no image

Suomi

Privacy Level: Public (Green)

Surname/tag: Suomi
This page has been accessed 206 times.
Page maintained by
the Finland Project
Tällä sivulla on tarkoitus esittää yleistietoa Suomesta.
Siirry Suomi-projektin suomenkieliselle pääsivulle

Contents

Suomi

Flag of Finland

Google kartta

Wikipediasta: Suomen tasavalta; Ruotsiksi: Finland, Republiken Finland; Englanniksi: Finland, Republic of Finland, on pohjois-eurooppalainen tasavalta. Suomella on maarajat Ruosin, Norjan ja Venäjän kanssa, sekä etelässä meriraja Viron kanssa. Suomen ja Viron välissä sijaitsee Suomenlahti. Suomessa oli noin 5,5 miljonaa asukasta vuoden 2014 lopussa. Valtaosa heistä asui maan eteläisessä osassa.

Finland är till ytan det åttonde största landet i Europa men har den lägsta befolkningstätheten i Europeiska unionen. Finland är en parlamentarisk repblik som styrs från huvudstaden Helsingfors med hjälp av sex regionförvaltningsverk vilka 2010 ersatte de tidigare länen. Lokalförvaltningen handhas av 311 kommuner. Åland är ett självstyrande landskap, vilket gör Finland till en federation. Omkring en million människor bor i huvudstadsområdet (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda) och omkring en tredjedel av BNP:n produceras där. Andra stora städer är Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Lahtis och Kuopio.

Finland var en del an Sverige från 1100-talet till 1809, då landet blev ett självstyrande storfurstendöme under Ryssland tills den Ryska revolutionen 1917. Händelserna där ledde till den Finska självständighetsdeklarationen 6 Dec 1917, vilket i sin tur ledde till inbördeskrig mellan de röda som hade stöd av Bolsjevikerna och de vita som stöddes av det Tyska Riket. Efter ett kort försök att establisera en monarki i landet blev Finland en republik 17 Jul 1919.

Vad som behöver iakttagas i genealogin
Även om bönder och vanligt folk hade Finska som sitt modersmål, var Svenska det språk som tjänstemän och präster använde, även under den Ryska tiden. Finska namn översattes till Svenska, inte alltid på samma sätt av olika präster. Namn som Juha, Juho och Johannes kunde alla skrivas in som Johan medan namn som Johanna och Hanna samt Per och Pehr var olika stavningar av samma namn, såväl som bokstaven h lagt till slutet av namn som Susanna och Susannah.
Finland lämnade också över stora områden till Ryssland efter andra världskriget och städer som länshuvudstaden Viipuri (Viborg) blir på kartan en liten by i södra Finland när man söker "Viipuri Finland" i moderna kartor.

Språk

Kommuner i Finland 2016 uppdelat på språk:

Beige: enspråkigt finska
Mörkblå: enspråkigt svenska
Turkos: tvåspråkigt, majoritetsspråk finska, minoritetsspråk svenska
Ljusblå: tvåsråkigt, majoritetsspråk svenska, minoritetsspråk finska
Vinröd: majoritetsspråk finska och samiska som minoritetsspråk
LANGUAGES IN FINLAND

Större bild

Geografi

Län

Mellan 1634 och 2009, var Finland administration uppdelad i län.

Lääni 1775–1812 1812–1831 1831–1918 1918–1938 1938–1945 1945–1960 1960–1997
Ahvenanmaa
Häme
Keski-Suomi
Kuopio
Kymenkartano
Kymi
Lappi
Mikkeli
Oulu
Petsamo (1920–)
Pohjois-Karjala
Savo ja Karjala
Turku ja Pori
Uusimaa
Uusimaa ja Häme
Vaasa
Viipuri


Historiska landskap

Finlands historiska landskap är ett arv efter landets gemensamma historia med Sverige. De var administrativa enheter till 1634.


Engelska (Finska, Svenska)

Finland Proper (Varsinais-Suomi, Egentliga Finland)
Karelia (Karjala, Karelen)
Laponia (Lappi, Lappland)
Ostrobothnia (Pohjanmaa, Österbotten)
Satakunta (Satakunta, Satakunda)
Savonia (Savo, Savolax)
Tavastia (Häme, Tavastland)
Uusimaa (Uusimaa, Nyland)
Åland (Ahvenanmaa, Åland)

Det moderna Finland består av 19 landskapsförbund

FINSKA -- ENGELSKA -- SVENSKA
Ahvenanmaa -- Åland Islands -- Åland
Etelä-Karjala -- South Karelia -- Södra Karelen
Etelä-Pohjanmaa -- Southern Ostrobothnia -- Södra Österbotten
Etelä-Savo -- Southern Savonia -- Södra Savolax
Kainuu -- Kainuu -- Kajanaland
Kanta-Häme -- Tavastia Proper -- Egentliga Tavastland
Keski-Pohjanmaa -- Central Ostrobothnia -- Mellersta Österbotten
Keski-Suomi -- Central Finland -- Mellersta Finland
Kymenlaakso -- Kymenlaakso -- Kymmenedalen
Lappi -- Lapland -- Lappland
Päijät-Häme -- Päijänne Tavastia -- Päijänne-Tavastland
Pirkanmaa -- Pirkanmaa -- Birkaland
Pohjanmaa -- Ostrobothnia -- Österbotten
Pohjois-Karjala -- North Karelia -- Norra Karelen
Pohjois-Pohjanmaa -- Northern Ostrobothnia -- Norra Österbotten
Pohjois-Savo -- Northern Savonia -- Norra Savolax
Satakunta -- Satakunta -- Satakunta
Uusimaa -- Uusimaa -- Nyland
Varsinais-Suomi -- Finland Proper -- Egentliga Finland

ENGELSKA -- FINSKA
Åland Islands -- Ahvenanmaa
Central Finland -- Keski-Suomi
Central Ostrobothnia -- Keski-Pohjanmaa
Finland Proper -- Varsinais-Suomi
Kainuu -- Kainuu
Kymenlaakso -- Kymenlaakso
Lapland -- Lappi
Northern Ostrobothnia -- Pohjois-Pohjanmaa
North Karelia -- Pohjois-Karjala
Northern Savonia -- Pohjois-Savo
Ostrobothnia -- Pohjanmaa
Päijänne Tavastia -- Päijät-Häme
South Karelia -- Etelä-Karjala
Southern Savonia -- Etelä-Savo
Southern Ostrobothnia -- Etelä-Pohjanmaa
Pirkanmaa -- Pirkanmaa
Satakunta -- Satakunta
Tavastia Proper -- Kanta-Häme
Uusimaa -- Uusimaa

Regioner

2010 skapades sex Regionförvaltningsverk genom sammanslagning av olika län. Se Wikipedia.

Collaboration
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.