany


SEDLČANY v r. 1869-1950 obec v okr. Sedlčany, od r. 1961 obec v okr. Příbram

Source: RŮŽKOVÁ, Jiřina a Josef ŠKRABAL. Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. Praha: Český statistický úřad, 2006. ISBN 80-250-1311-1.This is an "orphaned" profile — there's no Profile Manager to watch over it. Please adopt this profile.


Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.