African_Flags-63.png

Voortrekkers:Stamouers

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Surname/tag: Voortrekkers
This page has been accessed 1,574 times.
Voortrekkers Chronologie Bloukrans/Weenen Retief Bloedrivier Trichard Van Rensburg
Liebenberg Vegkop Erasmus Jagparty Veglaer Stamouers Ithaleni Wit Umfolozi
Please enter the WikiTree id next to the name like this [[Surname-no]]
and on the profile you can add the following for example [[Category:Voortrekker Stamouers]]
and under the heading ===Voortrekkers===
Stamouers [[Space:Voortrekkers:Stamouers|Voortrekkers:Stamouers]]

Contents

Stamouers

Die persone wat genoem word eggenoot van ... is almal vrouens wie se mans reeds in die Kolonie oorlede is en as gesinshoof of gewoon saam met haar kinders aan die Trek deelgeneem het. Waar vrou van ... genoem word, is dit ’n blote indeksering van die vrou omdat haar man reeds alfabeties in die hooflys of teks verskyn.

Die woord stamouers is nogal problematies: by ons in Suid-Afrika word dit verstaan dat dit die oorspronklike ouerpaar is wat na Suid-Afrika gekom het. Skrywer het die term Voortrekkerstamouers gebruik in die sin dat dit die ware Trekkers of vroegste Trekkergesinshoofde was en nie hulle kinders of afstammelinge nie. Hier slaan dit dus ook op die woord “oorspronklike”, hoewel nie die ware stamouers van die familie nie. In ’n paar gevalle was daar wel ware stamouers van ’n familie wat Voortrekkers geword het, soos enkele Nederlanders en Duitsers. Gewoonlik is hulle meegesleur deur die trekaksie omdat hulle vrouens en skoonouers meegegaan het en hulle hul mettertyd volkome met die Trekkers se ideale vereenselwig het. — dr. Jan Visagie, skrywer

Stamvaders

Aucamp, Pieter J.
Badenhorst,Casper H. (jr.)
Badenhorst, Dirk S.P.
Badenhorst, Hendrik
Badenhorst, Petrus J.
Bantjes, Jan Gerritze
Beneke, Johannes P.
Bester, Barend J.
Bester, Lourens R.
Bester, Paul M.
Bezuidenhout, Daniel P.
Biddulph, Thomas J.?
Bierman, Izak
Biggar, Alexander H.
Bornman, Johannes J.
Boshoff, Jan/Jakobus
Botes/Bodis, Barend H.
Botes, David P.
Botha, Ernst A.L.
Botha, Hendrik J.
Botha, Johannes C.
Botha, Jan
Botha, Lourens R.
Botha, Petrus J.
Botha, Philip R.
Botha, T.F.
Botha, Theunis L.
Botha, Willem A.
Bothma, Carel A.
Bothma, Daniel
Breet, David
Breytenbach, Christiaan J.
Breytenbach, Izaak J.
Breytenbach, Jacob C.
Breytenbach, Johan H.
Breytenbach, Johannes J.
Bronkhorst, Johannes Jacob
Bronkhorst, Johannes Jacobus
Bronkhorst, Samuel J.
Bruwer, Eduard C.D.
Bruwer, Hans
Bruyn, Piet
Buitendagh, Carel H.
Buitendagh, Carel H.
Burger, Jacobus J. (jr.)
Burger, S.W.?
Buys, Piet (Petrus)
Celliers, Charl A.
Claassens/Klaassen Christiaan C.
Claassen, Petrus C.
Coetzee, Cornelis J.S.
Coetzer, Johannes J.
Coetzer, Phillippus J.
Coetzer, Thys
Combrink, Gerhardus H.J.
Cowie, William (veldkornet)
Cronje, Abraham M.
Cronje, Pieter
Dannhauser, Thomas R.
Davel, Henning J.
Davel, Jan
De Beer, Abraham C.S.
De Beer, Arnoldus S.
De Beer, Christiaan M. (sr.)
De Beer, Jan C.
De Beer, Jan M.
De Beer, Johan A.
De Beer, Matthys C.
De Beer, Stephanus A. (sr.)
De Beer, Zacharias J.
De Beer, Zacharias
De Bruyn, Piet
De Clerck, Abraham J.
De Clercq, Barend J.
De Clercq, Christiaan L.
De Clercq, Jacob
De Jager, Frederick J.
De Jager, Izak J.
De Jager, Johannes W.
De Jager, Lodewyk P.
De Lange, Adriaan D. (jr.)
De Lange, Johan H. (kommandant)
De Lange, Robertus B.
De Meyer, Jacobus P.
De Wet, J.C. (Kootjie)
De Wet, Jan E.
De Wet, N.K.
De Wet, Pieter R.
De Winnaar, Carel S.
Dreyer, Christiaan L. (sr.)
Dreyer, Fs.
Dreyer, Izak
Dreyer, Js
Dreyer, Roelof P.G.
Du Plessis, Francois J.
Du Plessis, Jan/Johannes (veldkornet)
Du Plessis, Jan A.
Du Plessis, Pieter
Du Plooy, Cornelis M.
Du Plooy, Cornelis W.
Du Plooy, Dirk W.
Du Plooy, Hendrik
Du Plooy, Willem F.
Du Preez, Pieter D.
Du Preez, Roelof J.
Dysel, Frederik F.
Engelbrecht, Adriaan S.
Engelbrecht, Eduard J.
Engelbrecht, Gerhardus J.
Engelbrecht, Hermanus Hsn
Engelbrecht, Hermanus (H jong)
Engelbrecht, Johannes C.
Engelbrecht, Johannes H.
Enslin, Johannes J.
Erasmus, Antonie P.
Erasmus, Barend C.
Erasmus, Cornelis J.
Erasmus, Daniel E.
Erasmus, Hans (J.J.)
Erasmus, Jacobus L.C.
Erasmus, Louw
Erasmus, Petrus E.
Erasmus, Stephanus P. (kommandant)
Esterhuizen, Jan C.
Ferreira, Marthinus S.
Fick, Hendrik J.
Fourie, Christiaan E.
Fourie, Dirk
Fourie, Hermanus N.
Fourie, Philippus J.
Fourie, Piet J.
Garden, kapt.?
Geer, Jan
Geers, Carel F.C.
Giezing, Friedrich
Gouws, Daniel
Gouws, Jacob J.
Gouws, Jacob M.
Gouws, Marthinus G.
Gouws, Pieter J.
Greyling, Jan C.
Grobler, Nicolaas
Grobler, Nicolaas J.
Grove, Hermanus G.
Hamman, Jacobus J. (de oude)
Hammes/Hamers, Pieter J.
Hatting, Christiaan J.
Hatting, Francois M.
Hatting, Johannes D.?
Hattingh, Johannes H.
Herbst, Marthinus J.H.
Herbst, M.J.H. Hsn
Heydenreich, Cornelis F.
Human, Petrus G.
Jacobs, Gabriel G.N.
Jacobs, Jan H.
Jacobs, Pieter Daniel (kommandant)
Janszen, Willem J.
Johnston, J.
Jordaan, Willem
Joubert, Abraham B.
Joubert, Gideon
Joubert, Jan C. (Jacobus seun)
Joubert, Jan (jr.)
Joubert, Josua F.
Joubert, Petrus J. (sr.)
Joyce, Robert
Kemp, Gerhardus P.
Kemp, Jacobus F.
Kemp, Petrus J.
Klopper, Hendrik B.
Klopper, Jacobus M.L.
Koekemoer, C.
Koekemoer, Gerhardus P.
Koekemoer, Joachim M.
Koekemoer, Marthinus ?
Kritzinger, Lewis
Kruger, Jan
Kruger, Pieter E.
Kruger, P.J.
Kruger, Theunis J.
Laas, Cornelis J.
Laas, Matthys P.
Labuschagne, Casper J.
Labuschagne, Jan Harm
Labuschagne, Johannes P.
Labuschagne, Willem A.
Landman, Jan/Johan K.P. (sr.)
Landman, Johannes A.
Leech
Le Roux, D.
Le Roux, Nicolaas
Liebenberg, Christiaan J. (sr.)
Liebenberg, Christiaan J. (jr.)
Lindeque, G.P.
Lindeque, Petrus
Lombard, Hermanus A. (sr.)
Lombard, Hermanus S.
Lombard, Johannes J.A.
Lotter, Jacob
Lotter, Johannes
Lotter, Willem M.J.
Lottering, Barend C.
Lottering, Francois
Lottering, Jacobus A.F.
Ludick, M.J.
Maartens, Hendrik J.
Maartens, Jan T.
Malan, Daniel J.J.
Malan, David D.
Malan, Jacob J.
Malan, Stephanus
Marais, Coenraad
Marais, Jan G.
Marais, Johannes L.
Marais, Stephanus A.
Marcus, Frederik
Maree, Wynand W.
Maritz, Pieter
Maritz, Salomon G.
Maritz, Salomon S.
Marx, Frans E.
Mauton, S.
Meintjes, A.C.
Meintjes, Albertus J.
Meintjes, Jacobus W.
Meintjes, Johannes J.
Meintjies, Schalk W.
Mey, Christiaan L.
Meyer, Coenraad F. (sr.)
Meyer, Jacob
Meyer, Jan
Meyer, J. And.
Meyer, Lukas C.
Meyer, Lukas J. (sr.) ?
Meyer, Theodorus
Mienie, Carel J.H.
Mienie, Frederik C.
Mienie, Johannes W.
Mienie, Willem J.
Moolman, Jacobus P. (sr.)
Moolman, Petrus L. (laerkommandant)
Mulder/Muller, Johannes Christiaan
Mulder/Muller, Johannes Christoffel
Muller, C.J.
Naude, Francois J.
Naude, Francois P.
Naude, Jacob P. ?
Naude, Philip J.
Neethling, Hendrik L.
Neethling, H.S.
Neethling, Schalk W.
Neethling, Willem H.
Nel, Louis J.
Nel, Theunis J.
Nel, Willem G.
Nortje, Joachim J.P.
Oberholzer, Jan A.
Olivier, Gert C.
Olivier, Ockert J.
Oosthuizen, A.D.
Oosthuizen, Johannes J. (jr.)
Oosthuizen, Johannes J. (sr.)
Oosthuizen, Marthinus J.
Opperman, Christiaan M.
Opperman, Daniel J.
Parker, Edward
Pieters, Coenraad (Lucas)
Pieterse, Frederik
Pieterse, Hermanus J.
Pieterse, Nicolaas T.
Potgieter, Cornelis
Potgieter, Evert F. (sr.)
Potgieter, Hendrik
Potgieter, Jacobus C. (kommandant)
Potgieter, Jurgen
Potgieter, Matthys G.
Potgieter, Petrus H.T.
Potgieter, Philippus J.
Potgieter, P.P.
Potgieter, Theodorus
Pretorius, Albertus
Pretorius, Andries P.
Pretorius, Andries W.J. (sr.) (hoofkmdt.)
Pretorius, Barend J.
Pretorius, Dewald J.
Pretorius, Frans
Pretorius, Gerhardus P.
Pretorius, Gideon P.
Pretorius, H.H.
Pretorius Henning P.N.
Pretorius, Hercules A.
Pretorius J.
Pretorius, Marthinus W.
Pretorius, Nicolaas
Pretorius, Petrus G.
Pretorius, Petrus G. (Psn)
Pretorius, Petrus J.
Pretorius, Samuel
Pretorius, Willem H.
Pretorius, Willem Jacobus
Pretorius, Willem Jurgen
Prinsloo, Jacobus M.
Prinsloo, J.
Prinsloo, Jochemus J.
Prinsloo, Nicolaas J.J.
Prinsloo, Willem P.
Raads, B.
Raads, D.
Raath, Gerrit
Raath, Philippus A.C.
Raath, Pieter
Raath, Roelof
Range(r), Simon
Reineke, Adam J.
Retief, Jacobus F.
Robbertse, I.
Robbertse, Jan H.
Robbertse, Matthys
Robbertse, Nicolaas J.
Roets, Hendrik A.
Roets, J.H.H.
Rood, Francois
Roos, Cornelis J.
Roos, F.
Roos, Gysbertus J.
Roos, Isak F.
Roscher, P.
Roux, Dirk
Rudolph, Gerhardus J.
Rudolph, Jacobus A.
Rudolph, Johan B.
Rudolph, Pieter J.
Scheepers, Coenraad F.Scheepers-391
Scheepers, C.F.
Scheepers, C.D. Csn
Scheepers, Gert
Scheepers, H.
Scheepers, Jan/Johannes A.
Scheepers, Jacobus J.
Scheepers, Jan J. (veldkornet)
Scheepers, Johan/Jan M.
Scheepers, J.M. (sr.)
Scheepers, M. (sr.)
Scheepers, Marthinus Gsn
Scheepers Stephanus J. (jr.)
Schoeman, Carolus G.
Schoeman, Gert C.
Schoeman, Johannes
Schutte, Jan H.T.
Slabbert, Gert P.
Smit, Andries A.
Smit, Chr. (Csn)
Smith, Frans P
Smith, V.M.
Snyman, Coenraad F.W.J.
Snyman, Jacobus P.
Snyman, Johannes H.J. (Jan Harm)
Spies, Andries T.
Steenkamp, Hermanus P.
Steenekamp, Jan Harm
Steenekamp, Philippus L.
Steenkamp, Thomas I.
Steyn, Hermanus
Steyn, Johannes C.
Steyn, V.
Strydom, Daniel J.
Strydom, Hendrik
Strydom, Jacobus
Strydom, Jan
Strydom, Pieter G.
Swanepoel, Wilhelm A.
Swart, Marius
Swart, Pieter J.
Tanhuizen, J.C.
Uys, Dirk C.
Uys, Jacobus J. (kommandant)
Uys, Jacobus J. (jr.)
Uys, Jan C.
Uys, Petrus L.
Van der Berg, Hendrik S.
Van der Berg, Izak J.
Van der Merwe, Andries S.
Van der Merwe, Carel J.
Van der Merwe, Christiaan P.
Van der Merwe, Francois A.
Van der Merwe, Frederik J.
Van der Merwe, Hendrik Hsn
Van der Merwe, Jan Gsn
Van der Merwe, Josias W.
Van der Merwe, L.P.
Van der Merwe, Lukas J. (sr.)
Van der Merwe, Marthinus S. (jr.)
Van der Merwe, Willem
Van der Schyff, Dirk
Van der Schyff, J.D.
Van Deventer, A.
Van Deventer, Jan G.
Van Deventer, Michiel A.
Van Deventer, W.W.
Van Dyk, Joseph
Van Dyk, Sybrandt
Van Gass, Ferdinand P.G.
Van Gass, J.F.
Van Jaarsveld, Adriaan Rsn
Van Loggerenberg, Hendrik
Van Niekerk, Izak A.
Van Niekerk, J.A.P.
Van Niekerk, Pieter J.
Van Rensburg, Lucas M.J.
Van Rensburg, Nicolaas M.J.
Van Rooyen, Cornelis J.
Van Rooyen, Dirk
Van Rooyen, Gerrit R.
Van Rooyen, Gerrit T.
Van Rooyen, Gert F.
Van Rooyen, Ignatius M.
Van Rooyen, Lukas M.
Van Rooyen, Stephanus C.
Van Rooyen, Theodorus C.
Van Schalkwyk, Christiaan J.
Van Schalkwyk, Gerrit C.
Van Staden, Cornelis
Van Staden, Gerhardus/Gerrit S.
Van Staden, T.C.
Van Staden, V.C.
Van Straaten, Jacob A.
Van Straaten, Theunis C.
Van Venen, D.
Van Vuuren, D.I.
Van Vuuren, Daniel J.J.
Van Vuuren, Johannes J.
Van Vuuren, Lukas G.
Van Vuuren, Petrus L.
Van Zyl, Jacobus
Venter, Albertus J.
Venter, C.I.
Venter, P.A.
Venter, Willem D. (kanonnier)
Vermaak, Cornelius T.
Vermaak, Jacobus S.
Vermaak, Johannes G.
Vermaak, J.K.S.
Verster, Henry
Viljoen, Charl J.
Viljoen, Christoffel (sr.)
Viljoen, Gerhardus C. (veldkornet)
Viljoen, Gideon C.
Viljoen, Jan J.
Viljoen, Johannes H.
Viljoen, Johan H.
Viljoen, Marthinus J.
Visagie, Jan
Visser, H.N.
Visser, Johannes H. (Fisher, Jan)
Winter, M.A.V.D.
Zerg, Diek

