Emthyttebor.jpg

Vetterskogafolk

Privacy Level: Open (White)
Profile manager: Eva Ekeblad private message [send private message]
This page has been accessed 309 times.

Contents

Plats

Vetterskoga ligger på östra sidan av nedre Vättern, söder om Skinnskattebergs kyrkby. Där fanns två hemman åtminstone från 1571. Mantalslängden från 1597 delar in hemmanen i kategorier, Vetterskoga är upptaget bland kyrkolandborna.

Tidslinje

 • 1549 -- Hans Pedersson född (ålder vid döden)
 • 1571 -- Per Joensson och Per Larsson - någon av dem kan vara far till Hans Pedersson.[1]
 • 1597 -- Två hushåll: Hustru Anna (troligtvis änka efter Per Larsson) och Per Jonsson.[2]
 • 1609 -- Henrik Hansson och Olof Nilsson i varsitt mål inför tinget i juli. Det ser ut som om deras fäder är nämndemän: Hans i Wetterskoga och Nils i Wetterskoga.[3]
 • 1611 -- Oluff i Wetterskog delar Aspebodahyttan med Nils och Jacob i Aspebo.[4]
 • 1615 -- Hans (troligen Henriks far) med hustru, dräng och piga, Olof med hustru.[5]
 • 1616 -- Hans Pedersson och Olof[6]
 • 1617 -- Henrik Hanssons dotter Anna född i Rosshyttan, Färnebo
 • 1620 -- enligt Anna Henriksdotters dödsruna kom hon till Wetterskog med sina föräldrar vid tre års ålder
 • 1623 -- Hans och Olof[7]
 • 1624 -- Henrik i Vetterskoga dopvittnar 1 mars för Päder Erichsson i Sillebo. Hans hustru dopvittnar för Plöjnings-Eriks barn Anders 15 mars. Hustru Kerstin i Wetterskoga dopvittnar för ett barn i Kyrkehyttan i augusti 1624.[8]
 • 1632 -- Karin Hindriksdotter i Wetterskoga vigdes med Sven Andersson 24 juni[9]
 • 1634 -- Måns hustru Kerstin i Wetterskoga dopvittnar 16 februari för Jon Erikssons barn i Eriksbo.[10]
 • 1635 -- Henrik i Wetterskoga dopvittnar för ett barn i Emthyttan pålsmässodagen. Hustru Margareta i Wetterskoga dopvittnar för ett hammarsmedsbarn kyndelsmässodagen. Svens barn Anders i Vetterskoga döptes 8 mars. Sven i Wetterskog dopvittnar för ett par barn samma vår.[11] Henrik i Wetterskoga dopvittnar för ett hammarsmedsbarn 30 augusti.[12]
 • 1636 -- Henrik i Wetterskoga skattar för fyra personer, Olof skattar för fem.[13] Henrik i Wetterskoga dopvittnar för Bengt Andersson i Aspebo 27 September. Anna Olofsdotter i Wetterskoga vigdes med Lasse Olofsson i Sillebo 17 november. Hans Pedersson i Wetterskoga begrovs 11 december, 87 år gammal.[14]
 • 1637 -- Lars Olofsson i Wetterskog begrovs 15 january 1637. Sven Andersson dopvittnar för Erik Olofsson i Kyrkehyttan 22 januari.[15] I augusti dopvittnade hustru Margaretai Wetterskoga för pastors dotter Margareta.[16] Sven i Wetterskoga begrovs 9 december.[17]
