upload image

Soldattorp nr 128, Algutseryd, Bankeryd, Jönköpings län

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Algutseryd, Bankeryd, Jönköpings län, Sverigmap
This page has been accessed 77 times.

Category: Soldattorp nr 128, Algutseryd, Bankeryd (F)

Soldattorpet tillhörde Livkompaniet, Jönköpings regemente och Algutseryds rote med strörotarna Tranebo i Järstorp socken och Gigeryd i Habo socken, kallades för Svartrödjorna. Lämningar finns efter stugan, lingrop, jordkällare och brunn.


Contents

1693-1694

Soldat, Joen Bengtsson

1696-

Soldat, Jöns Larsson

1705-

Soldat, Björn Persson

-1710

Soldat, Sven Joensson

1710-

Soldat, Bengt Eriksson

1716-1718

Soldat, Abraham Jöransson

1740-

Soldat, Per Nilsson

1719-1725

Soldat, Anders Johansson

1726-

Soldat, Lars Svensson

about 1730

Soldat, Peter Pik

1742-1743

Soldat, Lars Tenggren

1743-1746

Soldat, Sven Tenggren

1747-1785

Soldat, Abraham Tenggren

1785-1803

Soldat, Anders Tenggren

1804-1813

Soldat, Johannes Alm

1813-1816

Soldat, Sven Alm

1819-1828

Soldat, Isak Månsson

1828-1831

Torpare, Anders Erlandsson

1831-1842

Torpare, Lars Kristoffersson

1842-1869

Soldat, Peter Mast

1869-1881

Soldat, Johan Valfrid Wall

1870-1885

Soldat, Anders Svensson

1885-1891

1888-1892

Soldat, Gustav Wall

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.