Skinnskatteberg_omkring_1700.png

Skinnskatteberg omkring 1700

Privacy Level: Public (Green)
Profile manager: Eva Ekeblad private message [send private message]
This page has been accessed 208 times.

Åren kring 1700 är det stora luckor i vigselbok och dödbok för Skinnskatteberg. Inga vigslar alls noterade 1699-1701 och ungefär hälften av det förväntade antalet 1698 och 1702. Inga dödsfall noterade 1700-1701 och troligen en viss underrapportering de omgivande åren.

  • Google kalkylblad - genomgång av antal födda, vigda, och döda fram till 1722 (med hjälp av AD's index; några få år kan dop ha registrerats dubbelt)

Däremot verkar födelseboken för år 1700 vara fullständig. Det finns dessutom noteringar för många (men troligen inte alla) barn som dog de första åren av sitt liv. Åren 1695 till 1704 föddes i genomsnitt 70 barn per år i Skinnskatteberg, men antalet varierar kraftigt: 1698 noteras bara 45 barn, året därpå 55 barn. År 1700 noteras 82 barn. Om man tänker på att år 1698 var ett allvarligt ofärdsår i Sverige, så lär detta avspegla en verklig fluktuation i antalet födslar. Kalkylbladet innehåller även ark med genomgångar av de födda 1699 och 1700. Ingen dubbelregistrering de åren.

Eftersom de fyra längderna i de första två husförhörsböckerna, AI:1 och AI:2 är mycket vagt daterade - och till ganska liten del innehåller datum-uppgifter för personerna, är detta en tidpunkt där det kan vara värt att istället göra en genomgång av mantalslängden. Mantalslängden för Skinnskatteberg år 1700 är läslig och innehåller en hel del uppgifter om vem som har flyttat eller dött.[1][2] Det verkar inte vara någon större skillnad mellan det exemplar som finns hos Riksarkivet och hos ArkivDigital - utom att ADs ex inte är fuktskadat.

Den första genomgången av mantalslängden 1700 fokuserade husbönderna och de skattskyldiga medlemmarna av deras familjer - pigor och drängar noterades inte. Ett stort antal familjer var redan profilerade i WikiTree (en anledning till att välja Skinnsberg för denna övning). Med hjälp av mantalslängderna för år 1700 och omgivande år har det varit möjligt att fylla i en hel del luckor.

De familjer som har förblivit utan profiler tills nu är ofta sådana som förekommer i husförhörslängder och mantalslängder, har barn födda i Skinnskatteberg, men saknas i ministeralböckerna för egen räkning på en eller annan punkt. De har nu fått profiler om det alls varit möjligt att uppskatta ett födelseår.

  • Google kalkylblad - genomgång av MTL 1700, utvidgad med barn under 16 år och överåriga som fortfarande var vid liv år 1700 - allt som allt drygt 1500 personer.

År 1700 var antalet skattskyldiga i Skinnskattebergs socken 1067 personer. 95 av dem var pigor, 117 drängar och 12 inhyses. Ett antal fattighjon som inte betalar skatt nämns också. I princip var man skattskyldig från 15-16 års ålder till cirka 60 års ålder. Det verkar finnas en viss variation. Ett ganska stort antal personer över 60 är upptagna som hushållsöverhuvuden. MTL 1700 inkluderar byarna Glifsån och Allmänningbo som räknas till Ramsberg socken i kyrkböckerna. Hushållen i dessa två byar har inte följts upp. 8 personer i Glifsån och 30 i Allmänningbo, bortsett från pigor och drängar. Ungefär 90% av hushållsöverhuvudena har identifierats och profilerats. Ett litet antal personer tillbringade för kort tid i Skinnskatteberg för att ha tillräckligt med data för att skapa en profil. Ett litet antal ensamstående kvinnor är svåra att hitta i kyrkböckerna.

Den totala befolkningen i Skinnskatteberg år 1700 var drygt 1500 personer. Därav var drygt 800 personer skattskyldiga familjemedlemmar, knappt 600 var barn upp till 15 år och ett drygt hundratal överåriga och skattebefriade. Drygt 80% av totalbefolkningen var infödd i Skinnskatteberg.

Antalet barn (eller hushåll) som lämnade Skinnskatteberg och är svåra eller omöjliga att följa verkar vara stort. En del av de äldre barn som finns profiler för, men varken ingår i föräldrarnas hushåll eller har eget hushåll lär ha varit pigor eller drängar. Om de sedan bodde i Skinnskatteberg till livets slut kan det vara rimligt att räkna in dem i befolkningen 1700, även om de råkar ha tjänat i Hed eller Gunnilbo etc. några år. Det lär jämna ut sig.

Källor

  1. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:14 (1698-1700) Bild 3760
    Arkiv Digital page info v402645a.b3760 | To page (paywall) | Riksarkivet
  2. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/57 (1700), bildid: A0006433_00135, sida 658 Riksarkivet SVAR
Images: 1
Mantalslängd 1700
Mantalslängd 1700

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Skinnskatteberg (U)