 • 1638 -- Henrik i Wetterskoga skattar för åtta personer, Olof Nilsson skattar för fem.[18] Hustru Karin i Wetterskoga dopvittnar för Christoffer Eriksson i Eriksbo 1 Januari. Hustru Kerstin i Wetterskoga dopvittnar för Anna Eriksdotter i Sillebo samma dag.
 • 1639 -- Malin Hindrichsdotter i Wetterskoga vigdes med Olof Eriksson från (Iskarboda i) Fellingsbro 6 januari.[19] Henrik i Wetterskoga skattar för fyra personer, Olof Nilsson skattar för fyra.[20] Hans Hindriksson i Wetterskoga vigdes med Karin Erichsdotter från Iskareboda in Fellingsbro 6 Juli.[21]
 • 1640 -- Olof i Wetterskog dopvittnade för Jon Svensson i Aspebo 26 januari.[22] Hans Hindrichssons tvillingbarn Erich och Malina döptes 19 april.[23] Karin Henriksdotter i Wetterskoga vigdes med Jon Nilsson 12 juli.[24] Jon Nilssons barn i Wetterskoga, Nils, döptes Allhelgonadagen.[25]
 • 1641 -- Anders i Wetterskog och Wetterskogs-Kerstin dopvittnade för Eriksbo-Eriks barn i augusti.[26]
 • 1642 -- Henrik och hans hustru i Wetterskoga har en son, en gift dotter, och en dräng i hushållet. Olof Nilssons hustru skattar ej (tillfälligt?). Han har en son, en dräng och en piga.[27]
 • 1643 -- Jon Nilssons barn i Wetterskoga, Henrik, döptes 8 januari 1643.[28] Jöran Henriksson i Wetterskoga vigdes med Brita Andersdotter från Köpings stad 22 oktober 1643.[29]
 • 1644 -- Henrik och hans hustru i Wetterskoga skattar för sig själva, en son, en dotter, en dräng och två pigor. Olof och hustrun skattar för sig själva, en son och en dräng.[30] Jons Karin i Wetterskog dopvittnade för ett barn i Laggarebo 25 mars.[31] Anna Hindriksdotter i Wetterskoga vigdes med Erik Pedersson 14 juli.[32] Eriks barn Hans döptes 10 Augusti. Päder Anderssons barn Anders i Wetterskogstorpet döptes 3 november.[33] Jon Nilsson i Wetterskoga dopvittnade för ett oäkta barn i Forsen 10 november. Jons barn Ivar i Wetterskoga döptes 24 november. Henrik begrovs 4 söndagen i advent. Päder Olofsson i Wetterskoga dopvittnade för ett barn i Mooratorp annandag jul.[34]
 • 1645 -- Erik (Pedersson) har tagit över efter sin döde svärfar, Henrik. Ingen förändring i Olof Nilssons hushåll.[35]
 • 1646 -- Erik (Pedersson) med hustru, en hustrusyster och en hustrubror (registrerade som son och dotter), två legopigor. Olof (Nilsson) med hustru, son, dräng och piga.[36] Jöran Henriksson dopvittnade för ett oäkta barn i Grisnäs, som han var farbror till.[37] Erik Pederssons dotter Karin döptes Allhelgonadagen. Jöran Henriksson i Laggarbo dopvittnade.[38]
