Jonas Stockhaus
Privacy Level: Open (White)

Jonas Andersson Stockhaus (1654 - 1696)

Jonas Andersson Stockhaus
Born in Kristinehamn (S), Swedenmap
Ancestors ancestors
Son of and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
Husband of — married [date unknown] [location unknown]
[children unknown]
Died at about age 42 in Kroppa kronobruk, Kroppa (S), Swedenmap
Profile last modified | Created 17 Sep 2016
This page has been accessed 594 times.


Biography

Epitaph Jonas Stockhaus
In Kristinehamns church
Gravskrift Jonas Stockhaus i Kristinehamns kyrka
Jonas Stockhaus i Kristinehamns kyrka


1654 Jonas was born in Kristinehamn.

Anbytarforum discussion: "Hammarpatronen Jonas Andersson Stockhus var född 1654 och dog den 9/5 1696, begravd 7/7-1696 i Kristinehamns kyrka. Denna bildgravsten ligger som nr 5 i inventering gjord 2005 under pergolan på kyrkogården. Hans hustru Magdalena Clasdotter var född den 8 augusti 1648. Enligt Helge Nilsson skulle denna sten ha tillverkats av Per Perssons son Olof Persson Västerplana år 1696 och överrensstämmer som mellanform med stenen över Camitz. Stenen är 2,4 meter hög och 1,7 meter bred. Stenen har troligen anskaffats av hustrun , vars dödsår inte är ifyllt, efter mannens död år 1696.

Jonas Stockhaus var också rådman i Kristinehamn och hade övertagit gården Krontorp av Warnmark (Linus Brodin, Visnums kyrka, sidan 59) Kjellins beteckning av stenen är 1:6. (II:17).
Helge Kjellin skriver, att på gravhällen hänger kristus på korset inom en oval lagerkrans flankerad av Fides och Spes, Tron och Hoppet, i helfigur. I varje hörn av hällen finns dubbelt sexbladiga rosor. En liten variation till skillnad mot Camitz sten av 1670 är kläderna på Spes och Fides som är helt annorlunda ordnade än på de bukiga figurerna i såväl gravstenarna över Camitz som G. Månsson Ekebom och Olof Nilsson. Eftersom Jonas Stockhaus bara var 42 år gammal vid sin död, är det knappast troligt att han tidigare skulle ha beställt stenen.
Upptill en textplatta med ett änglahuvud ovanför och där texten är följande:
ECCH 37 SKAL GIFVA EDHER
ANDA AT I ÅTER LEFVANDES VAR
DEN OCH SKOLEM FÖRNIMA, AT IAG
ÄR HERREN
Texten är troligen hämtadn från Hesekiel 37:6, där slutet av versen lyder: ”och giva eder ande, så att i åter bliva levande;och i skolen förnimma att jag är HERREN”
Nertill i en oval platta finns inskriften inristad:
HÄR UNDER LIGGER BEGRAFVEN
DÄNN ÄREB:HÖGACHT OC WÄLB.HARREN
KONGL: ARRENDATOREN OC HAMMERPATRONEN
H JONAS STOCKHUS FÖDD D::: 1654
I HERRANOM SAL: DÖD 1696 D 9 MAII
SAMPT DESS KIÄRÄLSKELIGE HUSTRU
HÖGT DYGDESAMMA MATRONA
H. MAGDALENA STOCKHUS
FÖDD TILL WÄRDEN D1648 D 8 augusti
Runt hällen med början ovan till vänster löper en inristad text:
APO 14 SALIGE ARO THE DÖDE SOM I HERRANOM DGÖ
HAR EFTER IA ANDEN SAGER: AT THE SKOLA HWILA SIGH
IFRÅN----THE GERNINGAR FOLIA THEM EFTER
(Johannes uppenbarelse 14:13).
För gravplats i kyrkan betalades rätt höga belopp. Platserna var eftertraktade av stadens förmögnare invånare. Troijer skriver i sin bok Gamla och Nya kyrkan, att änkan efter Jonas Stockhaus betalde år 1696 för en gravplats i koret 22 d. och 16 öre s.m. (daler och silvermynt).
Foto Gunilla Jonsson, 2012. Kristinehamns pergola. Jonas Stockhaus.
Källa: Bertil Olsson, Värmländska porträtt och bildgravstenar.

1687 - 1696 Jonas arrenderade Storfors från kronan. [1] Han ägde också Krontorp, Visnum (S). [2]

1696 Jonas died in Kroppa kronobruk, Kroppa (S) [3], and was buried in Kristinehamns Church. [4] The text is: Beg. Hr. Arrendatoren wällborne Jonas Stockhus widt Kroppa Cronobruk uhti kyrkian i choret. som fördt itt Christligit lefwerne och 42 åhr 2 1/2 månad gl. He died on 9 May and was buried on 7 June.


Sources

  1. Oscar Fredrik Strokirk, Kultur- och personhistoriska anteckningar, Första delen, Örebro 1915 – sid. 52
  2. Oscar Fredrik Strokirk, Kultur- och personhistoriska anteckningar, Tredje delen, Örebro 1920 – sid. 62
  3. Kroppa (S) C:1 (1687-1721) Bild 45 / sid 81 (AID: v7305.b45.s81, NAD: SE/VA/13291)
  4. About Kristinehamns kyrka

See also:

Av Lars Wahlmark "Han hade en sonson, Jonas Andersson Stockhaus som föddes 1654 i Kristinehamn. denne Jonas blev brukspatron på Cronetorps gård Visnum. 1692 Köpte han Krontorps och Bäcks hamrar. Dessa var stångjärnsbruk."


More Genealogy ToolsSponsored Search
Is Jonas your ancestor? Please don't go away!
 star icon Login to collaborate or comment, or
 star icon contact private message the profile manager, or
 star icon ask our community of genealogists a question.
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Jonas's ancestors' DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.

S  >  Stockhaus  >  Jonas Andersson Stockhaus

Categories: Kristinehamn (S) | Kroppa (S)