Van_der_Kooij_Family_Register.jpg

Familie-Register van Arie van der Kooij en Sara van Dorp

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: Netherlandsmap
Surnames/tags: van_der_Kooij Vanderkooy
Profile manager: E. Buikema private message [send private message]
This page has been accessed 402 times.

Contents

Familie-Register van Arie van der Kooij en Sara van Dorp

This book contains information about most of the descendants of Arij van der Kooij and Sara van Dorp up to the year 1978. The book also traces the history of the van der Kooij family back the late 1400s. The earliest mentioned individual is a man named Harmen.

Title

Title

Page 1

Page 1

Transcription

Voorgeslacht

Ongeveer 500 jaar historie van genoemd geslacht, ongegenomen door archivarissen uit:

1e. Burgerlijke Stand.
2e. Kerkelijke doopboeken.
3e. Notariële akten.
  • In +/- 1490 leefde een man, wiens naam was Harmen.
  • Pleun Michielszoon leefde van 1557-1644. Hij huwde met Neeltjen Claesdr. in 1584. Hij was boer in de Zuijtpolder van Delfgou. Hun gezin bestond uit acht kinderen.
  • De jongste daarvan, Gabriël Pleunen, leefde van 1598-1668. Gabriël “van der Koij” trouwde in Delft met Machteld Claesdr. uit Pijnacker. Zij boerden op de Cathuserwoning buiten de watersloot te Delft. Hun werden zes kinderen geboren.
  • De oudste van hun vier kinderen, Gabriël, zoon van Jacob Gabriëlszn, was de nieuw scheut uit de 7e tak. Hij huwde met Hester Jacobsdr. van der Kooj, met enkel een j. Hij was bouwman en werd 10 februari 1802 in Delft begraven. Hun zes kinderen werden op ’t Woud gedoopt.
  • De derde zoon van Gabriël, Jacob van der Kooij, was bouwman op de grote welgelegen boerenwoning “de Hofwoning” op ’t Woud. Hij huwde op 25 april 1784 te Maasland met Neeltje Philipsdr. Kwalm, waar zij ook was geboren. Hun zeven kinderen allen op ’t Woud gedoopt.

Page 2

Page 2

Transcription

  • De oudste zoon van Jacob en Cornelia was Johannes, geboren op 4 maart 1813 te Hof van Delft. Hij trouwde met Leentje van der Vlugt. Hij was de tweede van der Kooij op "Rust-hoff", Oostgaag te Maasland. Van hem is bekend, dat hij per vissersboot de Noordzee is overgevaren om in Londen, Engeland, de feestelijkheden en de optocht to zien ter gelegenheid van de troonsbestijging van wijlen Koningin Victoria. Dat he was in juni 1838 een actieve onderneming, die in geheel Delfland bekend was. Dit echtpaar werd eld kinderen geboren, waarvan drie Neeltjes betrekkelijk kort na hun geboorte weer stierven.

De namen van hun kindren waren:

1. Cornelia geboren 6 februari 1856 te Maasland. overleden 21 november 1931 te Den Haag.

2. Jacob geboren 23 mei 1858 te Maasland. overleden 24 januari 1944 te Maasland.

3. Pleun geboren 3 september 1859 te Maasland. overleden 13 februari 1929 te Rotterdam.

4. Neeltje geboren 12 februari 1857 te Maasland. overleden 12 juni 1857 te Maasland.

5. Neeltje geboren 12 augustus 1860 te Maasland. overleden 23 november 1860 te Maasland.

6. Neeltje geboren 23 oktober 1861 te Maasland. overleden 21 mei 1862 te Maasland.

7. Arie geboren 9 mei 1863 te Maasland. overleden 6 augustus 1941 te Maasland.

8. Neeltje geboren 15 februari 1865 te Maasland. overleden

9. Adrianus geboren 28 mei 1867 te Maasland. overleden

10. Petronella geboren 13 juli 1868 te Maasland. overleden

11. Johannes geboren 29 augustus 1869 te Maasland. overleden 3 december 1949

Family History

The Van Der Kooij Surname

Transcription

Hoe Ons Geslacht Zijn Naam Kreeg

Enkele bijzonderheden uit het leven van de stamvader Pleun Michielszn.

Pleun Michielszn

Transcription

Heel lang geleden , in 1557, werd er een jongen geboren en Pleun gedoopt. Zijn ouders, Michiel Harmenszn. en Aefgen Grabelsdr., waren boerenmensen, die onder Overschie, ter hoogte van de Sweth, een grote boerderij bewoonden. Pleun groeide met zijn boertjes en zusjes op in een onrustige tijd. De Hervorming brak in Nederland door; de tachtigjarige oorlog ontbrandde, plundering en brandstichting waren aan de orde van de dag. De ouders van Pleun zijn waarschijnlijk toen oo tot " de nije leer " overgegaan en bijgevolg ontving Pleun een protestantse opvoeding.

Pleun werd goter en zocht zich een vrouw. In november 1584 trouwde hij te Delft met Neeltgen Claesdr., een weduwe van Defgauw. Hij kwam daar ook weer op een grote boerderih, welke " 35 mergen en 3 honden lants " besloeg. In hoofdzaak hield hij zicg bezig met veeteelt, daar het land voor bouwland te nat was. Het maken van boter en kaas, die in Delft ter markt werd gebracht, vloede daaruit voort. Waarschijnlijk echter brachten ook het turfdelven en de eendenvangst belangrijke inkomsten. De eendenvangst in ieder geval, want achter de boerderij in het land, dat erbij hoorde, lag een eendenkooi. Deze eendenkooi heeft de eigenaar niet. alleen "goed gewin" gebracht, maar zijn nageslacht ook de naam.

Het huwelijk van Pleun Michielsz. en Neeltgen Claesdr, werd met verschillende kinderen gezegend, n.l. 4 zoons en 4 dochters, te weten: Jacob, Maritgen, Willemken, Abraham, Claesgen, Isaack, Aefgen en Gabriël.

Toen de jongste kinderen nog betrekkelijk jong waren verloor Pleun in 1608 veel te vroeg zijn vrouw. Jacob, waarschijnlijk de oudste, was toen reeds getrouwd; hij huwde 22 mei 1605 te Delft met Hilletje Jootensdr. van der Hoeff uit Ackersdick. Na het overlijden van hun moeder volgen ook de anderen. Maritgen trouwde 1 januari 1609 te Delft met Jacob Ariensz. Overgauw; Willemken 20 februari 1609 te Delft met Jacob Joppen van Berckel; Abraham trouwde waarschijnlijk in december 1617 te Berckel met Trijntgen Claesdr., want 24 december 1617 werd hem door Delft attestatie verleend op Berckel; Claesgen trouwde in januari 1618 met Joris Janszn., blijkens haar door Delft verleende attestatie van 28 januari 1618; Isaack trouwde 3 februari 1621 te Delft met Jannetje Ingen; hierna volgt Aefgen op 31 oktober 1621 te Delft met Pieter Maertensz. van Ruyven, een weduwnaar; terwijl Gabriël de rij sloot en 21 januari 1624 te Delft met Machtelt Claesdr. Pleun boerde niet slecht. De tijdstomstandigheden werkten daartoe mee. Het was rustiger geworden in het land. Het stond aan het begin van de Gouden Eeuw. De weg naar Indië was gevonden en schepen brachten


Van der Kooij Family Register Image 8
Van der Kooij Family Register Image 9
Van der Kooij Family Register Image 10
Van der Kooij Family Register Image 11
Collaboration
  • Login to edit this profile and add images.
  • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
  • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Books