Johan van Oldenbarnevelt

Johan van Oldenbarnevelt (1547 - 1619)

Privacy Level: Open (White)
Mr Johan van Oldenbarnevelt aka heer van Groenevelt, Zuidwinkel, Hoogland, de Tempel, Stoutenburg, Luttekeweede, Berkel en Rodenrijs, Gunterstein en Bakkum
Born in Amersfoort, Utrecht, Hollandmap
Ancestors ancestors
Husband of — married in Delft, Zuid Holland, Netherlandsmap
Descendants descendants
Died in Den Haag, Zuid Holland, Netherlandsmap
Profile last modified | Created 19 Jun 2015
This page has been accessed 500 times.

Categories: Dutch Roots PPP | Nederlanders uit Utrecht voor 1700.

Nederlanders voor 1700
Johan van Oldenbarnevelt is geboren in Utrecht in 1547
Join: Dutch Roots Project
Discuss: dutch_roots

Contents

Biography

Mr. Johan van Oldenbarnevelt, heer van Groenevelt, Zuidwinkel, Hoogland, de Tempel, Stoutenburg, Luttekeweede, Berkel en Rodenrijs, Gunterstein en Bakkum
Johan van Oldebarnevelt is geboren op 14 september 1547 te Amersfoort als zoon van Gerrit Reyersz. van Oldenbarnevelt en Deliana Johansdr. van Weede van Stoutenburgh, door wie hij nog nauwer met Stoutenburg verbonden was .
Johan van Oldenbarnevelt werd op 11 jarige leeftijd rijp bevonden om in Leiden te gaan studeren waar hij in contact komt met vele geleerden en Prins Frederik Hendrik. Met o.a. van Oldenbarnevelt maakte hij als lid van een gezantschap een reis naar Frankrijk, waar hij aan het hof van Hendrik IV werd voorgesteld als "het wonder van Holland".
studeerde rechten in Leuven 1566, Bourges 1566-1567, Keulen 1567, Heidelberg 1568 en Padua 1569. Tijdens zijn verblijf in Heidelberg koos hij voor het calvinisme
Hij was 15 jaar toen hij promoveerde tot Doctor in de rechten. Als vriend en politiek gelijkgezinde van Oldenbarnevelt werd hij betrokken bij de landspolitiek door zijn functie van pensionaris van Rotterdam. Van Oldenbarnevelt voerde door aankoop van ambachtsheerlijkheden de titel "Heer van Berkel en Roderys", maar hij was van boerenafkomst, zijn zoon had de heerlijkheid Stoutenburg gekocht en noemde zichzelf "Willem van Stoutenburg". Zijn broer Reinier noemde zichzelf naar de hofstede Groeneveld.
Van moederszijde erfde Johan van Oldebarnevelt het huis Weede en maakte vervolgens ook aanspraak op Stoutenburg, omdat dit volgens hem bij de familie-bezittingen hoorde.
In 1594 kocht Johan van Oldenbarnevelt de heerlijkheid Stoutenburg van de Utrechtse muntmeester Henrick van Dompselaer. Van Oldebarnevelt woonde echter nooit op het kasteel en toen hij in 1619 (72 jaar oud) werd onthoofd, werd Stoutenburg verbeurd verklaard. Ter nagedachtenis aan Oldenbarnevelt werden in het oostelijk deel van het landgoed twee eiken geplant, die er nog steeds staan.

Marriage

Hij huwde Delft november 1575 met Maria van Utrecht, geb. ca. 1559, overl. Amersfoort 19 maart 1629.

Occupation

 • advocaat bij het Hof van Holland 1570-1572, sloot zich aan bij Willem van Oranje in Delft 1572, verhuisde naar Delft en werd advocaat voor het hoogheemraadschap van Delfland
 • heeft deelgenomen aan een burgermilitie bij het ontzet van Haarlem 1573
 • benoemd tot commissaris voor het doorsteken van de dijken in Zuid-Holland om Leiden te ontzetten
 • advocaat van de Staten van Holland en West-Friesland 1575, *pensionaris van Rotterdam 1576-1586,
 • gekozen in de commissie van financiën en marine van de Staten 1579,
 • lid van het Statencollege 1580,
 • lid van de Hoge Raad 1581
 • gedeputeerde Staten-Generaal 1582,
 • landsadvocaat en raadpensionaris van de Staten van Holland 1586-1619, *pensionaris van de Ridderschap van Holland en West-Friesland 1586-1619,
 • grootzegel en charterbewaarder van Holland en West-Friesland 1686-1619, hoofdingeland van Delfland 1593,
 • hoogheemraad van Delfland 1593-1619,
 • gedeputeerde naar Frankrijk en Engeland 1598
 • gedeputeerde naar Engeland 1603,
 • registermeester van de lenen van Holland en West-Friesland 1604-1619
 • gedeputeerde naar Antwerpen in verband met het Twaalfjarig bestand 1609
 • tot ridder verheven door de Koning van Engeland 17 mei 1611

