upload image

WikiTree+ Tips - Netherlands Project

Privacy Level: Open (White)
Date: [unknown] [unknown]
Location: [unknown]
Surnames/tags: NETHERLANDS WIKITREE+
Last profile change on 1 Sep 2022
00:10: W Robertson edited the Text on WikiTree+ Tips - Netherlands Project. (update to location section in English) [Thank W for this]
This page has been accessed 222 times.

English version

Contents

Handleiding Nederlands

Dit is geen officiële pagina van het Netherlands Project. Deze pagina wordt bijgehouden door mensen die werken aan Nederlandse profielen in Wikitree.

English version

Achtergrond

Allereerst willen wij W Robertson bedanken voor al het werk en alle tijd die zij in deze handleiding heeft gestoken (en nog steeds steekt).

WikiTree + (http://wikitree.sdms.si/default.htm) maakt een aantal zeer nuttige en handige zoekacties naar WikiTree-profielen mogelijk. Hier kun je nog veel meer informatie over WT+ vinden.

Zoekopdrachten op Netherlands of Nederland geven dezelfde resultaten. Beide zoekopdrachten omvatten locaties die eindigen op Nederland, Nederlandse Republiek, Holland, NL, NLD, en Nederlandse provincies als er geen land is opgenomen in de locatie, maar ook grote steden (Amsterdam, Gouda, Utrecht) worden herkend als zijnde Nederlands. De resultaten bevatten niet de plaats in een ander land, dus Holland, Michigan is niet inbegrepen.

Helaas worden de resultaten wel verstoord door de locatie die eindigt op NL. Dit is een veel gebruikte afkorting voor de Canadese provincie Newfoundland and Labrador.

Let op: om daadwerkelijk de resultaten van de op deze of op de WT+ help pagina gegeven voorbeelden te kunnen zien, kun je gewoon op de links klikken, maar vergeet niet dat je daarna zelf, op die door het klikken geopende pagina, nog op de blauwe knop moet klikken om de resultaten van de voorbeeldacties ook echt te kunnen zien. (Als je niet op de blauwe knop klikt zie je geen resultaten).

Suggestions

Alle suggesties vinden van een bepaald type:

Alle suggesties vinden van een locatie (bv. Friesland)

Zoeken

Voorbeeld

Vind alle mensen die geëmigreerd zijn van Nederland naar Wisconsin, USA

Beperken op basis van Privacy instelling

 • Je kunt een van de volgende privacy instellingen opgeven om het aantal resultaten te beperken:
  • Private (Privé)
  • PrivatePB (Privé maar met openbare biography)
  • PrivatePT (Privé maar met openbare familie stamboom)
  • PrivatePBPT (Privé maar met openbare biography en stamboom)
  • Public (Openbaar)
  • Open (Open)

Beperken tot Eeuw

Voeg 17cen of 18cen etc. toe aan de zoekactie om iedereen te vinden die gewoond/geleefd heeft in een bepaalde locatie in een specifieke eeuw.

Orphan

Voeg het woord orphan (=profielen zonder manager) toe aan het zoekveld. Je kunt dit combineren met andere termen.

Unknown

Alle Nederlandse profielen vinden met Unknown als naam

Unsourced

Voeg unsourced (=zonder bron) toe aan de zoekactie. Hiermee kun je alle profielen vinden met deze categorie of template. De template hoeft dan niet perse Nederland te bevatten.

Unconnected

Voeg Unconnected (=niet verbonden aan de hoofd WikiTree boom) toe aan de zoekactie. Let op: de laatste kolom laat zien van welke stamboom (id-nummer) ze een onderdeel zijn, zodat je kunt zien welke profielen van de zoekactie aan elkaar verbonden zijn.

Zoek profielen uit je eigen watchlist met een missende verbinding, met behulp van het "Text" veld:

 • Geen ouders - Vervang profiel_ID met je eigen profiel ID in het "Text" veld
 • Geen vader - Vervang profiel_ID met je eigen profiel ID in het "Text" veld
 • Geen moeder - Vervang profiel_ID met je eigen profiel ID in het "Text" veld
 • Geen kinderen - Vervang profiel_ID met je eigen profiel ID in het "Text" veld
 • Geen echtgenoot/echtgenote - Vervang profiel_ID met je eigen profiel ID in het "Text" veld

Bovenstaande zoekopdrachten kun je natuurlijk ook uitbreiden naar een locatie, een periode etc. Enkele voorbeelden van zoekopdrachten die je in het "Text" veld kunt gebruiken zijn:

 • Flevoland noparents open 19cen
 • Zeeland nochildren open 18cen
 • Netherlands nofather open 19cen

PPP

Voeg Dutch roots PPP toe aan de zoekactie.