Stammoeders

Adendorf, A A, vrou van G.J.W van Niekerk
Adendorf, H S H, vrou van G J W van Niekerk
Adendorff, L J, vrou van P L Zietsman
Alberts, C S E, vrou van A J J van Tonder
Alberts, G E M (Breggie), vrou van J P Pretorius jr (sy hertrou met C D Aucamp)
Alberts, J H, vrou van M A de Beer
Albertsz, J M, vrou van G D J C Kotzé
Albertyn, A G, vrou van A F Fick
Appel, E J, vrou van J A Wilken
Aucamp, A P, vrou van J P Badenhorst
Aucamp, J H, vrou van C J du Plessis
Aucamp, M J, vrou van J H G van der Linde
Aucamp, S F J, vrou van W J Pretorius
Aucamp, S J (wed Janse van Rensburg), vrou van H L Neethling
Badenhorst, A M, vrou van H C W Vermaas
Badenhorst, A M P, vrou van J A Kriel
Badenhorst, C A H, vrou van F A van den Berg
Badenhorst, C E, vrou van J H R Lemmer
Badenhorst, C G, vrou van C G JBadenhorst
Badenhorst, E L, vrou van W A Odendaal
Badenhorst, G C S, vrou van C P du Preez
Badenhorst, G M M, vrou van M J Potgieter
Badenhorst, G Z M E, vrou van P E Kruger
Badenhorst, J W, vrou van A I Odendaal
Badenhorst, M C, vrou van H Badenhorst
Badenhorst, M C J I, vrou van T J Kruger
Badenhorst, M M (wed D J Coetzee), vrou van J C Joubert
Badenhorst, M M E, vrou van L R Erasmus
Badenhorst, S C G, vrou van O A de Meyer
Badenhorst, S E, vrou van H G J Badenhorst
Balie, A C, vrou van J Jonker
Barnard, C H M, vrou van W H Jacobsz
Barnard, C M vrou van W H Boshof(f)
Barnard, J I E, vrou van C H Boshof(f)
Barnard, M E, vrou van W H Jacobsz
Barnard, M J, vrou van J J Nienaber
Barnard, M P, vrou van J E Grobler
Basson, A M, vrou van J P Fouché
Basson, C W F, vrou van W G Geere
Basson, F M, vrou van P L Janse van Vuuren
Basson, F M J, vrou van J C Steenkamp
Basson, J C, vrou van W J Basson
Basson, L G, vrou van C F C Geere
Basson, M S, vrou van M M Basson
Beetge, A C, vrou van J J Roos
Beetge, J G A, vrou van M J van Staden
Bekker, A D, vrou van J M Strydom
Bekker, A D M, vrou van A P van Jaarsveld
Bekker, A S, vrou van A A Cilliers
Bekker, A S, vrou van J A N Breytenbach
Bekker, A W, vrou van J C Botha
Bekker, C E, vrou van P A Schoeman
Bekker, E, vrou van P W A Nel
Bekker, H D, vrou van H N Schoeman
Bekker, H D, vrou van L M Erasmus
Bekker, H D, vrou van P W A Nel
Bekker, H G, vrou van L A Erasmus
Bekker, I E, vrou van S J Schoeman
Bekker, J, vrou van J J Bekker sr
Bekker, J M, vrou van J P Snyman
Bekker, M, vrou van J N H Grobler
Bekker, M C, vrou van W J I M du Plessis
Bekker, M M, vrou van G Nel
Bekker, M M, vrou van G C Snyman
Bekker, S A C, vrou van J M Botha
Bekker, S E P, vrou van P I L Steenkamp
Bekker, S M, vrou van G P Viljoen
Bekker, S S, vrou van P J Nieman(d) jr
Benade, A E, vrou van Z J de Beer
Benade, A W C, vrou van C M de Beer sr
Benade, H J, vrou van B D Esterhuizen
Benadie, A C, vrou van C J A Fourie
Benadie, H M, vrou van D G Fourie
Berning, J H, vrou van R J van der Merwe
Bester, A M, vrou van G P Pretorius
Bester, A M C L, vrou van J J P Prinsloo
Bester, A S, vrou van J J Lewis
Bester, C C, vrou van H S de Beer
Bester, C C, vrou van M van der Merwe
Bester, C W L, vrou van C A Bothma
Bester, E J, vrou van G P Pretorius
Bester, G C, vrou van M de Beer
Bester, G M, vrou van J S van Dyk
Bester, H B N, vrou van W A P Pretorius
Bester, H C, vrou van H Coerzer
Bester, H C, vrou van I G van Aswegen (sy hertrou met H Cloete)
Bester, H G J, vrou van H van der Merwe
Bester, H L, vrou van L R Botha
Bester, H L H (wed L J Nel jr), vrou van S S Maritz
Bester, H L H, vrou van L J Nel jr
Bester, H L M, vrou van J J Prinsloo
Bester, I E, vrou van S G Maritz
Bester, J H C, vrou van F M Wolhuter
Bester, M A J, vrou van P R Erasmus
Bester, M E, vrou van W Steenberg
Bester, M J C, vrou van J M Prinsloo
Bester, P H L, vrou van N Prinsloo
Bester, S C, vrou van J S Maritz
Bester, S S, vrou van H J B Swart
Bester, T C, vrou van G J Maritz
Bester, W C C, vrou van H F Prinsloo
Beukes, A S, vrou van J A N Breytenbach
Beukes, A S, vrou van J P Nieuwenhuizen
Beukes, E S (of S C A), vrou van F P Pieterse
Beukes, J C, vrou van R J Bronkhorst
Beukes, M A F C, vrou van J J Botes
Beukes, M C A, vrou van J J Pelzer
Beukes, M S E, vrou van I J Pretorius
Bezuidenhout, A M (wed A J Basson?), vrou van A J Rossouw
Bezuidenhout, A S, vrou van J D Venter sr
Bezuidenhout, C M, vrou van J J Botha
Bezuidenhout, D R, vrou van L J Riekert
Bezuidenhout, H, vrou van P W Labuschagne
Bezuidenhout, L, vrou van M M Bezuidenhout
Bezuidenhout, M C, vrou van C M de Beer sr
Bezuidenhout, M E, vrou van J F van Staden
Bezuidenhout, S M, vrou van R S Botha
Bierman, M M (wed J M van Helsdingen)
Birk, F J, vrou van F J J Botes
Blignaut, A C, vrou van C Breitenbach
Blignaut, A R D, vrou van A E S Gouws
Blignaut, I M, vrou van J J Viljoen
Blom, M A, vrou van G P J Pretorius
Blom, M M, vrou van S J Jacobs
Blomerus, E M D, vrou van J J P van Tonder
Bodenstein, C C, vrou van H A Pretorius
Booyens, A C S, vrou van W C Bezuidenhout
Booyens, M G, vrou van J Bezuidenhout sr
Booyens M M, vrou van C J J van Zyl
Booysen, A, vrou van P J Fourie
Booysen, J C T (J C E?), vrou van B C Viljoen
Booysen, S E, vrou van I van Rooyen
Bornman, E C, vrou van A W Claasen
Bornman, J C, vrou van C C Claasen
Bornmann, C C, vrou van W S J Jansen
Bornmann, M M, vrou van C A J Jansen
Bosch, A E, vrou van C M de Beer jr
Boshof, E A S, vrou van M S B Kritzinger
Bosman, A M, vrou van P S Z Fourie
Botes, A J, vrou van C H Faasen
Botes, A J M, vrou van D J Marais
Botes, A M (wed), vrou van H S Pretorius jr (sy hertrou met C P Pretorius)
Botes, A M, vrou van C P Pretorius
Botes, A P C, vrou van J J A Botes
Botes, C H, vrou van J F de Beer
Botes, E A J, vrou van J A Lombard
Botes, E C, vrou van A B F Steyn
Botes, J A J, vrou van G P Ceronio
Botes, J H, vrou van H G Beukes
Botes, J P, vrou van W L Botes
Botes, M E A M, vrou van J D Bothma
Botes, P E (wed Smith), vrou van J H Henning
Botes, R E, vrou van G P Ceronio
Botes, S C H J, vrou van D P Jacobs
Botes, S M, vrou van M J Fourie
Botha, A B, vrou van G J Vosloo
Botha, A C, vrou van A C de Beer
Botha, A C, vrou van C S Herbst
Botha, A C, vrou van W L Sevenster
Botha, A F J, vrou van P L Bezuidenhout
Botha, A J, vrou van J G Duvenage (syhertrou met C J Eloff)
Botha, A M, vrou van G S Strydom
Botha, A M A, vrou van A C Viloen
Botha, Antjie, van die Tregardt-trek
Botha, A S, vrou van H C Janse van Rensburg
Botha, A S M, vrou van L R Erasmus
Botha, C E, vrou van H P Potgieter sr
Botha, C E, vrou van J J Fourie
Botha, C E, vrou van P F Pretorius
Botha, C J, vrou van G C Viljoen
Botha, C M, vrou van N J Prinsloo
Botha, C S, vrou van P Jacobs
Botha, E C, vrou van G J W van Niekerk
Botha, E H, vrou van A H Potgieter
Botha, E H, vrou vanH M Bekker
Botha, E J C, vrou van C P J Prinsloo
Botha, E P, vrou van J P Prinsloo
Botha, E S, vrou van G P Koekemoer
Botha, E S, vrou van J B Wessels (syhertrou met J A Human)
Botha, F B, vrou van A C Bothma
Botha, F S, vrou van S Schoeman
Botha, G A, vrou van P D A S du Preez
Botha, H C, vrou van J J Erasmus
Botha, H C, vrou van J J Potgieter
Botha, H C, vrou van W F Botha
Botha, H M, vrou van J E de Beer
Botha, H M, vrou van W A P Pretorius
Botha, J A, vrou van M A Venter
Botha, J H, vrou van R H Bekker
Botha, J H J, vrou van P Joubert
Botha, J M, vrou van G S Bronkhorst sr
Botha, J M, vrou van L J Nel sr
Botha, J M, vrou van W J Pieterse
Botha, J S, vrou van D van der Merwe
Botha, J W, vrou van C F Heydenrych
Botha, M A, vrou van W F Klopper
Botha, M A P, vrou van J C Bodenstein
Botha, M C (wed J J Hayward), vrou van M W Pretorius
Botha, M C, vrou van M C Barnard
Botha, M D, vrou van J A Beukes
Botha, M D C, vrou van W G Nel
Botha, M E, vrou van A S du Plessis
Botha, M E, vrou van J A Coetzee
Botha, M E, vrou van J N Barnard
Botha, M E, vrou van M J H Herbst
Botha, M I, vrou van C M Viljoen
Botha, M J, vrou van W C Swart
Botha, M M, vrou van T C van Rooyen
Botha, M P, vrou van A P Erasmus
Botha, M P, vrou van G Schroebie
Botha, M P, vrou van W J Potgieter
Botha, M S, vrou van L A Putter
Botha, M S, vrou van P de WIet
Botha, P A, vrou van R J C Brits
Botha, P C, vrou van W Pretorius
Botha, P M, vrou van J V Botha
Botha, P Z (of P C), vrou van C Gouws (sy hertrou met K P Landman)
Botha, R S E, vrou van J C Botha
Botha, S C, vrou van H C Klopper
Botha, W E, vrou van J E Grobler
Botha, W H D, vrou van M G Dro(t)skie
Bothma, A, vrou van H J Viljoen
Bothma, A M M, vrou van P J Joubert
Bothma, E M C, vrou van M J S de Beer
Bothma, H L M C, vrou van I J Meyer jr
Bothma, M C, vrou van J N H Grobler
Bothma, M P, vrou van P J Greyling
Botma, G M (wed J Gordon), vrou van J Botha
Botma, G M B, vrou van A C Bot(h)ma
Botman, kyk Bothma
Bouwer, H C, vrou van C J Tregardt
Bouwer, J D, vrou van A I M van Rooyen
Bouwer, M A, vrou van A C Greyling
Bouwer, M E S, vrou van L Tregardt
Bouwer, S H, vrou van J A Kiebel (Kebel/Goebel)
Bredenhahn, A J, vrou van B M Davids
Breed, A M (wed H P Malan), vrou van J S Potgieter
Breed, A M, vrou van H P Malan sr (sy hertrou met J S Potgieter)
Breed, J M, vrou van C P Cilliers
Breed, J S P, vrou van J C Jooste
Breedt, S P, vrou van G J Swart
Breitenbach, A C, vrou van D P Botes
Breitenbach, G S J, vrou van C MVermaak
Breitenbach, H G, vrou van C J Smit
Breitenbach, M M S, vrou van M J H Herbst
Breytenbach, C E M (wed P C Combrink), vrou van H J Viljoen
Breytenbach, C E M, vrou van P C Combrink en later van H J Viljoen
Breytenbach, E M A, vrou van M G Potgieter
Breytenbach, H M J, vrou van C Viljoen
Breytenbach, J E, vrou van M J Swart (sy hertrou met Robbertse)
Breytenbach, S I, vrou van F P Smit
Briemer, J S, vrou van F P Naudé
Brits, A D M, vrou van M W Brits
Brits, A J, vrou van C J Serfontein
Brits, A S, vrou van S J Smit
Brits, C E (wed F Pieterse), vrou van S G Pretorius
Brits, C G, vrou van A P de Jager
Brits, C M, vrou van W J Smit
Brits, E J M W (of Roets?), vrou van H A Meintjes
Brits, H J, vrou van J Bodenstein
Brits, H M E C, vrou van M W Pretorius jr
Brits, H M S, vrou van F C P Nagel
Brits, J, vrou van L de Jager
Brits, J C, vrou van W Brits
Brits, L E, vrou van G P Bezuidenhout
Brits, M A, vrou van J G Janse van Vuuren
Broekman, H M, vrou van W A Bester
Broekman, M C S J, vrou van H J G Korff
Bronkhorst, A (wed H van der Zandt), vrou van J P Strydom
Bronkhorst, A A, vrou van F Pieterse
Bronkhorst, A M, vrou van J D Venter sr
Bronkhorst, C M, vrou van A S J de Beer
Bronkhorst, C M, vrou van J L Koekemoer
Bronkhorst, E M, vrou van M J van den Berg
Bronkhorst, G M, vrou van T J Botha
Bronkhorst, H C, vrou van G P Pretorius
Bronkhorst, J A, vrou van P C Jacobs
Bronkhorst, M C, vrou van J P Nieuwenhuizen
Bronkhorst, M C, vrou van R J Jansen
Bronkhorst, M C J, vrou van R J Gouws
Bronkhorst, M J, vrou van P C Minnaar jr
Bronkhorst, M S, vrou van H P G Scheepers
Bronkhorst, M S J (wed van P Snyders), vrou van C C C du Plooy
Bronkhorst, M S P, vrou van G J H J van der Merwe
Bronkhorst, S, vrou van J J Janse van Rensburg
Bronkhorst, S J, vrou van J A Beetge
 • Holtzhausen, J A, eggenoot van S J Bronkhorst
Bronkhorst, S S, vrou van N J Prinsloo
Broodryk, C (wed J J Opperman), vrou vanB J Liebenberg jr
Broodryk. C, vrou van J J Opperman (sy hertrou met B J Liebenberg)
Broodryk, D J A, vrou van D T W M J Nortje
Brown, J C, vrou van G F Scheepers
Bruwer, A C, vrou van F P Naudé
Bruwer, H C, vrou van J B Rabie
Bruwer, J J, vrou van A H le Roux
Bruwer, S H, vrou van J D Hattingh
Buchner, M J F, vrou van P H van Rooyen
Buitendach, M M, vrou van J C Esterhuizen
Burger, A A, vrou van J J Combrink
Burger, H S, vrou van J H Visage
Burger, J H, vrou van S van Breda
Burger, J R, vrou van F P Hugo
Buys, J E, vrou van J J Bouwer
Calitz, E, vrou van P J L Nel
Campher, H C M S, vrou van A Smit
Campher, J M, vrou van C M Smit
Campher, M L, vrou van D W du Plooy jr
Campher, R S E, vrou van P J Botha
Carelse, H D, vrou van P J Botha
Carelse, M D, vrou van J M Botha
Cilliers, A C, vrou van J B Rabie
Cilliers, A J P, vrou van C J Liebenberg
Cilliers, A M, vrou van C P Pieterse
Cilliers, H S C, vrou van P W Pieterse
Claasen, M E, vrou van J J Bezuidenhout
Claassen, A F, vrou van P R Nel
Claassen, C M M E, vrou van S W Meintjes
Claassen, R J, vrou van J J Slabbert
Claassen, T F, vrou van N M Janse van Rensburg
Claassens, M C M G, vrou van C H Bornman
Claassens, M C M G, vrou van I J de Klerk (sy hertrou met C H Bornman)
Cloete, M M, vrou van A van Wyk
Cloete, M S, vrou van J C Maartens
Coetzee, A E C, vrou van J L Fourie
Coetzee, A F, vrou van J F Robbertse
Coetzee, A M I, vrou van J T Maartens
Coetzee, A S, vrou van H J G Korff
Coetzee, C, vrou van A J van Jaarsveld
Coetzee, C H A, vrou van F W C Buitendag
Coetzee, C J, vrou van I J Pretorius
Coetzee, E J S, vrou van A J Smit
Coetzee, G C, vrou van P J Joubert
Coetzee, G J, vrou van M A de Beer
Coetzee, J F W, vrou van J H de Lange
Coetzee, M I, vrou van J L R Erasmus
Coetzee, M J (wed C J Pretorius), vrou van H Potgieter sr
Coetzee, M J M, vrou van F J Joubert jr
Coetzee, M M D M, vrou van A J Greyling
Coetzee, M M J M P, vrou van H Venter
Coetzee, S M, vrou van P H R du Plooy
Coetzee, S M M, vrou van A J Greyling
Coetzer, A J M (wed Le Roux), vrou van H J Visser
Coetzer, A J M, vrou van N L le Roux (sy hertrou met H J Visser)
Coetzer, A S, vrou van J A Enslin
Coetzer, A S, vrou van J H Schoeman
Coetzer, C M, vrou van W P Grobler
Coetzer, D R, vrou van N J Grobler
Coetzer, E M, vrou van C H Botha
Coetzer, H H, vrou van P W Nel
Coetzer, J A J (wed F J Labuschagne), vrou van C J Erasmus
Coetzer, J J, vrou van H J de Bruyn
Coetzer, J M, vrou van D J Schoeman
Coetzer, J S, vrou van C J Muller
Coetzer, M E, vrou van J H Hattingh
Coetzer, S A D, vrou van J G van Deventer
Coetzer, S E (wed Jordaan)
Combrink, A A, vrou van J J G Hattingh
Combrink, A A, vrou van W S Pretorius
Combrink, A G C, vrou van H C Janse van Rensburg
Combrink, D M, vrou van H J Strydom
Combrink, D M M, vrou van W C van der Merwe
Combrink, M A G S, vrou van H C Janse van Rensburg
Combrink, M E, vrou van P J L Venter
Combrink, S W C, vrou van G L Nel
Combrink, S W C, vrou van G P D J Nel
Cornelius, S M, vrou van J C Jooste
Crafford, H J, vrou van P M Gouws
Cronjé, E J, vrou van P H Muller
Cronjé, J C, vrou van J C Janse van Rensburg
Cronjé, M C (wed Steyn), vrou van J C Greyling
Cronjé, S E, vrou van M C J de Beer
Cronjé, S J (wed P J Geldenhuys), vrou van D P Pretorius
Cronjé, S J, vrou van L J Fourie
Cronjé, S J, vrou van L P Spies
Cronjé, S J, vrou van P J Gildenhuizen
Cronjé, S M, vrou van M C Jacobs(z)
 • De Jager, L, eerste eggenoot van S M Cronjé
 • Potgieter, J, tweede eggenoot van S M Cronjé
Cronjé, S S, vrou van P R Wessels
Dannhauser, M E N, vrou van D R van Rooyen
Davel, E J, vrou van C van Niekerk
Davel, H J, vrou van N J S Basson
Davel, J C, vrou van J A Pretorius
Davel, M J L, vrou van H G Stoop
Davel, M M, vrou van R G Visagie
De Beer, A C E, vrou van D L Cronjé
De Beer, A C E, vrou van J C J Cornelis
De Beer, A C H, vrou van Z J de Beer
De Beer, A E S, vrou van D J Robbertse
De Beer, A J, vrou van J H Harmse
De Beer, A L, vrou van J M Steyn
De Beer, A M, vrou van J P Muller
De Beer, C C, vrou van T J van der Merwe
De Beer, C E, vrou van H L Joubert
De Beer, C E J, vrou van G P Pretorius
De Beer, C J, vrou van G Vosloo sr
De Beer, C J E, vrou van F J N A Grobler
De Beer, C J M, vrou van P J van Dyk
De Beer, C M, vrou van J J Bronkhorst sr
De Beer, C M A S, vrou van C D Cronjé
De Beer, C P, vrou van H P Prinsloo jr
De Beer, C P, vrou van J C Muller
De Beer, E M, vrou van P E Wahlstrand
De Beer, F E J, vrou van B G Smit
De Beer, H, vrou van C C Viljoen
De Beer, H A, vrou van O J Coetzee
De Beer, H C, vrou van C M de Beer jr
De Beer, H E, vrou van M C Barnard sr
De Beer, H M, vrou van S H Coetzee
De Beer, J A C, vrou van H P Botha
De Beer, J C, vrou van W J Pretorius
De Beer, J C S, vrou van J L P Pretorius
De Beer, J E (wed H A Hansonius), vrou van P H Steyn
De Beer, J E, vrou van J G Hattingh
De Beer, J H, vrou van J N van Dyk
De Beer, J W E, vrou van F Giesen
De Beer, M A, vrou van D L Hattingh
De Beer, M J, vrou van J Breed
De Beer, M J, vrou van J H Nel
De Beer, M J C, vrou van P J Stoop
De Beer, M M, vrou van L J van der Merwe
De Beer, M M, vrou van M W Koekemoer
De Beer, M M E, vrou van P J Jacobs
De Beer, M S, vrou van D S van der Merwe
De Beer, N C, vrou van J M Koekemoer sr
De Beer, N M, vrou van J L Koekemoer
De Beer, R C E, vrou van J M Koekemoer jr
De Beer, S E (wed C Bothma), vrou van P J Joubert
De Beer, S P, vrou van C P Brits(z)
De Bruin, H, vrou van H J de Bruyn
De Bruin, M C (wed G J Koekemoer), vrou van J de Bruyn
De Bruin, M M, vrou van J H Grobler
De Bruyn, A J, vrou van G J Jordaan
De Bruyn, A J L S, vrou van L H Jordaan
De Bruyn, A M, vrou van A J Krugel
De Bruyn, C E, vrou van P J Coetzer sr
De Bruyn, C E, vrou van P J Joubert
De Bruyn, E P, vrou van J D Jordaan
De Bruyn, J J, vrou van H Coetzer
De Bruyn, M C, vrou van G J Koekemoer
De Bruyn, S C, vrou van F N Els
De Jager, A, vrou van H J S van Niekerk
De Jager, A A, vrou van G W van Niekerk
De Jager, A A, vrou van J G Potgieter
De Jager, A M, vrou van L J Fourie
De Jager, C G, vrou van P C Cronjé
De Jager, E A A, vrou van L T Fourie
De Jager, E C, vrou van P Cronjé
