Emthyttebor.jpg

Sillebofolk

Privacy Level: Open (White)
Profile manager: Eva Ekeblad private message [send private message]
This page has been accessed 209 times.

Plats

Sillbo ligger i södra delen av Skinnskattebergs socken, ungefär en kilometer norr om Norrtulingesjön i Hed.

Tidslinje

 • 1571 -- Vid tiden för Älvsborgs första lösen bodde en Hans i Sillebo.[1]
 • 1597 -- Vid uppbörden 1597 upptogs Silleboda som ett kyrkehemman där Hans Persson bodde.[2]
 • 1600 -- uppskattat födelseår för Ingeborg Olofsdotter
 • 1605 -- uppskattat födelseår för Lars Olofsson
 • 1615 -- Oluff med hustru, två drängar och piga, Hans med hustru och dräng.[3]
 • 1616 -- Olof Larsson m hu 2 drängar o piga, Hans Larsson m hu, dräng o piga[4]
 • 1618 -- Olof och Hans med sina hushåll[5]
 • 1623 -- Olof och Hans i Silleboda[6]
 • 1624 -- Erichs son Peder i Sillebo döptes 1 mars 1624 med Stephanus Olai och Hindrik i Wetterskoga som gudfäder och Olofs hustru i Sillebo som gudmor.[7]
 • 1625 -- uppskattat födelseår för Erik Larsson
 • 1626 -- Hans i Silleboda, Olof Larsson ibidem. (Olof är bland de signerande sexmännen)[8]
 • 1632 -- Änkan i Silleboda och Erik Hansson. (Hans i Silleboda bland de signerande sexmännen)[9]
 • 1635 -- Ingeborg Olofsdotter från Sillebo vigdes med Hans Marcusson i Sund 28 December. Hustru Anna i Sillebo (änkan efter Hans Larsson?) begrovs 20 december.[10]
 • 1636 -- Lasse i Silleboda 3 pers, Erik Hansson 4 pers[11]
  Karin Olofsdotter i Sillebo begrovs 1 mars.[12] Lasse Olofsson i Sillebo vigdes med Anna Olofsdotter från Wetterskoga 17 November
 • 1637 -- Lasses hustru Anna i Sillebo, Sillebo-Erik, Sven Andersson (i Wetterskoga?) och Klockar-Karin dopvittnade för Olofs barn i Kyrkehyttan 22 januari.[13] 27 augusti vigdes Anders Bengtsson med Karin Jöransdotter i Silleboda.[14] Lasses barn Karin i Sillebo döptes 5 november med Hans i Sillebo och hustru Marit i Moratorp (barnets moster) som dopvittnen.
 • 1638 -- Lasse i Silleboda 3 pers, Erik Hansson 4 pers[15]
  Lars och Erik i Sillebo, Olof i Kyrkhyttebo(?), Ingeval i Flohammar, Matts i Mortorp och Mats i Åmundsbo står för knekten Anders Jacobsson i Malingstorp.[16]
  Eriks barn Anna i Sillebo döptes 1 januari med Jacob i Aspebo och hustru Kerstin i Wetterskoga (Olof Nilssons hustru) som dopvittnen. Ingrid i Sillebo födde ett oäkta barn Anders, fadern angavs vara Anders i Valtarbo.[17]
 • 1639 -- Lasse i Silleboda 3 pers, Erik Hansson 4 pers.[18]
  Olof Hansson vigdes med Kerstin Jonsdotter i Sillebo 13 oktober.[19]
 • 1640 -- Mats Larsson född ( dödboken)
 • 1642 -- Lasse i Silleboda m hu och en husman, Erik Hansson m hu och dräng.[20]
 • 1643 -- Hanses barn i Sillebo, Johannes, döptes Johannesdagen med Hisings-tysken Jacob, Mats Matsson, kyrkoherdens hustru Elisabet och Gullsmedshustrun Karin som dopvittnen.[21] Lasses barn Kerstin i Silleboda döptes 16 juli med Hans Hansson och Marita i Moratorp (barnets moster) som dopvittnen.
