Beatrice (Verweij) Olivier

Beatrice Gijsbertz Gysbertha (Verweij) Olivier (abt. 1656 - abt. 1740)

Privacy Level: Open (White)
Beatrice Gijsbertz Gysbertha Olivier formerly Verweij
Born about in Zuid- Holland, Nederlandmap
Ancestors ancestors
Wife of — married in Kaapstadmap
Descendants descendants
Died about in Cape of Good Hope, Dutch Cape Colonymap
Profile last modified | Created 2 Jun 2011
This page has been accessed 1,039 times.

Categories: The Dutch Cape Colony 1652-1806 | Cape of Good Hope Project Needs Validation | Cape of Good Hope Stamouer-Progenitor | Dutch Roots Project Needs Birth.

Table Bay, South Africa (1762)
Beatrice (Verweij) Olivier was part of the settlement of the Dutch Cape Colony.
Join: Cape of Good Hope - Kaap de Goede Hoop (1652-1806) Project
Discuss: dutch_cape_colony

Contents

Biography

Birth

Date: Between1650 and 1657 (Imported only 1650 from Birth Date and marked as uncertain) [1]
Date: 1650 [2]
Place: Utrecht, Netherland[1] /Woerden, Netherlands. [3]

Marriage

Anno 1677...Den 30 dito (Maij) Hendrick Cornelisz van Ouwerkercke j.m. vrijburger alhier met Beatrice Gijsbertsz Verweij j.d. van Woerden.[4]
Date: 30 May 1677
Event Place: Dutch Reformed Church, Cape Town
Husband: Hendrik Corneliz J M van Overkerker Vryburger alhier
Wife: Beatrix Gysbertse Verwij J D van Woerden[5]

Boervrou

Fontein op die Plaas Clara Anna Fontein. [6]
Kort na hul huwelik in 1677 gaan boer Hendrik en Beatrix op Clara Anna Fonetein. Daar word vertel dat die plaas na twee dogters vernoem is op die geskiedenis blad Clara Anna Fonetein van die plaas, maar daar was nooit enige bewyse gevind dar daar 2 dogters met die name Clara en Anna vir die gesin gebore nie. Daar was wel 'n kleinkind met die name Clara Anna Sien Clara Anna Jansz Na Hendrik se dood word die plaas "Clara Anna Fontein", aan Beatrix Verwei toegeken. [7]
Hier volg 'n beskrywing van Beatrix Verwey se boerdery vernuf. In hul geskiedenis van die Waverenvallei verwys Böeseken & Cairns The redoubtable Beatrix Verwey, widow of Hendrik Olivier after Jan Haermse Potgieter the first recorded person to have been granted grazing reghts in the region, Because of her extensive agricultural activities throughout the Cape district, particular in the Tygerberg area, she was called "Landbouweresse" woman farmer Die kaart van Kaapse plase wat volgens Koeman uit die besoek van Kommissaris Simons in 1708 ontstaan het, Dui Beatrix aan as besitter van plase by Tygerberg en in die Swartland en De La Fontaine se Opname in 1731 beskryf hy haar as ëen vrou die geld heeft, terwyl Dr Böeseken noem dat sy 'n sierlike hantekkening het. Hy noem ook dat moeder en dogter Trijntje en boerin en die landbouweresse en burgerresse Beatrix Verwey van die eerste vroue aan die Kaap was wat selfstandig geboer het 'n treffende voorbeeld van die onafhanklike en slagvaardige Nederlandse vrou van die sewentiende eeu [8]
In the early period. (skryf Guelke en Shell) in hul oorsig van die Kaapse Landed gentry"wealthy freehold farmers were largely responsible for opening up the frontier. Beatrix Verweij, a widow and the owner of two freehold farms near Cape Town, was one of the first to apply for such a grazing permit [in de duine agter de grawwe heuvels] [9]

