Granny_s_pictures-222.jpg

Team Viegende Hollanders - Flying Dutchmen Scan-A-Thon

Privacy Level: Open (White)
Date: 11 Jan 2018 to 14 Jan 2018
Location: Nederlandmap
Surname/tag: dutch_roots nederland challenge
This page has been accessed 455 times.

Categories: Source-a-Thon | Dutch Roots Project | Dutch Roots Challenge.

Contents

Scan-a-Thon

Hi Vliegende Hollanders - Flying Dutchmen and welcome to the Team !

Volgend jaar houdt WikiTree de allereerste Scan-A-Thon waarin je foto's en documenten upload naar publieke of open (!) profielen (of free space pagina's) om het uiterlijk en de bronnen voor deze profielen te verbeteren. Er is een limiet van 10 uploads naar elk profiel.

Het feest begint vrijdagmiddag 11 januari om 14:00 uur en gaat door tot maandag 14 januari 14:00 uur. (Eastern Standard Time is GMT -5) Er zullen om de paar uur videochats zijn met updates over hoe het evenement gaat en prijstrekkingen. Winnaars kunnen kiezen tussen een Scan-a-Thon-t-shirt van een koffiemok.

HIER kun je je aanmelden voor het evenement (reageer door te klikken op ANSWER en niet met een comment of reply !). Je moet ook het team in je antwoord vermelden.

Tijdens de Scan-a-Thon hebben we natuurlijk ook onze Scan-a-Thon Chat
en vergeet niet de regels voor deelname te lezen.

This year WikiTree will hold its first ever Scan-A-Thon where you can upload photos and documents on public or open (!) profiles (or free space pages) to help increase the look and the sources for these profiles. There is a limit of 10 uploads to each profile.

The party starts Friday morning, January 11, at 8 AM (ET) and runs until Monday, January 14, at 8 AM (ET). (Eastern Eastern Standard Time is GMT -5.) There will be video chats every few hours with updates on how the event is going and prize drawings. Winners get to choose between a Scan-a-Thon t-shirt or coffee mug.

Go HERE and sign up for the event. You need to state the team you wish to be on in your ANSWER. Please don't make it a comment or reply

During the Scan-a-Thon of course we also have our Scan-a-Thon Chat
And don't forget to read the [
Rules of Participation.

How does it work explained in short- Hoe werkt het in het kort uitgelegd

It works like this, after uploading a photo or record, etc to a profile and saving, you now don't need to go to the tracker anymore, but you can just move on to the next, tracking now goes automatically !

Het werkt als volgt, na het uploaden van een foto hoef je dit nu niet meer toe te voegen aan de tracker na het saven, maar kun je meteen doorgaan met het uploaden van de volgende foto of akte etc. het bijhouden en tellen van de bijdragen gaat nu automatisch !

Of course we still will have a team progress tracker here it is:
Natuurlijk hebben we wel nog steeds een team voortgangs tracker, hier is ie:

[Scan-a-Thon Team Progress Tracker]

Regels-Rules

Als je geen dozen met niet-gescande foto's hebt liggen (zoals sommigen van ons!) Kun je nog steeds meedoen. Voorbeelden van andere items die kunnen worden gescand en geĆ¼pload: brieven, briefkaarten, Ephemera, begrafeniskaarten, primaire documenten.
Maar 10 images per profiel of free space pagina en de enige images die meetellen zijn die images die zijn geupload naar Publieke en Open profielen of Free space pages. Prive images tellen niet mee.

De uitdaging is beperkt tot originele afbeeldingen, dat wil zeggen afbeeldingen die je zelf hebt gescand, gefotografeerd of op een andere manier verkregen. Afbeeldingen gedownload van andere websites mogen niet worden geteld. (Dit natuurlijk vooral om problemen met copyright te voorkomen.) Zie ook onze: Photos FAQ

Dit betekent wel dat het moeilijker is om deel te nemen als je geen foto's en documenten hebt die gescand moeten worden. Je kunt overwegen om familieleden te vragen, contact op te nemen met een plaatselijke bibliotheek of een historische vereniging, of met je teamleden te coƶrdineren om andere bronnen te vinden.


Participation means uploading original images to WikiTree person profiles or free-space pages. If you don't have boxes of unscanned photos laying around (like some of us do!) you can still participate. Examples of other items that can be scanned and uploaded: Letters, Postcards, Ephemera, Funeral Cards, Primary Documents
Only 10 images per profile and the only images that will count are those uploaded to Public and Open profiles or Free space pages. Private images will not be counted.

The challenge is limited to original images, i.e. images that you have scanned, photographed or otherwise obtained yourself. Images downloaded from other websites should not be counted. (This mainly of course to prevent copyright problems.) See also our: Photos FAQ

This does mean that it will be harder to participate if you don't have photos and documents that need to be scanned. You might consider asking family members, contacting a local library or historical society, or coordinating with your team members to find other sources.

