no image
Privacy Level: Open (White)

Aernt van Rosendael (abt. 1390)

Aernt van Rosendael aka Jonkvrouwe van Rosendael
Born about in Dordrecht, Zuid-Holland, Nederlandmap
Ancestors ancestors
[sibling(s) unknown]
Wife of — married about 7 Oct 1413 in Dordrecht,Zuid Holland,Netherlandsmap
Wife of — married about 1430 in Gelderland,Netherlandsmap
Descendants descendants
Died [date unknown] [location unknown]
Problems/Questions Profile manager: Netherlands Project WikiTree private message [send private message]
Profile last modified | Created 27 Jan 2011
This page has been accessed 2,188 times.
Nederlanders
Aernt van Rosendael is gerelateerd aan Nederland.
Join: Netherlands Project
Discuss: netherlands

Contents

Biography

 • Jonkvrouwe Aernt van Rosendael [1]
 • Oudste dochtere van ridder Jan heer Jansz, zij erft Heerjansdam.
 • Wordt 18-04-1433 als "Jufrou Aernt Jans Wijf van Culemburch" beleend met vijf morgen land in Zwijndrecht, waarbij ook haar man Jan van Culenborg en hun dochter Jutte worden genoemd.
 • Trouwt (1) 1413 Philips Symonsz van der Does, wiens zoon Bartholomeus het grootste gedeelte van haar bezittingen erft.
 • 7-10-1413: Jonkvrouwe Aerndt van Rosendale,nicht van de leenheer Philips, heer van Wassenaer en burggraaf van Leyden,mag in leen geven aan haar oom Jan van Rosendale een rente van 24 pond hollands per jaar,aan haar beide wettige zusters jonkvrouwe Beatrijs en jonkvrouwe Alijdt elk 24 pond, aan haar twee bastaardbroers elk 8 pond en aan haar twee bastaardzusters elk 4 pond.
 • Op 7-10-1413 maakt zij huwelijkse voorwaarden met Philips Symonsz. van der Does [2].
 • 28-2-1439: Jonkvrouwe Aernt, gehuwd met Philips van der Does [3]

Regesten ,Aktes

 • 5-11-1445: Bertholomeus van der Doys na overdracht door zijn moeder jonkvrouwe Aernt van Rosendael, gehuwd met Jan van Culenburch [4]
 • Marriage agreement of Bertelmees van der Deus son of Lady(damsel) Aernt van Rosendail ....12-4-1447: Bertelmees van der Dues met ledige hand,met bevestiging in aanwezigheid van zijn moeder jonkvrouwe Aernt van Rosendail, gehuwd met Jan van Culenburch,en van Jan van Muylwijck namens zijn dochter,van de huwelijkse voorwaarden met Yde van Muylwijck Jansdochter, gepasseerd ten overstaan van Florijs van Diemen, Allaert Suys Matheusz., Jacob van Overstege Pietersz. en Splinter Vranckenz., schepenen van Dordrecht [5]
 • Bertelmees van der Deus/Bartholomeus van der Doys, is a son of Aernt van Rosendael(wife of Jan van Culenburch/Culemborch) and he is getting married to Yde van Muylwijck Jansdr.,guess Aernt van Rosendael was married before to a man named van der Deus/van der Doys and this is a son from that marriage ...below it says Bartholomeus van der Does Philipsz ,so his father's name was Philip van der Deus/Doys/Does.
 • 13-5-1452: Bartholomeus van der Does Phillipsz. heeft goederen ter waarde van 1000 bourgondische schilden, die zijn vrouw jonkvrouwe Yde Jansdochter van Muylwijck ten huwelijk had gebracht, verkocht en bewijst haar nu een jaarrente van 50 gouden bourgondische schilden op het leen en op het leen 19 van Heer Jansdam, te lossen met 1000 schilden,te versterven op haar vader Jan van Muylwijck, gehuwd met jonkvrouwe Cornelia en hun erfgenamen [6]

Name

 • Name: Aernt /van Rosendael/ [7]
 • Name: Aernt /van Culemborg/ [8]
 • Found multiple versions of NAME. Using Aernt /van Rosendael/ .

van Rosendael

 • De toevoeging "genaamd van Rosendael" is gedocumenteerd in familie -aantekeningen van Walraven van Arkel, heer van Waardenburg, Ammerzoden en Heukelom, waar Jutte op 27.04.1540 getuige is bij de doop van zijn zoon Otto: "joffer Jut van Huekelum, genant Rosendaell". Deze van Heukelom/van Culemborg tak lijkt de naam Rosendael als toevoeging bewaard te hebben, afkomstig van Jutte's overgrootmoeder jkvr Aernt van Rosendael and see above she also is mentioned in regests as Jkvr /Lady Aernt van Rosendael.

Note

 • Note: (dochter van Jan heer Jansz van Rosendael)[9]
 • There is also assumed the name Ro(o)sa came from van Rosendael ,so from this couple ...speculatief: de naam Rosa zou afgeleid zijn van 'van Rosendael

Sources

 • Rosa Herwijnen genealogie
 • Title: DeRo(o)sa's van Herwijnen Abbrev: De Roosa Family History Author: Engel Roza Publication: ISBN 90-90179114-3, (in Dutch), 2004
 • Engel Roza, De Ro(o)sa's van Herwijnen (E. Roza, bij Drukkerij Valkenswaard 2004).
 • DR. A. W. E. DEK, De adellijke geslachten van Culemborg en van Vianen, stammende uit de heren van Bosinchem, etc ,De Nederlandsche Leeuw 1975, kol. 82-115, 125-136
 1. datum/bron: 04.10.2004 ROSp66,74. 106
 2. B, fol. 60v
 3. B, los blaadje geplakt op fol. 41v
 4. 9, fol. 62
 5. B, fol. 65v
 6. B, fol. 84; zie het leen 18
 7. Source: #S504: Page: extracted by Arnold Zuiderent, Holland
 8. Source: #S504: Page: extracted by Arnold Zuiderent, Holland
 9. Source: #S504: Page: extracted by Arnold Zuiderent, Holland
 • Ned. Leeuw 1937
 • Algemeen Rijksarchief: Heerlijkheidsarchief Barendrecht, inv.nr. 2, 3, 85 en 112, fol. 9.

Acknowledgments

 • This person was created through the import of MASTER2011WIKITREE.GED on 27 January 2011. The following data was included in the gedcom. You may wish to edit it for readability.
Prior to import, this record was last changed 26 AUG 2007 .
Sponsored Search by Ancestry.com

DNA
No known carriers of Aernt's DNA have taken a DNA test.

Have you taken a DNA test? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Comments: 1

Leave a message for others who see this profile.
There are no comments yet.
Login to post a comment.
added Biography etc.
posted by Bea (Timmerman) Wijma