Sy was 'n voorbeeld van vroeë vroueboere wat in 1677 , toe sy sowat 19 was, getroud is met die Nederlander Hendrik Corneliz Olivier, hulle was die stamouers van een van die takke van die Olivier familie in Suid Afrika. Met Olivier se dood in 1701 is sy agtergelaat met onmondige kinders, 'n stuk grond aan die Liesbeekrivier waarop hulle gewoon het, n plaas in die Tygerberg, 182 stuks vee, 1000 skape, 4 perde, 5 slawe en 10 mud koring, in hierdie volgorde genoem, sy het skynbaar 'n tyd lank met haar moeder saamgeboer op Clara Anna Fontein in die Tygerberg, (toegestaan in 1702 aan Beatrix volgens Palmkronieke 1) en op ondernemende wyse, want De Wet noem dat haar naam gereeeld voorkom in weilisensies wat tussen 1703 en 1707 uitgereik is. "Uit Armosyn van die Kaap Die Wêreld van 'n slavin 1652- 1733" deur Karel Schoeman uitgewers Human en Ropusseau Eerste uitgawe 2001] p 478-479 [10]

Death

Date: 30 JAN 1741 [11] / 1740 [3] Stellenbosch [3]
Age: About 84-85 [11]

Will

Date: 1741-01-30
Name: Beatrix Verweij
Event Place: Cabo de Goede Hoop
Residence: Tafel Valleij [12]
Inventaris van alle soodanige goederen als naar voorgaande testamentaire dispositie sijn naargelaaten en met er dood ontruijmt door Beatrix Verweij wed:w wijlen den landbouwer Hendrik Olivier ten voordeele van haare naar te noemene kinderen en kindskinderen, als: ::Neeltje Olivier gehuwt met den landbouwer Christiaan Sprigt: Jan Olivier : Gerrit Olivier :Beatrix Olivier wed:w wijlen den landbouwer Pieter van de Westhuijsen, mitsgd:s : Jan Hendrik Cloete bij representatie van wijlen sijn moeder Anna Olivier, en :Helena Olivier bij plaatsvulling van haar overleedene vader Aart Olivier. Soodanig en in diervoegen als deselve door de onderget:e gecommitteerde Weesmeesteren sijn bevonden te bestaan in t volgende, als Een huijs en erf geleegen in deese Tafel Valleij blijkens t laatste transport in dato 28:e September 1731 : Somma Rd:s23133:32 [5]

Sources

 1. 1.0 1.1 Jul 19, 2012 by Arrie Klopper.
 2. Added by Esmé van der Westhuizen, Jun 1, 2011.
 3. 3.0 3.1 3.2 Source: Rob Heufke Kantelaar Heufke Kantelaar Web Site MyHeritage.com family tree Family site: Heufke Kantelaar Web Site Family tree: heufkek Media: 219868131-1 Smart Matching Beatrix Gijsbertha Verweij Beatrix Gijsbertha Verweij Event: Smart Matching Role: 1000813 22 JUL 2017 Added by confirming a Smart Match Certainty: 3 Added by Corinna Mann Bain Family Tree.ged on 31 Jul 2017
 4. The Genealogical Society of South Africa: eGSSA branch, South African Records Transcribed. A selection of historical records transcriptions.Cape Town Marriages 1665-1695Cape Town Marriages 1677. [http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/church-registers/cape-town-marriages-1665-to-1695/80-cape-town-marriages-1677 page } This transcription has been made from photographs of the Cape Archives Verbatim copies document VC 603 - Cape Town baptisms, memberships and marriages 1665-1695, which is a photocopy the original register, now housed in the Nederduits Gereformeerde Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, as G1-1/1. This photocopy was made for the Sciences Research Council (HSRC) and a copy was donated to the South African Archives, a copy going to the Cape Town Repository (VC series) and to the Pretoria Repository (where it is part of the FC series). Seen and entered Aug 17,2015 by Susanna de Bruyn
 5. 5.0 5.1 March 9, 2015 by Ronel Olivier
 6. [1] Added by by Ronel Olivier Aug 25, 2017.
 7. GISA [2](D&P p.664 en SAG O-Ph p.84). Source added by Ronel Olivier
 8. "The Secluded Valley. TULBAGH: 'T LAND VAN WAVEREN 1700-1804. Anna Boeseken and Margaret Cairns: Perskor, 1989. First Edition. Hard cover, 164 pages. Added by by Ronel Olivier Aug 25, 2017.
 9. "An early colonial landed gentry: land and wealth in the Cape Colony 1682–1731 Original Research Article Journal of Historical Geography, Volume 9, Issue 3, July 1983, Leonard Guelke, Robert Shell. Added by by Ronel Olivier Aug 25, 2017.
 10. Added by by Ronel Olivier Aug 25, 2017.
 11. 11.0 11.1 Jul 27, 2013 by Paul du Toit.
 12. The Genealogical Society of South Africa: eGSSA branch,South African :Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa,Ref no: MOOC8/6.63 (http://databases.tanap.net/mooc/make_pdf.cfm?output=pdf&id=MOOC8/6.63).Testator(s):Beatrix Verweij, 30 Januarij 1741, Inventaris van alle soodanige goederen als naar voorgaande testamentaire dispositie sijn naargelaaten en met er dood ontruijmt door Beatrix Verweij wed:w wijlen den landbouwer Hendrik Olivier, Seen and uploaded March 09, 2015 by Ronel Olivier
 • WikiTree profile Verwey-4 created through the import of wikitree upload.ged on Jul 19, 2012 by Arrie Klopper. User ID: 0E64FD6D7648A84EBBF03B4AA098789E0E1B Prior to import, this record was last changed 13 Oct 2011.
 • WikiTree profile Verweij-33 through the import of f92435_505468x3f1i961v209i435 (1).ged on Jul 27, 2013 by Paul du Toit. User ID: 053008BE-52A5-446D-9765-E46B38E9978A : Record ID Number: MH:I481 : UPD 27 APR 2013 22:35:18 GMT -0500
 • WikiTree profile Verweij-7 created through the import of Pieterse Rev1.ged on Jun 1, 2011 by Esmé van der Westhuizen. User ID: 007015D7-EBB1-4BF0-80B1-084166A40DC6 : Record ID Number: MH:I1012 : UPD 27 MAY 2011 08:44:53 GMT+2
 • WikiTree profile Verwey-22 through the import of 8vd2yc_0008474r52hf8nedwec1c2.ged on Jun 30, 2013 by Amanda Calitz. Record ID Number: MH:I500087 : User ID: 51A8C1C19C7D523EB485D6055B354B80


