upload image

Soldater i Erska socken

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Erska, Älvsborg, Sverigemap
This page has been accessed 604 times.

Soldater i Erska socken enligt Centrala Soldatregistret (går att söka online via Linköpings Universitet). Vissa personer verkar ha flera poster registerade och ibland har det förmodligen skett något misstag i registreringen då flera personer överlappar samma period på samma plats.

Västgöta Dals regemente, Väne kompani, Torps Rote Soldater (i antagningsordning) vid torpnummer VD-00-0326 som borde vara Frälsegården soldatstom.

 • Jon Jonsson Mörk, inga övriga uppgifter.
 • Bryngel Gunnarsson, antagen 1670, avsked 1691.
 • Olof Nilsson, antagen 1679, avsked 1691.
 • Lars Eriksson Svan, antagen 1691, avsked 1694.
 • Måns Persson, antagen 1693.
 • Jakob Apelman, antagen 1694, avsked 1703.
 • Erik Carlsson, antagen 1695, avsked 1710.
 • Erik Carlsson, antagen 1703.
 • Måns Persson, antagen 1710.
 • Jonas Andersson, antagen 1714, avsked 1714.
 • Nils Svensson Möller, född 1688, antagen 1714, avsked 1736.
 • Gustav Adolf Brummer, född 1718, antagen 1736, avsked 1742.
 • Johan Johnsson Mörk, född 1693, antagen 1742, avsked 1757.
 • Sven Hansson Mörk, antagen 1758, avsked 1759.
 • Per Larsson Mörk, antagen 1760, avsked 1762.
 • Sven Johnsson Dahlmark, antagen 1762, avsked 1763, död 1770-05-17.
 • Olof Bengtsson Torpengren, född 1740, antagen 1768, avsked 1789.
 • Bengt Olofsson Torpengren, född 1766, antagen 1790, avsked 1813, död 1838.
 • Andreas Jeansson Pil, född 1791, antagen 1815, avsked 1841, död 1861-05-10.
 • Carl Anders Dahlqvist Pihl, född 1819-12-20, antagen 1842, avsked 1845.
 • Bryngel Olofsson Stål, född 1823-11-23, antagen 1846, avsked 1872, död 1873-10-17.
 • August Svensson Stål, född 1854-04-07, antagen 1873, avsked 1883.
 • Johannes Carlsson Molander, född 1861-07-04, antagen 1883, avsked 1910.


Soldater (i antagningsordning) vid torpnummer VD-00-0327 som borde vara Mjölsered Skattegård stomme, även kallad Krokaberga.

 • Ambjörn Assarsson, antagen 1682, avsked 1691.
 • Anders Andersson, antagen 1682, avsked 1708.
 • Anders Svensson, antagen 1709.
 • Gunnar Andersson Myrman, antagen 1714, avsked 1726.
 • Gunnar Andersson Myrman, född 1686, antagen 1714, avsked 1726.
 • Lars Larsson Myrman, antagen 1726, avsked 1744.
 • Lars Larsson Myrman, född 1707, antagen 1726, avsked 1758.
 • Per Myrman, antagen 1749, avsked 1758.
 • Lars Larsson Myrman, antagen 1758, avsked 1760, död 1760-06-18. Samma som nedan?
 • Lars Larsson Myrman, antagen 1758, avsked 1760, död 1760-06-13.
 • Anders Gudmundsson Rudqvist, född 1741, antagen 1763, avsked 1788, död 1788-09-06. (Samma som nedan fast med annat födelseår.)
 • Per Myrman, avsked 1758.
 • Anders Gudmundsson Rudqvist, född 1734. antagen 1763, avsked 1788, död 1788-09-06.
 • Olof Johansson Marsch, född 1767, antagen 1789, avsked 1790, död 1790-08-04.
 • Olof Johansson Mars, född 1768, antagen 1789, avsked 1790, död 1790-08-04.
 • Jonas Uggla, antagen 1791, avsked 1793. (Samma info på 2 poster.)
 • Anders Andersson Mars, född 1782, antagen 1801, avsked 1809, död 1809-04-08.
 • Anders Andersson Mars, född 1781, antagen 1801, avsked 1809, död 1809-04-08.
 • Jan Olofsson Strid, född 1789, antagen 1809, avsked 1838, död 1859-01-01. Förmodligen samma som nedan. Det finns ytterligare en post med exakt samma uppgifter som denna.)
 • Jean Olofsson Strid, avsked 1838. Samma som nedan?
 • Jean Strid, avsked 1838.
 • Johan Johansson Strid, född 1814-11-10, antagen 1839, avsked 1849. (Förmodligen samma som nedan.)
 • Johannes Jansson Strid, född 1814-11-10, antagen 1839, avsked 1849.
 • Lars Strid, född 1829-08-11, antagen 1849.
 • Alexander Jonasson Strid, född 1831-07-07, antagen 1851, avsked 1882.
 • Johan Johansson Stridsberg, född 1861-12-22, antagen 1883, avsked 1908, död 1925-02-04.