De Jager, J C, vrou van R D van Wyk sr
De Jager, J I H, vrou van P L Moolman
De Jager, J L, vrou van L J B Smit
De Jager, L P, vrou van A M Cronjé
De Jager, M E, vrou van J A Landman
De Jager, M H, vrou van A F de Necker
De Jager, M W, vrou van M D Fourie
De Jager, S M (wed Fourie), vrou van A B Joubert
De Jager, S M, vrou van G J van Niekerk jr
De Jager, S M, vrou van H N Fourie
De Jager, S M, vrou van R Janse van Rensburg
De Jager, S S M, vrou van J A Landman
De Klerk, C M, vrou van Z C de Beer
De Klerk, E S, vrou van S J van der Merwe
De Klerk, J C, vrou van C M du Plooy
De Klerk, J H, vrou van G P Slabbert
De Klerk, J H, vrou van J H Claasen
De Klerk, J P, vrou van J C Muller
De Klerk, M H, vrou van F M Schoeman
De Klerk, M J, vrou van J H van Staden
De Klerk, T C W C E, vrou van J C de Beer
De Koker, M I, vrou van H P Nieuwenhuizen
De Koker, M M, vrou van B J Fourie
De Koker, M M E, vrou van J L Lubbe
De Koker, W C J, vrou van J A Pretorius
De la Rey, C J, vrou van M H Wessels
De la Rey, C S, vrou van N J Swart
De la Rey, M M, vrou van J D van Coller
De Lange, A C, vrou van F J van Dyk sr
De Lange, A C, vrou van J van Dyk
De Lange, C J, vrou van C F de Lange
De Lange, C J, vrou van W P Meyer
De Lange, E J, vrou van I A van Niekerk
De Lange, F, vrou van J van Dyk
De Lange, F P, vrou van A J van Dyk
De Lange, G C, vrou van C A F Froneman
De Lange, G D, vrou van H A Lombard sr
De Lange, G J, vrou van C H Badenhorst
De Lange, H E L, vrou van J J J Steyn
De Lange, J D, vrou van W Nel
De Lange, J E, vrou van G A van Deventer
De Lange, J M, vrou van W P Prinsloo
De Lange, M C, vrou van P J Barnard
De Lange, M L, vrou van J J Prinsloo
De Lange, P A, vrou van A W J Pretorius sr
De Lange, P A, vrou van G F Linde
De Lange, S C J, vrou van D P Bezuidenhout
De Lange, S J, vrou van L J Meyer
De Lange, S M E, vrou van H P Steenkamp
De Meyer, kyk Meyer
De Villiers, F J J, vrou van A P B van Niekerk
De Villiers, M E (hertrou met W H Neethling en C J Viljoen), vrou van J P D de Villiers
De Villiers, M E (wed J P D de Villiers), vrou van W H Neethling
De Villiers, M E, vrou van C J Viljoen
De Villiers, M M, vrou van C G Smit
De Vlamingh, A S M, vrou van J A Botes
De Vlamingh, J J A, vrou van B J H van Dyk
De Vries, S E, vrou van F C de Wit
De Wet, A C, vrou van C J Roos
De Wet, A P, vrou van P G Bothma
De Wet, M J (wed J C Greyling), vrou van P Retief
De Wet, M P, vrou van M Prinsloo
De Wet, P C S, vrou van W J Erasmus
De Winnaar, C P, vrou van B M Klopper
De Winnaar, L M, vrou van P J de Bruyn
De Wit, C P, vrou van A W J Pretorius sr
De Wit, E M (hertrou met J G Muller), vrou van F M Hattingh
De Wit, M J, vrou van W C van der Merwe
De Wit, NP, vrou van G P Brits
Delport, A J M, vrou van D B Erasmus
Delport, E J, vrou van C J Theunissen
Delport, M J M, vrou van B C Greyling
Dempers, CJP (wed Combrink), vrou van M S B Kritzinger
Deysel, A M E (wed van R van Rooyen), vrou van F J Botha
Deysel, M E, vrou van J J Oosthuizen jr
Deysel, M H A, vrou van W Botes
Dorfling, P D M, vrou van M C Erasmus
Dorphling, A M, vrou van N J Janse van Rensburg
Dorphling, I C J, vrou van M C J de Beer
Dreyer, A E S, vrou van F P G van Gass
Dreyer, A J, vrou van J H Jacobs
Dreyer, H M A, vrou van J H Steenkamp
Dreyer, J M C, vrou van H Fourie
Dreyer, J S, vrou van J J Reyneke
Dreyer, S C J M, vrou van J H du Preez
Dreyer, S C M, vrou van J M L Klopper
Du Pisani, D E J, vrou van A J J Olivier
Du Plessis, A E, vrou van B W J Steenkamp
Du Plessis, A E, vrou van J C Kruger
Du Plessis, A E D, vrou van P W Labuschagne
Du Plessis, A J M, vrou van T J Botha
Du Plessis, A M, vrou van C R Harmse
Du Plessis, A M, vrou van M G S Maré
Du Plessis, A M A, vrou van P R van Deventer
Du Plessis, A M C, vrou van D J Hennop
Du Plessis, A M E, vrou van C J du Plessis
Du Plessis, A M E, vrou van H P Malan, jr
Du Plessis, A M H P, vrou van F M Labuschagne
Du Plessis, A M J (wed J H Steenkamp), vrou van C J J Snyman
Du Plessis, A M J, vrou van J Grobler
Du Plessis, A M J, vrou van J H Steenkamp (sy hertrou met C Snyman)
Du Plessis, A P, vrou van H N Janse van Rensburg
Du Plessis, C C M, vrou van J C Kruger
Du Plessis, C H, vrou van J A du Plessis
Du Plessis, C I M E L, vrou van C J Janse van Vuuren
Du Plessis, C L, vrou van L S du Plessis
Du Plessis, C M, vrou van C Hattingh sr
Du Plessis, C M, vrou van C F W J Snyman
Du Plessis, C P, vrou van P du Plessis
Du Plessis, E G P, vrou van P J Potgieter
Du Plessis, E M, vrou van A J Krugel
Du Plessis, E P, vrou van P I du Plessis
Du Plessis, E W C, vrou van D E Erasmus
Du Plessis, G A W, vrou van J H Labuschagne
Du Plessis, G J D M, vrou van D S Janse van Vuuren
Du Plessis, G PJ D, vrou van P A Labuschagne
Du Plessis, G S, vrou van J H Hattingh
Du Plessis, G S F W, vrou van S J P Kruger
Du Plessis, G S S P, vrou van G D Pretorius
Du Plessis, G W J E, vrou van P J Labuschagne
Du Plessis, H E, vrou van R C van Tonder
Du Plessis, H L, vrou van J H Labuschagne
Du Plessis, H L E, vrou van C J H Kruger
Du Plessis, J D G, vrou van P L Steenkamp
Du Plessis, J H, vrou van J H Steenkamp
Du Plessis, J J S B, vrou van J F Kemp (sy hertrou met J P Rossouw)
Du Plessis, J M, vrou van P I L Steenkamp
Du Plessis, M, vrou van J Myburgh
Du Plessis, M, vrou van S J P Kruger
Du Plessis, P M, vrou van S Fouché
Du Plessis, W C, vrou van J H Labuschagne
Du Plooy, A A, vrou van W Pretorius
Du Plessis, P, eggenoot van H du Plooy
Du Plooy, J M, vrou van A J A P Korff
Du Plooy, M J (wed W A Combrink), vrou van J H Nel
Du Plooy, M J, vrou van W A Combrink
Du Plooy, S C P, vrou van C P Cilliers
Du Plooy, S E F, vrou van Z J de Beer
Du Preez, C C (wed S J van der Merwe), vrou van J C Bornman
Du Preez, C C C R E, vrou van P J Badenhorst
Du Preez, D A, vrou van C T Vermaak
Du Preez, D M, vrou van C L de Jager
Du Preez, F J, vrou van W L Pretorius
Du Preez, F M, vrou van G J Naudé
Du Preez, H A, vrou van S J du Preez
Du Preez, H J, vrou van J S du Preez
Du Preez, H J, vrou van P T Vermaak
Du Preez, J C M, vrou van P R Botha
Du Preez, J D, vrou van D D Luuz
Du Preez, J J, vrou van C H Badenhorst jr
Du Preez, J J, vrou van C M Vermaak
Du Preez, M, vrou van J P Nel sr
Du Preez, M M, vrou van M J Potgieter
Du Preez, M M, vrou van P Lindeque
Du Preez, M P, vrou van P A C Raath
Du Preez, M S, vrou van J S Maritz
Du Preez, P D, vrou van J Z Hellberg
Du Preez, R M, vrou van H C Visagie
Du Preez, R M, vrou van J C P Landman
Du Preez, R P, vrou van H F Prinsloo
Du Preez, S M (wed J Breytenbach), vrou van F A J Dekker
Du Preez, S M H, vrou van L J Fourie
Du Raan, CM W, vrou van G M van Wyk
Du Toit, A C, vrou van I G van Aswegen
Du Toit, A C M, vrou van D J Fourie
Du Toit, A E, vrou van J Alberts
Du Toit, A M (wed J G Cilliers) vrou van S W Bruwer
Du Toit, A M, vrou van J G Cilliers
Du Toit, J A, vrou van P A G Swart
Du Toit, J G, vrou van L L Breytenbach
Du Toit, J J, vrou van J F Klopper
Durand, M J W, vrou van M C Viljoen
Dürr, A B W (wed H G G J Schönemann), vrou van C H Heine
Durr, E C, vrou van F L E Landsberg
Duvenage, A E (wed D B Snyman), vrou van L G Janse van Vuuren
Duvenage, I J C, vrou van J M W Koekemoer
Duvenage, S J, vrou van J J Potgieter
Duvenage, S S M, vrou van J Horn
Eloff, C C, vrou van J H van Dyk
Eloff, M S (wed A W Myburgh), vrou van J P van der Merwe
Eloff, N C, vrou van D G Grobler
Els, A C M, vrou van T G Botha
Els, J C, vrou van P S Joubert
Els, S S, vrou van J M Prinsloo
Engelbrecht, A M, vrou van M N Ras
Engelbrecht, A M M, vrou van C F Schoeman
Engelbrecht, A S, vrou van P D G Steyn
Engelbrecht, C E, vrou van W J Engelbrecht
Engelbrecht, C J, vrou van M J Schoeman sr
Engelbrecht, E J, vrou van A J de Lange
Engelbrecht, E M, vrou van A H Botha
Engelbrecht, J A G, vrou van G J Labuschagne
Engelbrecht, J C, vrou van J M L Klopper
Engelbrecht, J M, vrou van J C Pretorius
Engelbrecht, M E, vrou van F J Bezuidenhout
Enslin, A M J, vrou van G J Vosloo
Enslin, I R, vrou van A C Viloen
Enslin, M M, vrou van B J Erasmus
Erasmus, A C, vrou van J Erasmus
Erasmus, A C, vrou van J Jacobs
Erasmus, A D, vrou van J H van der Merwe
Erasmus, A J, vrou van M C Jacobs(z)
Erasmus, A M, vrou van C P Jacobs
Erasmus, A M, vrou van L C Meyer
Erasmus, A M J E, vrou van J L A Erasmus
Erasmus, C E (wed G J Jacobs), vrou van A H Potgieter
 • Jacobs, voorname onbekend, eggenoot van C E Erasmus
Erasmus, C E, vrou van J H Botha
Erasmus, C E, vrou van L M Nel
Erasmus, C E, vrou van S M Bezuidenhout
Erasmus, C J H, vrou van D H Kruger
Erasmus, C J S, vrou van J H Jacobs
Erasmus, C S, vrou van J D Bothma
Erasmus, C S J, vrou van J P Maré/Maree
Erasmus, E, vrou van P J Erasmus
Erasmus, E E, vrou van P A R Otto
Erasmus, E J, vrou van T L Botha
Erasmus, E L, vrou van W G Lotter
Erasmus, G, vrou van M van Deventer
Erasmus, G C, vrou van C S Bothma
Erasmus, H C E, vrou van A van Jaarsveld
Erasmus, H E L, vrou van A de Lange
Erasmus, H G, vrou van J D van Aswegen
Erasmus, H J, vrou van P J Nieuwenhuizen
Erasmus, H S, vrou van F A Strydom
Erasmus, J A E, vrou van P W Roux
Erasmus, J C, vrou van H A van Aswegen
Erasmus, J E, vrou van J F Klopper
Erasmus, J E, vrou van J J Jacobs
Erasmus, J H, vrou van D S Fourie jr
Erasmus, J P, vrou van P A Opperman sr
Erasmus, M L, vrou van A Bester
Erasmus, M L, vrou van C J Meyer
Erasmus, M L, vrou van J C Heyneke jr
Erasmus, M L, vrou van J H de Beer
Erasmus, M L, vrou van S L Riekert
Erasmus, M M, vrou van J C Davel
Erasmus, M M, vrou van J J W Snyman
Erasmus, M M, vrou van P J Erasmus
Erasmus, M S, vrou van B J Prinsloo
Erasmus, S J, vrou van C P Brits
Erasmus, S S, vrou van C PJ Erasmus (sy hertrou met H G Grové)
Erasmus, S S, vrou van H G Grové
Erasmus, S S, vrou van J L C Erasmus
Erasmus, S S, vrou van P F Tregardt (sy hertrou met J M van Helsdingen)
Erasmus, W G, vrou van B G du Preez
Erasmus, Z G, vrou van C J Tregardt
Erwee, J M S,Erwee-18 vrou van S J Scheepers jrScheepers-355
Esbach, kyk Espag
Espag, C H L J, vrou van C E Fourie
Espag, M J E P, vrou van H J J Espag
Espag, R C, vrou van C Potgieter
Esterhuizen. A C, vrou van C W Horn
Esterhuizen, A F, vrou van P J Naudé
Esterhuizen, C A, vrou van J C Heyneke sr
Esterhuizen, E A, vrou van M J Fourie
Esterhuyse, E P, vrou van D P J Steyn
Esterhuyse, H J, vrou van J J C Erasmus
Esterhuyse, J M, vrou van J H Visser
Esterhuyse, J P, vrou van H J M W Pretorius
Esterhuyse, S M, vrou van A L Lombard jr
Faber, S E, vrou van J G Herbst
Ferreira, A E, vrou van H P van Coller
Ferreira, A E, vrou van J A Holtzhausen
Fick, E H M, vrou van J J Nel
Fick, M M S, vrou van P J Fourie
Fischer, J WC (wed J van Vuuren), vrou van S J Grobler
Fouché, C J, vrou van P P van den Berg
Fouché, C S P, vrou van D Jacobs
Fouché, E A, vrou van F J Jooste jr
Fouché, M C, vrou van M Bekker
Fouché, M E, vrou van F W Weyer(s)
Fouché, M E, vrou van J C Steenvat
Fouché, M M, vrou van J H P I M du Plessis
Fouché, Z G, vrou van Z J de Beer
Fourie, A, vrou van W B Swanepoel
Fourie, A C, vrou van B Harmse
Fourie, A C, vrou van H A van Aswegen
Fourie, A J I, vrou van S J de Beer
Fourie, A L P, vrou van H J Mostert
Fourie, C E G, vrou van L J Meyer
Fourie, C J, vrou van I J Meyer sr
Fourie, C M, vrou van C B S Harmse
Fourie, C M, vrou van J J Jacobs
Fourie, C M J, vrou van J A Botha
Fourie, D C, vrou van L L Breytenbach
Fourie, E A, vrou van M C J de Beer
Fourie, E E, vrou van P C Steinman
Fourie, E S, vrou van J B Rudolph sr
Fourie, G, vrou van J Foord
Fourie, G M (wed Steyn), vrou van G P Koekemoer
Fourie, H A, vrou van M van As van den Berg
Fourie, HJ, vrou van S P Janse van Vuuren sr
Fourie, H S, vrou van D J Koekemoer
Fourie, I A, vrou van L de Jager jr
Fourie, I E, vrou van P D Jacobs jr
Fourie, J H, vrou van H Steyn
Fourie, J S, vrou van D J Fourie
Fourie, L A (wed A J Venter), vrou van N J Grobbelaar
Fourie, M A, vrou van G P Jacobs
Fourie, M C, vrou van J Pitzer
Fourie, M D M, vrou van B J P van den Berg (sy hertrou met C C J H Fourie)
Fourie, M E (Mietjie), vrou van J M Gouws
Fourie, M E, vrou van J A Broodryk
Fourie, M E P F, vrou van G W de Jager
Fourie, M M, vrou van A T Spies
Fourie, M M C, vrou van H J Boshof(f)
Fourie, P W J D, vrou van R J Gouws
Fourie, S C J, vrou van J I J Fick
Fourie, S E, vrou van P Maré/Maree
Fourie, S M, vrou van P Breed
Fürstenberg, M E, vrou van F Roos
Geel, C M, vrou van J J Bronkhorst sr
Geel, M J, vrou van D Lombard
Geere, A M (wed van Hendrik Bezuidenhout), vrou van P J HBotha
Geere, C F, vrou van A C Piek sr
Geere, M G, vrou van H F Prinsloo
Geere, R S, vrou van M J S de Beer
Geere, S E, vrou van G J Oosthuizen
Geyer, D E M, vrou van J H du Preez
Goeman (Goeyeman), M S, vrou van P J C Scheepers
Goosen, A C S, vrou van P H Botha
Goosen, A M, vrou van W J Prinsloo
Gou(w)s, M J J, vrou van N J S Basson
Gous, E M, vrou van J F Joubert (sy hertrou met D Riekert)
Gous, J H, vrou van B P de Beer
Gous, kyk ook Gouws
Gous, M M, vrou van H van den Berg
Gous, P C, vrou van D E Erasmus
Gouws, A M M S, vrou van W A S Nel
Gouws, C H, vrou van P J Nel
Gouws, G C F W, vrou van A D de Lange
Gouws, J F, vrou van J M Janse van Vuuren
Gouws, J S, vrou van C N Grobler
Gouws, M E, vrou van J W van der Merwe
Gouws, M M, vrou van A J J Crafford
Gouws, S J, vrou van B J Olivier
Gouws, S J D, vrou van R P du Toit
Greeff, A F, vrou van G L Roos
Greeff, M S, vrou van Z J de Beer
Greyling, A M, vrou van L J Meyer
Greyling, A M, vrou van M J van Dyk
Greyling, A M, vrou van N Snyman
Greyling, A M A, vrou van J W W Wessels
Greyling, A M E, vrou van G R Opperman
Greyling, G E C, vrou van P S Roos
Greyling, H E L, vrou van J Erasmus
Greyling, J A, vrou van W J Viljoen
Greyling, J H, vrou van C H Z Booysen
Greyling, J H, vrou van W W Viljoen
Greyling, M F, vrou van W M J Lötter
Greyling, M J, vrou van H F Prinsloo
Greyling, S S J, vrou van P J L Erasmus
Griesel, A F, vrou van J P C Hennop
Griesel, A M J, vrou van J L Kruger
Griesel, H L C, vrou van C F Herbst
Griesel, H M J, vrou van D L Cronjé
Griesel, H M J, vrou van J PC Hennop
Griesel, J E, vrou van J S van der Merwe
Griesel, J J, vrou van A J Viljoen
Grobbelaar (Grobler), D M, vrou van A D de Lange
Grobbelaar, E H (wed J H Robbertse), vrou van P J Potgieter
Grobbelaar, J S (wed Venter), vrou van F J Jooste sr
Grobbelaar, M C, vrou van G C Schoeman
Grobbelaar, M E, vrou van P J Nieman(d) jr
Grobler, A J (wed Coetzer), vrou van J J Potgieter
Grobler, A S, vrou van A S du Plessis
Grobler, C C E, vrou van J H Grobler
Grobler, C J, vrou van J E Pretorius
Grobler, C J, vrou van P J Steyn
Grobler, C J, vrou van W Robinson
Grobler, E J S, vrou van M J Redelinghuys
Grobler, E S, vrou van S J van Jaarsveld
Grobler, H C, vrou van J L du Preez
Grobler, J H, vrou van C A L Cronjé
Grobler, J H, vrou van C J Joubert
Grobler, J H, vrou van L J Erasmus
Grobler, M C P, vrou van J Z N van Greunen
Grobler, M G, vrou van C J Hattingh
Mulder, D J, eggenoot van M J Grobler
Grobler, M M, vrou van M C Erasmus
Grobler, M M, vrou van M J Els
Grobler, M S, vrou van J G Roos sr
Grobler, R E A (wed L C J Klopper), vrou van P J Hammes
Grobler, R E A, vrou van L C J Klopper
Groenewald, S M, vrou van H B Pieterse sr
Grové, H J A, vrou van J C Pretorius
Grové, M H, vrou van J P Zietsman
Grundlingh, E B, vrou van J P Pretorius sr
Haasbroek, M M (wed)
Hamman, E J, vrou van J D Wentzel
Hamman, M M, vrou van G D P Prinsloo
Hamman, W , vrou van J P Odendaal
Hanekom, C J, vrou van C A Smit
Harmse, F, vrou van C Harmse
Harmse, J M, vrou van A M van Aarde
Harmse, M J, vrou van C J J van Zyl
Harmse, P W, vrou van B D Esterhuizen
Harmse, R A M, vrou van F Visser
Hartman, S J C, vrou van R J Bekker
Hartogh, E J (wed), vrou van M W Pretorius
Hartzenberg, C, vrou van C Hattingh sr
Hartzenberg, M E, vrou van M J van Dyk
Hasselbach, C A W (wed M G Taute), vrou van A J de Klerk
Hattingh, A C, vrou van D W Schoeman
Hattingh, A E, vrou van C F Heydenrych
Hattingh, C J, vrou van D J J Malan
Hattingh, C J, vrou van F Labuschagne
Hattingh, C J, vrou van H A Roets
Hattingh, C J M, vrou van J J Jordaan
Hattingh, C M, vrou van J P Delport
Hartingh, C S (wed F J Labuschagne), vrou van W C Coetzer
Hattingh, C S, vrou van F J Labuschagne (sy hertrou met P Coetzer [?]
Hattingh, C S, vrou van G J Roets
Hattingh, C S, vrou van N J Theunissen
Hattingh, D J, vrou van E C D Bruwer
Hattingh, G J, vrou van C G Schoeman
Hattingh, M C, vrou van F C Els
Hattingh, M C, vrou van J S Boshof(f)
Hattingh, M E, vrou van A W J Pretorius jr
Hattingh, M E M M, vrou van C P van der Merwe
Hattingh, M J, vrou van N J Smit
Hattingh, M J A, vrou van G J A Pretorius
Hattingh, M M, vrou van J van Dyk
Hattingh, P I (wed J P Labuschagne), vrou van J F Robbertse
Hattingh, S A, vrou van G van Rooyen
Hattingh, S A S J, vrou van P A Labuschagne
Hattingh, S C, vrou van P A Labuschagne
Hattingh, S J C (wed van J L L van Wyk), vrou van J A H Davel
Hattingh, S J C, vrou van J L L van Wyk
Hauman, S S, vrou van H S Bosman
Hauptfleisch, H M, vrou van J D Cilliers
Havenga, E M, vrou van J A van de Graaff Pretorius
Havenga, G M, vrou van C F Botes
Havenga, G M, vrou van W H Pretorius
Havenga, S G M H, vrou van M C Vorster
Hefer, C J G, vrou van J M de Beer
Hellmond, M D, vrou van J Foord
Henning, E C J (wed N J Janse van Vuuren), vrou van R J Holtzhausen