Team

Je aangemeld ? Je mag hier je naam toe voegen aan het team. Zie hier onder; achter de eerste lege # kun je je WikiTree ID en naam toevoegen
Signed up ? You can add your name to the team right here.
see below; after the next empty # you can add your WikiTree ID + name

 1. Bea Wijma Team Captain, Cheerleader :)
 2. Astrid Spaargaren
 3. Eef van Hout
 4. Herman Overmars
 5. Bertram Sluys
 6. Enoch Stuivenberg
 7. Tanya Lowry
 8. Joyce Lindemulder
 9. Minke Wagenaar
 10. Ted Vandevis
 11. Roelof Scholtens
 12. Elijah Buikema
 13. Sharon Jungers

Handige Links-Handy Links

Als je door alle foto's heen bent en je eigen (niet prive profielen !) familie/voorouders voorzien hebt van foto's en aktes...hier kun je eventueel ook nog genoeg profielen vinden die nog een geboorte/doopakte nodig hebben of andere aktes, dus alle (bronnen) en voor deze challenge natuurlijk vooral scans van aktes zijn heel welkom :)
If you ran out of photo's and have provided your own (not private ones !) relatives/family members/ ancestors with photo's or scans....here you can find lots of profiles that still need a Birth/Baptism Record or any other records, so all (sources) and for this challenge especially the scans of records are very welcome :)

 1. Dutch Roots Project Needs More Records
 2. Dutch Roots Project Needs Birth
 3. Unsourced Netherlands Profiles
  For profiles from all over the world you can just check the:
 4. Unsourced Profiles
 5. And in this G2G you can find some handy links for scanning documents and photo's with phones and tablets


Images: 1
Team Flying Dutchmen-Vliegende Hollanders
Team Flying Dutchmen-Vliegende Hollanders

Collaboration

On 14 Jan 2019 at 15:02 GMT Janet (Langridge) Wild wrote:

Congratulations to you all for a job well done an amazing number of uploads this weekend

Sandringham Strollers Team

On 14 Jan 2019 at 13:48 GMT Loretta (Leger) Corbin wrote:

The Southern Super Sweepers want to congratulate your team for a job well done!

On 11 Jan 2019 at 13:10 GMT Loretta (Leger) Corbin wrote:

Here's a Big ole Howdy Y'all, from the

Southern Super Sweepers! Good Luck!

On 11 Jan 2019 at 03:35 GMT Bea (Timmerman) Wijma wrote:

Hi Flying Dutchmen and women ! Hoi Vliegende Hollanders !

Almost time for the Scan-a-Thon and there are some changes.... we won't have to use the tracker like we were used to during previous Thons.. meaning... you now can just upload a photo /scan/record and just move on to the next, without adding what you did to the tracker, tracking the contributions now goes automatically !

Bijna tijd voor de Scan-aThon en er is iets gewijzigd..we hoeven geen tracker te gebruiken zoals we gewend waren tijdens eerdere Thons...betekent...je kunt een foto/scan/akte uploaden en gewoon doorgaan met de volgende, zonder eerst datgene wat je gedaan hebt te vermelden in de tracker, alle bijdragen worden nu automatisch bijgehouden !

Of course we still will have a team progress tracker here it is:

Natuurlijk hebben we wel nog steeds een team voortgangs tracker, hier is ie:

Scan-a-Thon Team Progress Tracker

Hope to see you all in a few hours ! Hoop jullie allemaal te zien over een paar uurtjes !

Bea :)

On 8 Jan 2019 at 23:13 GMT Bea (Timmerman) Wijma wrote:

Welkom or Welcome to the Flying Dutchmen - Vliegende Hollanders team everyone it's so great to see you all here !

This is our first Scan-a-Thon so it's all new and that's why for all questions you may have, you can go to the Scan-a-Thon questions G2G now, I already added a question for us about the public domain images and the primary record scans, but if you have other things you are wondering about just go ahead and ask. :)

and to get you all in the mood already of course here's our Vliegende Hollanders -Flying Dutchmen team song :D

On 7 Jan 2019 at 11:51 GMT Astrid (Schellenberger) Spaargaren wrote:

No worries Linda. I haven't been around for weeks.

Just happy you will lead Team Tennessee again!

Wishing you a wonderful and peaceful 2019!!

On 7 Jan 2019 at 02:52 GMT Linda Barnett wrote:

Astrid this you fellow Team Tennessee Volunteers captain Linda Barnett who has joined the Scan - A - Thon as the captain of Team Tennessee Volunteers. Later after the scan - a - thon I will fill you in about what started on Monday morning before the Source - A - Thon up till now and why you haven't heard from me on the WikiTree weekend chats since then. Real life real roar it ugly head for the Barnetts then and it has just started to settled down. I will also explain on the chat to everyone after the scan - a - thon also. I has a good ending so far.

On 7 Jan 2019 at 01:28 GMT Bea (Timmerman) Wijma wrote:

Awesome Astrid and you couldn't have chosen a better time...woohoo hope they'll send you loads of photo's or other stuff you can add :D

On 6 Jan 2019 at 01:13 GMT Astrid (Schellenberger) Spaargaren wrote:

Well after the Holidays it is time to clean up and find old docs and images that are not uploaded yet but sooo worth to be added at Wikitree!!! :D

I just got in contact with the family of my father's mother (my grandmother and grandfather died during WWII) during the Holidays! People I never had contact with but they are so happy I contacted them, and me too I did after hesitating for years to do. Got great images send! Yes! Yes!! New material to upload!

Feeling a meeting coming in spring or so, hundreds of km's eastwards! (Rostock!) :D I found a Great-Aunt alive. Aged 85 so I have to hurry!

On 3 Jan 2019 at 01:49 GMT Bea (Timmerman) Wijma wrote:

Yes it sure is eeh, especially considering most of us probably were very busy celebrating Christmas and New years eve with our families, which might have been a great chance to collect or scan some photo's or other material for the Scan-a-Thon of course.

So welcome everyone and I wish you all a very Happy and Healthy 2019 !

more comments