Soldater (i antagningsordning) vid torpnummer VD-00-0328 som borde vara soldatstom till Mjölsered Landbogård.

 • Nils Larsson, inga övriga uppgifter noterade.
 • Esbjörn Eriksson, antagen 1681, avsked 1691.
 • Anders Bengtsson, antagen 1685.
 • Lars Svensson, antagen 1689, avsked 1713.
 • Lars Ambjörnsson, antagen 1714, avsked 1716, död 1716-08-04.
 • Jon Ambjörnsson, antagen 1716, avsked 1718, död 1718-03-13.
 • Joen Ambjörnsson, antagen 1716, avsked 1718, död 1718-03-13.
 • Per Larsson Bjure, antagen 1718, avsked 1720.
 • Jakob Hansson Bjure, född 1670, antagen 1720, avsked 1729.
 • Jakob Hansson Bjure, antagen 1720, avsked 1736.
 • Anders Halvarsson Bure, inga övriga uppgifter. Förmodligen samma som nedan.
 • Anders Halvarsson Bjure, född 1716, antagen 1736, avsked 1760.
 • Torsten Andersson Ekerot, född 1737, antagen 1766, avsked 1785, död 1789.
 • Olof Andersson Durabel, född 1763, antagen1786, avsked 1790, död 1790-07-30.
 • Olof Andersson Durabel, född 1764, antagen 1786, avsked 1790, död 1790-07-30.
 • Johan Larsson Glader, född 1766, antagen 1791, avsked 1799.
 • Johannes Glader, född 1766, antagen 1791, avsked 1799.
 • Andreas Svensson Svensk, född 1778, antagen 1799, avsked 1805.
 • Andreas Svensson Svensk, född 1779, antagen 1799, avsked 1805.
 • Olof Olofsson Svensk, född 1782, antagen 1805, avsked 1829, död 1848-01-14.
 • Sven Svensson Möller, född 1808-10-30, antagen 1830, avsked 1859, död 1866-02-22.
 • Sven Persson Möller, född 1835-09-07, antagen 1860, avsked 1880.
 • Johan Svensson Möller, född 1867-01-06, antagen 1891.
 • August Johansson Hultén, född 1870-01-06, antagen 1892, avsked 1903.

Västgöta Dals regemente, Väne kompani, Erska Rote Soldater (i antagningsordning) vid torpnummer VD-00-0329 som borde vara xxx.

 • Sven Ekman, inga övriga uppgifter.
 • Olof Larsson, antagen 1676, avsked 1694, död 1694-05-16.
 • Ambjörn Assarsson, antagen 1682.
 • Per Bengtsson, antagen 1682, avsked 1689.
 • Carl Göransson, antagen 1694.
 • Arvid (Arved) Ambjörnsson Krok, född 1688, antagen 1714, avsked 1736.
 • Sven Andersson Solfberg, antagen 1739, avsked 1740, död 1740-10-20. Samma som nedan.
 • Sven Andersson Sölvberg, antagen 1739, avsked 1740, död 1740-10-20.
 • Johan Olofsson Öman, född 1715, antagen 1741, avsked 1745, död 1758-06-03. Samma som nedan?
 • Johan Olofsson Edman, antagen 1741, avsked 1758, död 1758-06-03.
 • Sven Andersson Edman, född 1723, antagen 1747, avsked 1758, död 1758-06-03.
 • Sven Edman, avsked 1758, död 1758-06-03.
 • Johan Larsson Edman, född 1739, antagen 1758, avsked 1789.
 • Carl Bengtsson Edman, född 1758, antagen 1789, avsked 1790, död 1790-04-05.
 • Nils Eriksson Blom, född 1783, antagen 1805, avsked 1821. Förmodligen samma som nedan.
 • Hans Olofsson Blom, född 1766, antagen 1790, avsked 1805.
 • Hans Olofsson Blom, född 1766, antagen 1790, avsked 1806.
 • Nils Eriksson Blom, antagen 1806, avsked 1821.
 • Anders Andersson Blom, född 1799-08-08, antagen 1821, avsked 1852, död 1878-03-25.
 • Anders Svensson Blom, född 1831-05-10, antagen 1852, avsked 1867, död 1867-01-09.
 • Andreas Andersson Lustig Blom, född 1841-07-04, antagen 1867, avsked 1885.
 • August Johansson Berglund, född 1867-03-02, antagen 1885, avsked 1934, död 1950-08-07.

Västgöta Dals regemente, Väne kompani, Erska Rote Soldater (i antagningsordning) vid torpnummer VD-00-0330 som borde vara xxx.

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.