Henning, E J, vrou van B J G W du Plessis
Hennop, E F J, vrou van W J Botha
Hensen, J H, vrou van J J Swanepoel
Hensen, J H M, vrou van W H Muller
Herbst, A M E, vrou van J P du Preez
Herbst, R, vrou van H R Ludike
Herbst, S M (wed Jacobs), vrou van J J Potgieter
Herbst, S M A, vrou van J Matthyssen
Herman, CM, vrou van T F Dreyer
Heydenrych, G P, vrou van J J Coetzer
Heydenrych, H F J, vrou van J A Vosloo
Heyneke, A C, vrou van J E de Beer
Heyneke, A C, vrou van M D P E Evert
Heyneman, J P, vrou van C F Preller
Hockly, J J W, vrou van T P Pretorius
Hofmeyr, C M, vrou van M Versfeld
Holtshausen, A E, vrou van J I Minnaar
Holtshausen, H G, vrou van J J Cloete
Holtshausen, J H, vrou van P J F Jacobs
Holtshausen, S J, vrou van J P Dreyer
Holtshauzen, M J (wed De Lange), vrou van J H Grobler
Horn C J, vrou van F C de Beer
Horn H C, vrou van J L J Pretoria
Horn, S M, vrou van J G Duvenage
Hough, C J, vrou van L H du Plooy
Hough, G J, vrou van P P Jacobs
Howell, M C P, vrou van M P C Ferreira
Human, C E, vrou van H J Wessels
Human, C M, vrou van A J Erwee
Human, D M, vrou van J S Zietsman
Human, G J, vrou van J J Uys
Human, J S C (wed P J Meyer), vrou van A M J Rall
Human, J S C, vrou van P J Meyer (sy hertrou met A M J Rall)
Hurter, E C, vrou van J A H Davel
Iffland, C R, vrou van G P Ceronio
Jacobs, A C J, vrou van G P J Snyman
Jacobs, A C J, vrou van R S L P Jacobs
Jacobs, A J F J, vrou van J N Janse van Rensburg
Jacobs, A L, vrou van J C J Herbst
Jacobs, A M, vrou van S J L Jacobs
Jacobs, A S, vrou van J H Claasen
Jacobs, C S, vrou van J Viljoen
Jacobs, F C, vrou van D J Jacobs
Jacobs, H E D, vrou van M J Fourie
Jacobs, H M, vrou van P J Fourie
Jacobs, J A, vrou van H C Pretorius
Jacobs, J E, vrou van J F J Pretorius
Jacobs, L J M, vrou van P D A S du Preez
Jacobs, L S, vrou van C J Jacobs
Jacobs, MA, vrou van L de Jager
Jacobs, M E, vrou van A S Erasmus
Jacobs, M E, vrou van H J Jacobs
Jacobs, M J, vrou van C R Roets
Jacobs, M J, vrou van J C W Roelofse
Jacobs, M J, vrou van J S Jacobs
Jacobs, M L, vrou van P C Snyders
Jacobs, M S, vrou van M de Beer
Jacobs, M S E, vrou van D P Jacobs
Jacobs, P J F, vrou van G G N Jacobs
Jacobs, S C, vrou van H A Roets
Jacobs, S J (wed R B Badenhorst), vrou van I J Pretorius
Jacobs, S M, vrou van D E Erasmus
Jacobs, S M J, vrou van F A van Niekerk
Jacobsz, S C, vrou van S J Eloff
Janeke, A S, vrou van J D Cilliers
Janse van Rensburg, kyk Van Rensburg
Janse(n) van Vuuren, kyk Van Vuuren
Janse(n), M J, vrou van P C Bezuidenhout
Jansen, A C L, vrou van M J Fourie
Jansen, C L, vrou van J J Bornman
Jansen, E S, vrou van C J Lubbe
Jansen, J M C, vrou van C H Bornmnan
Jansen, M J, vrou van P C Minnaar sr
Jansen, S A, vrou van J N J Roets
Jansen, Z J, vrou van F J C Kruger
Jonker, G M P, vrou van B J Lombard
Jooste, A S, vrou van C J Badenhorst
Jooste, J A, vrou van D F Kruger sr
Jooste, M C, vrou van J A Beetge
Jordaan, A J M, vrou van D W Schoeman
Jordaan, A M, vrou van P J Potgieter
Jordaan, A M W, vrou van G J Labuschagne
Jordaan, A S, vrou van D J Laffnie
Jordaan, A S, vrou van J de Bruyn
Jordaan, A S J, vrou van M van der Merwe jr
Jordaan, C I, vrou van J van Greunen
Jordaan, E M, vrou van G Coetzer
Jordaan, E M, vrou van J H Labuschagne
Jordaan, E M, vrou van J M de Beer
Jordaan, E M C, vrou van G J L H Coetzer
Jordaan, E M K, vrou van H Potgieter
Jordaan, I C, vrou van N J Gobler
Jordaan, J M S, vrou van J L Pretorius
Jordaan, M C M, vrou van J M Hattingh
Jordaan, M M C, vrou van J J P Erasmus
Jordaan, S A, vrou van C J Labuschagne
Jordaan, S E, vrou van P W Jordaan jr
Jordaan, S G, vrou van J du Plessis
Joubert, A H, vrou van J N Boshof(f) sr
Joubert, A M, vrou van N van Loggerenberg
Joubert, A S, vrou van H J S van der Merwe
Joubert, A S, vrou van R H Venter
Joubert, C J, vrou van H J B Swart
Joubert, C M, vrou van J J Burger jr
Joubert, E E, vrou van A J de Jager
Joubert, G C, vrou van L J Erasmus
Joubert, H J, vrou van P C Lottering
Joubert, J C, vrou van P T van Staden
Joubert, M E, vrou van D J J Joubert (sy hertrou met B J Spies)
Joubert, M E, vrou van F Retief
Joubert, M E, vrou van W A Nel (sy hertrou met J Hogg)
Joubert, M M, vrou van A J van Tonder
Joubert, M M, vrou van J B Carelse
Joubert, M M C, vrou van J A Joubert (*1809)
Joubert, M M C, vrou van J A Joubert (*1823)
Joubert, S E, vrou van G J Joubert
Joubert, S E J, vrou van J D A Crafford
Kemp, C E, vrou van J Gregory
Kemp, E C, vrou van W H Wessels
Kemp, J F, vrou van A W J Pretorius jr
Kemp, M M, vrou van J S Boshof(f)
Kleinsmit, C J, vrou van A P B van Niekerk
Kleinsmit, M C, vrou van L Badenhorst sr
Kleyngeld, A H, vrou van F J Jooste jr
Kleynhans, A J, vrou van J H Serfontein
Kleynhans, M S, vrou van A J Viljoen
Kleynhans, M S M, vrou van J L Serfontein
Klopper, A E, vrou van W A du Plessis
Klopper, A M, vrou van J Malan sr
Klopper, A M, vrou van J A Greyling
Klopper, A M E, vrou van T F Dreyer (sy hertrou met G Engelbrecht)
Klopper, G, vrou van H Potgieter sr
Klopper, G M, vrou van W J Viljoen
Klopper, H J M C, vrou van C S de Winnaar
Klopper, H M, vrou van P C Venter
Klopper, J E, vrou van Z A S Pretorius
Klopper, J S C (wed G C van Rooyen), vrou van J C Steyn
Klopper, J S C, vrou van J G Malan
Klopper, M C, vrou van B J Fourie
Klopper, M C, vrou van C J P Jordaan
Klopper, M E, vrou van G J Swart
Klopper, M E, vrou van P du Plessis
Klopper, M E, vrou van P J de Bruyn
Klopper, M M, vrou van A J Fourie
Klopper, M M A, vrou van A A Smit
Klopper, S C, vrou van G J Rheeder
Klopper, S C, vrou van M J C Raath
Knoetze, E M C, vrou van S C J Vermaak
Knoetze, S S A, vrou van H P G Scheepers
Knoetze, T G C, vrou van J G Bantjes
Knoetzen, T G C, vrou van J H Oosthuizen
Koch, C C, vrou van F A van der Merwe
Koch, C F, vrou van J B Swart
Koch, M M, vrou van W C Coetzer
Kock, A M, vrou van G R van Rooyen
Kock, J, vrou van L Bothma
Kock, S E (wed I M van Rooyen), vrou vanG R van Rooyen
Koekemoer, A S (wed C P Schutte), vrou van P J Potgieter
Koekemoer, H M, vrou van M W Pretorius
Koekemoer, J A, vrou van P H Coetzee
Koekemoer, J C, vrou van C J (Sarel) Viljoen
Koekemoer, J C, vrou van G J Naudé
Koekemoer, J C, vrou van P S Grobler/Grobbelaar
(sy hertrou met J P Zietsman en G J Naudé)
Koekemoer, N C S, vrou van N J Grobbelaar
Kok, A M, vrou van J van Greunen
Kok, H M, vrou van J F van der Merwe
Kok, S J A, vrou van J A (G) Maré/Maree
Koning, J S, vrou van J J Roos
Koorts, E , vrou van F J J Botes
Koorts, E M J, vrou van C Horn
Korf, M J, vrou van J H Smit
Kotze, C S, vrou van J P Pretorius sr
Kotze, J M, vrou van W Steenkamp
Kraay(enburg), R J, vrou van J J Bornman
Kraayenburg, J M, vrou van H J van Wyk
Kriek, S C, vrou van C H Badenhorst
Kriel (of Krul?), A C, vrou van B Harmse
Kriel, R C, vrou van D J de Waal
Kritzinger, A E, vrou van J W W Badenhorst
Kritzinger, A M F, vrou van J F S Tredoux
Kritzinger, C A, vrou van H J van den Berg
Kroukamp, S C, vrou van A C Appelgryn
Krugel, A M C, vrou van C J Joubert
Krugel, E M, vrou van P G Bothma
Krugel, M M, vrou van J H van Loggerenberg
Krugel, P M, vrou van H Potgieter sr
Krugel, P M, vrou van N B Prinsloo
Krugel, S M, vrou van J W van Greunen
Kruger, A C M, vrou van J J Roos
Kruger, A D, vrou van W A J Fourie
Kruger, A E, vrou van H C Klopper
Kruger, A F, vrou van G J B Robbertse
Kruger, A J C, vrou van C Grobler
Kruger, A M E, vrou van P G W du Plessis
Kruger, A M M, vrou van S H Janse van Rensburg
Kruger, A S, vrou van P J S Robbertse
Kruger, C J, vrou van H J van den Berg
Kruger, C J S, vrou van D J Erasmus
Kruger, E C P, vrou van J P Prinsloo
Kruger, E M, vrou van D Koopman
Kruger, F J, vrou van J T Truter
Kruger, J C, vrou van A J Greyling
Kruger, J E, vrou van J H Viljoen
Kruger, J G, vrou van J Robbertse
Kruger, J J, vrou van C C Viljoen
Kruger, J L, vrou van H S de Beer
Kruger, J L C F, vrou van H P Potgieter jr
Kruger, kyk ook Krugel
Kruger, M C M, vrou van H Steyn
Kruger, M D, vrou van J J J Kotzé
Kruger, M E, vrou van J A Venter sr
Kruger, M M E, vrou van C J Vermaak
Kruger, M W Z, vrou van S P Erasmus
Kruger, P J S, vrou van J J Kruger
Kruger, W C, vrou van M C Pretorius
Kuhn, E H, vrou van J W Horn
La Grange, A H, vrou van J Alberts
La Grange, P H S, vrou van J J Alberts
La Grange, S I, vrou van C M Lotz
La Grange, S M, vrou van G van Emmenes
Laas, A E, vrou van H S van den Berg
Laas, D J, vrou van I C J Vermaak
Laas, E J, vrou van L van der Schyff
Laas, M J, vrou van W Cowie
Laas, S S, vrou van A I Odendaal
Laas, S S, vrou van J A Moolman (sy hertrou met J CD Loots en A I Odendaal)
Labuschagne, A C A J, vrou van P L Steenkamp
Labuschagne, A E, vrou van J van Greunen
Labuschagne, A F, vrou van J C Klopper
Labuschagne, A S D (wed Botha), vrou van C J Labuschagne
Labuschagne, C A M, vrou van C M de Beer jr
Labuschagne, C D, vrou van L M Erasmus
Labuschagne, C E, vrou van W A Nel
Labuschagne, C G, vrou van C J A Schoeman
Labuschagne, C M P, vrou van G J Labuschagne
Labuschagne, E M, vrou van J C Aucamp
Labuschagne, E M, vrou van G D Bezuidenhout
Labuschagne, G C J, vrou van P J Labuschagne
Labuschagne, G G, vrou van P W Labuschagne
Labuschagne, G G C, vrou van F L Labuschagne
Labuschagne, H D, vrou van P W Labuschagne
Labuschagne, H J, vrou van S L Combrink
Labuschagne, I P, vrou van F D Nel
Labuschagne, J, vrou van D J Neethling
Labuschagne, J D A, vrou van B W J Steenkamp
Labuschagne, J D G, vrou van C J A Schoeman
Labuschagne, M M A, vrou van P G Breed
Labuschagne, P C J A, vrou van G C Potgieter
Labuschagne, P C S, vrou van J M Robbertse
Labuschagne, S C J P, vrou van C J Labuschagne
Labuschagne, S C P, vrou van L M du Plessis
Labuschagne, S E (wed J J Jordaan), vrou van W A Labuschagne
Lamprecht, G E, vrou van H J Boshof(f)
Landman, CP,Landman-43 vrou van F C ScheepersScheepers-130
Landman, J M, vrou van J C DaveI
Landman, M, vrou van J M Scheepers
Landman, M M, vrou van C V Buchner
Landman, M M E, vrou van I J Meyer
Landman, S S, vrou van J W de Jager
Las, A E, vrou van J Booysen
Le Grange, S M (wed G van Emmenes), vrou van A H Potgieter
Le Roux, A E, vrou van J H van Loggerenberg
Le Roux, B E J, vrou van J P Gründlingh
Le Roux, C C M, vrou van B H Botes
Le Roux, C E M, vrou van W F Joubert sr
Le Roux, C M, vrou van F G Wolmarans
Le Roux, E A, vrou van P M Fouché
Le Roux, H S M F, vrou van J A Landman
Le Roux, M M C, vrou van W Botes
Le Roux, M S M, vrou van S J Schoeman
Le Roux, S M, vrou van A M van Aarde
Leonard, H C, vrou van J A du Plessis
Liebenberg, A M, vrou van J H du Toit
Liebenberg, C J, vrou van P van Wyk
Liebenberg, E J, vrou van W F Bezuidenhout
Liebenberg, H D, vrou van H J Erasmus
Liebenberg, M S, vrou van F J Viljoen
Liebenberg, R J (wed J M Jansen van Vuuren), vrou van J J Nienaber
Liebenberg, R J, vrou van D S Pretorius sr
Liebenberg, S C, vrou van C J Liebenberg
Lindeque, A C, vrou van J J Scheepers
Lindeque, A G, vrou van J M van der Merwe
Lindeque, C M, vrou van P F Strydom
Lindeque, M S (wed van A N van Huyssteen), vrou van W Botes
Lindeque, U M, vrou van R J du Preez
Loggerenberg, L M, vrou van N C le Roux
Lombard, A C, vrou van F E Marx
Lombard, A E, vrou van J H Potgieter
Lombard, C C, vrou van J H (Hans Dons) de Lange
Lombard, C E, vrou van A S Botes
Lombard, C J, vrou van G M Smuts
Lombard, C J S, vrou van A J S Botes
Lombard, C P, vrou van A S van Jaarsveld
Lombard, E (wed F B A Duminy), vrou vanA P B van Niekerk
Lombard, E M, vrou van R B de Lange
Lombard, H C M P, vrou van M G Mynhardt
Lombard, I E, vrou van P D Bester
Lombard, J M (wed J H Engelbrecht), vrou van J J Potgieter
Lombard, M M, vrou van C J van Rooyen
Lombard, M S W (wed van A W P Meyer), vrou van T J Botha
Lombard, M S W, vrou van A W P Meyer (sy hertrou met T J Botha)
Loots, A E, vrou van C A (Sarel) Cilliers
Loots, J C S, vrou van J L P Pretorius
Loots, M M, vrou van C J Cilliers
Loots, S M J, vrou van P G Pretorius
Lotriet, kyk Lottering
Lotter, E S D, vrou van C J Els
Lotter, H E L, vrou van C H Z Booysen
Lotter, J C, vrou van P S Joubert
Lötter, M F F, vrou van D J C Riekert
Lotter, M S, vrou van P F Erasmus
Lotter, S M F, vrou van C J van Rooyen
Lotter, S S, vrou van C W Els
Lotter, S S, vrou van D J Opperman
Prinsloo, J J, eggenoot van C H Lottering/Lotriet
Lottering, M J, vrou van B M Davids
Lotz, E M, vrou van J N Combrink
Loubscher, C G, vrou van J D Kruger
Lourens, M H, vrou van C H Bornman
Louw, E C A, vrou van G D Bezuidenhout
Louw, H L, vrou van C C Bothma
Louw, M J, vrou van L C van Niekerk
Louw, M W, vrou van A P Burger
Lubbe, E S, vrou van S W P Burger
Lubbe, H R, vrou van F F Deysel
Lubbe, J A W, vrou van A Z Visagie
Lubbe, M M E, vrou van M J J Deysel
Lubbe, voorname?, vrou van G J Swart
Lucas, M M, vrou van I Albach
Maartens, A C M, vrou van J A Joubert
Maartens, A S, vrou van H J Viljoen
Maartens, H M, vrou van W A Nel
Maartens, J C, vrou van H C Janse van Rensburg
Mahon, J J M, vrou van C P Minnaar
Malan, J C, vrou van W J Prinsloo
Malan, M, vrou van W H Pieterse
Malherbe, A S H, vrou van C S Pretorius
Marais, A S, vrou van D R Jacobs sr
Marais, D E, vrou van M Oosthuizen
Marais, H D M, vrou van J J Rabie
Marais, H J, vrou van B P van den Berg
Marais, H J, vrou van J C Pretorius
Marais, H J JMarais-1032, vrou van H W WesselsWessels-229
Marais, L J, vrou van S J L Marais
Marais, M A P, vrou van J du Plooy
Marais, M L, vrou van J H Griesel
Marais, M M, vrou van J P Jacobs
Marais, M M, vrou van W Botes
Marais, M P, vrou van P H Zietsman
 • Esterhuizen, J, eggenoot van M P Marais
Marais, S J, vrou van A A Cilliers
Maré, A C (wed E W Walker), vrou van P A Minnaar
Maré, A M, vrou van C S Pretorius
Maré, A M, vrou van D S Pretorius
Maré, A M, vrou van J Hansmeyer
Maré, C P, vrou van R J Minnaar
Maré, C R, vrou van M M J Bronkhorst
Maré, E J, vrou van W J Grobler
Maré, H M M (of Maree), vrou van J H C Havemann
Maree, A M, vrou van F A Grobler
Maree, C M, vrou van M J Bornman
Maree, E C, vrou van P R Botha
Maree, kyk ook Maré
Maree, M C E, vrou van J Jooste
Maree, S S (Maré), vrou van F M Labuschagne
Maritz, A M, vrou van M H Wessels
Maritz, C M, vrou van J C Broodryk
Maritz, C M, vrou van W J Smi(d)t
Maritz, D S S (Debora), vrou van C Botha
Maritz, E J, vrou van L Bothma
Maritz, M E, vrou van G C van Schalkwyk
Maritz, M E, vrou van I P van Rooyen
Maritz, M E, vrou van P J de Waal
Maritz, M M (wed F Retief), vrou van W S Pretorius
Maritz, M M,Maritz-184 vrou van C J A ScheepersScheepers-934
Maritz, M M, vrou van F Retief
Maritz, M S, vrou van I C Meyer
Maritz, M S, vrou van J J Kritzinger
Maritz, S C, vrou van E Smit
Martens, A M, vrou van J D Stroh
Marx, C J, vrou van P J Marx
Marx, M C T, vrou van C C Viljoen
Marx, S C, vrou van L G Janse van Vuuren
Marx, S J, vrou van T Snyman
Marx, S M, vrou van M G T Ferreira
Matthys, A H T, vrou van A J (Bart) Viljoen
Meintjes, B J, vrou van E J Engelbrecht
Meintjes, C S, vrou van J F Engelbrecht
Meintjes, E J, vrou van W A de Meyer
Meintjes, J E, vrou van J W de Meyer
Meintjes, J E, vrou van P P van den Berg
Messer, M C, vrou van J W Viljoen
Meyer, A C de, vrou van J W Meintjes
Meyer, A C, vrou van J C J Froneman
Meyer, A D, vrou van J L Pretorius
Meyer, A D, vrou van L J Erasmus jr
Meyer, A J, vrou van K P Landman
Meyer, A M, vrou van F L Labuschagne
Meyer, A M, vrou van J L Marais
Meyer, B C de, vrou van A J Meintjes
Meyer, C C, vrou van D T de Waal
Meyer, C J (wed M H Marais), vrou van J C Greyling
Meyer, C J, vrou van M H Marais jr (sy hertrou met J C Greyling)
Fick, P H, eggenoot van E Meyer
Meyer, E E A (wed B G Marais), vrou van J A Rudolph jr
Meyer, E J, vrou van C J Erasmus
Meyer, G, vrou van P R Erasmus
Meyer, H C, vrou van J F Janse van Rensburg
Meyer, H M, vrou van J H Breytenbach
Meyer, J D, vrou van L Badenhorst sr
Meyer, J D E, vrou van A C Greyling (sy hertrou met L Badenhorst)
Meyer, J H, vrou van J G Mocke
Meyer, J H, vrou van P J Gobler
Meyer, J H J, vrou van F A Pieterse
Meyer, J M E, vrou van J F Retief
Meyer, M A S, vrou van S van Breda
Meyer, M C, vrou van C J Vermaak
Meyer, M C, vrou van H L Zietsman
Meyer, M J, vrou van T Potgieter
Meyer, M M F, vrou van C J van Rooyen
Meyer, M P, vrou van M H Marais sr
Meyer, M S, vrou van J W W Wessels
Meyer, R C, vrou van J C Espag
Meyer, RM J, vrou van P M Bester
Meyer, R W P, vrou van G J H J van der Merwe
Meyer, S C, vrou van F J de Jager
Meyer, S J, vrou van D B P Fourie
Meyer, S S, vrou van C J F Maritz
Meyer, S S, vrou van C M Meyer
Meyer, S S, vrou van H A Labuschagne (sy hertrou met C J van Staden)
Mienie, A, vrou van R J Loubser
Mienie, A M, vrou van J R Nagel
Mienie, M E, vrou van B H J Strydom
Minnaar, A M, vrou van H J Viljoen
Minnaar, A M, vrou van J J Pretorius
Minnaar, A S, vrou van J G S Bronkhorst
Minnaar, J J C (wed G D J Duvenage), vrou van P S Botha
Minnaar, M J S, vrou van C S Pretorius
Minnaar, S F, vrou van R J Holtzhausen
Minne (Minni/Mienie), S E J, vrou van P H C Kritzinger
Minnie, E M, vrou van F G Minnie
Minnie, J, vrou van H J van Loggerenberg
Minnie, M E M (of M E F), vrou van F A Booysen
Minnie, S, vrou van D P Liebenberg
Minnie, S E, vrou van G T van Rooyen
Moller, M M, vrou van J H Bruwer
Momberg, H A, vrou van F J Joubert sr
Momberg, S J, vrou van A J de Beer
