Rembrandt van Rijn
Privacy Level: Open (White)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606 - 1669)

Rembrandt Harmenszoon (Rembrandt) "Rembrand" van Rijn
Born in Leiden, Zuid-Holland, Nederlandmap
Ancestors ancestors
Husband of — married 22 Jun 1634 in St Annaparochie, Friesland, Nederlandmap
Descendants descendants
Died at age 63 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederlandmap
Problems/Questions Profile manager: Netherlands Project WikiTree private message [send private message]
Profile last modified | Created 17 Dec 2009 | Last significant change: 22 Mar 2023
23:15: Koen van Hoof proposed a merge of Rembrant Hermens van Rhijn (1606-1669) and Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669). [Thank Koen for this]
This page has been accessed 14,212 times.
Nederlanders voor 1700
Rembrandt van Rijn is geboren in Zuid-Holland in 1606
Join: Netherlands Project
Discuss: netherlands

Biography

Image:Prodigal-Son.jpg

Rembrandt Harmenszoon van Rijn was a Dutch painter and etcher, born on July 15, 1606 in Leiden, Dutch Republic; which is now the Netherlands. He was the ninth son of Harman (Gerytsz) van Rijn, a miller, and Neeltgen Willemsdr van Suytbrouck, a baker's daughter.

His father belonged to the Dutch Reformed Church while his mother was a Roman Catholic. Rembrandt showed his Christian faith through his work, but there isn't any evidence as to which church he formally belonged to.[1]

Rembrandt achieved youthful success as a portrait painter, however, his later years were marked by personal tragedy and financial hardships. Despite that, his reputation as an artist remained high and intact and for twenty years he offered workshops and taught many important Dutch painters. Rembrandt's self-portraits form a unique and intimate biography, in which the artist surveyed himself without vanity and with the utmost sincerity.[2]

In his paintings and prints he exhibited knowledge of classical iconography, which he molded to fit the requirements of his own experience; thus, the depiction of a biblical scene was informed by Rembrandt's knowledge of the specific text, his assimilation of classical composition, and his observations of Amsterdam's Jewish population. Because of his empathy for the human condition, he has been called "one of the great prophets of civilization". [3]

Rembrandt, generally, is considered one of the greatest painters and printmakers in European art and the most important in Dutch history. His contributions to art came in a period of immense wealth and cultural achievement that historians call the Dutch Golden Age.[4] [5]

Rembrandt married Saskia van Uylenburgh on June 22, 1634 in St Annaparochie, Friesland, Nederlan.[6] After her death he never married again but he had two more serious relationships. The first was with Geertjen Dircks, they were together from about 1642 until about 1649. The second was with Hendrickje Stoffels.[7]

Rembrandt died 4 October 1669 in Amsterdam and was buried in an unmarked grave in Westerkerk.

