upload image

Västergötlands landskap Västergötland Province

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
This page has been accessed 132 times.

På engelska Västergötland ProvinceNorthwest
Dalslands landskap
North
Värmlands landskap
Northeast
Närke landskap
North arrow
West
Kattegatt and Bohusläns landskap
West arrow Västergötlands landskap East arrow East
Vättern
South arrow
Southwest
Hallands landskap
South
Southeast
Smålands landskap

Från tidig medeltid (och kanske ännu tidigare) indelades landskapet i bon, härader och socknar. Det fanns åtta bygder som kallade "bon" och dessa bon verkar varit grupperade kring kungsgårdarna som tillhörde Uppsala öd. Indelningen i bon verkar inte förekomma i något annat sammanhang än i äldre västgötalagen, i den yngre västgötalagen nämner man istället de åtta kungsgårdarna.

Västergötlands bon var:

 • Vadsbo, uppkallat efter kungsgården Vad (Vaþ) i Vadsbo härad. I detta bo ingår endast Vadsbo härad.
 • Kynda bo (möjligen även kallat Økols bo], i så fall (se anmärkning nedan) efter kungsgården Ökull) i Lundby socken, Valle härad. Kinne härad utgjorde halva boet, Valle och Kåkinds härader den andra halvan.
 • Gudhems (Guðems) bo, efter kungsgården Gudhem i Gudhems härad. Gudhems och Frökinds härader utgjorde halva boet, Vilske, Ås och Mark den andra halvan.
 • Lung bo, efter kungsgården Lungh (nu Long) i Barne härad. Boet var indelat i tredingar: den första omfattade Als (Ale), Barne och Laske härader, den andra Gäsene, Veden och Bollebygd, den tredje Kulling, Askim, Sävedal, Vättle och Hising. Den sistnämnda tredingen kallades också ”utlanden”.
 • Asbo, efter kungsgården Asar (nu Åsa) i Jungs socken, Skånings härad. Omfattade Skånings härad som var halva boet och Åse, Viste, samt Nordals härad i Dalsland som utgjorde den andra halvan.
 • Hullsjö (Holæsio) bo, efter kungsgården Hullsjö i Gärdhems socken, Väne härad. Ale och Bjärke härader utgjorde ena halvan av boet, Flundre och Väne den andra.
 • Skalandæ bo, efter kungsgården Skalandðer (nu Skalunda) i Kållands härad. Boet omfattade förutom Kållands härad de dalsländska häraderna Sundal och Vedbo.
 • Vartofta (Vartoptæ) bo, uppkallat efter kungsgården Vartoptær (nu Vartofta) i Vartofta-Åsaka socken, Vartofta härad var halva boet, den andra halvan utgjordes av Redväg och Kind.

1200-talet innebar en ny indelning, bon ersattes med slottslän och fögderier.

Efter Engelbrektsupproret 1434 återstod Älvsborgs slottslän i väster, Axevalla län (till 1469) omkring Skara, Ekholms län (till slutet av 1400-talet) i nordväst, Läckö län i norr och Örestens län (till 1521) i söder/sydost.

Genom Gustav Vasas stadga från 9 april 1540 blev Västergötland ett ståthållaredöme, och blev därigenom återigen en enhet i militärt, administrativt, juridiskt och kyrkligt hänseende.

Före 1620 hörde landskapet i sin helhet i Skara stift. 1620 bildades Göteborgs stift och ett stort antal församlingar i västra och södra Västergötland överfördes dit.

Landskapet delades upp genom 1634 års regeringsform i två landshövdingedömen. De var Skaraborgs län och Älvsborgs län.


Län

De län som idag ingår i landskapet Västergötland är följande:

1998 slogs följande län samman för att bilda Västra Götalands län

Stift


Källor

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.