upload image

Vägledning för svenska anor och släktingar i WikiTree

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 101 times.

Ett försök att beskriva hur man bäst kan använda WikiTree för svenska anor och släktingar. Min ambition är att ge förslag på vilka val som bästa anpassar svenskt namnskick, svenska ortsangivelser och svenska källhänvisningar till WikiTree-profilernas format.

Det kommer att vara ett långsamt pågående projekt, och vad jag skriver står helt för mig själv, men eftersom jag tror att enhetlighet är en dygd, hoppas jag förstås på att också andra kan låta sig övertygas av mina argument för varför just dessa val är bra.

Projektet sjösattes den 4 mars 2021, och ännu finns inga förslag skrivna. Men de kommer!

Här är de områden som jag tänkt mig behöver behandlas:

Contents

Personnamn

a) Förnamn Hur hantera stavnings- och namnformsvarianter Normering? Hur välja First Name, och hur bör man notera andra varianter Gårdsnamn b) Patronymer Rekommendation för vilket/vilka fält man bör använda c) Soldatnamn d) Smednamn e) Latiniserade namn (präster och andra "lärda")

Ortnamn

Stavningsnormering Normerad struktur - som jag förstått det är WikiTree-regeln "boställe, socken, län, land". Län är då den som mest behöver en rekommendation; ska det stå Dalarna, Dalarnas län, Kopparberg, Kopparbergs län eller W? Det vore också bra att komma överens om att använda en modern länsindelning, men före hopslagningen till regioner.

Källor

För tryckta källior och databaser vore en rekommendation för vilken standard (Chicago, APA ...) man bör använda

WikiTrees regler

Det måste finnas ett LNAB! "Follow the sources" WikiTrees sök- och matchningsalgoritmer WikiTrees visningsalgoritmer (alltså att man ska använda fälten så att resultatet inte visualiseras på ett sätt som ser fel ut, även om valen är logiskt oantastliga)

Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.