no image
Privacy Level: Open (White)

Johannes Steuchius (1676 - 1742)

Johannes Steuchius
Born in Härnösand, Sverigemap
Ancestors ancestors
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
[children unknown]
Died in Uppsala, Sverigemap
Profile last modified | Created 16 Jul 2011
This page has been accessed 191 times.
This profile lacks source information. Please add sources that support the facts.

Contents

Biography

This biography is a rough draft. It was auto-generated by a GEDCOM import and needs to be edited.

Birth

Birth:
User ID: A43E987A-9796-41F8-A4D7-A21DE2B55A24
Record ID Number: MH:IF3984
Date: 3 JAN 1676
Place: Härnösand

Death

Death:
User ID: 8F1BE278-457D-4E5A-B496-4D6A4E4B0667
Record ID Number: MH:IF3985
Date: 21 JUN 1742
Place: Uppsala

Record ID Number

Record ID Number: MH:I1251

User ID

User ID: 79D73DB6-5EE1-417E-A198-E92E520631DF

UPD

UPD 30 MAY 2011 10:51:33 GMT+1

Occupation

Occupation: Professor och ärkebiskop
User ID: E1DED7CB-89A1-4B6C-B200-3B7752E6E111
Record ID Number: MH:IF3986

Note

Note: Johannes Steuchius var son till Mattias Steuchius, som var hans företrädare som ärkebiskop, och ärkebiskopsdottern Anna Tersera, dotter till Johannes Terserus, båda föräldrarna härstammande från den så kallade Bureätten. Efter studier i Härnösand blev han 1692 inskriven vid Uppsala universitet, och 1695 vid Lunds universitet där fadern året innan blivit biskop. Steuchius blev magister i Uppsala 1700 och året därpå docent. Han begav sig sedan på perigrination i Tyskland, Frankrike, England och Holland.
Vid hemkomsten fick han en docentur i filosofi i Uppsala, men redan året därpå, 1701, tog han anställning som professor och bibliotekarie vid Lunds universitet, och 1703 blev han föreståndare för ett studenthem. 1707 återvände han till Uppsala så han utsågs till professor i metafysik och logik samt extra ordinarie professor i teologi där. Han prästvigdes 1709, och blev ett år senare professor i moral. År 1711 blev hans svärfader Haquin Spegel ärkebiskop. Hans far Mattias Steuchius, som 1714 blivit ärkebiskop, promoverade honom till teologie doktor 1719, och han fick samma år Näs som prebendepastorat. I egenskap av professor presiderade han över ett stort antal avhandlingar, varav flera handlade om landskapen Gästrikland, Gotland, Skara, Uppland, eller handlade om etnicitet.[1][2][3][4][5] När han var teologie professor handlade flera avhandlingar om teologi, något som inte alltid behövde vara fallet.
Steuchius lämnade det akademiska livet 1723, när han utnämndes till superintendent i Karlstad stift. Där lät han uppföra domkyrkan. 1730 utnämndes han till biskop över Linköpings stift, men hann inte tillträda posten eftersom han blev vald till sin faders efterträdare som ärkebiskop samma år. Därmed blev han också prästståndets talman i riksdagen och prokansler för Uppsala universitet. Han adladesvid Ulrika Eleonoras kröning jämte sina syskon för faderns förtjänster år 1719, under namnet Steuch, men bibehöll till ofrälse efternamn eftersom han kvarblev i kyrkans. Steuchius tog dock introduktion på Sveriges riddarhus.
Under Johannes Steuchius tid som ärkebiskop fördes en tämligen strikt ortodox hållning inom kyrkan, då han lät införa en lag om ingripande vid blotta misstanken om att någon annan religion utövades änden svenska, en lag som försökte motarbeta radikalpietismen. Detta är den strängaste religionslagstiftning Sverige har haft. Såsom talman för prästeståndet fick han prästerna att ta parti för Arvid Horn och var ledare för mössfraktionen. Steuchius lät också ombygga ärkebiskopshuset i Uppsala.
Steuch gifte sig 1705 med Ulrica Spegel (död 1720) som var dotter till ärkebiskop Haquin Spegel och Anna Schultin. Han gifte om sig 1724 Ulrica Eleonora Franc, dotter till landshövdingen i Södermanlands län Peder Franc och Catharina Oljeqvist. Båda hustruarna hade adlats för sina fäders förtjänster, men ätten Spegel introducerades inte eftersom den bara bestod av kvinnor. Av de åtta barnen som föddes i första äktenskapet, överlevde tre spädbarnsåren varav den ende sonen Mattias dog trettonårig i Uppsala. Endast en dotter gifte sig, med Tersmeden och Wattrang. I andra äktenskapet föddes endast en son, kammarherren Jöns Steuch


Sources  • WikiTree profile Steuchius-2 created through the import of Forsstrom och Eriksson Wikitree.GED on Jul 16, 2011 by Torbjörn Forsström. See the Changes page for the details of edits by Torbjörn and others.
  • Source: S70 Record ID Number: MH:S70 User ID: AA06EE59-2EA7-4B93-A754-BA8AA8978CAB UPD 30 MAY 2011 10:42:59 GMT+1 Title: Wikipedia
More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Johannes your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Johannes's ancestors' DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

S  >  Steuchius  >  Johannes Steuchius

Categories: Unsourced Profiles | Sweden, Unsourced Profiles