 • 1644 -- Lasse i Sillebo m hu och dräng, Erik m hu o son, Olof m hu o pi, Hans m hu.[22]
  Hanses Malina i Sillebo dopvittnade för Hans Eriksson i Wetterskoga 10 augusti.[23]
 • 1645 -- Lasse i Sillebo m hu, dräng och piga, Olof Hansson m hu, dräng och husman Erik, Hans Hansson m hu.[24]
  Hanses barn Krestin i Sillebo döptes 23 mars med Anders hammarsmed i Flohammar, Hisings-tyskens hustru och Lasses Anna i Sillebo som dopvittnen.[25] Olof Hanssons barn Anna döptes 15 juni med Gullsmeden, Lillejöns hustru och Clara Hansdotter som dopvittnen. 6 oktober var Jonas Olofsson i Sillebo i Prästgården med Kerstin Olofsdotter i Gnarpebo och förliktes med henne om ett barn hon hade fött.[26]
 • 1646 -- Lasse i Sillebo m hu, Olof m hu o husman, Hans Hansson m hu.[27]
  Lasses dotter Anna i Sillebo döptes 14 juni med Mats i Moratorp och Olofs hustru Kerstin i Sillebo som dopvittnen.
 • 1647 -- Lasse i Sillebo m hu o två husfolk, Olof Hansson m hu o husman, Hans Hansson m hu.[28]
  Peder Olofssons barn i Sillebo, Olof, döptes Dom Esto Mihi med Erik i Wetterskoga, Anna i Sillebo och kyrkoherdens dotter Sara som dopvittnen.[29] Jonas Olofsson i Sillbo vigdes med Kerstin i Gnarpebo 10? September.[30]
 • 1648 -- Lasse i Sillebo m hu, Olof m hu o husman, Hans m hu.[31]
  Hans Hanssons barn Hans i Sillebo döptes trettondag jul med Erik i Tomasbo, kopparslagarhustrun Elisabeta och kyrkoherdens dotter Sara som dopvittnen.[32] Ingrids barn i Sillebo, dottern Anna 17 år, styvdotter till Anders i Valtarbo, begrovs Dom Judica.[33] Erik Larsson vigdes med Anna Svensdotter från Aspebo 9 oktober. Deras dotter, Kerstin döptes tredje advent med Peder Olofsson, kyrkoherdens dotter Sara och hustru Kerstin i Masmästarbo (Anna Svensdotters moster) som dopvittnen.
 • 1649 -- Lasse i Sillebo m hu o pi, Olof m hu, Hans m hu o son.[34]
  Lasses barn Marita i Sillebo döptes 14 maj (inga dopvittnen noterade). Hon begrovs i augusti. Hans' barn i Sillebo, Anders, döptes 2 advent med Nils Kopparslagare och hustru Anna i Sillebo som dopvittnen.[35]
 • 1650 -- Hanses barn i Sillebo begrovs 1 augusti.[36] Lasses barn Olof döptes 13 oktober med Aspebo-Peder och hustru Malin i Wetterskoga som dopvittnen.
