Matthias Steuchius
Privacy Level: Open (White)

Matthias Steuchius (1644 - 1730)

Matthias Steuchius aka Stök
Born in Fogdö, Sverigemap
Ancestors ancestors
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
Descendants descendants
Died in Uppsala, Sverigemap
Profile last modified | Created 16 Jul 2011
This page has been accessed 405 times.

Contents

Biografi

Mattias Steuchius, född 26 oktober 1644 i Fogdö socken, död 2 augusti 1730 i Uppsala, var en svensk professor, riksdagsman, talman och ärkebiskop.

Mattias Steuchius var son till Petrus Steuchius och hans första hustru Brita Ilsbodinia, som tillhörde Bureätten. Steuchius är en latiniserad stavning av släktnamnet Stök som de först kallade sig.

Mattias Steuchius gifte sig i Linköping 1673 med Anna Tersera (1653–1723), dotter till biskopen Johannes Terserus och Elisabet Troilia (dotter till Margareta Hansdotter "Stormor i Dalom" och släkt med ärkebiskoparna Samuel Troilius och Uno von Troil). Barnen adlades med namnet Steuch den 23 maj 1719.


Biography

This biography is a rough draft. It was auto-generated by a GEDCOM import and needs to be edited.

Birth

Date: 26 OCT 1644
Place: Fogdö
Marriage date based upon date of birth of child.

Education

Filosofie magister, Teologie doktor 1693 1668 Uppsala, Sverige

Occupation

Occupation: Ärkebiskop

Occupation

Occupation: Protokollsekreterare

Death

Death 2 AUG 1730 Uppsala, Sverige
Burial Uppsala domkyrkoförs

Note

Note: Adlades 1719

Death

Date: 2 AUG 1730
Place: Uppsala

Note

Note: Mattias Steuchius (uttalas [stö'kius]) , född 26 oktober 1644 i Fogdö, död 2 augusti 1730 i Uppsala, var en svensk professor, riksdagsman, talman och ärkebiskop.
Mattias Steuchius var son till Petrus Steuchius och hans första hustru Brita Ilsbodinia, som tillhörde Bureätten. Steuchius är en latiniserad stavning av släktnamnet Stök som de först kallade sig. I äldre adelsgeneologier uppgavs att släkten på Erik av Pommerns tid tillhört adeln. Mattias Steuchius föddes i en stor barnaskara i Fogdö där fadern då var pastor. Modern avled 1651 och fadern gifte om sig med Elisabet Bruggman. Fadern blev drottning Kristinas hovpredikant samma år som Mattias Steuchius föddes, så familjen borde ha bott i nära anslutning till hovet under Mattias Steuchius första levnadsår. Fadern utnämndes emellertid 1647 till superintendent för Härnösands stift, och familjen flyttade därmed till Säbrå.
Mattias Steuchius undervisades först av informatorer i hemmet, inskrevs 1654 vid Härnösands skola, och 1658 tillsammans med sin bror Erik vid Uppsala universitet där han företog filosofiska och teologiska studier.
Efter att han i Uppsala promoverats till filosofie magister 1668 med andra hedersrummet, företog han utrikes studieresor till tyska universitet, Holland och universitetet i Oxford. 1672 utsågs han till lektor i logik vid Härnösands gymnasium. Samma år prästvigdes Steuchius av sin far och var prästeståndets representant i riksdagen samma år. När Karl XI kröntes var Steuchius i kyrkan.
Han förordnades till professor i logik och metafysik vid Uppsala universitet år 1676. Steuchius utmärkte sig i det ämbetet som bekämpare av cartesianismens spridande, vilket han också gjorde som riksdagsledamot. Själv var han övertygad aristoteliker och verkade kraftigt för religiös renlärighet.
Han blev på dennes begäran sin faders vikarie som superintendent i Härnösand 1682, och året därpå utsågs han formellt till superintendent efter faderns dödsfall. I denna tjänst reste han mycket i Norrland och gjorde visitation; detta ledde till att han kom i kontakt med samernas kultur som han tog för trolldom och försökte förhindra, bland annat genom folkbildning.
Vid universitetets jubelfest 1693 blev Steuchius teologie doktor, och kung Karl XI utsåg honom till förste teologie professor vid universitet, varmed han blev domprost och samtidigt behöll Härnösand stift. Han hann dock inte vara länge i befattningen i Uppsala, eftersom han redan samma år utsågs till biskop i Lunds stift av kung Karl XI som besökte honom i Säbrå under sin norrländska resa. Fullmakten som biskop är därmed undertecknad i Torneå. Kungen närvarade i Uppsala domkyrka när Steuchius vigdes till biskop av Olov Svebilius. Hans stift härjades av pest och därtill krig samt folkliga, mer eller mindre hedniska traditioner. Steuchius verkade kraftfullt för folkundervisning och för att försvenska skåningarna. Steuchius hade biskopsstolen i Lund i tjugo år.
Då Haquin Spegel dog 1714, utnämnde kung Karl XII Steuchius till ärkebiskop och prokansler för Uppsala universitet, vilket han förblev till sin död 1730 då han efterträddes av sin son Johannes Steuchius. I egenskap av ärkebiskop sammanvigde han Ulrika Eleonora med Fredrik av Hessen och krönte dem, samt begravde Hedvig Eleonora och Karl XII. Som ärkebiskop var han känd som kritiker till den allt starkare kungamakten, i synnerhet åren 1719-1720. Vidare har han ansetts som en föregångsman till idén om folkskolan. Han var talman för prästeståndet vid 1719 och 1720 års riksdagar.
Han avled 1730 och begravdes i Uppsala domkyrka. Likpredikan hölls av Jöran Nordberg som var kyrkoherde i St Klara församling. Han var då änkling sedan sju år.
Steuchius gifte sig 1673 med Anna Tersera, dotter till biskopen Johannes Terserus och Elisabeth Troilia (dotter till Margareta Bure "Stormor i Dalom" av Bureätten och släkt med ärkebiskoparna Samuel Troilius och Uno von Troil). Barnen adlades med namnet Steuch den 23 maj 1719.
* Johannes Steuchius, ärkebiskop
* Elisabeth Steuchia, gift med superintendent Petrus Jonae Asp och stammoder till adelsätten von Asp.
* Brita Steuchia, gift med professor Thomas Ihre, mor till den berömde Johan Ihre och stammoder till adelsätten Ihre
* Mattias Steuchius d.y., protokollsekreterare, adlad av Karl XII år 1714, vars dotter är stammoder till adelsätten Bruncrona
* Anna Steuchia, gift 1. med professor Bonde Humerus, 2. med landshövding Jonas Wulfenstierna
* Elof Steuch, professor i Lund och Uppsala, kommerseråd
* Maria Steuchia, gift med biskop Nils Barchius
* Margareta Steuchia, gift med professor Johan Hermansson, stammoder till adelsätten von Hermansson
Källor [redigera]
* Dahl Torsten, Bohman Nils: Svenska män och kvinnor: biografisk uppslagsbok. 7, Sibylla-Tjällgren, Bonnier, Stockholm 1954 (svenska). Libris 53806.
* Leonard Bygdén, Härnösand stift herdaminne, Superintendenter och biskopar
* Georg Gezelius, Försök til et biographiskt Lexicon öfver Namnkunnige och lärde ..., Volym 3