Notables

Voeg notables (notabelen) toe aan de zoekactie. De laatste kolom laat de resultaten met de Notable template (sticker of categorie) zien

Vaak bekeken

Voeg 5stars (of 4stars, 3stars, 2stars of 1star) toe aan de zoekactie. Let op dat Netherlands ook de categorieen laat zien, dus je zult ook US ambassadors to the Netherlands (bv. President John Adams) vinden in de resultaten.

Leeftijd

Voeg age## toe aan de zoekactie. Let op: mensen ouder dan 110 zijn te vinden in het suggesties rapport

Find a Grave

GEDCOM

Vind profielen die nog netjes gemaakt moeten worden na een Gedom import door GEDCOMJunk toe te voegen aan de zoekactie

Lang onaangeroerde Profielen

Er zijn heel veel profielen bij WikiTree die zijn geimporteerd met Gedcoms of gecreeerd toen WikiTree pas begon, die nog geen bronnen hebben, geen hoofdstukjes en geen Unsourced template etc. Deze waren altijd extreem lastig te vinden. De volgende 'toverwoorden' gecombineerd met andere termen kunnen helpen:

Never edited is een beetje anders. Het zoekt naar edits na de originele aanmaak datum. Veel profielen die keurig van info en bronnen zijn voorzien zijn na de dag van aanmaak nooit meer aangeraakt.

 • neveredited

Categorieën

Je kunt zoeken naar tekst in categorieën of templates (Project boxen of stickers) of op de complete inhoud

Anders

Kijk welke templates gebruikt worden op de profielen waar jij manager van bent

Vind spellingvarianten in een locatie (om te corrigeren)

Instruction Manual

This is not an official page of the Netherlands project. It is maintained by people who work on Netherlands profiles in Wikitree.

Nederlandse versie

Background

First off all we would like to thank W Robertson for all the work and time she has put into this guide (and still does).

WikiTree+ (http://wikitree.sdms.si/default.htm) allows for some very helpful searching of WikiTree profiles. There is much more information about it here

Searching Netherlands or Nederland will give you the same results. Both searches include locations ending with Dutch Republic, Holland, NL, NLD, The Netherlands, Dutch provinces when no country has been included in the location fields, and also includes major cities (Amsterdam, Gouda, Utrecht) when the country has not been included in the location. The results will not include the same place in other countries (as long as the country or state/province has been included), so Holland, Michigan is not included.

On the other hand location ending NL is widely used as abbreviation for the Canadian province Newfoundland and Labrador, thus possibly distorting results...

Using the search country=Netherlands can be better. It will exclude profiles with Netherlands in a template or category. This is the search/count used for unconnected profiles.

Note: to actually be able to view the results in the given examples from this or the WT+ help page, you can click the links, but remember that in the field that opens by clicking it, you will have to click the blue buttons yourself to actually see the results. (if you don't click the blue buttons the results are not showing).

Suggestions

Finding all your suggestions of one type:

Finding all the suggestions on profiles you have created (which includes completing a merge):

 • In the Text search box, add Creator_ID-123 where you replace ID-123 with your wikitree ID (e.g. Creator_Terink-1)
 • In the upper right, click the "Suggestions" link (which gives you something like this: https://wikitree.sdms.si/default.htm?report=srch1&Query=Creator_Terink-1&MaxProfiles=5000)
 • This search is particularly useful if you create profiles and then orphan them for people unrelated to you. It can be a good thing to check after all the reports are out after a Connect-A-Thon

Finding all the suggestions for one location (e.g. Friesland)

Searching

Example

Finding all the people who emigrated from the Netherlands to Wisconsin, USA

Limiting by Privacy

 • You can add one of the folowing privacy values to limit the results:
  • Private
  • PrivatePB (Private with Public Biography)
  • PrivatePT (Private with Public Family Tree)
  • PrivatePBPT (Private with Public Biography and Family Tree)
  • Public
  • Open

Limiting by Century and Dates

Add 17cen or 18cen etc to the search to find everyone who lived in a specific location in a specific century

Orphans

Include the word orphan in the Search box. You can combine this with other terms.

Unknowns

Find all the Dutch profiles with Unknown as a name. Remember that stillborn children should be called "Unnamed Infant" and NOT unknown.