 • 1651 -- Lars i Silbo m hu o pi, Olof m hu, Hans m hu o son.[37]
 • 1652 -- Lars i Sillbo m hu o dräng, Olof m hu o dräng, Hans m hu o son.[38]
 • 1653 -- Lars i Sillbo m hu, Olof Olofsson m hu, inhyses, Olof m hu o pi, Mårten m hu, inhyses (antagligen Mårten Larsson från Enköping.[39]
 • 1654 -- Lars i Sillbo m hu o dräng, Olof m hu, Erik m hu o dräng[40]
  Lasses barn Marita i Sillebo döptes fjärdedag pingst (textförlust för dopvittnena), Erik Larssons barn Anna i Sillebo döptes 17 september (dopvittnen ej antecknade)
 • 1655 -- Lars i Sillbo m hu o dräng, Olof m hu o pi, Erik m hu o dräng[41]
  Olof Olofssons barn i Sillbo, Kerstin, döptes 11 p Trin med Mats i Bråtan och Eriks hustru i Wetterskog som dopvittnen.[42]
 • 1656 -- Lars i Sillbo m hu o dräng, Olof m hu, Erik m hu o dräng[43]
 • 1657 -- Lars i Sillbo m hu o dräng, Olof m hu, Erik m hu o dräng[44]
  Erik Larssons barn Gertrud i Sillebo döptes 26 april med Olof i Sillebo som dopvittne. Olof Olofsson gruvdäng fick en dotter Lisbeta i augusti.[45]
 • 1659 -- Lars i Sillbo m hu o dräng, Olof m hu, Erik m hu o dräng. På motstående sida finns hela besättningen vid Sillbo bruk listad.[46]
 • 1660 -- Lars i Sillbo m hu, dotter o dräng, Olof m hu o dotter, Erik m hu o piga.[47]
 • 1661 -- Sillebo: Olof m hu o pi, Lars m hu o son, Erik m hu o pi[48]
  Olof O-s barn Brita i Silleboda döptes 10 mars.[49]
 • 1662 -- Lars m hu, son o dotter, Olof m hu, son o dotter, Erik m hu o pi.[50]
  Olof Dalkarls barn i Silleboda döptes annandag jul.[51]
 • 1663 -- HFL upprättad. Hushåll: Lars Olofsson m hu Anna, Olof Hansson m hu Kerstin, Erik Larsson m hu Anna.[52]
  Mantalsskrivna samma år: Lars m hu, son o dotter, Olof m hu, son o dotter, Erik m hu o dräng[53]
  Erik Larssons barn Lars i Sillebo döptes 22 november med Anders Mattsson i Masmästarbo (gift med en kusin till Lars' mor), Anders Eriksson i Sillbo, Måns(?) Larssons hustru Kerstin i Bovallen och Jon Svenssons hustru Karin i Aspebo (gift med Lars' morbror).
 • 1664 -- Lars m hu, son, dotter och måg, Olof m hu, son o dotter, Erik m hu[54]
  Gerdt, son till Lars Persson hammarsmeden döptes 6 mars.[55]
 • 1665 -- Lars m hu, son, dotter och måg, Olof m hu, son o 2 döttrar, Erik m hu[56]
  Kerstin Andersdotter (dotter till Anders Eriksson och Karin Larsdotter döptes 15 januari. Hon dog senare samma år. Ett oäkta barn i Sillbo döptes 3 april; troligen Karin Olofsdotters före äktenskapet. 11 maj vigdes Anna Olofsdotter med Michil Persson. Erik Larssons fyraårige son dog i kopporna i juli. Mats Larsson vigdes med Karin Israelsdotter från Grisnäs 10 oktober.
 • 1666 -- Lars m hu, son o sonhustru, Olof m hu o son, Erik m hu o dräng[57]
  Anders Erikssons dotter Anna Andersdotter född i Sillbo i oktober. Erik Larssons son Olof Eriksson född i december.
 • 1667-- Lars Olofssons hustru (Anna Olofsdotter) 57 år gammal, begrovs 18 januari. Anders Erikssons dotter Anna dog i maj. Mats Larssons Anna föddes i augusti.
 • 1668 -- Anna Mårtensdotter i Sillbo vigdes med Olof Olofsson i Darsbo 13 september
 • 1669 -- Mats Larssons Daniel föddes i januari. Han dog i september. Sven, Erik Larssons son i Sillebo döptes 14 april med Mårten Masmästare, morbrodern Jon Svensson, hustru Margreta i Turinge, och hustru Anna, Olof Olofssons hustru i Darsbo som dopvittnen. Olof Hanssons hustru i Sillebo (Kerstin Jonsdotter) begrovs 15 augusti.