Object

Object:
Format: png
Title: Mattias Steuchius (ur Nordisk familjebok)
PHOTO_RIN MH:P381
FILESIZE 9994
Object:
Format: jpg
Title: Mattias Steuchius
PRIM_CUTOUT Y
Position: 5 54 561 795
PHOTO_RIN MH:P554
FILESIZE 246615
Object:
Format: jpg
Title: Mattias Steuchius
Primary or Preferred: Y
Cutout: Y
PHOTO_RIN MH:P555

Sources


  • Record ID Number: MH:S191 User ID: 5E45E08B-AF2F-4B2F-A5B1-40E4D09757BE Author: Hans Anckarstjerna Title: Anckarstjerna Web Site Text: MyHeritage.com Familienstammbaum  CONT Familienseite: Anckarstjerna Web Site CONT Familienstammbaum: Max von Sydow Page: Mattias Steuchius, adlad Steuch Event: Smart Matching Role: 14000462 Data: Date: 21 SEP 2011 Text: Durch Bestätigen eines Smart Match hinzugefügt Quality or Certainty of Data: 3
  • Record ID Number: MH:S192 User ID: B6B8DC38-A7CE-4936-BFF4-E9A99133D474 Author: Malin Rosenqvist Leijon Title: Malin Web Site Text: MyHeritage.com Familienstammbaum  CONT Familienseite: Malin Web Site CONT Familienstammbaum: Malin_20100104 Page: Mathias Steuchius Event: Smart Matching Role: 1004370 Data: Date: 21 SEP 2011 Text: Durch Bestätigen eines Smart Match hinzugefügt Quality or Certainty of Data: 3
  • Record ID Number: MH:S42 User ID: 540DEE84-63A8-443B-AF1C-2CE36FDD229C Author: Michael Röttig Title: Röttig Web Site Text: MyHeritage.com Familienstammbaum  CONT Familienseite: Röttig Web Site CONT Familienstammbaum: Michaels aner Page: Matthias Steuchius Event: Smart Matching Role: 3014799 Data: Date: 21 SEP 2011 Text: Durch Bestätigen eines Smart Match hinzugefügt Quality or Certainty of Data: 3

More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Matthias your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Matthias's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Images: 1
Matthias Steuchius
Matthias Steuchius

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

S  >  Steuchius  >  Matthias Steuchius

Categories: Fogdö (D)