 • 1647 -- Erik (Pedersson) och Olof (Nilsson) registrerade var med sin hustru, dräng och piga.[39]
 • 1648 -- Erik (Pedersson) och Olof (Nilsson) registrerade var med sin hustru. Erik har också en piga. Päder Olofsson i Wetterskoga vigdes med Malina Mattsdotter från Köping 2 juli.[40] Erik Pederssons dotter Brita döpt St Matthæi dag.[41]
 • 1649 -- Erik (Pedersson) med hustru, dräng och piga, Peder (Olofsson) med hustru och piga.[42] Gossen Anders Svensson i Wetterskoga drunknade när han for på isläggor och begrovs 4 November.[43] Annica, Erik Mats dotter (??) i Wetterskog begrovs 3 söndagen i advent[44]
 • 1650 -- Eriks son Päder döptes 17 p Trin (6/10)[45]
 • 1651 -- Erik (Pedersson) med hustru, gift son, dräng och piga, Peder (Olofsson) med hustru, son, dotter, dräng och piga. [46]
  Erik Erikssons barn Matts i Wettrskog döptes fastlagssöndagen.[47] Olof Nilsson en gammal man i Wetterskog, begrovs första söndagen i advent.[48]
 • 1652 -- Erik (Pedersson) och Per (Olofsson) i Wetterskog med hustrur har var sin gift son och varsin dräng och piga. (de gifta sönerna kan också vara gifta syskon).[49]
 • 1653 -- Pär i Wetterskoga med hustru, tre drängar och en piga. Erik i Wetterskoga med hustru, två drängar och en piga.[50] Eriks barn Henrik i Wetterskog döptes 13 februari.[51]
 • 1654 -- Per i Wetterskoga med hustru och två pigor. Hans med hustru och en piga. Erik med hustru, två drängar och två pigor.[52] Hans barn Nils i Wetterskoga döptes 23 juli[53]
 • 1655 -- Per och Hans med hustrur, Erik med hustru, två drängar och en piga.[54] Eriks barn Henrik i Wetterskog döptes 25 februari[55]
 • 1656 -- Per, Hans och Erik med hustrur. Per och Erik har varsin piga och varsin dräng.[56]
 • 1657 -- Per, Hans och Erik med hustrur. Per en piga en dräng, Hans en piga, Erik två pigor två drängar.[57] Eriks dotter Margareta döptes 9 augusti.[58]
 • 1658
 • 1659-- Erik med hustru, två pigor två drängar, Hans med hustru och dräng, Per med hustru och två drängar.[59] Eriks son Göran döptes 13 februari.[60]
 • 1660 - Erik m hu, Jöran Hindersson m hu, Hans m hu och dotter, Peder m hu.[61]
 • 1661 -- Erik m hu, Jöran Hindersson m hu, Hans m hu och dotter, Peder m hu. och måg(?)[62]
 • 1662 --
 • 1663 -- Eriks dotter Malin döptes nyårsdagen. I husförhörs längden som upprättades 1663 upptar Wetterskoga två uppslag: Erik Pedersson med familj på en sida, Peder Olofsson med hustru på motstående, Hans Olofsson med familj på nästa uppslag och Jöran Henriksson i Wetterskogstorpet med familj på motstående.[63]