 • 1670 -- Lars Olofsson m dotter o dräng, Mats Larsson m hu, Olof m son, dräng o inhysing, Erik m hu, dotter o dräng[58]
  Kerstin Eriksdotter i Sillbo gifte sig med Mats Eriksson från Västanfors 18 september. Mats Larssons Karin föddes i september.
 • 1671 -- Lars Olofsson (ej beskattad) med son och piga, Mats Larsson m hu, Olof m son, sonhustru och dräng, Erik m hu o pi[59]
 • 1672 -- Mats Larsson m hu, dräng o piga, Olof m son, sonhustru o dräng, Erik m hu o dräng.[60]
  Mats Larssons son Lars föddes i juni och dog i november. Erik Eriksson i Sillbo och Anna Matsdotter vigdes 20 p Trin.[61] Olof Olssons dotter Kerstin föddes i december.
 • 1673 -- Gruv-Olof i Sillebo begrovs 28 mars 1673 (vem var han?) Mats Larssons Margreta föddes i december.
 • 1674 -- Lars Olofsson begrovs 24 februari. Ett barn till Olof Olofsson, troligen Olof ,född i april. S(alig?) Erik Nilssons dotter Karin i Sillbo döptes 13 september.[62]
 • 1682 -- Olof Hansson i Sillebo begrovs 26 mars.
 • 1687 -- Erik Larsson i Sillbo begrovs 6 juli
 • 1690 -- Mats Larsson m hu, 2 döttrar o piga. Hustru Anna Ersdotter inhyses. Olof Olsson m hu o son, Erik Lars' änka (Anna Svensdotter) har intet bruk, Olof Ersson m hu o dräng, Olof Månssons hustru (Karin Olofsdotter) m dotter.[63]
 • 1695 -- Mats Larsson m hu, son, dotter o måg, dräng - systern Marit ofärdig och tigger. Olof Olsson m hu, son o dotter, Olof Ersson m hu o dräng, Olof Månsson m hu tigger.[64]
 • 1700 -- Matts Andersson skrives på Åmundsbo. Johan Jöransson m hu o dräng. Lars Engelbrektsson m hu o son. Erik Mattsson skriven på Harpebyn. Olof Olsson m hu, son o 2 döttrar. Olof Ersson m hu o dräng.[65]

Källor

 1. Älvsborgs lösen 1571, Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/19, bildid: B0001018_00109 Riksarkivet SVAR
 2. Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1597: 3 (1597), bildid: A0050792_00185 Riksarkivet SVAR
 3. Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 (1613-1617), bildid: A0066044_00073 Riksarkivet SVAR
 4. Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 (1613-1617), bildid: A0066044_00302 Riksarkivet SVAR
 5. Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/41 (1618-1619), bildid: A0066045_00296 Riksarkivet SVAR
 6. Boskaps- m fl längder, Västmanland, SE/RA/5119/7/3 (1623), bildid: A0052685_00217 Riksarkivet SVAR
 7. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 7 / Sida 3
  Arkiv Digital page info v74049.b7.s3 | To page (paywall) | Riksarkivet
 8. Boskaps- m fl längder, Västmanland, SE/RA/5119/7/5 (1626-1630), bildid: A0052687_00087 Riksarkivet SVAR
 9. Boskaps- m fl längder, Västmanland, SE/RA/5119/7/8 (1633), bildid: A0021548_00060 Riksarkivet SVAR
 10. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 12 / Sida 8
  Arkiv Digital page info v74049.b12.s8 | To page (paywall) | Riksarkivet
 11. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:1 (1622-1636) Bild 4040 / Sida 23
  Arkiv Digital page info v402632.b4040.s23 | To page (paywall) | Riksarkivet
 12. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 13 / Sida 9
  Arkiv Digital page info v74049.b13.s9 | To page (paywall) | Riksarkivet
 13. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 16 / Sida 12
  Arkiv Digital page info v74049.b16.s12 | To page (paywall) | Riksarkivet
 14. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 17 / Sida 13
  Arkiv Digital page info v74049.b17.s13 | To page (paywall) | Riksarkivet
 15. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:2 (1638-1644) Bild 1650
  Arkiv Digital page info v402633.b1650 | To page (paywall) | Riksarkivet
 16. Rullor 1620-1723, SE/KrA/0022/1638/7 (1638), bildid: A0053345_00066 Riksarkivet SVAR
 17. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 18 / Sida 14