More Genealogy ToolsSponsored Search
Search
Searching for someone else?
First: Last:

DNA Connections
It may be possible to confirm family relationships with Beatrice by comparing test results with other carriers of her mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA test-takers in the direct maternal line: It is likely that these autosomal DNA test-takers will share DNA with Beatrice:

Have you taken a DNA test for genealogy? If so, login to add it. If not, see our friends at Ancestry DNA.Images: 2
Marriage record 30 May 1677 Hendrik Olivier : Beatrix Gysbers Verweij
Marriage record 30 May 1677 Hendrik Olivier : Beatrix Gysbers Verweij

Beatrice Olivier Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa
Beatrice Olivier Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa

Collaboration

On 10 Aug 2017 at 15:06 GMT Esmé (Pieterse) van der Westhuizen wrote:

Verweij-187 and Verweij-7 appear to represent the same person because: Similar data

On 9 Mar 2015 at 19:13 GMT Philip van der Walt wrote:

Verwey-4 and Verweij-7 appear to represent the same person because: Same data (name, spouse etc. Verweij-7 has the nearest to correctly spelled LNAB that we can find ...,

On 9 Mar 2015 at 07:12 GMT Philip van der Walt wrote:

Verweij-7 and Verwey-4 are not ready to be merged because: Verweij-7 needs to be protected first (see marriage record)

On 25 Feb 2015 at 19:19 GMT Ronel (van Heerden) Olivier wrote:

Verwey-22 and Verwey-4 is the same person

Same parants and child etc.

On 25 Feb 2015 at 19:19 GMT Ronel (van Heerden) Olivier wrote:

Verwey-22 and Verwey-4 is the same person

Same parants and child etc. Please merge into Verwey-4

On 22 Feb 2015 at 20:17 GMT Ronel (van Heerden) Olivier wrote:

Verweij-7 and Verwey-4 appear to represent the same person because: Duplicate caused in spelling mistake made with surname of husband ie Oliver : Same husband etc

On 13 Feb 2015 at 13:14 GMT Susan (Coetsee) de Bruyn wrote:

Verwey-22 and Verwey-4 appear to represent the same person because: I suggest a merge for this profiles as all the primary information (LNAB, parents and dates) on both profiles is the same.Beatrice is 33 degrees from Rosa Parks, 15 degrees from Anne Tichborne and 17 degrees from Victoria of the United Kingdom of Great Britain and Ireland on our single family tree. Login to find your connection.

V  >  Verweij  |  O  >  Olivier  >  Beatrice Gijsbertz Gysbertha (Verweij) Olivier