Henrik Hanssons familj

Olof Nilssons familj

Källor

 1. Älvsborgs lösen 1571, Älvsborgs lösen 1571, SE/RA/5116/19, bildid: B0001018_00109 Riksarkivet SVAR
 2. Landskapshandlingar, Västmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1597: 3 (1597), [bildid: A0050792_00185 Riksarkivet SVAR
 3. Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västmanlands län (U) EXIe:2253 (1593-1632) Bild 480 / Sida 616
  Arkiv Digital page info v420655.b480.s616 | To page (paywall) | Riksarkivet
 4. Landskapshandlingar, LandskapshandlingarVästmanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.09/1611: 11 (1611), bildid: A0050870_00050 Riksarkivet SVAR
 5. Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 (1613-1617), bildid: A0066044_00073 Riksarkivet SVAR
 6. Älvsborgs lösen 1613, Kommissariernas m.fl. räkenskaper för den lokala uppbörden av Älvsborgs lösen, SE/RA/5117/IV/40 (1613-1617), bildid: A0066044_00302 Riksarkivet SVAR
 7. Boskaps- m fl längder, Västmanland, SE/RA/5119/7/3 (1623), bildid: A0052685_00216 Riksarkivet SVAR
 8. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 7 / Sida 3
  Arkiv Digital page info v74049.b7.s3 | To page (paywall) | Riksarkivet
 9. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 9 / Sida 5
  Arkiv Digital page info v74049.b9.s5 | To page (paywall) | Riksarkivet
 10. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 10 / Sida 6
  Arkiv Digital page info v74049.b10.s6 | To page (paywall) | Riksarkivet
 11. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 11 / Sida 7
  Arkiv Digital page info v74049.b11.s7 | To page (paywall) | Riksarkivet
 12. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 12 / Sida 8
  Arkiv Digital page info v74049.b12.s8 | To page (paywall) | Riksarkivet
 13. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:1 (1622-1636) Bild 4040 / Sida 23
  Arkiv Digital page info v402632.b4040.s23 | To page (paywall) | Riksarkivet
 14. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 15 / Sida 11
  Arkiv Digital page info v74049.b15.s11 | To page (paywall) | Riksarkivet
 15. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 16 / Sida 12
  Arkiv Digital page info v74049.b16.s12 | To page (paywall) | Riksarkivet
 16. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 17 / Sida 13
  Arkiv Digital page info v74049.b17.s13 | To page (paywall) | Riksarkivet
 17. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 18 / Sida 14
  Arkiv Digital page info v74049.b18.s14 | To page (paywall) | Riksarkivet
 18. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:2 (1638-1644) Bild 1650
  Arkiv Digital page info v402633.b1650 | To page (paywall) | Riksarkivet
 19. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 20 / Sida 16
  Arkiv Digital page info v74049.b20.s16 | To page (paywall) | Riksarkivet
 20. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:2 (1638-1644) Bild 2780
  Arkiv Digital page info v402633.b2780 | To page (paywall) | Riksarkivet
 21. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 22 / Sida 18
  Arkiv Digital page info v74049.b22.s18 | To page (paywall) | Riksarkivet
 22. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 23 / Sida 19
  Arkiv Digital page info v74049.b23.s19 | To page (paywall) | Riksarkivet
 23. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 25 / Sida 21
  Arkiv Digital page info v74049.b25.s21 | To page (paywall) | Riksarkivet
 24. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 26 / Sida 22
  Arkiv Digital page info v74049.b26.s22 | To page (paywall) | Riksarkivet
 25. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 27 / Sida 23
  Arkiv Digital page info v74049.b27.s23 | To page (paywall) | Riksarkivet
 26. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 30 / Sida 26
  Arkiv Digital page info v74049.b30.s26 | To page (paywall) | Riksarkivet
 27. Mantalslängder 1642-1820 Nora eller Järla län 1642-1647 (S, T) 1 (1642) Bild 560 / Sida 198
  Arkiv Digital page info v840989a.b560.s198 | To page (paywall) | Riksarkivet
 28. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 38 / Sida 34
  Arkiv Digital page info v74049.b38.s34 | To page (paywall) | Riksarkivet
 29. Skinnskatteberg C:1 (1623-1677) Bild 42 / sid 38
  Arkiv Digital page info v74049.b42.s38 | To page (paywall) | Riksarkivet
 30. Mantalslängder 1642-1820 Nora eller Järla län 1642-1647 (S, T) 3 (1644) Bild 570 / Sida 223
  Arkiv Digital page info v840991a.b570.s223 | To page (paywall) | Riksarkivet
 31. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 45 / Sida 41
  Arkiv Digital page info v74049.b45.s41 | To page (paywall) | Riksarkivet
 32. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 46 / Sida 42
  Arkiv Digital page info v74049.b46.s42 | To page (paywall) | Riksarkivet
 33. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 47 / Sida 43
  Arkiv Digital page info v74049.b47.s43 | To page (paywall) | Riksarkivet
