Hans Stockhaus

Hans Stockhaus (abt. 1550)

Privacy Level: Open (White)
Hans Stockhaus
Born about in Münster, Germanymap [uncertain]
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
[spouse(s) unknown]
Descendants descendants
Died [date unknown] [location unknown]
Profile last modified | Created 30 Sep 2014
This page has been accessed 3,114 times.

Categories: Stensta, Fellingsbro (T) | Fellingsbro (T) | Smedsläkt Stockhaus | Mästersmeder | Immigrants to the iron industry of Sweden | Estimated Birth Date.

The Birth Date is a rough estimate. See the text for details.

Contents

Biografi

I boken Svenska Smedsläkter Band 1[1] berättas att i en tidig utredning om släkten gjord 1887 av Erik Olof Vilhelm Stockhaus, kom smeden Hans Stockhaus från Munster i Westfalen till Sverige 1582. Han värvades sannolikt till Stensta Bruk från Fellingsbro sn, som var en av de första hammarsmedjorna som inrättades av Gustaf (Vasa). I Fellingsbro förekommer sönerna Adam och Anders. Adams söner Hans och Johan kallas ännu tyskar 1647[2][3].

Stensta

En bra beskrivning av Stensta bruk finns i boken Fellingsbroboken sidan 63[4]

ett av Gustav Vasa tidigaste kronobruk, anlagt redan 1548. Bruket kallades vid denna tid Hammarfors efter Hammarsjön

Se också om Stensta.

Erik XIV rustning

Troligen skapad innan Hans Stockhaus kom till Stensta,

Sälgö-1 11:41, 24 April 2016 (EDT)

I Fellingsbroboken 1995[4] står det att 1533 skickades Olof Larsson flera ggr till Tyskland för att värva duktiga yrkesmän. 1539 kom Marcus Klingensten även kallad Marcus Hammarsmed.....

Erik XIV rustning och sköld från 1562 i manieristisk stil - Livrustkammaren
Plåten till denna är troligen gjord i Stensta, själva rustningen slagen i Arboga och sedan skickad för dekoration till Antwerpen där guldsmeden Libaerts arbetat med dekoren

När Erik XIV blev kung 1560 började han modernisera krigsmakten och då härtill åtgick vapen och harnesk. Fortfarande skedde en hel del import från Tyskland men Arbogaverkstäderna producerade allt fler högklassiga vapen och rustningar. Kungen skriver 1563: Och efter uti Arboga göres de varaktigaste tyg med mindre omkostnad än man sådant af Tyskland kan bekomma. Ett exempel är Erik XIV:s rustning som finns hos Livrustkammaren på Stockholms slott. Plåten till denna är gjord i Stensta, själva rustningen slagen i Arboga och dekorerad av en fransman i Stockholm...

Lite djupare analys i bifogad pdf och om jag fattar rätt sidan 29 så är harnesket troligen slaget i Arboga sedan skickat till Antwerpen där guldsmeden Libaerts arbetat med dekoren
Tillverkare: Eliseus Libaerts
Ägare: Erik XIV av Sverige
Tillverkare: Etienne Delaune (de Laune, de Laulne, Delaulne)
Tillverkare: Arboga faktori
  • Rangström, Lena, En brud för kung och fosterland. Kungliga bröllop från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf, Livrustkammaren/ Atlantis, 2010, 978 91 87594 34 2
  • Rangström, Lena, Kung Eriks rustning, Stockholm, 2004, ISBN 91-87594-196
  • Rangström, Lena, Karl XI:s karusell. En manifestation med europeiska rötter och influenser- transformerad till stormaktstidens Sverige., Stockholm, 1995, 0024-5372
  • Livrustkammaren 1992, Riddarlek och Tornerspel. Sverige - Europa.,
  • Livrustkammaren Stockholm, 1992, 91-8759404-8
  • Utställningskatalog, ISBN 91-8759404-8
  • National Gallery of Art - Minneapolis Institute of Arts, ed. Michael Conforti and Guy Walton
 • Runeberg Berättelser ur svenska historien - om Markus Hammarsmed
 • Runeberg Gustaf Vasa ett 400-års-minne - Markus Hammarsmed nämns sidan 467

Biography

In the book Svenska Smedsläkter Band 1[1] it says that 1887 Erik Olof Vilhelm Stockhaus did some research that indicates that Hans Stockhaus came from Münster in Westfalen to Sweden 1582. He was probably recruited to Stensta bruk (forge) in Fellingsbro parish, that was a forge that the King Gustav Vasa had established[3]. In Fellingsbro we have found the sons Adam and Anders. Adam sons are still called germans in 1647.