Death

Johan van Oldenbarnevelts werd op 12 mei 1619 door de rechtbank, onder leiding van Reinier Pauw, wegens hoogverraad ter dood veroordeeld. Hij zou zijn oren naar Frankrijk en Spanje hebben laten hangen. Van Oldenbarnevelt had verwacht dat er, vanwege zijn staat van dienst en hoge leeftijd, protest zou komen van zijn politieke vrienden. Het bleef echter stil; Maurits had in de tussenliggende periode verschillende remonstrantse bestuurders vervangen, en de vervolging van remonstranten was na de Synode van Dordrecht verhevigd, waardoor de aanhangers van Arminius het land verlieten. Van Franse zijde werd wel tevergeefs enkele malen geprobeerd een executie te voorkomen. Een dag na zijn veroordeling,
Oldenbarnevelt bleef tot het laatste ontkennen dat hij gepoogd had de Unie te verbreken en het voortbestaan van de Staat in gevaar had gebracht. Op het schavot zei hij:" geloof niet dat ik een landverrader ben, ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goed patriot, en zo zal ik sterven".De Staten van Holland schreven over die dag in hun registers:'Een man van grote bedrijven, besoingne, memorie ende directie, jae,singulier in alles.Die staet, siet toe,dat hij niet en valle: en sy Godt syne siele genadigh'.
op 13 mei 1619 werd hij op het Binnenhof in Den Haag op 71-jarige leeftijd door scherprechter (beul) mr. Hans Pruijm (scherprechter te Utrecht 1604-1621) onthoofd. Tot het publiek sprak hij op het schavot de beroemde woorden: Mannen, gelooft niet dat ik een landverrader ben, ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goede patriot, en zo zal ik sterven. Zijn allerlaatste woorden waren: Maak het kort, maak het kort. Lang werd aangenomen dat deze woorden aan de scherprechter (beul) gericht waren, maar hij zei het waarschijnlijk tegen zijn knecht, Jan Francken, die vlak voor de executie afscheid van hem wilde nemen. Na de executie werden zijn stoffelijke resten in een ruwe kist bijeengebracht. Deze werd bijgezet in een grafkelder onder de Hofkapel aan het Binnenhof. Later kreeg de familie gelegenheid het lijk over te kisten in een eikenhouten kist. Beweerd wordt dat het lichaam van Oldenbarnevelt door de familie op een andere plaats is herbegraven, maar daar is nooit zekerheid over verkregen.
Zijn compagnon Hugo de Groot, rechtsgeleerde, pensionaris van Rotterdam, wordt op 05-06-1619, samen met Hogerbeets, pensionaris van Leiden, overgebracht naar Slot Loevestein waar zij levenslang kregen en hun goederen werden vebeurd verklaard.Ledenberg (pensionaris van de Staten) had zich tijdens zijn gevangenschap van het leven beroofd, misschien om zijn familie de verbeurdklaring van goederen te besparen, maar de rechtbank liet zijn lijk alsnog aan de galg ophangen, zodat het vonnis was uitgevoerd en de goederen aan de Staat vervielen.

Connections

Sources

 1. Ned. Leeuw kol. 150
 2. Ned. Leeuw 1915, kol. 212

AcknowledgmentsMore Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA
No known carriers of Johan's Y-chromosome or his mother's mitochondrial DNA have taken yDNA or mtDNA tests.

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 3
Ter nagedachtenis aan Oldenbarnevelt werden in het oostelijk deel van het landgoed twee eiken geplant, die er nog steeds staan
 Ter nagedachtenis aan Oldenbarnevelt werden in het oostelijk deel van het landgoed twee eiken geplant, die er nog steeds staan

Johan van Oldenbarnevelt
Johan van Oldenbarnevelt

Johan van Oldenbarnevelt statue at The hague
Johan van Oldenbarnevelt statue at The hague

Collaboration
 • Login to edit this profile.
 • Private Messages: Contact the Profile Managers privately: Dutch Roots Project WikiTree and D.j. Hogan. (Best when privacy is an issue.)
 • Public Comments: Login to post. (Best for messages specifically directed to those editing this profile. Limit 20 per day.)
 • Public Q&A: These will appear above and in the Genealogist-to-Genealogist (G2G) Forum. (Best for anything directed to the wider genealogy community.)

On 7 Feb 2015 at 15:17 GMT Bea (Timmerman) Wijma wrote:

added some info in the Bio, LNAB written : van Oldenbarnevelt , was heer(Lord) of Stoutenburg (castle) . see sources for more info :)Johan is 26 degrees from Rosa Parks, 21 degrees from Anne Tichborne and 16 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

V  >  van Oldenbarnevelt  >  Johan van Oldenbarnevelt