upload image

Torham socken/parish, Blekinge

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 100 times.


Contents

Socknen

Torhamns socken i Blekinge ingick i Östra härad, ingår sedan 1974 i Karlskrona kommun och motsvarar från 2016 Torhamns distrikt. Socknens areal är 66,23 kvadratkilometer, varav land 66,2. År 2000 fanns här 1 613 invånare. Tätorten Torhamn med sockenkyrkan Torhamns kyrka ligger i socknen.

Historik

Socknen har medeltida anor med en kyrka från 1200-talet. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Torhamns församling och för de borgerliga frågorna till Torhamns landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Jämjö landskommun och uppgick 1974 i Karlskrona kommun.

1 januari 2016 inrättades distriktet Torhamn, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Östra härad. Socken indelades fram till 1901 i 50 båtsmanshåll, vars båtsmän tillhörde Blekinges 1:a (2:a före 1845) båtsmanskompani.

Geografiska platser

Torhamn gränsar till socknarna Jämjö, Kristianopel, Ramdala, Sturkö

Torhamns socken utgör den sydöstligaste delen av Blekinge. Området består av en flack välodlad kustslätt med skogsmarker på en halvö i öster samt en kal skärgård i söder, med öar som Utklippan och Utlängan.

Fornminnen

Ett tiotal boplatser från stenåldern från bland annat Attanäs, Björkenäs, Bredäng, Gisslevik, Sandhamn (den så kallade. Pysslingebacken), Torhamn. Hällristningar från bronsåldern finnas vid Möckleryd, Svanhalla och Bredäng, på första stället även skålgropar. Kummel finnas bland annat vid Torhamn (Uddarör). Gravfält av rösen, stensättningar och resta stenar finnas vid Brunåkramåla, Svanhalla (Flackelyckorna), Steneryd (resta stenar), Torhamn (bl. a. en skeppssättning samt rösen) På Tromtö finns en fornborg och i Hallarumsviken två vikingatida farledsspärrar. 4 guldarmringar från vikingatid har hittats på Ytterön. Vid Gisslevik en offerkälla (St. Måns källa).

Namnet

Namnet taget från kyrkbyn skrevs på 1400-talet Tor rom, Torrum, där förledet, torr, syftar på jordmånen, och efterledet, rum, röjning, gårdstomt.

Fram till 1898 kallades socknen också Torrems socken.

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Torhamn (K)