This profile is a collaborative work-in-progress. Can you contribute information or sources?


Stensta

A good description of Stensta bruk is in the book Fellingsbroboken page 63[4]

Stensta
Map Stensta

Timeline

1548 Stensta was created[4] by Gustav Vasa

Abt 1582 Hans Stockhaus came from Münster to Sweden and worked at Stensta bruk[3]

1590 son Anders Stockhaus was born

1593 son Adam Stockhaus was born

A place where we could describe Stockhaus descedants. Right now I only gather sources Sälgö-1 10:27, 14 October 2014 (EDT)....

Language Swedish and/or English

Descendants to Hans Stockhaus who came to Sweden from Münster in Westfalen about 1582.

Släktgrenen Stockhaus

Sources

"Det har från flera håll gjorts gällande, att släkten Stockhaus skulle vara av vallonskt ursprung och kommit till Sverige i samband med Valloninvandringen i början av 1600-talet. Något stöd för att så skulle vara fallet finnes ej. Namnet talar för att släkten är inflyttat från Tyskland. När den först inkom till Sverige finnes inga säkra uppgifter om, ej heller från vilken del av Tyskland den kom. Troligt är dock att de kom före den egentliga Valloninvandringen. Karl Kilbom nämner i sin bok Vallonerna, att en Gustaf Vasas agent i Tyskland åren 1533, 1534 och 1537 fick i uppdrag, att hit införskaffa väl förfarna smeder och bergsmän."
“ »Vi have förnummit, Marcus, att du aktar taga den byggning med den hammarsmedja uti Fellingsbro socken fast stor och häftig före i så måtto, att du vill sätta två hamrar uti ett hus och vill för den skull bygga där en sådan svår byggning med sådant stort hus, likasom det skulle vara någon domkyrka, som ock mest din sedvane vara plägar, att där du skall bygga något, där vill du alltid bygga huset på så stort prål och med så svår bekostning, som ock skett är med den byggning vid Orgehyttan3 och flerestäds. ”
Svenska. Ingår i: Fellingsbroboken. - Fellingsbro : Fellingsbro hembygds- och fornminnesförening, [1988]-. - ISSN 1100-2697. ; 1995, s. 63-87 : ill.

PlatserSources

 1. 1.0 1.1 Svenska Smedsläkter Band 1 ISBN 91-974542-0-6 published by Föreningen för smedsläktforskning 2003. Complementing material to this book has been given by Ulf Berggren, Örjan Hedenberg, Bertil Ilhage, Anders Larsson, Ove Regner, Alvar Stockhaus, Swen Stockhaus, Fritz Wengraf and Ingmarie Wiggh
 2. toterings och utskrivningslängd (Vi behöver bättre källangivelse. ~~~~)
 3. 3.0 3.1 3.2 Databasen SMED DVDskiva 2013-2014
  Hans Stockhaus
  Flyttade till Sverige 1582. De tyskar som inflyttade vid denna tid
  kom från trakten av Münster i Westfalen.
  Barn med okänd mor:
  Anders Stockhaus
  Född 1590 i Norrstensta, Fellingsbro.
  Adam Stockhaus
  Född 1593 i Norrstensta, Fellingsbro. Död 1645-12-01. Gift med Johanna.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 Fellingsbroboken 1995, Fellingsbro Hembyggds- och Fornminnesförening, 1995

See also:More Genealogy ToolsSponsored by MyHeritage
Search
Searching for someone else?
First: Last:DNA Connections
It may be possible to confirm family relationships with Hans by comparing test results with other carriers of his Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA. Y-chromosome DNA test-takers in his direct paternal line on WikiTree:

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at MyHeritage DNA.Images: 4
Map Stensta
Map Stensta

Norra Stensta photo from a visit 2014
Norra Stensta photo from a visit 2014

Stensta
Stensta

Erik XIV rustning och sköld från 1562 i manieristisk stil - Livrustkammaren
Erik XIV rustning och sköld från 1562 i manieristisk stil - Livrustkammaren

Collaboration
 • Login to edit this profile.
 • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Gunnar Fernqvist and Olof Stockhaus. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
 • Public Q&A: These will appear above and in the Genealogist-to-Genealogist (G2G) Forum. (Best for anything directed to the wider genealogy community.)

There are no public comments yet.Hans is 28 degrees from Charles Darwin, 29 degrees from Amelia Earhart, 32 degrees from Queen Elizabeth II Windsor and 35 degrees from Gilly Wood on our single family tree. Login to find your connection.

S  >  Stockhaus  >  Hans Stockhaus