Image:Van Rijn-1-1.jpg

Rembrandt Memorial Marker Westerkerk Amsterdam

Dutch Biography

Rembrandt van Rijn werd op 15 juli 1606 in Leiden geboren in de Weddesteeg, als negende kind van de molenaar, Harmen Gerritsz en een welgestelde bakkersdochter Neeltje van Zuytbrouck. Zijn vader was molenaar van de nu verdwenen standerdmolen De Rijn. Rembrandt bezocht de Latijnse school en werd op bijna 14-jarige leeftijd door zijn ouders ingeschreven aan de universiteit van Leiden. Waarschijnlijk bleef het daarbij omdat Rembrandt te kennen gaf dat hij liever schilder wilde worden. Al sinds 1619 was hij in de leer bij de Leidse historieschilder Jacob van Swanenburgh. Dat hield hij tot 1622 vol. In 1625 vertrok hij naar Amsterdam om in de leer te gaan bij de toen toonaangevende schilder Pieter Lastman, van wie hij composities leerde op te bouwen. Uit dat jaar dateert ook zijn oudst bekende schilderij. Vervolgens opende Rembrandt een atelier in Leiden, waar hij veel samenwerkte met zijn vriend, studiegenoot en collega Jan Lievens. In 1627 nam Rembrandt voor het eerst leerlingen aan, onder wie Gerrit Dou en Isaac de Jouderville. Een van de eerste Amsterdamse kopers van zijn werk was Joan Huydecoper van Maarsseveen.[8]
In 1631 was Rembrandt al zo bekend, Constantijn Huygens, secretaris van de stadhouder en kunstkenner was uitermate lovend over de trefzekerheid en levendigheid van de baardeloze jongeman, dat hij verschillende opdrachten kreeg, onder meer van Nicolaes Tulp. Hij verhuisde naar Amsterdam en kocht zich mogelijk in bij de kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh, die een academie was gestart en hem nog meer opdrachten bezorgde onder zijn doopsgezinde clientèle. Rembrandt produceerde in een viertal jaren een nooit meer geëvenaard aantal portretten waaronder dat van de toneelschrijver en dichter Jan Harmensz. Krul en van Johannes Wtenbogaert.
In 1634 trouwde Rembrandt met Hendricks nicht Saskia van Uylenburgh. Haar vader Rombertus van Uylenburgh was ooit burgemeester van Leeuwarden; haar zwager was de Poolse theoloog Johannes Maccovius; haar nicht Hendrickje was getrouwd met de Friese schilder Wybrand de Geest; haar nicht Aeltje was getrouwd met Johannes Silvius, de predikant van de Oude kerk en getuige bij het huwelijk. Ook Aeltje kan Saskia, die in Sint Annaparochie woonde bij haar oudere zus Titia (Titia van Uylenburgh, geboren in Leeuwarden voor 1607), met Rembrandt in contact hebben gebracht. Titia (of Tietje) was met de plaatselijke grietenijsecretaris getrouwd. Het huwelijk werd in de Van Harenskerk voltrokken, zonder de aanwezigheid van Rembrandts familie. [8]
Rembrandt en zijn vrouw kampten met verschillende tegenslagen; driemaal moest vlak na de geboorte een kind worden begraven maar in 1641 kregen ze een zoon die ze Titus noemden, naar Saskia's zuster Titia. Toen Saskia op 14 juni stierf. Ze had Rembrandt een week eerder laten beloven dat hij nooit opnieuw zou trouwen, nam hij de weduwe Geertje Dircx uit Ransdorp als verzorgster in dienst. Van het een kwam het ander, en het stel ging met ruzie en juridische processen uit elkaar, Geertje daagde Rembrandt voor de Huwelijkskrakeelkamer, waar onder andere Jacob F. Hinlopen hun zaak behandelde. Met behulp van haar broer en haar nieuwe buren kreeg Rembrandt het voor elkaar om haar een aantal jaren in een spinhuis in Gouda te laten opsluiten. Rembrandt betaalde voor de reiskosten en was verplicht tot alimentatie. Het ging hem blijkbaar niet in de koude kleren zitten, want hij produceerde in 1649 bijzonder weinig. [8]
Hendrickje Stoffels werd de opvolgster van Geertje. In 1654 kreeg zij een officiële berisping van de Gereformeerde kerk, omdat zij 'in hoererij' leefde met de schilder. Hendrickje werd drie keer opgeroepen om voor de kerkenraad te verschijnen. Rembrandt werd niet vermaand omdat hij geen officieel lidmaat was. In datzelfde jaar kregen ze een dochter die ze Cornelia noemden, naar Rembrandts moeder. [8]
Rembrandt leefde in die tijd boven zijn stand. In 1656 kon hij zijn verplichtingen niet meer nakomen om de leningen voor zijn huis af te betalen. Burgemeester Cornelis Jan Witsen wilde zijn uitgeleende geld terug en vroeg Rembrandts faillissement aan. Op een veiling onder leiding van Jacob J. Hinlopen werden in 1658 Rembrandts huis en inboedel verkocht. De nieuwe eigenaar moest twee kachels en de schotjes overnemen die op zolder stonden opgesteld en het pand ging drie keer onder de hamer voordat het was verkocht.[9]
Rembrandt betrok een kleinere huurwoning op de , tegenwoordig , Rozengracht 184, niet ver van de zeeschilder Jan Abrahamsz. van Beerstraten. Rembrandt moet tijdens de afwikkeling van het faillissement deskundige juridische adviseurs hebben gehad, want Titus had inmiddels zijn vader benoemd tot enige erfgenaam, en de familie Uylenburgh had het nakijken. Hendrickje en Titus werden eigenaars van de schilder- en kunsthandel, zodat Rembrandt ongeplaagd door crediteuren in het atelier op de Bloemgracht kon blijven produceren. Het is niet onmogelijk dat Rembrandt in 1661 via bemiddeling van Jan J. Hinlopen opdracht kreeg voor de levering van een Claudius Civilis voor het in aanbouw zijnde stadhuis. In het volgende jaar kwam de belangrijke opdracht voor het schilderij De Staalmeesters. [8]
Hendrickje overleed in 1663 en Titus in 1668, niet lang nadat hij zijn nicht had getrouwd. Rembrandt stierf op 4 oktober 1669 en werd vier dagen later begraven in een gehuurd graf in de Westerkerk. De nabestaanden betaalden 15 gulden aan de koster, een voor die tijd aanzienlijk bedrag, omdat Rembrandt geen eigen graf bezat. Vier dagen later, op 8 oktober, werd hij begraven in de nabijgelegen Westerkerk. Ook Hendrickje Stoffels en Titus lagen daar begraven. De schilder kwam in een huurgraf te rusten. Het begraafregister van de Westerkerk vermeldt dat de begrafenis 15 gulden kostte. Dat was sinds december 1663 de vaste prijs voor een huurgraf. De begrafenis was sober.De precieze plek van Rembrandts graf is niet bekend. Magdalena van Loo overleed twee weken na Rembrandt. Cornelia en Titia waren toen allebei wees. [8]
Nageslacht: Rembrandt liet een dochter, Cornelia en een kleindochter, Titia, achter.
 1. Cornelia (1654-1684) is vernoemd naar Rembrandts moeder. Ze is op 30 oktober 1654 gedoopt in de Oude Kerk. Hoewel Rembrandt en Hendrickje niet waren getrouwd, is Rembrandt wel officieel als vader geregistreerd. Na het overlijden van haar moeder in 1663 werd Rembrandt haar enige voogd. In 1664 heeft Rembrandt zijn vriend en schilder Christiaan Dusart tot voogd benoemd in geval van zijn overlijden.Toen Rembrandt in 1669 overleed was Cornelia pas veertien. Cornelia trouwde op 3 mei 1670 met de schilder Cornelis Suythof. Als bastaard had ze weinig rechten, en ze vertrok in 1671 met haar man naar Oost-Indië om daar fortuin te zoeken. Daar kregen ze twee kinderen: Rembrandt en Hendrick, die beiden jong stierven. Cornelia overleed in 1684 Batavia.
 2. Toen Magdalena van Loo, de vrouw van Titus van Rijn drie maanden zwanger was, overleed Titus. Op 22 maart 1669 werd Titia van Rijn gedoopt in de Nieuwezijds Kapel. Als getuigen bij de doop waren aanwezig: Rembrandt, Magdalena’s moeder Anna Huijbrechts en als derde doopgetuige de juwelier François van Bijler. Deze laatste werd tevens als voogd aangewezen. In dat najaar overleed haar moeder. Op haar zeventiende trouwde Titia van Rijn in de Sloterkerk met de zoon van haar voogd, die ook François van Bijler heet. Als enige wettige erfgenaam van haar grootvader (Rembrandt van Rijn) werd haar in 1671 een bedrag van 3.150 gulden uitgekeerd, afkomstig uit de verkoop van schilderijen, tekeningen en "rariteiten". Titia van Rijn stierf kinderloos.