Unsourced

Add unsourced to the search. This will find both the category and the template. The template does not need to have the Netherlands in it.

Unconnected

Add unconnected to the search. Note that the last column show which tree they are part of so that you can see which in the results are connected

You could also use DeathLocation= or MarriageLocation= or simply Location=

 • Find profiles in your own watchlistthat are missing a connecting with the use of the "Text" field:
  • No parents - Replace profiel_ID with your own profiel ID in the "Text" field
  • No father - Replace profiel_ID with your own profiel ID in the "Text" field
  • No mother - Replace profiel_ID with your own profiel ID in the "Text" field
  • No children - Replace profiel_ID with your own profiel ID in the "Text" field
  • No spouses - Replace profiel_ID with your own profiel ID in the the "Text" field

The above searches can be extended to a location, a periode etc. Some examples of searches you can use within the "Text" field:

 • Flevoland noparents open 19cen
 • Zeeland nochildren open 18cen
 • Netherlands nofather open 19cen

PPP

Add Dutch roots PPP to the search

A better search is to use the exact category, and then anything else you want:

Notables

Add notables to the search. You can also see the T: Notable is the last column for any results which shows they have the notables template.

Frequently viewed

Add 5stars to the search (or 4stars, 3stars, 2stars, or 1star). Note that the Netherlands will also retrieve categories, so you will find US ambassadors to the Netherlands (e.g. President John Adams).

Age

Add Age## to the search. Reminder that people older than 110 appear on the suggestion report

Find a Grave

GEDCOM

Find profiles needing GEDCOM cleanup by adding GEDCOMJunk to the search

You can also find profiles by GEDCOM name. Replace separator (dots, hyphens, spaces) with an underscore. For instance use 124_DeCoursey_ged netherlands to find 124-DeCoursey.ged profiles connected to the Netherlands.

Profiles untouched for a long time

There are many profiles in wiktree that were created in very old gedcoms which have no sources, often no headers, and lack the unsourced template. These have been extremely difficult to track down. Using the following magic words with other search terms can help:

 • lastedit2008 -- None for Netherlands
 • lastedit2009 -- None for Netherlands
 • lastedit2010 -- No open profiles for the Netherlands
 • lastedit2011 -- No open profiles for the Netherlands
 • lastedit2012 -- Netherlands
 • lastedit2013 -- Netherlands
 • lastedit2014 -- Netherlands

Never edited is a bit different. It appears to look for edits after the original creation date. Many perfectly decent profiles are made on one day and not touched later.

Categories

You can search for text in categories or templates, either individual words or the entire string. These are useful with our needs categories

You can combine these with provinces and other terms to narrow your focus.

Locations

Find spelling variants on a location (to correct them)

Find profiles ending in certain text (such as a specific province without having the country, or NL which might be Newfoundland and Labrador)

Find profiles lacking a province -- this can be useful to find typos, abbreviations, or locations that would be easy to make more complete so that they will appear in searches for unconnected and unsourced by province

Find profiles missing a location - Use MissingLocation You can also use BirthLocation=MissingLocation or DeathLocation=MissingLocation to find missing locations just in one of the fields.

Find profiles with a country problem (lack of a country, a typo, a non-preferred language, lack of a comma as a separator, use of a full stop as a separator) - replace Drenthe with province of interest

Find locations that don't have a province recongnized in the tables. They may only have a country, there could be a mismatch of language (e.g. Noord-Holland, Netherlands), they may have punctuation problems or typos, they may be variants that should be added to the table

Other

Profiles with no dates (suggestion 131-134 only the profiles with recognized country Netherlands in any location field are shown in these reports):

See what templates are used on profiles you manage

Collaboration
 • Login to edit this profile and add images.
 • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Margreet Beers, W Robertson, and Netherlands Project WikiTree. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
Comments: 3

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Hi,

Translated everything now and added a note that after clicking one of the example links members will still have to click the blue button themselves in the WT+ result page to be able to see the actual results (if they don't click it the page stays empty) also added link to the Dutch WT+ help page now.

Greets and have a wonderful weekend !

Bea x

posted on WikiTee+ Tips for Dutch Roots (merged) by Bea (Timmerman) Wijma
Hi W, added some translation, and really love the Gedcom and Untouched or never edited option, very handy !

Greets and hugs,

Bea :)

ps: And added a link to this page to the goals (at both project pages as well now.

posted on WikiTee+ Tips for Dutch Roots (merged) by Bea (Timmerman) Wijma

Categories: Netherlands Project