  Arkiv Digital page info v74049.b18.s14 | To page (paywall) | Riksarkivet
 18. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:2 (1638-1644) Bild 2780
  Arkiv Digital page info v402633.b2780 | To page (paywall) | Riksarkivet
 19. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 22 / Sida 18
  Arkiv Digital page info v74049.b22.s18 | To page (paywall) | Riksarkivet
 20. Mantalslängder 1642-1820 Nora eller Järla län 1642-1647 (S, T) 1 (1642) Bild 560 / Sida 198
  Arkiv Digital page info v840989a.b560.s198 | To page (paywall) | Riksarkivet
 21. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 40 / Sida 36
  Arkiv Digital page info v74049.b40.s36 | To page (paywall) | Riksarkivet
 22. Mantalslängder 1642-1820 Nora eller Järla län 1642-1647 (S, T) 3 (1644) Bild 570 / Sida 223
  Arkiv Digital page info v840991a.b570.s223 | To page (paywall) | Riksarkivet
 23. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 47 / Sida 43
  Arkiv Digital page info v74049.b47.s43 | To page (paywall) | Riksarkivet
 24. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:3 (1645-1660) Bild 430
  Arkiv Digital page info v402634a.b430 | To page (paywall) | Riksarkivet
 25. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 49 / Sida 45
  Arkiv Digital page info v74049.b49.s45 | To page (paywall) | Riksarkivet
 26. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 56 / Sida 52
  Arkiv Digital page info v74049.b56.s52 | To page (paywall) | Riksarkivet
 27. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:3 (1645-1660) Bild 1150
  Arkiv Digital page info v402634a.b1150 | To page (paywall) | Riksarkivet
 28. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:3 (1645-1660) Bild 2030
  Arkiv Digital page info v402634a.b2030 | To page (paywall) | Riksarkivet
 29. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 59 / Sida 55
  Arkiv Digital page info v74049.b59.s55 | To page (paywall) | Riksarkivet
 30. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 62 / Sida 58
  Arkiv Digital page info v74049.b62.s58 | To page (paywall) | Riksarkivet
 31. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:3 (1645-1660) Bild 2430
  Arkiv Digital page info v402634a.b2430 | To page (paywall) | Riksarkivet
 32. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 63 / Sida 59
  Arkiv Digital page info v74049.b63.s59 | To page (paywall) | Riksarkivet
 33. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 64 / Sida 60
  Arkiv Digital page info v74049.b64.s60 | To page (paywall) | Riksarkivet
 34. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 8 (1649) Bild 690 / Sida 384
  Arkiv Digital page info v900073a.b690.s384 | To page (paywall) | Riksarkivet
 35. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 73 / Sida 69
  Arkiv Digital page info v74049.b73.s69 | To page (paywall) | Riksarkivet
 36. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 76 / Sida 72
  Arkiv Digital page info v74049.b76.s72 | To page (paywall) | Riksarkivet
 37. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/10 (1651), bildid: A0006386_00047, sida 343 Riksarkivet SVAR
 38. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 11 (1652) Bild 660 / Sida 429
  Arkiv Digital page info v900075a.b660.s429 | To page (paywall) | Riksarkivet
 39. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 12 (1653) Bild 1390 / Sida 593
  Arkiv Digital page info v900076.b1390.s593 | To page (paywall) | Riksarkivet
 40. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 13 (1654) Bild 770 / Sida 483
  Arkiv Digital page info v900077.b770.s483 | To page (paywall) | Riksarkivet
 41. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 14 (1655) Bild 1210 / Sida 560
  Arkiv Digital page info v900078.b1210.s560 | To page (paywall) | Riksarkivet