Moolman, A M, vrou van A J Reyneke
Moolman, E H M (wed P Moolman), vrou van H F Grobler
Moolman, J M (wed C J Uys), vrou van J F Janse van Rensburg
Moolman, J M, vrou van C J Uys (sy hertrou met J F Janse van Rensburg)
Moolman, J S, vrou van G Snyman
Moolman, S C, vrou van B G Marais
Moolman, S M, vrou van J J Uys
Morkel, H C, vrou van D W Steyn
Mostert, A E, vrou van A W Heyneke
Mostert, A E, vrou van P M Bester
Mostert, J W H, vrou van J H M Landsberg (hertrou met W C Perry)
Mostert, S M E, vrou van D W E Fourie
Mountjoy, J M, vrou van P J Eloff
Mouton, A D, vrou van L Bornman
Mouton, A M, vrou van G W Smit
Mouton, A M, vrou van H W Ras
Mouton, J M, vrou van P W Lubbe
Mouton, M E, vrou van W M Pretorius
Mouton, M J, vrou van W L du Plessis
Mouton, M M, vrou van H S Pretorius
Mulder, H C E (wed Meyer), vrou van A C Viloen
Muller (Mulder), A C, vrou van P W Jordaan sr
Muller, A S, vrou van D B Jordaan
Muller, E M, vrou van A S de Beer
Muller, E S, vrou van A G Spies
Muller, L S, vrou van J C Klopper
Muller, M C, vrou van J F van Staden
Muller, M J, vrou van H P N Pretorius
Myburg(h), H E, vrou van C P Jacobs
Myburgh, A C, vrou van J Brits
Myburgh, M C, vrou van F C Eloff
Mynhardt, A C M, vrou van B J de Lange
Mynhardt, H M, vrou van G P Jacobs
Mynhardt, H M, vrou van I S Rabie
Kruger, P E, eggenoot van M M E Mynhardt
Nagel, C E, vrou van R J Strydom
Nagel, C F, vrou van H J Badenhorst
Nagel, H N, vrou van B W Oppel
Nagel, Maria Magdalena, vrou van CJ Badenhorst
Naudé, A S, vrou van J van der Westhuizen
Naudé, E M, vrou van J A P Joubert
Naudé, G M, vrou van J D Aucamp
Naudé, M H, vrou van C P Pieterse
Naudé, M M (wed C P Bothma), vrou van C F Preller
Naudé, M M, vrou van C P Bothma en C F Preller
Neethling, A M (wed J P Erasmus), vrou van W F Versfeld
Neethling, A M, vrou van S P Erasmus
Neethling, C E, vrou van J de Bruyn
Neethling, J A, vrou van D S Jacobs
Nel, A C, vrou van F S Schoeman
Nel, A C, vrou van J J Coetzer
Nel, A C, vrou van P C Bouwer
Nel, A E, vrou van S J Janse van Rensburg
Nel, A H M, vrou van P W Nel
Nel, A J, vrou van P R Botha
Nel, A J E, vrou van H A Lombard jr
Nel, A M, vrou van I J Pretorius
Nel, A M E, vrou van P A Roux
Nel, A M E, vrou van S J Janse van Rensburg
Nel, C C, vrou van S J Naudé
Nel, C E, vrou van J A G Jacobs
Nel, C E, vrou van J J C Labuschagne
Nel, C J (wed Viljoen), vrou van J G Raath
Nel, C J J (wed S B Buys en C S van Rooyen), vrou van P H Kritzinger (hertrou met J S Maritz)
Nel, C J J (wed S B Buys, C S van Rooyen,P H Kritzinger), vrou van J S Maritz
 • Buys, S B, eggenoot van C J J Nel
 • Kritzinger, P H, eggenoot van C J J Nel
 • Maritz, J S, eggenoot van C J J Nel
 • Van Rooyen, C S, eggenoot van C J J Nel
Nel, E D C (wed J J H Hattingh), vrou van J J Nortjé
Hattingh, J J H, eggenoot van E D C Nel
Nel, E F, vrou van G C Nel
Nel, E F, vrou van P H van Rooyen
Nel, E S C M, vrou van R J Janse van Vuuren
Nel, G, vrou van A de Lange
Nel, G M, vrou van G C Viljoen
De la Rey, P, eggenoot van H Nel
Nel, I M, vrou van C P F Lötter
Nel, I M, vrou van N J Janse van Rensburg
Nel, I M J, vrou van J H Botha
Nel, J H, vrou van J Joubert
Nel, J H, vrou van T C Bester
Nel, J H S P, vrou van P S Grobler
Nel, M C, vrou van R J Botes
Nel, M C C M, vrou van J CBotha
Nel, M J, vrou van Z Koekemoer
Nel, M P, vrou van W H Uys
Nel, P C, vrou van C J Labuschagne
Nel, P C, vrou van F C Botha
Nel, P C A, vrou van F A Booysen
Nel, S, vrou van J J Odendaal
Nel, S, vrou van J P Nel jr
Nel, S, vrou van L P de Jager
Nel, S A, vrou van H P Hattingh
Nel, S C H, vrou van D Bouwer
Nel, S E, vrou van J G Mocke
Nel, S J, vrou van M M J Bronkhorst
Nel, S M vrou van J P Nel (sy hertrou met J H Potgieter)
Nel, S M P, vrou van F J Z Viljoen
Nel, S M P, vrou van G Botha
Nelson, ME (wed Smuts), vrou van M J Potgieter
Niemand, J J H, vrou van A S van Jaarsveld
Niemand, J M, vrou van H Potgieter sr
Nienaber, J S, vrou van P A Myburgh
Nienaber, S C, vrou van C Jooste
Nieuwenhuizen, M M E, vrou van J M Barnard
Nieuwenhuys, A M, vrou van H J van Loggerenberg
Niewenhuyzen, M M M, vrou van J C Beukes
Nortier, C A, vrou van J C Marneweck
Nortjé, A C, vrou van N H van Staden
Nortjé, C, vrou van N C Mienie
Nortje, M C, vrou van J van Tonder
Nortje, M M, vrou van W H Boshof(f)
Nortjé, M M C E, vrou van J S van Dyk
Nortjé, M M M, vrou van R Roberts
Oberholster, J E M, vrou van W D Jacobs
Odendaal, A M, vrou van C J G Vermaak
Odendaal, D M, vrou van J P Muller
Odendaal, H C P, vrou van A I Moolman
Odendaal, H C P, vrou van S J Bronkhorst
Odendaal, J M, vrou van A J van Tonder
Odendaal, J M, vrou van J P Moolman sr
Odendaal, M E, vrou van A M J Rall
Odendaal, M W H, vrou van C L Engelbrecht
Odendaal, S E, vrou van J C Odendaal
Odendaal, S J, vrou van J A M Laas
Olivier, A C, vrou van P M Bester
Olivier, A C M, vrou van A A Smit
Olivier, A C M, vrou van J S Potgieter
Olivier, A J, vrou van A J Botes
Olivier, A J, vrou van J J van den Berg
Olivier, A M (wed G M Maritz en I A van Niekerk), vrou van S W van der Merwe
Olivier, A M (wed G M Maritz), vrou van I A van Niekerk
Olivier, A M, vrou van G M Maritz (sy hertrou met I A van Niekerk en S W van der Merwe)
Olivier, C E G, vrou van W J Visagie
Olivier, C S (wed G P Vrey), vrou van J Grobler
Olivier, D J M, vrou van J Strydom
Olivier, E M (wed J C Steenkamp), vrou van H C P Scheepers
Olivier, E M, vrou van J C Steenkamp (sy hertrou met H C P Scheepers)
Olivier, G M B, vrou van L Nel
Olivier, H C M, vrou van G A J Alberts
Olivier, H J, vrou van S J Schoeman
Olivier, H L A, vrou van B J Viljoen
Olivier, J C, vrou van W du Plessis
Olivier, J E, vrou van J A Beukes
Olivier, J H, vrou van P J Naudé (sy hertrou met C F Meyer)
Olivier, J H M, vrou van J A du Plessis
Olivier, M A, vrou van A M van Aarde
Olivier, M M M, vrou van J Z Hellberg
Oosthuizen, A C, vrou van W A Nel
Oosthuizen, A E, vrou van J C Marneweck
Oosthuizen, A G, vrou van I J Nieman(d)
Oosthuizen, A M, vrou van G F Linde
Oosthuizen, A M, vrou van W J Grobler
Oosthuizen, P W, eggenoot van B P Oosthuizen
Oosthuizen, C C, vrou van F J van Tonder
Oosthuizen, D G, vrou van F F Deysel
Oosthuizen, D R, vrou van H J Potgieter
Oosthuizen, E, vrou van J G Roets
Oosthuizen, EA (wed J H Oosthuizen), vrou van J G Raath
Oosthuizen, H C, vrou van P J Coetzer jr
Oosthuizen, H G M, vrou van D S Janse van Vuuren
Oosthuizen, H S, vrou van D Booysen
Oosthuizen, H S, vrou van G J A Scheepers
Oosthuizen, H S, vrou van J J Breytenbach
Oosrhuizen, J, vrou van F J Kruger
Oosthuizen, J C, vrou van A J de Jager
Oosthuizen, J E S, vrou van P J L Venter
Oosthuizen, J E S, vrou van P L van Schalkwyk
Oosthuizen, J H (wed Barnard), vrou van P L Janse van Vuuren
Oosthuizen, J M, vrou van J A Rudolph sr (sy hertrou met W Gardner)
Oosthuizen, M E M, vrou van K M Dekker
Oosthuizen, M E M, vrou van L P de Jager
 • Maritz, S, eggenoot van M E Oosthuizen
Oosthuizen, M S, vrou van J Steyn
Oosthuizen, N S, vrou van H J M W Pretorius
Oosthuizen, S E, vrou van L W Janse van Rensburg
Oosthuizen, S M, vrou van D J J Strydom
Oosthuysen, S C, vrou van J van Zyl
Oosthuyzen, C P, vrou van P J Venter
Oosthuyzen, W J, vrou van P J Venter
Opperman, A E (wed Oosthuizen), vrou van J C Marneweck
Opperman, A E, vrou van J J Oosthuizen sr (sy hertrou met J C Marneweck)
Opperman, A M E, vrou van L P Greyling
Opperman, C M, vrou van J P A Venter
Opperman, E M, vrou van J J Botha
Opperman, M E, vrou van C C Froneman
Opperman, M P, vrou van J H T Schutte
Opperman, S M, vrou van C J Labuschagne
Opperman, S M M, vrou van J B Wolmarans
Otto, J A, vrou van W J Grobler
Otto, M M, vrou van J M Janse van Vuuren
Pelser, E C J, vrou van G J Kruger
Pelser, H M M, vrou van G S J Kruger
Pelser, W H, vrou van R J Holtzhausen
Pelzer, B J, vrou van P Grobler
Pelzer, M M, vrou van W H Steyn
Perry, L (wed J P van den Berg), vrou van J N Boshof jr
Petrie, C W (wed J Kulle), vrou van J D G Pheiffer
Petrie, L (wed De Kock), vrou van J H Visser
Pienaar, A E, vrou van S J Botha
Pienaar, A M, vrou van S J van der Merwe
Pienaar, A S, vrou van W H Neethling
Pienaar, E L, vrou van B van der Merwe
Pienaar, H S (wed S R Liebenberg en C J Smit), vrou van O J S Olivier
Pienaar, H S (wed S R Liebenberg), vrou van C J Smit
Pienaar, H S, vrou van S R Liebenberg (hertrou met C J Smit)
Pienaar, J S, vrou van J S Vermaak
Pienaar, M J, vrou van L A J van den Heever
Pienaar, M M, vrou van J J van Niekerk
Pienaar, M S, vrou van G H Grobler
Pieterse(n), J J, vrou van W S Pretorius
Pieterse, A C, vrou van D J Pieterse
Pieterse, A C M, vrou van W Botha
Piererse, A W C, vrou van L P Labuschagne
Pieterse, C W, vrou van M S J P Nel
Pieterse, J E, vrou van J J van der Merwe
Pieterse, J E C, vrou van E H EIoff
Pieterse, J H J, vrou van A J Luuz
Pieterse, J H J, vrou van J G van Niekerk (sy hertrou met J Haagedoorn en T Ahrens)
Pieterse, M, vrou van L P Labuschagne
Pieterse, M E, vrou van A J L Botes
Pieterse, M M, vrou van H J Bester
Pieterse, S D C, vrou van L R Erasmus
Pieterse, S M, vrou van A M Cronjé
Pietersen, M M, vrou van P E Erasmus
Posthumus, J C, vrou van J M Koekemoer
Potgieter, A C, vrou van H A Lombard jr
Potgieter, A C, vrou van J I Meyer (sy hertrou met H A Lombard)
Potgieter, A E, vrou van M J Potgieter
Potgieter, A J, vrou van C F Botes
Potgieter, A J, vrou van L M van Rooyen
Potgieter, A M (wed B C du Plessis), vrou van J H Labuschagne
Potgieter, A M, vrou van B C du Plessis (sy hertrou met J H Labuschagne)
Potgieter, A S (wed Brink), vrou van C J F Maritz
Potgieter, A S (wed Robbertse), vrou van G J du Toit
Potgieter, C E, vrou van J J Kritzinger
Potgieter, C I, vrou van T I J Steenkamp
Potgieter, C M, vrou van A P J van der Walt
Potgieter, E C, vrou van A I Odendaal
Potgieter, E C, vrou van J P Moolman jr
Potgieter, E H, vrou van L A S du Plessis
Potgieter, E M, vrou van C J van Rooyen
Potgieter, E M P, vrou van C Scheepers
Potgieter, G E, vrou van W A Venter
Potgieter, G M M, vrou van J H Grobler
Potgieter, H J C, vrou van J F Botha
Potgieter, H M, vrou van J J de Jager
Potgieter, I C (wed P G Jordaan), vrou van J C Muller
Potgieter, I C, vrou van P G Jordaan (sy hertrou met J C Muller?)
Potgieter, I S, vrou van M P Prinsloo
Potgieter, J E, vrou van H Holtzhausen
Potgieter, J E, vrou van J L van Deventer
Potgieter, J H, vrou van J A Klopper
Potgieter, J I S, vrou van G S Scheepers
Potgieter, J J, vrou van P A Reyneke
Potgieter, J J S A, vrou van J A Olivier
Potgieter, J M, vrou van P S Botha
Potgieter, M A, vrou van J F Kemp
Potgieter, M A C, vrou van D R van Rooyen
Potgieter, M C, vrou van G D F Piek
Potgieter, M C, vrou van H S Nel
Potgieter, M C M, vrou van J Grobler
Potgieter, M G (wed J Kruger), vrou van A J Pelzer
Potgieter, M G, vrou van J Kruger
Potgieter, M J S A, vrou van J Groenewald
Potgieter, M M, vrou van C J Botha
Potgieter, M M, vrou van G P Bezuidenhout
Potgieter, M M, vrou van G P Kemp
Porgieter, M M, vrou van J H Steenkamp
Potgieter, M M, vrou van P C Klopper
Potgieter, M P (wed J H Steenkamp), vrou van W C Coetzer
Potgieter, M P M, vrou van M J C Raath
Potgieter, M S A (wed J Groenewald), vrou van C F Meyer jr
Potgieter, M S E, vrou van R T J van Rooyen
Potgieter, P M, vrou van J vd B Breed en
voorheen getroud met P J Botha
Potgieter, P M, vrou van J H I M du Plessis
Potgieter, P M, vrou van P J Botha
Potgieter, S B, vrou van J P Smit
Potgieter, S C, vrou van F W J du Plessis
Potgieter, S G, vrou van N J Grobler
Potgieter, S L, vrou van S C A Nel
Potgieter, S S, vrou van J F van Staden
Potgieter, S S E, vrou van J (ryk Joseph) van Dyk
Pretorius, A C W, vrou van J D W Booysen
Pretorius, A E, vrou van C F Jacobs
Pretorius, A E, vrou van C J J van Zyl
Pretorius, A F, vrou van J Z N van Greunen
Pretorius, A J J, vrou van P S Grobler/Grobbelaar
Pretorius, A J P, vrou van D P Pretorius
Prerorius, A M, vrou van T P Pretorius
Pretorius, A S (wed Pieterse), vrou van G J du Toit
Pretorius, A S, vrou van G P J Pretorius
Pretorius, A S, vrou van J A Joubert
Pretorius, A W, vrou van M J Buitendag
Pretorius, C M, vrou van B J Bester
Pretorius, E (wed H C Wilken), vrou van M W Pretorius
Pretorius, E C, vrou (?) van A G Schoombee
Pretorius, E D M, vrou van C van Niekerk
Pretorius, E J, vrou van D J Pretorius
Pretorius, E J P, vrou van P J Delport
Pretorius, E J P, vrou van P J L Delport
Pretorius, E S E, vrou van G S Bronkhorst jr
Pretorius, G C, vrou van D F Kruger jr
Pretorius, G C, vrou van S J Pretorius
Pretorius, H A M (wed I J Robbertse), vrou van N J Liebenberg
Pretorius, H A M, vrou van I J Robbertse (sy hertrou met N J Liebenberg)
Pretorius, H C, vrou van M F Horn
Pretorius, H M, vrou van J M W Koekemoer
Pretorius, H M, vrou van J N van den Berg
Pretorius, H S C, vrou van W S Pretorius
Pretorius, I R, vrou van B J van Greunen
Pretorius, J A, vrou van H S van den Berg
Pretorius, J A, vrou van W D Venter
Pretorius, J C, vrou van H S Pretorius jr
Pretorius, J C, vrou van I M van Rooyen
Pretorius, J C E (wed J D Aucamp), vrou van A J Krugel
Pretorius, J C E, vrou van J D Aucamp
Pretorius, J E, vrou van H B Klopper
Pretorius, J E, vrou van Z de Beer sr
Pretorius, J F, vrou van P G Booysen
Pretorius, J M, vrou van P Maré/Maree
Pretorius, J S C, vrou van C Grobler
Pretorius, M, vrou van S P Janse van Vuuren jr
Pretorius, M A C, vrou van T C de Klerk
Pretorius, M C, vrou van M W Pretorius
Pretorius, M E, vrou van S P Botha
Pretorius, M G, vrou van J G Vermeulen
Pretorius, M G, vrou van M W Pretorius sr
Pretorius, M J, vrou van M P W Pretorius
Pretorius, M M, vrou van C J van der Merwe
Pretorius, M M C, vrou van C J Pretorius
Pretorius, M M F, vrou van G J Janse van Vuuren (sy hertrou met J B Wolmarans)
Pretorius, R J E, vrou van M A S Coetzee
Pretorius, S M, vrou van D J G Coetzee
Pretorius, S M E, vrou van P Dirksen
Pretorius, S S J C, vrou van J A Naudé
Pretorius, W C S, vrou van H G Stoop
Pretorius, W P C (wed van J J P P Hugo), vrou van P D A S du Preez
Pretorius, W P C, vrou van J J P P Hugo (sy hertrou met P D A S du Preez)
Pringle, A H, vrou van J L A Erasmus
Prinsloo, A, vrou van M S Ferreira (sy hertrou met T R Dannhauser)
Prinsloo, A, vrou van T R Dannhauser
Prinsloo, A A J, vrou van E F Potgieter
Prinsloo, A C, vrou van P J Marx
Prinsloo, A D E, vrou van J H Prinsloo
Prinsloo, A E, vrou van J Bronkhorst
Prinsloo, A H, vrou van M Prinsloo
Prinsloo, A M, vrou van J D Cilliers
Prinsloo, A M, vrou van J Z Hellberg
Prinsloo, C A, vrou van P J de Wet
Prinsloo, C E, vrou van A C Piek jr
Prinsloo, E J M, vrou van J B Rabie
Prinsloo, E M E, vrou van W M J Lötter
Prinsloo, G J, vrou van P M Bester
Prinsloo, G J P, vrou van Z J de Beer
Prinsloo, H M, vrou van M J Prinsloo
Prinsloo, H P, vrou van N Janse van Rensburg
Prinsloo, J E, vrou van J A van Straten
Prinsloo, J P, vrou van J Prinsloo
Prinsloo, J P, vrou van Z de Beer sr
Prinsloo, J P J, vrou van J J Hamman jr
Prinsloo, M C, vrou van A C Prinsloo
Prinsloo, M C, vrou van C M Vermaak
Prinsloo, M C, vrou van G S van Staden
Prinsloo, M E, vrou van P J Riekert
Prinsloo, M E, vrou van W P Prinsloo
Prinsloo, M L (Grietjie), vrou van J J Prinsloo
Prinsloo, M L, vrou van G P Bezuidenhout
Prinsloo, M L, vrou van J Lötter
Prinsloo, M L, vrou van J M Klopper
Prinsloo, M M E (wed Opperman), vrou van J J Uys
Prinsloo, M M E, vrou van D J Opperman
Prinsloo, M S, vrou van H F Prinsloo
Prinsloo, N S, vrou van P H de Beer
Prinsloo, NW J, vrou van J A Wilken
Prinsloo, P, vrou van B J de Lange
Prinsloo, P S, vrou van C Gouws
Prinsloo, S F, vrou van G L Strydom
Putter, A C, vrou van D R Jacobs jr
Putter, A C, vrou van P J Botha
Putter, M S, vrou van D J Robbertse
Raath, J H, vrou van H N Schoeman
Rademeyer, M J, vrou van J F Janse van Rensburg
Rahl (Rall), D J G W, vrou van J D Cronjé
Rall, A E, vrou van J J Muller
Ras, A M, vrou van N J C Smit
Ras, C A, vrou van M D Visagie
Ras, S M, vrou van W J van Zyl
Rautenbach, M C E, vrou van G J E Coetzee
Retief, A E (wed J D Hattingh), vrou van T I J Steenkamp
Retief, A E, vrou van J D Hattingh (sy hertrou met T I J Steenkamp)
Retief, D J (wed L P J Meyer en W A Landman), vrou van M W Pretorius
Retief, D J (wed L P J Meyer), vrou van W A Landman
Retief, D J, vrou van L P J Meyer (syhertrou met W A Landman en M W Pretorius)
Retief, M M, vrou van M J Viljoen
Reynders, M M W J, vrou van J J Klopper
Reyneke, I M, vrou van W J Serfontein
Reyneke, J M M, vrou van T E van Niekerk
Reyneke, M E, vrou van L L Fourie
Reyneke, M M C W, vrou van A J Joubert (sy hertrou met G L Joubert)
Riekert, M E, vrou van J M van Helsdingen
Riekert, E M, vrou van B P Havenga
Riekert, M M E, vrou van P W Prinsloo
Robberts(e), A E M, vrou van J L Pretorius
Robberts(e), G J E, vrou van T F H Dreyer
Robberts(e), P C S, vrou van S L Combrink
Robberts, G J E, vrou van H B Klopper
Robberts, H M, vrou van S M Venter
Robbertse, A B, vrou van P J Fourie
Robbertse, C C, vrou van A S du Plessis
Robbertse, C M, vrou van J C Potgieter
Robbertse, G J, vrou van J C Cronjé
Robbertse, G J, vrou van J F de Beer
Robbertse, M E, vrou van M J Schoeman jr
Robbertse, M M M, vrou van J D Venter jr
Robbertze, A S, vrou van J van der Merwe
Robbertze, A S M, vrou van J vd B Breed
Robbertze, E S D M, vrou van P P Hugo
Robbertze, H M, vrou van H Steyn
