no image

Pieter Corstiaensz Spruijt (abt. 1542 - 1611)

Privacy Level: Open (White)
Pieter Corstiaensz Spruijt
Born about in Strijen, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, Netherlandsmap
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Husband of — married about [location unknown]
Husband of — married [location unknown]
Descendants descendants
Died in Strijen, Hoeksche Waard, Zuid-Holland, Netherlandsmap
Profile last modified
This page has been accessed 123 times.

Contents

Biography

This biography was auto-generated by a GEDCOM import. It's a rough draft and needs to be edited.

User ID

ID: 20C4F8B83DD2F348BB231F65A4E699349774

Note

NOTE: schepen en burgemeester van strijen 1590-1610.
Schepen te Strijen 1585-1610, collecteur van de verponding ald. 1585-1598,
kerkmeester van Strijen 1589-1594, waarsman van de polder "de Cleijne Clem",
burgemeester van Strijen 1590-1610, heemraad van Strijen en als zodanig
gecommitteerd bij de aanleg van de Schenkeldijk aan de westzijde van de
Nieuwe Haven 1600, overl. 22-10-1610 of 1611.
Begraven in de kerk van Strijen onder een zerk met het volgende opschrift:
"Hier leyt begraven den eersamen Pieter Corstiaense Spruyt oudt 68 jaren
insyn leven schepen ende burgemeester van de dorpse Strijen.

Data Changed

Changed:
10 Oct 2010
19:01:18

Prior to import, this record was last changed 19:01:18 10 Oct 2010.

Sources


Acknowledgments

Thank you to Steve VanderLeest for creating WikiTree profile Spruijt-8 through the import of MaartjeVanderhoevenAncestors.ged on Jun 6, 2013. Click to the Changes page for the details of edits by Steve and others.
More Genealogy ToolsSponsored Search
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Pieter Corstiaensz's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Collaboration


Pieter Corstiaensz is 35 degrees from Virginia Fields, 40 degrees from William Mayo and 36 degrees from Henry VIII of England on our single family tree. Login to find your connection.

S  >  Spruijt  >  Pieter Corstiaensz Spruijt