 34. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 48 / Sida 44
  Arkiv Digital page info v74049.b48.s44 | To page (paywall) | Riksarkivet
 35. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:3 (1645-1660) Bild 430
  Arkiv Digital page info v402634a.b430 | To page (paywall) | Riksarkivet
 36. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:3 (1645-1660) Bild 1150
  Arkiv Digital page info v402634a.b1150 | To page (paywall) | Riksarkivet
 37. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 54 / Sida 50
  Arkiv Digital page info v74049.b54.s50 | To page (paywall) | Riksarkivet
 38. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 57 / Sida 53
  Arkiv Digital page info v74049.b57.s53 | To page (paywall) | Riksarkivet
 39. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:3 (1645-1660) Bild 2030
  Arkiv Digital page info v402634a.b2030 | To page (paywall) | Riksarkivet
 40. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 66 / Sida 62
  Arkiv Digital page info v74049.b66.s62 | To page (paywall) | Riksarkivet
 41. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 67 / Sida 63
  Arkiv Digital page info v74049.b67.s63 | To page (paywall) | Riksarkivet
 42. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 8 (1649) Bild 690 / Sida 384
  Arkiv Digital page info v900073a.b690.s384 | To page (paywall) | Riksarkivet
 43. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 72 / Sida 68
  Arkiv Digital page info v74049.b72.s68 | To page (paywall) | Riksarkivet
 44. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 73 / Sida 69
  Arkiv Digital page info v74049.b73.s69 | To page (paywall) | Riksarkivet
 45. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 76 / Sida 72
  Arkiv Digital page info v74049.b76.s72 | To page (paywall) | Riksarkivet
 46. Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Västmanlands län, SE/RA/55203/55203.21/10 (1651), bildid: A0006386_00047, sida 343 Riksarkivet SVAR
 47. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 78 / Sida 74
  Arkiv Digital page info v74049.b78.s74 | To page (paywall) | Riksarkivet
 48. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 80 / Sida 76
  Arkiv Digital page info v74049.b80.s76 | To page (paywall) | Riksarkivet
 49. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 11 (1652) Bild 660 / Sida 429
  Arkiv Digital page info v900075a.b660.s429 | To page (paywall) | Riksarkivet
 50. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 12 (1653) Bild 1390 / Sida 593
  Arkiv Digital page info v900076.b1390.s593 | To page (paywall) | Riksarkivet
 51. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 85 / Sida 81
  Arkiv Digital page info v74049.b85.s81 | To page (paywall) | Riksarkivet
 52. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 13 (1654) Bild 770 / Sida 483
  Arkiv Digital page info v900077.b770.s483 | To page (paywall) | Riksarkivet
 53. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 90 / Sida 86
  Arkiv Digital page info v74049.b90.s86 | To page (paywall) | Riksarkivet
 54. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 14 (1655) Bild 1210 / Sida 560
  Arkiv Digital page info v900078.b1210.s560 | To page (paywall) | Riksarkivet
 55. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 93 / Sida 89
  Arkiv Digital page info v74049.b93.s89 | To page (paywall) | Riksarkivet
 56. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 15 (1656) Bild 1020 / Sida 537
  Arkiv Digital page info v900079.b1020.s537 | To page (paywall) | Riksarkivet
 57. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 16 (1657) Bild 760 / Sida 298
  Arkiv Digital page info v900080.b760.s298 | To page (paywall) | Riksarkivet
 58. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 101 / Sida 97
  Arkiv Digital page info v74049.b101.s97 | To page (paywall) | Riksarkivet
 59. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:3 (1645-1660) Bild 4600
  Arkiv Digital page info v402634a.b4600 | To page (paywall) | Riksarkivet
 60. Skinnskatteberg (U) C:1 (1623-1677) Bild 106 / Sida 102
  Arkiv Digital page info v74049.b106.s102 | To page (paywall) | Riksarkivet
 61. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:3 (1645-1660) Bild 5300
  Arkiv Digital page info v402634a.b5300 | To page (paywall) | Riksarkivet
 62. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I 1635-1915 (U) EIII:4 (1661-1669) Bild 430
  Arkiv Digital page info v402635.b430 | To page (paywall) | Riksarkivet
 63. Skinnskatteberg (U) AI:1 (1663) Bild 16 / Sida 12
  Arkiv Digital page info v73999.b16.s12 | To page (paywall) | Riksarkivet
Images: 1
A knotted tree
A knotted tree

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Send a private message to the Profile Manager. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)


Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.