Roberts, G J, vrou van D J van der Merwe
Robinson, J M, vrou van P P Jacobs
Erasmus, D J, eggenoot van M S Roelofse
Prinsloo, W, eggenoot van S Roelofse
Roets, A E, vrou van A P S van der Merwe
Roets, A E J, vrou van P A Venter
Roets, A F, vrou van A B Joubert
Roets, H A E, vrou van J H Labuchagne
Roets, H J (wed N Potgieter), vrou van J F de Beer
Roets, H J, vrou van N J Potgieter
Roets, J C, vrou van P A Cilliers
Roets, J E, vrou van J I de Wet
Roets, J H C, vrou van G J Engelbrecht
Roets, M C G, vrou van J D Cilliers
Roets, S A, vrou van G Jordaan
Roets, S J, vrou van G C Olivier
Roos, A M, vrou van J J Bornman
Roos, A M, vrou van J M de Wet
Roos, C J, vrou van C J Minnaar
Roos, C J, vrou van I S Rabie
Roos, C J, vrou van J vd B Breed
Roos, C J, vrou van P P Minnaar
Roos, E C, vrou van A J Johnstone
Roos, E M, vrou van H J Maartens
Roos, H J, vrou van P P Steyn
Roos, J C, vrou van F C van Straten
Roos, J E, vrou van T I J Steenkamp (sy hertrou met W J Janecke)
Roos, J M, vrou van H J Potgieter
Roos, M E, vrou van G J Roos
Roos, M E, vrou van J H Botha
Roos, M M, vrou van A G Schoombee
Roos, M S, vrou van J C de Klerk
Roos, S C, vrou van A J J Joubert
Röscher, S J J J, vrou van G Luuz
Rossouw, S E, vrou van M G Joubert
Rossouw, S M, vrou van H G Grové
Rouviérre, E M, vrou van P J Hammes
Roux, C S, vrou van D W du Plooy sr
Roux, E M, vrou van P J van der Westhuizen
Roux, M J, vrou van T J Nel
Ruatenbach, A J, vrou van J C Vermaak
Rudolph, A B, vrou van M J Oosthuizen
Rudolph, J M, vrou van B G Oosthuizen
Rudolph, M H E, vrou van J A Joubert
Rudolph, M H E, vrou van L J Nel
Saayman, H M M, vrou van J A du Plessis
Schabort, J C L (wed Bosman), vrou van J P Maré/Maree
Scheepers, A C, vrou van C J C Labuschagne
Scheepers, A F M, vrou van L J Moolman (sy hertrou met C J Human)
Scheepers, A H, vrou van S J Grobler
Scheepers, A M, vrou van H B Greyling
Scheepers, A M F, vrou van T G van Schalkwyk
Scheepers, A S (Antjie), vrou van G S Scheepers (sy hertrou met K M Vermaak)
Scheepers, C A, vrou van J H L Oosthuizen (sy hertrou met P J Kemp)
Scheepers, C R M, vrou van I A van Niekerk
Scheepers, C S G, vrou van C F Scheepers
Scheepers, D E, vrou van L W Meyer
Scheepers, E C, vrou van M E Scheepers
Scheepers, E J M, vrou van E F Potgieter sr
Scheepers, E J M, vrou van J C van Schalkwyk
Scheepers, E M, vrou van M J Schoeman sr
Scheepers, H A, vrou van B C Greyling
Scheepers, H A, vrou van P van Staden
Scheepers, H D, vrou van F A van der Merwe
Scheepers, H D, vrou van H F Grobler
Scheepers, H F, vrou van W J Scheepers
Scheepers, J M, vrou van C T Vermaak
Scheepers, J S, vrou van T G Oosthuizen (sy hertrou met T Berry)
Scheepers, M I, vrou van WH Janse van Rensburg
Scheepers, M J M, vrou van D van Rooyen (sy hertrou met J C Janse van Rensburg)
Scheepers, M J M, vrou van J C Janse van Rensburg (sy hertrou met D van Rooyen)
Scheepers, M M (wed J C Meyer), vrou van J G Vermaak
Scheepers, M M, vrou van J A Scheepers
Scheepers, M P C S, vrou van S Maritz
Scheepers, M S E, vrou van T G la Grange
Scheepers, S J, vrou van J H Prinsloo
Scheepers, S J, vrou van P J Joubert
Scheepers, S J, vrou van P T van Staden
Scheepers, S W C C, vrou van J van der Merwe
Scheepers, W C, vrou van J J Prinsloo
Scheepers, C A (wed J H L Oosthuizen), vrou van P J Kemp
Schoeman, A D C, vrou van J C Raath jr
Schoeman, A G (wed L C Viljoen), vrou van J N H Grobler
Schoeman, A G, vrou van L C Viljoen
Schoeman, C W, vrou van P L Bezuidenhout
Schoeman, H D, vrou van J M van der Merwe
Schoeman, H H S, vrou van H M Grobler
Schoeman, H J, vrou van J H J Snyman
Schoeman, J E, vrou van P J van der Westhuizen
Schoeman, M, vrou van W A Botha
Schoeman, M J, vrou van M G Schoeman
Schoeman, M J, vrou van W F Joubert jr
Schoeman, M M, vrou van J Schoeman
Schoeman, M M C, vrou van J F Smit
Schoeman, M S D, vrou van J F Schutte
Schoeman, P C, vrou van A Bekker
Schoeman, P H, vrou van J C Steyn
Schoeman, S H, vrou van G A Noordman
Schoeman, S M, vrou van G M Wolmarans
Scholtz, A D, vrou van J L P Botha
Scholtz, A D, vrou van P G Bothma
Scholtz, J E, vrou van B P de Beer
Scholtz, M C S, vrou van T E van Niekerk
Scholtz, S J, vrou van P G Pretorius
Schoombee, A E, vrou van H A Pretorius
Schoonbee, L M, vrou van J C Aucamp
Schutte, A C M, vrou van J P D Delport
Schutte, A J, vrou van J H Roets
Schutte, C B, vrou van J P du Preez
Schutte, G J, vrou van S Schoeman
Schutte, J C, vrou van A S Strydom
Schutte, M E, vrou van J J Malan
Schutte, P M C, vrou van P F de Bruyn
Schutte, S, vrou van P J L Nel
Schutte, S C, vrou van C L Dreyer sr
Schutte, S C P (wed), vrou van G A van Deventer
Schutte, S F, vrou van F J J Botes
Schutte, S J, vrou van C J van der Merwe
Schutte, S J, vrou van W Gouws
Schwartz, A S (wed W H F J Lategan), vrou van P S Z Fourie
Siebrits, J G, vrou van J J Helmand (Helmond)
Slabbert, C J, vrou van J J Kruger
Slabbert, M C S, vrou van F A Smit
Slier, M M, vrou van J W Spruyt
Smit(h), A C, vrou van W H Boshof(f)
Smit(h), A M, vrou van J J Hamman sr
Smit(h), C M F C, vrou van P J Jacobs
Smit, A C, vrou van J J F le Roux
Smit, A C, vrou van P J Erasmus
Smit, A C P, vrou van S G Pretorius
Smit, A M (wed F A Smit), vrou van M W Pretorius
Smit, A M, vrou van F A Smit
Smit, A M, vrou van J F van Wyk
Smit, A M C, vrou van A P Botha
Smit, A M E, vrou van H S Stroh
Smit, C J, vrou van P S Venter sr
Smit, E M, vrou van J H L Kock
Smit, E C, vrou van D P Bezuidenhout
Smit, E J, vrou van J P Delport
Smit, E L, vrou van R Noordman
Smit, G J, vrou van G A J Alberts
Smit, H A C, vrou van L R Janse van Vuuren
Smit, H C, vrou van W J Bronkhorst
Smit, J A, vrou van L J Botha
Smit, J C, vrou van A S du Plessis
Smit, J S, vrou van D P Pretorius
Smit, M C, vrou van C J Coetzee
Smit, M C, vrou van J P Maré/Maree
Smit, M E M, vrou van H L Bronkhorst
Smit, M M, vrou van J D Cilliers
Smit, M M, vrou van P S van Emmenes
Smit, M P E, vrou van M J Bekker
Smit, P C E, vrou van J J van den Berg
Smit, S G, vrou van S J Fouché
Smith, A E H, vrou van P S Roos
Smith, A J J, vrou van L C Meyer (sy hertrou met J A Rossouw)
Smith, A M F, vrou van C P Klopper
Smith, E J, vrou van C W Horn
Smith, H M P, vrou van P P J Jacobs
Smith, W H, vrou van H D Botha
Smuts, M A, vrou van O T van Niekerk
Snyders, E F, vrou van A J Botes
Snyders, G A, vrou van D J Koekemoer
Snyders, H M, vrou van P J Jacobs
Snyders, Z J, vrou van C Bezuidenhout
Snygans, A H, vrou van H L Joubert
Snyman, A S, vrou van F J Jooste sr
Snyman, A S, vrou van H M Bekker
Snyman, G A, vrou van P J Erasmus
Snyman, H M, vrou van P T van Staden
Snyman, J M S H, vrou van N J Robbertse
Snyman, J W, vrou van P W Oosthuizen sr
Snyman, P W, vrou van J J Jacobs
Snyman, S M, vrou van J P Bekker
Snyman, S M, vrou van S J Schoeman
Spangenberg, M F P, vrou van H N Ras
Spies, A J F, vrou van S W Neethling
Spies, E C, vrou van G J Joubert
Spies, M H, vrou van I de Jager
Spies, M J, vrou van G F Scheepers
Spies, M M, vrou van J D van Coller jr
Spies, M M, vrou van J W van Niekerk
Spies, S E, vrou van G W van Niekerk
Spies, S M, vrou van J D van Coller sr
Spruyt, A S (wed M C Barnard), vrou van W G Geere
Spruyt, A S, vrou van M C Barnard jr
Spruyt, J C, vrou van C J Brits
Steenberg, A C, vrou van C Erasmus
Steenberg, C J, vrou van L Bothma
Steenberg, J W, vrou van G G van Deventer
Steenkamp, A C, vrou van S W P Burger
Steenkamp, A M P, vrou van H J Potgieter
Steenkamp, G M, vrou van J C Potgieter
Steenkamp, G S C, vrou van F W C Weyer(s)
Steenkamp, G W F, vrou van A P van Wyk
Steenkamp, H C, vrou van B P de Beer
Steenkamp, H C, vrou van C F Herbst
Steenkamp, H C, vrou van C J Pretorius
Steenkamp, I, vrou van A A Cilliers
Steenkamp, I C, vrou van P S W Coetzer
Steenkamp, J C, vrou van J de Klerk sr
Steenkamp, J H, vrou van S W Naudé
Steenkamp, J H D, vrou van J H Labuschagne
Steenkamp, L C, vrou van L J van Wyk
Steenkamp, M M, vrou van P J D Steenkamp
Steenkamp, M P, vrou van C J de Wet
Steenkamp, P M, vrou van J H Robbertse
Steenkamp, S A C M, vrou van B C du Plessis
Steenkamp, S C E, vrou van W A Labuschagne
Steenkamp, S M, vrou van S J Kruger
Stemmet, S D, vrou van J S Malan
Steyl, A H A, vrou van J S Boshof(f)
Steyl, S E, vrou van C Cronjé
Steyn, A E, vrou van D J Kruger
Steyn, C, vrou van C L Dreyer sr
Steyn, C J W, vrou van C P Fourie
Steyn, E F, vrou van C J H Kruger
Steyn, F, vrou van L de Jager
Steyn, H D, vrou van P A Minnaar
Steyn, J S, vrou van B J de Lange
Steyn, M C F, vrou van G F Linde
Steyn, M S, vrou van L C Steyn
Steyn, M S, vrou van M Steyn
Steyn, N M E, vrou van A Leviseur
Steyn, S J, vrou van P J Loubser
Steyn, S M, vrou van H J Steyn
Steyn, weduwee
Stoltz, E J S C, vrou van W L Pretorius
Stoop, A M, vrou van A J van Tonder
Stoop, C J C, vrou van A Botha
Stoop, M M,Stoop-28 vrou van H J GrieselGriesel-176
Stoop, W C, vrou van A A Cilliers
Storm, M F, vrou van L P Janse van Vuuren
Strauss, A, vrou van G J Visagie
Strauss, M J E, vrou van H F Liebenberg
Strydom, A E (wed J D W Kuhn), vrou van C G Coetzee
Strydom, A G, vrou van F J Combrink
Strydom, A S (wed Van der Linde), vrou van W L Pretorius
Strydom, C B, vrou van D D Luuz
Strydom, C M,Strydom-583 vrou van P N ViljoenViljoen-805
Strydom, H S, vrou van P J Joubert
Strydom, J M P, vrou van C A Oosthuizen
Strydom, J S, vrou van J E Meyer
Strydom, M C, vrou van J H Jordaan
Strydom, M E, vrou van C H Viljoen
Strydom, M E, vrou van F A Grobler
Strydom, M E, vrou van P D Jacobs jr
Strydom, M J, vrou van G J van Niekerk sr
Strydom, M J, vrou van J H Hartzenberg
Strydom, M J, vrou van P T Vermaak
Strydom, M M, vrou van C F Preller
Strydom, S E, vrou van H J Kroukamp
Strydom, S J, vrou van J L Venter
Strydom, S J D, vrou van G H J Combrink
Strydom, voorname onbekend, vrou van J P Maré/Maree
Swanepoel, A M M J, vrou van A S van Jaarsveld
Swanepoel, C G M, vrou van J Grobler
Swanepoel, E C, vrou van J M Bronkhorst
Swanepoel, E J M C, vrou van A S Strydom
Swanepoel, E P, vrou van S J M Swanepoel
Swanepoel, H C, vrou van A S du Toit
Swanepoel, H C, vrou van W I Foord
Swanepoel, H J, vrou van H J de Beer
Swanepoel, H M, vrou van P S Roos
Swanepoel, J, vrou van G W Fouché
Swanepoel, J A, vrou van G J du Toit
Swanepoel, J E, vrou van C D Naudé
Swanepoel, J E, vrou van P S Grobler
Swanepoel, J J, vrou van P A Eloff
Swanepoel, M I G M, vrou van N M J Grobler
Swanepoel, M J, vrou van B R J Harmse
Swanepoel, M J M, vrou van J J de Beer
Swanepoel, M J M, vrou van P H Coetzee
Swanepoel, S M, vrou van P S Rossouw
Swart, A J, vrou van R P Botha
Swart, E C, vrou van M J Lourens sr
Swart, E C,Zwart-246 vrou van W J WesselsWessels-227
Swart, E C S M (wed CP Cronjé) vrou van H O Howell
Swart, E M, vrou van W H Janse van Rensburg
Swart, H E, vrou van B J Spies
Swart, H E, vrou van M G Beukes
Swart, J M, vrou van H C I Grobler
Swart, M E, vrou van J N Swart
Swart, M E, vrou van L P Badenhorst
Swart, M J P (wed Booysen), vrou van P G Pretorius
Swart, M M, vrou van J Malan sr
Swart, S P J, vrou van H J de Bruyn
Swiegers, H M, vrou van P J Bekker
Tas, J C, vrou van J de Klerk sr
Tee, S E, vrou van J J Helmand (Helmond)
Terblanche, M D, vrou van C J L Botha
Terblanche, M J (wed Preisz), vrou van M P W Pretorius
Terblanche, M M D, vrou van H Coetzer
Terblanche, S, vrou van W H Barnard
Theron, A M, vrou van C A Visagie
Theron, M M, vrou van C H Bornman
Theunissen, E M, vrou van J P Gründlingh
Tregardt, A E, vrou van W A van Aardt
Tregardt, J G, vrou van C Hattingh sr
Tregardt, M C, vrou van C van Niekerk
Uys, A M, vrou van A T Spies
Uys, A M, vrou van C L Mey (sy hertrou met J Lundie)
Uys, A M, vrou van P L Uys (sy hertrou met A T Spies)
Uys, C E, vrou van H J Potgieter
Uys, C M, vrou van C L Pieterse
Uys, D M, vrou van F I Maritz
Uys, E C, vrou van E W E Landsberg
Uys, E H, vrou van W H Wessels
Uys, G J, vrou van J J Uys
Uys, J S (wed Badenhorst), vrou van J L Pretorius
Uys, J S, vrou van L P Badenhorst
Uys, J S, vrou van P G Human sr
Van Aarde, C E, vrou van C Botha
Van Aardt, C L, vrou van H S Lombard
Van Aardt, D M, vrou van T J Nel
Van Aardt, L, vrou van J W W Wessels
Van Aswegen, A P G, vrou van J N Boshof jr
Van Aswegen, H J M, vrou van A J Pelzer
Van Biljon, C (wed J J Pienaar), vrou van P G Cilliers
Van Biljon, C G, vrou van H L Janse van Vuuren
Van Blerk, C C, vrou van W Jacobs
Van Breda, J I, vrou van W F Wahl
Van Coller, E H, vrou van W J I Davel
Van Coller, E M, vrou van P H de Necker
Van Coller, J E, vrou van A Cronjé sr
Van Coller, J M, vrou van A J van Coller
Van Coller, M E, vrou van J H de la Re
Van Coller, S M, vrou van J D van Coller
Van den Berg, A C, vrou van F W C Weyer(s)
Van den Berg, A M, vrou van J J Breytenbach
Van den Berg, A S, vrou van J de Klerk jr
Van den Berg, A S, vrou van S J de Beer
Van den Berg, A S, vrou van W H Boshof(f)
Van den Berg, C (wed), vrou van P P Hugo
Van den Berg, C A, vrou van C H Badenhorst sr
Van den Berg, C G, vrou van J E Pretorius
Van den Berg, C H B, vrou van J J Rabie
Van den Berg, C M G, vrou van A J van Tonder
Van den Berg, D S I (wed F du Toit), vrou van S J Grobler
Van den Berg, E J, vrou van J G Roos jr
Van den Berg, E M, vrou van H B Pieterse jr
Van den Berg, H A, vrou van W de Beer
Van den Berg, H A C, vrou van J L Pretorius
Van den Berg, H E (wed Erasmus), vrou van P L Janse van Vuuren
Van den Berg, H E W, vrou van D A Viljoen
Van den Berg, H J, vrou van J J Bronkhorst jr
Van den Berg, H M (wed van C J Smit), vrou van J J Bronkhorst jr
Van den Berg, H M, vrou van B J Liebenberg sr
Van den Berg, H M, vrou van C J Smit (sy hertrou met J J Bronkhorst)
Van den Berg, H M, vrou van W J Pretorius
Van den Berg, H M P, vrou van P J van Niekerk
Van den Berg, H S, vrou van J J Pretorius
Van den Berg, J A, vrou van J N Pretorius
Van den Berg, J C, vrou van J Joubert
Van den Berg, J C, vrou van J L P Botha
Van den Berg, J S A, vrou van I J M van den Berg
Van den Berg, M C, vrou van P J Barnard
Van den Berg, M C B, vrou van H J Badenhorst
Van den Berg, M H E, vrou van H J Erasmus
Van den Berg, M J, vrou van G A Rossouw
Van den Berg, M M (wed Olivier), vrou van J F Joubert (sy hertrou met Van Jaarsveld)
Van den Berg, M M (wed P Loots), vrou van W Gouws
Van den Berg, M M, vrou van J D Stroh
Van den Berg, M M, vrou van O A Olivier
Van den Bergh, A S E, vrou van P J Naudé
Van den Heever, H E, vrou van L A J van den Heever
Van den Heever, M J, vrou van G L Roos
Van der Bank, S A, vrou van P Jonker
Van der Heyde, M J S van Rheede, vrou van R G Visagie
Van der Linde, A J F, vrou van C F Herbst
Van der Linde, G P J, vrou van J D van Aswegen
Van der Merwe, A C, vrou van L L Holtzhausen
Van der Merwe, A C D, vrou van F W Sevenster
Van der Merwe, A C J, vrou van A S Engelbrecht
Van der Merwe, A H, vrou van A J F G van Jaarsveld
Van der Merwe, A J,Van_der_Merwe-2318 vrou van H L NeethlingNeethling-10
Van der Merwe, A J L, vrou van G J van Wyk
Van der Merwe, A M, vrou van C J Beukes
Van der Merwe, A M, vrou van G Engelbrecht
Van der Merwe, A P J, vrou van J H Engelbrecht
Van der Merwe, A S, vrou van J F J Combrink
Van der Merwe, C C J, vrou van G J C P van der Schyff
Van der Merwe, C M, vrou van S P Janse van Vuuren sr
Van der Merwe, C S, vrou van F J van Dyk jr
Van der Merwe, C S, vrou van P J Liebenberg
Van der Merwe, E C, vrou van M P A Coetzee
Van der Merwe, E J, vrou van H P Prinsloo sr
Van der Merwe, E M, vrou van G G N Jacobs
Van der Merwe, E M, vrou van N J Smit
Van der Merwe, E M A M, vrou van J J R van der Merwe
Van der Merwe, E S, vrou van W J Botha
Van der Merwe, F C, vrou van S J Jacobs
Van der Merwe, G C, vrou van F W Kock
Van der Merwe, H C (wed H Preller), vrou van J H Grobler
Van der Merwe, H D,Van_der_Merwe-3691 vrou van S J Scheepers jrScheepers-355
Van der Merwe, H J, vrou van P W Combrink
Van der Merwe, H J, vrou van S W van der Merwe
Van der Merwe, H M, vrou van J Breed
Van der Merwe, H M, vrou van J A de Waal
Van der Merwe, H M, vrou van J H Henning
Van der Merwe, H M D, vrou van P W van der Merwe
Van der Merwe, H M E, vrou van D P Pretorius
Van der Merwe, H M M, vrou van A J Reyneke
Van der Merwe, H S, vrou van P J Eloff
Van der Merwe, H S, vrou van S van Dyk
Van der Merwe, J, vrou van Z A de Beer
Van der Merwe, J C, vrou (?) van F P Venter
Van der Merwe, J C, vrou van F J Botha
Van der Merwe, J C, vrou van G R Beukes
Van der Merwe, J C, vrou van J F de Beer
Van der Merwe, J C C, vrou van P J Visser
Van der Merwe, J H, vrou van J H Nel
Van der Merwe, J L, vrou van W H Boshof(f)
Van der Merwe, J M, vrou van C T G Botha
Van der Merwe, J M, vrou van G J Swart
Van der Merwe, J S, vrou van I H Visagie
Van der Merwe, M C E, vrou van I H Visagie jr
Van der Merwe, M E, vrou van H J de Bruyn
Van der Merwe, M E, vrou van P J Joubert
Van der Merwe, M E E M, vrou van J B Rudolph jr
Van der Merwe, M E J, vrou van J P J Koch
Van der Merwe, M H (wed Van der Merwe), vrou van G J Swart (sy hertrou met B L Geldenhuys)
Van der Merwe, M J, vrou van C J Cilliers
Van der Merwe, M J M, vrou van G van der Merwe
Van der Merwe, M J P, vrou van W M Pretorius
Van der Merwe, M J S, vrou van J J G Hattingh
Van der Merwe, M S, vrou van J H Henning
Van der Merwe, M S, vrou van P G Pretorius
Van der Merwe, N, vrou van D S van der Merwe