Sources

 1. A biography of the artist Rembrandt Harmensz. van Rijn from the J. Paul Getty Museum.
 2. Rembrandt Experts: Rembrandt Biography.
 3. Wikipedia: Rembrandt
 4. Clark, Kenneth (1969). Civilisation: a personal view. New York: Harper & Row. page 165, ISBN 9780060108014.
 5. A biography of the artist Rembrandt Harmensz. van Rijn from the J. Paul Getty Museum Rembrandt's Late Religious Portraits.
 6. Ondertrouw (Akte)datum: 10-06-1634 Plaats: Amsterdam
  Soort akte: Ondertrouw
  Bijzonderheden: Opmerking: Extra-ordinaris intekenregister.
  Bruid Saskia Uijlenburgh - Bruidegom Rembrant Harmansz van Rijn Bronvermelding Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 765, blad p.50, aktenummer DTB 765 Gemeente: Amsterdam Periode: 1632-1636 Int. Marriage 10 Jun 1634
 7. Edam en de vrouwen van Rembrandt
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Ondertrouwregister, archiefnummer 5001, inventarisnummer 765, blad p.50, aktenummer DTB 765 Gemeente: Amsterdam Periode: 1632-1636 Int. Marriage 10 Jun 1634
 9. Source: Amsterdam archief inboedel Rembrandt

See also:

Sponsored Search
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Rembrandt's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.

Sponsored by Ancestry ®

Family History Search.

Simplified.

Enter a grandparent's name. Just one grandparent can lead you to many discoveries.

