Skinnskatteberg_i_Alvsborgs_Losen_1613_-_1617.jpg

Älvsborgs lösen 1616 och 1618

Privacy Level: Public (Green)
Profile manager: Eva Ekeblad private message [send private message]
This page has been accessed 247 times.

Älvsborgs lösen i Wikipedia Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 (1613-1617), bildid: A0066044_00302 hos Riksarkivet SVAR

Compare Skinnskatteberg 1636

Skinnskatteberg 1616: Älvsborgs lösen

Mantalet uthi Skinnskatte berghs sockn och skogsfjerdingen uthi Odenswij sockn, som utläggit penningarne till Elfsborgs lösn pro anno 1616.

Sedan kommer Odensvi övre skogsfjärding (=Gunnilbo)

Skinnskatteberg 1618: Älvsborgs lösen

Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/41 (1618-1619), bildid: A0066045_00296 Riksarkivet SVAR (Doing this in a spreadsheet would make continuity or change much clearer)

Sedan Östanskogen (Gunnilbo)

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Skinnskatteberg (U)