Van der Merwe, N C, vrou van J van Dyk
Van der Merwe, P J H, vrou van H J van der Merwe
Van der Merwe, S C, vrou van F J N A Grobler
Van der Merwe, S G, vrou van L M Janse van Rensburg
Van der Merwe, S G J, vrou van M L Prinsloo
Van der Merwe, S J, vrou van L C Janse van Vuuren
Van der Merwe, S J, vrou van W Smit
Van der Merwe, S M J, vrou van S P van der Merwe
Van der Schyff, A G E F, vrou van C F Stolz
Van der Schyff, A G F E, vrou van C F Holtz
Van der Schyff, C I, vrou van L P D van der Schyff
Van der Vyver, M S, vrou van H F Prinsloo
Van der Walt, G E L, vrou van B J G W du Plessis
Van der Walt, H S, vrou van P J H Venter
Van der Watt, A M, vrou van P H Kritzinger
Van der Westhuizen, A I, vrou van N G van der Westhuizen
Van der Westhuizen, C J (wed Israel), vrou van P S Z Fourie
Van der Westhuizen, H S, vrou van A van Wyk
Van der Westhuizen, J C, vrou van J J Matthyssen
Van der Westhuizen, R, vrou van J N J Roets
Van der Westhuizen, W C, vrou van J M van der Westhuizen
Van der Zand, A S C, vrou van H D J Claasen
Van Deventer, D C M, vrou van A S van Straten
Van Deventer, E C, vrou van J A Viljoen
Van Deventer, E J, vrou van W D Basson
Van Deventer, J D R, vrou van W A van Deventer
Van Deventer, M C, vrou van A P Erasmus
Van Dyk, A J, vrou van J J Oosthuizen jr
Van Dyk, A J M, vrou van H C J Fourie
Van Dyk, C M, vrou van J van Zyl
Van Dyk, C M, vrou van J H du Preez
Van Dyk, F P J E, vrou van C A Smit
Van Dyk, H J F, vrou van E A L Botha
Van Dyk, H M, vrou van T J de Vlamingh
Van Dyk, J M J (wed van P J Eloff), vrou van P S Botha
Van Dyk, J M J, vrou van P J Eloff
Van Dyk, M J, vrou van W A Nieman(d)
Van Dyk, M S, vrou van J H G van der Schyff
Van Dyk, S (wed van A Brits), vrou van G Bronkhorst
Van Dyk, S I E, vrou van B J de Klerk
Van Dyk, Z M (wed R N Grobler), vrou van J Smit
Van Eeden, A F, vrou van D B Snyman
Van Eeden, D R, vrou van W F Joubert sr
Van Eeden, M E, vrou van J J Fourie
Van Emmenes, E M M, vrou van J Z Hellberg
Van Emmenes, M E, vrou van J A Botes
Van Graan, M E, vrou van G J W van Niekerk
Van Heerden, A E D (wed I M du Plessis), vrou van G J Jordaan
Van Heerden, A S, vrou van A W Claasen
Van Heerden, A S, vrou van G Robbertse
Van Heerden, A S C J, vrou van L J Botha
Van Heerden, D M, vrou van J A Beukes
Van Heerden, E H, vrou van W C Coetzer
Van Heerden, E M, vrou van P W Coetzer
Van Heerden, E M A, vrou van P J Potgieter (hertrou met S Schoeman)
Van Heerden, E M A, vrou van S Schoeman
Van Heerden, H H, vrou van J M Bronkhorst
Van Heerden. J C, vrou van C J Jansen
Van Heerden, J H, vrou van J A P Grobler
Van Heerden, J J, vrou van P C Minnaar jr
Van Heerden, S M, vrou van G L Smit
Van Imwegen, C W, vrou van J E Davel
Van Jaarsveld, A S, vrou van F J Jooste jr
Van Jaarsveld, D M, vrou van J H Viljoen
Van Jaarsveld, E J, vrou van S J Burger
Van Jaarsveld, H A, vrou van J P Joubert
Van Jaarsveld, M P, vrou van B G Liebenberg sr
Van Jaarsveld, R C, vrou van J P Joubert
Van Locherenberg. E W G J, vrou van J A de Beer
Van Locherenberg, S C, vrou van CJ van Zyl
Van Loggerenberg, M M, vrou van L J Fourie
Van Niekerk, A F C, vrou van P J Jacobs
Van Niekerk, A J (wed De Beer), vrou van J B Swart
Van Niekerk, A M J, vrou van A J van Tonder
Van Niekerk, E, vrou van J F Engelbrecht
Van Niekerk, E, vrou van J J EngeIbrecht
Van Niekerk, E A, vrou van L de Jager sr
Van Niekerk, E J P, vrou van A D de Lange
Van Niekerk, H C, vrou van P G Cilliers
Van Niekerk, H E, vrou van D S Jacobs
Van Niekerk, H M M, vrou van B M G Buitendag
Van Niekerk, H M P, vrou van J P Jacobs
Van Niekerk, H S J, vrou van H L Neethling
Van Niekerk, J C, vrou van J H L Kock
Van Niekerk, J C, vrou van J J Burger sr
Van Niekerk, J H J, vrou van F K Maré
Van Niekerk, J S, vrou van A S Erasmus
Van Niekerk, J S M, vrou van J Jacobs(z)
Van Niekerk, J W, vrou van C van der Merwe
Van Niekerk, M E, vrou van P J Oosthuizen
 • Potgieter, T, eggenoot van M E van Niekerk
Van Niekerk, M J v R, vrou van C V Buchner
Van Niekerk, M J S, vrou van D Malan
VanNiekerk, M M, vrou van J C Boshof(f)
Van Niekerk, M M J, vrou van C H Buitendag
Van Niekerk, S E, vrou van L J de Jager
Van Niekerk, S J S, vrou van P W Oosthuizen jr
Van Nimwegen, A E (wed T Mynhardt), vrou van C P van Staden
Van Rensburg, A J Janse, vrou van H J Janse van Rensburg
Van Rensburg, A J Janse, vrou van M Dreyer
Van Rensburg, A L Jansen, vrou van H Fourie
Van Rensburg, A W Janse, vrou van PJ Janse van Rensburg
Van Rensburg, C A Janse, vrou van W W Maré/Maree
Van Rensburg, C M Janse, vrou van J J Brits
Van Rensburg, E S A Janse, vrou van G A van Niekerk
Van Rensburg, F L Janse, vrou van F J J van Niekerk
Van Rensburg, G J Janse, vrou van H C Janse van Rensburg
Van Rensburg, H G Janse(n), vrou van T R Dannhauser
Van Rensburg, H M C Janse, vrou van H P Potgieter jr
Van Rensburg, I E Jansen, vrou van D S Fourie sr
Van Rensburg, J S Janse (wed G M Scheepers), vrou van G C Snyman
Van Rensburg, M Janse, vrou van P J Viljoen
Van Rensburg, M A Janse, vrou van F H van Wyk
Van Rensburg, M D Janse(n), vrou van L P Janse van Vuuren
Van Rensburg, M E Janse, vrou van H C Janse van Rensburg
Van Rensburg, M I Jansen, vrou van G ScheepersScheepers-1781
Van Rensburg, M M Janse, vrou van C L Dreyer
Van Rensburg, M M Janse,Jansen_van_Rensburg-171 vrou van S J Scheepers srScheepers-470
Van Rensburg, S J Janse, vrou van W D Venter
Van Rensburg, S J H A Janse, vrou van T F Dreyer
Van Rooyen, A C, vrou van G J Oosthuizen
Van Rooyen, A C A, vrou van S S Maritz
Van Rooyen, A M, vrou van H J Wessels
Van Rooyen, A M E, vrou van J Luuz
Van Rooyen, C J, vrou van G H van Rooyen
Van Rooyen, C J, vrou van J Z Uys
Van Rooyen, C M, vrou van J Prinsloo
Van Rooyen, H A, vrou van C S van Rooyen
Van Rooyen, H G, vrou van J J Prinsloo
Van Rooyen, J C (wed J T Potgieter), vrou van G W de Jager
Van Rooyen, J C, vrou van J T Potgieter
Van Rooyen, J E, vrou van C van Rooyen
Van Rooyen, J E, vrou van E J van Rooyen
Van Rooyen, J E, vrou van J J P Meyer
Van Rooyen, J J, vrou van I Potgieter
Van Rooyen, J M, vrou van M van der Merwe sr
Van Rooyen, M, vrou van G van Rooyen
Van Rooyen, M C, vrou van W G Nel
Van Rooyen, M E, vrou van C van Rooyen
Van Rooyen, M E, vrou van G T van Rooyen
Van Rooyen, M M, vrou van G Luuz
Van Rooyen, M M, vrou van H J Pieterse
Van Rooyen, M S, vrou van C Botha
Van Rooyen, M S, vrou van P M Bester
Van Rooyen, S, vrou van D B P Fourie
Van Rooyen, S J, vrou van R T J van Rooyen
Van Rooyen, S J C, vrou van J S Vermaak
Van Rooyen, S S, vrou van E F Potgieter jr
Van Rooyen, S S, vrou van W C Bouwer
Van Rooyen, W H E, vrou van J M Els
Van Schalkwyk, A M F, vrou van H P Steenkamp
Van Schalkwyk, A M G, vrou van P R Fourie
Van Schalkwyk, E M J, vrou van J J Fourie
Van Schalkwyk, G M E, vrou van P J Botha
Van Schalkwyk, M E, vrou van J C Klopper
Van Schalkwyk, M M, vrou van C J Laas
Van Schalkwyk, M M, vrou van JH Scheepers
Van Schalkwyk, M M, vrou van W D Venter
Van Staden, A C, vrou van J J Viljoen
Van Staden, A C, vrou van J J Viljoen
Van Staden, A F, vrou van M C Barnard sr
Van Staden, A M, vrou van C J Vermaak
Van Staden, A S, vrou van P van der Merwe
Van Staden, E M, vrou van M J C van Staden
Van Staden, E M, vrou van S P Janse van Vuuren jr
Van Staden, H M, vrou van P J Gouws
Van Staden, H M, vrou van S P Viljoen
Van Staden, I C M, vrou van J B Dorfling
Van Staden, I E, vrou van R Botha
Van Staden, I H, vrou van D S P Badenhorst
Van Staden, I S, vrou van M Koekemoer
Van Staden, J C, vrou van A W Heyneke
Van Staden, J C, vrou van G C Wolhuter
Van Staden, J C, vrou van J F van Staden
Van Staden, J C, vrou van S J Strydom
Van Staden, M A S, vrou van W H Viljoen
Van Staden, M C, vrou van A J A van Wyk
Van Staden, M C, vrou van F Pieterse
Van Staden, M E, vrou van D Janse van Vuuren
Van Staden, M J, vrou van C de Klerk
Van Staden, S E, vrou van S P Janse van Vuuren sr
Van Staden, S E I, vrou van G J Nel (sy hertrou met J S Vermaak)
Van Staden, S J, vrou van P J Janse van Vuuren
Van Staden, S J, vrou van P J Jansen
Van Staden, S M P, vrou van H P J van Aswegen
Van Straaten, J E M, vrou van L J Erasmus
Van Straaten, S M, vrou van W A Viljoen
Van Tonder, A D, vrou van P J van der Merwe
Van Tonder, C J, vrou van A J Joubert
Van Tonder, E M, vrou van J Joubert
Van Tonder, M C, vrou van A T Spies
Van Tonder, M E, vrou van G C J Nel
Van Tonder, M E, vrou van G J van der Merwe
Van Tonder, M M M, vrou van J Joubert
Van Tonder, S C, vrou van J P Joubert
Cloete, C, eggenoot van S G van Tonder
Van Tonder, W G, vrou van J P Nel
Van Vreden, E J, vrou van J J Pretorius
Van Vuren, M J, vrou van C R Harmse
Van Vuuren, A E, vrou van J H Steenkamp
Van Vuuren, A J Janse, vrou van S Vermaak
Van Vuuren, C M Janse, vrou van J C Botha
Van Vuuren, E M Janse, vrou van C Viljoen
Van Vuuren, F J Janse, vrou van J G Meyer
Bronkhorst, R J, eggenoot van H Janse van Vuuren
Van Vuuren, H D Janse, vrou van P H Botha
Van Vuuren, H M A Janse, vrou van R P G Dreyer
Van Vuuren, H S Janse, vrou van H L Bronkhorst
Van Vuuren, H S Janse, vrou van M J van Staden
Van Vuuren, J H Janse, vrou van L R Janse van Vuuren
Van Vuuren, J S Janse, vrou van C J Botha
Van Vuuren, J S Janse, vrou van C J van Rooyen
Van Vuuren, M A, vrou van L Janse van Vuuren
Van Vuuren, M C Janse, vrou van S J Janse van Vuuren sr
Van Vuuren, M E Janse, vrou van E F Potgieter
Van Vuuren, M E Janse, vrou van G J Janse van Vuuren
Van Vuuren, M E Janse, vrou van J A Geldenhuys
Van Vuuren, M E J, vrou van L C Bronkhorst
Van Vuuren, M S Janse, vrou van J de Klerk
Van Vuuren, M S Janse, vrou van J Janse van Vuuren
Van Vuuren, P G Janse, vrou van S J Janse van Vuuren jr
Van Vuuren, P S C Janse, vrou van S J M Swanepoel
Van Vuuren, S A P W S Janse, vrou van O J Oosthuizen
Van Vuuren, S C Janse, vrou van D J M Janse van Vuuren
Van Vuuren, S C Janse, vrou van P L Janse van Vuuren
Van Vuuren, S G Janse, vrou van L C Janse van Vuuren
Van Vuuren, S J Janse (wed H L Potgieter), vrou van P A Gouws
Van Vuuren, S J Janse(n), vrou van P H Potgieter
Van Vuuren, S J Janse, vrou van M G Gouws
Van Vuuren, S J S Jansen, vrou van A C J Swanepoel
Van Wyk, C, vrou van P J Naudé
Van Wyk, C F, vrou van G J Naudé
Van Wyk, E C, vrou van T McDonald
Van Wyk, G, vrou van C J Bezuidenhout
Van Wyk, H E S, vrou van A N Kraay/Kraayenburg/Van Kradenburg
Van Wyk, H M M, vrou van T J Kruger
Van Wyk, M, vrou van P D Jacobs sr
Van Wyk, M C, vrou van J W van Niekerk
Van Wyk, M J J, vrou van D J J Strydom
Van Wyk, Z G, vrou van B H J Strydom
Van Zyl, A, vrou van M D Spangenberg
Van Zyl, A C, vrou van C van Niekerk
Van Zyl, A C, vrou van G van Deventer
Van Zyl, A O, vrou van L P Greyling
Van Zyl, D C, vrou van H J Badenhorst
Van Zyl, G A C, vrou van A E S Gouws
Van Zyl, H A, vrou van P J Botha
Van Zyl, H H, vrou van J J Bezuidenhout
Van Zyl, M M, vrou van C D Ras
Van Zyl, M M G, vrou van S W Visagie
Van Zyl, M S, vrou van P J Botha
Van Zyl, S I, vrou van E J Visser
Van Zyl, voorname?, vrou van J H Visser
Veldman, A M, vrou van C J Vermaak
Venter, A B, vrou van G A Myburgh
Venter, A C, vrou van F J Kruger
Venter, A C, vrou van P S Venter jr
Venter, AM, vrou van C W Venter
Venter, A M, vrou van D F Kruger jr
Venter, A M, vrou van D F Kruger sr
Venter, C H, vrou van L N Robbertse
Venter, C J (wed H A Smit), vrou van J J Nienaber
Venter, C M, vrou van J J Janse van Vuuren
Venter, C P, vrou van W F Bezuidenhout
Venter, C W, vrou van D P Botes
Venter, G W, vrou van G C Breed
Venter, H, vrou van H J Keynhans
Venter, H, vrou van J J Myburgh
Venter, H C, vrou van W A Swanepoel
Venter, H C, vrou van W M Pretorius
Venter, H C M, vrou van J J A Breed
Venter, H H A, vrou van J Coetzee
Venter, J, vrou van J A Breed
Venter, J A, vrou van P J Coetzer
Venter, J F, vrou van P J S Venter
Venter, J H, vrou van J N R Roets
Venter, J H, vrou van N W Smit
Venter, J J, vrou van F J L du Plessis
Venter, J M, vrou van A J de Beer
Venter, J S, vrou van F J Jooste jr
Venter, M C J, vrou van M F Horn
 • Klopper, J J, eggenoot van M C Venter
Venter, M E, vrou van D P Botes
Venter, M E, vrou van J D Kilian
Venter, M E, vrou van P W Venter
Venter, M M, vrou van A C M Opperman
Venter, M M, vrou van M A Venter
Venter, M S, vrou van A de Lange
Venter, S C P, vrou van J L Venter
Venter, S J S, vrou van J J Janse van Vuuren
Vermaak, A J, vrou van D R van Rooyen
Vermaak, D M, vrou van D C Uys
Vermaak, D S, vrou van F N Vermaak
Vermaak, E A (wed I J Landman), vrou van S A J Bothma
Vermaak, E A, vrou van I J Landman (hertrou met S A J Bothma)
Vermaak, E C P, vrou van J V C C Breytenbach
Vermaak, J M, vrou van J S Maritz
Vermaak, M A, vrou van G P Marais
Vermaak, M J, vrou van W A Landman
Vermaak, M J F, vrou van J C Breytenbach
Vermaak, S C, vrou van A I Moolman
Vermaak, S S, vrou van A M Laas
Vermaak, S S, vrou van C F Meyer sr
Vermaas, S M, vrou van J C Heyneke jr
Vermeulen, H J J P, vrou van M van As Pretorius
Vermeulen, J P, vrou van F W I C Buitendag
Vermeulen, S S, vrou van J H Jordaan
Verster, A S, vrou van J Viljoen
Verster, M S M, vrou van J G L Booysen
Victor, G C R, vrou van J H Duvenage
Victor, J, vrou van J T Duvenage
Victor, S M, vrou van A C Duvenage
Victor, S M, vrou van M F Horn
Viljoen, A C (wed P S van Vuuren), vrou van G J Lindeque
Viljoen, A C, vrou van C J Viljoen
Viljoen, A C, vrou van D D Malan
Viljoen, A C, vrou van J H Breytenbach
Viljoen, A C, vrou van J L van der Merwe
Viljoen, A C C, vrou van C F Botha
Viljoen, A F, vrou van C A (Sarel) Cilliers
Viljoen, A J F, vrou van W J A Meintjes
Viljoen, A M J, vrou van P J Jacobs
Viljoen, C J, vrou van C J Badenhorst
Viljoen, C J, vrou van G van der Merwe
Viljoen, C J, vrou van G J C P van der Schyff
Viljoen, C J, vrou van J J C Pretorius
Viljoen, C J, vrou van P C Viljoen
Viljoen, C J, vrou van W I A Labuschagne
Viljoen, E M, vrou van G F S Marx
Viljoen, G J, vrou van D Janse van Vuuren
Viljoen, H A, vrou van J J Schutte
Viljoen, H A, vrou van S P Schutte
Viljoen, H P, vrou van M P H Prinsloo
Viljoen, I, vrou van I M Prinsloo
Viljoen, J A A E, vrou (?) van F P Venter
Viljoen, J C E, vrou van F J Bezuidenhout
Viljoen, J H, vrou van A S Engelbrecht
Viljoen, J H, vrou van S J Janse van Vuuren
Viljoen, J S, vrou van C R Viljoen
Viljoen, J S, vrou van R P Botha
Viljoen, K S A, vrou van I M Prinsloo
Viljoen, M A A, vrou van J J Bekker jr
Viljoen, M E (wed S G Greyling), vrou van A L Lombard jr
Viljoen, M E, vrou van C W van Tonder
Viljoen, M E, vrou van H G Grové
Viljoen, M E, vrou van I J Breytenbach
Viljoen, M B, vrou van L J van der Merwe
Viljoen, M E, vrou van N P Prinsloo
Viljoen, M E, vrou van S G Greyling (sy hertrou met A L Lombard)
Viljoen, M F, vrou van T F J Steyn
Viljoen, M J M, vrou van G J S van Niekerk
Viljoen, M M, vrou van J J Bekker sr
Viljoen, M P, vrou van J H Viljoen
Viljoen, RE (wed van H van Rensburg), vrou van J H Breytenbach
Viljoen, S E, vrou van M van Staden
 • Hattingh, J D, eggenoot van S E Viljoen
 • Pretorius, M W, eggenoot van S E Viljoen
Viljoen, S J, vrou van J J van Staden
Viljoen, S J, vrou van L C Dreyer
Visagie, F E, vrou van L van der Schyff
Visagie, F W, vrou van A A Stoop
Visagie, J E, vrou van H T Steyn
Visagie, M F E, vrou van C J Erasmus
Visagie, M J S, vrou van H S du Preez
Visagie, M M, vrou van W S Breed
Visser, J WC (wed J N Smit), vrou van R J Janse van Vuuren (sy hertrou met S J Grobler)
Visser, N, vrou van J P de Meyer
Viviers, S A M, vrou van J Jonker
Viviers, S P, vrou van C J Bezuidenhout
Voigt, C C, vrou van M van Breda
Vorster, A E, vrou van A J Smit
Vorster, A E, vrou van J A Venter jr
Vorster, A H, vrou van J G Roos sr
Vorster, H E J, vrou van W F P van Heerden
Vorster, J C, vrou van C P Pretorius
Vorster, J C, vrou van H P N Pretorius
Vorster, J E, vrou van A Z Visagie
Vorster, J M B, vrou van W J Kruger
Vorster, L C, vrou van C J H Kruger
Vorster, L J, vrou van L J Fouché
Vorster, M S E J, vrou van J L Kruger
Vosloo, A C, vrou van A N Bester
Vosloo, A C, vrou van P S Nortjé
Vosloo, A J H, vrou van D Breed
Vosloo, A M J, vrou van M van der Merwe jr
Vosloo, G M, vrou van J P Bekker
Vosloo, H M, vrou van J E Heydenrych
Vosloo, J H, vrou van J C Raath sr
Vrey, S J (wed J W Minnie), vrou van J Robbertse
Wagenaar, B J, vrou van J H Grobler
Wagenaar, S A D, vrou van A C de Beer
Waltman, C F, vrou van L J Fouché
Wege, C, vrou van A L Lombard sr
Weideman, A M, vrou van D S van der Merwe
Weideman, E J, vrou van M J Fourie
Welmans, E C, vrou van A H Stander
Werner, M M C, vrou van J F Smit
Wessels, C S,Wessels-1455 vrou van M H WesselsWessels-1458
Wessels, E C, vrou van M Steyn
Wessels, G C, vrou van J Z Uys
Wessels, G J, vrou van J W Wessels
Wessels, G J J, vrou van J W W Wessels
Wessels, J, vrou van J D Hattingh
Wessels, S M, vrou van P J Maré/Maree
Wilken, M M, vrou van F J du Plessis
Wilken, S J, vrou van N T Pieterse
Wilkens, J S, vrou van H J Pieterse
Willemse, J M G, vrou van L M Pieterse
Willemse, M E W, vrou van H P J Meyer
Willemse, S J M, vrou van J Botha
Willemse, W H, vrou van C J S Strydom
Wilmans, I J, vrou van P J Marx
Winneus, J S, vrou van J C Wilman(s)
Woest, M C, vrou van P R de Wet
Zietsman, J S, vrou van M Koekemoer (sy hertrou met Van Schalkwyk)
Zinn, M C A (wed Klopper), vrou van J P Maré/Maree