Comments: 13

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
Van Rhijn-71 and Van Rijn-1 appear to represent the same person because: Clear duplicate profile of the famous painter Rembrandt.
posted by Koen van Hoof
Hello Profile Managers!

We are featuring this profile in the Connection Finder this week. Between now and Wednesday is a good time to take a look at the sources and biography to see if there are updates and improvements that need made, especially those that will bring it up to WikiTree Style Guide standards. We know it's short notice, so don't fret too much. Just do what you can.

Thanks!

Abby

posted by Abby (Brown) Glann
Hi Abby,

Thank you for the honor. Many links to the sources are corrupt as the Amsterdam Archive renewed it's website, and links do not work because of that.

I hope the new leaders of the Netherlands Project will correct them.

Hi again Abby,

If you need another important Dutch painter I recommend the profile of [Ferdinand Bol https://www.wikitree.com/wiki/Bol-24]. Like Rembrandt made in cooperation of a few active members of the DRP. Ferdinand is also a famous and great Dutch painter who earned his money from the rich and (nowadays) notorious of the Golden Age. :)

Bea/Astrid ik heb Geertje verwijderd als vrouw van Rembrandt omdat ik weet dat dit niet waar is en dat dit een controversiële relatie is geweest. Lees Schilderslief maar eens. Nu eindelijk krijgt Geertje erkenning voor wat haar toen door Rembrandt is aangedaan en het voelt niet goed om dit als 'huwelijk' hier te laten staan. Helaas heeft Wikitree nog steeds geen andere mogelijkheden voor relaties.
posted by Margreet Beers
Bea, dit is inderdaad een veel betere oplossing om wel de relatie te vermelden maar in de plaats No Marriage te zetten. Kunnen we dit ook hanteren voor andere situaties waar géén huwelijk maar wel kinderen zijn geboren?
posted by Margreet Beers
edited by Margreet Beers
@ Margreet,

Ja ik zag je opmerking over dat niet getrouwd zijn en daarom dacht ik ik ga eens kijken wat voor bronnen er hier aan het profiel hangen over het trouwverleden van ons Rembrandt. Maar die link werkt niet meer. Dus ik op zoek naar ondertrouw documenten van Rembrandt. En zoals verwacht kon ik alleen die vinden van Rembrandt met Saskia. Maar omdat Bea hier een andere manier gebruikt van het toevoegen van bronnen heb ik de link niet toegevoegd aan de edit page maar hier in de comments gezet.

E.e.a. moet herzien worden zo te zien. Maar Bea ff druk met van alles en nog wat en de komende Th.

Misschien wil Joop er ook wel induiken.

Astrid,

Het gaat mij om de datum bij het zogenaamde huwelijk van Rembrandt met Geertje, aangezien die nooit getrouwd zijn geweest. (En Hendrickje ook niet)

posted by Margreet Beers
De link naar de "Source:Rembrandt Privé Documents regarding Rembrandt's life, kept at the Amsterdam City Archives (in Dutch)"

werkt niet meer. Hier is de link naar het ondertrouw doc van Rembrandt en Saskia.

Bea,

Rembrandt is nooit getrouwd geweest met Geertje én overigens is ook Hendrickje niet met Rembrandt getrouwd geweest. Maar er is geen mogelijkheid om iets in het profiel op te nemen als 'relatie' of iets dergelijks. Maar waar heb jij de datum 10 Jun 1642 vandaan gehaald? Ik ben op zoek naar dat achtergrond gegeven.

Groet,

Margreet

posted by Margreet Beers
Datum: 15-07-1651 Inv.nr.-folio: 70-1

Onderwerp: Tuin Locatie: Buiten de Witte Poort tussen de Rijn en Rijndijk, t.e.z. ten O. Michiel Hannot, t.a.z. ten W. Benjamin Alewijn, strekkende vóór van de Rijndijk tot achter in de Rijn

Omschrijving: - Verkoper: Adriaen Harmensz. van Rijn, molenaar Koper: Hendrik Melchiorsz. Brasser, notaris te Leiden Koopsom: fl. 314,- Waarbrieven: 13-12-1610

Adriaen Harmensz van Rijn (miller) possible brother of Rembrandt selling a garden from Zoeterwoude Transportregisters 1651-1811 (PDF download) pg 1

Digitalisering: Lida van den Heuvel Bron: NL-LdnRAL, Zoeterwoude, schout en schepenen, 500D, inv.nr. 70-108.

posted by Bea (Timmerman) Wijma
Beautiful page!
posted by Cathleen Bachman