 42. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 95 / Sida 91
  Arkiv Digital page info v74049.b95.s91 | To page (paywall) | Riksarkivet
 43. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 15 (1656) Bild 1020 / Sida 537
  Arkiv Digital page info v900079.b1020.s537 | To page (paywall) | Riksarkivet
 44. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 16 (1657) Bild 760 / Sida 298
  Arkiv Digital page info v900080.b760.s298 | To page (paywall) | Riksarkivet
 45. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 101 / Sida 97
  Arkiv Digital page info v74049.b101.s97 | To page (paywall) | Riksarkivet
 46. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:3 (1645-1660) Bild 4600
  Arkiv Digital page info v402634a.b4600 | To page (paywall) | Riksarkivet
 47. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:3 (1645-1660) Bild 5300
  Arkiv Digital page info v402634a.b5300 | To page (paywall) | Riksarkivet
 48. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:4 (1661-1669) Bild 430
  Arkiv Digital page info v402635.b430 | To page (paywall) | Riksarkivet
 49. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 108 / Sida 104
  Arkiv Digital page info v74049.b108.s104 | To page (paywall) | Riksarkivet
 50. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:4 (1661-1669) Bild 1800
  Arkiv Digital page info v402635.b1800 | To page (paywall) | Riksarkivet
 51. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 114 / Sida 110
  Arkiv Digital page info v74049.b114.s110 | To page (paywall) | Riksarkivet
 52. Skinnskatteberg (U) AI:1 (1663) Bild 18 / Sida 14
  Arkiv Digital page info v73999.b18.s14 | To page (paywall) | Riksarkivet
 53. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:4 (1661-1669) Bild 2530
  Arkiv Digital page info v402635.b2530 | To page (paywall) | Riksarkivet
 54. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:4 (1661-1669) Bild 3420
  Arkiv Digital page info v402635.b3420 | To page (paywall) | Riksarkivet
 55. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 125 / Sida 121
  Arkiv Digital page info v74049.b125.s121 | To page (paywall) | Riksarkivet
 56. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 24 (1665) Bild 870 / Sida 295
  Arkiv Digital page info v900081.b870.s295 | To page (paywall) | Riksarkivet
 57. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 25 (1666) Bild 810 / Sida 278
  Arkiv Digital page info v900082.b810.s278 | To page (paywall) | Riksarkivet
 58. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:5 (1670-1672) Bild 910
  Arkiv Digital page info v402636.b910 | To page (paywall) | Riksarkivet
 59. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:5 (1670-1672) Bild 1350
  Arkiv Digital page info v402636.b1350 | To page (paywall) | Riksarkivet
 60. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:5 (1670-1672) Bild 3310
  Arkiv Digital page info v402636.b3310 | To page (paywall) | Riksarkivet
 61. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 212 / Sida 208
  Arkiv Digital page info v74049.b212.s208 | To page (paywall) | Riksarkivet
 62. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 232 / Sida 228
  Arkiv Digital page info v74049.b232.s228 | To page (paywall) | Riksarkivet
 63. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:10 (1687-1690) Bild 3560
  Arkiv Digital page info v402641.b3560 | To page (paywall) | Riksarkivet
 64. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:12 (1694-1695) Bild 2940
  Arkiv Digital page info v402643.b2940 | To page (paywall) | Riksarkivet
 65. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:14 (1698-1700) Bild 3770
  Arkiv Digital page info v402645a.b3770 | To page (paywall) | Riksarkivet
Images: 1
A knotted tree
A knotted tree

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.