Nota

Visagie noem in die voorwoord by die eerste uitgawe (wat in hierdie hersiene weergawe opgeneem is): "Ondanks my herhaalde verwysing na gebrekkige bronne en moontlike foute ... kan lesers in 'n redelike mate daarop vertrou dat die lys van Voortrekker-gesinshoofde so volledig is as wat beskikbare bronne dit weerspieël." Hy wys verder daarop dat, soos ander en nuwe bronne te voorskyn kom, die lys van Voortrekkerstamouers dus aangevul moet word. Dit het hy dan ook gedoen met hierdie nuwe uitgawe: 246 persone is bygevoeg en enkeles is uitgelaat.

Belangstellendes, en selfs redelik onderlegdes, ken die Groot Trek as 'n groot migrasiebeweging waartydens 'n groot aantal Kaapse burgers hulle tuistes verlaat het onder leiers soos Hendrik Potgieter, Piet Retief, Gerrit Maritz en Petrus Lafras Uys. Visagie wys daarop dat van die 2 540 Voortrekkergesinne by benadering 1 093, oftewel sowat 43 persent, onder leiers ingedeel kan word. By ander kon die trekleiers nie vasgestel word nie. Talle gesinne (sg familietrekke) het op hulle eie verhuis tot in Natal en nie by 'n trekgeselskap aangesluit nie.

Die boek bevat 'n lys van 26 trekgroepe waarvan die leiers geïdentifiseer kon word met die aantal gesinne wat onder elkeen se leiding verhuis het ('n totaal van 1 093). Die lys begin met Andries Hendrik Potgieter (waaronder Sarel Celliers ingesluit is) met 158 gesinne en eindig met Johannes Jacobus Erasmus wat op sy eie met sy gesin getrek het.

Tussen 1835 en 1845 het ongeveer 2 540 gesinne aan die Groot Trek deelgeneem. Word die gemiddelde grootte van daardie tyd op sewe persone gestel, het daar oor die tien jaar sowat 17 000 blanke persone van die Kaap verhuis. Word daar verder aanvaar dat elke gesin deur een of twee werksmense vergesel is, word die getal trekkers op minstens 23 000 gestel. Verdere interessante inligting handel oor die distrikte vanwaar die Voortrekkers verhuis het. Hulle het nie net uit die sogenaamde Oosgrensdistrikte gekom nie, maar ook uit distrikte soos George (47), Clanwilliam (32), Worcester (24), Kaapstad (8), Stellenbosch (4) en Franschhoek (2).[1]

Sources

 1. BOEKRESENSIES W.A. Cruywagen Pretoria Historia vol.56 n.1 Durban May. 2011
 • Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845.Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria

What Links Here

Images: 1
Voortrekker Vlag
Voortrekker Vlag

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Louis Heyman and South African Roots Project WikiTree. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

Categories: Voortrekker Stamouers